Đồ án kỹ sư đại học Bách khoa Hà Nội 2019

76 93 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 17:26

có file cad sơ đồ cn và file hysys mô phỏng Liên hệ: hungkhong123123gmail.com Propylene là một một chất có vai trò quan trọng trong công nghiệp tổng hợp hữu cơhóa dầu. Nó được sử dụng trong sản xuất một loạt các sản phẩm hóa dầu như polypropylene, acrylonitrile, cumene, rượu, tổng hợp oxo propylen oxit, axit acrylic, isopropyl rượu và hóa chất polygas. Riêng Polypropylene chiếm khoảng một nửa lượng tiêu thụ propylene thế giới, do đó thúc đẩy nhu cầu sản xuất. Ngoài ra propylene còn được sử dụng trong một nhà máy lọc dầu để alkyl hóa, xúc tác trùng hợp và sử dụng trong phản ứng dime hóa, sản xuất hỗn hợp xăng có chỉ số octane cao. Vì vậy, propylene là nguồn cung cấp nguyên liệu cho ba lĩnh vực: nhà máy lọc dầu (70%), hóa chất (92 96%), và polymer (99,6%). Hiện nay, propylene chủ yếu được sản xuất từ quá trình: steam cracking naphta và cracking xúc tác (FCC). Ngoài ra có thể sử dụng các phương pháp khác như: olefin metathesis, MTOMTP (methanol to olefin Methanol to propylene) và dehydro hóa propane. Khoảng 68% propylene thế giới được sản xuất bởi quá trình steam cracking và khoảng 29% được sản xuất bởi quá trình FCC. 3% còn lại được sản xuất thông qua dehydro hóa propane và olefin metathesis. Sản lượng propylene toàn cầu hiện tại khoảng 54 triệu tấnnăm và có giá trị khoảng 17 tỷ USD. Phần lớn propylene sản xuất và tiêu thụ tập trung ở miền Bắc Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản. Những vùng đất đó chiếm khoảng 70% nhu cầu và khoảng 68% công suất thế giới.Nhu cầu propylene dự kiến tăng nhanh và gần gấp đôi trong 10 năm tới, sản lượng dự kiến khoảng 100 triệu tấn vào năm 2019 với tốc độ tăng trưởng 4,7%năm. Chính sự gia tăng này đã thúc đẩy quá trình sản xuất propylene ngày một phát triển mạnh mẽ hơn. Tại Việt Nam, propylene chủ yếu được sản xuất từ quá trình FCC. Do vậy, em xin chọn đề tài:” mô phỏng phân xưởng thu hồi propylene của nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất” làm đề tài đồ án. GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU Propylene một chất có vai trò quan trọng cơng nghiệp tổng hợp hữu cơ-hóa dầu Nó sử dụng sản xuất loạt sản phẩm hóa dầu polypropylene, acrylonitrile, cumene, rượu, tổng hợp oxo propylen oxit, axit acrylic, isopropyl rượu hóa chất polygas Riêng Polypropylene chiếm khoảng nửa lượng tiêu thụ propylene giới, thúc đẩy nhu cầu sản xuất Ngồi propylene sử dụng nhà máy lọc dầu để alkyl hóa, xúc tác trùng hợp sử dụng phản ứng dime hóa, sản xuất hỗn hợp xăng có số octane cao Vì vậy, propylene nguồn cung cấp nguyên liệu cho ba lĩnh vực: nhà máy lọc dầu (70%), hóa chất (9296%), polymer (99,6%) Hiện nay, propylene chủ yếu sản xuất từ trình: 1|Page SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ steam cracking naphta cracking xúc tác (FCC) Ngồi sử dụng phương pháp khác như: olefin metathesis, MTO/MTP (methanol to olefin/ Methanol to propylene) dehydro hóa propane Khoảng 68% propylene giới sản xuất trình steam cracking khoảng 29% sản xuất trình FCC 3% lại sản xuất thơng qua dehydro hóa propane olefin metathesis Sản lượng propylene toàn cầu khoảng 54 triệu tấn/năm có giá trị khoảng 17 tỷ USD Phần lớn propylene sản xuất tiêu thụ tập trung miền Bắc Mỹ, Tây Âu Nhật Bản Những vùng đất chiếm khoảng 70% nhu cầu khoảng 68% công suất giới Nhu cầu propylene dự kiến tăng nhanh gần gấp đôi 10 năm tới, sản lượng dự kiến khoảng 100 triệu vào năm 2019 với tốc độ tăng trưởng 4,7%/năm Chính gia tăng thúc đẩy q trình sản xuất propylene ngày phát triển mạnh mẽ Tại Việt Nam, propylene chủ yếu sản xuất từ trình FCC Do vậy, em xin chọn đề tài:” mô phân xưởng thu hồi propylene nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất” làm đề tài đồ án CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Propylene Hình 1.1: Cơng thức cấu tạo propylene 2|Page SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Propylene (propane) olefin (anken), hydrocacbon có chứa liên kết đơi C=C cơng thức cấu tạo C3H6 1.1.1.Tính chất vật lý Propylene chất khí khơng màu điều kiện thường Tính chất vật lý propylene trình bày bảng 1.1 Bảng 1.1 Tính chất vật lý propylene Tính chất Khối lượng phân tử (g/mol) Tỉ trọng -47,40C (g/cm3) Nhiệt độ sơi (oC) Nhiệt độ nóng chảy (oC) Nhiệt độ tới hạn (oC) Độ tan nước (g/m3) Độ nhớt (µPa, 16.7 oC) Thơng số 42.08 0.6095 -47.7 -185.3 91.76 0.61 8.34 1.1.2 Tính chất hóa học Propylene chất có hoạt tính hóa học cao, nối đôi coi trung tâm phản ứng propylene Các phản ứng quan trọng phản ứng cộng, phản ứng oxi hóa phản ứng trùng hợp Một số phản ứng sản phẩm điển hình nhận từ propylene trình bày đây: a Phản ứng cộng Các tác nhân phản ứng halogen (Cl2, Br2), hydro halogenua (HCl, HBr), axit hypohalogen (HOCl, HOBr), nước, axit sunfuric cộng vào nối đơi propylene cho hợp chất no tương ứng Các phản ứng với tác nhân theo chế cộng electrophil (AE) CH3-CH=CH2 + HBr Peroxi CH3-CH2-CH2Br b Phản ứng oxi hóa 3|Page SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Propylene chứa liên kết đơi nhạy cảm chất oxi hóa, điều kiện tiến hành phản ứng tác nhân oxi hóa khác sản phẩm phản ứng tạo khác 2C3H6 + 9O2 6CO2 + 6H2O 3C3H6 + 2KMnO4 + 4H2O 3CH 3-CH(OH)-CH2OH + MnO2 + 2KOH c Phản ứng Phản ứng allyl điều kiện khó khăn: CH3-CH=CH2 + Cl2 500-6000C Cl-CH2-CH=CH2 + HCl d Phản ứng trùng hợp Phản ứng tạo sản phẩm polyme, trình trùng hợp tỏa nhiệt lớn nCH3-CH=CH2 Poly propylene 1.1.3 Các thông số kĩ thuật liên quan đến vận chuyển tồn trữ • • Mức xếp loại nguy hiểm (Phân loại theo hệ thống hài hòa tồn cầu GHS): - Khí dễ cháy (loại 1) - Khí nén áp suất, khí hóa lỏng Cảnh báo nguy hiểm: - Khí dễ cháy - Tồn trữ áp suất cao, nổ gia nhiệt Bảng 1.2: Các thông sô liên quan đến cháy nổ Điểm bùng cháy (oC) Khơng có thơng tin Nhiệt độ tự cháy (oC) -108 4|Page SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Giới hạn nồng độ cháy, nổ (% hỗn hợp với khơng khí) 11.1 % (V) Giới hạn nồng độ cháy, nổ (% hỗn hợp với khơng khí) 2% (V) • Tính ổn định: Ổn định điều kiện bảo quản bình thường • Khả phản ứng: Khơng xảy phản ứng trùng hợp áp suất thường, nhiệt độ thường Sản phẩm tạo sau trình cháy: COx, H2O • Các điều kiện cần tránh: Tránh đun nóng, tia lửa, lửa mở nguồn gây cháy nổ khác 1.1.4.Ứng dụng va quy mô thị trường 1.1.4.1.Ứng dụng Propylene sản phẩm quan trọng ngành công nghiệp hóa dầu Đây nguyên liệu đầu cho sản xuất nhiều loại sản phẩm Nó dùng để sản xuất polypropylene ứng dụng sản xuất màng, sợi, bao bì, mũ, Propylene benzen chuyển thành axeton phenol qua trình cumene Propylene sử dụng để sản xuất isopropanol (propan-2-ol), acrylonitrile, propylene oxide epichlorohydrin Propylene chất trung gian trình oxy hóa chọn lọc propan bước để tạo axit acrylic Trong ngành công nghiệp nhà xưởng, Propylene sử dụng làm nhiên liệu thay cho axetylen việc hàn cắt kim loại Oxy 1.1.4.2 Quy mô sản xuất tiêu thụ Propylene nguyên liệu quan trọng để sản xuất hợp chất hữu polypropylene, acrylonitrile, propylen oxit rượu oxo, loạt sản phẩm công nghiệp khác Trong năm 2015, tổng lượng sản xuất cho propylene toàn giới 94.2 triệu tấn, khoảng 67% tổng số propylene sản xuất cho sử dụng hóa chất 5|Page SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ toàn giới, dùng để sản xuất nhựa acrylonitrile chiếm khoảng 6% Phần lại sử dụng sản xuất hợp chất trung gian hóa học axit acrylic, cumene rượu oxo Các thị trường tiêu thụ propylene Đơng Bắc Á (chủ yếu Trung Quốc), Bắc Mỹ (chủ yếu Hoa Kỳ), Tây Âu, chiếm khoảng 74% lượng tiêu thụ toàn cầu năm 2016 Hoa Kỳ đặc biệt thị trường Trung Quốc có tăng trưởng đáng kể chiếm phần lớn tổng nhu cầu propylene giai đoạn 2016–2021 Mặc dù thị trường propylene Tây Âu dự báo gấn không đổi giai đoạn dự báo, nhiều khả thị trường lớn thứ ba giới Hình 1.2: Phân bố lượng tiêu thụ propylene giới năm 2016 6|Page SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Dẫn xuất hóa học chủ chủ yếu sản xuất từ propylene polypropylene, propylene oxide, acrylonitrile, cumene axit acrylic Đối với thành phẩm, propylen tìm thấy chủ yếu hàng hóa thành phẩm (xe đồ nội thất), bao bì sản phẩm hạ tầng (nhà cửa nhà ở), nhu cầu propylene gắn liền với kinh tế chung Tiêu thụ propylen ngày kết nối với kinh tế (đặc biệt Trung Quốc), nơi mà việc cải thiện mức sống thị hóa ngày tăng, thúc đẩy việc sử dụng ngày nhiều loại polyme hóa chất Trong năm năm qua, tốc độ tăng nhu cầu propylene trì mức khoảng 4% năm, với Đông Bắc Á chiếm 67% nhu cầu Năng suất sản xuất propylene dự báo phát triển chủ yếu thị trường có khả tăng trưởng cao Đơng Bắc Á Bắc Mỹ Trong năm năm tới, nhu cầu propylen dự kiến tăng trưởng với tốc độ khoảng 4% năm, chủ yếu phát triển kinh tế mạnh mẽ châu Á Polypropylene dự báo thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu cho propylene tồn cầu Các khu vực dự kiến có mức tăng trưởng lớn nhu cầu Trung Quốc, Hoa Kỳ, Trung Đông, nước CIS Baltic Trong số khu vực tiêu thụ truyền thống, Nhật Bản Tây Âu dự báo ổn định giảm 1.2 Nhà máy lọc dầu Dung Quất 1.2.1.Giới thiệu chung Nhà máy lọc dầu Dung Quất nằm Khu kinh tế Dung Quất, thuộc xã Bình Thuận Bình Trị, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi Mặt nhà máy gồm có khu vực chính: khu vực nhà máy, khu bể chứa thương phẩm, khu cảng xuất sản phẩm, phao rót dầu điểm neo, nhà máy sản xuất polypropylen nối với hệ thống tuyến ống đường 7|Page SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Hình 1.3: Sơ đồ nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất • 1.2.2 - Diện tích sử dụng: - Khu nhà máy : 2782525.9 m2 - Khu bể chứa thương phẩm : 241929.5 m2 - Nhà máy sản xuất PP: 129014 m2 - Khu bể chứa dầu thô bổ sung: 133396 m2 - Khu lưu trữ văn phòng làm việc: 24478 m2 Cơng suất chế biến nguyên liệu: Công suất thiết kế nhà máy 6,5 triệu dầu thô/năm Công suất thực tế nhà máy 110% công suất thiết kế Nguyên liệu theo thiết kế ban đầu Giai đoạn 1: 100% dầu thô Việt Nam (dầu thô Bạch Hổ) Giai đoạn 2: dầu thô hỗn hợp (85% dầu Bạch Hổ + 15% dầu Dubai) Tuy nhiên thực tế, trữ lượng mỏ Bạch Hổ giảm nhanh nên từ tháng 8/2010 nguồn nguyên liệu đầu thay hỗn hợp dầu chua Ban đầu dầu chua Dubai sử dụng Tuy nhiên để không phụ thuộc nhiều vào nguồn cung cấp nên Nhà máy chế biến thành công từ 15 loại dầu từ khu vực khác giới: Azeri Light (của Azerbaijan); ESPO (của Nga); 8|Page SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Champion, SLEB (của Brunei); Kikeh, Labuan, Miri (của Malaysia), Kaji Semoga (của Indonesia); NKossa(của Congo); Amna (của Libya), Đại Hùng, Tê Giác Trắng, Sư Tử Đen, Chim Sáo, Thăng Long (của Việt Nam) 1.2.3.Các sản phẩm Nhà máy Sản phẩm Nhà máy sản lượng thể bảng sau: Bảng 1.3: Cơ cấu sản phẩm Nhà máy Tên sản phẩm Propylene LPG Xăng Mogas 90/92/95 Dầu hỏa/Nhiên liệu phản lực Jet A1 Diesel ô tô (DO) Dầu nhiên liệu (FO) Hạt nhựa PP Lưu huỳnh Sản lượng ( nghìn tấn/năm) 136-150 294-340 2000-2800 220-410 2500-3000 40-80 150-170 2500 1.2.4.Cấu hình Nhà máy 9|Page SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Hình 1.4: Cấu hình nhà máy lọc dầu Dung Quất Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất có 14 phân xưởng Cơng nghệ, 10 phân xưởng Phụ Trợ, phân xưởng Ngoại vi (Offsite) Phân xưởng Công nghệ: - Phân xưởng chưng cất dầu thô áp suất khí (CDU) - Phân xưởng xử lý Naphta Hyđrô (NHT) - Phân xưởng reforming xúc tác liên tục (CCR) - Phân xưởng cracking xúc tác cặn dầu (RFCC) - Phân xưởng thu hồi Propylen (PRU) - Phân xưởng tái sinh Amine (ARU) - Phân xưởng xử lý LPG (LTU) - Phân xưởng xử lý nước chua (SWS) 10 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Hình 3.33: Tab Worksheet Mix-100 Thiết bị tách pha D-2105: Dòng sản phẩm chứa lỏng nên cần tách pha Hình 3.34: Tab Design thiết bị tách hai pha D-2105 62 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Hình 3.35: Tab Worksheet thiết bị tách hai pha D-2105 Dòng lỏng chia hai dòng TEE-101 với tỷ lệ (9:1): Dòng Propylene dòng sản phẩm cuối (90%), dòng 20b dòng quay lại trao đổi nhiệt với dòng nguyên liệu tháp T-2103 Thiết lập TEE-101: 63 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Hình 3.36: Tab Design TEE-101 Hình 3.37: Tab Design Parameter TEE-101 Thiết bị trao đổi nhiệt E-2110: 64 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Hình 3.38: Tab design thiết bị trao đổi nhiệt E-2110 Hình 3.39: Tab worksheet thiết bị trao đổi nhiệt 65 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Dòng sau trao đổi nhiệt với nguyên liệu vào tháp T-2103 chia làm hai dòng nhờ TEE-102 với tỷ lệ 4:1 Trong đó, dòng 14 chiếm khoảng 20%, dòng 20 chiếm khoảng 80% Hình 3.40: Tab Desiegn TEE-102 Dòng 20 Recycle vào đĩa thứ tháp chưng 66 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Hình 3.41: Tab thiết lập cơng cụ Recycle Thiết lập lại tháp tách propane T-2103: Thêm dòng 20a vào đĩa thứ Hình 3.42: Tab design tháp T-2103 67 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Hình 3.43: Tab Specs tháp T-2103 Dòng 14 làm mát thiết bị E-2106 trộn với dòng đỉnh tháp T2103( dòng 13) dòng khí tháp tách hai pha D-2105 ( dòng 18) đưa tháp D2104 Thiết bị làm mát E-2106: 68 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Hình 3.44: Tab Worksheet thiết bị làm mát E-2106 Thiết lập Recycle 1: Hình 3.45: Tab Design Recyle 69 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Thiết lập MIX-101: Tại Mix-101 ba dòng trộn đưa vào tháp tách hai pha D2104 Hình 3.46: Tab Design MIX-101 70 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Hình 3.47: Tab Design thiết bị tách pha D-2104 Dòng khí sau khỏi D-2105 hồi lưu MIX-101 nhờ công cụ Rycycle: Hình 3.48: Tab Design cơng cụ Recycle Sau hồi lưu, ta nhận kết sau: Hình 3.49: Dòng sản phẩm Propylene sau hồn thành mơ Nồng độ cấu tử Propene dòng sản phẩm tăng từ 99.42% khối lượng lên 99.65% khối lượng Do vậy, ta khẳng định rằng, dòng Recycle có tác dụng làm tăng hiệu suất cho tháp tách Propene 71 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ 3.3 Tính tốn cân vật chất cân lượng Sử dụng công cụ Flowsheet Summary để tính tồn cân vật chất, cân lượng 3.3.1 Tính tốn cân vật chất Hình 3.50: Tab tính tốn cân vật chất toàn hệ thống Ta thấy, tổng lượng đầu vào 1.813.105kg/h so với tổng lượng đầu 1.813 105kg/h có chênh lệch 26.51kg/h (sai lệch -0.01%), làm tròn số tính tốn Kết hồn tồn hợp lý 3.3.2 Tính tốn cân lượng 72 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ Hình 3.51: Tab tính tốn cân lượng tồn hệ thống Tổng lượng đầu vào: 8.996 107kJ/h so với lượng đầu -1.071 10 8kgJ/h có chênh lệch đến 219.05% Sự chênh lệch chủ yếu đến từ tháp chưng tận dụng nhiệt từ dòng khác PFD có nhiều dòng lượng đến từ phân xưởng khác Ngoài ra, cần lượng nhiệt làm mát nước khổng lồ 73 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ KẾT LUẬN Sau trình tìm hiểu, thiết kế mơ phân xưởng Thu hồi Propylene (PRU) Nhà máy lọc dầu Dung Quất phần mềm Aspen Hysys V7.3, em hoàn thành nhiệm vụ giao đưa vài nhận định sau: - Thứ nhất, nắm bắt công nghệ, quy trình hoạt động phân xưởng Thu hồi Propylene (PRU) Biết cách sử dụng, ứng dụng phần mềm Aspen Hysys vào q trình mơ phỏng, tính tốn thiết bị phân xưởng - Thứ hai, sau mô nhận kết quả: Trong để chế biến 1.813.10 5kg nguyên liệu cần 1.97.108kJ lượng 74 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Ullmann, Hydrocarbons, alkenes [page 11979] [2] Hoàng Trọng Yêm, Hóa học hữu tập – Nhà xuất Bách Khoa Hà Nội, 2014 [3] IHS Markit, Chemical Economics Handbook, Propylene, 2017 [4] Cơng ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn, “Giới thiệu Nhà máy lọc dầu Dung Quất” < URL: https://bsr.com.vn/vi/gioi-thieu-ve-nha-may-loc-dau-dung-quat.htm [5] Báo Tiền Phong (20-7-2017):” Hóa giải tốn ngun liệu cho nhà máy lọc dầu Dung Quất” [6] Binh Son Refinery Co., Ltd, Dung Quat Refinery Operating Manual, 2010 [7] PFD phân xưởng PRU (Process Flow Diagram Propylene Recovery Unit, Dung Quat Refining) [8] Nguyễn Thị Minh Hiền, Mơ cơng nghệ hóa học, Nhóm Mơ Cơng nghệ Hóa học Dầu khí, Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, 75 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG GVHD: PGS.TS VĂN ĐÌNH SƠN THỌ 76 | P a g e SVTH: KHỔNG MẠNH HÙNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án kỹ sư đại học Bách khoa Hà Nội 2019, Đồ án kỹ sư đại học Bách khoa Hà Nội 2019, CHƯƠNG 3: MÔ PHỎNG PHÂN XƯỞNG THU HỒI PROPYLENE (PRU), 1 Giới thiệu phần mềm mô phỏng HYSYS., 3 Tính toán cân bằng vật chất và cân bằng năng lượng

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm