Đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trịmất răngloại kenndy i và II bằng hàm khung có sử dụng khớp nối preci

211 41 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 22/09/2019, 07:39

1 ĐẶT VẤN ĐỀ Mất coi khuyết tật ảnh hưởng đến ăn nhai, thẩm mỹ mà ảnh hưởng tới mối quan hệ xã hội nghề nghiệp chất lượng sống Theo kết điều tra sức khỏe miệng toàn quốc Việt Nam Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt, trường Đại Học Y Hà Nội tiến hành nghiên cứu năm 2015 10.800 đối tượng người cao tuổi nông thơn thành thị số trung bình lứa tuổi 60 8,04±8.74 [1] Như vây nhu cầu phục hình cộng đồng lớn cấp thiết Có nhiều phương pháp phục hình cho kiểu Kennedy I II: hàm giả tháo lắp nhựa, hàm khung, Implant Trong hàm khung sử dụng phổ biến ưu điểm sau: truyền lực nhai sinh lý phần lên răngchân răng-vùng quanh xương, vùng cổ lợi viền cổ hàm khung giải phóng bệnh nhân dễ chịu hơn, có cảm giác nhai thật, giá thành rẻ, dễ thêm răng, thêm móc… Tuy nhiên hàm khung có lực tác động ảnh hưởng xấu lên trụ sống hàm vùng Vì việc phác họa khung sườn thiết kế phương tiện lưu giữ điều trị phục hình hàm khung quan trọng Thiết kế lưu giữ hàm khung phụ thuộc chủ yếu vào vai trò khớp nối, móc phương tiện lưu giữ khác để hạn chế loại bỏ lực xoắn lên trụ phân bố lực nhai trụ sống hàm Nhược điểm móc lưu giữ hàm khung là: thẩm mỹ đặc biệt nhóm trước, sau thời gian sử dụng móc dễ bị biến dạng nên khả lưu giữ giảm, gây mắc thức ăn làm sâu trụ mang móc… Để khắc phục phần hạn chế thiết kế khung, nhà nghiên cứu đưa hệ thống khớp nối (attachment) thay móc để kết hợp với khung Hệ thống khớp nối xác bao gồm hai phần phần âm gắn vào hàm giả phần dương gắn vào trụ mang khớp nối Sự cải tiến mang lại hiệu thẩm mỹ so với mang móc thơng thường, hấp thu lực đối kháng để bảo vệ trụ Một số liên kết ngồi thân có tác dụng chuyển lực tác động từ trụ đỡ qua phần mềm xương thông qua hàm giả Phần lớn cơng trình nghiên cứu Việt Nam hàm khung với móc đúc như: Phạm Lê Hương [2], Nguyễn Thị Minh Tâm [3],Trần Bình Minh [4], Tống Minh Sơn [5] cho thấy hàm khung gây số tác động đến tổ chức miệng lại là: thẩm mỹ, lưu giữ, vấn đề tiêu xương vùng trụ sống hàm Trong tất nguyên cứu hàm khung Việt Nam chưa thấy có nghiên cứu đề cập đến kết hợp hàm khung khớp nối Để nghiên cứu ảnh hưởng hàm khung với tổ chức miệng lại hiệu phục hình hàm khung có sử dụng khớp nối Preci chúng tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: "Đặc điểm lâm sàng đánh giá kết điều trị loại Kenndy I II hàm khung có sử dụng khớp nối Preci" MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Mô tả đặc điểm lâm sàng, Xquang nhóm bệnh nhân Kennedy I II có định làm hàm khung Đánh giá kết điều trị Kennedy I II hàm khung có sử dụng khớp nối Preci Chương TỔNG QUAN 1.1 Phân loại : có nhiều cách phân loại 1.1.1 Phân loại theo Kourliansky: phân loại dựa vào tiếp xúc xác định điểm chạm hàm tương quan khớp cắn trung tâm, có loại: - Loại I : Mất đủ điểm chạm - Loại II : Mất điểm chạm - Loại III: Mất điểm chạm nhiều cung hàm - Loại IV: Mất toàn 1.1.2 Phân loại theo Kennedy (hình 1.1): phân loại dựa theo tình trạng - Loại I : Mất bên khơng giới hạn phía xa - Loại II : Mất bên khơng có giới hạn phía xa - Loại III: Mất hàm có giới hạn khoảng - Loại IV: Mất nhóm cửa Loại I Loại III Loại II Loại IV Hình 1.1 Phân loại rng theo Kennedy [6] Hình 1.1 Phân loại theo Kennedy[6] 1.1.3 Phân loại theo Kennedy có bổ xung Applegate Cách phân loại Kennedy chưa thật hồn hảo sau tác giả Applegate chỉnh sửa bổ xung dựa số nguyên tắc sau: Nguyên tắc 1: Phân loại tiến hành sau nhổ có định nhổ Nguyên tắc 2: Nếu số mà khơng cần làm giả khơng tính đến phân loại Nguyên tắc 3: Nếu số mà dùng trụ só tính đến phân loại Ngun tắc 4: Nếu số mà không cần làm giả (ví dụ: số đối diện mà khơng làm giả) khơng tính đến phân loại Nguyên tắc 5: Vùng phía sau ln chọn để qui định loại Nguyên tắc 6: Những khoảng khác gọi biến thể đánh số Nguyên tắc 7: Độ rộng khoảng biến thể không tính đến phân loại mà tính số khoảng có thêm Nguyên tắc 8: loại IV khơng có biến thể Phân loại - Loại I : Mất bên khơng có giới hạn phía sau - Loại II : Mất bên khơng có giới hạn phía sau - Loại III: Mất sau bên có giới hạn phía sau, phía sau kề khoảng gánh lực nhai hàm giả - Loại IV: Mất nhóm trước đường cắt ngang khoảng - Loại V: Mất bên có giới hạn, trước kề khoảng không đủ khả chịu lực nhai - Loại VI: Mất bên có giới hạn, lại gánh lc nhai hm gi [6] Mỗi loại có tiểu lo¹i tïy theo nã kÌm theo víi mét, hai, ba hay bốn khoảng trừ loại IV tiĨu lo¹i Trong cách phân loại, phân loại theo theo Kennedy bổ xung Applegate phù hợp sử dụng cách phân loại nghiên cứu hợp lý cảvì cách phân loại cho thấy rõ tình trạng hàm riêng biệt, giúp thầy thuốc có phương hướng điều trị cách rõ ràng hợp lý cho người bệnh Trường hợp phía sau khơng giới hạn xa, bệnh nhân khơng có đủ điều kiện kinh tế khơng có định cắm ghép Implant phục hình tháo lắp theo phương thức tựa lên răng, nha chu tựa lên niêm mạc- xương thay thTrờng hợp sau không giới hạn, hai bên hay bên (loại I, loại II) làm hàm tháo lắp vừa tựa lên - nha chu, vừa tựa lên niêm mạc xơng Loại I, II với khoảng phía sau rộng việc hàm giả tựa lên niêm mạc-xương chủ yếu, đánh giá đặc điểm lâm sàng lập kế hoạch điều trị phù hợp cho trường hợp cụ thể quan trọng Trường hợp có giới hạn với khoảng hẹp hay vừa phải (loại III, IV, VI ) nên làm loại hàm gi ả ch ỉ t ựa lên – nha chu (cầu răng, hàm gắn chặt hay hàm khung) + Trường hợp có giới hạn với khoảng rộng (Loại III, loại IV, Loại V) nên làm lo ại hàm gi ả v ừa tựa lên vừa tựa lên niêm mạc 1.2 Phục hình hàm khung * Ưu điểm: so với hàm giả tháo lắp phần nhựa, hàm khung có độ bền cao so với hàm nhựa, đem lại hiệu ăn nhai, phát âm tốt hạn chế chuyển động tự phục hình nhờ khối đúc với móc, tựa thật, gọn hơn, lực nhai truyền lên trụ sống hàm Khả nhai nghiền tốt cấu trúc vững có nâng đỡ tốt răng, ổn định tốt khả chống lại lực di chuyển tự hàm giả tốt hàm ăn nhai * Nhược điểm: kỹ thuật lâm sàng labo phức tạp * Chỉ định: khoảng rộng không làm cầu răng, khơng có giới hạn phía xa, sống hàm vùng tiêu nhiều, nâng đỡ vùng quanh giảm, phục hình sau phẫu thuật * Chống định: bệnh nhân có thật xoay trục nhiều, lại sâu nhiều, viêm quanh chưa điều trị ổn định [721],[8] 1.2.1 Lịch sử phục hình hàm khung Ngay từ kỷ thứ trước Công nguyên, người Etruscan miền bắc Italy chế tác phần giả để thay từ người động vật khác gắn chặt với vàng dát mỏng Qua nghiên cứu Moriyama [96] cho thấy giả gỗ phát minh Nhật vào khoảng đầu kỷ 16 Sau người ta biết sử dụng người điêu khắc từ ngà voi, sừng động vật thay bị Những giả làm với hàm lớn, dựa nguyên tắc bám dính chỗ Những năm cuối kỷ 18, Delabarre sử dụng (móc) tương tự móc ngày hàm giả tháo lắp phần để lưu giữ Trong kỷ 19, Alcock [10] người sử dụng hàm giả đúc kim loại Trước đổi Alcock, gia cố hàm giả kim loại sử dụng từ việc cắt kim loại mỏng định hình thành dạng hàm giả sử dụng Năm 1728, Pierre Fauchard mô tả việc làm giả cách sử dụng khung kim loại điêu khắc từ xương động vật Các giả sứ thực khoảng năm 1770 Alexis Duchâteau Trong năm 1791, sáng chế Anh cấp cho Nicholas Dubois De Chemant, với phát minh hàm giả từ trở lên hàm giả tồn có lò xo để buộc dán Năm 1907 Haynes phát minh hợp kim Coban - Crom Năm 1918 Aker coi người đề xướng phương pháp đúc liền khối: móc răng, cầu nối, phận mang giả Erdle Prange (1929) đưa đạo cụ thể kỹ thuật hợp kim [9] Ney (1940) đưa phương pháp đúc trực tiếp hàm khung mẫu hàm với nguyên tắc chặt chẽ Mỹ đẩy mạnh phát triển hàm khung Trong kỷ 20 Anh, Polymethyl methacrylate (PMMA) lần sử dụng sở vật chất hàm giả vào năm 1936 Từ đến methyl methacrylate giữ nguyên vật liệu chủ đạo để chế tạo hàm giả tháo lắp [118][11] 1.2.2 Hợp kim đúc khung Yêu cầu hợp kim đúc Yêu cầu quan trọng hợp kim dùng để đúc khung tính tương hợp sinh học cao, khơng gây ảnh hưởng cảm giác khó chịu miệng Hợp kim phải tổ chức miệng chấp nhận: không độc, không rỉ, khơng tạo dòng điện Galvanic gây cảm giác khó chịu cho bệnh nhân Cơ học: bền vững yêu cầu chủ yếu để làm khung phương tiện lưu giữ Tính bền vững đơi với độ đàn hồi cao • Dải nóng chảy: tính từ nhiệt độ hợp kim nóng chảy hồn tồn đến nhiệt độ thành phần đơng đặc hồn tồn, thời gian phải vừa đủ để đúc chi tiết khung • Vật lý: tỷ trọng thấp để hợp kim nhẹ, giá thành thấp • Độ rắn: hợp kim cần có độ rắn vừa đủ, rắn có bất lợi khó thi cơng, khó sử dụng, khó mài nhẵn, làm hại đến mang móc đối diện Tốt nên dùng hợp kim có độ rắn tương đương độ rắn men 320 VHN số đo độ rắn theo Vickers (Vickers hardness number) • Độ cứng: hợp kim mài mòn hay khơng Độ cứng tỷ lệ thuận với độ uốn cong, đơn vị tính kg/mm2 • Độ bền hợp kim: chống lại thay đổi cố định hình dạng, đặc biệt vùng nối khơng thể hiệu chúng bị uốn bóp méo Đơn vị ngưỡng bền Mpa (Mega pascan) [12],[13],[14],[15],[16] * Ngoài lựa chọn hợp kim cho đúc khung cần lưu ý: - Hợp kim phải khơng có đòi hỏi khó sử dụng - Các kim loại, hợp kim vật liệu kèm phải đầy đủ, không đắt - Đối với gia công labo: hợp kim cần dễ nấu chảy, dễ đúc, dễ hàn, dễ đánh bóng, co, không phản ứng với vật liệu làm khuôn đúc, kháng mòn, khơng bị lún nung Hợp kim khơng có khói bụi, khí độc ảnh hưởng đến kỹ thuật viên - Khối lượng riêng hợp kim khối lượng tính gam hợp kim 1cm3 Hợp kim có khối lượng riêng lớn thường dễ đúc [17],[18],[19] Bảng 1.1 So sánh đặc tính hợp kim thường dùng để đúc khung Hợp kim thường Stellite gồm: Crome, Coban, Molybden Mức độ phổ biến, Giá thành hạ nên giá thành phổ biến +++ Giới hạn đàn hồi + Hợp kim titan ++ ++ Hợp kim vàng dạng IV sau xử lý nhiệt Giá thành cao nên sử dụng + +++ Độ co Khả chống gãy Độ cứng Độ kéo dãn đứt Tỷ trọng +++ +++ ++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + ++ +++ Nhẹ: 7,9 Thường 19 Phục hình hàm khung thường sử dụng hợp kim thường hợp kim titan với đặc tính titan đàn hồi tốt hợp kim thường [20],[21],[22],[23] 1.2.3 Các thành phần cấu tạo hàm khung 1.2.3.1 Khung (Thanh nối chính): Là tổng thể hàm mà phận khác liên kết vào giả, thành phần liên hệ với thật lại [24],[25],[26]  Nối hàm * Thanh đơn phía sau: Sử dụng cho loại KIII.Thanh nối loại sử dụng có kích thước dày, gây vướng lưỡi nhiều Hình 1.2 Thanh đơn [27] 10 * Bản cái: Bản định để phục hồi khoảng ngắn phía sau Hình 1.3 Bản Bản thường định KIII, KII thiết kế loại Kennedy I thiết kế hàm khung với khớp nối * Thanh kép: Là loại nối cứng thiết kế trường hợp bệnh nhân có lồi cứng người bệnh khơng muốn hàm khung che phủ vòm miệng nhiều Hình 1.4 Thanh kép [27] Loại nối chống định dùng trường hợp lại có vùng quanh yếu * Thanh nối hình chữ U hay hình móng ngựa: Trong q trình nghiên cứu có thắc mắc anh/chị hỏi lại Việc tham gia nghiên cứu hoàn toàn tự nguyện xin cam đoan thông tin cá nhân đối tượng nghiên cứu bảo mật tuyệt đối sử dụng nghiên cứu Sau nghe bác sỹ giải thích mục đích nghiên cứu, tơi đồng ý tham gia vào nghiên cứu Ngày tháng năm Ký tên Ký tên PHỤ LỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI VIỆN ĐÀO TẠO RĂNG HÀM MẶT BẢN THÔNG TIN VỀ NGHIÊN CỨU Đề tài nghiên cứu: “ Đặc điểm lâm sàng đánh giá kết Kennedy I II hàm khung có sử dụng khớp nối Preci” Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS Trương Uyên Thái Ths.Bs Phạm Thái Thông Nghiên cứu tiến hành nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực Y học lâm sàng, Viện Đào Tạo Răng Hàm Mặt- trường Đại Học Y Hà nội quản lý Nghiên cứu nhằm đánh giá đặc điểm lâm sàng nhóm bệnh nhân Kennedy I, II kết điều trị hàm khung có sử dụng khớp nối Preci Kết nghiên cứu cung cấp số liệu quan trongj đóng góp cho cho việc đánh giá tiêu chí trụ mang khớp nối, mức độ ảnh hưởng hàm khung tới quan cận phục hình; số liệu phục vụ cho mục đích khoa học, đào tạo điều trị Nghiên cứu tiến hành Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh Viện Thanh Nhàn Hà Nội, đánh giá 32 bệnh nhân Kennedy I, II có đủ tiêu chuẩn làm hàm khung với tổng số 37 hàm khung thời gian theo dõi 18 tháng Các đối tượng nghiên cứu chọn tiến hành khám, điều trị tiền phục hình, thiết kế khung, tiến hành làm khớp nối hàm khung, lắp hàm, chỉnh sửa khớp cắn, đánh giá kết sau điều trị Các điều tra viên trải qua buổi tập huấn khám đánh giá ảnh hưởng hàm khung tới quan cận phục hình theo phương pháp tiêu chuẩn đánh giá đưa đề cương nghiên cứu, dựa tài liệu tham khảo nước quốc tế Các qui trình đánh giá đối tượng nghiên cứu tuân thủ theo qui trình khám thơng thường khơng gây tác hại chỗ hay tồn thân, khơng ảnh hưởng tới sức khỏe người tham gia vào nghiên cứu PHỤ LỤC BẢNG CÁC BIẾN SỐ NGHIÊN CỨU Các biến số Thời điểm đánh giá Mục tiêu Mô tả đặc điểm lâm sàng, XQ nhóm bệnh nhân R Kennedy I II có định làm hàm khung Khám đánh giá bệnh nhân R Kennedy I II có định làm hàm khung mang khớp nối Mục tiêu 2: Biến số nghiên cứu Định nghĩa biến Tuổi: chia làm hai nhóm: từ 40-64 tuổi, ≥ 65 tuổi Biến nhị phân Độ tuổi trung bình Biến liên tục Giới: Nam, nữ Biến nhị phân - Tình trạng R theo Kennedy I,II Biến nhị phân Số lượng hàm Biến định lượng Số trung bình.(Mất từ 4-9R; >9 R) Biến nhị phân Hiệu lực nhai lại: (50%) Biến thứ tự -Tình trạng quanh R R lại cung Biến định lượng hàm: số GI (theo thang điểm) Độ lung lay R (được chia làm độ) Biến thứ tự CChiều cao thân R trụ Biến định lượng Tình trạng xương ổ R Biến định lượng Tổ chức cứng (có khơng tổn Biến nhị phân thương tổ chức cứng Vùng cuống R (có không tổn Biến nhị phân -XQ thương vùng cuống) Đo kích thước vùng sống hàm R Biến định lượng Thời điểm sau lắp - Lưu giữ:tốt, trung bình, Biến thứ tự Phương pháp thu nhậpCách thu thập Qua hỏi bệnh Qua hỏi bệnh Qua thăm khámQua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Các biến số Thời điểm đánh giá Đánh giá kết điều trị hàm Kennedy I II hàm khung có sử dụng khớp nối Preci Biến số nghiên cứu Khớp cắn: tốt, trung bình, - Thẩm mỹ: tốt, trung bình, Thời gian thích nghi: < tuần, từ 2-4 tuần Định nghĩa biến định tính Biến thứ tự Biến thứ tự Biến nhị phân Khả ăn nhai: tốt, trung bình, Biến thứ tự Sự hài lònglòng: Hài lòng, chấp nhận Biến nhị phân - Ảnh hưởng hàm khung lên niêm mạc sống Biến định lượng hàm Thời điểm sau Lưu giữ: Tốt, Trung bình, Kém Biến thứ tự Khớp cắn: Tốt, Trung bình, Kém Biến thứ tự lắp hàm tháng Thẩm mỹ: Tốt, Trung Bình, Kém Biến thứ tự Khả ăn nhai: tốt, trung bình, Biến thứ tự Phương pháp thu nhậpCách thu thập Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Sự hài lòng: Hài lòng, chấp nhận Biến nhị phân Ảnh hưởng hàm khung lên trụ R Biến thứ tự lại: tốt, trung bình, Thời điểm sau lắp Lưu giữ: Tốt, Trung bình, Kém hàm 12 tháng Khớp cắn: Tốt, Trung bình, Kém Thẩm mỹ: Tốt, Trung Bình, Kém Qua thăm khám Qua thăm khám Biến thứ tự Biến thứ tự Biến thứ tự Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Các biến số Thời điểm đánh giá Biến số nghiên cứu - Chức ăn nhai: tốt, trung bình, Định nghĩa biến Biến thứ tự Ảnh hưởng hàm khung lên trụ R Biến thứ tự lại: Tốt, trung bình, Thời điểm sau lắp Chức ăn nhai: tốt, trung bình, hàm 18 tháng Thẩm mỹ: Tốt, trung bình, Tình trạng trụ: tốt, trung bình, Vùng sống hàm răng: tốt, trung bình Biến thứ tự Biến thứ tự Biến thứ tự Biến thứ tự Phương pháp thu nhậpCách thu thập Qua thăm khám Qua thăm khám Qua hỏi thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám Qua thăm khám BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ Y TẾ TRƯỜNG I HC Y H NI PHM THI THễNG ĐặC ĐIểM LÂM SàNG Và ĐáNH GIá KếT QUả ĐIềU TRị MấT R¡NG KENNEDY I Vµ II B»NG HµM KHUNG Cã Sư DơNG KHíP NèI PRECI Chun ngành : Răng Hàm Mặt Mã số : 62720601 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS.Trương Uyên Thái HÀ NỘI – 2017 LỜI CÁM ƠN Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, xin chân thành cám ơn: PGS.TS Trương Uyên Thái, nguyên chủ nhiệm Khoa Răng miệng Học viện Quân y, người thầy tận tình ủng hộ, động viên hướng dẫn suốt trình học tập, nghiên cứu để hồn thành luận án Tôi xin trân trọng cám ơn Thầy, Cơ nhà khoa học có uy tín thành viên hội đồng chấm luận án cấp trường cấp sở: PGS.TS Mai Đình Hưng, PGS.TS Trương Mạnh Dũng, PGS.TS Trịnh Đình Hải, PGS.TS Ngơ Văn Thắng, PGS.TS Tống Minh Sơn, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, PGS.TS Hoàng Đạo Bảo Trâm, PGS.TS Phạm Như Hải, PGS.TS Võ Trương Như Ngọc, TS Chu Thị Quỳnh Hương, tạo điều kiện có ý kiến đóng góp q báu giúp tơi hồn thành luận án Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban giám hiệu, Phòng đào tạo sau đại học Trường Đại học Y Hà Nội, Ban lãnh đạo Viện đào tạo Răng Hàm Mặt, Bộ mơn Phục hình -Viện đào tạo Răng Hàm Mặt Trường Đại học Y Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ q trình nghiên cứu đề tài hồn thành luận án Tôi xin chân thành cảm ơn tới Ban Giám đốc bệnh viện Thanh Nhàn, phòng Tổ chức cán Bệnh viện, Đơn nguyên Răng Hàm Mặt bệnh viện Thanh Nhàn, đồng nghiệp bạn bè động viên khuyến khích giúp đỡ tơi q trình thực luận án Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới bố, mẹ, người chồng u q tơi người thân gia đình khích lệ tạo điều kiện thuận lợi cho tơi q trình học tập hồn thành luận án NCS.Phạm Thái Thơng LỜI CAM ĐOAN Tơi là: Phạm Thái Thơng, nghiên cứu sinh khóa 30 Trường Đại học Y Hà Nội, chuyên ngành Răng Hàm Mặt, xin cam đoan: Đây luận án thân trực tiếp thực hướng dẫn PGS.TS Trương Un Thái Cơng trình không trùng lặp với nghiên cứu khác công bố Việt Nam Các số liệu thơng tin nghiên cứu hồn tồn xác, trung thực khách quan Hà Nội, ngày 0106 tháng 201 năm 20157 Người viết cam đoan Phạm Thái Thông DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT % : Tỷ lệ % Cao TB : Chiều cao trung bình GI : Chỉ số lợi (Gingival Index) KI : Mất loại I Kennedy KII : Mất loại II Kennedy n,N : Số lượng n1 : Nhóm trụ mang khớp nối n2 : Nhóm trụ gần khoảng có giới hạn xa n3 : Nhóm trụ xa khoảng NN khác : Nguyên nhân khác PDI : Chỉ số bệnh vùng quanh (Periodontal Diesease Index) RHL : Răng hàm lớn RHN : Răng hàm nhỏ Rộng TB : Chiều rộng trung bình Sâu R : Sâu TB : Trung bình VHN : Độ cứng hợp kim (Vickers hardness number) VQR : Viêm quanh XQ : X quang MỤC LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC HÌNH DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ 3,9-14,16,19-22,41,46,47,49,52,60,64,65,74,78,79,83,84,142-150 1,2,4-8,15,17,18,23-40,42-45,48,50,51,53-59,61-63,66-73,75-77,80-82,85141,151- ... nghiên cứu đề t i: "Đặc i m lâm sàng đánh giá kết i u trị lo i Kenndy I II hàm khung có sử dụng khớp n i Preci" MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU: Mô tả đặc i m lâm sàng, Xquang nhóm bệnh nhân Kennedy I II. .. lo i dựa vào tiếp xúc xác định i m chạm hàm tương quan khớp cắn trung tâm, có lo i: - Lo i I : Mất đủ i m chạm - Lo i II : Mất i m chạm - Lo i III: Mất i m chạm nhiều cung hàm - Lo i IV:... chọn khớp n i Preci Clix Sử dụng khớp n i Preci Clix định hạn chế so v i Preci Vertix chiều cao thân khớp n i Preci Clix thực tế từ 5,1-5,3mm bề dày khớp n i 3,4mm chiều cao trụ ph i cao chiều
- Xem thêm -

Xem thêm: Đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trịmất răngloại kenndy i và II bằng hàm khung có sử dụng khớp nối preci , Đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trịmất răngloại kenndy i và II bằng hàm khung có sử dụng khớp nối preci , Đối với bệnh nhân có sống hàm tốt là yếu tố thuận lợi để giúp chống xoay hàm giả nhưng các bệnh nhân trong nghiên cứu này có nhiều hình dạng sống hàm khác nhau nên các tựa ở các vùng răng còn lại phải được tận dụng: do đó 100% các bệnh nhân đều được thiết, Sự lưu giữ của hàm khung sẽ giảm dần theo thời gian như theo kết quả của tác giả Cosme Ducia Candas [11677] sau 5 năm hàm khung có sự lưu giữ tốt chiếm 66% và có 74% bệnh nhân hài lòng với hàm khung.Theo kết quả nghiên cứu của tác giả Vermeulen M [117] sa, Mai Đình Hưng (2008). Vật liệu nha khoa, Bài giảng sau đại học,Trường Đại học Y Hà Nội, 13-17., Đàm Ngọc Trâm (2013). Nghiên cứu phục hình hàm khung cho bệnh nhân khuyết hổng xương hàm dưới, Luận án tiến sỹ, trường Đại học Y Hà Nội, 103-145., Mai Đình Hưng (2008). Hàm khung, Bài giảng sau đại học, Trường Đại học Y Hà Nội, 1-9; 30-33.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm