GIAO AN TIN HOC 9 THEO 5 HOẠT ĐỘNG

114 119 1
  • Loading ...
1/114 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 17:40

Ngày soạn: 16/08/2019 Chủ đề 1: MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET Giới thiệu chung chủ đề: Ở lớp em học số phần mềm ứng dụng như: Microsoft Word, Microsoft Excel, NNLT Pascal Hàng ngày, em thường hay trao đổi với bạn bè cách Chat gửi Email, em có thắc mắc người ta lại làm không Muốn biết câu trả lời em hiểu rõ chương trình lớp 9, Chủ đề giúp biết mạng Internet, cách thức tổ chức tìm kiếm thông tin Internet Thời lượng dự kiến thực chủ đề: tiết ( PPCT : tiết1,2,3,4,5,6) I MỤC TIÊU: Kiến thức, kĩ năng, thái độ: -Kiến thức: + Biết nhu cầu mạng máy tính lĩnh vực truyền thơng + Biết khái niệm mạng máy tính, Internet, địa IP, hệ thống WWW, siêu văn bản, Trang web, trình duyệt web, website + Biết số loại mạng máy tính, mơ hình mạng + Các lợi ích Internet mang lại, sơ lược giao thức TCP/IP + Biết cách kết nối Internet + Truy cập tìm kiếm thơng tin Internet - Kỹ năng: + Kỹ thu thập thông tin SGK, quan sát trình bày vấn đề liên quan đến mạng máy tính internet + Kỹ quan sát, lắng nghe hoạt động nhóm có hiệu + Rèn kỹ khai thác, tìm kiếm thơng tin, học liệu tham khảo + Rèn kỹ vận dụng kiến thức liên môn để giải vấn đề thực tế + Phân biệt qua hình vẽ: mạng LAN, WAN, mạng khơng dây có dây, số thiết bị kết nối, mơ hình mạng ngang hàng mơ hình khách chủ + Biết tìm kiếm thơng tin Internet + Sử dụng trình duyệt web - Thái độ: +Giáo dục học sinh có ý thức mạng máy tính internet mục đích để đạt hiệu tốt + Rèn ý thức, tinh thần tham gia mơn học + u thích mơn Tin học môn khoa học khác ý thức vận dụng kiên thức học vào tìm hiểu nội dung học + Nghiêm túc học tâoj, có ý thức bảo vệ chung + Giúp đỡ học tập Định hướng lực hình thành phát triển: - Phát triển lực phát giải vấn đề + Biết cách nghiên cứu tình gợi vấn đề, từ học sinh phát vấn đề, tìm cách giải vấn đề - Năng lực sử dụng công nghệ thông tin + Thực theo quy trình mục đích sử dụng mạng máy tính internet + Sử dụng thành thạo trình duyệt Web thơng dụng internet để tìm kiếm thơng tin Trang Giáo án Tin học II.CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH: GIÁO VIÊN: - Hình vẽ sgk, mơ hình - Phiếu học tập học sinh - Bảng Phụ HỌC SINH: - Tiếp cận nội dung - Mỗi nhóm đem theo bảng nhóm - Tìm hiểu mạng Internet, trình duyệt web, cách tổ chức thơng tin Internet - Đồ dùng học tập, tập vở, bút, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: Hoạt động 1: Tình xuất phát/ khởi động Mục tiêu hoạt Nội dung, phương pháp, tổ chức hoạt Dự kiến sản phẩm, đánh giá động động học tập học sinh kết hoạt động - Học sinh biết Noäi dung: - Trước vào GV cho mạng máy HS xem hình ảnh ( tranh minh họa) tính, mạng ? Em xem hình ảnh nói - Mạng internet Internet, vấn đề gì? thành phần Phương thức tổ chức hoạt động học tập: mạng máy tính? (Tổ chức HS hoạt động nhóm) *Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị học sinh xác định: Câu 1: Mạng máy tính, Internet gì?Câu 2: Các thành phần mạng? *Thực nhiệm vụ + Làm việc theo nhóm : Phân nhiệm vụ cụ thể cho nhóm hoạt động Nhóm 1, 2: Thực câu hỏi Nhóm 3, 4: Thực câu hỏi Học sinh tự suy nghĩ viết câu trả lời vào bảng nhóm *Báo cáo kết thực nhiệm vụ học Nhóm 1,2: - Mạng máy tính tập hợp tập -Yêu cầu đại diện nhóm lên báo cáo kết máy tính kết nối với Yêu cầu nhóm nhận xét, đánh giá cho phép dùng chung tài nguyên nhóm lại - Internet mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính khắp giới Nhóm 3, 4: -Các thành phần mạng: + Thiết bị đầu cuối + Môi trường truyền dẫn + Các thiết bị kết nối mạng + Giao thức truyền thơng: Trang Giáo án Tin học Mục tiêu hoạt động - Học sinh nắm phân loạiMạng máy tính, Vai trò lợi ích mạng máy tính -Một số dich vụ ứng dụng Internet thông dụng *Đánh giá kết hoạt động GV: Nhận xét, đánh giá chung cho hoạt động tìm hiểu Chốt kiến thức - Mạng máy tính tập hợp máy tính kết nối với cho phép dùng chung tài nguyên liệu, phần mềm, thiết bị phần cứng, … - Internet mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính khắp giới sử dụng giao thức truyền thông TCP/IP -Các thành phần mạng: + Thiết bị đầu cuối + Môi trường truyền dẫn + Các thiết bị kết nối mạng + Giao thức truyền thơng: Hoạt động 2: Hình thành kiến thức Nội dung, phương pháp, tổ chức hoạt Dự kiến sản phẩm, đánh giá động học tập học sinh kết hoạt động Nội dung 1.Phân loại mạng máy tính ? Cần máy tính để kết nối thành - máy trở lên mạng? Khoảng cách máy bao -Xa nhiêu? Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị học sinh xác định: Phân loại mạng vào đâu? *Thực nhiệm vụ + Làm việc cá nhân : Học sinh tự suy nghĩ viết câu trả lời vào soạn *Báo cáo kết thực nhiệm vụ học Kết hoạt động: -Dựa mơi trường truyền tập -u cầu hs trình bày Yêu cầu em dẫn - Dựa phạm vi sử dụng: khác nhận xét, đánh giá nhóm lại *Đánh giá kết hoạt động GV: Nhận xét, đánh giá chung cho hoạt động tìm hiểu Chốt kiến thức +Dựa môi trường truyền dẫn: - Mạng có dây: sử dụng mơi trường truyền dẫn dây dẫn - Mạng không dụng môi truyền dẫn dây: sử trường khơng dây Trang Giáo án Tin hoïc +Dựa phạm vi sử dụng: - Mạng cục (LAN): phạm vi hẹp văn phòng, tồ nhà, trường học, công ty, … - Mạng diện rộng (WAN): phạm vi rộng tỉnh, quốc gia, toàn cầu Thông thường mạng WAN tập hợp mạng LAN Mơ hình mạng WAN 2.Nội dung2: Vai trò lợi ích máy tính mạng: - cho hs quan sát Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị học sinh xác định: Câu 1: Vai trò mạng? Câu 2: Lợi ích mạng? *Thực nhiệm vụ + Làm việc theo nhóm : Phân nhiệm vụ cụ thể cho nhóm hoạt động Nhóm 1, 2: Thực câu hỏi Nhóm 3, 4: Thực câu hỏi Học sinh tự suy nghĩ viết câu trả lời vào bảng nhóm *Báo cáo kết thực nhiệm vụ học - Hs hoạt động nhóm tập -Yêu cầu hs trình bày Yêu cầu em khác nhận xét, đánh giá nhóm lại Trang Giáo án Tin học Nhóm 1,2: Vai trò: - Máy chủ (Server): Điều khiển toàn việc quản lý phân bổ tài nguyên mạng -Máy trạm (Client, workstation) dùng để truy cập, dùng chung phần mềm, chơi trò chơi, khai thác tài ngun Nhóm 3,4:Lợi ích mạng máy tính: - Dùng chung liệu - Dùng chung thiết bị phần *Đánh giá kết hoạt động cứng máy in, nhớ, ổ GV: Nhận xét, đánh giá chung cho hoạt đĩa, … động tìm hiểu Chốt kiến thức - Dùng chung phần mềm: a) Vai trò: phần mềm diệt virus, … - Trao đổi thông tin - Máy chủ (Server): Điều khiển toàn việc quản lý phân bổ tài nguyên mạng -Máy trạm (Client, workstation) dùng để truy cập, dùng chung phần mềm, chơi trò chơi, khai thác tài nguyên b Lợi ích mạng máy tính: - Dùng chung liệu - Dùng chung thiết bị phần cứng máy in, nhớ, ổ đĩa, … - Dùng chung phần mềm: phần mềm diệt virus, … - Trao đổi thông tin Nội dung 3:Làm để kết nối Internet Một vài ứng dụng: *Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị học sinh xác định: Câu 1: Làm kết nối Internet? Câu 2: Ứng dụng Internet? *Thực nhiệm vụ + Làm việc theo nhóm : Phân nhiệm vụ cụ thể cho nhóm hoạt động Nhóm 1, 2: Thực câu hỏi Nhóm 3, 4: Thực câu hỏi Học sinh tự suy nghĩ viết câu trả lời vào - Hs hoạt động nhóm bảng nhóm Trang Giáo án Tin học *Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập Yêu cầu đại diện nhóm lên báo cáo kết Yêu cầu nhóm nhận xét, đánh giá nhóm lại Nhóm 1,2: Kết nối Internet - Sử dụng modem qua đường điện thoại: - Sử dụng đường truyền riêng (Leased line): - Một số phương thức kết nối khác Nhóm 3,4; Ứng dụng - Hội thảo trực tuyến - Đào tạo qua mạng - Thương mại điện tử *Đánh giá kết hoạt động GV: Nhận xét, đánh giá chung cho hoạt - Tham gia diễn đàn, mạng xã hội động tìm hiểu Chốt kiến thức - Trò chuyện trực tuyến (Chat) a.Làm để kết nối Internet? - Chơi games trực tuyến - Sử dụng modem qua đường điện thoại: - Sử dụng đường truyền riêng (Leased line): (Online) - Một số phương thức kết nối khác Sử dụng đường truyền ADSL, tốc độ truyền liệu cao nhiều so với kết nối đường điện thoại Hiện có nhiều nhà cung cấp dịch vụ kết nối Internet qua đường truyền hình cáp Trong cơng nghệ khơng dây, Wi – Fi phương thức kết nối Internet thuận tiện b Ứng dụng Internet: - Hội thảo trực tuyến - Đào tạo qua mạng - Thương mại điện tử - Tham gia diễn đàn, mạng xã hội - Trò chuyện trực tuyến (Chat) - Chơi games trực tuyến (Online) Nội dung 4:Tổ chức thông tin Internet: *Chuyển giao nhiệm vụ - Đề nghị học sinh xác định: Câu 1: Thế siêu văn bản, trang web, website, địa website, trang chủ? *Thực nhiệm vụ + Làm việc theo cá nhân: Học sinh tự suy nghĩ viết câu trả lời vào soạn Trang Giáo án Tin học *Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập Yêu cầu đại diện nhóm lên báo cáo kết Yêu cầu nhóm nhận xét, đánh giá nhóm lại - Hs trả lời: * Siêu văn văn tích hợp nhiều phương tiện khác như: văn bản, hình ảnh, âm thanh, video, … liên kết tới siêu văn khác * Siêu văn văn thường tạo ngôn ngữ siêu văn HTML * Trên Internet, siêu văn gán cho địa truy cập gọi trang web *Đánh giá kết hoạt động * Một nhiều trang web liên GV: Nhận xét, đánh giá chung cho hoạt quan tổ chức địa động tìm hiểu Chốt kiến thức truy cập chung tạo thành website a) Siêu văn trang web * Trang chủ website * Siêu văn văn tích hợp nhiều trang web mở phương tiện khác như: văn bản, hình truy cập vào website ảnh, âm thanh, video, … liên kết tới siêu văn khác * Siêu văn văn thường tạo ngôn ngữ siêu văn HTML (Hypertext Markup Language) * Trên Internet, siêu văn gán cho địa truy cập gọi trang web b) Website, địa website trang chủ: * Một nhiều trang web liên quan tổ chức địa truy cập chung tạo thành website Địa truy cập chung gọi địa website * Hệ thống WWW cấu thành từ trang web xây dựng giao thức truyền tin đặc biệt, gọi giao thức truyền tin siêu văn HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) * Trang chủ website trang web mở truy cập vào website Địa trang chủ địa website Nội dung 5:Truy cập tìm kiếm Trang Giáo án Tin học thơng tin Internet: - Đề nghị học sinh xác định: Câu 1: Trình duyệt web gì? Câu 2: Tìm kiếm thơng tin Internet? Câu 3: Sử dụng cơng cụ tìm kiếm thông tin *Thực nhiệm vụ + Làm việc theo nhóm : Phân nhiệm vụ cụ thể cho nhóm hoạt động Nhóm 1, 2: Thực câu hỏi Nhóm 3: Thực câu hỏi Nhóm 4: Thực câu hỏi Học sinh tự suy nghĩ viết câu trả lời vào - Hs hoạt động nhóm bảng nhóm *Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập Yêu cầu đại diện nhóm lên báo cáo kết Yêu cầu nhóm nhận xét, đánh giá nhóm lại *Đánh giá kết hoạt động GV: Nhận xét, đánh giá chung cho hoạt động tìm hiểu Chốt kiến thức a) Trình duyệt web: * Trình duyệt web chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập trang web, tương tác với máy chủ hệ thống WWW tài nguyên khác Internet b) Truy cập trang web: Để truy cập trang web, ta cần thực hiện: Nhập địa trang web vào ô địa Nhấn Enter c) Sử dụng máy tìm kiếm: Để tìm kiếm thơng tin máy tìm kiếm, ta cần thực bước sau: Trang Giáo án Tin học - Nhóm 1, 2: * Trình duyệt web chương trình giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW: truy cập trang web - Nhóm 3: Để truy cập trang web, ta cần thực hiện: Nhập địa trang web vào ô địa Nhấn Enter - Nhóm 4: Để tìm kiếm thơng tin máy tìm kiếm, ta cần thực bước sau: Truy cập máy tìm kiếm Gõ từ khố vào dành để nhập từ khố Nhấn phím Enter nháy nút tìm kiếm Mục tiêu hoạt động - Học sinh nắm thực thao tác khởi động phần mềm Mouse skills - Thực mức luyện tập phần mềm Mục tiêu hoạt động -Hs biết người tiếng giới Tin học, tìm kiếm thơng tin hình ảnh Truy cập máy tìm kiếm Gõ từ khố vào dành để nhập từ khố Nhấn phím Enter nháy nút tìm kiếm Hoạt động 3: Luyện tập Nội dung, phương pháp, tổ chức hoạt động học tập học sinh *Chuyển giao nhiệm vụ - Bài tập 1: Website sau có chức tìm kiếm thơng tin? Hãy chọn phương án trả lời hợp lí chia sẻ, so sánh với nhóm khác: A www.yahoo.com B dantri.com.vn C Coccoc.com D www.bing.com - Bài tập 2: Để tìm tài liệu Ơn tập mơn tốn lớp 9, em chọn cụm từ khóa để nhập vào tìm kiếm máy tìm kiếm? Hãy thực tìm kiếm với cụ từ khóa mà nhóm em chọn so sách kết với nhóm khác *Thực nhiệm vụ - Học sinh làm việc theo nhóm để giải tập *Báo cáo kết thực nhiệm vụ -GV định học sinh trình bày việc em thực - Nhận xét, nêu đáp án gợi ý hướng giải vấn đề *Đánh giá kết hoạt động - Dựa vào kết thực nhiệm vụ HS tự đánh giá kết luyện tập máy tính - GV nhận xét chung đánh giá kết luyện tập củaHS Hoạt động 4: Vận dụng Nội dung, phương pháp, tổ chức hoạt động học tập học sinh *Chuyển giao nhiệm vụ - Em tìm thơng tin người sáng lập máy tìm kiếm Google, sau tóm tắc lại thơng tin tìm em có sử dụng kí hiệu đặc biệt để hỗ trợ tìm kiếm khơng? Trang Giáo án Tin hoïc Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động - Kết hoạt động: BT1: - đáp án D BT2: - Chọn cụm từ khóa “Ơn tập mơn tốn lớp 9” - Hs tìm kiếm máy tính Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động - Giả sử máy tính em có lưu ảnh Bill Gates – Chủ tịch tập đoàn Microsoft tiếng Bằng cách sử dụng máy tìm kiếm, em tìm thơng tin Bill Gates nhờ ảnh không? Em đọc nội dung gợi ý cách thực hiện: + Nhập địa trang Web: images.google.com.vn + Nháy chuột vào biểu tượng máy ảnh, sau chọn “ Tải ảnh lên”, chọn “ Chọn tệp” chọn ảnh em sử dụng để tìm kiếm - Phương thức hoạt động: hoạt động nhóm *Thực nhiệm vụ - HS hoạt động theo kế hoạch thống Trong trình HS tìm hiểu, GV thường xuyên theo dõi, hỗ trợ HS cần thiết để em hoàn thành nhiệm vụ xác định kế hoạch *Báo cáo kết thực nhiệm vụ - Hs trả lời theo hiểu biết - Lần lượt đại diện nhóm HS “ tìm kiếm thơng tin trìnhbày ,phân tích kết thực hiệnnhiệm hình ảnh” vụ nhóm *Đánh giá kết hoạt động - Đánh giá kết thực hoạt động vận dụng dựa vào kết thực nhiệm vụ phần trình bày cácnhóm Hoạt động 5: Tìm tòi mở rộng1 Mức độ nhận biết: Câu 1: Mạng Ineternet gì? TL: -Mạng máy tính tập hợp máy tính kết nối với cho phép dùng chung tài nguyên liệu, phần mềm, thiết bị phần cứng, … Mức độ thông hiểu: Câu 2: Em có nhận xét vềlợi ích mạng Internet? TL: - Dùng chung liệu - Dùng chung thiết bị phần cứng máy in, nhớ, ổ đĩa, … - Dùng chung phần mềm: phần mềm diệt virus, … Mức độ vận dụng: Câu 3: Em có nhận xét khác kết tìm kiếm với câu lệnh: “Ngô Bảo Châu” “ Ngo Bảo Chau” TL: Có dấu phạm vi tìm kiếm rõ ràng Vận dụng nâng cao: Câu 4: Người thân em tham gia chương trình trò chơi truyền hình” Ai triệu phú” có câu hỏi cần trọ giúp em sau: Thư viện xem lớn giới? A Thư viện quốc hội Mỹ B Thư viện Hoàng gia Anh C Thư viện quốc gia Nga Trang 10 Giáo án Tin học - Nắm màu sắc trang chiếu gồm màu trang chiếu màu chữ (văn bản) - Nắm bước tạo màu trang chiếu - Nắm định dạng nội dung văn Nắm thao tác định dạng nội dung văn dải lệnh home - Nắm tác dụng mẫu trình chiếu - Biết mẫu đònh dạng có sẵn trang chiếu Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụ học tập (Tổ chức HS hoạt động nhóm) GV: u cầu nhóm hồn thành HS: Quan sát tiến hành hoạt nhiệm vụ học tập 15 phút động nhóm theo phân cơng - GV: màu sắc trang vòng 15 phút chiếu gồm ? - GV: Y/c hs quan sát kiểu màu neàn khác trang chiếu (hình 3.14 sgk trang 76) - Gv: Em có nhận xét dạng màu trên? - GV: Nên chọn màu cho phù hợp với nội dung trình chiếu - GV: Y/ C HS thảo luận nhóm đôi câu hỏi: Để tạo màu cho trang chiếu, ta thực thao tác nào? Hoạt động: Thực nhiệm vụ học tập GV: Quan sát nhóm hoạt động, hỗ trợ các nhân nhóm gặp khó khăn Có thể cho phép em HS khá, giỏi hỗ trợ bạn nhóm để hồn thành nhiệm vụ nhanh HS: Các nhóm thảo luận, thống kết luận ghi vào bảng nhóm, phân cơng thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết hết thời gian quy định thảo luận nhóm HS: Đại diện nhóm báo cáo Hoạt động: Báo cáo kết thực kết (trình bày đáp án tóm tắt) nhiệm vụ học tập GV: Thông báo hết thời gian hoạt - HS: màu sắc động nhóm Gọi đại diện nhóm trang chiếu gồm màu trang chiếu lên báo cáo kết hoạt động màu chữ (văn bản) - HS; Quan sát - HS: Có thể chọn màu đơn sắc, hiệu ứng màu chuyển hai ba màu, mẫu có sẵn hình ảnh để làm trang chiếu - HS: Laéng nghe - HS: Thảo luận nhóm đôi đại diện nhóm trả lời Trang 100 Giáo án Tin học + B1: Nháy chuột vào Design  Chọn nút bên cạnh chữ + B2: nháy chuột chọn + B3: Nháy chuột vào nút mũi tên bên phải mục Color  chọn màu thích hợp + B4: nháy chuột chọn Appy to all để áp dụng GV: u cầu nhóm khác nhận màu cho trang xét, đánh giá chấm điểm chéo chiếu theo phân cơng GV HS: Nhận xét, đánh giá kết Hoạt động: Đánh giá kết hoạt hoạt động nhóm khác động GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết hoạt động nhóm Chốt nội dung kiến thức ghi HS: Thống phần đáp án bảng: trình bày vào - Màu sắc trang chiếu gồm màu trang chiếu màu chữ (văn bản) Với phần mềm trình chiếu PowerPoint, để tạo màu cho trang chiếu, ta thực hiện: + B1: Nháy chuột vào Design  Chọn nút bên cạnh chữ + B2: nháy chuột chọn Trang 101 Giáo án Tin học + B3: Nháy chuột vào nút mũi tên bên phải mục Color  chọn màu thích hợp + B4: nháy chuột chọn Appy to all để áp dụng màu cho trang chiếu Lưu ý: + Để có trình chiếu quán, ta nên đặt màu cho toàn trình chiếu + Nên chọn màu cho phù hợp với nội dung trình chiếu b Nội dung 2: Đònh dạng nội dung văn bản: Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụ HS: Quan sát tiến hành hoạt động nhóm theo phân cơng học tập vòng 15 phút (Tổ chức HS hoạt động nhóm) GV: Yêu cầu nhóm hoàn thành nhiệm vụ học tập 15 phút - Gv: Treo bảng phụ, y/c HS quan sát số định dạng văn trang chiếu - Gv: Một số khả đònh dạng văn mà em quan sát được? - Gv: Y/ C HS quan sát tranh Hình 3.17 SGK - GV: Để thực lệnh đònh dạng dải lệnh home, ta thực thao tác nào? - GV: Em chọn màu chữ màu cho trang chiếu? - GV: Y/c HS lấy ví dụ? Hoạt động: Thực nhiệm vụ Trang 102 Giáo án Tin học HS: Các nhóm thảo luận, thống kết luận ghi vào bảng nhóm, phân cơng thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết hết thời gian quy định thảo luận học tập GV: Quan sát nhóm hoạt động, hỗ trợ các nhân nhóm gặp khó khăn Có thể cho phép em HS khá, giỏi hỗ trợ bạn nhóm để hồn thành nhiệm vụ nhanh nhóm HS: Đại diện nhóm báo cáo kết (trình bày đáp án tóm tắt) - HS: Quan sát - HS: + Chọn phông chữ, cỡ Hoạt động: Báo cáo kết thực chữ, kiểu chữ màu nhiệm vụ học tập chữ GV: Thơng báo hết thời gian hoạt + Căn lề (căn trái, động nhóm Gọi đại diện nhóm phải, lên báo cáo kết hoạt động khung chứa) + Tạo danh sách dạng liệt kê - HS: Quan sát - HS: + Chọn phần văn muốn đònh dạng thao tác kéo thả chuột + Sử dụng nút lệnh công cụ B, I, U, font chữ, cỡ chữ, màu chữ, lề - HS: Chọn màu chữ màu tương phản để dễ đọc - HS: Nền xanh chữ vàng HS: Nhận xét, đánh giá kết hoạt động nhóm khác GV: Yêu cầu nhóm khác nhận xét, đánh giá chấm điểm chéo theo phân công GV HS: Thống phần đáp án Hoạt động: Đánh giá kết hoạt trình bày vào động GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết hoạt động nhóm Chốt nội dung kiến thức ghi bảng: - Một số khả đònh dạng văn gồm: + Chọn phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ màu chữ + Căn lề (căn trái, phải, khung chứa) Trang 103 Giáo án Tin học + Tạo danh sách dạng liệt kê - Thao tác đònh dạng: + Chọn phần văn cần đònh dạng + Sử dụng nút lệnh công cụ đònh dạng B, I, U, font chữ, cỡ chữ, màu chữ, lề * Lưu ý: Chọn màu chữ màu tương phản để dễ đọc Ví dụ: Nền đen chữ trắng, xanh chữ vàng, … c Nội dung 3: Sử dụng mẫu định dạng Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụ học tập (Tổ chức HS hoạt động nhóm) GV: u cầu nhóm hồn thành nhiệm vụ học tập phút - GV: Hãy nêu tác dụng mẫu trình chiếu? - GV: Y/c HS quan sát Hình 3.18 SGK trang 79 - HS: Quan sát - GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi câu hỏi: Để áp dụng mẫu đònh dạng có sẵn em thực nào? Hoạt động: Thực nhiệm vụ học tập GV: Quan sát nhóm hoạt động, hỗ trợ các nhân nhóm gặp khó khăn Có thể cho phép em HS khá, giỏi hỗ trợ bạn nhóm để hồn thành nhiệm vụ nhanh HS: Quan sát tiến hành hoạt động nhóm theo phân cơng vòng phút HS: Các nhóm thảo luận, thống kết luận ghi vào bảng nhóm, phân cơng thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết hết thời gian quy định thảo luận nhóm HS: Đại diện nhóm báo cáo kết (trình bày đáp án tóm tắt) - HS: Giúp người dùng dễ dàng tạo trình chiếu hấp dẫn Sử dụng mẫu đó, Hoạt động: Báo cáo kết thực ta cần nhập nội nhiệm vụ học tập dung cho trang GV: Thơng báo hết thời gian hoạt chiếu, nhờ tiết Trang 104 Giáo án Tin học động nhóm Gọi đại diện nhóm kiệm thời gian lên báo cáo kết hoạt động công sức - HS: Thảo luận nhóm đôi đại diện nhóm trả lời + B1: Nháy chuột chọn Design + B2: Nháy chuột vào nút bên phải cạnh mẫu + B3: Chọn mẫu thích hợp cho trình chiếu HS: Nhận xét, đánh giá kết hoạt động nhóm khác GV: Yêu cầu nhóm khác nhận xét, đánh giá chấm điểm chéo theo phân công GV Hoạt động: Đánh giá kết hoạt HS: Thống phần đáp án trình bày vào động GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết hoạt động nhóm Chốt nội dung kiến thức ghi bảng: - Các bước thực hiện: + B1: Nháy chuột chọn Design + B2: Nháy chuột vào nút Mục tiêu hoạt động - Nhớ lại kiến thức học bên phải cạnh mẫu + B3: Chọn mẫu thích hợp cho trình chiếu HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động học tập HS hoạt động Bài tập 1: Nêu tác dụng màu trang chiếu định dạng văn trình chiếu? Bài tập 2: Hãy nêu bước sử dụng mẫu định dạng có sẵn trang chiếu? Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụ HS: Quan sát tiến hành hoạt động học tập nhóm phút (Tổ chức HS hoạt động cá nhân) GV: Hướng dẫn lớp thực Trang 105 Giáo án Tin học nhiệm vụ (gợi ý tư liệu sử dụng, yêu cầu kết thời gian hoàn thành phút) Hoạt động: Thực nhiệm vụ học tập: GV: Quan sát HS lớp thực nhiệm vụ, hỗ trợ cá nhân gặp khó khăn (Có thể cho em HS khá, giỏi hỗ trợ cá nhân gặp khó khăn giải nhiệm vụ học tập Hoạt động: Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập GV: Gọi hay HS lớp lên ghi kết HS: Hoạt động nhóm thống để tìm kết quả, ghi kết vào bảng nhóm HS: Đại diện nhóm báo cáo kết (trình bày đáp án tóm tắt) * Nhóm 1: Tác dụng màu trang chiếu định dạng văn trình chiếu: Sử dụng màu trang chiếu định dạng văn trình chiếu giúp trang chiếu thêm sinh động hấp dẫn * Nhóm 2: Các bước sử dụng mẫu định dạng có sẵn trang chiếu: + B1: Nháy chuột chọn Design + B2: Nháy chuột vào nút - Nắm cách sử dụng lệnh định dạng văn để định dạng nội dung văn cho phù hợp với màu trang chiếu maãu GV: Yêu cầu cá nhân khác nhận xét, + B3: Chọn mẫu thích hợp cho trình chiếu đánh giá HS: Các nhóm khác nhận xét, Hoạt động: Đánh giá kết hoạt đánh giá kết nhóm bạn động GV: Nhận xét, đánh giá chung kết làm HS - HS: Lắng nghe HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG Nội dung: Để sử dụng lệnh định dạng văn để định dạng nội dung văn cho phù hợp với màu trang chiếu em nên làm gì? Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụ học tập Trang 106 Giáo án Tin học bên phải cạnh (Tổ chức HS hoạt động cá nhân) GV: Hướng dẫn lớp thực nhiệm vụ (gợi ý tư liệu sử dụng, yêu cầu kết thời gian hoàn thành phút) Hoạt động: Thực nhiệm vụ học tập GV: Quan sát nhóm hoạt động, hỗ trợ các nhân nhóm gặp khó khăn Có thể cho phép em HS khá, giỏi hỗ trợ bạn nhóm để hoàn thành nhiệm vụ nhanh HS: Quan sát tiến hành hoạt động nhóm phút HS: Các nhóm thảo luận, thống kết luận ghi vào bảng nhóm, phân cơng thành viên nhóm chuẩn bị báo cáo kết hết thời gian quy định thảo luận nhóm Hoạt động: Báo cáo kết thực HS: Đại diện nhóm báo cáo nhiệm vụ học tập kết GV: Thông báo hết thời gian hoạt (trình bày đáp án tóm tắt) động nhóm Gọi đại diện nhóm lên báo cáo kết hoạt động - Để sử dụng lệnh định dạng văn để định dạng nội dung văn cho phù hợp với màu trang chiếu: + Văn dễ đọc (nên dùng phơng chữ có chữ khơng chân phông chữ Arial; Times New Roman cới cỡ chữ 40); + Văn có màu chữ rõ màu trang chiếu (màu văn tương phản với màu trang chiếu: Màu màu xanh lam, màu chữ màu đỏ (màu văn tương phản với màu trang chiếu); + Tiêu đề trang nội dung định dạng nhau, nội dung trang định dạng GV: Yêu cầu nhóm khác nhận HS: Nhận xét, đánh giá kết xét, đánh giá chấm điểm chéo hoạt động nhóm khác Trang 107 Giáo án Tin học theo phân cơng GV Hoạt động: Đánh giá kết hoạt động GV: Nhận xét, đánh giá chung cho HS: Thống phần đáp án kết hoạt động nhóm trình bày vào Chốt nội dung kiến thức ghi bảng: - Để sử dụng lệnh định dạng văn để định dạng nội dung văn cho phù hợp với màu trang chiếu: + Văn dễ đọc (nên dùng phơng chữ có chữ khơng chân phông chữ Arial; Times New Roman cới cỡ chữ 40); + Văn có màu chữ rõ màu trang chiếu (màu văn tương phản với màu trang chiếu: Màu màu xanh lam, màu chữ màu đỏ (màu văn tương phản với màu trang chiếu); + Tiêu đề trang nội dung định dạng nhau, nội dung trang định dạng HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Mức độ nhận biết: Để định dạng dòng chữ "Nét chữ nết người" thành "Nét chữ nết người" (kiểu chữ đậm, gạch dưới), toàn thao tác phải thực là: A Đưa trỏ văn vào dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U Ctrl + B B Đưa trỏ văn vào cuối dòng chữ đó, nhấn Ctrl + B Ctrl + I C Chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U Ctrl + B D Nhấn Ctrl + I Ctrl + B Mức độ thông hiểu : Để tạo trình chiếu cần: A Chuẩn bị nội dung trình chiếu B Chọn màu hình ảnh cho trang chiếu Trang 108 Giáo án Tin học C Nhập định dạng nội dung văn bản, Thêm hình ảnh hiệu ứng động D Tất đáp án Mức độ vận dụng: Để sử dụng lệnh định dạng văn để định dạng nội dung văn cho phù hợp với màu trang chiếu em nên làm gì? a Văn dễ đọc, có màu chữ rõ màu trang chiếu, tiêu đề nội dung trang định dạng b Văn khó đọc, có màu chữ mờ màu trang chiếu, tiêu đề nội dung trang định dạng c Văn dễ đọc, có màu rõ màu trang chiếu, tiêu đề nội dung trang định dạng khác d Văn dễ đọc, có màu rõ màu chữ trang chiếu, tiêu đề nội dung trang định dạng khác V Phụ lục : CHỦ ĐỀ 11: Ôn tập kiến thức HKI Giới thiệu chung chủ đề: + Hệ thống lại kiến thức từ đầu học kỳ I đến dạng câu hỏi trắc nghiệm tự luận Thời lượng dự kiến thực chủ đề: tiết (PPCT: 33, 34) I MỤC TIÊU: Kiến thức, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: Củng cố kiến thức học, giúp học sinh hệ thống lại kiến thức để chuẩn bị cho kiểm tra học kì I - Kỹ năng: + Vận dụng kiến thức học để làm tập thực hành - Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tích cực, tìm tòi, liên hệ thực tế học tập Định hướng lực hình thành phát triển: - Năng lực chung: Giải vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: + Vận dụng kiến thức học để làm tập thực hành II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Chuaån bò Gv: - ĐDDH: Bảng phụ, sgk, máy tính - Phương án dạy: Hợp tác nhóm nhỏ, ôn tập, hệ thống kiến thức, sử dụng đồ tư Chuẩn bò HS: Trang 109 Giáo án Tin học - Dụng cụ học tập cần thiết: ghi, sgk - Nội dung ôn: Kiến thức học học kì I III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT/ KHỞI ĐỘNG Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động - GV: Chúng ta học xong chương - HS: Lắng nghe - Hệ thống lại kiến thức từ trình học kì I, hơm đầu HK I đến tiến hành ôn tập kiến thức để chuẩn bị kiểm tra học kì I HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động Nhớ lại kiến thức học a Nội dung 1: Giải học kỳ I để trả lời câu đáp câu hỏi hỏi phần trắc nghiệm - Yêu cầu học sinh đọc câu hỏi phần trắc nghiệm đề HS: Quan sát tiến hành hoạt cương ôn tập thảo động nhóm theo phâ cơng vòng 15 phút luận theo nhóm Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụ học tập (Tổ chức HS hoạt động nhóm) GV: u cầu nhóm hồn thành HS: Các nhóm thảo luận, thống nhiệm vụ học tập 15 phút Hoạt động: Thực nhiệm vụ kết luận ghi vào bảng nhóm, phân cơng thành viên học tập GV: Quan sát nhóm hoạt động, nhóm chuẩn bị báo cáo kết hỗ trợ các nhân nhóm gặp hết thời gian quy định thảo khó khăn Có thể cho phép em luận nhóm HS khá, giỏi hỗ trợ bạn nhóm để hồn thành nhiệm vụ HS: Đại diện nhóm báo cáo kết nhanh (trình bày đáp án tóm tắt) Hoạt động: Báo cáo kết thực Câu hỏi phần trắc nghiệm nhiệm vụ học tập GV: Thơng báo hết thời gian hoạt (Trong đề cương ôn động nhóm Gọi đại diện nhóm tập HKII) HS: Nhận xét, đánh giá kết lên báo cáo kết hoạt động hoạt động nhóm khác HS: Nhận xét, đánh giá kết GV: Yêu cầu nhóm khác nhận hoạt động nhóm khác xét, đánh giá chấm điểm chéo theo phân công GV Trang 110 Giáo án Tin học Hoạt động: Đánh giá kết hoạt - HS: Lắng nghe, theo dõi động Nhớ lại kiến thức học GV: Nhận xét, đánh giá chung cho học kỳ I để trả lời câu kết hoạt động nhóm hỏi tự luận b Nội dung 2: Giải đáp tập phần tự luận - Gv: Yêu cầu học sinh HS: Quan sát tiến hành hoạt đọc thảo luận động nhóm theo phâ cơng tập phần vòng 15 phút tập Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụ học tập (Tổ chức HS hoạt động nhóm) GV: u cầu nhóm hồn thành HS: Các nhóm thảo luận, thống nhiệm vụ học tập 15 phút kết luận ghi vào bảng Hoạt động: Thực nhiệm vụ nhóm, phân cơng thành viên học tập nhóm chuẩn bị báo cáo kết GV: Quan sát nhóm hoạt động, hết thời gian quy định thảo hỗ trợ các nhân nhóm gặp luận nhóm khó khăn Có thể cho phép em HS khá, giỏi hỗ trợ bạn HS: Đại diện nhóm báo cáo nhóm để hồn thành nhiệm vụ kết nhanh (trình bày đáp án tóm tắt) Hoạt động: Báo cáo kết thực nhiệm vụ học tập GV: Thông báo hết thời gian hoạt động nhóm Gọi đại diện nhóm lên báo cáo kết hoạt động Giải tập phần tập: (Trong đề cương ôn tập HKII) HS: Nhận xét, đánh giá kết hoạt động nhóm khác - HS: Lắng nghe, theo dõi GV: Yêu cầu nhóm khác nhận xét, đánh giá chấm điểm chéo theo phân công GV Hoạt động: Đánh giá kết hoạt động GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết hoạt động nhóm Giải tập phần tập: (Trong đề cương ôn tập HKII) HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP Trang 111 Giaùo aùn Tin hoïc Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập HS - Thực hành máy tính GV: yêu cầu học sinh khởi động máy tính - GV: yêu cầu học sinh + Tạo tài khoản thư điện tử, xem, đọc, gửi thư điện tử + Tạo trang chiếu đơn giản GV: Hướng dẫn cho học sinh, hướng dẫn nhóm, quan tâm đến đối tượng học sinh, giúp đỡ em gặp khó khăn q trình thực hành GV: Nếu đa số em học sinh mắc lỗi nên cho em dừng thực hành, hướng dẫn cho lớp để sửa lỗi - Nêu lỗi mà em thường hay mắc phải  Đưa hướng khắc phục  Giải đáp thắc mắc học sinh  Cho điểm học sinh thực hành tốt Tắt máy, kiểm tra thiết bị HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG - Giúp HS vận dụng kiến Nội dung: Học sinh nhà thực thức học để : hiện: + Tạo tài khoản thư điện tử, + Tạo tài khoản thư điện tử, xem, xem, đọc, gửi thư điện tử đọc, gửi thư điện tử + Tạo trang chiếu đơn + Tạo trang chiếu đơn giản giản Mục tiêu hoạt động Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động HS: Khởi động HS: Quan sát tiến hành hoạt động nhóm theo phân cơng GV HS: Theo dõi, lắng nghe Thực nội dung nhà (có thể) HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Mức độ nhận biết: Câu 1: Trong moâ hình mạng khách - chủ, máy tính phân thành hai loại nào? A Máy chủ máy in; B Máy chủ máy trạm; C Máy trạm chuột; D Máy trạm máy Câu 2: Thư điện tử lưu trữ A Máy tính cá nhân B Máy chủ Yahoo C Máy chủ Google D Máy chủ thư điện tử Trang 112 Giáo án Tin học Câu 3: Mạng Internet thuộc loại mạng sau đây? A Mạng cục B Mạng có dây C Mạng diện rộng WAN D Mạng không dây Câu 4: Biểu tượng sau giúp em quét virus máy tính ? a/ b/ c/ d/ Câu 5: Chúng ta gọi cách ngắn gọn nội dung trang chiếu là: a Văn b Hình ảnh c Âm d Đối tượng Mức độ thơng hiểu : Câu Thành phần chủ yếu mạng máy tính bao gồm: A Thiết bò đầu cuối, môi trường truyền dẫn; B Giao thức truyền thông; C Các thiết bò kết nối mạng; D Tất Câu Trình bày cú pháp đòa thư điện tử tổng quát? A @ B @ C @ D Câu 3: Thông tin internet thường tổ chức dạng? a/ Dạng văn b/ Dạng bảng tính c/ Dạng siêu văn d/ Dạng pascal Câu 4: Vì cần phải bảo vệ thông tin máy tính? A Thông tin máy tính bò gây nhiều hậu B Do máy tính hay bò vi rút C Máy tính thường mã hoá liệu D Máy tính không cài phần mềm diệt virut Câu 5: Phần mềm trình chiếu có chức ? a Trình chiếu chiếu hình b Trình chiếu để xem c Trình chiếu tạo trình chiếu d Trình chiếu, xem ghi chép lại Mức độ vận dụng: Câu 1: Hơn 100 máy tính ba tầng liền toàn nhà cao tầng, nối với dây cáp mạng để chia sẻ liệu máy in Theo em, xếp vào loại mạng nào? A Mạng có dây B Mạng không dây C Mạng WAN mạng LAN D Mạng LAN Câu 2: Internet có Việt Nam vào năm nào? a Năm 1995 b Năm 1996 c Năm 1997 d Năm 1998 Câu 3: Để tạo hộp thư điện tử mới: A Người sử dụng phải có cho phép quan quản lý dịch vụ Ineternet B Người sử dụng phải có địa Website C Người sử dụng tạo cho hộp thư D Người sử dụng đăng ký qua nhà cung cấp dịch vụ Internet thơng qua địa Website miễn phí Internet đâu giới Câu 4: Quốc hội ban hành số điều luật Cơng nghệ thơng tin có hiệu lực từ tháng năm nào: Trang 113 Giáo án Tin học A 12/2004 B 01/2007 C 12/2005 Câu 5: Nội dung trình chiếu phải đảm bảo nguyên tắc? A B C V Phụ lục : Trang 114 Giáo án Tin học D 1/03/2006 D ... gian phút *Hoạt động: Thực nhiệm vụ học Trang 12 Giáo án Tin học tập: GV:Quan sát, theo dõi nhóm hoạt HS: Hoạt động thảo luận nhóm động Thảo luận theo nhóm, thống kết viết vào bảng nhóm *Hoạt động: ... trang + Nút tạo trang (New tab) + Dòng ghi địa trang + Thanh đánh dấu trang b) Nội dung 2: Xem thông tin trang Web Hoạt động: Chuyển giao nhiệm vụ học tập (Tổ chức HS hoạt động cá nhân) HS: Quan... kết hoạt động GV: Yêu cầu nhóm khác nhận xét, đánh giá theo phân công GV Hoạt động: Đánh giá kết hoạt động GV: Nhận xét, đánh giá chung cho kết hoạt động nhóm.(ưu điểm, khuyết điểm) *Hoạt động:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TIN HOC 9 THEO 5 HOẠT ĐỘNG, GIAO AN TIN HOC 9 THEO 5 HOẠT ĐỘNG, g. Nội dung 7: Nhập nội dung văn bản cho trang chiếu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn