Điều hòa hoạt động tim

40 110 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 00:50

Điều hòa hoạt động tim ĐIỀU HOÀ HOẠT ĐỘNG TIM Trình bày : PGS Nguyễn-thò- Đoàn-Hương ĐIỀU HÒA TIM  CLT= Lượng máu bơm/nhòp × Nhòp/phút Chức tim Hoạt động tạo nhòp ĐIỀU HOÀ NHỊP I-Cơ chế thần kinh: 1-Hệ thần kinh thực vật: -Giao cảm : Nhòp Epinephrine -Phó giao cảm: Nhòp Acetylcholine 2-Hệ thần kinh trung ương : -Vỏ nảo -Đồi thò -Vùng đồi -Gian nảo -Hành nảo HÀNH NÃO TRUNG TÂM ĐH TIM MẠCH 1.Tại Hành não : điều hòa huyết áp , gọi trung tâm phối hợp họat động tim mạch (basal center of cardiovascular activity integration) TRUNG TÂM PHỐI HỢP HỌAT ĐỘNG TIM MẠCH  Vùng mỏm bụng bên :Rostral ventrolateral medulla (RVLM) Vùng đuôi bụng bên : Caudal ventrolateral medulla (CVLM) Nhân dãi cô độc : Nucleus of solitary tract (NTS) Trung tâm X : Cardiac vagal center Rostral ventrolateral medulla (RVLM) Cardiac sympathetic tone Sympathetic vasoconstriction tone Kích thích : →↑ HA ,↑nhịp tim Phá hủy vùng : HA giảm 40mmHg RVLM trung tâm quan trọng để điều hòa HA , trì trương lực mạch Rostral ventrolateral medulla (RVLM) Rostral ventrolateral medulla (RVLM) ĐIỀU HÒA CO THẮT CƠ TIM I-Điều hoà tim : 1- Cơ chế Frank-Starling 2- Điều hoà nhòp tim II- Điều hoà bên : 1-Cơ chế thần kinh 2-Cơ chế thể dòch ĐIỀU HÒA TẠI TIM  Cơ chế Frank-Starling : 1- Tăng lượng máu Tăng co thắt Căng sợi tim 2- Tăng kháng lực mạch ngoại biên Tăng co thắt Tăng lượng máu Tăng kháng lực mạch bên Lực phát sinh thay đổi thay đổi nhòp tim HIỆU QUẢ LỰC-TẦN SỐ(TREPPE) HIỆU QUẢ LỰC-TẦN SỐ(TREPPE) Một thu tâm sớm ĐIỀU HOÀ BÊN NGOÀI TIM 1- Cơ chế thần kinh 1-1 Hệ thần kinh thực vật : -giao cảm : tăng co thắt -Phó giao cảm : giảm co thắt 1-2 Phản xạ áp thụ quan : KÍCH THÍCH GIAO CẢM TRUYỀN TÍN HIỆU Đáp ứng Tín hiệu → Receptor → kết hợp Protein Chaát TT β1-ARs β2-ARs α1-ARs G Proteins Gs Gs/Gi Gq cAMP (PKA) PDE/PP DAG (PKC) IP3 Đáp ứng 2-Cơ chế thể dòch : 2-1 Các hormon : tuyến giáp,t,thượng thận : làm tăng co thắt Tế bào nội bì : NO 2-2 Khí máu: PO2 , PCO2 , pH giai đoạn đầu: kích thích giai đoạn sau: ưcù chế 2-3 Các ion /máu: Na+ diện thấp K+ Liệt nhó- qRs kéo dài rối loạn nhòp,P-R dài Q-T dài Ca++ Co S-T dài,Q-T dài ĐIỀU HOÀ CO THẮT Kích thích Giao cảm CƠ CHẾ CHỨC NĂNG CƠ TIM Tương quan lực-tần số F-STarling Chức mạch CƠ CHẾ CO CƠ TIM p suất thất trái ... chế khác :nhiệt độ ĐIỀU HÒA CO THẮT CƠ TIM I -Điều hoà tim : 1- Cơ chế Frank-Starling 2- Điều hoà nhòp tim II- Điều hoà bên : 1-Cơ chế thần kinh 2-Cơ chế thể dòch ĐIỀU HÒA TẠI TIM  Cơ chế Frank-Starling... TRUNG TÂM ĐH TIM MẠCH 1.Tại Hành não : điều hòa huyết áp , gọi trung tâm phối hợp họat động tim mạch (basal center of cardiovascular activity integration) TRUNG TÂM PHỐI HỢP HỌAT ĐỘNG TIM MẠCH ...ĐIỀU HÒA TIM  CLT= Lượng máu bơm/nhòp × Nhòp/phút Chức tim Hoạt động tạo nhòp ĐIỀU HOÀ NHỊP I-Cơ chế thần kinh: 1-Hệ thần kinh thực vật:
- Xem thêm -

Xem thêm: Điều hòa hoạt động tim, Điều hòa hoạt động tim