Ung dung phan mem ADOBEPRESENTER vao thiet ke bai giang mon tin hoc12

33 79 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/09/2019, 21:11

Ngày nay Việc ứng dụng CNTT vào dạy học đang rất được sử dụng và khuyến khích, mục đích là tạo sự hứng thú trong việc dạy và học. Khi lên lớp giáo viên không chỉ làm việc một mình với cái bảng đen, phấn trắng nữa mà các phương tiện dạy học hiện đại như máy tính, máy chiếu và một số phần mềm tiện ích đã giúp cho những giờ học không còn bị nhàm chán, học sinh có thể chủ động tự tìm tòi kiến thức thông qua sách giáo khoa và bài giảng của giáo viên, giúp học sinh phát huy khả năng sáng tạo trong suy nghĩ. Hơn nữa phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dạy học. Mặt khác ở bất cứ lĩnh vực nào kiến thức cũng luôn luôn được thay đổi đáp ứng yêu cầu cuộc sống đề ra. Vì vậy việc bồi dưỡng năng lực tự học cho học sinh là yêu cầu tất yếu. Đó là lý do tôi chọn đề tài ứng dụng phần mềm adobe presenter vào thiết kế bài giảng điện tử môn tin học 12 MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Giới hạn đề tài .1 Phương pháp nghiên cứu PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận 2 Thực trạng 2.1 Thuận lợi 2.2 Khó khăn Nội dung hình thức giải pháp 3.1 Mục tiêu giải pháp .3 3.2 Nội dung cách thức thực giải pháp 3.2.1 Giới thiệu cách cài đặt Adobe Presenter 3.2.2 Các bước tạo giảng 3.2.3 Cách sử dụng Adobe Presenter 10.0 .4 3.3 Minh họa giảng 16 3.4 Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng .22 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 24 Kết luận 24 Kiến nghị 24 TÀI LIỆU THAM KHẢO 25 PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọnđề tài Ngày Việc ứng dụng CNTT vào dạy học sử dụng khuyến khích, mục đích tạo hứng thú việc dạy học Khi lên lớp giáo viên khơng làm việc với bảng đen, phấn trắng mà phương tiện dạy học đại máy tính, máy chiếu số phần mềm tiện ích giúp cho học khơng bị nhàm chán, học sinh chủ động tự tìm tòi kiến thức thơng qua sách giáo khoa giảng giáo viên, giúp học sinh phát huy khả sáng tạo suy nghĩ Hơn phương pháp dạy học lấy học sinh làm trung tâm yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng dạy học Mặt khác lĩnh vực kiến thức luôn thay đổi đáp ứng yêu cầu sống đề Vì việc bồi dưỡng lực tự học cho học sinh u cầu tất yếu Đó lý tơi chọn đề tài ứng dụng phần mềm adobe presenter vào thiết kế giảng điện tử môn tin học 12 Mụctiêu, nhiệm vụ củađề tài ▪ Giúp học sinh bước đầu tiếp cận với giảngE-Learning, tiếp cận với cách dạy học trực tuyến ▪ Nâng cao tính tự học, tự nghiên cứu học sinh góp phần đổi phương pháp dạy học ▪ Chia sẻ công cụ hỡ trợ cho việc soạn giảngE-Learning dùng phần mềm Adobe Presenter Đối tượng nghiên cứu ▪ Cách sử dụng phần mềm adobe presenter soạn giảngE-Learning giúp học sinh 12 tự học “Cơ sở liệu Access” Giới hạn củađề tài ▪ Quá trình dạy – học giáo viên học sinh trường THPT Việt Đức Phương pháp nghiên cứu Để đạt mục đích nêu đề tài, sử dụng hệ thống phương pháp sau: ▪ Phân tích, khái qt hóa tài liệu ▪ Kết hợp thực tiễn trường trung học phổ thông Việt Đức ▪ Thu thập thông tin internet PHẦN NỘI DUNG ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 121 Cơ sở lý luận ▪ Bằng việc soạn giáo án powerpoint thơng thường giáo viên phải trực tiếp sử dụng hướng dẫn cho học sinh học, ta đưa thêm phần mềm adobe presenter vào giáo án ta trở thành giảng E-Learning Với giảng E-Learning học sinh tự học nhà, ngoại tuyến hay trực tuyến có khả tương tác với người học, giúp học sinh tự học mà khơng cần đến trường lớp ▪ Hiện có nhiều phần mềm soạn giảngE-Learning Tuy nhiên phần mềm tạo giảng E-Learning tương thích với chuẩn quốc tế ▪ Bài giảng E-Learning sản phẩm tạo từ công cụ tạo giảng (ví dụ phần mềm Adobe Presenter), có khả tích hợp đa phương tiện (multimedia) gồm phim (video), hình ảnh, đồ họa, hoạt hình, âm thanh, ▪ Adobe Presenter giúp chuyển đổi trình chiếu Powerpoint sang dạng tương tác multimedia, có lời thuyết minh (narration), có câu hỏi tương tác (quizze) khảo sát (surveys), tạo hoạt động điều khiển dẫn dắt chương trình (animation), tạo mô (simulation) cách chuyên nghiệp Sau cài đặt lên máy tính Adobe Presenter gắn vào phần mềm Microsoft Powerpoint hỗ trợ cho Microsoft Powerpoint tính biên soạn giảng nâng cao để tạo giảng điện tử tuân thủ chuẩn E-Learning ▪ Do vậy, việc sử dụng phần mềm Adobe Presenter để soạn giảngE- Learning tiện lợi nhiều người sử dụng Thực trạng 6.1 Thuận lợi ▪ Trong thời gian qua, Bộ giáo dục tổ chức nhiều thi thiết kế giảngE-Learning Mặc khác, phần mềm Adobe Presenter cài đặt tích hợp phần mềm Microsoft Powerpoint nên tận dụng giáo án Powerpoint sẵn có để thiết kế giảng E-Learning giúp giảm thời gian thiết kế giáo án ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MƠN TIN HỌC 122 6.2 Khó khăn ▪ Cuộc thi thiết kế giảngE-Learning Bộ giáo dục tổ chức có nhiều giáo viên nước tham gia, việc thiết kế sử dụng phần mềm Adobe Presenter nhà trường chưa sử dụng nhiều ▪ Học sinh chưa quen cách tiếp cận, tự học qua giảng E-Learning ▪ Học sinh chưa ý thức cao việc tự học, tự đọc tài liệu để lĩnh hội kiến thức Nội dung hình thức giải pháp 7.1 Mụctiêucủa giải pháp ▪ Giúp giáo viên rút ngắn thời gian giảng dạy mà bảo đảm học sinh hội đủ nội dung học tập ▪ Giúp giáo viên soạn giảng điện tử có hệ thống câu hỏi tương tác đa dạng, phong phú ▪ Giúp học sinh thích thú, tích cực học tập khắc sâu nội dung học nhằm biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn đời sống ▪ Giúp nâng cao tính tự học học sinh, thực nhiệm vụ trọng tâm năm học “Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học tự nghiên cứu”, tạo tiền đề cho học sinh có thói quen học tập tốt cấp học cao 7.2 Nội dung cách thức thực giải pháp 7.2.1 Giới thiệu cách cài đặt Adobe Presenter ▪ Tải phần mềm Adobe Presenter 10 đại chỉ: www.adobe.com ▪ Sau giải nén, ta nháy đúp vào file Setup.exe vừa tải, theo bước cho kết thành công ▪ Sau cài đặt, nháy chuột vào chữ Adobe Presenter Menu Powerpoint.Kết bảng điều khiển sau: phiên 10 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 123 7.2.2 Các bước tạo giảng Bước 1: Tạo trình chiếu PowerPoint, tận dụng trình chiếu cũ để tiết kiệm thời gian khâu chuẩn bị, nhiên cần phải có số điều chỉnh để thích hợp như: Đưa Logo trường vào, đưa hình ảnh tác giả, chỉnh lại màu sắc cho thíchhợp Bước 2: Biên tập Đưa multimedia vào giảng: cụ thể đưa video âm vào, ví dụ âm thuyết minh giảng; đưa tệp flash; đưa câu hỏi tương tác (quizze), câu hỏi khảo sát ghép tệp âm ghi sẵn cho phù hợp với hoạt hình Bước 3: X́t giảng Có thể xem giảng máy tính sau đóng gói hoặc đưa giảng điện tử ELearning soạn Adobe Presenter vào hệ thống quản lý học tập Learning Management Systems (LMS) theo chuẩn SCORM AICC Ở Việt Nam, LMS có hệ thống thư viện cộng đồng violet.vn Mỡi nhà trường, mỡi giáo viên có trang web mà upload giảng e-learning để học trực tuyến 7.2.3 Cách sử dụng Adobe Presenter 10.0 7.2.3.1 Thiết lập ban đầu cho trình chiếu a Đặt tiêu đề cho giảng: Nhấnvào nút lệnh ▪ cho hìnhsau: Dòng Appearance: Đặt tiêu đề cho giảng hiển thị giao diện hộpTitle ▪ Đặt title(Tiêu đề) cho giảng Tiêu đề xuất giao diện tab trình duyệt b Đặt chế độ chạy xuấtbản ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MƠN TIN HỌC 124 Chọn sang thẻ Playback: c Đính kèm tệptin ▪ Thẻ Attackment để đính kèm thêm tài liệu văn hoặc bảng tính nút lệnh Lúc hộp thoại xuất cho phép người dùng lựa chọn tệp tin từ nguồn tài nguyên (trên máy, websitekhác) Click vào để lựa chọn đối tượng cần chèn thêm File: Tệp tin máy Link: Tệp tin từ website khác ▪ Sau lựa chọn thích hợp mục tìm hiểu thêm mục khác thẻ Quality để hiệu chỉnh chất lượng cho âm phim ảnh (hoặc để chế độ mặc định) ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MƠN TIN HỌC 125 d Khai báo thơng tin giáoviên ▪ Trong thẻ Presenter chọnAdd.Khiđó hình sau xuất hiện, tiến hành điền thông tin hướng dẫn bêndưới Chú ý: Nhớ nhấn chọn Default để mặc định cho thơng tin Gv vừa khai báo ▪ Ví dụ minh họa ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 126 7.2.3.2 Âm vàvideo a Ghi âm thuyếtminh: ▪ Từ menu Adobe Presenter, click chọn mục Audio với công việc sau: Ghi âm trực tiếp Chèn tệp âm có sẵn Đồng âm với hoạt động slide Biên tập ▪ Các bước tiến hành: Bước 1: Tạo nội dung cần thuyết minh Bước 2: Ghi âm: trực tiếp (record) gián tiếp (Import) Bước 3: Chỉnh sửa âm thuyết minh (Edit) Bước 4: Tạo hiệu ứng cho nội dung thuyết minh Bước 5: Đồng âm hiệu ứng (sync) e Ghi hình giáoviên: ▪ Có thể ghi hình video giáo viên giảng vào mỡi slide Ghi hình trực tiếp Chèn tệp video có sẵn Các bước tiếnhành: B1:Ghi hình trực tiếp (Record video) hoặc gián tiếp (Import) ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 127 B2: Chỉnh sửa phim (Edit videos) f Kết hợp âm vàvideo: ▪ Có thể kết hợp âm thuyết minh phim tư liệu cách phù hợp khiến cho giảng trở lên hấp dẫn như: giáo viên dẫn dắt học sinh xem đoạn phim tư liệu (lúc phim chưa chạy), sau phim phát để học sinh xem; kết thúc phim lại xuất âm giáo viên giảng giải đoạn phim vừa phát Cách kết hợp xử lý yếu tố kỹ thuật qua bước sau: Bước 1: Chèn âm phim vào slide qua công cụ Presenter Bước 2: Xác định khoảng thời gian đầu âm phát trước khiphim chạy cách vào Edit Audio để đo Bước 3: Xác định thời gian đoạn phim chạy, đặt thời gian cho phép video chạy cách vào Edit Video: - Play cho phim chạy để xác định tổng thời gian mà phim phátxong - Mục Start Affter: chọn TimeDelay - Đặt thời gian (giây) ô Time: thời gian xác định bước2 Bước 4: Vào lại Edit Audio, chèn khoảng trắng (Âm câm) có thời gian thời gian phim chạy xác định bước vào hai phần âm Hình ảnh cho thấy khoảng lặng (phần bơi đen) khoảng thời gian dành cho phim chạy mà ko ảnh hưởng đến âm 7.2.3.3 Tổ chức gói câu hỏi bàigiảng ▪ Cho phép kiểm tra nhiều lần giảng như: kiểm tra cũ, củng cố kiến thức trước kết thúc bài, Mỗi lần kiểm tra gọi Quiz ▪ Vídụ: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 128 ▪ Các bước tạo gói bàitập: Bước 1: Xác định vị trí tạo gói trắc nghiệm Bước 2: Tiến hành tạo gói trắc nghiệm (Quiz) Bước 3: Việt hóa thơng báo dành riêng cho gói vừa tạo, cài đặt thơng số cho phép học sinh hồn thành gói 7.2.3.4 Tiến hành tạo gói trắc nghiệm (Quiz) ▪ Từ menu Adobe Presenter, nháy chọn mục Quizze Manager Bổ sung thêm gói câu hỏi Thêm câu hỏi trắc nghiệm với nhiều loại khácnhau ▪ Nháy chọn mục Add Question ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 129 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 1218 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 1219 ▪ Sau nghiên cứu mẫu hỏi quan sát cách tạo mẫu hỏi, để học sinh dể tiếp thu kiến thức phát huy tính tự học, tự đọc sử dụng câu hỏi tương tác sau: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 1220 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 1221 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 1222 ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 1223 Sau học sinh tìm hiểu qua giảng, trả lời câu hỏi tương tác, giáo viên đánh giá lực tự tìm hiểu, tự học qua sách giáo khoa học sinh thang điểm có trả lời câu hỏi giảng Tiếp theo giáo viên củng cố lại toàn kiến thức cách cho học sinh trả lời lại câu hỏi tương tác giảng; yêu cầu học sinh cho biết kiến thức cần nhớ Từ giúp học sinh ghi nhận lại kiến thức trọng tâm học 7.4 Kếtquảkhảo nghiệm, giá trị khoa học vấnđề nghiên cứu, phạm vi hiệu quảứng dụng ▪ Trong năm học qua, phân công giảng dạy lớp 12ª1, 12ª2, 12ª4, 12ª5, 12ª6, 12ª7, 12ª8, 12ª10 ▪ Tuy nhiên, tơi sử dụng giáo án E-Learning vào dạy học lớp 12ª1, 12ª2, 12ª4 Giải pháp bước đầu áp dụng vào dạy số tiết tin học 12 Và ghi nhận lại kết thang điểm học sinh trả lời 10 câu hỏi tương tác 8: Truy Vấn Dữ Liệu (tin học 12) để từ làm sở đánh giá mức độ tự học học sinh ▪ Kết ghi nhận sau: Số câu Lớp 12A1 SL Tỉ lệ (%) (36 HS) Lớp 12A2 SL Tỉ lệ (%) (35 HS) Lớp 12A4 SL Tỉ lệ (%) (37 HS) 10/10 9/10 8/10 13 7/10 6/10 5/10 5,55 16,67 36,11 10 22,22 16,67 2,78 14,28 17,14 28,58 22,86 10 11,43 5,71 2,7 18,92 16,22 27,03 18,92 10,81 4/10 0 0 5,4 Như với kết đạt cho thấy 100% tham gia vào học, tự đọc sách, nghiên cứu sách giáo khoa để trả lời câu hỏi cụ thể: + 100% học sinh trả lời 4/10 câu hỏi ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 1224 + Gần 100% học sinh trả lời 5/10 câu hỏi + Trên 50% học sinh trả lời 8/10 câu hỏi + Trên 20% học sinh trả lời 9/10 câu hỏi điều cho thấy học sinh có tính tự học cao khả tự học tốt, biết tự học từ sách giáo khoa vận dụng kiến thức tự tích lũy vào tập liên quan ▪ Từ việc đánh giá tính tự học học sinh qua giảng trên, nhận thấy khả tự học học sinh cao hơn, học sinh chủ động việc học giải pháp áp dụng lâu dài Và với việc áp dụng giảng E-Learning vào dạy học, học sinh chủ động, tích cực việc học từ học sinh khắc sâu kiến thức ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 1225 PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Việc áp dụng đề tài năm học qua góp phần nâng cao tính tự học học sinh, tạo tiền đề cho học sinh có thói quen học tập tốt cấp học cao bậc Đại học Đồng thời, với việc tích hợp phần mềm Adobe Presenter vào Microsoft Powerpoint, giáo viên soạn giảng điện tử có hệ thống câu hỏi tương tác đa dạng, phong phú giúp học sinh thích thú, tích cực học tập khắc sâu nội dung học Để nâng cao chất lượng giảng dạy, tăng cường bồi dưỡng tính tự học cho học sinh thực đẩy mạnh ứng dụng CNTT dạy học, thực giải pháp sau giảng dạy tin học: ▪ Soạn giáo án Powerpoint có sử dụng tiện ích phần mềm Adobe Presenter: câu hỏi tương tác, hình ảnh, âm (lời giảng) ▪ Chép giảng đến máy học sinh phòng mơn (có mạng cục bộ) ▪ Học sinh tự học qua giảng ▪ Giáo viên đánh giá khả tự học, tiếp thu kiến thức qua hệ thống câu hỏi tương tác giảng ▪ Giáo viên củng cố lại toàn ▪ Học sinh ghi nhận kiến thức trọng tâm Kiến nghị Qua trình nghiên cứu thực đề tài tơi có vài kiến nghị: ▪ Cần thường xun tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm việc ứng dụng CNTT cho giáo viên ▪ Cần nâng cấp thêm máy tính phòng thực hành ▪ Việc nghiên cứu phát triển lực tự học cho học sinh nhiệm vụ quan trọng cần trọng hoạt động dạy học giáo viên ▪ Giáo viên cần có ý thức việc sử dụng phòng học mơn phòng thực hành ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 1226 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter Quách Tuấn Ngọc – Cục Công nghệ Thông tin – Bộ Giáo dục Đào tạo  Sách giáo khoa tin học 12 Hồ Sĩ Đàm – Nhà xuất Giáo dục  Sách giáo viên tin học 12 Hồ Sĩ Đàm – Nhà xuất Giáo dục  Giúp bạn học tốt lập trình sở liệu Access 2003 Đậu Quang Tuấn – Nhà xuất giao thông vận tải  Dạy học lấy học sinh làm trung tâm – Nhà xuất Giáo dục  Tư liệu từ internet – số trang web như: http://elearning.moet.edu.vn http://hoctructuyen.violet.vn http://lophoccongdong.com ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 1227 DUYỆT BAN GIÁM HIỆU NGƯỜI THỰC HIỆN ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ADOBE PRESENTER VÀOTHIẾT KẾ BÀI GIẢNG MÔN TIN HỌC 1228
- Xem thêm -

Xem thêm: Ung dung phan mem ADOBEPRESENTER vao thiet ke bai giang mon tin hoc12, Ung dung phan mem ADOBEPRESENTER vao thiet ke bai giang mon tin hoc12, Từ việc đánh giá tính tự học của học sinh qua bài giảng trên, tôi nhận thấy khả năng tự học của học sinh sẽ cao hơn, và học sinh sẽ chủ động hơn nữa trong việc học nếu giải pháp này được áp dụng lâu dài. Và với việc a

Mục lục

  • 7.3. Minh họa bài giảng
  • 7.4. Kếtquảkhảo nghiệm, giá trị khoa học của vấnđề nghiên cứu, phạm vi và hiệu quảứng dụng
  • Xem thêm