Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC của các hộ dân ở tỉnh quảng trị

126 56 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 11:27

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ HỒNG PHONG NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG THEO TIÊU CHUẨN FSC CỦA CÁC HỘ DÂN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 31 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS PHAN THANH HOÀN HUẾ, 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Tất nội dung liên quan đến luận văn “nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị” kết nghiên cứu riêng giúp đỡ thầy giáo hướng dẫn Tiến sĩ Phan Thanh Hồn Thơng tin luận văn sử dụng từ nhiều nguồn khác có trích dẫn nguồn gốc rõ ràng Các số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung thực, chưa sử dụng, công bố hình thức TÁC GIẢ LUẬN VĂN Lê Hồng Phong i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, tơi hồn thành đề tài nghiên cứu “nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị” Để hoàn thành đề tài này, q trình thực tơi nhận giảng dạy, hướng dẫn hỗ trợ nhiệt tình từ quý thầy cô giáo Trường Đại học Kinh tế Huế Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến: Tất quan cá nhân tạo điều kiện, giúp đỡ cho tơi q trình học tập nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô giáo cán công chức Trường Đại học Kinh tế Huế giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu Đặc biệt, tơi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy giáo Tiến sĩ Phan Thanh Hoàn trực tiếp hướng dẫn tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn Lãnh đạo cán Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị, Hội nhóm hộ có chứng rừng Quảng Trị, UBND xã/phường nơi đến làm việc Xin chân thành cảm ơn Ban quản lý chi hội, bà nông dân mà trực tiếp đến làm việc vấn Cuối cùng, chân thành cảm ơn gia đình bạn bè lớp, đồng nghiệp người tạo điều kiện, cổ vũ động viên tơi suốt q trình học tập nghiên cứu luận văn Quảng Trị, ngày 01 tháng 07 năm 2019 Tác giả luận văn Lê Hồng Phong ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ Học viên thực hiện: LÊ HỒNG PHONG Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 31 01 10 Niên khóa: 2017 – 2019 Người hướng dẫn khoa học: TS PHAN THANH HOÀN Đề tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG THEO TIÊU CHUẨN FSC CỦA CÁC HỘ DÂN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng thông qua việc quản lý rừng bền vững theo tiêu chuẩn FSC, góp phần nâng cao chất lượng sống người dân, đảm bảo công an sinh xã hội, đồng thời bảo vệ môi trường sinh thái Đối tượng nghiên cứu: Hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân trồng rừng sản xuất keo tỉnh Quảng Trị Các phương pháp nghiên cứu sử dụng Quá trình nghiên cứu đề tài sử dụng phương pháp sau: (i) Phương pháp điều tra, thu thập số liệu; (ii) Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu (phương pháp tổng hợp, phương pháp phân tích thống kê phân tích kinh tế, phương pháp chuỗi cung ứng) Các kết nghiên cứu kết luận Kết nghiên cứu luận văn góp phần hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC; Phân tích đánh giá hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị để đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC Kết phân tích cho thấy có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC Hiệu kinh tế không phụ thuộc vào yếu tố kỹ thuật mà bao gồm yếu tố giá Chính vậy, nhóm giải pháp đưa tập trung để giải vấn đề iii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU CCR: Chứng rừng CoC: Chain of Custody - Chuỗi hành trình sản phẩm CW: Controlled Wood – Gỗ có kiểm sốt FAO: United Nations Food and Agriculture Organization - Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc FM: Forest Management - Quản lý rừng FSC: Forest Stewardship Council - Hội đồng quản trị rừng Quốc tế GFA: Tổ chức quốc tế đánh giá cấp chứng rừng FSC Hội đồng quản trị rừng Quốc tế (FSC) ủy quyền NN & PTNT: Nông nghiệp Phát triển Nông thôn ISO: International Organization for Standardization- Tổ chức quốc tế tiêu chuẩn hóa ITTO: International Tropical Timber Organization - Tổ chức gỗ nhiệt đới quốc tế QLRBV: Quản lý rừng bền vững WWF: World Wide Fund for Nature - Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên TNHH: Trách nhiệm hữu hạn iv MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU iv MỤC LỤC v DANH MỤC BẢNG BIỂU ix DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, ĐỒ THỊ, HÌNH VẼ ix PHẦN I: MỞ ĐẦU .1 Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu .1 Mục tiêu nghiên cứu .2 2.1 Mục tiêu chung: 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập số liệu: 4.1.1 Đối với số liệu thứ cấp: 4.1.2 Đối với số liệu sơ cấp .3 4.2 Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu Kết cấu luận văn .5 PHẦN II NỘI DUNG NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I: CƠ SỞ KHOA HỌC .6 VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG SẢN XUẤT 1.1.Lý luận rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC 1.1.1 Lý luận rừng trồng sản xuất 1.1.1.1 Quan niệm rừng rừng trồng sản xuất 1.1.1.2 Vai trò rừng trồng sản xuất v 1.1.1.3 Những đặc điểm chủ yếu rừng trồng sản xuất 1.1.2 Rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC .10 1.1.2.1 Một số khái niệm 10 1.1.2.2 Phân loại chứng rừng FSC 11 1.1.2.3 Các nguyên tắc, tiêu chuẩn FSC 11 1.1.2.4.Các bên tham gia trình quản lý rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC cá hộ dân tỉnh Quảng Trị .13 1.2 Hiệu kinh tế rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC .14 1.2.1 Khái niệm chất hiệu kinh tế trồng rừng sản xuất 14 1.2.1.1 Khái niệm chất hiệu kinh tế 14 1.2.1.2 Hiệu kinh tế rừng trồng sản xuất 15 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá hiệu kinh tế rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC 16 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu kinh tế rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC 19 1.2.3.1 Các nhân tố tự nhiên 19 1.2.3.2 Nhóm nhân tố kinh tế - xã hội 20 1.2.3.3 Các nhân tố kinh tế - kỹ thuật: .21 1.3 Thực tiễn kinh tế rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC 22 1.3.1 Thực tiễn quản lý rừng theo tiêu chuẩn FSC Việt Nam .22 1.3.2 Kinh nghiệm cao hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC 23 1.3.2.1 Theo kinh nghiệm số nước giới thành công cơng tác trồng rừng sản xuất thì: 23 1.3.2.2 Kinh nghiệm số địa phương nước 25 CHƯƠNG II: PHAN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG THEO TIÊU CHUẨN FSC CỦA CÁC HỘ DÂN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ 29 2.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị 29 2.1.1 Đặc điểm tự nhiên 29 2.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 33 vi 2.2 Thực trạng rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị 36 2.2.1 Quá trình tham gia rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC hộ dân Quảng Trị 36 2.2.1.1 Quá trình hình thành Nhóm chứng rừng tỉnh Quảng Trị .36 2.2.1.2 Hình thành Hội nhóm hộ có chứng rừng Quảng Trị 38 2.2.2 Kết đạt .39 2.2.2.1 Sự tham gia người dân việc trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC 39 2.2.2.2 Kết nối thị trường 40 2.3 Hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị 43 2.3.1 Thông tin hộ trồng rừng khảo sát 43 2.3.1.1 Quy trình trồng rừng sản xuất hộ dân khảo sát 43 2.3.1.2 Đặc điểm hộ điều tra 44 2.3.2 Đánh giá kết hiệu rừng trồng sản xuất theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị 45 2.3.2.1 Chi phí rừng trồng sản xuất 45 2.3.2.3 Hiệu kinh tế từ mơ hình trồng rừng 47 2.4 Đánh giá chung hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị 62 2.4.1 Kết đạt .62 2.4.2 Hạn chế nguyên nhân hạn chế .63 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG THEO TIÊU CHUẨN FSC CỦA CÁC HỘ DÂN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ .65 3.1 Định hướng mục tiêu .65 3.2 Hệ thống giải pháp .66 3.2.1 Các giải pháp nâng cao chất lượng rừng trồng .66 3.2.2 Các giải pháp thị trường .71 vii 3.2.3 Các giải pháp quy hoạch 72 3.2.4 Các giải pháp trì mở rộng diện tích rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC 73 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 Kết luận 76 Kiến nghị .77 TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 PHỤ LỤC 01: PHIẾU ĐIỀU TRA 82 PHỤ LỤC 02: SỐ LIỆU ĐIỀU TRA CỦA CÁC MƠ HÌNH TRỒNG RỪNG .92 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Phân loại rừng theo chức rừng (Quy hoạch loại rừng) 32 Bảng 2.2: Số hội viên Hội nhóm hộ có CCR Quảng Trị giai đoạn 2014 đến 2018 39 Bảng 2.3: Số liệu khai thác qua năm Hội nhóm hộ có chứng rừng Quảng Trị 41 Bảng 2.4: Các chi nhánh công ty Scansia Pacific Quảng Trị Thừa Thiên Huế 42 Bảng 2.5: Số liệu giá bán gỗ cho loại gỗ khác 43 Bảng 2.6: Chi phí trồng rừng keo lai theo thời gian 46 Bảng 2.7: Tổng hợp doanh thu chi phí mơ hình trồng rừng năm tuổi Bình qn cho rừng trồng 48 Bảng 2.8: Chi phí doanh thu trồng rừng keo lai với mơ hình trồng rừng năm tuổi Tính bình qn cho rừng trồng rừng 50 Bảng 2.9: Chi phí doanh thu trồng rừng keo lai với mơ hình trồng rừng năm tuổi Tính bình qn cho rừng trồng rừng 53 Bảng 2.10: Chi phí doanh thu trồng rừng keo lai với mơ hình trồng rừng 10 năm tuổi Tính bình quân cho rừng trồng rừng 56 Bảng 2.11: Tổng hợp chi phí doanh thu trồng rừng keo lai với mơ hình trồng rừng khác Tính bình qn cho rừng trồng rừng .58 Bảng 2.12: Kết hiệu trồng rừng theo mơ hình 61 ix 2.3.1.2 Chi phí khai thác trắng mơ hình trồng rừng năm xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ Đơn giá Bán Hạng mục Stt ĐVT gỗ thị trường tự I Chi phí khai thác A Chi phí làm gỗ xẻ I Tổng chi phí để đưa gỗ (Cưa bốc xếp) Bán gỗ thị Số trường lượng gỗ FSC Bán Bán gỗ gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC 355 360 29.877 30.298 190 190 84,2 15.990 15.990 10 15 150 150 5 350 350 190 190 10 150 đường lớn Nhân công khai thác Thành Tiền Chi phí quản lý nhân cơng theo dõi sổ 84,2 841,6 1.262 84,2 12.624 12.624 sách B Chi phí vận chuyển Chi phí cân xe gỗ xẻ Chi phí làm gỗ dăm Nhân công khai thác (Cưa bốc xếp) 84,2 421 421 13.657 13.657 39,02 7.414 7.414 10 39,02 390 390 150 39,02 5.853 5.853 Chi phí quản lý nhân cơng theo dõi sổ sách Vận chuyển đến địa điểm bán 101 2.3.2 Doanh thu khai thác trắng mơ hình trồng rừng năm 2.3.2.1 Doanh thu khai thác trắng mơ hình trồng rừng năm xã Triệu Ái Đơn giá Bán Stt Hạng mục ĐVT gỗ thị trường Thành tiền Bán gỗ Số thị trường lượng gỗ FSC tự Bán gỗ thị trường tự Bán gỗ thị trường gỗ FSC Doanh Thu từ I khai thác 119.988 135.888 trắng Gỗ xẻ 1.100 1.300 79,5 87.450 103.350 Gỗ dăm 950 950 34,25 2.538 32.538 2.3.2.2 Doanh thu khai thác trắng mơ hình trồng rừng năm xã Cam Nghĩa Đơn giá Bán Stt Hạng mục ĐVT gỗ thị trường Bán gỗ Số thị trường lượng tự I Thành tiền gỗ FSC Bán gỗ thị trường tự Doanh Thu từ khai thác trắng Bán gỗ thị trường gỗ FSC 69.708 153.722 Gỗ xẻ 1.230 1.400 84,2 03.517 17.824 Gỗ dăm 920 920 39,02 35.898 5.898 102 Mơ hình trồng rừng năm 3.1 Chi phí đầu tư mơ hình trồng rừng năm 3.1.1 Chi phí đầu tư mơ hình trồng rừng năm xã Hải Phú Đơn Số Thành tiền Stt Hạng mục ĐVT giá lượng (nghìn đồng) I Chi phí năm 9.183 Xử lý thực bì 1.000 1.000 Đào hố 2.500 2.500 Phân bón lót kg 5,5 330 1.815 Mua giống Cây 1,1 1.650 1.815 Công trồng Công 160 800 Cây trồng dặm Cây 200 220 Công trồng dặm Công 160 160 Tiền lãi ngân hàng 873 II Chi phí năm 5.268 Phân bón thúc kg 165 1.815 Cơng bón phân, vun gốc, tỉa thân Cơng 160 1.280 Phát dọn thực bì 800 800 Tiền lãi ngân hàng 1.373 III Chi phí năm 3.285 Phát dọn thực bì 800 800 Tỉa thân, Tỉa cành 800 800 Tiền lãi ngân hàng 1.685 IV Chi phí năm thứ 1.862 Lãi tiền vay ngân hàng 1.862 IV Chi phí từ năm 2.058 Lãi tiền vay ngân hàng 2.058 IV Chi phí từ năm 1.207 Lãi tiền vay ngân hàng 1.207 IV Chi phí từ năm 1.334 Lãi tiền vay ngân hàng 1.334 IV Chi phí từ năm 1.474 Lãi tiền vay ngân hàng 1.474 IV Chi phí từ năm 3.977 Phá thực bì trước khai thác 1.000 1.000 Tiền phòng cháy chữa cháy, bảo vệ 125 1.125 Lãi tiền vay ngân hàng 1.852 TỔNG 29.648 103 3.1.2 Chi phí đầu tư mơ hình trồng rừng năm xã Triệu Ái Stt Hạng mục I Chi phí năm Xử lý thực bì Đào hố Phân bón lót Mua giống Cơng trồng Cây trồng dặm Cơng trồng dặm Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm Phân bón thúc Cơng bón phân, vun gốc, tỉa thân Phát dọn thực bì Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm Phát dọn thực bì Tỉa thân, tỉa cành Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Lãi tiền vay ngân hàng Chi phí từ năm Lãi tiền vay ngân hàng Chi phí từ năm Lãi tiền vay ngân hàng Chi phí từ năm Lãi tiền vay ngân hàng Chi phí từ năm Lãi tiền vay ngân hàng Chi phí từ năm Phá thực bì trước khai thác Tiền phòng cháy chữa cháy bảo vệ Lãi tiền vay ngân hàng TỔNG II III IV IV IV IV IV IV ĐVT 104 hô tạ Cây Công Cây Công Đơn giá 1.000 0,8 160 1,1 160 kg Công 160 800 ha 800 800 ha 1.000 75 Số Thành tiền lượng (nghìn đồng) 8.848 1.000 2.500 2.000 1.700 1.360 800 170 187 160 841 4.553 1.200 1.280 800 1.273 3.007 800 800 1.407 1.555 1.555 1.718 1.718 959 959 1.060 1.060 1.171 1.171 3.145 1.000 675 1.470 1.470 26.017 3.2 Chi phí doanh thua từ hoạt động tỉa thưa mơ hình năm 3.2.1 Chi phí doanh thua từ hoạt động tỉa thưa mơ hình năm xã Hải Phú Stt Hạng mục ĐVT Chi phí tỉa thưa Sản lượng tỉa thưa Tổng chi phí tỉa thưa Phát thực bì trước tỉa thưa Tính tổng chi phí bình qn đó: Chi phí cắt cây, bốc vỏ, bốc xếp Vận chuyển Chi phí quản lý II Doanh thu từ việc tỉa thưa III Lợi nhuận từ việc tỉa thưa Đơn giá Số lượng Thành tiền (nghìn đồng) I Tấn Ha 18 1.000 6.400 1.000 300 tấn tấn 200 120 15 920 1 18 200 80 20 16.560 10.160 3.2.2 Chi phí doanh thua từ hoạt động tỉa thưa mơ hình năm xã Triệu Ái Stt Hạng mục ĐVT Chi phí tỉa thưa Sản lượng tỉa thưa Tổng chi phí tỉa thưa Phát thực bì trước tỉa thưa Tính tổng chi phí bình qn Trong đó: Chi phí cắt cây, bốc vỏ, bốc xếp Vận chuyển Chi phí quản lý II Doanh thu từ việc tỉa thưa III Lợi nhuận từ việc tỉa thưa Đơn giá Số lượng Thành tiền (nghìn đồng) I 105 Tấn Ha 17 1.000 6.695 1.000 335 tấn tấn 200 120 15 920 1 17 200 120 15 15.640 8.945 3.3 Khai thác trắng mơ hình năm 3.3.1 Chi phí khai thác trắng mơ hình năm 3.3.1.1 Chi phí khai thác trắng mơ hình năm xã Hải Phú Đơn giá Hạng mục Stt A ĐVT Chi phí làm gỗ xẻ Nhân cơng khai thác (Cưa bốc xếp) Thành tiền Bán Bán gỗ gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC 295 300 200 200 15 Số lượng Bán gỗ Bán gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC 44.115 44.863 149,5 29.909 29.909 20 149,5 2.243 2.991 80 80 149,5 11.964 11.964 295 295 8.227 8.227 200 200 27,89 5.577 5.577 15 15 27,89 418 418 80 80 27,89 2.231 2.231 Chi phí quản lý nhân công theo dõi sổ sách B Vận chuyển đến địa điểm bán Chi phí làm gỗ dăm Nhân cơng khai thác (Cưa bốc xếp) Chi phí quản lý nhân cơng theo dõi sổ sách Vận chuyển đến địa điểm bán 106 3.3.1.2 Chi phí khai thác trắng mơ hình năm xã Triệu Ái Đơn giá Hạng mục Stt A ĐVT Bán Bán gỗ gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC Thành tiền Số lượng Chi phí làm gỗ xẻ Nhân cơng khai thác (Cưa bốc xếp) Bán gỗ Bán gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC 39.909 40.543 200 200 126,7 25.339 25.339 15 20 126,7 1.900 2.534 100 100 126,7 12.670 12.670 12.390 12.390 Chi phí quản lý nhân công theo dõi sổ sách B Vận chuyển đến địa điểm bán Chi phí làm gỗ dăm Nhân cơng khai thác (Cưa bốc xếp) 200 200 42,00 8.400 8.400 15 15 42,00 630 630 80 80 42,00 3.360 3.360 Chi phí quản lý nhân cơng theo dõi sổ sách Vận chuyển đến địa điểm bán 107 3.3.2 Doanh thu khai thác trắng mơ hình năm 3.3.2.1 Doanh thu khai thác trắng mơ hình năm xã Hải Phú Đơn giá Stt Hạng mục Doanh I ĐVT Thành tiền Bán gỗ Bán gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC Số lượng Bán gỗ Bán gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC Thu từ khai thác 220.314 250.223 trắng Gỗ xẻ 1.300 1.500 149,5 194.407 224.316 Gỗ dăm 929 929 27,89 25.907 25.907 3.3.2.2 Doanh thu khai thác trắng mơ hình năm xã Triệu Ái Đơn giá Stt Hạng mục Doanh I ĐVT Thành tiền Bán gỗ Bán gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC Số lượng Bán gỗ Bán gỗ thị thị trường trường gỗ tự FSC Thu từ khai thác 197.010 221.082 trắng Gỗ xẻ 1.250 1.440 126,7 158.370 182.442 Gỗ dăm 920 920 42,00 38.640 38.640 108 Mơ hình trồng rừng 10 năm 4.1 Chi phí đầu tư mơ hình 10 năm 4.1.1 Chi phí đầu tư mơ hình 10 năm xã Hải Phú Hạng mục Stt I ĐVT Đơn Số Thành tiền giá lượng (nghìn đồng) Chi phí năm 9.271 Xử lý thực bì 1.000 1.000 Đào hố 1.000 2.500 Phân bón lót kg 5,5 330 1.815 Mua giống Cây 1,1 1.650 1.815 Công trồng Công 180 900 Cây trồng dặm Cây 200 180 Công trồng dặm Công 180 180 Tiền lãi ngân hàng II III IV IV IV 881 Chi phí năm 5.565 Phân bón thúc kg Cơng bón phân, vun gốc, tỉa thân Phát dọn thực bì 165 1.815 Cơng 180 1.440 900 900 Tiền lãi ngân hàng 1.410 Chi phí năm 3.547 Phát dọn thực bì 900 900 Tỉa thân, tỉa cành 900 900 Tiền lãi ngân hàng 1.747 Chi phí năm thứ 1.930 Tiền lãi ngân hàng 1.930 Chi phí năm thứ 2.133 Tiền lãi ngân hàng 2.133 Chi phí năm thứ 1.355 109 Hạng mục Stt IV IV IV IV ĐVT Đơn Số Thành tiền giá lượng (nghìn đồng) Tiền lãi ngân hàng 1.355 Chi phí năm thứ 1.497 Tiền lãi ngân hàng 1.497 Chi phí năm thứ 1.655 Tiền lãi ngân hàng 1.655 Chi phí năm thứ 1.828 Tiền lãi ngân hàng 1.828 Chi phí năm thứ 10 4.507 Tiền phòng cháy chữa cháy bảo vệ Phá thực bì trước khai thác 125 10 1.250 1.000 1.000 Tiền lãi ngân hàng 2.257 TỔNG 33.287 110 4.1.2 Chi phí đầu tư mơ hình 10 năm xã Trung Sơn Stt I II III IV IV IV IV IV IV IV Hạng mục Chi phí năm Xử lý thực bì Đào hố Phân bón lót Mua giống Cơng trồng Cây trồng dặm Công trồng dặm Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm Phân bón thúc Cơng bón phân, vun gốc, tỉa thân Phát dọn thực bì Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm Phát dọn thực bì Tỉa thân, tỉa cành Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ Tiền lãi ngân hàng Chi phí năm thứ 10 Tiền phòng cháy chữa cháy Phá thực bì trước khai thác Tiền lãi ngân hàng TỔNG ĐVT Đơn giá ha kg Cây Công Cây Công 1.000 3.000 0,8 150 0,8 150 1 330 1.650 165 kg Công 150 750 330 ha 750 750 1 ha 150 1.000 10 111 Số lượng Thành Tiền (nghìn đồng) 8.842 1.000 3.000 1.650 1.320 750 132 150 840 4.906 1.650 1.200 750 1.306 3.101 750 750 1.601 1.769 1.769 1.955 1.955 1.173 1.173 1.296 1.296 1.433 1.433 1.583 1.583 4.249 1.500 1.000 1.749 30.309 4.2 Chi phí doanh thu từ hoạt động tỉa thưa mơ hình 10 năm 4.2.1 Chi phí doanh thu từ hoạt động tỉa thưa mơ hình 10 năm xã Hải Phú Hạng mục Stt I II III ĐVT Chi phí tỉa thưa Sản lượng tỉa thưa Tổng chi phí tỉa thưa Phát thực bì trước tỉa thưa Tính tổng chi phí bình qn Trong đó: Chi phí cắt cây, bốc vỏ, bốc xếp Trung chuyển Vận chuyển Chi phí quản lý Doanh thu từ việc tỉa thưa Lợi nhuận từ việc tỉa thưa Đơn giá Số lượng Tấn Ha Thành tiền (nghìn đồng) 17 1.000 6.100 1.000 300 tấn tấn tấn 200 1 1 17 80 20 920 200 80 20 15.640 9.540 4.2.2 Chi phí doanh thu từ hoạt động tỉa thưa mô hình 10 năm xã Trung Sơn Stt I II III Hạng mục ĐVT Chi phí tỉa thưa Sản lượng tỉa thưa Tổng chi phí tỉa thưa Phát thực bì trước tỉa thưa Tính tổng chi phí bình qn đó: Chi phí cắt cây, bốc vỏ, bốc xếp Trung chuyển Vận chuyển Chi phí quản lý Doanh thu từ việc tỉa thưa Lợi nhuận từ việc tỉa thưa Đơn giá Tấn Ha tấn tấn tấn 112 Số lượng Thành tiền (nghìn đồng) 16 1.000 180 250 20 1.100 1 1 16 8.200 1.000 450 180 250 20 17.600 9.400 4.3 Khai thác trắng mơ hình 10 năm 4.3.1 Chi phí khai thác trắng mơ hình 10 năm 4.3.1.1 Chi phí khai thác trắng mơ hình 10 năm xã Hải Phú Đơn giá Hạng mục Stt A ĐVT Chi phí làm gỗ xẻ Nhân cơng khai thác (Cưa bốc xếp) Thành tiền Bán Bán gỗ gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC 305 305 200 200 25 Số lượng Bán Bán gỗ gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC 45.611 45.611 149,5 29.909 29.909 25 149,5 3.739 3.739 80 80 149,5 11.964 11.964 305 305 8.505 8.505 200 200 27,89 5.577 5.577 25 25 27,89 697 697 80 80 27,89 2.231 2.231 Chi phí quản lý nhân công theo dõi sổ sách B Vận chuyển đến địa điểm bán Chi phí làm gỗ dăm Nhân công khai thác (Cưa bốc xếp) Chi phí quản lý nhân cơng theo dõi sổ sách Vận chuyển đến địa điểm bán 113 4.3.1.2 Chi phí khai thác trắng mơ hình 10 năm xã Trung Sơn Đơn giá Hạng mục Stt A ĐVT Thành tiền Bán Bán gỗ gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC Số lượng Chi phí làm gỗ xẻ Nhân cơng khai thác (Cưa bốc xếp) Bán Bán gỗ gỗ thị thị trường trường tự gỗ FSC 41.144 41.144 210 210 128,6 27.001 27.001 10 10 128,6 1.286 1.286 100 100 128,6 12.858 12.858 18.695 18.695 Chi phí quản lý nhân công theo dõi sổ sách B Vận chuyển đến địa điểm bán Chi phí làm gỗ dăm Nhân công khai thác (Cưa bốc xếp) 160 160 44,51 7.122 7.122 10 10 44,51 445 445 250 250 44,51 11.128 11.128 Chi phí quản lý nhân cơng theo dõi sổ sách Vận chuyển đến địa điểm bán 114 4.3 Khai thác trắng mơ hình 10 năm 4.3.2 Doanh thu khai thác trắng mơ hình 10 năm 4.3.2.1 Doanh thu khai thác trắng mơ hình 10 năm xã Hải Phú Đơn giá Stt Hạng mục ĐVT Bán gỗ thị trường tự Doanh I Thành tiền Bán gỗ Số thị trường lượng gỗ FSC Bán gỗ thị trường tự Bán gỗ thị trường gỗ FSC Thu từ khai thác 220 270.654 307.026 trắng Gỗ xẻ 1.300 1.500 181,86 236.418 272.790 Gỗ dăm 900 900 38,04 34.236 34.236 4.3.2.2 Doanh thu khai thác trắng mơ hình 10 năm xã Trung Sơn Đơn giá Stt Hạng mục ĐVT Bán gỗ thị trường tự Doanh I Thành tiền Bán gỗ Số thị trường lượng gỗ FSC Bán gỗ thị trường tự Bán gỗ thị trường gỗ FSC Thu từ khai thác 173 216.113 254.686 trắng Gỗ xẻ 1.300 1.600 128,6 167.149 205.722 Gỗ dăm 1.100 1.100 44,51 48.964 48.964 115 ... nhằm nâng cao hiệu kinh tế từ việc trồng rừng quản lý rừng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị, lựa chọn chủ đề Nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị ... tích hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị; Chương 3: Định hướng, mục tiêu giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC hộ dân tỉnh Quảng Trị. .. tài: NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ RỪNG TRỒNG THEO TIÊU CHUẨN FSC CỦA CÁC HỘ DÂN Ở TỈNH QUẢNG TRỊ Mục đích đối tượng nghiên cứu Mục đích nghiên cứu: Nâng cao hiệu kinh tế rừng trồng thông qua việc quản
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC của các hộ dân ở tỉnh quảng trị , Nâng cao hiệu quả kinh tế rừng trồng theo tiêu chuẩn FSC của các hộ dân ở tỉnh quảng trị

Từ khóa liên quan