BÀI GIẢNG SINH LÝ MÁU 2 TIẾT

118 300 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 01:35

BÀI GIẢNG SINH LÝ MÁU 2 TIẾT SINH LÝ MÁU Thạc sĩ ĐINH THỊ THU HỒNG Mục tiêu    Trình bày cấu trúc, chức số lượng bình thường tế bào máu Nêu đặc điểm hệ thống nhóm máu ABO, Rhesus giải thích ứng dụng, tai biến liên quan lâm sàng Trình bày giai đoạn cầm máu Một vài tính chất máu  Độ quánh: gấp - lần nước  pH: kiềm cầu  Hồng 7,35 - 7,45 Chức máu  Chức vận chuyển  Chất dinh dưỡng, O , nước, chất điện giải  CO chất thải  Vận chuyển nhiệt Chức máu  Chức bảo vệ  Chống lại vi sinh vật, độc tố  mạch Chống máu khỏi thành Chức máu  Chức điều hoà    Điều hoà pH Điều hoà lượng nước thể Điều hoà nhiệt Cấu tạo máu Huyết tương Huyết cầu máu có chất kháng đông THÀNH PHẦN Protein 7% huyết tương 55% Chất hoà tan 2% (Gluxit, lipit, Na+ K+ Ca+ + Cl-) Nước 91% Tiểu cầu 200-300x106/lit tế bào Bạch cầu x 106/lit ( Huyết cầu) 45% Hồng cầu 4-5 x 1012/lit Hct: Thể Tích huyết cầu/ TT máu tồn phần Cấu tạo máu  Huyết cầu:  Hồng cầu  Bạch cầu  Tiểu cầu Cấu tạo máu  Huyết tương  Nước: chủ yếu  Protein: 82 – 83g/l  Fibrinogen: – 4g/l  Lipid: 4- 5g/l  Glucose 1g/l  Vitanin muối khống  Các sản phẩm chuyển hóa Chức bạch cầu trung tính Tiêu diệt vi khuẩn sinh mủ cách thực bào  Có khả thực bào – 20 vi khuẩn  Trở thành tế bào mủ Vi thực bào Đặc tính bạch cầu hạt trung tính  Xuyên mạch  Vận động chân giả  Hoá ứng động  Thực bào Bạch cầu (tt) • tự di chuyển chân giả • xuyên mạch Bạch cầu (tt) • thực bào đời sống : – ngày • tăng sinh lý : ăn no, có thai, kinh nguyệt • tăng bệnh lý: nhiễm trùng • Chức bạch cầu hạt trung tính Độc tố vi khuẩn Sản phẩm thối hố mơ viêm Phức hợp miễn dịch … Thực bào Tế bào mủ Chức bạch cầu ưa base  Chứa heparin ngăn cản q trình đơng máu  Có vai trò phản ứng dị ứng  Histamin Kháng IgE  Serotonin nguyên  Chất phản ứng chậm sốc phản vệ  Enzym tiêu protein…     Phù Ban đỏ Mẩn ngứa Đau… Chức bạch cầu ưa acid  Ít có vai trò nhiễm khuẩn thơng thường  Ít vận động  Ít thực bào   Khử độc protein lạ  Niêm mạc đường tiêu hoá  Đường hô hấp  Đường tiết niệu – sinh dục Chức bạch cầu ưa acid  Giải phóng chất tiêu diệt ký sinh trùng   -  Tiết enzym chống lại tác dụng histamin Thực bào phức hợp kháng nguyên kháng thể Tăng lên nhiễm ký sinh trùng, bệnh dị ứng Chức bạch cầu mono  Từ tuỷ xương vào máu, bạch cầu mono chưa thực trưởng thành  Khi vào tổ chức  Kích thước tăng gấp lần  Bào tương chứa nhiều lysosom  Tổ chức bào, đại thực bào Chức bạch cầu mono Khả thực bào mạnh  100 vi khuẩn  Xác hồng cầu, ký sinh trùng sốt rét…  Trình diện kháng nguyên Chức bạch cầu lympho  Lympho B  Lympho T Chức bạch cầu lympho B  Có chức miễn dịch dịch thể   Miễn dịch không đặc hiệu  Bạch cầu trung tính  Bạch cầu mono Miễn dịch đặc hiệu  Lympho B: miễn dịch dịch thể  Lympho T: miễn dịch trung gian tế bào Chức bạch cầu lympho B  Có chức miễn dịch dịch thể  Chống lại loại vi khuẩn  Một số virus  Tiết kháng thể (γ globulin) Tiêu diệt trực tiếp vi khuẩn  Bất động vi khuẩn  Trung hồ độc tố vi khuẩn  Hoạt hố bổ thể, tăng cường đáp ứng miễn dịch… Chân thành cám ơn! ... từ gan máu Trung tinh 50-70% hồng cầu 4-5 x10 12/ L Lymphô 20 -40% Toan tinh 2- 4% Tiêu cầu 20 0300x106/L Mono 3-8% Kiềm tinh 0,51% Sinh lý loại huyết cầu Bách cầu Tiểu cầu Hồng cầu Sinh lý HỒNG... áp O2 (pO2)  pO tăng: tăng phản ứng kết hợp  pO giảm: tăng phản ứng phân ly 2  Rối loạn vận chuyển O2 Nhiễm độc khí CO Hb + CO HbCO (Carboxyhemoglobin)  CO gắn vị trí với O2  Mạnh O2 20 0...  α β : HbA 2 Hemoglobin bất thường  HbS  Bất thường chuỗi β Sickle Chức vận chuyển khí  Vận chuyển O2 (chủ yếu) Hb + O2 HbO2 (Oxyhemoglobin) 2+ KhôngOphải phản ứng – Fe (gắn O2oxy ) hoá 
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG SINH LÝ MÁU 2 TIẾT, BÀI GIẢNG SINH LÝ MÁU 2 TIẾT, Chức năng của máu, Cấu tạo của máu

Mục lục

Xem thêm