xac dinh do am ton du cua vx, sp HT

1 54 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 22:23

15.35 XÁC ĐỊNH ĐỘ ẨM TỒN DƯ TRONG VẮC XIN ĐÔNG KHÔ Nguyên lý Sử dung phương pháp Karl Fischer để xác định độ ẩm tồn dư vắc xin đông khô theo nguyên lý chung dựa phản ứng toàn lượng nước với lưu huỳnh dioxyd iod có mặt alcohol chất base hữu thích hợp Hiện có nhiều thiết bị để đo độ ẩm tồn dư vắc xin, sinh phẩm đông khô, nhiên nguyên tắc thiết bị phải cấu tạo cho thao tác thuận tiện tránh ẩm Phương pháp tiến hành Tùy theo thiết bị hãng khác nên thao tác theo hướng dẫn vận hành hãng Phương pháp phổ biến để đo độ ẩm tồn dư vắc xin sinh phẩm đông khô phương pháp Karl Fischer Vận hành máy đo độ ẩm tồn dư theo hướng dẫn sử dụng Rót dung dịch chuẩn anod cathod vào khoang tương ứng đến mức quy định Cần lưu ý qua thời gian định, methanol dung dịch cathod thấm qua màng trao đổi ion cách thẩm thấu Để giảm bớt tình trạng khơng nên rót hóa chất đầy mức quy định Bật máy cài đặt phương pháp lựa chọn Nếu máy đo độ ẩm tồn dư khơng hoạt động vòng tuần nên bật máy vài khoảng thời gian dù không tiến hành kiểm tra mẫu để nạp pin đảm bảo tất thơng tin chương trình trì Cần đảm bảo trước nạp mẫu thử tỷ lệ % độ ẩm hình phải ổn định mức độ thấp để đủ đạt kết theo yêu cầu Cân xác trọng lượng tổng mẫu thử vật chứa mẫu Nhập trọng lượng tổng mẫu thử vật chứa mẫu vào máy, sau nhập trọng lượng vật chứa mẫu Đưa mẫu vào khoang bên qua đường bơm mẫu (nếu vận hành điều kiện độ ẩm cao sáng nên đóng kín nắp khoang chứa mẫu thử vận hành) Khi thực xong thử nghiệm, máy in tự động in kết độ ẩm tồn dư mẫu thử Tiêu chuẩn chấp thuận Độ ẩm tồn dư vắc xin sinh phẩm đông khô không vượt 3% (≤ 3%)
- Xem thêm -

Xem thêm: xac dinh do am ton du cua vx, sp HT, xac dinh do am ton du cua vx, sp HT