Đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình niệu đạo điều trị lỗ tiểu lệch thấp thể dương vật bằng vạt da niêm mạc bao quy đầu có cuống trục ngang”

169 177 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/09/2019, 13:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI CHÂU VĂN VIỆT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LỖ TIỂU LỆCH THẤP THỂ DƯƠNG VẬT BẰNG VẠT DA - NIÊM MẠC BAO QUY ĐẦU CÓ CUỐNG TRỤC NGANG LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC HÀ NỘI - 2019BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI CHÂU VĂN VIỆT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LỖ TIỂU LỆCH THẤP THỂ DƯƠNG VẬT BẰNG VẠT DA - NIÊM MẠC BAO QUY ĐẦU CÓ CUỐNG TRỤC NGANG Chuyên ngành: Ngoại thận tiết niệu Mã số: 62720126 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Ngọc Bích TS Phạm Duy Hiền HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn, tơi xin chân thành cảm ơn: Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Ngọc Bích, người Thầy đáng kính với lòng nhiệt tình ln dành thời gian cơng sức để động viên giúp đỡ tôi, trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo, tạo điều kiện cho tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Tiến sĩ Phạm Duy Hiền người Thầy tận tình hướng dẫn cho tơi q trình học tập, nghiên cứu chuyên ngành Ngoại nhi Thạc sĩ Lê Anh Dũng người anh đáng kính chân thành đóng góp ý kiến, cung cấp kiến thức, tạo điều kiện giúp đỡ cho học tập thực nghiên cứu Khoa Tiết niệu Phó giáo sư, Tiến sĩ Trần Đức Quý, người Thầy dạy dỗ, giúp đỡ tạo điều kiện cho từ bác sỹ tốt nghiệp trường đến tơi hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới: Ban Giám hiệu, Bộ mơn Ngoại, phòng đào tạo Sau Đại học - Trường Đại học Y Hà Nội quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho trình học tập nghiên cứu Ban Giám đốc, phòng Kế hoạch tổng hợp, bác sĩ điều dưỡng Khoa Tiết Niệu - Bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ kinh nghiệm, tư vấn chuyên môn, tạo điều kiện tốt cho tơi q trình triển khai hoạt động nghiên cứu đề tài luận án Ban Giám đốc, Khoa Ngoại nhi, Khoa Ngoại Tiết niệu, đồng nghiệp - Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nơi công tác động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần để tơi hồn thành nhiệm vụ học tập Tơi xin gửi lời cảm ơn đến 86 bệnh nhi gia đình đóng góp phần khơng nhỏ cho thành công luận án Từ đáy lòng mình, tơi xin gửi lòng cảm ơn đến tất người thân gia đình Bố mẹ nhạc phụ bên cạnh, hỗ trợ động viên tơi vượt qua khó khăn sống Người phụ nữ, người bạn tri kỷ bên tôi, hỗ trợ nghiệp sống gia đình Hai thiên thần bé nhỏ tôi: Châu Minh Nguyệt, Châu Vân Long, hai động lực để phấn đấu đường nghiệp Xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Châu Văn Việt LỜI CAM ĐOAN Tôi Châu Văn Việt, nghiên cứu sinh khóa 34 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Ngoại thận tiết niệu, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn thầy: PGS.TS Trần Ngọc Bích TS Phạm Duy Hiền Cơng trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan, xác nhận chấp thuận sở nơi nghiên cứu Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm trước pháp luật cam kết Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả Châu Văn Việt DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BN : Bệnh nhân BQĐ : Bao quy đầu CS : Cộng DV : Dương vật ĐM : Động mạch HOSE : Hypospadias Objective Scoring Evaluation LTLT : Lỗ tiểu lệch thấp LS : Lâm sàng NĐDV : Niệu đạo dương vật NM : Niêm mạc PedsQl : The Pediatric Quality of Life Inventory PPPS : Penile Perception Score PT : Phẫu thuật QĐ : Quy đầu TSM : Tầng sinh môn VCUG : Voiding cysto-urethrography MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ DANH MỤC HÌNH 97 Yosef Y., et al (2007) Degloving and Realignment—Simple Repair of Isolated Penile Torsion, Pediatr Urology 69(2), 369-371 98 Zhoua L., et al (2006) Penile torsion repair by suturing tunica albuginea to the pubic periosteum, Journal of Pediatric Surgery 41, 7-9 99 Bhat A., et al (2009) Acute postoperative complications of hypospadias repair, Indian Journal of Urology 2008, 241-248 100 Castagnetti M., et al (2010) Surgical Management of Primary Severe Hypospadias in Children: Systematic 20-Year Review, The Journal of urology 184, 1469-1475 101 Patel R., et al (2004) The island tube and island onlay Hypospadias repairs offer excellent long term outcome: A 14 year follow up, The Journal of urology 172, 1717-1719 102 Giraldo F, et al (2002) Male perineogenital anatomy and clinical applications in genital reconstructions and male-to-female sex reassignment surgery, Plastic and reconstructive surgery 109(4), 1301-1310 103 Erol A., et al (2000) Anatomical studies of the urethral plate: why preservation of the urethral plate is important in hypospadias repair, BJU International 85, 728-734 104 Pope J., et al (1996) Penile orthoplasty using dermal grafts in the outpatient setting, Paediatric Urology 48, 124-127 105 Mensah W., et al (2015) Complications of hypospadias surgery: Experience in a tertiary hospital of a developing country, Afr J Paediatr Surg 12(4) 106 Phạm Ngọc Thạch (2019) Đánh giá điều trị miệng niệu đạo thấp thể thể sau dương vật kỹ thuật Snodgrass, Tiến sĩ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 107 Bae S., et al (2014) Urethroplasty by use of turnover flaps (Modified Mathieu procedure) for distal Hypospadias repair in adolescents: Comparison with the tubularized incised plate procedure, Korean Journal of Urology 2014, 750-755 108 Moscardi P., et al (2017) Management of high-grade penile curvature associated with Hypospadias in children, Frontiers in Pediatrics 5, 1-8 109 Braga L., et al (2008) Ventral penile lengthening versus dorsal plication for severe ventral curvature in children with proximal Hypospadias, The Journal of urology 180, 1743-1748 110 Koff S., et al (1984) The treatment of penile chordee using corporeal rotation, The Journal of urology 131, 931 111 Mollard P., et al (1994) Hypospadias: The release of chordee without dividing the urethral plate and onlay island flap (92 case), The Journal of urology 152, 1238-1240 112 Devine C., et al (1975) Use of dermal graft to correct chordee, The Journal of urology 113, 56-58 113 Le Tan Son, et al (2015) The use of dermal graft in severe chordee hypospadias repair: experience from Vietnam, Pediatr Surg Int 31, 291-295 114 Zheng D., et al (2012) A comparative study of the use of a transverse preputial island flap (the Duckett technique) to treat primary and secondary hypospadias in older Chinese patients with severe chordee, World J Urol 31, 965-969 115 Trần Ngọc Bích (2004) 53 Nghiên cứu sử dụng vạt da bìu chuyển lên che phủ khuyết da bụng dương vật chấn thương bệnh lý, Y học TP Hồ Chí Minh 8(1), 354-358 116 Nguyễn Anh Tuấn cộng (2012) Đánh giá kết sớm điều trị hẹp niệu đạo sau mổ dị tật lỗ tiểu lệch thấp, Y Dược học Quân 9, 121-124 117 Phan Xuân Cảnh cộng (2015) Đánh giá kết phẫu thuật điều trị lỗ tiểu thấp Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, Y học TP Hồ Chí Minh 19(5), 110-113 118 Đậu Anh Trung cộng (2015) Đánh giá kết sớm phẫu thuật dị tật lỗ đái thấp Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Khoa học - Công nghệ Nghệ An 6, 11-14 119 Varni JW., et al (1999) The PedsQL: Pediatric Quality of Life Inventory, Med Care, 126-139 120 Deibert C., et al (2011) The psychosexual aspects of hypospadias repair: A review, Pediatric Urology 9, 279-282 121 Al-Adl A., et al (2014) Distal extension of the midline urethral-plate incision in the Snodgrass hypospadias repair: An objective assessment of the functional and cosmetic outcomes, Arab Journal of Urology 12, 116-126 122 Gupta V., et al (2016) Grafted tubularised incised-plate urethroplasty: An objective assessment of outcome with lessons learnt from surgical experience with 263 cases, Arab Journal of Urology 123 Elbakry A (1999) Complications of the preputial island flap-tube urethroplasty, BJU International 84, 89-94 124 Emir L., et al (2003) Onlay island flap urethroplasty: A comparative analysis of primary versus reoperative case, Pediatr Urology 61(1), 216-219 125 Shehata S., et al (2011) Management of post Hypospadias urethral fistula, Current Concepts of Urethroplasty, InTech, 47-60 126 Dodson J., et al (2007) Outcomes of delayed Hypospadias repair: Implications for decision making, The Journal of Urology 178, 278-281 127 Shapiro S (1984) Complication of hypospadias, The Journal of Urology 131, 518-522 128 Greenfield S., et al (1994) Two stage repair for svere Hypospadias, The Journal of urology 152, 498-501 129 Abolyosr A (2010) Snodgrass hypospadias repair with onlay overlapping double-layered dorsal dartos flap without urethrocutaneous fistula: Experience of 156 cases, Journal of Pediatric Urology 6, 403-407 130 Oztorun C., et al (2018) Comparision of uroflow parameters before and after hypospadias surgery, Annals of Pediatric Surgery 14, 27-30 131 Scherz H., et al (1988) Post - Hypospadias repair urethral structures: A review of 30 case, The Journal of Urology 140, 1253-1255 132 Lopes J., et al (2001) Histological analysis of urethral healing after tubularized incised plate urethroplasty, The Journal of urology 166(3), 1014-1017 133 Bastos A., et al (2004) The concentration of elastic fibres in the male urethra during human fetal development, BJU international 94(4), 620-623 134 Idzenga T., et al (2006) Is the impaired flow after hypospadias correction due to increased urethral stiffness?, Journal of pediatric urology 2(4), 299-303 135 Segura C (1997) Urine flow in childhood: A study of flow chart parameters based on 1.361 uroflowmetry tests, The Journal of urology 157, 1426-1428 136 Hammouda H., et al (2003) Tubularized incised plate repair: Functional outcome after intermediate follow up, The Journal of urology 169, 331-333 137 Yildiz T., et al (2013) Age of patient is a risk factor for urethrocutaneous fistula in hypospadias surgery, Journal of pediatric urology 9, 900-903 138 Hensle T., et al (2001) Hypospadias repair in adults: adventures and misadventures, The Journal of Urology 165, 77-79 139 Huang L., et al (2015) Retrospective analysis of individual risk factors for urethrocutaneous fistula after onlay hypospadias repair in pediatric patients, Italian journal of pediatrics 2015, 35-41 140 Sheng X., et al (2018) The risk factors of Urethrocutaneous fistula after hypospadias surgery in the youth population, BMC Urology 2018, 2-6 141 Eassa W., et al (2011) Risk Factors for Re-operation Following Tubularized Incised Plate Urethroplasty: A Comprehensive Analysis, Pediatr Urology 77(3), 716-720 142 Hammouda H.M, et al (2003) Tubularized incised plate repair: functional outcome after intermedia followup, The Journal of urology 169, 331-333 143 Phan Xuân Cảnh (2012) Khảo sát niệu động học bệnh nhi có rối loạn chức đường tiểu dưới, Thạc sĩ, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh 144 Cerruto M., et al (2006) Urodynamic, Pediatric neurogenic bladder dysfunction, Springer, 133-146 145 Elbakry A (2011) Tissue interposition in hypospadias repair: A mechanical barrier or healing promoter?, Arab Journal of Urology 9, 127-128 146 Elbakry A (2001) Management of urethrocutaneous fistula after hypospadias repair: 10 years' experience, BJU International 88, 590-595 147 Edney M., et al (2004) Time course and histology of urethrocutaneous fistula formation in a porcine model of urethral healing, European Urology 45, 806-810 BỆNH ÁN NGHIÊN CỨU Bệnh án nghiên cứu năm…………Số NC…… Mã số bệnh án………………………………… A: THÔNG TIN BỆNH NHÂN A1: Họ tên bệnh nhân……………………………………………………… A2: Tuổi……… A3: a ch A4: Dõn Tc: ă Kinh1 ă Thiu s2 A5: a d: ă Thnh ph1 ¨ Nông thôn2 ¨ Miền Núi3 A6: Tuổi mẹ lúc đẻ A7: Tuổi bố lúc đẻ A8: Ngày vào viện:………… … A7: Ngày viện……….………… A9: Ngày phẫu thuật…………… A10: Số ĐT………………………… A11: Số ngày điều trị sau mổ: ………………………………… B: TIỀN SỬ B1: S gia ỡnh ă con1 ă con2 ă ă > con4 B2: Con th my gia ỡnh ă Con u1 ă Con th ă Con ỳt3 B3: S mi ln sinh ă con1 ă B4: S mi ln sinh b LTLT ă con1 ă C B4: S gỏi, trai gia ỡnh ă Mt trai mt gỏi1 ¨ Hai gái trai2 ¨ Hai trai gái3 ¨ Tất trai4 ¨ Khác .5 B5: Cân nặng lúc đẻ…………………Kg B6: Tiền s thai nghộn ă Bỡnh thng ă Cm cỳm ba thỏng u2 ă Phi iu tr cỏc loi thuc3 ă Da sy thai4 ă Nhim c thai nghộn5 B7: M b cỏc bnh tớnh ă Tiu ng1 ¨ Basedow2 ¨ Tăng huyết áp3 ¨ Không B8: Tin s lỳc sinh ă thng1 ă M B9: Tỡnh trng lỳc ă thỏng1 ă Thiu tháng2 B10: Hoàn cảnh phát trẻ bị LTLT ¨ Được chẩn đốn LTLT sau sinh1 ¨ Gia đình thấy bất thường đưa khám phát LTLT2 ¨ Tình cờ khám phát LTLT3 B11: Ngi phỏt hin tr b LTLT ă Bỏc s1 ¨ Nữ hộ sinh2 ¨ Gia đình3 ¨ Y tế thụn bn4 B12: Cỏc d tt v tim mch: ă Cú1 ă Khụng2 B13: Cỏc d tt v tiờu húa: ¨ Có1 ¨ Khơng2 B14: Các dị tật hơ hp: ă Cú1 ă Khụng2 B15: Cỏc d tt v hụ hp: ă Cú1 ă Khụng2 B15: Cỏc d tt v tit niu: ă Cú1 ă Khụng2 B16: Cỏc bnh v c quan to mỏu: ă Cú1 ă Khụng2 B17:Gia ỡnh cú c t tui phu thut ă Cú1 ă Khụng2 B18: Ng t ă Bs chuyờn khoa Niu nhi1 ă Bs chuyờn khoa Tit Niu2 ă Bs Ngoi chung ă Bs Ni nhi ă Bs phũng khỏm a khoa5 ă Khụng c t vn6 B19: Nguyờn nhõn PT mun ă Khụng bit tui PT1 ă Bit tui PT nhng khụng cú iu kin2 ă Bit tui nhng phi iu tr bnh khỏc trc ă ó i khỏm nhng phi ch lch m ă Khụng bit tui PT5 C: C IM LM SNG C1: tui ă T n di tui1 ă T tui n tui2 ă T tui n 10 tui3 ă T 11tuổi đến 15 tuổi4 C2: Các bệnh vùng bẹn bìu ¨ Ẩn tinh hoàn bên1 ¨ Ẩn tinh hoàn bờn2 ă Nang nc thng tinh3 ă Thoỏt v bn4 ăCũn ng phỳc tinh mc5 ă Khụng cú d tt6 C3: Cỏc d tt tit niu phi hp ă Hi chng khỳc ni BT-NQ1 ă Gión niu qun bm sinh2 ă Thn ụi3 ă Thn hỡnh múng nga4 ă Niu qun ụi5 ă Khụng cú d tt6 C4: Cỏc d tt tiờu húa phi hp ă Khụng hu mụn1 ¨ Teo ruột bẩm sinh2 ¨ Phình đại tràng bẩm sinh3 ă Khụng cú d tt4 D: KHM NH GI TRC M D1: Tỡnh trng l tiu ă Hp1 ă Bỡnh thng2 D2: Tỡnh trng da bao quy u ă Bỡnh thng1 ă Da bao Q viờm dớnh vi Q2 D3: Hỡnh dng da bao quy u ă Hỡnh vnh khn1 ă Bỡnh thng2 D4: Chu vi .Cm D5: Chiu di Cm D6: Cong dng vt ă Cong nh v trung bỡnh < 301 ă Cong nng > 302 D7: Xoay trc DV ă Cú xoay trc1 ă Khụng xoay trục2 D8: Chiều dài từ lỗ tiểu đến quy đầu trước làm thẳng DV cm D9: Hướng xoay trc dng vt ă Bờn trỏi1 ă Bờn phi2 ¨ Khơng xoay trục2 D10: Vị trí gốc bìu ¨ Bỡnh thng1 ă gia2 ă thp3 D11: Tỡnh trng rónh niu o quy u ă Nụng1 ă Sõu2 ¨ Khơng có3 D12: Tình trạng rãnh niệu đạo từ l tiu n quy u ă Cú1 ă Khụng cú2 E: CẬN LÂM SÀNG E1: Số lượng hồng cầu………………… E2: S lng bch cu ă 20G/L3 E3: Số lượng huyết sắc tố………………… E4: Sinh hóa máu Glucose………mmol/l Ure…… mmol/l Creatinin……… µmol/l E6: Nước tiểu Tỷ trọng…… Nitrit (NIT )…… Protein (PRO)…… PH…… Hồng cầu (ERY) Bạch cầu (LEU) Glucose (GLU) E7: Siờu õm bng ă Bnh lý1 ă Bỡnh thường2 E8: Xét nghiệm chẩn đốn giới tính có ch nh ă Cú1 ă Khụng2 E9: Kt qu XN gii tớnh cú ch nh ă .1 ă .2 ¨ Không làm3 F: NHẬN XÉT TRONG MỔ F1: Thời gian m:phỳt F2: C sonde t m ă Fr1 ă Fr2 ă 10 Fr3 F3: Loi sonde t m ă Sonde Foley1 ă Sonde cho n2 ¨Sonde niêu đạo3 F4: Kỹ thuật khâu cuộn ống niệu o ă Khõu mi ri1 ă Khõu vt2 ăC hai3 F5: Cú khoỏ ch khõu khụng ă Cú1 ă Khụng2 F6: Khong cỏch mi ln khoỏ ch ă 0,5 cm1 ă cm2 ă 2cm3 ă Khụng khoỏ ch4 F7: Khõu ni niu o vi ng niu o ă Ni trc cun sau1 ă Cun ng trc ni sau2 F8: Số mũi khâu nối ống niệu đạo mũi F9: Khoảng các mũi khõu ni niu o ă mm1 ă 3mm2 ă 5mm3 F10: Nút buộc hay ống niệu o ă Buc nỳt ch vo lũng ng N1 ¨ Buộc nút ngồi lòng ống NĐ2 F11: K thut a l sỏo lờn nh quy u ă To ng hm ă To hỡnh quy u2 F12: Khõu tng cng ă Ch khõu ng niu o1 ¨ Khâu chỗ nối niệu đạo2 ¨ Khâu hai3 F13: Khâu cố định niệu đạo vào dương vật mũi di ă Cú khõu1 ă Khụng khõu2 F14: S nỳt buc:.nỳt F15: Khúa nỳt buc ă Cú1 ă khụng2 F16: Hỡnh dng ming ni ng niu o ă Vỏt chộo1 ¨ Tròn2 ¨ Hình van3 F17: Chiều dài niệu o cn to ă< 1cm1 ă 1- < cm2 ¨ 2- ≤ 3cm3 ¨ 3- ≤ cm4 ¨> cm5 Ghi cụ thể F18: Chiu rng vt da cun ng niu o ă < 1cm1 ă > cm2 Ghi c th F19: Cỏch cm mỏu ă Dựng dao in1 ¨ Garo gốc DV2 ¨ Khâu cầm máu ¨ Không cần cầm máu F20: Loại dao điện cầm mỏu ă Dao n cc1 ă Dao lng cc2 ă Không dùng F21: Thời gian nới Garo gốc DV ¨ phút ¨ Không nới2 ¨ Không Garo F22: Đánh giá vạt da niêm mạc to niu o c ă Vuụng mm mi khụng co kộo1 ă Co kộo nhn nhỳm2 F23: ỏnh giỏ cung mch nuụi ă T chc dy mch mỏu nhỡn rừ bng mt thng1 ă T chc mng khụng nhỡn rõ mạch máu2 F24: Số lượng mạch máu cuống ¨ mạch1 ¨ mạch2 ¨ mạch ¨ Khơng có4 F25: Đặt cuống mạch bên phải hay trỏi ca trc DV ă Bờn phi trc DV1 ă Bên trái trục DV2 F26: Số lượng PDS 5.0 ¨ sợi1 ¨ sợi2 ¨ sợi ¨ sợi4 ¨ Không dùng5 F27: Số lượng PDS 6.0 ă si1 ă si2 ă si ă si ă si5 F28:S lng ch Vycryl 6.0 ă si1 ă si2 ¨ sợi ¨ sợi ¨ si5 ă Khụng dựng6 F29: Da che ph thõn DV sau cun ng N ă T da bao Q1 ă Ly t bỡu2 ăC hai3 F230: V trớ gc bỡu ¨ Bình thường1 ¨ Ở giữa2 ¨ Ở thấp3 F331: K thut bng dng vt ă Bng ộp ngc DV lờn thnh bng1 ă Bng dng thng DV2 F32: Loi m dựng bng DV sau m ă M khỏng sinh Penicillin1 ă M khỏng sinh Tetracyclin 1%2 ă M Betadine G: SAU PHẪU THUẬT G1: Kháng sinh sau m ă Dựng loi khỏng sinh tiờm1 ă Dựng phi hp loi tiờm2 ă Dựng loi tiờm ngy sau ú dựng loi ung ă Dựng loại tiêm ngày sau dùng loại uống ă Dựng loi khỏng sinh tiờm v mt loại uống lúc G2:Thời gian dùng kháng sinh tiờm ă ngy1 ă ngy2 ă 10 ngy3 G3: Thi gian dựng khỏng ung ă ngy1 ă ngy2 ă 10 ngy3 G5: Tờn loi thuc gim đau sau mổ: G6: Cách dùng thuốc giảm đau sau mổ: G7:Thời gain dùng thuốc giảm đau sau m ă Ngy1 ă Ngy2 ă Ngy3 G8: Nhim trựng sau m ă Cú nhim trựng1 ă Khụng nhim trựng2 G9: Loi nhim trựng ă Nhim trựng vt m1 ă Nhim trựng niu o2 ă Nhim trựng nc tiu3 ăNhim trựng tt c4 ă Khụng nhiễm trùng G10: Hoại tử da che phủ dương vật ¨ Có hoại tử1 ¨ Khơng hoại tư2 G11: Thời gian thay bng ă Sau 1- ngy1 ă Sau ngy2 ă Sau ngy3 ă Sau ngy ă Sau ngy G12: S ln thay bng: ă 1ln1 ă ln2 G13: Phự n DV: ¨ Khơng phù1 ¨ Có phù2 G14: Tắc sonde dẫn lu: ă Khụng1 ă Cú2 G15: Chy mỏu vt khõu:ă Khụng1 ă Cú G16: T mỏu di da dng vt: ă Khụng1 ă Cú G17: Tt l tiu: ¨ Khơng1 ¨ Có G18: Đái bị động: ¨ Khụng1 ă Cú G19: ỏi b ng t th my sau m ă1 ngy1 ă2 ngy2 ă ngy3 ă ngy4 ă ln3 ă ngy5 ¨6 ngày6 ¨ Khơng đái bị động7 G20: Hồn cảnh ỏi b ng ă Lỳc khúc1 ă Lỳc i, ng2 ¨ Lúc vệ sinh3 ¨ Mọi lúc4 ¨ Không ỏi b ng5 G21: Tr tỏo bún khụng ă cú1 ¨ khơng2 G22: Mức độ táo bón ¨ Thường xun phi th thỏo mi i tin c1 ă Ch phi thụt tháo lần sau đại tiện bình thường2 ¨ Khơng táo bón3 G23: Số ngày lưu ống thơng ¨ 6ngày1 ¨ ngày2 ¨ ngày3 ¨ ngy4 ă 10 ngy5 ă 11 ngy6 G24: Cy dch vt m ă Cú lm1 ă Khụng lm2 G25: Kt qu cy dch vt m ă Cú vi khun ( Tên vi khuẩn) ă Khụng cú vi khun2 ă Khụng lm3 H: KẾT QUẢ SAU RÚT SONDE DẪN LƯU H1: Rò niệu o ă Cú rũ1 ă Khụng rũ2 H2 : S l rũ : ă l1 ă l2 ă > l3 ă Khụng rũ4 H3: Mc rũ ¨ Thành tia đái1 ¨Nhỏ giọt đái2 ¨ Khụng rũ3 H4:Niu o cú b toỏc khụng ă cú1 ¨ khơng2 H5: Xoay trục DV ¨ Có xoay trục1 ¨ Không xoay trục2 H6: Hướng xoay trục ¨ Xoay v bn phi1 ă Xoay v bờn trỏi2 ă Khụng xoay trc3 H7: cong dng vt ă Khụng cong1 ¨ Nhẹ trung bình ≤ 30°2 ¨ Cong nặng > 303 H8: Hp Niu o: ă Cú1 ă Khụng2 H9: Kt qu sau phu thut ă Tt1 ă Trung bỡnh2 ăXu3 GHI CH Tụi xin cam oan thông tin tham khảo từ hồ sơ bệnh án trực tiếp khám bệnhmột cách xác đầy đủ! Ngày…… tháng…… năm 201 Người làm nghiên cứu PHIẾU KHÁM LẠI BỆNH NHÂN SAU .THÁNG PHẪU THUẬT TẠO HÌNH NIỆU ĐẠO ĐIỀU TRỊ LỖ TIỂU LỆCH THẤP (HYPOSPADIAS) Họ tên bệnh nhân………………………… Mã số NC Tuổi……… SĐT Ngày khám ./ / Địa ……………………………………………………… TD1: ỏi d hay khú ă D1 ă Khú2 TD2: Tia ỏi ă To1 ă Nh2 TD3: Rũ niu o: ¨ Có rò1 ¨ Khơng rò2 TD4: Số lỗ rò: ¨ lỗ1 ¨ lỗ ¨> lỗ3 TD5: Mc rũ ă Thnh tia ỏi1 ă Nh git ỏi2 TD6: Xoay trc DV ă Cú xoay truc1 ă Khụng xoay trc2 TD7: cong dng vt ¨ Khơng cong1 ¨ Nhẹ trung bình ≤ 30°2 ¨ Cong nặng > 30°3 TD8: Hẹp niệu đạo: ¨ Cú1 ă Khụng2 TD9: Mc hp niu o ă Hp ch ni1 ă Hp quy u2 ă Khụng hp3 TD10: V trớ gc bỡu ă Bỡnh thng1 ă gia2 ă thp3 TD11: Kt qu Khỏm li ¨ Thành cơng1 ¨ Thất bại2 Đo niệu dòng đồ ... - da niêm mạc bao quy đầu có cuống trục ngang”, nhằm mục tiêu: Đánh giá kết phẫu thuật tạo hình niệu đạo điều trị lỗ tiểu lệch thấp thể dương vật vạt da - niêm mạc bao quy đầu có cuống mạch trục. .. tới kết phẫu thuật tạo hình niệu đạo điều trị lỗ tiểu lệch thấp thể dương vật vạt da - niêm mạc bao quy đầu có cuống mạch trục ngang 13 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Định nghĩa phân loại lỗ tiểu. .. NỘI - 2019BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI CHÂU VĂN VIỆT ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ LỖ TIỂU LỆCH THẤP THỂ DƯƠNG VẬT BẰNG VẠT DA - NIÊM MẠC BAO QUY ĐẦU CÓ CUỐNG TRỤC NGANG Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình niệu đạo điều trị lỗ tiểu lệch thấp thể dương vật bằng vạt da niêm mạc bao quy đầu có cuống trục ngang” , Đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình niệu đạo điều trị lỗ tiểu lệch thấp thể dương vật bằng vạt da niêm mạc bao quy đầu có cuống trục ngang” , CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÀI LIỆU, CHƯƠNG 2 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật

Mục lục

Xem thêm