GIAO AN TIN HOC 7 THEO 5 HOẠT ĐỘNG

199 68 2
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 17:35

Ngày soạn: 16/08/2019 Chương I: CHƯƠNG BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ Tên chủ đề/ chun đề: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ ? Giới thiệu chung chuyên đề: + Ưu điểm Chương trình bảng tính + Các đối tượng hình Excel , địa tính + Nhập liệu vào trang tính Thời lượng dự kiến thực chủ đề: tiết I MỤC TIÊU: Kiến thức, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: Giúp HS nắm được: + Khái niệm chương trình bảng tính + Cách khởi động chương trình bảng tính hình lảm việc Excel + Nhập liệu vào trang tính - Kỹ năng: + Nắm chức chung chương trình bảng tính + Biết cách khởi động chương trình bảng tính hình lảm việc Excel + Biết nhập, sửa, xóa, cách di chuyển trang tính - Thái độ: + Ham thích môn học, tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận tinh thần làm việc theo nhóm + Nghiêm túc học làm việc máy tính, có ý thức sử dụng máy tính mục đích + Nâng cao ý thức lòng say mê học tập môn học Định hướng lực hình thành phát triển: - Năng lực chung: Giải vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Biết cách khởi động Excel hình làm việc Excel, vận dụng biết cách nhập, sửa, xóa, cách di chuyển trang tính II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Chuẩn bị GV: - ĐDDH: sgk, bảng phụ - Phương án dạy: Gợi mở, vấn đáp; trực quan, hoạt động nhóm, liên hệ thực tế Chuẩn bị HS: - Dụng cụ học tập cần thiết: vở, sgk, tìm hiểu chương trình bảng tính, đặc trưng chương trình bảng tính III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT/ KHỞI ĐỘNG Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động - Ổn định tình hình lớp - Kiểm tra sĩ số, tác phong, vệ sinh - Sĩ số HS đầy đủ, tác phong Trang Giaùo aùn Tin hoïc lớp nghiêm túc, vệ sinh lớp - GV: Ở lớp em làm quen tìm hiểu chương trình soạn Bài thảo văn Và năm học CHƯƠNG TRÌNH em làm BẢNG TÍNH LÀ GÌ ? quen với chương trình khác Microsoft Office nữa, chương trình bảng tính Bài học hôm tìm hiểu xem chương trình bảng tính gì? Chức ? - HS: Tư HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động a Nội dung 1: Bảng nhu Bảng nhu cầu cầu xử lí thông tin xử lí thông tin dạng dạng bảng bảng: - Biết ví Gv: Yêu cầu học sinh quan dụ thông tin sát chi tiết ví dụ1, dạng bảng SGK trang 7, HS: Quan sát GV: Ở ví dụ kết cập nhật tính toán sẵn em biết kết HS: Lắng nghe GV: Ở ví dụ thông tin trình bày dạng nào? - HS: Thông tin trình bày dạng bảng - GV: Ở ví dụ bảng theo dõi kết học tập Ở điểm tổng kết thể nhờ cột điểm kiểm tra trước HS: Lắng nghe - GV: Qua ví dụ thực + Hiểu khái niệm chương trình bảng tính + Cách khởi động chương trình bảng tính hình lảm việc Excel + Nhập liệu vào trang tính Trang Giáo án Tin học - Hiểu khái niệm chương trình bảng tính - Biết cách khởi động Excel - Biết hình làm việc Excel công việc để biết kết quả? - HS: Thực tính toán để biết kết điểm tổng kết - Gv: Ở ví dụ thông qua thông tin số liệu trình bày cách trực quan thông qua biểu đồ HS: Lắng nghe - Gv: Hãy tìm vài ví dụ thông tin dạng bảng? - HS: Bảng theo dõi thi đua lớp, bảng lương, bảng thời khóa biểu, … - Gv: Từ ví dụ trên, cho biết người ta trình bày nội dung bảng nhằm mục đích gì? - HS: Để nội dung trực quan, cô đọng, dễ so sánh; để tính toán minh họa trực quan số liệu cho bảng - Gv: Để đáp ứng nhu cầu này, chương trình bảng tính đời - HS: HS: Lắng nghe - Gv: Từ ví dụ trên, em hiểu chương trình bảng tính? - HS: Chương trình bảng tính phần mềm giúp ghi lại trình bày thơng tin dạng bảng, thực tính tốn phức tạp biểu diễn liệu biểu đồ b Noäi dung 2: Màn hình làm việc Excel - Gv: Microsoft Excel( gọi tắt Excel) bảng tính thơng dụng - HS: Lắng nghe Trang Giáo án Tin học Chương trình bảng tính phần mềm giúp ghi lại trình bày thơng tin dạng bảng, thực tính tốn phức tạp biểu diễn liệu biểu đồ Màn hình làm việc Excel: a Khởi động: - Gồm cách + C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng hình + C2: Nháy chuột Start  Programs  Microsoft ofice  Microsoft ofice Excel 2010 b Màn hình việc Excel: làm - Gv: Để khởi động Excel em thực cách? Nêu cụ thể cách? - HS: Gồm cách + C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng hình + C2: Nháy chuột Start  Programs  Microsoft ofice  Microsoft ofice Excel 2010 - Gv: Treo tranh hình làm việc Excel hình 1.5 trang SGK y/c HS quan sát - Biết tính - Gồm có: + Bảng chọn File, dải lệnh Home + Thanh công thức + Tên hàng, tên cột + Trang tính, tên trang tính + Thanh trạng thái - Ngoài ra: Trên bảng chọn Excel có dải lệnh hỗ trợ tính toán: Fomulas Data - HS: Quan sát - Gv: Y/c HS thảo luận nhóm câu hỏi: Em nêu thành phần hình làm việc Excel ? - HS: Thảo luận nhóm đại diện nhóm trả trang lời: b.1 Trang tính: + Bảng chọn File, dải lệnh Home + Thanh công thức + Tên hàng, tên cột + Trang tính, tên trang tính + Thanh trạng thái - Gv: Y/c HS nhóm nhận xét - HS: Các nhóm nhận xét - Gv: Nhận xét - HS: Lắng nghe * Trang tính chia thành - GV: Trên bảng hàng cột chọn Excel có khác Trang Giáo án Tin học với Word? - HS: Trên bảng chọn Excel có dải lệnh hỗ trợ tính toán: Fomulas Data - Gv: Y/c HS quan sát tranh : - Biết công thức - Biết dải lệnh Formulas (công thức) Data (dữ liệu + Các hàng (hàng ngang): 1, 2, 3, 4, + Các cột: (cột dọc): A, B, C, D, * Ô tính: vùng giao hàng cột ví dụ : A1, B2, C4( lưu ý: tên cột đứng trước, tên hàng đứng sau) b.2 Thanh công thức: - Là cơng cụ đặc trưng bảng tính - Sử dụng để nhập, hiển thị liệu, thay đổi công thức ô - HS: Quan sát - Gv: Trên trang tính gồm tính b.3 Các dải lệnh gì? Formulas (công thức) - HS: * Trang tính chia thành Data (dữ liệu): - Gồm lệnh dùng để thực hàng cột phép tính với số + Các hàng: 1, 2, 3, 4, xử lí liệu + Các cột: A, B, C, D, * Ô tính: vùng giao hàng cột - Hiểu khái - Gv: Lấy ví dụ ô tính niệm liệu A1, B2, C4( lưu ý: tên cột đứng trước, tên hàng đứng sau) - HS: Quan sát, lắng nghe Nhập liệu vào trang tính: a Nhập sửa liệu: - Dữ liệu thông tin nhập lưu trữ ô tính, có thức thể ký tự số - Gv: Thanh công dùng để làm gì? - HS: Sử dụng để nhập, hiển thị - Nhaäp liệu: + B1: di chuyển chuột chọn ơ, liệu, thay đổi cơng thức tính sau nháy đúp chuột + B2: nhập liệu từ bàn phím - Biết - Gv: Dải lệnh Formulas Data + B3: ấn phím Enter để kết thúc bước sửa liệu dùng để làm gì? - HS: dải lệnh Formulas Data gồm lệnh dùng để thực - Sửa liệu: phép tính với số xử lí liệu + B1: chọn ơ, sau nháy đúp c Nhập liệu vaøo chuột + B2: sửa liệu trực tiếp trang tính: cách xóa liệu cũ nhập xóa liệu cũ nhập cơng thức + B3: ấn phím Enter để kết thúc - Biết cách di - Gv: Dữ liệu gì? - Biết bước nhập liệu Trang Giáo án Tin học chuyển trang tính liệu - HS: thơng tin nhập lưu trữ tính, ký tự số - Gv: Để nhập liệu em làm nào? - HS: + B1: di chuyển chuột chọn ơ, sau nháy đúp chuột - Biết phần + B2: nhập liệu từ bàn phím mềm gõ chữ Việt + B3: ấn phím Enter để kết thúc Excel Unikey - Gv: Để sửa liệu em làm nào? - HS: + B1: chọn ơ, sau nháy đúp chuột + B2: sửa liệu trực tiếp ô cách xóa liệu cũ nhập xóa liệu cũ nhập công thức + B3: ấn phím Enter để kết thúc - Gv: Để di chuyển liệu trang tính em thực cách? Nêu cụ thể cách? - HS: gồm cách + Cách 1: sử dụng phím mũi tên bàn phím + Cách 2: dùng chuột cuộn Mục tiêu hoạt động - Nhớ lại kiến thức học - Gv: Để gõ chữ Việt trang tính em sử dụng phần mềm nào? - HS: Sử dụng phần mềm hỗ trợ gõ tiếng việt( unikey) HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập HS - Gv: Màn hình Excel có cơng cụ đặc trưng cho chương trình bảng tính? - HS: Màn hình hình Excel có cơng cụ đặc trưng cho chương trình bảng tính là: Trang tính, Thanh Trang Giáo án Tin học b Di chuyển trang tính: + Cách 1: sử dụng phím mũi tên bàn phím + Cách 2: dùng chuột cuộn c Gõ chữ Việt trang tính: - Sử dụng phần mềm hỗ trợ gõ tiếng việt( Unikey) Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động Màn hình hình Excel có cơng cụ đặc trưng cho chương trình bảng tính là: Trang tính, Thanh cơng thức Các dải lệnh Formulas công thức Formulas Các dải lệnh HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG - Bieát số - Gv: Quanttro Pro (một phần phần mềm khác mềm WordPerfect dùng để nhập Office), Lotus 123 (trong bảng tính Lotus SmartSuite) Ngoài có chương trình bảng tính mã nguồn mở (miễn phí) khác, bật OpenOffice.org Calc (phần mềm OpenOffice) - HS: Lắng nghe - Quanttro Pro (một phần mềm WordPerfect Office), Lotus 123 (trong Lotus SmartSuite) Ngoài có chương trình bảng tính mã nguồn mở (miễn phí) khác, bật OpenOffice.org Calc (phần mềm OpenOffice) HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Mức độ nhận biết: Caâu 1: Biểu tượng dùng để khởi động chương trình bảng tính Excel? Câu 2: Trên trang tính, sau gõ liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím: A Enter B Shift C Alt D Capslock Mức độ thơng hiểu : Câu 1: Chương trình bảng tính có tính đặc biệt là: A xử lý văn lớn B chứa nhiều thông tin C chun thực tính tốn D chun lưu trữ hình ảnh Câu 2: Nhu cầu xử lí thơng tin dạng bảng là: A Dễ so sánh B Dễ in giấy C Dễ học hỏi D Dễ di chuyển Mức độ vận dụng: Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực hiện: A nháy chuột lên biểu tượng Excel B Nháy chuột phải lên biểu tượng Excel C Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel D nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Excel V Phụ lục : Trang Giáo án Tin học Ngày soạn: 16/08/2019 Tên chủ đề/ chuyên đề: Bài thực hành số LÀM QUEN VỚI EXCEL Giới thiệu chung chuyên đề: + Biết khởi động kết thúc làm việc với Excel + Nhận biết ô, hàng, cột trang tính + Biết cách di chuyển trang tính nhập liệu vào trang tính Thời lượng dự kiến thực chủ đề: tiết I MỤC TIÊU: Kiến thức, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: Giúp HS nắm được: + Cách khởi động chương trình bảng tính thoát khỏi phần mềm Excel + Nhận biết ô, hàng, cột trang tính + Biết cách di chuyển trang tính nhập liệu vào trang tính + Nhập liệu vào trang tính - Kỹ năng: + Biết cách khởi động chương trình bảng tính thoát khỏi phần mềm Excel + Biết nhập, sửa, xóa, cách di chuyển trang tính - Thái độ: Trang Giáo án Tin học + Ham thích môn học, tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận tinh thần làm việc theo nhóm + Nghiêm túc học làm việc máy tính, có ý thức sử dụng máy tính mục đích + Nâng cao ý thức lòng say mê học tập môn học Định hướng lực hình thành phát triển: - Năng lực chung: Giải vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: Biết cách khởi động Excel thoát khỏi hình làm việc Excel, vận dụng biết cách nhập, sửa, xóa, cách di chuyển trang tính II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Chuẩn bị Gv: - ĐDDH:máy tính, sgk - Phương án dạy: Thực hành máy; giảng, luyện Chuẩn bị HS: - Dụng cụ học tập cần thiết: ghi, sgk - Nội dung ơn: nội dung dặn dò tiết trước III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT/ KHỞI ĐỘNG Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động - Ổn định tình hình lớp - Kiểm tra sĩ số, tác phong, vệ sinh - Sĩ số HS đầy đủ, tác phong lớp nghiêm túc, vệ sinh lớp - HS liên tưởng nhớ lại kiến - GV: Màn hình Excel có thức học công cụ đặc trưng cho chương trình bảng tính? - HS: trả lời Bài thực hành số + Cách khởi động chương - GV: Ở tiết học trước LÀM QUEN VỚI trình bảng tính thoát em làm quen EXCEL khỏi phần mềm hình làm việc Excel Excel, biết cách nhập + Nhận biết liệu vào trang tính ô, hàng, cột Để tìm hiểu kỹ trang tính hôm + Biết cách di chuyển thực hành : “Làm quen trang tính nhập liệu vào với Excel” trang tính - HS: Tư HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động - Nắm cách khởi động - Gv: Để khởi động phần mềm a Khởi động: phần mềm Excel Excel em thực nào? - Nháy đúp chuột - HS: Nháy đúp chuột Trang Giáo án Tin học vào biểu tượng - Nắm cách lưu hình thoát khỏi phần - Gv: Để lưu kết làm mềm Excel việc Excel em thực nào? - HS: Nháy chuột vào File  save thực lưu kết - Gv: Để thoát khỏi phần mềm Excel em thực thao tác nào? - HS: Nháy chuột vào File  Close nháy chuột vào nút X góc trên, bên phải cửa sổ Excel a Nội dung 1: Khởi động - Phân biệt Excel điểm giống - Gv: Y/c HS thảo luận khác nhóm đôi câu hỏi sau: hình Word Excel So sánh điểm giống khác hình Word Excel? - HS: thảo luận nhóm cử đại diện nhóm trả lời * Giống nhau: - Các thao tác khởi động, lưu kết quả, khỏi chương trình - Đều có tiêu đề, chứa dải lệnh, công cụ, trạng thái, hai cuộn vùng nhập liệu * Khaùc nhau: Excel Word Vùng nhập liệu Vùng nhập liệu có dạng bảng có dạng trang tính giấy Tên mặc định Tên mặc định Book1 Document1 Có cơng Khơng có thức cơng thức Có dải lệnh Có dải lệnh Trang 10 Giáo án Tin học vào biểu tượng hình b Lưu kết thoát khỏi Excel: b.1 Lưu kết quả: Nháy chuột vào File  save thực lưu kết hình 1.9 trang 13 SGK b.2 Thốt khỏi phần mềm : Nháy chuột vào File  Close nháy chuột vào nút X góc trên, bên phải cửa sổ Excel Khởi động Excel a) Liệt kê điểm giống khác hình Word Excel * Giống nhau: - Các thao tác khởi động, lưu kết quả, khỏi chương trình - Đều có tiêu đề, chứa dải lệnh, công cụ, trạng thái, hai cuộn vùng nhập liệu * Khaùc nhau: Excel Word Vùng nhập Vùng nhập liệu có dạng liệu có dạng bảng tính trang giấy Tên mặc định Tên mặc định Book1 Document1 Khơng có Có cơng cơng thức thức Có dải lệnh Có dải lệnh Formulas References Data Mailings khơng có khơng - Gv: Cho ví dụ ? - HS: Nếu M trung điểm AB ta nói M thuộc AB - Gv yêu cầu HS thảo luận nhóm câu hỏi : + Em điền từ/cụm từ thích hợp vào ô trống bảng - HS thảo luận nhóm đại diện nhóm trả lời Các thao tác với đối tượng: a Di chuyển tên đối tượng - Biết thao tác với đối tượng - Thực hiện: Dùng công cụ , chọn tên  Kéo thả đến vị trí - Gv: Y/c HS nhóm nhận xét b Làm ẩn đối tượng hình - HS: Các nhóm nhận học xét - Gv: Nhận xét, cho điểm - Cách thực hiên: Nháy chuột phải vào đối tượng  Chọn - HS: Laéng nghe h Noäi dung 8: Các thao tác Show Object với đối tượng - GV: Các em nghiên cứu SGK c Di chuyển tồn hình trang 131 tìm hiểu thao tác - Cách thực hiện: Nhấn giữ Ctrl đối tượng, từ cho biết có  kéo thả chuột hình thao tác nào? Cách thực Cách thực hiện: Nhấn giữ Ctrl sao?  kéo thả chuột hình - HS: d Phóng to, thu nhỏ đối - Di chuyển tên đối tượng tượng hình + Thực hiện: Dùng công cụ , - Cách thực hiện: Nháy chuột phải chọn zoom chọn tên  Kéo thả đến vị trí - Làm ẩn đối tượng hình học + Cách thực hiên: Nháy chuột phải vào đối tượng  Chọn Show Object - Di chuyển toàn hình Trang 185 Giáo án Tin học Mục tiêu hoạt động - Nhớ lại kiến thức học + Cách thực hiện: Nhấn giữ Ctrl  kéo thả chuột hình - Phóng to, thu nhỏ đối tượng hình + Cách thực hiện: Nhày chuột phải chọn zoom HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP Nội dung, phương thức tổ chức hoạt động học tập HS - GV: Cho tam giác ABC Vẽ giao điểm ba đường cao tam giác trực tâm H - HS: B1: Nháy chuột chọn công cụ đa giác  vẽ tam giác ABC B2: Nháy chuột chọn cơng cụ đường vng góc B3: Nháy chuột vào điểm A đoạn thẳng BC  AH vuông góc BC B3: Nháy chuột vào điểm C đoạn thẳng AB  CK vng góc AB B3: Nháy chuột vào điểm B đoạn thẳng AC  BM vuông góc AC B4: Nháy chuột chọn cơng cụ giao Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động Cho tam giác ABC Vẽ giao điểm ba đường cao tam giác trực tâm H B1: Nháy chuột chọn công cụ đa giác  vẽ tam giác ABC B2: Nháy chuột chọn cơng cụ đường vng góc B3: Nháy chuột vào điểm A đoạn thẳng BC  AH vng góc BC B3: Nháy chuột vào điểm C đoạn thẳng AB  CK vng góc AB B3: Nháy chuột vào điểm B đoạn thẳng AC  BM vng góc AC B4: Nháy chuột chọn cơng cụ điểm đối tượng B5: H giao điểm ba đường cao tam giác hay H trực tâm giao điểm đối tượng B5: H giao điểm ba tam giác ABC đường cao tam giác hay H trực tâm tam giác ABC HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG - Biết cơng cụ đối xứng qua - Gv: Em vẽ hình - Vẽ hình thang cân đường thẳng để vẽ hình thang cân ABCD ABCD: có đối xứng - HS: B1: Nháy chuột chọn công cụ B1: Nháy chuột chọn công cụ điểm điểm  cho điểm A, B,  cho điểm A, B, C C B2: Nháy chuột chọn công cụ đoạn B2: Nháy chuột chọn công cụ thẳng nằm hộp công cụ đường đoạn thẳng nằm hộp công cụ đường thẳng thẳng B3: Nối điểm B C lại với B3: Nối điểm B C lại với B4: Nháy chuột chọn công cụ đường trung trực nằm hộp B4: Nháy chuột chọn công cụ đường trung trực nằm cơng cụ đường vng góc B5: Nháy chuột vào điểm B C hộp công cụ đường vng góc B5: Nháy chuột vào điểm B đường thẳng (a) Trang 186 Giaùo án Tin học B6: Nháy chuột vào cơng cụ đối C đường thẳng (a) B6: Nháy chuột vào công cụ đối xứng qua đường thẳng B7 : Nháy chuột vào điểm A sau xứng qua đường thẳng đến đường thẳng (a) có điểm A’ B7 : Nháy chuột vào điểm A sau B8: Nháy chuột chọn cơng cụ đoạn đến đường thẳng (a) có thẳng nằm hộp cơng cụ đường điểm A’ thẳng B8: Nháy chuột chọn công cụ B9: Nối A  B, A  A’, A’  C đoạn thẳng nằm hộp cơng cụ đường thẳng hình thang cân AA’CB B9: Nối A  B, A  A’, A’  C hình thang cân AA’CB HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Mức độ nhận biết: Trong cách sau cách để vẽ đường trung trực phần mềm Geogbra: A Chọn cơng cụ đường vng góc, chọn điểm, sau chọn đường thẳng tia B Chọn công cụ đường song song, chọn điểm, sau chọn đường thẳng tia C Chọn công cụ đường trung trực, chọn đoạn thẳng chọn điểm đầu cuối đoạn thẳng D Tất sai Mức độ thông hiểu : Phần mềm GeoGebra phần mềm A Giúp luyện gõ bàn phím nhanh xác B Giúp vẽ hình xác C Có khả vẽ hình học động D Cả B C Mức độ vận dụng: Để thoát khỏi phần mềm, ta thực hiện: A File → Exit B Alt + F4 C Hồ sơ → Đóng D Cả B C V Phụ lục : Trang 187 Giaùo aùn Tin hoïc Ngày soạn: 16/08/2019 Tên chủ đề/ chuyên đề: THỰC HÀNH VẼ HÌNH PHẲNG BẰNG GEOGEBRA Giới thiệu chung chuyên đề: + Khởi động thoát khỏi phần mềm Geogebra + Vẽ hình đơn giản tam giác, hình thang, hình bình hành, hình vng, hình chữ nhật Thời lượng dự kiến thực chủ đề: tiết I MỤC TIÊU: Kiến thức, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: Giúp HS nắm được: - Biết cách khởi động biết hình làm việc phần mềm - Hiểu đựợc đối tượng hình học phần mềm quan hệ chúng - Biết thao tác số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn thẳng, đường thẳng cách thiết lập chúng - Kỹ năng: - Thực đụợc thao tác số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn, đường thẳng cách thiết lập quan hệ chúng - Thực việc vẽ minh họa hình học chương trình tốn - Thái độ: + Ham thích môn học, tác phong làm việc nghiêm túc, cẩn thận tinh thần làm việc theo nhóm + Nghiêm túc học làm việc máy tính, có ý thức sử dụng máy tính mục đích + Nâng cao ý thức lòng say mê học tập môn học Định hướng lực hình thành phát triển: - Năng lực chung: Giải vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: + Thực đụợc thao tác số lệnh đơn giản liên quan đến điểm, đoạn, đường thẳng cách thiết lập quan hệ chúng + Thực việc vẽ minh họa hình học chương trình tốn II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Chuẩn bị Gv: Trang 188 Giáo án Tin học - ĐDDH:máy tính, sgk - Phương án dạy: Thực hành máy; giảng, luyện Chuẩn bị HS: - Dụng cụ học tập cần thiết: ghi, sgk - Nội dung ôn: nội dung dặn dò tiết trước III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT/ KHỞI ĐỘNG Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động - Ổn định tình hình lớp - Kiểm tra sĩ số, tác phong, vệ sinh - Sĩ số HS đầy đủ, tác phong lớp nghiêm túc, vệ sinh lớp - Biết cách khởi động biết - GV: Vận dụng kiến hình làm việc thức học hôm Bài thực hành phần mềm tiến hành VẼ HÌNH PHẲNG - Hiểu đựợc đối tượng vẽ số hình học hình bình BẰNG GEOGEBRA hình học phần hành, hình vng, hình chữ nhật, mềm quan hệ chúng … thông qua phần mềm - Biết thao tác số lệnh Geogebra đơn giản liên quan đến điểm, đoạn thẳng, đường thẳng cách thiết lập chúng - HS: Tư HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động - Nhớ lại kiến thức * Nội dung: Vẽ hình học đơn * Vẽ hình học đơn giản: giản học - Gv: Em nêu bước vẽ a Vẽ đường phân giác: đường phân giác ? + Bước 1: Chọn công cụ đường - HS: phân giác nằm hộp + Bước 1: Chọn công cụ đường công cụ đường vng góc phân giác nằm hộp cơng cụ đường vng góc + Bước 2: Nháy chuột chọn ba điểm đỉnh góc điểm thứ hai chọn + Bước 2: Nháy chuột chọn ba điểm đỉnh góc điểm thứ hai chọn - Gv: Để lấy trung điểm đoạn thẳng em làm nào? - Gv: Để lấy trung điểm b Vẽ trung điểm: đoạn thẳng em làm nào? + Bước 1: Chọn công cụ trung - HS: điểm tâm + Bước 1: Chọn công cụ trung + Bước 2: Nháy chuột chọn điểm tâm điểm đầu cuối đoạn + Bước 2: Nháy chuột chọn điểm thẳng tự đầu cuối đoạn thẳng tự trung điểm trung điểm Trang 189 Giáo án Tin học Mục tiêu hoạt động - Thực hành máy tính - Gv: Em nêu bước vẽ c Đường thẳng song song: đường thẳng song song? - B1: Nháy chuột chọn công cụ - B1: Nháy chuột chọn công cụ đường song song đường song song - B2: Nháy chuột chọn điểm, - B2: Nháy chuột chọn điểm, sau sau chọn đoạn (đường chọn đoạn (đường thẳng, tia) thẳng, tia) ngược lại ngược lại - Gv: Em nêu bước vẽ d Đường thẳng vng góc: đường thẳng vng góc? - B1: Nháy chuột chọn cơng cụ - B1: Nháy chuột chọn cơng cụ đường vng góc đường vng góc - B2: Nháy chuột chọn điểm, - B2: Nháy chuột chọn điểm, sau sau chọn đoạn (đường chọn đoạn (đường thẳng, tia) thẳng, tia) ngược lại ngược lại e Đường trung trực: - Gv: Em nêu bước vẽ - B1: Nháy chuột chọn công cụ đường thẳng trung trực? - B1: Nháy chuột chọn công cụ đường trung trực - B2: Nháy chuột chọn đoạn đường trung trực thẳng chọn hai điểm đầu - B2: Nháy chuột chọn đoạn thẳng cuối đoạn thẳng chọn hai điểm đầu cuối đoạn thẳng HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá hoạt động học tập HS kết hoạt động GV: yêu cầu học sinh khởi động - Nêu lỗi mà em thường hay mắc phải máy tính  Đưa hướng khắc phục  HS: Khởi động máy tính  Giải đáp thắc mắc - GV: yêu cầu học sinh + Khởi động phần mềm học sinh Geogebra  Cho điểm học sinh + Hướng dẫn cho học thực hành tốt sinh thực hành 1, 2, Tắt máy, kiểm tra thiết bị 3, 4, 5, trang 132 SGK - HS: Thực hành  GV: Hướng dẫn cho học sinh, hướng dẫn nhóm, quan tâm đến đối tượng học sinh, giúp đỡ em gặp khó khăn trình thực hành GV: Nếu đa số em học sinh mắc lỗi nên cho em dừng thực hành, hướng dẫn cho lớp để sửa lỗi HS: Lắng nghe Trang 190 Giaùo aùn Tin hoïc HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG - Biết mơ hình tốn học - Gv: Geogebra phần mềm cho phép tạo đối tượng toán học động thiết lập quan hệ chúng Người ta gọi mơ hình tốn học động Một số mệnh đề sau mơ tả đặc điểm mii hình tốn học động hay hình học động: + Các quan hệ phụ thuộc toán học đối tượng thiết lập khơng thể thay đổi + Các đối tượng điểm tự chuyển động tự toàn mặt phẳng + Các đối tượng phụ thuộc chuyển động tự phạm vi cho phép quan hệ Ví dụ điểm A có quan hệ thuộc đường thẳng d A chuyển động tự đường thẳng d + Nếu đối tượng sở di chuyển tất đối tượng phụ thuộc vào đối tượng thay đổi + Nếu đối tượng sở bị xóa tất đối tượng phụ thuộc vào đối tượng bị xóa - Mơ hình tốn học động: Geogebra phần mềm cho phép tạo đối tượng toán học thiết lập quan hệ chúng Người ta gọi mô hình tốn học động Một số mệnh đề sau mơ tả đặc điểm mii hình tốn học động hay hình học động: + Các quan hệ phụ thuộc toán học đối tượng thiết lập khơng thể thay đổi + Các đối tượng điểm tự chuyển động tự toàn mặt phẳng + Các đối tượng phụ thuộc chuyển động tự phạm vi cho phép quan hệ Ví dụ điểm A có quan hệ thuộc đường thẳng d A chuyển động tự đường thẳng d + Nếu đối tượng sở di chuyển tất đối tượng phụ thuộc vào đối tượng thay đổi + Nếu đối tượng sở bị xóa tất đối tượng phụ thuộc vào đối tượng bị xóa HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Mức độ nhận biết: Để phóng to thu nhỏ đối tượng hình ta thực hiện: A Nháy nút chuột phải lên vị trí trống hinh xuất bảng chọn, nháy chuột chọn Phóng to/ thu nhỏ chọn tỉ lệ phóng to, thu nhỏ B Nháy nút chuột phải lên vị trí trống hinh xuất bảng chọn, chọn tỉ lệ phóng to, thu nhỏ C Nháy nút chuột phải lên vị trí trống hinh xuất bảng chọn, chọn tỉ lệ phóng to, thu nhỏ D Tất sai Mức độ thông hiểu : Thao tác với đối tượng gồm: Trang 191 Giáo án Tin học A Di chuyển tên đối tượng, di chuyển tồn hình B làm ẩn đối tượng hình học C phóng to, thu nhỏ đối tượng hình D Tất đáp án Mức độ vận dụng: Để vẽ hình bình hành ABCD, em chọn cơng cụ sau đây: a V Phụ lục : b c d Ngày soạn: 05/10/2019 Tên chủ đề/ chuyên đề: ÔN TẬP Giới thiệu chung chuyên đề: + Hệ thống lại kiến thức từ đầu học kỳ II đến dạng câu hỏi trắc nghiệm tự luận Thời lượng dự kiến thực chủ đề: tiết I MỤC TIÊU: Kiến thức, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: Củng cố kiến thức học, giúp học sinh hệ thống lại kiến thức để chuẩn bị cho kiểm tra học kì I - Kỹ năng: + Vận dụng kiến thức học để làm tập thực hành - Thái độ: Giáo dục học sinh tính cẩn thận, tích cực, tìm tòi, liên hệ thực tế học tập Định hướng lực hình thành phát triển: - Năng lực chung: Giải vấn đề, hợp tác, giao tiếp, tự học sáng tạo - Năng lực chuyên biệt: + Vận dụng kiến thức học để làm tập thực hành II CHUẨN BỊ CỦA GV VÀ HS: Chuaån bò Gv: - ĐDDH: Bảng phụ, sgk, máy tính - Phương án dạy: Hợp tác nhóm nhỏ, ôn tập, hệ thống kiến thức, sử dụng đồ tư Chuẩn bò HS: - Dụng cụ học tập cần thiết: ghi, sgk - Nội dung ôn: Kiến thức học học kì II III TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT/ KHỞI ĐỘNG Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động - Ổn định tình hình lớp - Kiểm tra sĩ số, tác phong, vệ sinh - Sĩ số HS đầy đủ, tác phong Trang 192 Giáo án Tin học lớp nghiêm túc, vệ sinh lớp - Hệ thống lại kiến thức từ - GV: Chúng ta học xong chương đầu HK II đến trình học kì II, hơm ôn tập kiến thức để chuẩn bị kiểm ƠN TẬP tra học kì II - HS: Tư HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động Nhớ lại kiến thức học a Nội dung 1: Giải I Câu hỏi phần học kỳ II để trả lời đáp câu hỏi trắc nghiệm câu hỏi phần trắc nghiệm (Trong đề cương ôn - Yêu cầu học sinh đọc tập HKII) câu hỏi phần trắc nghiệm đề cương ôn tập thảo luận theo nhóm - Học sinh đọc câu hỏi trắc nghiệm đề cương thảo luận nhóm - GV yêu cầu đại diện nhóm trả lời câu hỏi nói - Đại diện nhóm trả lời - GV cho lớp nhận xét, II Giải tập đánh giá bổ sung - HS: Nhận xét, đánh giá phần tập: Nhớ lại kiến thức học bổ sung (Trong đề cương oân học kỳ II để trả lời - GV chuẩn hóa kiến tập HKII) câu hỏi tự luận thức - HS: Lắng nghe, ghi chép b Nội dung 2: Giải đáp tập phần tự luận - Gv: Yêu cầu học sinh đọc thảo luận tập phần tập - Học sinh đọc tập đề cương thảo luận nhóm - GV: Gọi đại diện nhóm lên bảng làm tập Trang 193 Giáo án Tin học phần tập đề cương ôn tập HKII - HS: Cử đại diện lên bảng - GV: Y/c HS nhận xét, đánh giá bổ sung - HS: Nhận xét, đánh giá bổ sung - GV chuẩn hóa kiến thức - HS: Lắng nghe, ghi chép HOẠT ĐỘNG : LUYỆN TẬP Nội dung, phương thức tổ chức Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS - Thực hành máy tính GV: yêu cầu học sinh khởi động máy tính  HS: Bật máy tính - Gv: y/ c HS + Khởi động phần mềm Excel + Thực hành đề cương ôn tập + Khởi động phần mềm Typing Master +Thực hành gõ trò chơi + Khởi động phần mềm Geogebra + Thực hành đề cương ôn tập  HS: Thực hành  GV: Hướng dẫn cho học sinh, hướng dẫn nhóm, quan tâm đến đối tượng học sinh, giúp đỡ em gặp khó khăn trình thực hành GV: Nếu đa số em học sinh mắc lỗi nên cho em dừng thực hành, hướng dẫn cho lớp để sửa lỗi HS: Lắng nghe HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG - Biết quan hệ phụ - Gv: Em biết thuộc toán học quan hệ toán học giữa đối tượng đối tượng, quan hệ chiều, hình dung quan Trang 194 Giáo án Tin học Dự kiến sản phẩm, đánh giá kết hoạt động - Nêu lỗi mà em thường hay mắc phải  Đưa hướng khắc phục  Giải đáp thắc mắc học sinh  Cho điểm học sinh thực hành tốt Tắt máy, kiểm tra thiết bị - Quan heä phụ thuộc toán học đối tượng Em biết quan hệ toán học hệ cha –con Như tệp Geogebra chứa nhiều đối tượng toán học có quan hệ phụ thuộc đa dạng, nhiều mức Ví dụ: cho hai đường thẳng: d ñi qua A, B vaø d1 ñi qua C, d Hai đường thẳng d d1 cắt E Các đối tượng A, B, C, D, d, d1, E có quan hệ phụ thuộc sau: + A, B, C, D điểm tự + d phụ thuộc vào A, B (quan hệ: thuộc) + d1 phụ thuộc vào C, D (quan hệ: thuộc) + E phụ thuộc vào d d1 (quan hệ: thuộc) Trên hình học bất kỳ, thường có số đối tượng sở tự Tất đối tượng khác phụ thuộc nhiều mức vào đối tượng sở HOẠT ĐỘNG 5: TÌM TỊI MỞ RỘNG Mức độ nhận biết: Caâu 1: Để lọc liệu em thực hiện: A Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Filter B Mở dải lệnh Data → chọn lệnh AutoFilter C Mở dải lệnh Data → chọn lệnh Sort D Tất sai Caâu 2: Để xóa biểu đồ tạo, ta thực hiện: A Nhấn phím Delete B Nháy chuột biểu đồ nhấn phím Delete C Nháy chuột biểu đồ nhấn phím Insert Trang 195 Giáo án Tin học đối tượng, quan hệ chiều, hình dung quan hệ cha – Như tệp Geogebra chứa nhiều đối tượng toán học có quan hệ phụ thuộc đa dạng, nhiều mức Ví dụ: cho hai đường thẳng: d qua A, B d1 qua C, d Hai đường thẳng d d1 cắt E Các đối tượng A, B, C, D, d, d1, E có quan hệ phụ thuộc sau: + A, B, C, D điểm tự + d phụ thuộc vào A, B (quan hệ: thuộc) + d1 phụ thuộc vào C, D (quan hệ: thuộc) + E phụ thuộc vào d d1 (quan hệ: thuộc) Trên hình học bất kỳ, thường có số đối tượng sở tự Tất đối tượng khác phụ thuộc nhiều mức vào đối tượng sở D Tất sai Câu 3: Muốn thay đổi kiểu biểu đồ tạo ra, em có thể: A Phải xóa biểu đồ cũ thực lại thao tác tạo biểu đồ B Nháy nút (Change Chart Type) nhóm Type dải lệnh Design chọn kiểu thích hợp C Nháy nút (Chart Winzard) công cụ biểu đồ chọn kiểu thích hợp D Đáp án khác Câu 4: Để khởi động phần mềm Typing Master, ta thực hiện: A nháy đúp chuột lên biểu tượng Typing Master B nháy chuột phải lên biểu tượng Typing Master C nháy chuột lên biểu tượng Typing Master D nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Typing Master Caâu 5: Để thay đổi số thuộc tính đồ thị hàm số ta thực hiện: A Chọn hàm số f(x) cửa sổ thị danh sách đối tượng bên trái B Nháy chuột nút tam giác bên trái dòng chữ vùng làm việc C Chọn hàm số f(x) cửa sổ thị danh sách đối tượng bên phải D Cả A B Caâu 6: Trong cách sau cách để vẽ đường trung trực phần mềm Geogbra: A Chọn công cụ đường vng góc, chọn điểm, sau chọn đường thẳng tia B Chọn công cụ đường song song, chọn điểm, sau chọn đường thẳng tia C Chọn cơng cụ đường trung trực, chọn đoạn thẳng chọn điểm đầu cuối đoạn thẳng D Tất sai Mức độ thơng hiểu : Câu 1: Sau lọc theo yêu cầu liệu cột lọc thay đổi nào? A Sẽ xếp tăng dần B Sẽ xếp giảm dần C Dữ liệu giữ nguyên theo vị trí ban đầu D Cả đáp án sai Câu 2: Khi vẽ biểu đồ, chương trình bảng tính ngầm định miền liệu để tạo biểu đồ gì? A Hàng bảng số liệu B Cột bảng số liệu C Toàn liệu D Phải chọn trước miền liệu, khơng có ngầm định Câu 3: Để mơ tả tỉ lệ giá trị liệu so với tổng thể người ta thường dùng dạng biểu đồ nào? A Biểu đồ cột B Biểu đồ đường gấp khúc C Biểu đồ hình tròn D Biểu đồ miền Câu 4: Trong phần mềm Typing Master, sau nháy chọn Games có A trò chơi B trò chơi C trò chơi D trò chơi Câu 5: Trong chế độ này, tính tốn với số A Chế độ tính tốn xác B Chế độ tính tốn gần C chế độ tính tốn xấp xỉ D Tất sai Caâu 6: Phần mềm GeoGebra phần mềm A Giúp luyện gõ bàn phím nhanh xác B Giúp vẽ hình xác C Có khả vẽ hình học động D Cả B C Mức độ vận dụng: Caâu 1: Trong Excel, để xếp danh sách liệu giảm dần, em làm nào? A Nháy chọn ô cột cần xếp nháy nút dải lệnh Data B Nháy chọn ô cột cần xếp nháy nút dải lệnh Data Trang 196 Giáo án Tin học C Nháy nút dải lệnh Data D Nháy nút dải lệnh Data Câu 2: Để thêm thơng tin giải thích biểu đồ, ta sử dụng lệnh nhóm nào? A Design / Change Chart Type B Design / Move Chart C Layout / Labels D Layout / Change Chart Type Caâu 3: Để thêm ẩn tiêu đề cho biểu đồ, ta chọn : A Chart Title B Axis Titles C Legend D Data Lables Caâu 4: Trong hình Typing Master, để chọn trò chơi luyện gõ phím A ta nháy chuột chọn Typing test B ta nháy chuột chọn Studying C ta nháy chuột chọn Settings D ta nháy chuột chọn Games Caâu 5: Cách nhập điểm sau đúng: A B:= (1, 10) B B: (1, 10) C B = (1; 10) D B:= Câu 6: Để khỏi phần mềm, ta thực hiện: A File → Exit B Alt + F4 C Hồ sơ → Đóng D Cả B C V Phụ lục : Ngày soạn: 05/10/2019 Tên chủ đề/ chuyên đề: KIỂM TRA HỌC KỲ II Giới thiệu chung chuyên đề: + Vận dụng kiến thức học để làm kiểm tra dạng trắc nghiệm tự luận + Biết sử dụng hàm AVERAGE, SUM, MAX, MIN để tính tốn + Biết thực thao tác xếp liệu + Tạo biểu đồ để minh họa liệu + Thực phép tính hữu tỉ đa thức cửa sổ CAS + Vẽ đồ thị hàm số đơn giản + Vẽ hình đơn giản tam giác, hình thang, hình bình hành, hình vng, hình chữ nhật Trang 197 Giáo án Tin hoïc Thời lượng dự kiến thực chủ đề: tiết I MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU Kiến thứ, kỹ năng, thái độ: - Kiến thức: - Đánh giá, kiểm tra việc lĩnh hội kiến thức kiến thức học sinh học học kì II - Kỹ naêng: - Vận dụng linh hoạt kiến thức học để làm kiểm tra, rèn cho học sinh kỹ trình bài, liên hệ thực tế học tập - Thái độ:  Nghiêm túc, trật tự trình làm kiểm tra  Có ý thức, thói quen suy nghó làm việc hợp lý, khoa học xác Định hướng lực hình thành phát triển: - Vận dụng linh hoạt kiến thức học để làm kiểm tra thực hành II.THIẾT KẾ MA TRẬN: (đính kèm) III.ĐỀ KIỂM TRA: (đính kèm) IV.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM: ( đính kèm) V.KẾT QUẢ Lớp Só số Giỏi SL % Khá SL % TB SL % Yếu SL % Kém SL % VI NHẬN XÉT – RÚT KINH NGHIỆM Trang 198 Giáo án Tin học Trang 199 Giáo án Tin học ... tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động - Nắm cách khởi động - Gv: Để khởi động phần mềm a Khởi động: phần mềm Excel Excel em thực nào? - Nháy đúp chuột - HS: Nháy đúp chuột Trang Giáo... TIẾN TRÌNH DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG 1: TÌNH HUỐNG XUẤT PHÁT/ KHỞI ĐỘNG Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động - Ổn định tình... biệt kiểu liệu trang tính - HS: Tư HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Nội dung, phương thức tổ chức Dự kiến sản phẩm, đánh giá Mục tiêu hoạt động hoạt động học tập HS kết hoạt động a Nội dung 1:
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO AN TIN HOC 7 THEO 5 HOẠT ĐỘNG, GIAO AN TIN HOC 7 THEO 5 HOẠT ĐỘNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn