NGHIÊN cứu đặc điểm HÌNH ẢNH và kết QUẢ điều TRỊ hẹp ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG đoạn NGOÀI sọ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP nội MẠCH

89 111 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 09:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TÊ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI TRẦN ĐỨC TUẤN NGHI£N CøU ĐặC ĐIểM HìNH ảNH Và KếT QUả ĐIềU TRị HẹP ĐộNG MạCH CảNH ĐOạN NGOàI Sọ BằNG PHƯƠNG PHáP CAN THIƯP NéI M¹CH Chun ngành : Chẩn đoán hình ảnh Mã sô : NT.62720501 ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THẠC SỸ Người hướng dẫn khoa học: PGSTS VŨ ĐĂNG LƯU HÀ NỘI - 2016 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AICA : Động mạch tiểu não trước dưới CAS : Can thiệp đặt stent ĐM cảnh CCA : ĐM cảnh chung CEA : Phẫu thuật bóc nội mạc ĐM cảnh MSCT : Cắt lớp vi tính đa dãy đầu dò ĐM : Động mạch ĐMCT : Động mạch cảnh DSA : Chụp mạch sơ hóa xóa DR : Tỉ lệ suy giảm EDV : Vận tôc cuôi tâm trương EPDs : Dụng cụ bảo vệ, chặn huyết khôi FDA : Cơ Quan Quản Lý Thuôc và Thực Phẩm Mỹ IR : Sức cản mạch máu MRA : Chụp cộng hưởng từ NMCT : Nhồi máu tim PICA : Động mạch tiểu não sau dưới PSV : Vận tôc đỉnh thì tâm thu SCA : Động mạch tiểu não TBMN : Tai biến mạch máu não TIA : Thiếu máu não thoáng qua XVĐM : Xơ vữa ĐM MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH ẢNH ĐẶT VẤN ĐỀ Trong sô các bệnh lý liên quan đến tim mạch, đột quỵ chiếm tỷ lệ đáng kể và thiếu máu não là thể bệnh lý thường gặp nhất nhóm đột quỵ [1] Bệnh học dẫn đến thiếu máu não nói riêng hay đột quỵ nói chung khá phức tạp đa phần thường liên quan đến xơ vữa mạch máu Xơ vữa gây nguy dẫn đến nhiều biến cô bệnh lý, từ cứng hoá thành động mạch đến làm hẹp lòng, và dẫn đến tắc nghẽn dòng chảy Xơ vữa động mạch chủ và các nhánh nó, đặc biệt động mạch cảnh là các nguyên gây đột quỵ thiếu máu não Theo nhiều tác giả, 20-30% TBMMN là huyết khôi từ mảng xơ vữa ĐM cảnh gây [2] Bệnh cảnh lâm sàng hẹp, tắc động mạch cảnh rất nặng nề hệ thông bàng hệ không hoạt động tôt, dẫn tới tử vong phế tật nặng [3], [4], [5] có đột quỵ mức độ trung bình, nhẹ, dạng thiếu máu não thoáng qua chí khơng có triệu chứng [6] Tại thời điểm tại, có nhiều lựa chọn điều trị hẹp động mạch cảnh trong, tất cả với mục đích gắng hạn chế tơi thiểu mức độ can thiệp cho người bệnh Trong thập kỷ vừa qua, phương pháp đặt stent động mạch cảnh (CAS) đề xuất là lựa chọn bên cạnh phẫu thuật bóc tách nội mạc (CAE) bệnh nhân có triệu chứng và khơng có triệu chứng với chẩn đoán hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài sọ Phương pháp này đã các nghiên cứu lớn CAVATAS [7], SAPPHIRE [8], CASES-PMS [9]… chứng minh tính hiệu quả và an toàn, Cục Quản Lý Thực Phẩm và Dược Phẩm Hoa Kỳ (FDA) chấp thuận và áp rộng rãi giới Lợi đặt stent động mạch cảnh bao gồm việc tránh gây mê toàn thân, tránh rạch da can thiệp vùng cổ và tránh nguy tổn thương thn kinh sọ và thần kinh bì phẫu tách Những tổn thương khơng tiếp cận qua đường ngoại khoa điều trị đặt stent động mạch Thời gian nhập viện bệnh nhân điều trị đặt stent động mạch ngắn và giảm thiểu sơ chi phí Phương pháp đặt stent động mạch cảnh thực các nhà can thiệp mạch Kỹ thuật đặc biệt định cho bệnh nhân có chơng định phẫu thuật mạch nguy cao biến chứng tim phổi, tổn thương cổ cao, và nhiều nguyên nhân khác Tại Việt Nam, kỹ thuật can thiệp đặt stent ĐM cảnh thực lần vào năm 2003 Bệnh viện Chợ Rẫy Hiện nay, có sơ trung tâm tiến hành kỹ thuật này Tuy nhiên, các báo cáo hiệu quả và tính an toàn kỹ thuật điều kiện thực tế Việt Nam khá khiêm tơn [10], [11] Do chúng tơi tiến hành nghiên cứu này nhằm các mục tiêu: Mô tả đặc điểm hình ảnh của hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài so trước và sau điều tri Đánh giá kết quả điều tri can thiệp nội mạch bệnh nhân hẹp động mạch cảnh đoạn ngoài so vòng năm sau can thiệp Chương TỔNG QUAN 1.1 Giải phẫu động mạch cấp máu não Não cấp máu qua hai hệ động mạch, hệ cảnh hay tuần hoàn trước và hệ đôt sông - thân hay hệ tuần hoàn sau 1.1.1 Động mạch cảnh Ðộng mạch cảnh là động mạch cấp máu cho các quan hộp sọ, ổ mắt và da đầu vùng trán   Nguyên uỷ: ngang mức bờ sụn giáp, tương ứng với đôt sông C4 Ðường tận cùng: tiếp tục hướng lên động mạch cảnh chung, chui qua ông cảnh phần đá xương thái dương để vào hộp sọ, sau xuyên qua xoang tĩnh mạch hang và tận mỏm  yên bướm trước cách chia thành nhánh tận Nhánh bên: ngoài sọ động mạch khơng có nhánh bên nào, sọ cho nhánh lớn là động mạch mắt qua lỗ ông thị giác vào ổ mắt để  nuôi dưỡng nhãn cầu, ổ mắt và da đầu vùng trán Nhánh tận: động mạch cảnh chia bôn nhánh tận là: động mạch não trước, động mạch não giữa, động mạch thông sau và động mạch mạch mạc trước để tham gia vào việc tạo nên vòng động mạch não cấp máu cho não 1.1.2 Động mạch đốt sống Hệ đôt sông - thân gồm hai động mạch đôt sông, sau vào sọ chúng chia hai nhánh động mạch tiểu não sau dưới (PICA) nhập lại thành động mạch thân Động mạch thân chia tiếp các nhánh động mạch tiểu não trước dưới (AICA), các nhánh xuyên, và động mạch tiểu não trước Hình 1.1: Giải phẫu động mạch cảnh trong: A Động mạch cảnh và nhánh, B Các đoạn của động mạch cảnh (SCA) chia hai nhánh tận là hai động mạch não sau Hệ động mạch đôt sông - thân cấp máu cho thân não, tiểu não, thùy chẩm, đồi thị, và phần dưới thùy thái dương Trong đó, động mạch não sau cấp máu cho thùy chẩm, đồi thị, và phần dưới-trong thùy thái dương Hình 1.2: Các động mạch não và vùng cấp máu tương ứng 10 1.1.3 Bàng hệ tuần hoàn não Hai hệ thông động mạch này thông nôi với và thông nôi hai bên qua hai động mạch thông sau - nôi động mạch cảnh và động mạch não sau bên – và động mạch thông trước - nôi hai động mạch não trước - tạo thành đa giác Willis đáy não (Hình 1.3) Đa giác Willis là vòng bàng hệ quan trọng nhất hệ thông tưới máu não, với các hệ thông nôi vỏ não, thông nôi cảnh - cảnh ngoài qua động mạch mắt, và thông nôi động mạch đôt sông với các động mạch cổ tạo thành hệ thông tuần hoàn bàng hệ hoàn chỉnh cho não, giúp giảm thiểu nguy thiếu máu não Hệ thông bàng hệ này càng hoàn chỉnh thì khả bị tổn thương não tắc động mạch nào càng thấp, hai cá thể khác biểu mức độ và kích thước tổn thương nhồi máu não rất khác dù tắc động mạch nào Hình 1.3: Đa giác Willis - vòng thông nối đáy não 1.1.4 Xoang cảnh và tiểu thể cảnh  Xoang cảnh: là chỗ phình đoạn cuôi động mạch cảnh chung, xoang cảnh có các đầu mút thần kinh nhạy cảm với áp lực máu 75 thiệp mức độ nặng (92%), đồng thời có hẹp nặng đoạn xoang hang ĐM cảnh bên đôi diện Đây là các yếu tô đã đề cập nghiên cứu [67] Như vậy, vấn đề đặt các bệnh nhân là kiểm soát HA mức nào, không để mức thấp quá để tránh tượng tụt áp, nhịp chậm, không quá cao vì làm tăng nguy xuất hội chứng tái tưới máu, mà nguy hiểm nhất là xuất huyết não Chưa thấy các báo cáo đưa sô HA cụ thể Vì vậy, theo kinh nghiệm, đề xuất nên trì HATT xung quanh thủ thuật khoảng 120-130 mmHg 4.9.Các biến cố muộn sau đến tháng tư tháng đến năm Cũng giông trước can thiệp, sau thủ thuật và các lần thăm khám sau đến tháng và tháng – năm, các BN mạch tiến hành hỏi bệnh và siêu âm mạch cảnh, thu thập các sô hình ảnh 2D và các sô vận tôc Trong nghiên cứu có bệnh nhân tử vong gần tháng sau can thiệp Bệnh nhân này có nhiều yếu tổ nguy cao can thiệp đặt stent ĐM cảnh, bệnh nhân thuộc nhóm tuổi cao (75 tuổi), có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường nhiều năm, BN có hẹp ĐM cảnh hai bên, bên can thiệp có hẹp khít đoạn ngoài sọ (80%) và hẹp 50% đoạn xoang hang Trong quá trình can thiệp, BN có biến chứng tụt áp và điều trị thc ổn định Hiện không tìm nguyên nhân xác dẫn đến tử vong bệnh nhân sau can thiệp muộn (>30 ngày) Khơng có bệnh nhân nào xuất đột quỵ và TIA Trong nghiên cứu chúng tôi, sô PSV các thời điểm sau can thiệp giảm mức bình thường có ý nghĩa thông kê so với trước can thiệp Điều này phù hợp với kết quả chung nghiên cứu tỉ lệ hẹp tồn 76 lưu, tỉ lệ tái hẹp stent các thời điểm tương ứng Kết quả tương tự với các nghiên cứu [93], [94] 4.10 Tái hẹp stent theo thời gian Tại các thời điểm theo dõi, nghiên cứu này không thấy trường hợp nào có xảy tái hẹp stent Tỉ lệ tái hẹp thấp thời gian dưới năm sau can thiệp tương tự với các nghiên cứu các tác giả khác giới Tái hẹp sớm stent (trong vòng 30 ngày sau thủ thuật) chủ yếu tăng sản lớp áo Trong phân tích gộp 34 nghiên cứu CAS gồm 3814 mạch đặt stent, tái hẹp stent với mức độ hẹp từ 50-70% khoảng 6% các mạch sau năm [68], tỉ lệ này nhóm bệnh nhân CEA là 5.2-11,4% [69] Một phân tích gộp các nghiên cứu ngẫu nhiên, có đơi chứng CAVATAS, SPACE, EVA-3S, báo cáo tỉ lệ tái hẹp stent sau năm là 2,7% - 13% Theo nghiên cứu SAPPIRE, so sánh trực tiếp tỉ lệ tái hẹp CAS với CEA, theo dõi dọc sau năm, tỉ lệ tái hẹp mạch tái tưới máu thấp nhóm CAS so với nhóm CEA (0.6% và 4.3%, p < 0.05) Ít có các nghiên cứu theo dõi dài hạn tỉ lệ tái hẹp sau CAS Theo nhiều tác giả, các yếu tô ảnh hưởng đến tái hẹp stent là: tuổi cao, tiền sử có xạ trị vùng cổ, tiền sử CEA, hút thc lá, ĐTĐ, RLLM, chiều dài, kích thước stent, dùng nhiều stent KẾT LUẬN 77 Qua nghiên cứu 23 bệnh nhân can thiệp đặt stent ĐM cảnh khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Bạch Mai và Viện Tim mạch Quôc gia, rút sô kết luận sau: Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân - Bệnh chiếm đa sô nam giới, chiếm 87,0% Tuổi trung bình nhóm bệnh nhân khá cao: 70,43 ± 7,32 năm Các bệnh nhân có nhiều yếu tơ nguy tim mạch kèm theo, nhiều - nhất là THA, chiếm tỉ lệ 87% Đánh giá tỉ lệ hẹp ĐM cảnh siêu âm theo sơ đường kính (phương pháp NASCET) và theo các sô vận tôc phát 73,9% và 52,2% các bệnh nhân có hẹp ĐM cảnh có ý nghĩa so sánh với chụp mạch DSA, tỉ lệ này là 82,6% kết hợp cả phương pháp Kết quả sớm phương pháp đặt stent ĐM cảnh - Tỉ lệ thành công thủ thuật là 100% Tai biến thường gặp nhất thủ thuật là nhịp chậm, tụt áp, chiếm tỉ lệ 52,2% Tuy nhiên, chủ yếu xảy thoáng qua, không kéo dài Hội chứng tăng - tưới máu gặp bệnh nhân, chiếm 4,3% Khơng có các biến lớn (NMCT, đột quỵ, tử vong) sau tháng Có bệnh nhân tử vong vòng tháng, chiếm tỉ lệ 4,3% Khơng thêm - bệnh nhân nào tử vong đến hết năm Khơng có bệnh nhân nào xảy tái hẹp stent vòng năm 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Cao Minh Châu, H.T.K.Đ., Đánh giá kết phục hồi chức sinh hoạt hàng ngày bệnh nhân tai biến nhồi máu não lều Y học Việt Nam 301(số đặc biệt): p p tr 283-289 White, H., et al., Ischemic stroke subtype incidence among whites, blacks, and hispanics Circulation, 2005 111(10): p 1327-1331 Flaherty, M.L., et al., Population-based study of symptomatic internal carotid artery occlusion Stroke, 2004 35(8): p e349-e352 Grillo, P and R.H Patterson, Occlusion of the carotid artery: Prognosis (natural history) and the possibilities of surgical revascularization Stroke, 1975 6(1): p 17-20 Thanvi, B and T Robinson, Complete occlusion of extracranial internal carotid artery: clinical features, pathophysiology, diagnosis and management Postgraduate medical journal, 2007 83(976): p 95-99 Powers, W.J., et al., Benign prognosis of never-symptomatic carotid occlusion Neurology, 2000 54(4): p 878-882 Ederle, J., et al., Endovascular treatment with angioplasty or stenting versus endarterectomy in patients with carotid artery stenosis in the Carotid and Vertebral Artery Transluminal Angioplasty Study (CAVATAS): long-term follow-up of a randomised trial The Lancet Neurology, 2009 8(10): p 898-907 Thomas, D., Protected carotid artery stenting versus endarterectomy in high-risk patients reflections from SAPPHIRE Stroke, 2005 36(4): p 912-913 Katzen, B.T., et al., Carotid artery stenting with emboli protection surveillance study: Thirty ‐day results of the CASES‐PMS study Catheterization and Cardiovascular Interventions, 2007 70(2): p 316-323 Võ Thành Nhân, T.N.P.H., Điều trị đặt stent hẹp động mạch cảnh bệnh viện Chợ Rẫy Khương, H.V., Đánh giá hiệu ngắn hạn điều trị hẹp động mạch cảnh phương pháp can thiệp qua da Rothwell, P., S Howard, and J Spence, Relationship between blood pressure and stroke risk in patients with symptomatic carotid occlusive disease Stroke, 2003 34(11): p 2583-2590 Rutgers, D., et al., Cerebral hemodynamics and metabolism in patients with symptomatic occlusion of the internal carotid artery Stroke, 2003 34(3): p 648-652 Nhị, V.A., Mạch máu não tai biến mạch máu não Thần kinh học, Nhà xuất Y học, thành phố Hồ Chí Minh, 2006: p p tr 231-254 Victor, M and A.H Ropper, Cerebrovascular Disease, Adam and Victors Principles of Neurology 2001, McGraw Hill Medial Publication Mohr, J., et al., Stroke E-Book: Pathophysiology, Diagnosis, and Management 2011: Elsevier Health Sciences Derdeyn, C.P., et al., Increased oxygen extraction fraction is associated with prior ischemic events in patients with carotid occlusion Stroke, 1998 29(4): p 754-758 Yamauchi, H., et al., Evidence of misery perfusion and risk for recurrent stroke in major cerebral arterial occlusive diseases from PET Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 1996 61(1): p 18-25 Lisabeth, L.D., et al., Stroke risk after transient ischemic attack in a population-based setting Stroke, 2004 35(8): p 1842-1846 Lovett, J., et al., Very early risk of stroke after a first transient ischemic attack Stroke, 2003 34(8): p e138-e140 79 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 Johnston, S.C and J.D Easton, Are patients with acutely recovered cerebral ischemia more unstable? Stroke, 2003 34(10): p 2446-2450 Fisher, M., Stroke and TIA: epidemiology, risk factors, and the need for early intervention The American journal of managed care, 2008 14(6 Suppl 2): p S204-11 Dennis, M., et al., Prognosis of transient ischemic attacks in the Oxfordshire Community Stroke Project Stroke, 1990 21(6): p 848-853 Fisher, C.M., Facial pulses in internal carotid artery occlusion Neurology, 1970 20(5): p 476-476 Kashiwazaki, D., et al., Carotid occlusive disease presenting with loss of consciousness No shinkei geka Neurological surgery, 2005 33(1): p 29-34 Tatemichi, T.K., et al., Dementia associated with bilateral carotid occlusions: neuropsychological and haemodynamic course after extracranial to intracranial bypass surgery Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry, 1995 58(5): p 633-636 Fox, A.J., et al., Identification, prognosis, and management of patients with carotid artery near occlusion American Journal of Neuroradiology, 2005 26(8): p 2086-2094 Mancia, G., et al., 2013 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension: the Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC) Blood pressure, 2013 22(4): p 193-278 AbuRahma, A.F., et al., The reliability of color duplex ultrasound in diagnosing total carotid artery occlusion The American journal of surgery, 1997 174(2): p 185-187 Ohm, C., et al., Diagnosis of total internal carotid occlusions with duplex ultrasound and ultrasound contrast Vascular and endovascular surgery, 2005 39(3): p 237-243 Grant, E.G., et al., Carotid artery stenosis: gray-scale and Doppler US diagnosis—Society of Radiologists in Ultrasound Consensus Conference Radiology, 2003 229(2): p 340-346 Wilterdink J.L, F.K.L., Kistler J.P, Evaluation of carotid artery stenosis 2009 Lev, M.H., et al., Total occlusion versus hairline residual lumen of the internal carotid arteries: accuracy of single section helical CT angiography American Journal of Neuroradiology, 2003 24(6): p 1123-1129 Chen, C.-J., et al., Multi-slice CT angiography in diagnosing total versus near occlusions of the internal carotid artery Stroke, 2004 35(1): p 83-85 Herzig, R., et al., Comparison of ultrasonography, CT angiography, and digital subtraction angiography in severe carotid stenoses European journal of neurology, 2004 11(11): p 774-781 Koelemay, M.J., et al., Systematic review of computed tomographic angiography for assessment of carotid artery disease Stroke, 2004 35(10): p 2306-2312 El-Saden, S.M., et al., Imaging of the internal carotid artery: the dilemma of total versus near total occlusion Radiology, 2001 221(2): p 301-308 Wolf, P.A., et al., Cigarette smoking as a risk factor for stroke: the Framingham Study Jama, 1988 259(7): p 1025-1029 Shinton, R and G Beevers, Meta-analysis of relation between cigarette smoking and stroke Bmj, 1989 298(6676): p 789-794 Trialists’Collaboration, A., Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients Bmj, 2002 324(7329): p 71-86 Brott, T.G., et al., ASA/ACCF/AHA/AANN/AANS/ACR/ASNR/CNS/SAIP/SCAI/SIR/SNIS/SVM/SVS guideline on the management of patients with extracranial carotid and vertebral artery disease: executive summary J Neurointerv Surg, 2011 3(2): p p 100-30 Connolly, J.E., The epic 1954 operation that led to one of surgery’s major advances: carotid endarterectomy Grand Rounds, 2004 4: p L15-L17 P.Srodon, J.L.a., Carotid Endarectomy 2008: p p 18 80 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Đặng Hanh Đệ , Đ.Q.H., Bệnh mạch máu ngoại vi 2007: p p 19 Đệ, Đ.H., Bóc nội mạc động mạch cảnh 2008 Pappas, R.K.L.a.P.J., Carotid Artery Stenting Vascular Surgery, 2008: p p 16 Bornstein, N and J Norris, Benign outcome of carotid occlusion Neurology, 1989 39(1): p 6-6 Baron, J., et al., Reversal of focal" misery-perfusion syndrome" by extra-intracranial arterial bypass in hemodynamic cerebral ischemia A case study with 15O positron emission tomography Stroke, 1981 12(4): p 454-459 Hendrikse, J., et al., Collateral ability of the circle of Willis in patients with unilateral internal carotid artery occlusion Stroke, 2001 32(12): p 2768-2773 Reimers, B., et al., Cerebral protection with filter devices during carotid artery stenting Circulation, 2001 104(1): p 12-15 Al-Mubarak, N., et al., Multicenter evaluation of carotid artery stenting with a filter protection system Journal of the American College of Cardiology, 2002 39(5): p 841-846 Kastrup, A., et al., Early outcome of carotid angioplasty and stenting with and without cerebral protection devices Stroke, 2003 34(3): p 813-819 Schnaudigel, S., et al., New brain lesions after carotid stenting versus carotid endarterectomy Stroke, 2008 39(6): p 1911-1919 Colombo, A and G Stankovic, Problem oriented approaches in Interventional Cardiology 2007: CRC Press Itami, H., et al., Novel 3D-CT evaluation of carotid stent volume: greater chronological expansion of stents in patients with vulnerable plaques Neuroradiology, 2013 55(9): p 1153-1160 Andziak, P., Evidedence-based cardiology Commentary to the articles:• SPACE Collaborative Group 30 day results from the SPACE trial of stent-protected angioplasty versus carotid endarterectomy in symptomatic patients: a randomised non-inferiority trial Lancet 2006; 368: 1239-47.• Mas JL, Chatellier G, Beyssen B, et al EVA-3S Investigators Endarterectomy versus stenting in patients with symptomatic severe carotid stenosis N Engl J Med 2006; 355: 1660-71 Kardiologia Polska (Polish Heart Journal), 2006 64(12): p 1458-1460 Coward, L.J., R.L Featherstone, and M.M Brown, Safety and efficacy of endovascular treatment of carotid artery stenosis compared with carotid endarterectomy Stroke, 2005 36(4): p 905911 Meier, P., et al., Short term and intermediate term comparison of endarterectomy versus stenting for carotid artery stenosis: systematic review and meta-analysis of randomised controlled clinical trials BMJ, 2010 340: p c467 Mas, J.-L., et al., Endarterectomy Versus Angioplasty in Patients with Symptomatic Severe Carotid Stenosis (EVA-3S) trial: results up to years from a randomised, multicentre trial The Lancet Neurology, 2008 7(10): p 885-892 Mantese, V.A., et al., The carotid revascularization endarterectomy versus stenting trial (CREST) Stroke, 2010 41(10 suppl 1): p S31-S34 Group, E.C.S.T.C., Randomised trial of endarterectomy for recently symptomatic carotid stenosis: final results of the MRC European Carotid Surgery Trial (ECST) The Lancet, 1998 351(9113): p 1379-1387 Eliasziw, M., J.D Spence, and H.J Barnett, Carotid endarterectomy does not affect long-term blood pressure: observations from the NASCET Cerebrovascular Diseases, 1998 8(1): p 20-24 Rodgers, A., et al., Blood pressure and risk of stroke in patients with cerebrovascular disease Bmj, 1996 313(7050): p 147 Wasser, K., et al., Clinical impact and predictors of carotid artery in-stent restenosis Journal of neurology, 2012 259(9): p 1896-1902 81 65 66 67 68 69 Al-Mubarak, N., Carotid Artery Stenting: Current Practice and Techniques 2004: Lippincott Williams & Wilkins Lavoie, P., et al., Predictors and timing of hypotension and bradycardia after carotid artery stenting American Journal of Neuroradiology, 2008 29(10): p 1942-1947 Abou-Chebl, A., et al., Intracranial hemorrhage and hyperperfusion syndrome following carotid artery stenting Journal of the American College of Cardiology, 2004 43(9): p 1596-1601 Gröschel, K., et al., Systematic review of early recurrent stenosis after carotid angioplasty and stenting Stroke, 2005 36(2): p 367-373 Frericks, H., et al., Carotid recurrent stenosis and risk of ipsilateral stroke Stroke, 1998 29(1): p 244-250 82 BỆNH ÁN NGHÊN CỨU Nơi can thiệp: I Hành Họ và tên: Khoa phòng: Địa chỉ: Mã lưu trữ: Thời gian nhập viện: Thời gian viện: II Tiền sư: Số thứ tự mục 10 11 Tuổi: Mã bệnh án: Sô điện thoại: Bệnh lý tiền Tăng huyết áp Đái tháo đường Rôi loạn mỡ máu Nhồi máu thoáng qua Tai biến nhồi máu não Có ĐT Giới: Không điều trị III Chuyên môn: Lý vào viện: Triệu chứng lâm sàng: - Khởi bệnh: □ Lúc ngồi □ Lúc đứng dậy □ Mới ăn xong □ Đang mất nước □ Khác - Mạch: Huyết áp: Nhiệt độ: - Cân nặng: Chiều cao: BMI: - Điểm Glasgow: - Bên liệt: □ Trái □ Phải Triệu chứng vào viện Không triệu chứng Đau đầu TBMMN thoáng qua TBMMN cô định A Trước can thiệp A1 Doppler mạnh cổ: - Sơ lượng vị trí hẹp: 83 - Vị trí hẹp: Mức độ hẹp: Thứ tự Động mạch cảnh chung Động mạch cảnh (trước hẹp) Động mạch cảnh (tại hẹp) Động mạch cảnh (sau hẹp) Chỉ số PSV EDV RI PSV EDV RI PSV EDV RI PSV EDV RI Bên phải Bên trái 84 A2 Chụp cắt lớp vi tính: - Sơ lượng vị trí hẹp: Vị trí hẹp: Mức độ hẹp theo NASCEST (ghi rõ tỷ sô): Mức độ hẹp theo ASCEST (ghi rõ tỷ sô): Mức độ hẹp theo CC (ghi rõ tỷ sô): B Tại thời điểm can thiệp B1 Chụp DSA: - Sơ lượng vị trí hẹp - Vị trí hẹp: - Mức độ hẹp theo NASCEST: - Mức độ hẹp theo ASCEST: - Mức độ hẹp theo CC: - Tuần hoàn bàng hệ bên đôi diện:(từ não trước, não giữa, não sau – ghi rõ) B2 Can thiệp: - Thành cơng/Thất bại: - Thời gian từ có triệu chứng đến đặt thành công stent: - Mức độ hẹp theo NASCEST/ ASCESR/CC sau can thiệp: - Tưới máu nhu mô não chụp sau can thiệp: (tình trạng ĐM não trước, giữa, sau) - Điểm Glasgow/NIHSS/Rankin sau can thiệp: C Đánh giá sau can thiệp (ít nhất tháng) - Sau can thiệp bao lâu: - Còn sơng: - Ngun nhân tử vong: - Thời gian từ can thiệp đến TV: - Có biến chứng khác, kể cả can thiệp, trước tử vong: (ghi rõ tên BC, thời gian, mức độ, vị trí tổn thương, tiếp diễn - xin xem bảng biến chứng): - Có di chứng: - Có tái hẹp: - Có vị trí hẹp mới (ghi rõ vị trí, tính chất, mức độ): - Điểm Glasgow outcome score (/MRS) - Mức tuân thủ điều trị sau can thiệp (ghi rõ): C1 Doppler mạnh cổ: 85 - Mức độ nở stent: Có tái hẹp: Tổn thương vị trí hẹp mới (ghi rõ): Thứ tự Động mạch cảnh chung Động mạch cảnh (trước hẹp) Động mạch cảnh (tại hẹp) Động mạch cảnh (sau hẹp) Chỉ số PSV EDV RI PSV EDV RI PSV EDV RI PSV EDV RI Bên phải Bên trái 86 D Đặc điểm stent Loại stent: Tự nở: D1 Đường kính stent: D2 Chiều dài stent: D3 Sô lượng stent đặt: D4 Phân bô stent ĐM: Cảnh hoàn toàn E Đặc điểm EPD Loại EPD sử dụng: EZ TM (Boston) Nở bóng: Có phần cảnh chung SpiderRX (EV3) Emboshield RX Khác: ghi rõ F Kỹ thuật nong bóng trước đặt stent Có Khơng Đường kính bóng nong sử dụng: Áp lực nong bóng: Sơ lần nong bóng trước đặt stent: G Kỹ thuật nong bóng sau đặt stent Có Đường kính bóng nong: Sơ lần nong bóng: Áp lực bóng nong: Không 87 DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU STT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Họ và tên Nguyễn Thị Minh Nhàn Trần Quang Ngọc Lưu Đình Tân Trần Mỹ Thắng Cao Đắc Được Vũ Hữu Tùng Nguyễn Phi Hùng Bùi Văn Nghĩ Hoàng Thị Minh Nguyễn Thị Huê Ngô Kim Chung Nguyễn Ngọc Thân Trịnh Văn Dịu Trần Mỹ Thắng Nguyễn Tiết Ngưu Hoàng Sơn Tông Đồng Văn Chiều Trần Văn Hoàng Đào Văn Độ Lê Trọng Bé Vũ Đức Hạnh Lê Thanh Lâm Nguyễn Văn Duy Tuổi 75 63 70 73 64 72 78 61 80 67 79 72 73 73 81 75 73 74 64 70 54 74 55 Giới Mã sô BA 160028944 161600789 160021263 160026172 160022319 160020908 161601219 150019950 150023117 150030360 151602411 161600011 160002322 160026172 160028114 160218762 161100318 160029774 170212781 160040831 160043229 160229533 Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2017 88 LỜI CẢM ƠN Trong suốt trình học tập và hoàn thành luận văn này, tơi đã nhận sự hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cô, anh chị, bạn đồng nghiệp Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc, tơi xin bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới: Đảng uỷ, Ban giám hiệu, phòng Đào tạo sau đại học, Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội, Ban giám đôc Bệnh viện Bạch Mai, khoa Chẩn đoán hình ảnh và Viện Tim mạch Việt Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập và nghiên cứu khoa học Tôi xin trân trọng cảm ơn tới các thầy, cô môn Chẩn đoán hình ảnh, Đại học Y Hà Nội đã trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ suôt quá trình học nội trú PGS.TS Vũ Đăng Lưu, người Thầy đáng kính đã đã trực tiếp hướng dẫn hoàn thành luận văn, và đã bảo, giúp đỡ rất nhiều sông Xin chân thành cảm ơn tập thể các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh biện Bạch Mai và Viện Tim mạch Việt Nam đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập và thực đề tài Xin cảm ơn bệnh nhân đã tin tưởng và giúp đỡ thời gian nghiên cứu Cuôi tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bô, Mẹ, anh chị em, người thân đã động viên, tin tưởng Xin dành lời cảm ơn chân thành nhất tới gia đình cậu mợ tôi, người đã trực tiếp dạy dỗ, chăm sóc tơi năm tháng quan trọng nhất Cảm ơn người anh,chị và người bạn đã suôt chặng đường đã qua Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2017 Học viên Trần Đức Tuấn 89 LỜI CAM ĐOAN Tôi là Trần Đức Tuấn, học viên Bác sỹ nội trú khóa 40, chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh, Trường Đại học Y Hà Nội xin cam đoan: Đây là luận văn bản thân trực tiếp thực dưới hướng dẫn Thầy PGS.TS Vũ Đăng Lưu Các sô liệu và thông tin nghiên cứu là hoàn toàn xác, trung thực và khách quan, đã xác nhận và chấp nhận sở nơi nghiên cứu cho phép lấy sô liệu và xác nhận Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệmvề cam kết này Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2017 Người viết cam đoan Trần Đức Tuấn ... khoa điều trị đặt stent động mạch Thời gian nhập viện bệnh nhân điều trị đặt stent động mạch ngắn và giảm thiểu sơ chi phí Phương pháp đặt stent động mạch cảnh thực các nhà can thiệp mạch. .. trương) động mạch cảnh chung (CCA), vị trí hẹp và sau vị trí hẹp động mạch cảnh (ICA) Giá trị PSV cao nhất đo vị trí hẹp sử dụng giá trị đoạn gần động mạch cảnh chung để tính tỷ lệ hai giá trị. .. thương khá phổ biến nhồi máu não Hẹp động mạch cảnh xơ vữa động mạch, bóc tách động mạch, loạn sản sợi [12] Tắc động mạch cảnh là dạng đặc biệt bệnh lý động mạch cảnh, xảy với tỉ lệ 6/100000
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN cứu đặc điểm HÌNH ẢNH và kết QUẢ điều TRỊ hẹp ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG đoạn NGOÀI sọ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP nội MẠCH , NGHIÊN cứu đặc điểm HÌNH ẢNH và kết QUẢ điều TRỊ hẹp ĐỘNG MẠCH CẢNH TRONG đoạn NGOÀI sọ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CAN THIỆP nội MẠCH , Hệ đốt sống - thân nền gồm hai động mạch đốt sống, sau khi vào sọ chúng chia ra hai nhánh động mạch tiểu não sau dưới (PICA) rồi nhập lại thành động mạch thân nền. Động mạch thân nền chia tiếp các nhánh động mạch tiểu não trước dưới (AICA), các nhánh xuyê, Hình ảnh B-mode được sử dụng và đánh giá trên mặt cắt ngang đường kính trước, tại và sau vị trí hẹp. Nhận định ước lượng mức độ được chia thành 4 độ: <50%, 50%-69%, ≥70% và tắc hoàn toàn., Trong ba phương pháp được sử dụng phổ thông, NASCET là phương pháp được lựa chọn làm tiêu chuẩn trong thực hành. Phần trăm hẹp trong nghiên cứu này được mặc định tính toán theo NASCET nếu không được chú thích., Biến chứng thần kinh – Sụt giảm chức năng thần kinh được đánh giá theo thang điểm Rankin. Được định nghĩa là sự mất chức năng thần kinh khu trú kéo dài trên 24 tiếng., Theo dõi Monitor trong suốt quá trình can thiệp: Trong quá trình can thiệp, bệnh nhân được theo dõi liên tục bởi một bác sĩ gây mê hồi sức. Huyết áp, nhịp tim và độ bão hòa oxy là các chỉ số được đánh giá.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm