Giáo án chủ đề hóa học 11 Photpho và hợp chất của Photpho

12 623 2
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/09/2019, 00:11

https://www.youtube.com/watch?v=JbhRYmPYbiU Tên chủ đề: PHOTPHO VA HỢP CHẤT Số tiết: Ngày soạn Tiết theo phân phối chương trình:……………………………………………… Tuần dạy: ……………………………………………………………………… I Nội dung chủ đề Chủ đề Phopho hợp chất gồm nội dung chủ yếu sau: Nội dung 1: Photpho Nội dung 2: Axit photphoric muối photphat Chủ đề thiết kế thành chuỗi hoạt động cho học sinh theo phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực, giúp HS giải trọn vẹn vấn đề học tập, phù hợp với mục tiêu phát triển lực HS GV người tổ chức, định hướng học sinh người trực tiếp thực nhiệm vụ GV giao cách tích cực, chủ động sáng tạo II Mục tiêu Kiến thức Biết được: -Vị trí bảng tuần hồn, cấu hình electron nguyên tử nguyên tố photpho Kĩ Dự đốn, kiểm tra thí nghiệm kết luận tính chất photpho Thái độ - u thích mơn -Tính trật tự , suy luận logic -Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường -Làm việc chăm chỉ, khách quan -Nghiêm túc học tập, hứng thú với kiến thức giới vi mơ Định hướng lực hình thành -Năng lực giải vấn đề - Năng lực hợp tác - Năng lực làm việc độc lập - Năng lực tính tốn hóa học - Năng lực sử dụng ngơn ngữ hố học - Năng lực thực hành hóa học - Năng lực vận dụng kiến thức hoá học vào sống V Chuẩn bị giáo viên học sinh Chuẩn bị giáo viên - Phiếu học tập, Giấy A0, thẻ màu, bút lông, keo dán -Thiết kế sẳn trò chơi có liên quan đến nội dung học -Các đoạn phim thí nghiệm, phóng có liên quan -Giáo án Chuẩn bị học sinh -Chuẩn bị cũ - Tìm kiếm kiến thức có liên quan đến học VI Tổ chức hoạt động học tập Ổn định lớp Kiểm tra cũ: Hoàn thành sơ đồ phản ứng sau ( ghi rỏ điều kiện phản ứng) Thiết kế tiến trình dạy học 3.1 Hoạt động khởi động Mục tiêu: - Được thiết kế nhằm gây hứng thú, kích thích tò mò để hướng học sinh tham gia khám phá kiến thức b Phương thức tổ chức -Phương pháp:Quan sát -Cách thức hoạt động : GV cho học sinh xem đoạn video “ Photpho-nguyên tố sống” Sau đặt câu hỏi: Em biết nguyên tố photpho? www.youtube.com/watch?v=Tvt7jXScwXo Dự kiến sản phẩm: HS trả lời tốt chưa tốt yêu cầu Gv Từ GV nhận xét, dẫn dắt vào 3.2 Hoạt động hình thành kiến thức Nội dung 1: PHOTPHO Hoạt động 1: Tính chất vật lí, ứng dụng, trạng thái tự nhiên điều chế photpho Mục tiêu hoạt động Biết được: -Vi trí bảng tuần hồn, cấu hình electron nguyên tử nguyên tố photpho -Các dạng thù hình, tính chất vật lí ( trạng thái, màu sắc, khối lượng riêng, tính tan, độc tính), ứng dụng, trạng thái tự nhiên điều chế photpho cơng nghiệp Kĩ năng: -Hoạt động nhóm -Viết PTHH minh họa -Sử dụng photpho hiệu an toàn phòng thí nghiệm thực tế Phương thức tổ chức Phương pháp: Thảo luận nhóm, đóng vai Cách thức hoạt động: Hoạt động riêng từ nhóm nhỏ( chỗ ngồi) Bước 1: -GV chia lớp thành nhóm lớn: nhóm đóng vai “ thành viên dòng họ Photpho đỏ” Nhóm lại đóng vai “ thành viên dòng họ Photpho trắng” -Giao nhiệm vụ cho nhóm thơng qua phiếu học tập số -GV hướng dẫn cách thực nhiệm vụ nhóm lớn, nhóm lớn chia thành nhóm nhỏ làm việc nhóm với hỗ trợ, giám sát giáo viên PHIẾU HỌC TẬP SỐ NỘI DUNG PHOTPHO ĐỎ PHOTPHO TRẮNG Cấu hình, vị trí BTH, hóa trị Cấu Trạng thái, cấu tạo, trúc phân tử, tính màu sắc chất Tính tan, hút ẩm vật lí Khả bắt lửa Độc tính ứng dụng Bảo quản Chuyển hóa qua lại Ứng dụng Trạng thái tự nhiên Sản xuất Bước 2: Học sinh làm việc theo nhóm nhỏ Bước 3: Dự kiến số khó khăn, vướng mắc HS giải pháp hỗ trợ: Gv tạo môi trường thuận lợi, thoải mái để HS đóng vai Tạo khơng khí vui tươi học( Nếu có điều kiện chiếu video thí nghiệm đốt photpho đổ cho HS xem) Bước 4: HS trình bày, báo cáo sản phẩm -Gv định nhanh nhóm thành viên lên bục giảng, xưng hơ theo ý thích với bạn đối diện vấn đề sau Bạn khác điểm ( HS phải nêu ý) Ban giống điểm Gv yêu cầu HS giải thích khác tính chất vật lí photpho trắng photpho đỏ Bước 5: GV nhận xét, đánh giá hoạt động sản phẩm học sinh Sản phẩm gồm nội dung HS ghi phiếu học tập Gv chốt lại nội dung kiến thức về: Tính chất vật lí, trạng thái tự nhiên, sản xuất, ứng dụng I VỊ TRÍ VÀ CẤU HÌNH ELECTRON NGUN TỬ -Photpho thứ 15, nhóm VA, chu kì bảng tuần hồn -Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p3 II TÍNH CHẤT VẬT LÍ Photpho tồn số dạng thù hình như: Photpho trắng photpho đỏ Photpho trắng -Là chất rắn, màu trắng vàng, độc gây bỏng nặng rơi vào da -Photpho trắng không tan nước, tan dung môi hữu -Photpho trắng bốc cháy khơng khí nhiệt độ 400C, nên bảo quản cách ngâm nước -Ở nhiệt độ thường photpho trắng phát quang màu lục nhạt bóng tối Photpho đỏ -Là chất bột màu đỏ, dễ hút ẩm chảy rữa -Photpho đỏ không tan nước dung môi thông thường -Photpho đỏ bốc cháy nhiệt độ 2500C -Photpho đỏ khó nóng chảy khó bay photpho trắng III ỨNG DỤNG -Dùng để sản xuất axit photphoric, sản xuất diêm, sản xuất bom, đạn cháy, đạn khói IV TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN Trong tự nhiên, không gặp photpho trạng thái tự do.Hai khống vật photpho photphorit Ca3(PO4)2 apatit 3Ca3(PO4)2.CaF2 Ngồi ra, photpho có protein thực vật Trong xương, răng, bắp thịt, tế bào não, người động vật Hoạt động 2: Tính chất hóa học Mục tiêu hoạt động Hiểu : Tính chất hóa học photpho tính oxi hóa ( tác dụng với kim loại Na, ca ) tính khử ( tác dụng với O2, Cl2) Kĩ năng: -Dự đốn, kiểm tra t hí nghiệm kết luận tính chất photpho -Viết PTHH minh họa -Sử dụng photpho hiệu quat an tồn phòng thí nghiệm thực tế Phương thức tổ chức Phương pháp: Thảo luận nhóm, quan sát Cách thức hoạt động: Bước 1: GV chiếu đoạn video “ nguyên tố photpho đốt cháy thứ xung quanh nó” Sau u cầu nhóm hồn thành phiếu học tập số www.youtube.com/watch?v=e9ZICzP8XjI PHIẾU HỌC TẬP SỐ Thí nghiệm hình 2.13 chứng minh khả bốc cháy khác P trắng P đỏ Hãy quan sát, mơ tả giải thích tượng xảy Nhận xét khả hoạt động P trắng P đỏ Trình bày tính chất hóa học photpho? Viết PTHH minh họa? Bước 2: Hs tiếp nhận nhiệm vụ, nghiên cứu SGK xem đoạn video, thảo luận nhóm Bước 3: Gv dự kiến sản phẩm: HS dễ dàng mơ tả thí nghiệm trình bày tính chất hóa học photpho.HS gặp chút khó khăn viết phương trình hóa học Hướng dẫn HS học sinh kết luận tính chất hóa học photpho Rút tính chất hóa học photpho tính oxi hóa tính khử Bước 4: Các nhóm dán sản phẩm lên bảng, GV gọi nhóm trình bày nhóm lại nhận xét bổ sung Bước 5: GV nhận xét, đánh giá hoạt động, sản phẩm học sinh V TÍNH CHẤT HĨA HỌC Photpho phi kim tương đối hoạt động Trong hợp chất, photpho có số oxi hóa -3, +3, +5 Do tham gia phản ứng hóa học photpho thể tính oxi hóa tính khử Tính oxi hóa Photpho thể tính oxi hóa tác dụng với số kim loại hoạt động, tạo photphua kim loại ( Canxi photphua) Tính khử Photpho thể tính khử tác dụng với phi kim hoạt động mạnh hợp chất có tính oxi hóa mạnh khác Thiếu oxi: Dư oxi: Thiếu clo: Dư clo: Nội dung 2: AXIT PHOTPHORIC VÀ MUỐI PHOTPHAT Hoạt động 3: Tìm hiểu cấu tạo phân tử, tính chất vật lí điều chế, ứng dụng axit photphoric Mục tiêu hoạt động: Biết được: -Cấu tạo phân tử, tính chất vật lí ( trạng thái, màu sắc, tính tan…)của axit photphoric -Biết ứng dụng phương pháp điều chế axit phophoric công nghiệp phòng thí nghiệm Kĩ năng: -Viết cơng thức cấu tạo H3PO4 -Viết phương trình điều chế axit photphoric cơng nghiệp phòng thí nghiệm Phương thức tổ chức: Phương pháp: Thảo luận nhóm, phương pháp quan sát Cách thức hoạt động: GV chia lớp thành nhóm, chiếu đoạn video” Hóa chất bột tăm hương” https://vtv.vn/chuyen-dong-24h/giat-minh-nhung-doc-to-khong-the-ngo-toitrong-huong20160224161611431.htm Bước 1: Sau học sinh xem xong video, giáo viên yêu cầu hoàn thành phiếu học tập PHIẾU HỌC TÂP Câu 1: Hãy viết công thức electron công thức cấu tạo axit photphoric H 3PO4 Câu 2: Trình bày tính chất vật lí axit photphoric Câu 3: HS đọc thông tin sau cho biết axit photphoric có nững ứng dụng gì? Cơng dụng hóa chất axit photphoric Axit photphoric đậm đặc, chứa tới 70%-75% P2O5 quan trọng ngành nơng nghiệp dùng để sản xuất phân bón Nhu cầu tồn cầu phân bón dẫn đến tăng trưởng đáng kể sản xuất photphat nửa sau giới Ngồi axit photphoric có nhiều ứng dụng khác bao gồm dùng làm chất ức chế rỉ sét, điện, chất phân tán, cơng nghiệp etchant, phân bón, ngun liệu thành phần sản phẩm tẩy rửa làm Đồng thời hóa chất axit photphoric có coca, để cải thiện mùi vị tạo vị chua Axit kết hợp với Hfcs ( xử lý enzymem ) với mục đích để tạo thêm vị Dung dịch đậm đặc axit photphoric thường bán thị trường có nồng độ 85% Axit photphoric bán thành phẩm q trình sản xuất phân bón, dược phẩm, thức ăn gia súc, làm chất xúc tác tổng hợp chất hữu cơ, chất tẩm gỗ chống cháy, chất chống ăn mòn kim loại, sản xuất thuốc trừ sâu, điều chế phân lân Bước 2: Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ phân công công việc cho thành viên Bước 3: GV dự kiến sản phẩm HS viết cơng thức cấu tạo H3PO4 ,trả lời nội duung tính chất vật lí ứng dụng axit photphoric gặp chút khó khăn viết cơng thức electron Bước 4: HS nghiên cứu thông tin, SGK , thảo luận nhóm ( nói với nhau, nghe lân nhau…) sau đưa kết luận Các nhóm dán sản phẩm lên bảng GV gọi nhóm trình bày Các nhóm lại nhận xét , bổ sung Bước 5: GV nhận xét, đánh giá sau hướng dẫn học sinh tự rút nội dung học A AXIT PHOTPHORIC I CẤU TẠO PHÂN TỬ Axit photphoric ( H3PO4) có cơng thức cấu tạo: H O +5 Trong hợp chất H 3PO4, photpho có số oxi hóa cao H O P O H O +5 II TÍNH CHẤT VẬT LÍ Axit phophoric chất tinh thể st, nóng chảy 42,5 0C, háo nước, dễ chảy rữa, tan nước theo tỉ lệ Axit photpho ric thường dùng dung dịch đặc, sánh,khơng màu, có nồng độ 85% III ỨNG DỤNG Một lượng lớn axit H3PO4 dùng để điều chế muối photphat để sản xuất phân lân, làm thuốc trừ sâu… H3PO4 tinh khiết dùng công nghiệp dược phẩm Hoạt động 4: Tìm hiểu tính chất hóa học axit photphoric Mục tiêu hoạt động: Biết được: -Tính chất hóa học axit photphoric Kĩ năng: -Viết PTHH dạng phân tử ion thu gon, minh họa tính chất axit H3PO4 Nhận biết axit H3PO4 phương pháp hóa học Phương thức tổ chức: Phương pháp: Thảo luận nhóm Cách thức hoạt động: Bước 1: GV chia lớp thành nhóm nhỏ hướng dẫn học sinh hoạt động nhóm để hồn thành phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Nêu điểm giống khác tính chất hóa học axit nitric axit photphoric Dẫn phản ứng hóa học để minh họa Câu 2: Viết PTHH dạng phân tử ion thu gon phản ứng H3PO4 với NaOH Ca(OH)2 Bước 2: Học sinh tiếp nhận nhiệm vụ, phân công nhiệm vụ cho thành viên Bước 3: Dự kiến sản phẩm HS nêu điểm giống khác axit photphoric axit nitric Khó khăn học sinh gặp phải viết PTHH xảy H 3PO4với NaOH Ba(OH)2 Bước 4: GV mời đại diện nhóm báo cáo kết quả, giải thích, viết PTHH minh họa… Các nhóm lại có ý kiến nhận xét, bổ sung Bước 5: GV nhận xét sản phẩm nhóm, đánh giá kết hoạt động bổ sung kiến thức dạng toán H3PO4 tác dụng với bazo IV TÍNH CHẤT HĨA HỌC Axit photphoric axit ba nấc, có độ mạnh trung bình Trong dung dịch nước phân li theo nấc: Nấc 1: H3PO4 H+ + H2PO4Nấc 2: H2PO4 H+ + HPO42Nấc 3: HPO42H+ + PO432 Khi tác dụng với dung dịch kiềm, tùy theo lượng chất tác dụng mà axit photphoric tạo muối axit , muối trung hòa, hỗn hợp muối H3PO4 + NaOH NaH2PO4 + H2O H3PO4 + 2NaOH Na2HPO4 + H2O H3PO4 + NaOH Na3PO4 + H2O Hoạt động 4: Tìm hiểu điều chế axit photphoric Mục tiêu hoạt động: Biết được: Phương pháp điều chế axit photphoric công nghiệp phòng thí nghiệm Trong tự nhiên khơng có sẵn H3PO4 Kĩ năng: -Viết PTHH điều chế H3PO4 phòng thí nghiệm cơng nghiệp Phương thức tổ chức: Phương pháp: Thảo luận nhóm Cách thức hoạt động: Bước 1: GV yêu cầu HS làm việc theo căp đơi PHIẾU HỌC TẬP Câu 1: Trình bày phương pháp điều chế axit photphoric phòng thí nghiệm công nghiệp Bước 2: HS tiếp nhận nhiệm vụ thảo luận nhóm Bước 3: Gv dự kiến sản phẩm HS gặp chút khó khăn viết PTHH phản ứng quạng photphoric H2SO4 Bước 4: GV gọi HS trình bày sản phẩm ( HS trình bày viết PTHH điều chế H3PO4 phòng thí nghiệm HS viêt PTHH điều chế H3PO4 công nghiệp Bước 5: GV nhận xét, đánh giá sản phẩm HS Sau GV chiếu cho HS xem đoạn video phóng “ Khai thác gắn liền với chế biến nguồn vàng nâu Apatic” www.youtube.com/watch?v=zHyi2xJLJz0&t=529s V ĐIỀU CHẾ Trong phòng thí nghiệm Axit photphoric điều chế cách dùng axit nitric đặc oxi hóa photpho P + 5HNO3(đặc) H3PO4 + 5NO2 + H2O Trong công nghiệp -Cho axit sunfuric đặc tác dụng với quặng photphorit quặng apatit: Ca3(PO4)2 + H2SO4( đặc ) 2H3PO4 + 3CaSO4 -Để sản xuất H3PO4 tinh khiết nồng độ cao hơn, người ta đốt cháy photpho để thu P2O5 , cho P2O tác dụng với nước 4P + 5O2 2P2O5 P2O + 3H2O 2H3PO4 Hoạt động 5: Tìm hiểu muối photphat Mục tiêu hoạt động: Biết được: Tính chất muối photphat ( tính tan, tác dụng với axit, phản ứng với dung dịch muối khác) Nhận biết ion photphat Kĩ năng: -Viết PTHH dạng phân tử dạng ion rút gọn minh họa tính chất muối photphat -Dựa vào bảng tính tan số chất nước để xác định tính tan muối photphat từ thí nghiệm rút cách nhận biết ion photphat Phương thức tổ chức: Phương pháp: Thảo luận nhóm Cách thức hoạt động: B MUỐI PHOTPHAT Muối photphat muối axit photphoric Có loại muối photphat -Muối đihidrophotphat: NaH2PO4, NH4H2PO4, Ca(H2PO4)2 -Muối hidrophotphat: Na2HPO4, (NH4)2HPO4, CaHPO4 -Muối photphat trung hòa: Na3PO4, ( NH4)3PO4, Ca3(PO4)2 I TÍNH TAN -Các muối H2PO4- điều tan nước -Tất nuối PO43- điều không tan ( trừ muối photphat kiềm loại kiềm amoni) -Tất muối HPO42- điều không tan (trừ muối hidrophotphat kiềm loại kiềm amoni) II NHẬN BIẾT ION PHOTPHAT Thuốc thử để nhận biết ion PO43- dung dịch muối photphat AgNO3 Hiện tượng: Kết tủa màu vàng xuất Kết tủa không tan nước tan dung dịch axit nitric loãng 3.3 Hoạt động luyện tập Mục tiêu: -Hoạt động yêu cầu HS phải vận dụng kiến thức vừa tiếp thu để giải nhiệm vụ cụ thể, qua GV xem HS nắm kiến thức hay chưa nắm mức độ -Tiếp tục phát triển lực tự học, sử dụng ngơn ngữ hóa học Phát giải vấn đề thông qua môn học Phương thức: Phương pháp: thảo luận nhóm, đàm thoại Cách thức hoạt động: Gv yêu cầu học sinh trao đổi thảo luận theo nhóm để gải tập phiếu học tập số PHIẾU HỌC TẬP Câu Viết PTHH thực biến đổi ghi rỏ điều kiện phản ứng ( có) Quặng photphoric Photphođiphotphopentaoxt axitphotphoric amonophotphat Câu Lập phương trình hóa học phương trình hóa học sau: Câu Đốt cháy A gam photpho khơng khí dư oxi, hòa tan hồn tồn sản phẩm vào nước thu dung dịch A Trung hòa dung dịch A 100 gam dung dịch NaOH thu dung dịch B Thêm lượng dư dung dịch AgNO3 vào dung dịch B thu 41,9 gam kết tủa C màu vàng a Viết phương trình hoas học xảy Xác định A, B, C b Tính a c Tính nồng độ phần trăm dung dịch NaOH Dự kiến sản phẩm: Học sinh gặp chút khó khăn giải tập Nếu tập đa số HS khơng làm HS chưa hiểu hết nội dung GV phải hỗ trợ cách giảng lại cho em nắm rỏ phần lý thuyết Nhận xét, đánh giá sản phẩm, hoạt động: -GV mời số nhóm lên trình bày kết quả, nhóm lại góp ý, bổ sung GV giúp học sinh nhận chỗ sai cần chỉnh sửa chuẩn hóa kiến thức, phương pháp giải tập 3.4 Hoạt động vận dụng tìm tòi mở rộng Mục tiêu: -HĐ vận dụng tìm tòi mở rộng thiết kế cho HS nhà làm, nhằm mục đích giúp HS vận dụng kiến thức, kĩ học để giải các câu hỏi, tập gắn với thực tiễn mở rộng kiến thức HS, không bắt buộc tất HS phải làm, nhiên GV nên động viên khuyến khích HS tham gia, HS say mê học tập, nghiên cứu, HS khá, giỏi chia sẻ kết với lớp Phương thức Phương pháp: Hợp tác nhóm nhỏ Cách thức hoạt động: GV giao tập nhà cho nhóm Câu Trong thành phần vỏ bao diêm , thuốc diêm thường có photpho; Ở đầu que diêm thường có lưu huỳnh kali clorat a Trong thuốc diêm, người ta dùng photpho trắng hay photpho đỏ? Vì sao? b Viết PTHH phản ứng xảy qẹt diêm? Vì quẹt diêm bóng tối lại nhìn thấy vệt sáng vỏ bao diêm Câu Kẽm photphua (Zn3P2) đượcc dùng để diệt chuột Chất dễ bị thủy phân nên chuột ăn phải tìm nơi có nguồn nước để uống chết Viết PTHH phản ứng thủy phân kẽm photphua Câu Vào mùa hè, khu nghĩa địa rác có nhiều xác động vật thường có tương “ ma trơi” Giải thích có tượng này? Dự kiến sản phẩm: Học sinh nhà họp nhóm làm tập Đánh giá: GV cho HS báo cáo kết HĐ vận dụng tìm tòi mở rộng vào đầu buổi học kế tiếp, GV cần kịp thời động viên, khích lệ HS II Bảng mô tả mức yêu cầu cần đạt cho loại câu hỏi, tập chủ đề Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Phốtpho -Vị trí -Tính chất hóa -Dự đốn, -Hồn thành sơ photpho học kiểm tra đồ phản ứng BTH, cấu hình photpho tính thí nghiệm -Dạng tốn electron oxi hóa ( Tác kết luận va P2O5 nguyên tử dụng với kim l luận tính nguyên tố oại Na, Ca ) chất Photpho tính khử photpho -Các dạng thù ( tác dụng với -Viết hình, tính chất (O2, Cl2 ) PTHH minh vật lý ( trạng họa thái, màu sắc, -Sử dụng khối lượng photpho hiệu riêng, tính tan, an tồn độc tính) ứng phòng thí dụng, trạng nghiệm thực thái tự nhiên tế điều chế photpho công nghiệp Axit photphoric muối photphat -Cấu tạo phân tử , tính chất vật lí ( trạng thái, màu, tính tan, ứng dụng cách điều chế H3PO4 phòng thí nghiệm cơng nghiệp -Tính chất muối photphat ( tính tan, tác dụng với axit, phản ứng với dung dịch muối khác, ứng dụng -H3PO4 axit trung bình, axit ba nấc IV Biên soạn câu hỏi/bài tập theo bảng mô tả -Viết PTHH dạng phân tử ion thu gọn minh họa tính chất axit H3PO4 muối photphat -Nhận biết axit H3PO4 muối photphat phương pháp hóa học -Tính khối lượng H3PO4 sản xuât , % khối lượng muối photphat hỗn hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án chủ đề hóa học 11 Photpho và hợp chất của Photpho, Giáo án chủ đề hóa học 11 Photpho và hợp chất của Photpho

Từ khóa liên quan