Chuyên đề báo cáo môn quản lý sản xuất công nghiệp ĐHCT khoa công nghệ

22 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 09:47

Báo cáo chuyên đề ỨNG ỨNG DỤNG DỤNG NGUYÊN NGUYÊN LÝ LÝ 80/20 80/20 Cán hướng dẫn: Trần Thị Mỹ Dung Nhóm thực hiện: Nguyễn Thành Nhiều Thạch Xuân Lâm Đáo Cang Nguyễn Thanh Lăm Nguyễn Thành Duy Nguyễn Văn Triểu Trần Trương Phước Hạnh Trầm Oanh Kỳ NỘI DUNG Nguồn gốc nguyên lý 80/20 Định nghĩa nguyên lý 80/20 Tầm quan trọng nguyên lý 80/20 Cách sử dụng nguyên lý 80/20 Các lĩnh vực ứng dụng nguyên lý 80/20 Kết luận Nguồn gốc nguyên lý 80/20 - Năm 1897, Vilfredo Pareto, học phân bố cải thu nhập nước Anh kỷ 19, phát ra, phần lớn diện tích đất đai thu nhập kiểm soát lượng nhỏ số người xã hội -Trong phân tích nghiên cứu tiếp theo, ông phát rằng, nguyên tắc không nhiều quốc gia, giai đoạn lịch sử mà với xảy khu vườn ơng ta  Nguyên lý 80/20 đời ứng dụng mạnh mẽ lĩnh vực : sống, người, kinh tế,… Định nghĩa nguyên lý 80/20 Nguyên tắc 80/20: số ngun nhân, đóng góp hay nỗ lực người dẫn đến phần lớn kết quả, suất tương thưởng, đền cơng họ Cụ thể có nghĩa 80% bạn đạt cơng việc thường đến từ 20% mức thời gian mà bạn bỏ 2 Định nghĩa nguyên lý 80/20 (tt) Nguyên tắc 80/20 rằng, luôn tồn chênh lệch định nguyên nhân kết quả, đóng góp suất Và mối quan hệ 80/20 cách xác định hữu hiệu chênh lệch này: 80% suất đến từ 20% sức đóng góp, 20% nỗ lực tạo 80% kết cuối 2 Định nghĩa nguyên lý 80/20 (tt) Trong kinh doanh, ta gặp nhiều ví dụ nguyên tắc 80/20 20% sản phẩm mang lại khoảng 80% giá trị kinh doanh, tương tự, 20% khách hàng mang lại khoảng 80% giá trị kinh doanh 20%sản phẩm hay khách hàng mang lại 80% lợi nhuận cho doanh nghiệp  Con số 80/20 tỷ lệ khái quát, tỷ lệ chênh lệch nhiều 80/20 3 Tầm quan trọng nguyên lý 80/20 - Nguyên lý 80/20 cho phép có nhìn sâu sắc thật diễn giới chung quanh - Nguyên lý có tầm quan trọng đặc biệt với doanh nghiệp + Góp Nhìn phần thấy khả ranăng lợi yếunhuận tồn nhân đọng lên nhiều hơnnghiệp, sản mà phẩm tốt thểlớn đem doanh họ lãngcóphí nguồn bánđểra, nhân viênsản giỏi tuyển lực tạonhững 80% phẩm, dụng khách hàng tốt thu hút đem lạinhững 20% lợi nhuận + Ngồi ra, nhắc nhở nhà lãnh đạo tập trung vào 20% phần quan trọng để làm việc có hiệu 4 Cách sử dụng nguyên lý 80/20 - Phân tích 80/20 phương pháp định lượng để thiết lập mối quan hệ xác nguyên nhân/tác động/nỗ lực hệ quả/thu hoạch/thành Phương pháp chấp nhận mối quan hệ 80/20 giả thiết thu thập liệu để chứng minh mối quan hệ thực - Tư 80/20 đòi hỏi suy nghĩ kỹ vấn đề quan trọng đưa nhận định xem Nguyên lý 80/20 có áp dụng lĩnh vực khơng hành động theo nhận thức Tư 80/20 không đòi hỏi phải thu thập liệu hay kiểm định giả thiết 4 Cách sử dụng nguyên lý 80/20 (tt) Nguyên lý 20/80 Phương pháp phân tích 20/80 Lối tư 20/80 Lối tư duyxác80/20 dễ sử dụng nhanh chóng - Chính - Mở cách-phân 80/20, dù cách phân -tích nàytính Địnhtích lượng Định ưa chuộng hơnđiều tra vấn đề vô quan bạn - Đòi hỏi - Đòi hỏitrọng tư khơng thấy tự - Cung cấptindữlắm liệuvề ước- đốn, Cungphỏng cấp chừng - Rất giá trị nhìn cao vấn đề - Rất giá trị Các lĩnh vực ứng dụng nguyên lý 80/20 Phạm vi ứng dụng nguyên lý vơ cùng, áp dụng hầu hết lĩnh vực, chức để dẫn đến cải tiến tài chiến lược  Chiến lược  Cắt giảm chi phí cải tiến dịch vụ  Công nghệ thông tin  Ra định phân tích vấn đề  Quản trị dự án  Chất lượng  Tiếp thị  Bán hàng  Quản trị kho  Đàm phán Các lĩnh vực ứng dụng nguyên lý 80/20 (tt) 5.1 Ra định phân tích vấn đề Chủ trương “số quan yếu” “số đơng tầm phào”: số thực đem lại kết quan trọng - Phần lớn cơng sức khơng có kết ý muốn Điều thường thấy điều thực nhận - Phần lớn thành tốt đẹp có số thiểu số nhỏ động lực có hiệu cao - Phần lớn kết cỏi thiểu số nhỏ động lực có tính “phá đám” tai hại - Phần lớn hoạt động, dù cá nhân hay tập thể, phung phí thời gian, khơng tạo kết mong Các lĩnh vực ứng dụng nguyên lý 80/20 (tt) Qui tắc 1: Không phải đa phần định quan trọng Qui tắc 2: Những định có tầm quan trọng bậc thường đưa theo mặc định Qui tắc 3: Thu thập 80% kiện thực 80% phân tích liên quan 20% thời gian cho phép, sau nguyên dụng định 100% thời tắc gian vận hành động đoán thể hoàn toàn 100% tin tưởnglý định đắn Nguyên 80/20 Qui tắc 4: Nếu định khơng có tác dụng, phải mạnh định dạn thay đổi để địnhra sớm tốt Qui tắc 5: Với hoạt động cho kết tốt đẹp, đầu tư gấp đơi, gấp tư vào 5 Các lĩnh vực ứng dụng nguyên lý 80/20 (tt) 5.2 Quản trị kho Quản trị kho tốt theo nguyên lý 20/80 vấn đề mấu chốt định lợi nhuận, đồng thời “phép thử” cho biết đơn vị kinh doanh vận hành cách đơn giản hay phức tạp Hàng hóa lưu kho thời gian lâu tốn hơn, chi phí nhiều hơn, sản phẩm tự thân khơng có khả sinh lợi Các lĩnh vực ứng dụng nguyên lý 80/20 (tt) Khi phân tích liệu, qui tắc 80/20 Pareto thể rõ: - 20% đơn vị lưu kho xuất chiếm 75% doanh thu hàng ngày Chủ yếu thùng hàng tính theo đơn vị lưu kho thuộc số nhiều thùng hàng thường xuyên xuất - 80% đơn vị lưu kho lại chiếm 25% doanh số hàng ngày Loại tổng cộng vài hàng/đơn vị lưu kho/ngày  20% có giá trị sinh lợi nhuận lớn 80% lại đem lại lợi nhuận 5 Các lĩnh vực ứng dụng nguyên lý 80/20 (tt) - Mạnh dạn cắt giảm sản phẩm không sinh lợi - Với số lượng sản phẩm nào, nên cắt giảm số lượng sản phẩm công năng, mặt hàng bán chậm - Cố gắng đẩy tốn chi phí quản lý kho cho bên khác chuỗi giá trị cộng thêm – tức cho nhà cung cấp khách hàng – chịu Giải pháp lý tưởng đừng điểm trọng yếu để số hàng hóa cần lưu kho đến gần phía bạn - Nếu buộc phải lưu kho hàng hóa, có nhiều chiến thuật áp dụng nguyên lý 80/20 để cắt giảm chi phí giảm thời gian hàng hóa lưu kho 5 Các lĩnh vực ứng dụng nguyên lý 80/20 (tt) 5.3 Quản trị dự án Quản trị dự án công việc - Một mặt, dự án phải có nhóm: xây dựng tảng tinh thần đồng đội, hợp tác - Mặt khác thành viên nhóm khơng biết rõ cơng việc phải làm, đòi hỏi phải có sáng kiến giải việc theo tình Để thực dự án cần - Đơn giản hóa mục tiêu - Xác lập hạn thời gian biểu “nghiệt ngã” - Xác lập kế hoạch trước hành động - Phải có thiết kế trước tiến hành Các lĩnh vực ứng dụng nguyên lý 80/20 (tt) 5.4 Đàm phán •Trong đàm phán số vấn đề thực quan trọng Chỉ 20% – hay – điểm cần thương thảo chiếm 80% khối lượng tranh chấp •Chớ hấp tấp đốt cháy giai đoạn thương thảo Phần lớn buổi đàm phán phải qua giai đoạn thăm dò, “tung hỏa mù” vấn đề chốt lại thời hạn sửa kết thúc 80% nhượng thực vào 20% giai đoạn cuối thương lượng 17 Các lĩnh vực ứng dụng nguyên lý 80/20 (tt) Áp dụng vào việc sử dụng thời gian 80% thành tựu đạt 20% thời gian bỏ ra; 80% hạnh phúc có 20% thời gian đời người Hàm ý giả thiết sau: Hầu chúng hếtthể việc ta có giá trịphải thấplàm Nếu có ta canbiết thiệp tậnchúng vào dụngvấn chỉlàm đề20% này, lượng chúng thời ta gian - Một vài khoảng thờiSẽgian ngắn ngủi đời quý giá gìlàm gìtriệt có để chuyện chẳng thiếu thời gian! gìtrong nhiều so vớithay tồnđổi khoảng thời thực lặt vặt làmgian chocòn việclại sử dụng thời gian hiệu đôi chút 5 Các lĩnh vực ứng dụng nguyên lý 80/20 (tt) Hãy nhận diện 20% cho bạn 80% giá trị: xác định đặc điểm chung khoảng thời gian hiệu quả, thành đạt, hạnh phúc Hãy tăng lượng 20% thời gian tạo cho bạn 80% giá trị Loại bỏ giảm bớt hoạt động tạo giá trị thấp việc loại bỏ hoạt động giá trị thấp thật đòi hỏi thay đổi tình cách triệt để – việc làm mới, người bạn mới, chí lối sống hay bạn đời Hãy vạch kế hoạch thực thay đổi mong muốn để đạt thành công hạnh phúc 6 Kết luận Nguyên lý 80/20 chứng minh giá trị tất lĩnh vực sản xuất kinh doanh góp phần khơng nhỏ thành cơng ngồi sức tưởng tượng tập đồn, doanh nghiệp lớn dụng NguyênTây lý Pareto trongchâu mọiÁ.việc thếHãy giớiáp phương nước bạn làm sử dụnglýnó80/20 khơng cách thơng minh Tuy Ngày nguyên tồn chỉxuất làmkinh việcdoanh thơng, mà minh việc hoạt khơng động sản mà đuợclàm sử dụng thơng minh vớicủa việc đắn rộng cách rãi sống ởđúng khía cạnh chủ yếu Cho nên đuợc gọi “quy luật vàng” lĩnh vực Và bắt đầu tìm kiếm củng cố 20% riêng để tiếp tục nâng hiệu làm việc lên gấp nhiều lần Tài liệu tham khảo Cám ơn lắng nghe cô bạn! ... nguyên lý 80/20 (tt) - Mạnh dạn cắt giảm sản phẩm không sinh lợi - Với số lượng sản phẩm nào, nên cắt giảm số lượng sản phẩm công năng, mặt hàng bán chậm - Cố gắng đẩy tốn chi phí quản lý kho... Nguồn gốc nguyên lý 80/20 Định nghĩa nguyên lý 80/20 Tầm quan trọng nguyên lý 80/20 Cách sử dụng nguyên lý 80/20 Các lĩnh vực ứng dụng nguyên lý 80/20 Kết luận Nguồn gốc nguyên lý 80/20 - Năm 1897,... thành công hạnh phúc 6 Kết luận Nguyên lý 80/20 chứng minh giá trị tất lĩnh vực sản xuất kinh doanh góp phần khơng nhỏ thành cơng ngồi sức tưởng tượng tập đồn, doanh nghiệp lớn dụng NguyênTây lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề báo cáo môn quản lý sản xuất công nghiệp ĐHCT khoa công nghệ , Chuyên đề báo cáo môn quản lý sản xuất công nghiệp ĐHCT khoa công nghệ

Từ khóa liên quan