MOBILE SEO 2020 123123

15 23 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2019, 15:16

MOBILE SEO • • • • HỘI THẢO SEO WAPSITE – MOBILE VERSION Hà nội : 30/ 09/2012 Speaker : TUẤN HÀ – CEO VINALINK Audients level : PRO Chương trình 1 2 3 4 • Khái niệm Thái cực, tứ trụ bát quái SEO (15 phút) • WAP/Mobile SEO skills (45 phút) • Nghỉ giải lao • Giao lưu với chuyên gia SEO (4 cựu admin Thế Giới SEO) THÁI CỰC TRONG SEO • SEO SMO SEO-SMO CIRCLE Tứ trụ SEO BÁT QUÁI TRONG SEO WAP/Mobile SEO skills WEB MOBILE? • Có loại hình? • Là loại hình nào? WEB MOBILE • • • Responsive web design Dynamic serving Parallel mobile site Mobile onpage SEO 1• 2• 3• 4• 5• 6• Xhtml mobile profile Mobile sitemap W3C mobileOK Checker Meta.txt Media optimize Duplication - canonical Kỹ nâng cao Chiến lược MOBILE SEO Nghiên cứu định lượng Mobile traffics Nghiên cứu website bạn thông qua search query by mobile Nghiên cứu hành vi visitors dùng Mobile search? Sự tương thích website bạn với phiên giòng mobile tiêu biểu Nội dung sản phẩm cung cấp phiên mobile? Chọn công nghệ phát triển Mobile site Quảng bá Mobile apps • • • • • • Apps stores Mobile ad network SMS marketing Mobile apps co-marketing Mobile apps + desktop apps … Apps stores • Apple, Android Google play… • Appstore.vn, store.ovi.com, appstoreapps.com , Samsung apps… • Bản đầy đủ bao gồm 50 slide nói Mobile SEO trình bày Hội thảo thuộc tài liệu đào tạo CLB SEO Việt nam – Khóa SEOPRO – Tài sản khơng public (Xem chi tiết www.daotaoseo.com) • Q khách có nhu cầu thực muốn lấy trọn Slide thuyết trình + Quà tặng trị giá 1.000.000 VND CLB SEO vui lòng liên hệ Lê Tuyến 0936132388  – Email : letuyen@company.vn   Voucher • VND 1.000.000 – www.Daotaoseo.com • Gửi email tới letuyen@company.vn để lấy code Voucher ... bát quái SEO (15 phút) • WAP /Mobile SEO skills (45 phút) • Nghỉ giải lao • Giao lưu với chuyên gia SEO (4 cựu admin Thế Giới SEO) THÁI CỰC TRONG SEO • SEO SMO SEO- SMO CIRCLE Tứ trụ SEO BÁT QUÁI... BÁT QUÁI TRONG SEO WAP /Mobile SEO skills WEB MOBILE? • Có loại hình? • Là loại hình nào? WEB MOBILE • • • Responsive web design Dynamic serving Parallel mobile site Mobile onpage SEO 1• 2• 3• 4•... 3• 4• 5• 6• Xhtml mobile profile Mobile sitemap W3C mobileOK Checker Meta.txt Media optimize Duplication - canonical Kỹ nâng cao Chiến lược MOBILE SEO Nghiên cứu định lượng Mobile traffics Nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: MOBILE SEO 2020 123123, MOBILE SEO 2020 123123, BÁT QUÁI TRONG SEO, Quảng bá Mobile apps