01 khoi xay gach va khoi xay

20 62 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 23/09/2019, 10:34

Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam CHƯƠNG 1: Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a CÔNG TÁC THI CÔNG TƯỜNG GẠCH – TƯỜNG GẠCH BLỐC 1.1 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.3.4 1.4 1.4.1 1.4.2 TỔNG QUAN PHẠM VI CÔNG VIỆC CÁC TIÊU CHUẨN VÀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN HỒ SƠ GIAO NỘP TỔNG QUÁT HỒ SƠ GIAO NỘP MẪU CÁC BẢNG MẪU CHẤT LƯỢNG .5 CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG KIỂM TRA VẬT TƯ 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 XI MĂNG CÁT VÔI VÔI TRÁT XI MĂNG TRẮNG HOẶC MÀU NƯỚC .8 CHẤT PHỤ GIA .9 HỖN HỢP VỮA .9 SỬ DỤNG VỮA .9 GẠCH NÓI CHUNG 10 GẠCH ĐẤT SÉT NUNG 10 GẠCH ỐP MẮT 10 GẠCH KỸ THUẬT 10 GẠCH CHỊU LỬA 10 GẠCH BLỐC BÊ TÔNG 11 GẠCH BLỐC RỒNG BẰNG ĐẤT SÉT NUNG 11 GẠCH BLỐC ĐẶC BẰNG VẬT LIỆU KHOÁNG CHỊU LỬA 11 TẤM XI MĂNG SỢI GỖ .11 GẠCH KÍNH 11 LANH TÔ .12 THÉP CHỊU LỰC CỦA KHỐI XÂY .12 LỚP CHỐNG THẤM .12 NEO TƯỜNG 12 TAY NGHỀ THI CÔNG 13 U U 3.1 VỮA 13 3.2 XÂY GẠCH HOẶC KHỐI XÂY RỖNG BẰNG ĐẤT SÉT NUNG .14 3.3 XÂY BÊ TÔNG KHỐI ĐẶC 14 3.4 GẠCH BLỐC BÊ TÔNG RỖNG XÂY SÀN HAY SÀN MÁI 14 3.5 GẠCH BLỐC BÊ TÔNG RỖNG XÂY TƯỜNG 15 3.6 XÂY VÀ TẠO CHỈ TRONG CÔNG TÁC KHỐI XÂY ĐỂ TRẦN 15 3.7 XÂY GẠCH KÍNH .15 3.8 XÂY TƯỜNG VÀ VÁCH NGĂN 16 3.9 CHÔN SẴN, CẮT VÀ CẮM VÀO 16 3.10 RÃNH, LỖ, HỐC, VÀ GỜ TRÊN TƯỜNG 16 3.11 CÔNG TÁC TRÁM TRÉT .17 3.12 LÓT VỮA VÀ TẠO CHỈ CHO KHUNG .17 3.13 GIA CỐ THÉP CHỊU LỰC CHO GẠCH VÀ KHỐI XÂY 17 3.14 THANH XÀ NỐI CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU 17 3.15 BẢNG LIỆT KÊ CÁC GIẮNG THÉP ĐIỂN HÌNH CHO TƯỜNG GẠCH/ VÁCH NGĂN BẰNG GẠCH BLỐC 18 3.16 LỚP CHỐNG THẤM .18 U 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 1/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a 3.17 MẠCH TIẾP GIÁP VÀ KHE CO GIÃN TRONG TƯỜNG GẠCH VÀ TƯỜNG GẠCH BLỐC, V.V … 19 3.18 LIÊN KẾT VÀO VÁCH NGĂN BẰNG GẠCH BLỐC CHỊU NHIỆT 19 3.19 KHOÉT RÃNH VÀ LÀM CHỈ CHẮN NƯỚC, V.V… 19 3.20 TRÁM CHỈ MÁT-TÍT 19 3.21 DUNG SAI 19 3.22 THỜI TIẾT KHÔ RÁO 19 3.23 THỜI TIẾT ẨM ƯỚT 20 3.24 BỐC DỠ & LƯU KHO 20 3.25 BẢO VỆ VÀ LÀM SẠCH 20 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 2/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a TỔNG QUAN 1.1 PHẠM VI CÔNG VIỆC a) Quy định chương này: Gạch xây sử dụng cho thi công gồm gạch bệtông hay gạch đất sét nung bao gồm phụ kiện giằng tường, lanh tô, máng xây công việc cần thiết khác trải đặt, nối, xây, vệ sinh công việc tuơng tự khác b) Quy định chương liên quan Chương 20: Bộ phẩn lắp ráp bao che có khả chống cháy c) Quy định chương khác Chương 05: Trát vữa lát gạch Chương 07: Công tác ốp đá bên ngòai bên nhà 1.2 CÁC TIÊU CHUẨN VÀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN a) Trừ quy định khác đi, tồn hạng mục thi cơng quy định chương phải thực theo Quy định Tiêu Chuẩn Anh Quy tắc thi công thích hợp, bổ sung thời điểm bỏ thầu hành vật tư tay nghề thi công đặc biệt tham khảo theo: BS 5628-1: 1992, BS 5628-3: 2001 1.3 HỒ SƠ GIAO NỘP 1.3.1 TỔNG QUÁT a) Đệ trình cho Giám đốc cơng trình kiểm tra phê duyệt tài liệu, catalô sản phẩm Nhà sản xuất, chứng kiểm tra, phương pháp thi công, mẫu vật tư vẽ thi cơng, bảng panơ trình bày tất mẫu nguyên mẫu loại vật tư thíết bị liên quan b) Quy mơ thơng tin mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp đủ để trình bày hệ thống vật tư đề nghị phù hợp với quy định hợp đồng Tuy nhiên, Giám đốc cơng trình u cầu Nhà thầu cung cấp thêm thông tin tài liệu bổ sung để chứng minh thêm hiệu suất hệ thống đề nghị hay vật tư sử dụng c) Tất tài liệu, thông tin giao nộp tiếng Anh d) Nộp hồ sơ có khổ lớn A e) Khi chưa có xác nhận Giám đốc cơng trình chấp thuận khơng ý kiến phản đối thông tin tài liệu cung cấp, mẫu bảng panô mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không tiến hành đặt mua vật tư số lượng lớn hay hệ thống lắp đặt Nhà thầu có trách nhiệm hòan tồn việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công chung f) Khi Giám đốc cơng trình u cầu Nhà thầu đệ trình ngun mẫu, Nhà thầu chịu hồn tồn trách nhiệm hậu chậm trể đệ trình mẫu cần phải tính thời gian 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 3/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a thích hợp để đánh giá duyệt mẫu, hay khơng chấp thuận mẫu đệ trình khơng phù hợp với quy định hợp đồng g) Không chấp nhận khiếu nại yêu cầu thêm thời gian chi phí phát sinh chậm đệ trình mẫu h) Thời gian quy định đánh giá đệ trình mười lăm (15) ngày làm việc 1.3.2 HỒ SƠ GIAO NỘP a) Trước tiến hành việc đặt hàng vật tư quy mô lớn hệ thống, phải yêu cầu nhà cung cấp vật tư cung cấp đệ trình văn hồ sơ sau, trừ có u cầu khác Giám đốc cơng trình Bản chứng minh kinh nghiệm nhà cung cấp loại công việc yêu cầu Công suất sản xuất nguyên liệu yêu cầu, kích thước, số lượng Nguồn cung cấp nguyên liệu Thời gian giao nguyên liệu tới công trường Thuyết minh kỹ thuật Các vẽ tiêu chuẩn chi tiết Các báo cáo thí nghiệm đơn vị kiểm định độc lập cho thấy phù hợp tiêu chuẩn thí nghiệm chi tiết kỹ thuật bao gồm: i Độ bền nén ii Sức chịu lực đà ngang iii Độ giãn nỡ iv Cấp độ chống cháy 1.3.3 MẪU a) Trước tiến hành đặt hàng hệ thống/ hàng lọat, đệ trình sáu (06) mẫu cho: Mẫu cho loại gạch kích cỡ, trình bày tòan lọai bề mặt gạch, bề mặt không (bao gồm phát sinh khiếm khuyết, hư hỏng) mẫu gạch hình dáng kích cỡ Mẫu lọai kích thước giằng thép Mẫu cát (ít nhát 0.5 lít) b) Dán nhãn cho mẫu để nhận dạng, nêu tên thương hiệu tên sản phẩm, mã nhà sản xuất, ngày xuất xưởng, định dạng khác c) Các lọai gạch sử dụng cho thi công phải phù hợp với mẫu lọai với mẫu duyệt, theo xác định Giám đốc cơng trình, không không sử dụng d) Giữ mẫu duyệt tình trạng tốt cơng trường hồn thành cơng tác thi cơng 1.3.4 CÁC BẢNG MẪU a) Trước tiến hành thi công hạng mục công việc đuợc liệt kê đây, vị trí thích hợp hay vị trí định Giám đốc cơng trình, phải chuẩn bị 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 4/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a bảng panơ mẫu với kích thước đủ để trình bày lọai sản phẩm liệt kê bào gồm mẫu chi tiết nối chất làm cứng, vv theo quy định: Cơng việc Kích thước Số lượng Vị trí/ bao gồm bảng bảng Tường mét xây gạch blốc bêtông Tường gạch khu mét hộ 1 1 mét Vách ngăn mét nhà gạch Nối với tường gạch hộ Nối với vách ngăn bên gạch Ngưỡng cửa sổ Nối với tuờng bê tông Lanh tô cửa vào Nối với vách ngăn nhà gạch Lanh tô cửa vào * Các bảng mẫu phải có độ cao độ cao tầng điển hình để thể mối nối với sàn/ dầm a) Không tiến hành lắp đặt Giám Đốc Cơng Trình duyệt chấp thuận bảng mẫu b) Các bảng mẫu sau Giám Đốc Cơng trình phê duyệt coi chuẩn cho tất công đoạn thi công c) Bảo quản bảng mẫu phê duyệt tất cơng việc liên quan đến mẫu hồn tất d) Tại vị trí thích hợp, mẫu duyệt tính vào phần cơng việc thi cơng, khơng, xóa bỏ đấu vết sau hồn thành cơng việc 1.4 CHẤT LƯỢNG 1.4.1 CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG a) Trong suốt q trình thi cơng, nhà thầu phải cung cấp cho Giám Đốc Công Trường chứng xác nhận hoàn thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định thuyết minh kỹ thuật vả vẽ b) Trước tiến hành thi cơng phải đệ trình Giám Đốc Công Trường duyệt mô tả hệ thống quản lý chất lượng, với điểm liên quan sau: Các Tiêu chuẩn liên quan; Phân lọai mức độ nơi tiêu chuẩn áp dụng, cấp phân lọai áp dụng; Phạm vi lãnh vực áp dụng; Nhân đảm trách trách nhiệm họ; Kế hoạch kiểm tra (ITPs) Các thủ tục khác theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm thủ tục kiểm tra quản lý, kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế tài liệu, kiểm tra quy trình gia công, kiểm tra thử nghiệm, v.v…; Các thông tin liên quan khác 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 5/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam 1.4.2 Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a KIỂM TRA a) Đưa thơng báo thích hợp cho Giám Đốc Cơng Trình để tiến hành cơng tác kiểm tra thời điểm sau: Lanh tô ngưỡng cửa vào vị trí Tuờng xây: xây vị trí, đặt chốt cấu kiện thép b) Khi công tác thi công tiến hành theo giai đoạn tiến triển theo dự án, công tác kiểm tra phải thực theo giai đoạn theo khu vực c) Tối thiểu thông báo trước: ngày làm việc VẬT TƯ 2.1 XI MĂNG a) Xi măng Portland phải tuân theo tiêu chuẩn BS EN 197 (Xi măng): Phần Trừ phi có quy định khác, xi măng phải loại xi măng Portland thông thường chuyển giao bao niêm phong gốc nhà sản xuất công-ten-nơ chấp thuận b) Khi có yêu cầu cụ thể vẽ buộc sử dụng loại xi măng khác, loại xi măng phải tuân theo yêu cầu Tiêu chuẩn Anh quốc sau: Xi măng Portland trộn xỉ lò cao Xi măng Portland tỏa nhiệt thủy phân Xi măng Portland bền sun-phat Xi măng Portland trộn nhiều xỉ lò cao : : BS 146: 2002 BS 1370: 1979 : : BS 4027: 1996 BS 4246: 1991 Các loại xi măng thay sử dụng có văn chấp thuận Giám đốc dự án c) Không sử dụng xi măng có thành phần ơ-xýt nhơm cao (high Alumina Cement) phần cơng trình quy định d) Tất loại xi măng phải lấy từ nhà sản xuất có uy tín tùy thuộc vào phê duyệt Giám đốc dự án e) Từng kiện xi măng phải đính kèm giấy chứng nhận thử nghiệm nhà sản xuất cho biết khối lượng, số hiệu lô chuyển giao, ngày giao kết lần thử nghiệm gần mẫu tiêu biểu f) Tất loại xi măng sử dụng cho cơng trình phải cung cấp từ nguồn nhãn hiệu nguồn cung cấp nhãn hiệu thay Giám đốc dự án chấp thuận Các loại xi măng nhãn hiệu khác chấp thuận phải tập kết lưu kho riêng không sử dụng cho lần đổ g) Giám đốc dự án yêu cầu loại xi măng nào, chuyển giao đến công trường, đến nơi khác, để sử dụng cho cơng trình phải lấy mẫu thử nghiệm theo tất điều hành tiêu chuẩn BS 4550: 1978 Bất mẻ xi măng thử nghiệm không tuân theo Tiêu chí kỹ thuật bị loại bỏ 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 6/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a Không bắt đầu chuyển giao với số lượng nhiều mẫu chấp thuận h) Tất loại xi măng sử dụng cho cơng trình cơng trường nơi khác phải chuyển giao bao có nhãn hiệu niêm phong gốc nhà sản xuất công-ten-nơ Giám đốc dự án chấp thuận i) Xi măng, chuyển giao với số lượng nhiều, phải lưu giữ kho tránh ảnh hưởng thời tiết bảo vệ không bị ẩm ướt, sàn chất hàng phải nâng lên 150mm so với mặt đất để khơng khí lưu thơng bên Xi măng chuyển giao với số lượng nhiều phải lưu giữ xilô chống ảnh hưởng thời tiết Toàn xi măng phải bảo vệ tránh bị hư hỏng nhiễm bẩn vào thời điểm j) Xi măng đóng bao khơng chất cao 15 bao để tránh tình trạng nén thành tảng cứng bao nằm k) Bất bao xi măng bị rách xi măng bên bị vón cục đóng thành bánh bị loại bỏ phải Nhà thầu di dời khỏi công trường l) Kho để xi măng phải xếp cho mẻ xi măng sử dụng theo thứ tự chuyển giao m) Bất loại xi măng nào, kiểm tra, bị Giám đốc dự án xem bị ảnh hưởng ẩm ướt hy-đrát hóa theo cách khơng phù hợp để sử dụng bị loại bỏ mà không cần phải tiến hành thử nghiệm thêm đồng thời phải di dời khỏi công trường 2.2 CÁT a) Cát phải sạch, cứng, khó nghiền nát đồng thời phải rửa toàn bụi bẩn, vỏ ốc tạp chất khác trước sử dụng b) Cát sản xuất phải loại phù hợp cho việc sử dụng phổ biến loại hồ vữa đồng thời phải tuân theo kích cỡ phân loại nêu c) Cát không dính loại vật liệu có hại đất sét, phần tử không bền (dễ bong) dễ giãn nở, mica, đá phiến sét, vật liệu dạng khác, tạp chất hữu cơ, py-rít sắt Cát khơng chứa 1% muối sun-phát hòa tan Nói chung quy định đây, cát phải theo tiêu chuẩn BS 1199 1200:1976 d) Cát dùng hỗn hợp khơng có vơi phải loại nghiền từ đá gra-nít loại hạt đá cứng mịn cát thiên nhiên khơng có muối phải tuân theo kích cỡ phân loại nêu đây: Sàn TC BS 5.00mm 2.36mm 1.18mm 0.60mm 0.30mm 0.15mm 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Phần trăm theo trọng lượng lọt qua sàng TC BS: 100% 90 -100% 70 -100% 40 - 80% - 40% - 10% Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 7/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a e) Cát dùng hỗn hợp có vơi phải cát thiên nhiên không chứa muối phải tuân theo kích cỡ phân loại nêu đây: Sàn TC BS Phần trăm theo trọng lượng lọt qua sàng TC BS: 2.36mm 100% 1.18mm 90 - 100% 0.60mm 55 - 100% 0.30mm - 50% 0.15mm - 10% f) Cát có kích cỡ ngồi 5.00mm với tổng khối lượng khơng vượt q 5% ngồi giới hạn phân loại nêu chấp thuận g) Khối lượng đất sét, bùn mịn bụi bẩn mịn có xác định theo tiêu chuẩn BS 812-105.1:1989, BS 812-105.2:1990, BS 812-103.1 BS 812-106:1985 phải không 10% theo trọng lượng h) Khi lớp láng nền, lớp vữa lót để lát gạch, lớp tơ trát vữa bề mặt hoàn thiện khác nằm trời nghiêm cấm sử dụng cát biển rửa xử lý kiểu khác i) Cát dùng cho vữa trát mặt để trần phải cung cấp từ nguồn đồng màu sắc, hòa trộn loại có tải trọng khác cần 2.3 VƠI a) Vơi sử dụng cho vữa phải vôi (Ca (OH)2) vôi sống (CaO) theo tiêu chuẩn BS EN 459-1:2001 khơng bị vón cục phải chuyển giao đến công trường bao có niêm phong mang tên nhãn hiệu nhà sản xuất Không phép sử dụng vôi làm từ vỏ sò cho vữa 2.4 VƠI TRÁT a) Vơi trát phải chuẩn bị theo tiêu chuẩn BS 5492:1990 sau: Cho vôi (theo tiêu chuẩn BS EN 459-1:2001) vào nước, nhào trộn thành chất trát đặc sệt, dày để yên 16 trước sử dụng, Vôi sống Để yên thời gian tối thiểu 36 vôi xám tuần vôi trắng (nguyên chất hơn) trước sử dụng 2.5 XI MĂNG TRẮNG HOẶC MÀU a) Xi măng trắng màu phải loại nhãn hiệu “Snowcrete”, “Colourcrete” nhãn hiệu khác duyệt có chất lượng tương tự loại màu cần thiết cho cơng việc Nó chuyển giao đến cơng trường thùng niêm phong có tên nhà sản xuất nhãn hiệu xi măng b) Khi từ “màu” sử dụng có nghĩa bao gồm màu trắng 2.6 NƯỚC a) Nước cho cơng tác hồn thiện phải không bị nhiễm bẩn, lấy từ nguồn cấp nước Nhà nước nguồn khác chấp thuận khơng có chất độc hại 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 8/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a b) Nếu nước lấy từ nguồn khác ngồi nguồn cấp nước Nhà nước phải thử nghiệm theo tiêu chuẩn BS EN 1008:2002 Giám đốc dự án yêu cầu 2.7 CHẤT PHỤ GIA a) Không sử dụng chất phụ gia vữa quy định chấp thuận văn Giám đốc dự án b) Không sử dụng canxi clorua chất phụ gia chứa canxi clorua c) Chất làm dẻo phải nhãn hiệu hãng duyệt theo tiêu chuẩn BS EN 9343:2003 theo khuyến cáo nhà sản xuất d) Chất nhuộm màu cho vữa phải loại có nhãn hiệu hãng chấp thuận theo tiêu chuẩn BS EN 12878:2005 2.8 HỖN HỢP VỮA a) Vữa phải trộn theo tỉ lệ sau: Loại vữa Tỉ lệ trộn Vữa xi măng phần xi măng, phần cát Vữa xi măng, vôi phần xi măng, phẩn vôi trát, phần cát Vữa xi măng , vôi (sử phần xi măng phần vôi trát phần cát, dụng cho gạch blốc khoáng vermiculithe) phần xi măng, phần vôi trát, phần cát phần cốt liệu khoáng chịu lửa Bậc Vữa dùng với gạch chịu Xi măng chịu lửa (nhãn hiệu hãng lửa chấp thuận) hòa với nước xi măng có thành phần ơ-xýt nhơm cao (theo tiêu chuẩn BS 9152:1972) trộn với gạch chịu lửa nghiền mịn theo tỷ lệ 1:2 Tỷ lệ trộn nêu dành cho cát khơ Dự phòng cho gia tăng thể tích cát ẩm ướt b) Khi vữa u cầu loại có màu xi măng màu phải sử dụng thay cho xi măng Portland theo tỷ lệ quy định c) Khi quy định, việc thử nghiệm cường độ vữa phải theo Tiêu chuẩn BS 5628-3 2.9 SỬ DỤNG VỮA a) Sử dụng vữa xi măng cho hạng mục sau: Công tác bên lớp chống thấm, bao gồm tường tầng hầm Tường gạch 80mm Tường xây gạch blốc bê tông không 150mm Tường chịu lực 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 9/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a Chạy chỗ định mạch vữa xây vữa xi măng Cụm ống khói mái b) Sử dụng vữa xi măng / vôi quy định mục Hỗn hợp vữa nêu cho hạng mục tường xây gạch blốc khoáng chịu lửa c) Sử dụng vữa gạch chịu lửa quy định mục Hỗn hợp vữa cho hạng mục tường xây gạch chịu lửa d) Sử dụng vữa xi măng / vôi quy định mục Hỗn hợp vữa cho hạn mục tường gạch tường gạch blốc nói chung, quy định 2.10 GẠCH NÓI CHUNG a) Gạch phải có kích cỡ đồng với dung sai nêu tiêu chuẩn BS 3921:1985, BS EN 772-3:1998 BS EN 772-7:1998 b) Gạch có độ hút nước 20% trọng lượng sau ngâm nước 24 khơng chấp thuận c) Trình nộp mẫu loại gạch xây khối xây xin phê duyệt Giám đốc dự án trước đặt hàng 2.11 GẠCH ĐẤT SÉT NUNG a) sét nung phải loại sau: Cứng, lành lặn, nung tốt, đồng thống hình dáng, duyệt Không bị nứt nẻ khiếm khuyết khác Bằng với mẫu trình Giám đốc dự án chấp thuận Có kích cỡ quy ước: 225 x 105 x 70mm quy định khác 2.12 GẠCH ỐP MẮT Có chất lượng tốt “chọn lựa” đặc biệt Lấy từ nhà sản xuất chấp thuận Được chọn lựa kỹ độ đồng đều, sắc cạnh, chất liệu bề mặt tính đồng màu sắc 2.13 GẠCH KỸ THUẬT a) Gạch kỹ thuật loại gạch chịu lực khác phải lấy từ nhà sản xuất chấp thuận theo tiêu chuẩn BS 3921:1985, Loại A với cường độ phá hủy trung bình 7MPa Loại B với cường độ phá hủy trung bình 5MPa, với giới hạn độ thấm hút cho loại tương ứng 4,5% 7% 2.14 GẠCH CHỊU LỬA a) Gạch chịu lửa phải lọai sau: Gạch chịu lửa đất sét chịu nhiệt loại quy định theo tiêu chuẩn BS 4966:1991 có chất lượng tốt nhập Màu sáng 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 10/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a Đồng chất liệu bề mặt Có kích cỡ tiêu chuẩn theo BS 3056-1:1985 Xây xi măng chịu lửa b) Xi măng chịu lửa phải loại “Pyruma” loại tương đương duyệt c) Gạch chịu lửa phải Giám đốc dự án chấp thuận trước sử dụng thử nghiệm theo tiêu chuẩn BS 1902 cần 2.15 GẠCH BLỐC BÊ TƠNG a) kích cỡ gạch blốc bê tơng phải theo kích cỡ sau đây:: kích cỡ 400 x 140 x 180mm cao, theo quy định vẽ thi cơng b) Trừ phi có quy định khác, gạch blốc bê tông đặc gạch blốc bê tông rỗng phải tuân theo tiêu chuẩn BS 6073: Phần Phần 2: 1981 theo nhà sản xuất chấp thuận c) Cường độ phá hủy gạch blốc bê tông phải tuân theo quy định Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam Cường độ phá hủy trung bình mẫu chọn phải không 7.0 MPa d) Không sử dụng gạch blốc bê tơng chưa khơ tháng kể từ ngày sản xuất 2.16 GẠCH BLỐC RỒNG BẰNG ĐẤT SÉT NUNG Không sử dụng 2.17 GẠCH BLỐC ĐẶC BẰNG VẬT LIỆU KHỐNG CHỊU LỬA Khơng sử dụng 2.18 TẤM XI MĂNG SỢI GỖ a) Tấm xi măng sợi gỗ dùng cho vách ngăn phải loại “CELLOCRETE” dày 75mm loại tương đương chấp thuận Các phải khơ khơng bị dính tạp chất bề mặt 2.19 GẠCH KÍNH a) Gạch kính rỗng phải loại có kích cỡ tiêu chuẩn 190 x 190 x 80mm dày (kích cỡ danh định) phải lấy từ nhà sản xuất duyệt với hoa văn bề mặt chọn Giám đốc dự án b) Kích thước danh định 150 x 150 x 80mm, 240 x 240 x 80mm, 150 x 150 x 100mm, 200 x 200 x 100mm 300 x 300 x 100mm dày lấy từ sản phẩm hãng Gạch kính nửa góc tư tiêu chuẩn phải có sẵn theo đơn đặt hàng đặc biệt c) Gạch kính rỗng, quy định khác, phải sản phẩm hãng sau đây: Gạch PC GLASS 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 11/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a SOLARIS WECK GERRESHEIMERD Loại tương đương chấp 2.20 LANH TƠ a) Trừ có quy định vẽ, lanh tô phải loại đúc sẵn đúc chỗ bê tông Mác 20/20 Kích thước cốt thép phải sau: Khoảng vượt Tiết diện (mm) (cao x rộng) Chiều dài đoạn tựa lên gối đỡ (mm) (ở đầu) Cốt thép (số lượng đường kính thép đoạn rộng 105mm phần đoạn đó) Đến 1m 150 x chiều rộng tường 150 thép mềm đường kính 12mm 1.2m 225 x chiều rộng tường 225 thép mềm đường kính 16mm 2.3m 300 x chiều rộng tường 225 thép mềm đường kính 20mm Lưu ý: Bề dày lớp bê tơng tối thiểu 25mm cốt thép mặt lanh tô 2.21 THÉP CHỊU LỰC CỦA KHỐI XÂY a) Thép chịu lực khối xây phải loại “EXMET” loại lưới thép mạ kẽm tương đuơng khác chấp thuận sản xuất từ thép dày 0,6mm 2.22 LỚP CHỐNG THẤM a) Lớp chống thấm phải loại sau: lớp đệm bitum chứa sợi bện theo tiêu chuẩn BS 6398:1983, Bảng Loại “B”, trọng lượng khoảng 3,3 kg/m2, One layer of 0.46mm (minimum) thick polyethylene sheet to BS 6515: 1984 Một lớp nhựa politen (PE) dày 0,46mm (tối thiểu) theo tiêu chuẩn BS 6515:1984 b) Không phép sử dụng lớp chống thấm bitum chứa sợi gai, đay 2.23 NEO TƯỜNG a) Neo đầu tường gạch khối xây bê tông phải loại sau: Thép tròn đường kính 6mm dài 350mm, sơn hai (2) lớp sơn phủ gốc bitum màu đen theo tiêu chuẩn BS 3416:1991 Thép miếng mạ kẽm tiết diện 20 x 3mm, dài 350mm, xẻ đuôi cá hai đầu 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 12/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a Các băng thuộc loại vật liệu gia cường chấp thuận dùng cho khối xây, dài 350mm, chiều rộng 60mm tường dày 100 -105mm chiều rộng 110mm tường dày 200 -225mm, chốt vào bê tông súng bắn Neo xẻ rãnh mộng quạt với đầu neo tương ứng Miếng neo có rãnh phải thép khơng gỉ dài 150mm, miếng đầu neo có dạng hình quạt kiểu sản xuất nhà sản xuất duyệt, Các loại neo tường thuộc nhãn hiệu độc quyền duyệt khác b) Neo cho tường gạch khối xây áp với mặt bê tông phải : Được tạo thành từ thép miếng mạ kẽm tiết diện 20 x 3mm dài 150mm, xẻ đuôi cá hai đầu, Neo xẻ rãnh mộng quạt với đầu neo tương ứng c) Neo cho tường rỗng (tường lớp) phải loại băng thép mạ kẽm tiết diện 20 x 3mm có tạo xoắn theo chiều đứng đoạn neo theo tiêu chuẩn BS EN 845-1:2003, với chiều dài lớn chiều rộng khoảng trống lớp tường 100mm, xẻ đuôi cá hai đầu d) Neo tường đá bê tông khối xây gạch miếng thép không gỉ, đồng đỏ đồng thiếc tiết diện 40 x 3mm dày, xẻ đuôi cá hai đầu có chiều dài sau: 175mm (tối thiểu) - Đối với tường đá xây sát vào mặt kết cấu bê tông 350mm (minimum) - Đối với tường đá chỗ giao với bê tông khối xây gạch TAY NGHỀ THI CÔNG 3.1 VỮA a) Vữa phải trộn máy trộn học Không trộn lượng cần dùng vữa có chứa phụ gia chảy dẻo Trong trường hợp ngoại lệ cần khối lượng ít, chấp thuận trộn vữa tay bề mặt ván ghép b) Giữ cho máy móc thiết bị ván để trộn vữa tay c) Tất thành phần phải sau:1 Được định lượng hộp đong làm với kích cỡ phù hợp với khối tích yêu cầu Được trộn khô trước cho thêm nước vôi trát vào, Được trộn với lượng nước tối thiểu để tạo độ sệt cần thiết d) Sử dụng vữa vòng sau trộn nhiệt độ mơi trường bình thường Vữa trộn khơng sử dụng vòng sau trộn phải chuyển khỏi công trường Trong trường hợp, không sử dụng vữa sau bắt đầu trình đông kết Không phép tái chế vữa trộn e) Phụ gia làm mềm dẻo, chấp thuận, phải sử dụng theo khuyến cáo nhà sản xuất 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 13/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam 3.2 Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a XÂY GẠCH HOẶC KHỐI XÂY RỖNG BẰNG ĐẤT SÉT NUNG a) Gạch ống gạch blốc rỗng đất sét nung phải làm ướt trước xây b) Các hàng gạch phải xây cho ngang thẳng hàng theo chiều đứng c) Không phần phép xây cao 900mm so với phần khác thời điểm d) Cách đặt gạch phải sau: Cách đặt gạch so le theo chiều dọc Cách đặt gạch theo kiểu Anh (toàn theo chiều dọc ngang tường) Đối với tường dày nửa gạch (100 105mm) tường xây với viên gạch đặt đứng (70 75mm Đối với tường dày gạch (225mm) dày hơn, quy định khác e) Mạch vữa xây phải sau: Có độ dày định 10mm Được cào mặt (loại bỏ vữa dơi ướt) xây f) Việc hoàn thiện mạch vữa xây công tác phải: Công tác gạch xây để tô trát Khoét mạch vữa đến độ sâu 13mm để tạo độ bám cho lớp vữa tô trát Công tác gạch xây không tô trát (bề mặt gạch để trần) Hoặc tạo mạch vữa vạt xéo mặt (loại chịu thời tiết) bay xây, khoét mạch vữa đến độ sâu 10mm xây sau tạo loại chịu thời tiết (mặt xiên xuống) cho mạch vữa xây xong Công tác gạch xây bên giếng thang máy Khoét mạch vữa đến độ sâu 10mm dùng vữa xi măng tạo loại mặt cho mạch vữa 3.3 XÂY BÊ TÔNG KHỐI ĐẶC a) b) c) d) Khối xây bê tông đặc phải đặt khô vữa quy định mục A5.3.4 Tường vách ngăn phải xây theo kiểu đặt khối xây so le theo chiều dọc Sử dụng thêm khối cuối khối nửa cỡ làm sẵn công tác xây Phải giữ cho thật thẳng mạch vữa chạy theo phương đứng phần khối xây so le nằm góc tường e) Mạch vữa phải cào mặt xây f) Phải tạo khe co giãn khối xây gạch khối xây chiều dài tường vượt 16m vị trí định với neo kim loại đặt băng qua khe cách hàng gạch, trám khe lại vật liệu trám duyệt tạo mặt chất trám silicone duyệt 3.4 GẠCH BLỐC BÊ TÔNG RỖNG XÂY SÀN HAY SÀN MÁI a) Gạch blốc bê tông rỗng phải xây thẳng hàng nối đầu ván khuôn 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 14/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a b) Tại đầu gạch blốc bê tông rỗng lộ ngồi phải trám bít bê tông loại tương tự sâu vào 25mm c) Gạch blốc bê tông rỗng phải dưỡng khô cách để ngồi trời 28 ngày sau đúc khối trước đặt vào vị trí 3.5 GẠCH BLỐC BÊ TƠNG RỖNG XÂY TƯỜNG a) Gạch blốc bê tơng rỗng xây tường phải xây với lỗ rỗng hướng xuống Không lấp lỗ rỗng gạch blốc rỗng Sử dụng gạch blốc có hình dạng đặc biệt cắt sẵn để hoàn thành hàng khối xây để chèn lấp, không sử dụng gạch vật liệu khác 3.6 XÂY VÀ TẠO CHỈ TRONG CƠNG TÁC KHỐI XÂY ĐỂ TRẦN a) Thuật ngữ “cơng tác xây để trần”, sử dụng tiêu chí kỹ thuật này, áp dụng cho tồn tường gạch xây tường gạch blốc không tô trát hồn thiện, bao gồm cơng tác bề mặt để trần tạo thẩm mỹ b) Chọn gạch/khối xây có cạnh khơng bị mẻ có bề mặt vng phẳng Phân phối đồng gạch/khối xây có màu sắc chênh suốt q trình thi cơng để tránh xuất tình trạng vá víu Trộn lẫn đợt vật tư chuyển giao có chênh lệch màu sắc để tránh thấy dấu góc tường xây trước làm chuẩn, tránh biến đổi màu sắc hàng ngang lỗi tương tự Kiểm tra đợt vật tư chuyển giao để bảo đảm có bề đồng với đợt vật tư chuyển giao trước khơng sử dụng chúng có màu sắc chênh lệch Chỉ cắt gạch/khối xây cần lỗ mở tường nơi tường gặp Cắt cưa bê tơng cạnh cắt trơng thấy c) Cơng tác xây để trần phải cao độ khơng 150mm bên mặt hồn thiện vỉa hè bên mặt đất tự nhiên thể khác, xây cẩn thận để tạo bề đồng với mạch vữa mạch vữa chiều đứng hàng xen kẽ thẳng hàng d) Công tác gạch khối xây để trần tạo xây, khoét mạch vữa tạo loại mặt, loại chịu thời tiết loại khác theo quy định chấp thuận Giám đốc dự án e) Giữ cho bề mặt để trần suốt q trình thi cơng hoàn thành thực tế Đảm bảo khơng có vết vữa dính vào bề mặt khối xây gạch / khối xây Che phủ bảo vệ xong công việc ngày trời mưa, lật ngược ván giàn giáo vào ban đêm trời mưa lớn để tránh nước bắn Không sử dụng biện pháp mài mòn để xóa vết vữa vết bẩn mặt 3.7 XÂY GẠCH KÍNH a) Ngưỡng, đầu đứng khung lắp gạch kính phải sơn lớp sơn phủ gốc bitum chấp thuận trước gắn gạch kính b) Gạch kính phải xây vữa xi măng / vơi bao gồm phần xi măng portland, phần vôi trát phần cát tính theo thể tích tạo mạch hai mặt c) Chừa khe rộng 12mm đỉnh cạnh pa-nen kính Các khe hở phải lấp chất trám polyethylene dùng cho khe co giãn chấp thuận trám bít chất trám silicone duyệt hai mặt 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 15/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a d) Trừ phi quy định khác, băng gia cường “EXMET” rộng 65mm dùng cho khối xây gạch sản xuất từ thép mạ kẽm dày 0,5mm phải đặt mạch vữa xây ngang pa-nen kính cách hàng gạch kính Các đầu băng gia cường phải qua khe hở pa-nen kính với khung bao chơn neo chặt vào đứng khung theo cách duyệt 3.8 XÂY TƯỜNG VÀ VÁCH NGĂN a) Tường ngăn cháy vách ngăn phải xây ghép phù hợp vào tường gắn neo tường cách hàng gạch b) Tất mạch vữa đứng phải thật vị trí vng góc c) Không sử dụng gạch cuối gạch cắt để xây trừ cần thiết d) Các vách ngăn xây gạch, khối xây bê tông sét nung phải chừa so le để xây ghép vào tường cần thiết e) Tồn tường gạch xây khối xây phải xây ghép vào tường cột bê tông cốt thép neo tường duyệt chôn sẵn bê tông phương đứng cách khoảng 320mm tính từ tâm nhơ 225mm từ mặt bê tông f) Đối với khối xây gạch khối xây sát mặt kết cấu bê tông, chôn sẵn cắt cắm neo vào bê tông cách khoảng 900mm tính từ tâm theo chiều ngang cách khoảng 320mm tính từ tâm theo chiều đứng đặt so le, cắm sâu 75mm vào tường gạch xây khối xây 3.9 CHÔN SẴN, CẮT VÀ CẮM VÀO a) Phải tiến hành vữa, tương tự tường nằm kề b) Các phần đầu phận phải chôn sẵn cắt cằm vào vữa xi măng tạo cần thiết: Ngưỡng cửa, Bậc, Lanh tô, Dầm gối, Côngxon, v.v… 3.10 RÃNH, LỖ, HỐC, VÀ GỜ TRÊN TƯỜNG a) Phải chừa, tạo thành cắt để tiếp nhận: Khung, Ống thoát nước mưa ống khác, Ống dẫn, cáp điện, v.v… Như thể vẽ thi công b) Rãnh lỗ, cho phép, phải đặt vị trí chấp thuận Cắt cách khéo léo, không làm ảnh hưởng đến tường dụng cụ thích hợp đến kích cỡ nhỏ c) Khi cần chôn sẵn khung cửa cửa sổ, phải đặt vào vữa tương tự cách thực cho phận nằm kề 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 16/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a d) Cắt lắp vừa vặn phần gạch xây chung quanh phần thép Cắt cách cẩn thận gạch để trần gắn cho khớp với phần đá phần hoàn thiện khác nằm cạnh tiến hành cắt nhẵn thô cần 3.11 CÔNG TÁC TRÁM TRÉT a) Trám chêm nơi phần gạch xây khối xây gặp mặt kết cấu, phải trám đầy vữa xi măng độ sâu chỗ trám khơng 25mm b) Khi độ sâu chỗ trám vượt 25mm, công tác trám phải thực viên gạch xi măng làm sẵn với kiểu mẫu chấp thuận có độ dày cần thiết chôn chặt vào vữa xi măng c) Đối với tường gạch xây tường gạch blốc dày 114mm, cao 3,6m tường gạch xây khối xây dày 230mm, cao 4,9m đỉnh tường phải nối vào sàn thép đường kính 6mm mô tả mục “Tay nghề thi công/ Xây tường vách ngăn” nêu trên, d) Khi nêu chi tiết vẽ quy định, phần gạch xây khối xây phải có dải đệm xốp polystyrene phân cách đỉnh tường mặt kết cấu bê tông bên Sử dụng chất trám có màu sắc phù hợp với phần hồn thiện tường theo khuyến nghị nhà sản xuất hoàn thiện theo cách chấp thuận Giữ cho bề mặt kế cận 3.12 LÓT VỮA VÀ TẠO CHỈ CHO KHUNG a) Các neo tạm cho khung cửa gỗ, v.v… khung cửa phụ phải gắn vào xây Khung cửa đi, v.v… phải lắp sau xong công tác gạch xây phần hồn thiện thơ, gắn chặt vào neo tạm khung phụ chạy xi măng hai mặt cần thiết 3.13 GIA CỐ THÉP CHỊU LỰC CHO GẠCH VÀ KHỐI XÂY a) Nhà thầu bao gồm công tác gia cố thép chịu lực khối xây gạch/khối xây Việc gia cố thép cho gạch/ khối xây tuân thủ theo tiêu chuẩn BS 405 lưới thép mạ kẽm có độ dày không nhỏ 0.5mm nối phủ qua góc cạnh Vịệc gia cố thép cho gạch ốp / khối đặt bề mặt lớp vữa dài có chiều dài khoảng 225mm mối nối phủ kín góc cạnh Lùi vào 20mm tính từ bề mặt phần thi cơng ngồi Lùi vào 12mm tính từ mặt thi cơng hoàn thiện mối nối để đạt độ dày thông thường Đặt lớp không dày 1200mm 3.14 THANH XÀ NỐI CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU a) Toàn panen tường phải gắn kết với cột bê tông để chịu tải trọng tường tường chịu tải chốt neo giữ hình đuôi cá rãnh mộng âm bê tông Các tường phía bên ngồi phải nối kết với cột bê tông để chịu tải trọng tường kết với thép mạ kẽm Các neo giữ treo cần cung cấp hàng tường hàng tường b) Toàn phần tường bên nối liền với cột bê tong, tường cột chịu tải với neo thép mạ kẽm gắn vào tường hàng gạch c) Toàn tường bên giữ bên thép dằng mạ kẽm 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 17/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a d) Các rãnh nề mộng đuôi én neo giữ giằng tường cần cung cấp cách tâm 1200mm theo định Bản vẽ 3.15 BẢNG LIỆT KÊ CÁC GIẮNG THÉP ĐIỂN HÌNH CHO TƯỜNG GẠCH/ VÁCH NGĂN BẰNG GẠCH BLỐC a) Đối với tất tường gạch, giằng thép/ thép gia cố phù hợp phải gắn kết theo bảng thống kê Độ dày tường bảng đây, yêu cầu bổ sung chiếu theo vẽ thi cơng /tính tốn kết cấu đệ trình cho Giám đốc cơng trình ý kiến phê duyệt trước thi công công trường Độ dày tường 100 H (m) H (m) Chiều cao tổng thể tường L (m) Chiều cao Chiều rộng giữa giằng giằng thép thép đứng nằm ngang 3-6 10 - 12 10 ≤8 10 - 12 10 150 - 12 10 175 - 12 15 200 - 12 20 125 Giằng thép Đứng: Ngang Đứng : Ngang: Đứng: Ngang: Đưng: Ngang: Đứng: Ngang: Đứng: Ngang: Đứng: Ngang: 102 x 51 channel : 102 x 51 channel TWIN 102 x 51 channel 102 x 51 channel 127 x 64 channel 127 x 64 channel TWIN 127 x 64 channel 127 x 64 channel 152 x 152 x 30 UC 152 x 76 channel 152 x 152 x 37 UC 178 x 76 channel 203 x 203 x 46 UC 203 x 76 channel b) Tham khảo vẽ No P2A/S-007 cho cốt thép gạch blốc bê tông rỗng 3.16 LỚP CHỐNG THẤM a) Sử dụng vữa để tạo lớp lót phẳng phía khối xây gạch giống tường gạch bên để tiếp nhận lớp chống thấm nằm ngang b) Phải có lớp chống thấm khối xây gạch khối xây cao độ khơng nhỏ 150mm phía cao độ cao mặt hè mặt đất bên nhà Lớp chống thấm phải giật cấp cần thiết để trì độ cao tương quan bên cao độ mặt đất nêu rõ vẽ đồng thời phải thực cách liên tục đặn 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 18/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a c) Đặt lớp chống thấm thành dải liên tục phủ hết bề dày tường, chồng mí lên 150mm đầu dải chồng lên hết bề rộng góc, sau trát mạch vữa đến độ dày bình thường 3.17 MẠCH TIẾP GIÁP VÀ KHE CO GIÃN TRONG TƯỜNG GẠCH VÀ TƯỜNG GẠCH BLỐC, V.V … a) Khi thể vẽ yêu cầu, phải tạo khe co giãn khối xây gạch khối xây cách gắn vào dải polystyrene xốp dày 12mm “Flexcell” b) Khe co giãn phải liên tục qua phần mặt hoàn thiện che phủ nẹp che khe co giãn nêu phần khác 3.18 LIÊN KẾT VÀO VÁCH NGĂN BẰNG GẠCH BLỐC CHỊU NHIỆT a) Không thể đỡ tải trọng nặng vách ngăn gạch blốc nhẹ chịu nhiệt b) Khi cần liên kết chặt vào vách ngăn, phải chèn khối xây có khối lượng riêng lớn (đặc hơn) xây để tạo điểm bắt c) Phân phối tải trọng lên phụ kiện liên kết 3.19 KHOÉT RÃNH VÀ LÀM CHỈ CHẮN NƯỚC, V.V… a) Khoét mạch vữa đến độ sâu 25mm để lắp chắn nước kim loại dải đệm bitum b) Khoét rộng mạch vữa đến kích cỡ 25 x 25mm để lắp dải asphalt (nhựa đường) c) Gắn chắn nước kim loại vào vữa tương tự phần kế bên 3.20 TRÁM CHỈ MÁT-TÍT a) Tất khe nằm trời khung cửa đi, cửa sổ, v.v… khối xây gạch, khối xây phần tô vữa kế cận phải trám “Secomastic” loại tương đương chấp thuận, sử dụng súng bơm thiết kế dùng để trám trét 3.21 DUNG SAI a) Khối xây gạch khối xây phải xây với dung sai sau đây: Vị trí mặt + 15mm Chiều dài + 15mm Chiều cao + 10mm Độ ngang mạch vữa ngang (trong 5m)+ 10mm Độ thẳng (trong 5m)+ 15mm Độ thẳng đứng (trong 3m)+ 15mm 3.22 THỜI TIẾT KHƠ RÁO a) Trong thời tiết khơ cần làm ẩm gạch xây khối xây đến lượng tối thiểu cần thiết để tránh tình trạng vữa bị khô sớm bị hút nước 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 19/20 Công Ty Thiết Kế Archetype Vietnam Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a 3.23 THỜI TIẾT ẨM ƯỚT a) Trong thời tiết ẩm ướt cần bảo vệ phần gạch xây khối xây xây lúc bị gián đoạn mưa, hồn tất cơng việc ngày 3.24 BỐC DỠ & LƯU KHO a) Gạch chuyển đến công trường phải dỡ xuống tay chất gọn gàng không để bám đất, sứt mẻ bị hư hại khác b) Chất gạch cách mặt đất bề mặt bắng phẳng bảo vệ tránh mưa, nhiễm bẩn hư hại khác c) Khi giao công trường, khối xây bê tông bê tông nhẹ chịu nhiệt phải giữ cho khô bảo vệ trời mưa to 3.25 BẢO VỆ VÀ LÀM SẠCH a) Bít tất lỗ nước trước xây khối xây gạch khối xây tháo bỏ tất nút bít sau xây xong b) Bảo vệ che phủ khối xây gạch khối xây xây kết thúc công việc ngày c) Lau sàn nhà dính vữa rơi vãi sau hồn thành cơng việc ngày *** 29 Tháng 05 Năm 2006 Tài liệu dịch từ phiên tiếng Anh để tham khảo Rev Thuyết Minh Kỹ Thuật Chương 1: Công Tác Thi Công Tường GạchTường Gạch Blốc Trang 20/20 ... điểm bỏ thầu hành vật tư tay nghề thi công đặc biệt tham khảo theo: BS 5628-1: 1992, BS 5628-3: 2 001 1.3 HỒ SƠ GIAO NỘP 1.3.1 TỔNG QUÁT a) Đệ trình cho Giám đốc cơng trình kiểm tra phê duyệt tài... 2.3 VƠI a) Vơi sử dụng cho vữa phải vôi (Ca (OH)2) vôi sống (CaO) theo tiêu chuẩn BS EN 459-1:2 001 không bị vón cục phải chuyển giao đến cơng trường bao có niêm phong mang tên nhãn hiệu nhà sản... Vôi trát phải chuẩn bị theo tiêu chuẩn BS 5492:1990 sau: Cho vôi (theo tiêu chuẩn BS EN 459-1:2 001) vào nước, nhào trộn thành chất trát đặc sệt, dày để yên 16 trước sử dụng, Vôi sống Để yên thời
- Xem thêm -

Xem thêm: 01 khoi xay gach va khoi xay , 01 khoi xay gach va khoi xay , 3 HỒ SƠ GIAO NỘP

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm