NGHIÊN cứu rối LOẠN LIPID máu ở BỆNH NHÂN NHỒI máu cơ TIM cấp có ST CHÊNH lên tại VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM

123 78 4
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 09:53

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI ĐÀM TRUNG HIẾU NGHI£N CøU RốI LOạN LIPID MáU BệNH NHÂN NHồI MáU CƠ TIM CÊP Cã ST CH£NH L£N T¹I VIƯN TIM M¹CH VIÖT NAM Chuyên ngành : Tim mạch Mã số : NT 62722025 LUẬN VĂN BÁC SĨ NỘI TRÚ Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Ngọc Quang HÀ NỘI - 2017 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, xin chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu, phòng Đào tạo đại học, Bộ mơn Tim mạch – Trường Đại học Y Hà Nội; Ban giám đốc Viện Tim mạch Quốc gia Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS TS Nguyễn Ngọc Quang giảng viên Bộ môn Tim mạch– Trường Đại học Y Hà Nội, người thầy hết lòng dạy bảo, dìu dắt tơi suốt q trình học tập trực tiếp hướng dẫn tơi hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Cô giáo Bộ môn Tim mạch– Trường Đại học Y Hà Nội bác sỹ viện Tim mạch Quốc gia hết lòng dạy dỗ, bảo tơi q trình học tập thực luận văn Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới gia đình người thân yêu dành cho tơi u thương, chăm sóc tận tình, động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2017 Bác sỹ nội trú Đàm Trung Hiếu LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa công bố nghiên cứu khác Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2017 Bác sỹ nội trú Đàm Trung Hiếu DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACR American College of Rheumatology AKA Antikeratin antibodies (kháng thể kháng chất sừng) BMI Body Mass Index (chỉ số khối thể) CCP Cyclic citrullinated peptid CM Chylomicron CRP C – reactive protein DAS Disease Activity Score DMARDs Disease – modifying antirheumatic drugs HDL High Density Lipoprotein (lipoprotein tỷ trọng cao) IDL Intermediate Density Lipoprotein (lipoprotein tỷ trọng trung bình) LDL Low Density Lipoprotein (lipoprotein tỷ trọng thấp LP Lipoprotein NCEP – ATP III National Cholesterol Education Program – Adult Treatment Panel III RF Rheumatoid factor RLCH Rối loạn chuyển hóa TC Total cholesterol (Cholesterol tồn phần) TG Triglycerid VKDT Viêm khớp dạng thấp VLDL Very Low Density Lipoprotein (lipoprotein tỷ trọng thấp) MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Lipid lipoprotein máu .3 1.1.1 Triglycerid 1.1.2 Cholesterol 1.1.3 Lipoprotein 1.1.4 Khái niệm phân loại RLCH lipid 1.2 Tổng quan tăng cholesterol máu có tính chất gia đình .9 1.2.1 Tính di truyền bệnh FH .10 1.2.2 Biểu lâm sàng 11 1.2.3 Tiêu chuẩn chẩn đoán bệnh FH 13 1.3 Nhồi máu tim cấp 17 1.3.1 Tình hình mắc NMCT cấp giới Việt Nam 17 1.3.2 Đại cương NMCT cấp 19 CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .27 2.1 Đối tượng nghiên cứu 27 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn bệnh nhân 27 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ .28 2.2 Phương pháp nghiên cứu 28 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 28 2.2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 28 2.2.3 Sơ đồ nghiên cứu .29 2.2.4 Phương pháp chọn mẫu .30 2.2.5 Các thông số nghiên cứu 30 2.2.6 Xử lý thống kê số liệu nghiên cứu 31 2.3 Đạo đức nghiên cứu 31 CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 32 3.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu 32 3.1.1 Phân bố theo giới .32 3.1.2 Tuổi 33 3.1.3 Một số yếu tố nguy bệnh mạch vành 35 3.1.4 Một số đặc điểm lâm sàng 36 3.1.5 Một số đặc điểm cận lâm sàng 40 3.1.6 Điều trị 42 3.1.7 Kết điều trị nội trú 43 3.2 Đặc điểm rối loạn lipid máu bệnh nhân NMCT cấp có ST chênh lên 43 3.2.1 Tỷ lệ rối loạn lipid máu .43 3.2.2 Phân loại rối loạn lipid máu theo De Gennes 45 3.2.3 Rối loạn lipid máu số đặc điểm liên quan .46 3.3 Khảo sát tăng Cholesterol máu có tính chất gia đình 55 CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN 59 4.1 Đặc điểm chung đối tượng nghiên cứu .59 4.1.1 Phân bố theo giới tính .59 4.1.2 Tuổi 60 4.1.3 Một số yếu tố nguy bệnh mạch vành .61 4.1.4 Một số đặc điểm lâm sàng 62 4.1.5 Một số đặc điểm cận lâm sàng 63 4.2 Đặc điểm rối loạn lipid máu bệnh nhân NMCT cấp có ST chênh lên 65 4.2.1 Tỷ lệ rối loạn lipid máu .65 4.2.2 Phân loại rối loạn lipid máu theo De Gennes 67 4.2.3 Rối loạn lipid máu số đặc điểm liên quan .67 4.3 Bước đầu khảo sát FH bệnh nhân NMCT cấp có ST chênh lên 74 4.3.1 Ước tính tỷ lệ FH đối tượng nghiên cứu 74 4.3.2 Nhận xét ưu nhược điểm tiêu chuẩn chẩn đoán FH .77 KẾT LUẬN 79 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Thành phần LP máu Bảng 1.2 Giới hạn bệnh lý thành phần lipid máu theo NCEP – ATP III Bảng 1.3 Đánh giá mức độ rối loạn lipid máu theo NCEP – ATP III Bảng 3.1: Đặc điểm tuổi 33 Bảng 3.2: Một số yếu tố nguy bệnh mạch vành hai giới .35 Bảng 3.3: Một số đặc điểm lâm sàng 36 Bảng 3.4: Phân bố theo số lượng nhánh động mạch vành tổn thương 41 Bảng 3.5: Tỷ lệ bệnh nhân có rối loạn lipid máu 44 Bảng 3.6: Phân loại rối loạn lipid máu theo De Gennes .45 Bảng 3.7: Giá trị trung bình số lipid máu máu hai giới 47 Bảng 3.8: Tỷ lệ rối loạn lipid máu theo BMI 50 Bảng 3.9: Trung bình số lipid máu theo yếu tố nguy bệnh mạch vành 51 Bảng 3.10: Trung bình số lipid máu theo HbA1c .52 Bảng 3.11: Một số đặc điểm bệnh nhân chẩn đoán FH theo Simon - Broome 55 Bảng 3.12: Chẩn đoán FH theo tiêu chuẩn DLCN 56 Bảng 3.13: Một số đặc điểm bệnh nhân chẩn đốn FH theo DLCN 56 Bảng 3.14: Chẩn đoán FH theo tiêu chuẩn MEDPED 57 Bảng 3.15: Một số đặc điểm bệnh nhân chẩn đoán FH theo tiêu chuẩn MEDPED 58 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 Thái Văn P Trấn Văn A Đinh Văn D Trần Thi C Vũ Công K Dương Văn H Vũ Đặng T Lê Thị H Hồng Văn C Đỗ Đình T Vĩ Văn S Bùi Thị G Hồng Đình T Phan Thanh B Vũ Thị Bích K Nguyễn Ngọc T Trần Đình M Trần Văn T Nguyễn Đình N Ngơ Thị H Phạm Minh C Nguyễn Bá D Nguyễn Văn T Hồ Ngọc B Hà Văn N Nguyễn Hữu P Đàm Văn P Trần Thị L Trương Đình Q Trần Thị K Dương Thị D Nguyễn Hữu P Phạm Thị T Hoàng Minh S Trương Văn N Hoàng Thị T Dương Mạnh K Nguyễn Văn Q Dương Thị N Nguyễn Đức T Đặng Thị T Nguyễn Quốc A Nguyễn Thị B Hoàng Văn R Đỗ Bích P BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 160229551 160235603 150201671 150201636 150201044 151600217 150206606 170206749 150212841 150212566 150011806 161600737 160211721 170215075 150214912 160215784 150220634 150220639 150219091 150220671 161601652 150222409 151601739 160225378 160226527 160229663 160232978 150202736 150000856 170200815 150206076 160201720 171600513 171600184 161600516 150212575 170212291 170212313 170016788 150215561 160217648 150218581 150218621 160219140 151601515 Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ 84 79 74 74 57 57 64 62 85 55 58 90 61 66 79 57 70 63 89 87 82 87 86 76 60 58 81 66 83 82 69 69 82 61 66 85 70 65 48 62 75 84 71 71 64 07/10/2901 07/12/2016 08/01/2015 08/01/2015 08/01/2015 08/02/2015 08/02/2015 08/03/2017 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2015 08/04/2016 08/04/2016 08/05/2017 08/06/2015 08/06/2016 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/07/2015 08/08/2016 08/08/2016 08/09/2015 08/09/2016 08/09/2016 08/10/2016 08/11/2016 09/01/2015 09/01/2015 09/01/2017 09/02/2015 09/02/2016 09/02/2017 09/02/2017 09/03/2016 09/04/2015 09/04/2017 09/04/2017 09/05/2017 09/06/2015 09/06/2016 09/07/2015 09/07/2015 09/07/2016 09/08/2015 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 Phạm Thanh H Nguyễn Văn B Nguyễn Văn T Nguyễn Văn D Phạm Thị C Phùng Thị L Trần Văn N Nguyễn Văn T Lê Xuân A Nguyễn Văn Q Hà Giang L Nguyễn Văn K Trần Đình D Nguyễn Duy L Phạm Thị D Pham Thi D Phạm Xuân N Nguyễn Ngọc H Nguyễn Thị K Trần Thi T Phạm Văn D Phạm Văn D Phạm Đình T Phạm Thị N Nguyễn C Vĩ Văn C Phạm Văn H Lê Văn T Phạm Văn H Quách Đắc H Vũ Thị N Bùi Thị P Lê Hữu T Dương Đức H Nguyễn Thế D Nguyễn Văn Liêm Đặng Thị K Lê Văn T Vũ Hữu T Bùi Thị V Trần Quảng C Mâu Thị H Hoàng Huy Đ Phạm Đức T Phạm Ton C BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 160224784 162001828 160224926 170229897 170229970 150031559 160226422 151601972 160235872 150200515 160203012 170201011 150206133 150203393 160204358 160204358 170203778 151600345 160210681 161600874 160213887 160213887 150218309 150201706 150215088 160218013 160218539 150023753 160221669 160221100 150219149 151601524 160224879 151602078 150228019 161602258 160229880 160233117 150200470 160203614 150206201 150203288 160204476 160206245 160204474 Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam 72 66 79 75 69 56 47 53 65 52 60 84 82 51 78 78 48 49 76 66 67 67 61 71 91 61 62 55 30 50 72 69 76 67 37 64 86 55 63 65 75 79 79 78 53 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2016 09/08/2017 09/08/2017 09/09/2015 09/09/2016 09/11/2015 09/12/2016 10/01/2015 10/01/2016 10/01/2017 10/02/2015 10/02/2015 10/02/2016 10/02/2016 10/02/2017 10/03/2015 10/03/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/05/2016 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2015 10/06/2016 10/06/2016 10/07/2015 10/07/2016 10/07/2016 10/08/2015 10/08/2015 10/08/2016 10/10/2015 10/10/2015 10/10/2016 10/10/2016 10/11/2016 11/01/2015 11/01/2016 11/02/2015 11/02/2015 11/02/2016 11/02/2016 11/02/2016 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 Trần Tiến D Lưu Ba S Phạm Ton C Phạm Ton C Nguyễn Văn Đ Trần Văn T Vũ Tu T Trần Đình K Nguyễn Thị L Nguyễn Thị V Phạm Thị Nga Nguyễn Thị L Dương Công T Lê Văn S Nguyễn Văn C Sin Lao S Sin Lao S Thần Văn T Phạm Thi L Đinh Đức B Trần Thị X Nguyễn Thế L Lê Thị N Hạ Xuân Đ Phạm Hữu Q Phạm Chu P Hoàng Xuân L Hoàng Thị T Nguyễn Thị N Nguyễn Văn B Hoàng Ngọc V Phạm Cống H Mạc Văn C Lê Vĩnh L Nguyễn Xuân C Hoàng Văn B Nguyễn Văn P Đinh Cơng C Nguyễn Thị B Hồng Thị Đ Nguyễn Thị Đ Phạm Văn Tr Nguyễn Thị T Vũ Văn G Vũ Văn N BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 170203949 170203893 160210736 160210736 171600738 170207838 170207857 170207767 151600961 160211415 171600921 170209750 171600907 160215441 150218295 160217786 160217786 150220936 161601474 150222422 151601547 150222043 160224186 160224584 150225883 160230059 161602643 160235994 160235957 150200482 150200311 170201078 151600244 170204002 160211867 160211671 150213527 160218324 160219083 160221801 150221582 151601561 160223306 150214943 150226147 Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam 80 84 53 53 65 75 64 63 78 61 79 58 63 62 51 76 76 70 79 77 76 57 84 49 53 58 53 45 76 55 82 72 81 63 71 73 78 56 76 77 78 62 76 49 85 11/02/2017 11/02/2017 11/03/2016 11/03/2016 11/03/2017 11/03/2017 11/03/2017 11/03/2017 11/04/2015 11/04/2016 11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017 11/05/2016 11/06/2015 11/06/2016 11/06/2016 11/07/2015 11/07/2016 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2015 11/08/2016 11/08/2016 11/10/2015 11/10/2016 11/11/2016 11/12/2016 11/12/2016 12/01/2015 12/01/2015 12/01/2017 12/02/2015 12/02/2017 12/04/2016 12/04/2016 12/05/2015 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 12/08/2015 12/08/2015 12/08/2016 12/09/2015 12/09/2015 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 Nguyễn Bá N Nguyễn Thị V Phạm Đức K Nguyễn Văn X Vũ Mạnh P Nguyễn Đức T Phạm Ngọc M Đặng Xuân H Nguyễn Văn Q Vũ Minh K Vũ Xuân H Đặng Văn N Nguyễn Thị K Nguyễn Thị M Nguyễn Văn H Hoàng V Nguyễn Thị T Phạm Thị L Phạm Văn L Lê Văn T Trần Văn H Tạ S Nguyễn Vĩnh L Cao Ngọc T Quách Đặc H Triệu Thị T Trần Văn B Đỗ Văn T Đỗ Văn T Nguyễn Thị K Tô Văn T Nguyễn Văn Q Phạm Thi S Nguyễn Trọng P Đỗ Thị L Nguyễn Thị N Đỗ Văn M Ngô Thị M Đỗ Thị G Lê Quang H Tạ Văn N Phạm Tuấn D Nguyễn Văn T Phạm Thị C Lê Thị L BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 151602036 161602280 161602758 160233378 161602966 150200183 170800050 150208552 150304398 160208579 160209931 170208192 170207938 170207931 160214678 150217817 150217822 160218431 151601036 150220617 150222470 150222509 150202298 150028540 161601703 150225469 150225471 152001536 160230485 160230404 150228896 150231656 160233426 161602983 160203313 160201591 160201314 160012963 171601039 171600853 150213093 150216965 151601043 150219268 150220781 Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ 73 76 80 86 58 59 69 60 60 64 54 53 78 70 71 87 71 77 54 48 57 86 86 51 50 72 85 69 83 84 28 61 88 90 76 59 85 75 84 51 73 76 58 86 70 12/10/2015 12/10/2016 12/11/2016 12/11/2016 12/12/2016 13/01/2015 13/01/2017 13/02/2015 13/03/2015 13/03/2016 13/03/2016 13/03/2017 13/03/2017 13/03/2017 13/05/2016 13/06/2015 13/06/2015 13/06/2016 13/06/3015 13/07/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2015 13/08/2016 13/09/2015 13/09/2015 13/10/2015 13/10/2016 13/10/2016 13/11/2015 13/11/2015 13/11/2016 13/12/2016 14/01/2016 14/02/2016 14/02/2016 14/04/2016 14/04/2017 14/04/2017 14/05/2015 14/06/2015 14/06/2015 14/07/2015 14/07/2015 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 Đặng Hồng Q Nguyễn Văn T Đăng Văn M Trần Quý M Nguyễn Văn S Nguyễn Thị T Nguyễn Xuân V Nguyễn Quốc S Nguyễn Văn T Nguyễn Hữu N Vũ Văn H Nguyên Trong T Vũ Đức H Đinh Kim A Nguyễn Thị S Vũ Thị S Roan Đinh R Khổng Văn D Trương Thị L Nơng Văn T Hồng Đình T Nguyễn Hữu G Nguyễn Bá T Phạm Thị T Phạm Thị T Nguyễn Thị B Trần Văn T Hoàng Ngọc H Lê Hồng D Đinh Xuân T Nguyễn Tiến N Trần Văn H Ngụ Phan Đ Trần Trung H Hoàng Văn D Dương Quốc D Lê Văn K Nguyễn Thị N Nguyễn Văn T Nguyễn Thị T Trần Thị Thanh M Trần Hồng K Vũ Thị H Lò Văn C Trịnh Văn T BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 150024090 160218699 170220358 150221606 150225801 150225446 150228399 160233525 150202843 150203077 150101018 161600082 161600087 170201520 160200037 161600167 171600164 160209788 160209120 170208275 170208331 170208325 160201817 160201085 160201085 170210276 170210275 170210316 160214760 151601052 150214686 150214336 150214683 160217679 150216544 160219812 160224340 160224443 150225424 150225490 161602774 150200823 160202606 170201377 160206009 Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam 54 60 69 75 50 74 62 81 85 85 59 51 53 79 86 75 76 68 70 48 81 63 81 82 82 81 85 78 75 55 82 60 56 74 75 56 64 83 48 84 78 62 86 48 54 14/07/2015 14/07/2016 14/07/2017 14/08/2015 14/09/2015 14/09/2015 14/10/2015 14/11/2016 15/01/2015 15/01/2015 15/01/2015 15/01/2016 15/01/2016 15/01/2017 15/02/2016 15/02/2016 15/02/2017 15/03/2016 15/03/2016 15/03/2017 15/03/2017 15/03/2017 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2016 15/04/2017 15/04/2017 15/04/2017 15/05/2016 15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015 15/06/2015 15/06/2016 15/07/2015 15/07/2016 15/08/2016 15/08/2016 15/09/2015 15/10/2015 15/11/2016 16/01/2015 16/01/2016 16/01/2017 16/02/2016 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 Vũ Duy C Phạm Gia Đ Sa Trong T Sa Trong T Lê Ngọc T Hoàng Thị K Quảng Văn S Nguyễn Văn N Hoàng Xuân N Vương Văn T Nguyễn Thị T Nguyễn Thị T Nguyễn Thị G Nguyễn Thị T Ngơ Đức Đ Nguyễn Đình C Mông Văn D Đỗ Văn H Nguyễn Thị Đ Nguyễn Thanh M Phùng Văn Đ Lê Nguyễn C Đinh Văn D Nguyễn Thị Thanh N Lê Văn V Đặng Thị T Nguyễn Tiến T Nguyễn Đức H Vũ Đức L Trần Ngọc L Nguyễn Tiến T Nguyễn Thị D Tòng Thi T Cao Thị C Nguyễn Thanh S Nguyễn Văn T Phạm Thi H Bùi Văn T Nguyễn Thi D Phạm Quang C Phạm Văn Q Hoàng Như Đ Hoàng Văn C Nguyễn Văn S Phạm Thị N BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 170204487 150206773 160209871 160209871 150213074 170017758 150214590 160219446 150219217 170220497 150216261 150215961 160224562 151601883 160225934 150228788 161602748 160236645 160236642 150202961 150200826 170201486 170201476 160046599 170205701 150205669 170208477 170208480 151600948 170210382 170210504 170210420 170210487 150211257 172001105 150020586 150217718 160218815 150022475 150215956 151601781 150225341 160227282 151602209 160230827 Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ 48 76 75 75 74 70 47 74 75 55 84 73 84 76 78 65 49 84 50 76 57 49 44 45 62 73 60 53 54 67 77 64 77 76 55 83 86 76 63 76 63 76 64 67 68 16/02/2017 16/03/2015 16/03/2016 16/03/2016 16/05/2015 16/05/2017 16/06/2015 16/06/2016 16/07/2015 16/07/2017 16/08/2015 16/08/2015 16/08/2016 16/09/2015 16/09/2016 16/11/2015 16/11/2016 16/12/2016 16/12/2016 17/01/2015 17/01/2015 17/01/2017 17/01/2017 17/02/2016 17/02/2017 17/03/2015 17/03/2017 17/03/2017 17/04/2015 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017 17/05/2015 17/05/2017 17/06/2015 17/06/2015 17/06/2016 17/07/2015 17/08/2015 17/09/2015 17/09/2015 17/09/2016 17/10/2015 17/10/2016 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 Lê Công H Tơ Đình T Phạm Kim C Phạm Minh P Trần Văn C Bùi Văn C Phạm Văn N Đinh Văn H Nguyễn Quốc H Đỗ Văn G Phạm Bích T Nguyễn Thị T Trần Đình H Phạm Xuân D Vũ Ngọc B Nguyễn Thanh P Hoàng Thi C Trần Hữu T Đặng Văn T Đăng Đình N Đào Văn T Bùi Đăng V Trương Kim O Bách Đình Đ Nguyễn Quang H Nguyễn Thị T Nguyễn Công N Văn Công Y Nguyễn Văn D Lê Văn N Lê Văn T Lê Thị B Lê Đức H Đỗ Thị T Nguyễn Quốc V Phạm Văn C Bùi Thị K Hà Chung B Nguyễn Hồng C Đỗ Khắc C Nguyễn Văn T Bùi Minh C Lưu Văn H Nguyễn Công Đ Nguyễn Văn Q BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 160230770 160230735 160230767 160042906 170201680 150204322 150204315 171600416 161600589 160213172 150209193 150209268 161601043 150214304 150217369 150217469 160219423 170218994 150216783 150220466 160219869 160219879 160224499 160224069 151601789 151601835 150222682 151602134 160230959 160233766 160236859 150202790 170201630 171600090 170201721 150204197 150212378 150208653 151000922 160207176 160207179 170210714 160216267 160018574 170218622 Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam 52 83 63 63 62 68 78 80 68 46 76 96 68 84 45 70 80 28 88 43 80 90 77 73 76 70 77 80 56 74 45 84 46 76 54 56 73 65 67 69 61 70 58 68 40 17/10/2016 17/10/2016 17/10/2016 17/11/2016 18/01/2017 18/02/2015 18/02/2015 18/02/2017 18/03/2016 18/04/2016 18/05/2015 18/05/2015 18/05/2016 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2015 18/06/2016 18/06/2017 18/07/2015 18/07/2015 18/07/2016 18/07/2016 18/08/2016 18/08/2016 18/09/2015 18/09/2015 18/09/2015 18/10/2015 18/10/2016 18/11/2016 18/12/2016 19/01/2015 19/01/2017 19/01/2017 19/01/2017 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/02/2015 19/03/2016 19/03/2016 19/04/2017 19/05/2016 19/05/2016 19/05/2017 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 Lê Văn C Trần Minh X Phạm Tá T Nguyễn Văn G Hoàng Thanh B Hồ Tiến C Trầm Đức T Hà Thế H Nguyễn Trọng K Nguyễn Thị O Lê Thị D Hồng P Ngơ Xn T Mai Văn T Phạm Văn H Giagng Thị D Trần Duy T Vũ Thị T Phạm Thị T Phạm Cơng T Hồng Ngọc M Bùi Viên C Nguyễn Thị N Hoàng Văn N Nguyễn Thị T Lê Xuân Đ Lê Thị Y Lương Văn T Phạm Văn T Lê Văn Đ Nguyễn Thị T Trần Thị H Lê Thị M Đặng Văn V Lê Thị M Vũ Đình X Trương Minh C Bùi Văn K Ngô Thị V Nguyễn Văn Đ Nguyễn Văn Đ Nguyễn Minh H Phạm Thị N Trương Ngọc K Kim Thị S BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 161601504 161601503 150223186 161601754 160223905 150223496 151601838 160227626 151602148 150230571 160234101 160236969 150208107 151600129 150202261 160200731 161600324 160201267 170204646 170204645 160207845 150212221 171601189 170210839 150215924 151601069 150217294 150214579 151601839 150230579 160237039 150200784 161603229 160200519 161600329 170201812 161600135 170205043 170205028 160209874 160209874 150013500 170213195 150215878 160023192 Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ 77 67 59 67 58 45 54 58 80 61 90 67 67 65 48 66 56 62 66 64 43 70 73 61 80 75 81 57 44 60 88 77 70 66 70 61 80 62 90 72 71 65 75 68 82 19/07/2016 19/07/2016 19/08/2015 19/08/2016 19/08/2016 19/09/2015 19/09/2015 19/09/2016 19/10/2015 19/10/2015 19/11/2016 19/12/2016 20/01/2015 20/01/2015 20/01/2015 20/01/2016 20/01/2016 20/02/2016 20/02/2017 20/02/2017 20/03/2016 20/04/2015 20/04/2017 20/04/2017 20/05/2015 20/06/2015 20/06/2015 20/06/2015 20/09/2015 20/10/2015 20/12/2016 21/01/2015 21/01/2016 21/01/2016 21/01/2016 21/01/2017 21/02/2016 21/02/2017 21/02/2017 21/03/2016 21/03/2016 21/04/2015 21/04/2017 21/05/2015 21/06/2016 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 Nguyễn Thị T Bùi Hữu T Nguyễn Trọng G Nguyễn Văn M Lâm Quang D Vũ Thị B Mai Thị T Lê Anh X Phạm Thị H Vũ Văn H Phạm Văn D Nguyễn Thị N Nguyễn Văn V Đỗ Văn T Ngô Văn C Đỗ Ngọc K Nguyễn Văn T Phạm Văn H Nguyễn Trường Y Trần Văn T Trần Văn D Nguyễn Hữu M Bùi Văn T Nguyễn Văn S Nguyễn Văn M Giang Văn B Vũ Thị D Bùi Tiến H Đoàn Văn C Hồ Đinh M Chu Thị Đ Lê Văn H Đinh Đức Đ Chu Văn Đ Đỗ Thị Â Phạm Ngọc L Nguyễn Thị Bích N Trần Thị H Lương Văn L Nguyễn Văn K Trinh Minh T Trần T Nguyễn Khắc H Trần Hữu N Trần Thị L BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 160219934 160222859 160223007 151618434 161602002 150227089 150226065 160234252 161602808 160234305 160046294 160905416 150202148 150202150 170201912 170201891 150204276 160200613 162000891 160205533 170205136 160205383 150210999 150215861 160216250 150217624 150218018 151601076 160219647 160219664 150219518 150216943 150200495 150220036 151601335 160222642 170221124 151601620 160223028 160223021 160223456 151601852 150033670 160228069 150230080 Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ 61 58 30 58 64 75 75 56 58 63 55 79 61 55 84 51 65 68 80 67 33 50 41 80 77 53 76 70 71 48 78 62 58 57 78 55 57 75 75 73 46 79 67 80 80 21/06/2016 21/07/2016 21/08/2016 21/09/2015 21/09/2016 21/10/2015 21/10/2015 21/11/2016 21/11/2016 21/11/2016 21/12/2016 21/12/2016 22/01/2015 22/01/2015 22/01/2017 22/01/2017 22/02/2015 22/02/2016 22/02/2016 22/02/2016 22/02/2017 22/03/2016 22/04/2105 22/05/2015 22/05/2016 22/06/2015 22/06/2015 22/06/2015 22/06/2016 22/06/2016 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2015 22/07/2016 22/07/2017 22/08/2015 22/08/2016 22/08/2016 22/08/2016 22/09/2015 22/09/2015 22/09/2016 22/10/2015 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 Nguyễn Thị Kim V Đinh Hữu N Nguyễn Văn K Nguyễn Thị T Lê Duy T Lê Đức H Nguyễn Xuân Q Đinh Thị S Nguyễn Văn C Đặng Ngọc T Phạm Ngọc Đ Nguyễn Danh H Nguyễn Văn G Vũ Văn H Vo Van Trinh Vu Van Hai Võ Văn T Phạm Vân V Lê Xuân H Nguyễn Văn C Nguyễn Thị H Bùi Thị T Nguyễn Van T Nguyễn Thi Y Quách Xuân T Nguyễn Thị S Quách Xuân T Lê Trung T Nguyễn Kế H Nguyễn Văn L Ngô Ngọc T Nguyễn Danh T Trần Bá V Phạm Xuân T Nguyễn Văn T Đinh Văn T Vũ Vạn X Vũ Vạn X Trần Văn N Hoàng S Nguyễn Văn H Nguyễn Thị V Nguyễn Thị C Hồ Ngọc T Bùi Đình T BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 151602538 160237258 160237271 150202474 150002945 161500035 160200113 170201978 170201972 170201968 150208443 151600372 160205590 160005735 160204820 160005735 160204820 160204747 171600479 170205290 150205059 150208901 150013908 150212023 160210018 160209195 160210018 170213358 171601205 170212871 171601439 150220194 150201996 160223352 151601869 161603141 160200323 160200323 170202093 150204079 151600198 150208243 151600196 161600401 170205327 Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam 59 86 49 73 66 78 72 67 81 59 85 97 49 68 53 68 53 71 68 66 78 71 53 81 52 85 52 73 50 62 79 63 57 56 51 52 80 80 83 90 83 79 90 60 65 22/12/2015 22/12/2016 22/12/2016 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2015 23/01/2016 23/01/2017 23/01/2017 23/01/2017 23/02/2015 23/02/2015 23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016 23/02/2016 23/02/2017 23/02/2017 23/03/2015 23/03/2105 23/04/2015 23/04/2015 23/04/2016 23/04/2016 23/04/2016 23/04/2017 23/04/2017 23/05/2017 23/05/2017 23/07/2015 23/07/2015 23/08/2016 23/09/2015 23/12/2016 24/01/2016 24/01/2016 24/01/2017 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2015 24/02/2016 24/02/2017 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 Hoàng Văn N Nguyễn Thành L Phạm Thị V Hoàng Thị H Lê Xuân D Lê Thị V Chu Xuân N Triều Đức T Thái Khắc N Nguyễn Công Đ Trần Tuấn T Phạm Hữu B Nguyễn Sinh H Phùng Danh L Lê Thanh N Nguyễn Văn L Bùi Văn M Phạm Thị L Nguyễn Thi S Nguyễn Văn H Trần Đình P Phan Mạnh H Lê Thạch C Nguyễn Huy L Lê Thị T Nguyễn Gia H Dương Ngọc V Lê Xuân L Lê Đại Thắng Trần Thị L Nguyễn Bá T Nguyễn Đức T Lê Thị M Nguyễn Thị O Phạm Thị D Trình Trung V Nguyễn Văn T Lê Văn D Chu Văn N Vũ Văn T Đặng Tiến V Nguyễn Quang U Lạc Văn T Phạm Bách Chiến Nguyễn Mạnh T BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 150206967 160209658 151600687 150215634 160217070 150216835 150216708 150216624 160222578 160222437 151601646 160223275 151601798 150233700 161602567 160234484 161602834 151600063 150201925 160200962 170202175 150209200 150208226 150208352 170205485 151600091 150009752 150206928 150207695 170221091 170213570 150214227 160213980 160019437 171001514 151601102 170219886 150219443 160222623 150224212 160226362 160226732 151601801 150225773 150230987 Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam 51 41 75 69 69 80 67 46 66 68 63 80 65 68 54 89 63 67 84 50 51 73 61 45 84 43 75 70 39 90 61 79 77 75 90 59 77 78 84 77 75 66 73 65 67 24/03/2015 24/03/2016 24/04/2015 24/05/2015 24/05/2016 24/06/2015 24/06/2015 24/06/2015 24/07/2016 24/07/2016 24/08/2015 24/08/2016 24/09/2015 24/09/2015 24/10/2016 24/11/2016 24/11/2016 25/01/2015 25/01/2015 25/01/2016 25/01/2017 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2015 25/02/2017 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2015 25/03/2017 25/04/2017 25/05/2015 25/05/2016 25/05/2016 25/05/2017 25/06/2015 25/06/2017 25/07/2015 25/07/2016 25/08/2015 25/08/2016 25/08/2016 25/09/2015 25/09/2015 25/10/2015 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 Trần Văn X Nguyễn Văn C Nguyễn Tú T Nguyễn Đăng M Nguyễn Ngọc L Hoàng Ngọc T Lê Huy C Hà Công H Lê Thị S Nguyễn Thị C Trần Văn N Phạm Ton C Trần Ngọc K Nguyễn Thị K Phạm Thanh S Trần Thị N Nguyễn Gia V Nguyễn Đăng L Trần Tiến D Nguyễn Thị Thúy M Mai Văn Đ Phạm Thị T Nguyễn Văn N Đỗ Thị N Bùi Thanh T Trần B Phạm Thị C Nguyễn Thị N Trần Thị L Lê Thị H Lò Thị C Nguyễn Thị T Vũ Thị L Nguyễn Tất L Lê Đinh K Trần Văn R Phạm Quang T Trần Văn C Dương Văn D Trần Thị B Nguyễn Văn T Đỗ Đình P Trần Thị S Đăng Công L Nguyễn Văn N BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 151602161 161602857 161602839 150200379 150203470 150200146 150203114 160210856 150210204 150205364 150209819 160215525 170213703 150214737 160222342 170233233 151601657 160226889 150225764 151601442 150230124 160231765 160231751 160234900 151600283 150202048 151600080 170205626 171600465 170205572 170005672 170205685 160207738 151600649 151600852 160214426 161610105 150218411 150218377 160221930 151601288 150119357 150220208 260221219 151601670 Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam 69 54 90 67 90 75 48 57 77 62 58 53 75 60 68 85 76 62 55 72 86 77 73 74 59 79 67 86 90 69 68 59 53 66 62 75 66 72 77 85 67 71 83 51 62 25/10/2015 25/11/2016 25/11/2016 26/01/2015 26/01/2015 26/01/2015 26/01/2015 26/03/2016 26/04/2015 26/04/2015 26/04/2015 26/04/2016 26/04/2017 26/05/2015 26/07/2016 26/07/2017 26/08/2015 26/08/2016 26/09/2015 26/09/2015 26/10/2015 26/10/2016 26/10/2016 26/11/2016 27/01/2015 27/01/2015 27/02/2015 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017 27/02/2017 27/03/2016 27/04/2015 27/05/2015 27/05/2016 27/05/2016 27/06/2015 27/06/2015 27/06/2016 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2015 27/07/2016 27/08/2015 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 Lê Văn N Nguyễn Văn H Lương Hữu H Phạm Ngọc H Lê Thị N Đoàn Văn C Nguyễn Thị M Mai Thị H Đăng Quốc H Lê Thị T Nguyễn Hữu T Lê Hữu B Nguyễn Hồng H Phạm Thị M Nguyễn Văn B Bùi Văn H Hà Văn K Nguyễn Hữu H Nguyễn Duy G Nguyễn Thị D Nguyễn Văn T Phạm Ngọc T Phạm Ngọc T Lê Văn C Nguyễn Duy M Dương Vân D Phan Hoàng D Nguyễn Đức Q Trần Văn T Trần Văn V Phan Văn N Triệu Vân N Đinh Thị V Nguyễn Văn N Vũ Mạnh C Bùi Văn M Phạm Thị S Tu Xuân L Đỗ Văn T Nguyễn Văn N Phan Thị T Nguyễn Thị B Phạm Văn T Nguyễn Đức L Hoàng Văn L BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 150223752 160226973 150225161 160038300 161602050 160231851 160040428 161602595 160231780 140233159 161603157 160237621 160237606 150201414 150204503 171600468 170205684 151600894 150211624 160212173 151600652 160209266 160209266 160214983 151600856 150214949 150214321 160221540 160222103 160221545 172001556 151601298 150219582 161601532 160226692 150227664 150227483 151602183 160231893 162002529 150226046 161602879 140233301 150235810 160237654 Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam 80 58 63 72 85 87 70 72 52 54 50 62 37 75 55 75 84 65 77 58 47 56 57 75 78 71 53 86 76 57 47 53 80 70 47 72 84 72 72 67 77 83 81 56 60 27/08/2015 27/08/2016 27/09/2015 27/09/2016 27/09/2016 27/10/2016 27/10/2016 27/10/2016 27/10/2016 27/12/2014 27/12/2016 27/12/2016 27/12/2016 28/01/2015 28/02/2015 28/02/2017 28/02/2017 28/03/2015 28/03/2015 28/03/2016 28/04/2015 28/04/2016 28/04/2016 28/04/2016 28/05/2015 28/06/2015 28/06/2015 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2016 28/06/2017 28/07/2015 28/07/2015 28/07/2016 28/08/2016 28/09/2015 28/10/2015 28/10/2015 28/10/2016 28/10/2016 28/11/2015 28/11/2016 28/12/2014 28/12/2015 28/12/2016 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 Trần Văn V Trình Xuân D Bùi Đức T Trương Xuân T Nguyễn Khánh H Hà Văn L Vũ Văn B Nguyễn Thị G Phạm Văn V Vũ Đình L Trần Văn P Nguyễn Văn A Triệu Thị H Nguyễn Thị N Hoàng Thị M Dương Quốc L Vũ Thị T Nguyễn Thị L Nguyễn Hữu H Trình Quang H Trần Thị T Vũ Tri T Trương Xuân L Vương Quốc T Nguyễn Thị T Nguyễn Kim L Tạ Trọng B Tạ Trọng B Nguyễn Văn H Dương Long V Phạm Bá V Tạ Công V Lê Văn T Đặng Thị H Mai Văn T Đỗ Thị Khánh V Mai Văn S Nguyễn Thị H Nguyễn Nặng T Hồng Thọ L Vũ Văn T Ngơ Văn T Ngơ Quang C Vũ Văn G Đinh Văn P BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 160237787 150201534 160205105 150211849 152000298 150211875 151600653 160213357 160213359 150214159 150216418 170215570 150221164 160220436 151601270 150220485 160219563 170232551 150223702 161601824 160226795 160225456 161602883 150203032 150203063 150206706 160217293 160217293 150218482 160219176 150222948 150222084 160028493 160225814 150224784 151601257 160228898 151602352 160235126 161602999 140232655 150236022 150236022 151602568 150206638 Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nữ Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ Nam Nam Nam Nam Nam Nam Nam 78 67 69 77 62 52 80 75 72 67 66 42 90 63 86 56 78 60 68 88 57 69 49 63 82 79 81 81 72 51 77 69 51 84 61 53 70 81 53 82 77 69 69 82 44 28/12/2016 29/01/2015 29/02/2016 29/03/2015 29/03/2015 29/03/2015 29/04/2015 29/04/2016 29/04/2016 29/05/2015 29/05/2015 29/05/2017 29/06/2015 29/06/2016 29/07/2015 29/07/2015 29/07/2016 29/07/2017 29/08/2015 29/08/2016 29/08/2016 29/08/2016 29/11/2016 30/01/2015 30/01/2015 30/03/2015 30/05/2016 30/05/2016 30/06/2015 30/06/2016 30/07/2015 30/07/2015 30/07/2016 30/08/2016 30/09/2015 30/09/2015 30/09/2016 30/11/2015 30/11/2016 30/11/2016 30/12/2014 30/12/2015 30/12/2015 30/12/2015 31/01/2015 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 Chu Văn M Lê Văn B Vũ Dình K Lê Thị H Nguyễn Ngọc A Nguyễn Văn Q Như Đình D Hồng Thị T Trần Bá Y Hà Văn V Bùi Quang M BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM BM 151600429 151600430 161600380 150208853 152001983 150202444 150202411 160206865 160219275 150230235 160205985 Xác nhận giáo viên hướng dẫn PGS TS NGUYỄN NGỌC QUANG 32-34,36-43,46,48,49,53,54,69,70 1-31,35,44,45,47,50-52,55-68,71- Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam Nữ Nam Nam Nam 58 83 61 73 56 74 63 78 67 72 74 31/01/2015 31/01/2015 31/01/2016 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2015 31/03/2016 31/07/2016 31/10/2015 17/02/2016 Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Xác nhận lãnh đạo Viện Tim mạch ... Nghiên cứu rối loạn lipid máu bệnh nhân nhồi máu tim cấp có ST chênh lên Viện Tim mạch Việt Nam Bước đầu khảo sát tăng cholesterol máu có tính chất gia đình bệnh nhân nhồi máu tim cấp có ST chênh. .. chẩn đoán có biến cố mạch máu xơ vữa xảy [7], [9], [10] Chúng tiến hành đề tài nghiên cứu: Nghiên cứu rối loạn lipid máu bệnh nhân nhồi máu tim cấp có ST chênh lên Viện Tim mạch Việt Nam với... điểm rối loạn lipid máu bệnh nhân NMCT cấp có ST chênh lên 43 3.2.1 Tỷ lệ rối loạn lipid máu .43 3.2.2 Phân loại rối loạn lipid máu theo De Gennes 45 3.2.3 Rối loạn lipid máu số đặc điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu rối LOẠN LIPID máu ở BỆNH NHÂN NHỒI máu cơ TIM cấp có ST CHÊNH lên tại VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM , NGHIÊN cứu rối LOẠN LIPID máu ở BỆNH NHÂN NHỒI máu cơ TIM cấp có ST CHÊNH lên tại VIỆN TIM MẠCH VIỆT NAM , Bng 3.3: Mt s c im lõm sng, Bng 3.4: Phõn b theo s lng nhỏnh ng mch vnh tn thng, Bng 3.7: Giỏ tr trung bỡnh cỏc ch s lipid mỏu mỏu hai gii, Bng 3.10: Trung bỡnh cỏc ch s lipid mỏu theo HbA1c, Bng 3.15: Mt s c im ca 3 bnh nhõn c chn oỏn FH theo tiờu chun MEDPED

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm