BÁO cáo đồ án môn PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG xây DỰNG KHÔNG GIAN làm VIỆC COWORKING SPACE

51 71 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 12:13

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT BÁO CÁO ĐỒ ÁN MƠN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG Tên đề tài: XÂY DỰNG KHÔNG GIAN LÀM VIỆC COWORKING SPACE Giảng viên hướng dẫn: Ths Triệu Việt Cường Thực Lê Bá Thiền Phan Thị Thúy An Lý Thị Tuyết Hòa Nguyễn Thị Huỳnh Như K154111106 K154111057 K154111073 K154111095 TP.HCM, Tháng Năm 2017 Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài: 1.2 Mục tiêu đề tài: 1.2.1 Mục tiêu dài hạn: 1.2.2 Mục tiêu ngắn hạn: 1.3 Phương pháp thực hiện: 1.3.1 Các phương pháp nghiên cứu: 1.3.2 Quy trình nghiên cứu: 1.4 Kết cấu đề tài: CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ MƠ HÌNH HĨA U CẦU 2.1 Khảo sát trạng: 2.1.1 Mục đích khảo sát 2.1.2 Phương pháp khảo sát bảng câu hỏi (Questionnaires and Surveys) 2.1.2.1 Lý lựa chọn: 2.1.2.2 Mô tả: 2.1.2.3 Ưu điểm, nhược điểm phương pháp 2.1.2.4 Bảng câu hỏi 2.1.3 Phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu Internet: 11 2.1.3.1 Lý lựa chọn: 11 2.1.3.2 Mô tả: 11 2.1.3.3 Phân tích đối thủ 11 2.2 Mơ hình hóa u cầu 14 2.2.1 Sơ đồ Use case 14 2.2.2 Đặc tả usecase 15 CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG 22 3.1 Tổng quan 22 3.1.1 Input output hệ thống 22 3.1.2 Tổng quan hệ thống 23 3.1.3 Quy trình nghiệp vụ 23 3.2 Sơ đồ luồng liệu 27 3.2.1 Sơ đồ mức ngữ cảnh 27 Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space 3.2.2 Sơ đồ luồng liệu mức 28 3.2.3 Sơ đồ luồng liệu mức 29 3.3 Sơ đồ Use Case 31 CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ WEBSITE 33 4.1 Các chức Website 33 4.1.1 Chức phía Front – End 33 4.1.1.1 Mơ tả chức phía Front - End 33 4.1.1.2 Sơ đồ phân cấp chức phía Front - End 33 4.1.2 Chức phía Back – End 34 4.1.2.1 Mô tả chức phía Back - End 34 4.1.2.2 Sơ đồ phân cấp chức phía Back - End 34 4.2 Quy trình hoạt động 35 4.3 Thiết kế liệu 39 4.4 Thiết kế giao diện 40 CHƯƠNG KẾT LUẬN 44 5.1 Kết đạt 44 5.2 Ưu điểm 44 5.3 Nhược điểm 44 5.4 Hướng phát triển 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 BÁO CÁO CƠNG VIỆC NHĨM 47 Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space LỜI MỞ ĐẦU Siêu Nhân Team xin gửi lời cảm ơn đến thầy Triệu Việt Cường hết lòng hướng dẫn, bổ sung kiến thức cho chúng em trình thực đồ án Thầy giúp chúng em định hướng việc cần làm quy trình nghiệp vụ Tuy nhiên, kiến thức kinh tế, phần mềm kỹ thuật chúng em chưa đủ sâu rộng, nên báo cáo đồ án nhiều thiếu sót nhóm mong thầy góp ý để đồ án hồn thiện Một lần nữa, nhóm chúng em xin trân trọng cảm ơn thầy Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài: Ở kỉ XXI, sau cách mạng công nghiệp lần thứ ba, người dường chế tạo thứ máy móc, thiết bị đại, chuyển giao công nghệ điện tử sang cơng nghệ số Kéo theo phát triển không ngừng Internet công nghệ thông tin đem người đến gần Trong bối cảnh tại, giới tiến hành công nghiệp lần thứ tư người ta lại khơng ngừng hoạt động để đuổi kịp với phát triển xã hội Tuy nhiên, thứ gần đạt hồn hảo muốn phát triển có đường tìm mới, nhân loại chưa có, muốn phải tạo ý tưởng tuyệt vời, cộng ăn ý, nhà đầu tư thiên thần … làm việc “con ong biết chăm lấy mật” Vấn đề đặt ra, tơi muốn tìm ý tưởng, người bạn, nhà đầu tư tin tưởng để thử nghiệm đem lại giá trị kinh tế, giá trị sống Vậy làm việc đâu để đáp ứng u cầu Tơi qn cafe, thư viện, văn phòng cơng ty, cơng viên…? Khơng! Nắm bắt nhu cầu đó, SIÊU NHÂN TEAM chúng tơi có ý tưởng tạo khơng gian làm việc “COWORKING SPACE” để làm thỏa mãn yêu cầu công việc Chúng xây dựng hệ thống website để cung cấp thơng tin, hình ảnh chân thực để khách hàng dễ hàng tiếp cận Với COWORKING SPACE chúng tôi, bạn yên tĩnh thư viện, thiết bị hỗ trợ văn phòng cơng ty, không gian giúp bạn sáng tạo ý tưởng tuyệt vời… Hi vọng, ý tưởng tuyệt vời từ mơi trường phần cách mạng công nghiệp lần thứ tư Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space 1.2 Mục tiêu đề tài: 1.2.1 Mục tiêu dài hạn: - Triển khai dự án thực tế đáp ứng nhu cầu khách hàng, tạo môi trường làm việc chuyên nghiệp cho start up, freelancer, lập trình viên, nhiếp ảnh, nhà báo, nhân viên văn phòng … - Tạo hội gắn kết startup với nhà đầu tư để thức hóa dự án, tạo giá trị cho xã hội - Phát triển, liên kết cộng đồng start up, freelancer, lập trình viên … Việt Nam 1.2.2 Mục tiêu ngắn hạn: Với dự án COWORKING SPACE giúp vận dụng hết kiến thức học môn Phân Tích Thiết Kế Hệ Thống Quản Lý - Có nhìn tổng quan phân tích thiết kế hệ thống website dịch vụ - Khảo sát đánh giá mơ hình - Phân tích chi tiết, phân rã quy trình xử lí - Thiết kế giao diện website - Thành thạo phần mềm PowerDesign, SQL server, Photoshop, Axure - Hiểu thiết kế sở liệu Bên cạnh chúng tơi số mục tiêu - Khả làm việc nhóm - Khả phân tích vấn đề - Sử dụng Google Doc tạo biểu mẫu - Kỹ thuyết trình, làm slide, báo cáo… 1.3 Phương pháp thực hiện: 1.3.1 Các phương pháp nghiên cứu: - Khảo pháp khảo sát ý kiến Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space - Phương pháp tổng hợp thông tin làm sở nghiên cứu - Phương pháp đánh giá - Phương pháp đối chiếu, rút giải pháp tối ưu giải pháp - Phương pháp nghiên cứu lý thuyết - Phương pháp nghiên cứu, tìm hiểu Internet 1.3.2 Quy trình nghiên cứu: LÊN KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH HỆ THỐNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG 1.4 Kết cấu đề tài: Chương 1: Tổng quan vấn đề Chương 2: Khảo sát trạng mơ hình hóa u cầu Chương 3: Phân tích thiết kế hệ thống Chương 4: Phân tích thiết kế Website Chương 5: Kết luận Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ MƠ HÌNH HÓA YÊU CẦU 2.1 Khảo sát trạng: 2.1.1 Mục đích khảo sát - Xác định chức hệ thống - Xác định nội dung, hình ảnh cần trình bày - Thiết kế bố cục phù hợp thị hiếu khách hàng - Xác định đối thủ để dự đoán mức độ cạnh tranh 2.1.2 Phương pháp khảo sát bảng câu hỏi (Questionnaires and Surveys) 2.1.2.1 Lý lựa chọn: - Đối tượng lấy khảo sát lớn - Có thời gian để khảo sát - Thông tin chọn lọc, dễ dàng xử lý 2.1.2.2 Mô tả: Thu thập thông tin từ số cá nhân có nhu cầu sử dụng khơng gian làm việc: bạn trẻ làm startup, freelancer, lập trình viên, nhà báo, nhiếp ảnh gia… Qua bảng câu hỏi biên soạn kĩ lưỡng dựa lý thuyết thực tế, câu hỏi mở đóng cung cấp lựa chọn dễ hiểu, đáng tin cậy khoa học để cá nhân thể nhu cầu họ cụ thể nhất, góp phần nâng cao độ xác số tỉ lệ Chúng dựa vào kết sau khảo sát để triển khai vào xây dựng hệ thống 2.1.2.3 Ưu điểm, nhược điểm phương pháp Ưu điểm: - Có thể điều tra diện rộng mặt địa lý, số lượng lớn khách thời gian ngắn - Dễ dàng khái quát vấn đề phương pháp cho phép làm theo số đông, đông dễ khái quát - Đơn giản thiết kế dễ sử dụng - Mang tính chủ động cao Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space Nhược điểm: - Truy cập thời gian thực - Tốn thời gian - Thuận tiện - Phụ thuộc vào tính hợp tác - Khơng có người vấn trực tiếp - Phương pháp tiếp cận nghiên cứu tâm lý người gốc độ nhận thức luận, tức thông qua câu trả lời để suy mặt tâm lý nhiều khơng đảm bảo độ khách quan tính trung thực kết nghiên cứu - Chỉ khảo sát người sử dụng Internet 2.1.2.4 Bảng câu hỏi1 THƠNG TIN CHUNG GIỚI TÍNH CỦA BẠN a Nam b Nữ c Khác BẠN BAO NHIÊU TUỔI BẠN ĐANG SỐNG Ở ĐÂU BẠN ĐANG LÀM NGHỀ GÌ a Startup b Freelancer c Nhân viên văn phòng d Lập trình viên e Nhiếp ảnh f Học sinh – Sinh viên g Khác BẠN ĐÃ SỬ DỤNG HOẶC BIẾT ĐẾN MƠ HÌNH COWORKING SPACE HAY CÁC DỊCH VỤ TƯƠNG ĐƯƠNG a Rồi b Chưa GIẢ SỬ BẠN LÀ KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU SỬ DỤNG DỊCH VỤ COWORKING SPACE CÂU HỎI ĐÓNG Đây bảng khảo sát tạo GOOGLE DOC Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space BẠN NGHĨ MỘT NHÓM START UP NÊN CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI? a – người b – người c – 10 người d > 10 người BẠN CÓ MUỐN TRAO ĐỔI Ý TƯỞNG VỚI NGƯỜI KHÁC ĐỂ TÌM KIẾM NGƯỜI CÙNG CHÍ HƯỚNG HOẶC NHÀ ĐẦU TƯ THIÊN THẦN? a Có b Khơng c Tùy tình cụ thể d Khác VỚI KHÔNG GIAN LÀM VIỆC CỦA CHÚNG TÔI, BẠN NGHĨ BẠN CẦN TRANG THIẾT BỊ GÌ ĐỂ CĨ ĐẤY ĐỦ TIỆN NGHI LÀM VIỆC? a Máy chiếu b Máy tính c Máy in d Bảng e Wifi tốc độ cao f Khác BẠN MUỐN KHƠNG GIAN LÀM VIỆC ĐĨ NHƯ THẾ NÀO? a Rộng rãi b Kín đáo c Yên tĩnh d Náo nhiệt e Khác 10 BẠN MONG MUỐN ĐĂNG KÍ SỬ DỤNG DỊCH VỤ NHƯ THẾ NÀO? a Đăng kí Online Website b Tại văn phòng c Khác 11 BẠN MUỐN TRẢ PHÍ TRƯỚC HAY SAU KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ? a Trả trước b Trả sau c Trả phần trước để đặt chổ, sau sử dụng xong dịch vụ trả phần lại d Khác 12 BẠN MUỐN THUÊ DỊCH VỤ DƯỚI HÌNH THỨC NÀO? a Theo b Theo ca Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space - Sequence diagrame xử lí trả Xử lí Trả System Database Nhân viên Đăng nhập Lấy thông tin Tài khoản hợp lệ Hiển thị giao diện dành cho nv thuê/trả Lấy thông tin KH Nhập thông tin KH Trả đầy đủ TT KH Hiển thị TTKH Yêu cầu trả phòng Form trả phòng Hiển thị form trả phòng Nhập thơng tin phòng Lấy thơng tin Cập nhật hệ thống Hiển thị kết trả phòng thành cơng 36 Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space - Sequence diagrame xử lí tốn Xử lí tốn System Database Nhân viên xử lí tốn Đăng nhập Lấy thơng tin tài khoản Tài khoản hợp lệ Hiển thị giao diện dành cho nv xử lí Lấy thơng tin khách hàng Nhập thơng tin khách hàng Trả thông tin KH đầy đủ Hiên thị thơng tin KH u cầu tốn Form tốn Hiển thị form tốn Nhập thơng tin phòng, giá Lấy thơng tin Cập nhật trạng thái phòng Cập nhật thơng tin giao dịch KH Thanh tốn thành cơng 37 Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space - Sequence diagrame chuyển giao thiết bị Chuyển giao thiết bị System2 Database2 Nhân viên thiêt bị Đăng nhập Lấy thông tin tài khoản Tài khoản hợp lệ Hiển thị giao diện nv thiêt bị Lấy thông tin thiêt bị Nhập thông tin thiêt bị Trả thông tin thiết bị Hiên thị thông tin thiết bị Yêu cầu chuyển giao Form chuyển giao Hiển thị form chuyển giao Điền thông tin chuyển giao Lấy thông tin cập nhật hệ thống Chuyển giao thành cơng 38 Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space 4.3 Thiết kế liệu 39 Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space 4.4 Thiết kế giao diện Do thời gian có hạn, Nhóm thiết kế số giao diện báo cáo Khi triển khai thực tế nhóm thiết kế website dựa chức mô tả Bố cục website chia làm ba phần: - Phần đầu header: Chứa tab chức website - Phần nội dung tab - Phần cuối footer: Chức thơng tin liên hệ nhóm, quyền GIAO DIỆN DEMO TAB TRANG CHỦ Hình 4.1 - Thông tin ưu đãi, khuyến mãi… 40 Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space GIAO DIỆN DEMO TAB DỊCH VỤ Tab dịch vụ có thơng tin loại dịch vụ: Dịch vụ thuê chổ ngồi, dịch vụ thuê slot… Bạn phải đăng nhập để đăng ký dịch vụ Một số loại dịch vụ chưa đưa vào triển khai cần thơng báo Bên cạnh đó, có hình ảnh loại dịch vụ Hình 4.2 - Thơng tin chung 41 Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space Hình 4.3 – Đăng nhập để đăng ký dịch vụ Hình 4.5 – Hình ảnh dịch vụ thuê chổ ngồi Hình 4.4 – Dịch vụ chưa sử dụng Hình 4.6 – Hình ảnh dịch vụ thuê phòng họp 42 Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space GIAO DIỆN TAB DEMO ĐĂNG NHẬP Cần phải đăng nhập vào hệ thống đăng kí dịch vụ Hình 4.7 – Giao diện hình đăng nhập vào hệ thống 43 Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space CHƯƠNG KẾT LUẬN 5.1 Kết đạt - Nghiên cứu phân tích, thiết kế hệ thống quản lí khơng gian làm việc - Tất qui trình nghiệp vụ thiết kế đầy đủ, có liên kết chặt chẽ Đảm bảo việc phân chia nhiệm vụ công việc cho phận cách logic Đồng thời hoàn toàn đáp ứng yêu cầu mà nhà quản lí đặt ra, giúp việc quản lí hệ thống trở nên dễ dàng linh hoạt - Cơ sở liệu mà nhóm xây dựng có mối liên hệ rõ ràng, mơ tả chi tiết qua sơ đồ ERD Khơng gây khó khăn tiến hành truy vấn liệu - Mối liên hệ thực thể trình bày chi tiết, có tính chặt chẽ qua lược đồ quan hệ thực thể - Giao diện thiết kế đẹp mắt dễ sử dụng Thể đầy đủ hình ảnh chức cần có website, đáp ứng yêu cầu khách hàng 5.2 Ưu điểm - Quy trình nghiệp vụ thiết kế theo qui trình định, liên kết chặt chẽ đầy đủ, tạo tính thống tối ưu thời gian, cơng sức, tiền bạc thực - Tiến hành khảo sát diện rộng với bảng câu hỏi, mà dễ dàng nắm bắt thị hiếu khách hàng - Cung cấp hình ảnh 360o website để khách hàng có nhìn xác khơng gian mà muốn thuê - Giao diện website thân thiện, người dùng dễ thao tác 5.3 Nhược điểm - Do nhóm khơng có nhiều thời gian nên chưa tối ưu hóa hồn tồn hệ thống quản lí mơ tả sơ lược qui trình nghiệp vụ - Các thành viên nhóm chưa có kiến thức chun mơn cách hồn thiện, nên mảng phân tích nghiệp vụ thiếu sót - Mơ hình kinh doanh khơng gian làm việc chưa phổ biến Việt Nam, nên chúng em khơng có nhiều nguồn để tham khảo nên số vấn đề báo cáo chưa với thực tế 5.4 Hướng phát triển Mơ hình Coworking Space có xác suất thực cao hồn tồn theo hướng phát triển xã hội Nếu có đủ thời gian kinh phí, nhóm chúng em 44 Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space nghiên cứu hồn thiện thiếu sót, bất cập hệ thống Bên cạnh đó, khả thực thi phụ thuộc vào tính động tính linh hoạt cao đồ án, tức trước thay đổi đầu tư xây dựng xu hướng người trẻ, đồ án phải đảm bảo tính lâu dài, tầm nhìn chiến lược người quản trị Chúng em phải tìm hiểu kĩ thành cơng người làm mơ hình kinh doanh để biết thiếu sót đâu, cần làm cho đồ trở nên hoàn hảo 45 Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] – Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống Ths Triệu Việt Cường [2] - http://www.regus.com.vn/en-us/coworkingspace?pivcode=VN_EN_OF_SM_Coworking&se=google&gclid=COm00e6UttMCFYcHKgodviANaQ [3] - http://www.instantoffices.com/en/how-we-can-help-you/guides-and-reports/coworkingspaces?source=googlePX++DSA_Main cat%3Ainstantoffices.com&gclid=CITM_oyVttMCFYcKKgodIOIOAA [4] - http://toong.com.vn/bai-viet/coworking-space-la-gi.html [5] - http://monhoc.vn/tai-lieu/cong-nghe-phan-mem-chuong-8-xac-dinh-yeu-cau-va-mo-hinh-hoa-yeucau-1223/ 46 Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space BÁO CÁO CƠNG VIỆC NHĨM I Danh sách thành viên Lê Bá Thiền – K154111106 – Nhóm trưởng Phan Thị Thúy An – K154111057 – Thành viên Lý Thị Tuyết Hòa – K154111073 – Thành viên Nguyễn Thị Huỳnh Như – K154111095 – Thành viên II Quy định làm việc nhóm - Cách thức làm việc: + Làm việc trực tiếp: Họp mặt trường sau + Làm việc gián tiếp: Họp mặt thông qua mạng (Facebook, Email) - Thời gian họp: + Làm việc trực tiếp: Họp mặt vào ca thứ hàng tuần (sau tiết lý thuyết) + Làm việc gián tiếp: Họp báo cáo tiến độ công việc vào khoảng 21h đến 23h vào thứ bảy hàng tuần thông qua Facebook Email - Quy định làm việc: + Mỗi thành viên tham gia họp phải chuẩn bị sổ ghi chép, bút viết + Các thành viên phải đến giờ, chuẩn bị trước nội dung mà nhóm trình bày, bàn luận Nếu thành viên không xếp thời gian tham gia họp phải thơng báo cho nhóm trưởng để có điều chỉnh thời gian, địa điểm phù hợp + Các thành viên phải tiến hành bàn luận, góp ý tinh thần nghiêm túc, nhiệt tình cho nội dung thành viên lại để hồn thành cơng thời gian, đạt kết tốt + Các thành viên phải tôn trọng deadline đặt hồn thành cơng việc thời hạn giao 47 Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space III Bảng phân cơng nhiệm vụ (Tổng % đóng góp thành viên 100%.) Họ tên Nhiệm vụ MSSV Mức độ hồn thành Đóng góp Nhận xét nhóm - Tổng quan vấn đề - Khảo sát trạng Lê Bá Thiền - Vẽ DFD phân rã K154111106 - Quy trình nghiệp vụ BPM Leader 100% 25% 100% 25% 100% 25% 100% 25% - Thiết kế, mô tả giao diện chức Hoàn thành nhiệm vụ website - Tổng hợp - Khảo sát trạng Phan Thị Thúy An K154111057 - DFD phân rã - Use case - Quy trình nghiệp vụ BPM Hồn thành nhiệm vụ - Tổng quan hệ thống FDD - Quy trình hoạt động - Vẽ DFD phân rã Lý Thị Tuyết Hòa K154111073 - Use case - Quy trình nghiệp vụ BPM - Mơ tả use case Hồn thành nhiệm vụ - Quy trình hoạt động - Thiết kế liệu - Tổng quan vấn đề Nguyễn Thị Huỳnh Như K154111095 - Khảo sát trạng - Tổng quan hệ thống FDD - Quy trình hoạt động Hồn thành nhiệm vụ - Mơ tả use case - Kết luận 48 Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space 49 Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space IV Tổng kết Nhận xét tổng quan q trình làm việc nhóm: Ưu điểm: - Mỗi thành viên tích cực tham gia bàn luận, đóng góp ý kiến cho phần - Tinh thần làm việc nhiệt tình, có nỗ lực để nhóm đạt kết tốt - Thành viên có tỉ mỉ có mong muốn làm tốt - Thành viên có cố gắng xếp thời gian, chủ động cơng việc chung - Mỗi thành viên mạnh riêng nên giúp bổ sung thiếu sót cho - Các thành viên tuân thủ theo quy định chung nhóm Nhược điểm: - Mỗi thành viên có cơng việc/kế hoạch học tập ngồi thời gian học trường nên gây khó khăn cho việc xếp thời gian/địa điểm họp - Tính cầu tồn thành viên khiến cơng việc nhóm gặp áp lực Hướng khắc phục: Với nhược điểm kể trên, nhóm cho thành viên cần phải có xếp lịch hoạt động cá nhân phù hợp, tạo điều kiện cho cơng việc nhóm hồn thành Nhìn chung, q trình làm đề tài giúp nhóm hiểu hơn, học cách nhường nhịn cố gắng hồn thành cơng việc chung Tuy rằng, nhóm nhiều thiếu sót kiến thức mơn học, cách thức tổ chức lên kế hoạch, dự trù, ước lượng công việc chưa tốt… đạt mục tiêu đề Tóm lại, nhóm có nhiều nỗ lực việc hồn thành đồ án nên nhóm cho đề tài đạt mức 50 ... Nam 13 Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space 2.2 Mơ hình hóa yêu cầu 2.2.1 Sơ đồ Use case 14 Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space 2.2.2... Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space - Quy trình trả dịch vụ 24 Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space - Quy trình nhận dịch vụ 25 Phân. .. vụ 25 Phân tích thiết kế hệ thống – Khơng gian làm việc Coworking Space - Quy trình yêu cầu hủy dịch vụ 26 Phân tích thiết kế hệ thống – Không gian làm việc Coworking Space 3.2 Sơ đồ luồng liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo đồ án môn PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG xây DỰNG KHÔNG GIAN làm VIỆC COWORKING SPACE, BÁO cáo đồ án môn PHÂN TÍCH THIẾT kế hệ THỐNG xây DỰNG KHÔNG GIAN làm VIỆC COWORKING SPACE

Từ khóa liên quan