2 đại cương MRI nguyen ly, cau tao, cac chuoi xung ung dung LINH

64 89 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 10:19

NGUYÊN LÝ TẠO ẢNH CẤU TẠO MÁY CÁC CHUỖI XUNG ỨNG DỤNG TRIỆU CHỨNG HỌC CỦA CỘNG HƯỞNG TỪ LÊ TUẤN LINH Bộ môn CĐHA – ĐHY HN NGUYÊN LÝ CẤU TẠO Hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân Bo Hiện tượng cộng hưởng từ hạt nhân THỜI GIAN THƯ DUỖI relaxation times  Thời gian thư duỗi T1= dọc ◦ Thời gian vector dọc từ trở giá trị Max ◦ Phụ thuộc cường độ từ trường ◦ Bản chất vật chất THỜI GIAN THƯ DUỖI relaxation times http://www.pebblepad.co.uk/personal/viewasset.aspx?oid=157902&type=webfolio&parentpageoid=173933&pageoid=177360 THỜI GIAN THƯ DUỖI relaxation times http://www.pebblepad.co.uk/personal/viewasset.aspx?oid=157902&type=webfolio&parentpageoid=173933&pageoid=177360 THỜI GIAN THƯ DUỖI relaxation times  Thời gian thư duỗi T2= ngang ◦ Thời gian vector từ Max giá trị = ◦ Phụ thuộc tương tác vector THỜI GIAN THƯ DUỖI relaxation times http://www.pebblepad.co.uk/personal/viewasset.aspx?oid=157902&type=webfolio&parentpageoid=173933&pageoid=177360 THỜI GIAN THƯ DUỖI relaxation times http://www.pebblepad.co.uk/personal/viewasset.aspx?oid=157902&type=webfolio&parentpageoid=173933&pageoid=177360 CHUOÃI XUNG SPIN ECHO Các chuỗi xung thường gặp: nhận biết, ứng dụng CONTRACT OF PHASE Các chuỗi xung thường gặp: nhận biết, ứng dụng ANGIO-MR Gd Triệu chứng học CHT Các cấu trúc tăng tín hiệu T1  Mỡ tuỷ xương  Tuyến yên thần kinh  Máu giai đoạn methb  gadolinium  Một số dòng chảy  Một số kim loại : manganèse  Các cấu trúc dịch giàu : protides, lipides, lipiodol  Một số vôi hố  mélanine Các cấu trúc giảm tín hiệu T1          Khí Vỏ xương Gân dây chằng gadolinium Một số dòng chảy Một số kim loại Hémosidérine Một số vơi hố Phần lớn tổn thương Tăng tín hiệu T2  Bất thường phân bố nước  Máu tụ bán cấp Giảm tín hiệu T2  Mơi trường nghèo Proton, vơi hố, xơ    Các chất cận từ Dịch giàu Protein Dòng chảy nhanh Tín hiệu ổ tụ máu Rất phức tạp Phụ thuộc: - Thời gian từ lúc chảy máu - Kích thước khối máu tụ - Độ mạnh trường từ - Chuỗi xung sử dụng (EG+++…) Giai đoạn cấp( vài đầu) Oxyhémoglobine( giảm tín hiệu T1, tăng tín hiệu T2) T1 T2 Giai đoạn cấp( sau vài - vài ngày đầu) désoxyhémoglobine( giảm/đồng tín hiệu T1, giảm tín hiệu T2) Giai đoạn bán cấp Methémoglobine tế bào( tăng tín hiệu T1, giảm tín hiệu T2) T1 T2 Bán cấp( sau vài ngày đến vài tuần đầu) Methémoglobine tế bào( tăng tín hiệu T1 lẫn T2) T1 T2 Giai đoạn mạn Hémosidérine- Féritine T1 T2 Thanks for your attention ... times http://www.pebblepad.co.uk/personal/viewasset.aspx?oid=1579 02& type=webfolio&parentpageoid=173933&pageoid=177360 CHUOÃI XUNG SPIN ECHO THẾ NÀO LÀ TR DÀI VÀ NGẮN TR dài : khoảng lần TR ngắn... biệt đáng kể T1 - TE dài: khác biệt T2 trở nên rõ nét Vậy: hình ảnh thu hình T2 - TR ngắn: mô không hồi phục từ hóa dọc, cường độ khác => T1 khác - TE ngắn: T2 không khác rõ Vậy: hình ảnh thu T1... độ tín hiệu khác T2 không đủ thời gian để trở nên rõ nét Vậy: Ta nhận hình T1 hay hình T2,nhưng hình ảnh xác đònh chủ yếu mật độ proton mô Càng nhiều proton, nhiều tín hiệu 2 HỆ THỐNG CHỤP CHT
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 đại cương MRI nguyen ly, cau tao, cac chuoi xung ung dung LINH, 2 đại cương MRI nguyen ly, cau tao, cac chuoi xung ung dung LINH, HỆ THỐNG CHỤP CHT, Các chuỗi xung thường gặp: nhận biết, ứng dụng., Triệu chứng học CHT

Từ khóa liên quan