Sinh lý tuyến giáp

28 69 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/09/2019, 00:46

Sinh lý tuyến giáp SINH LÝ TUYẾN Lê Quốc Tuấn GIÁP Bs Ths Bs Nguyễn Phúc Hậu NỘI DUNG Sơ lược cấu trúc tuyến giáp nang giáp Hormon giáp: sinh tổng hợp tiết Tác dụng hormon giáp mơ đích Một số bệnh lý tuyến giáp thường gặp GIẢI PHẪU TUYẾN GIÁP MÔ HỌC TUYẾN GIÁP NANG GIÁP HORMON GIÁP TỔNG HỢP HORMON GIÁP CƠ CHẾ TÁC ĐỘNGHORMON GIÁP T3 VÀ CATECHOLAMINES LỘ TRÌNH TÍN HIỆU HORMON GIÁP RỐI LOẠN HORMON GIÁP • Cường giáp: Basedow, nhân giáp độc … • Suy giáp: viêm giáp Hashimoto, thuốc … • Bệnh đần độn • Phình giáp BƯỚU CỔ ĐỊA PHƯƠNG (PHÌNH GIÁP) CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ THEO DÕI CỦA CÁC BẠN ! ... cấu trúc tuyến giáp nang giáp Hormon giáp: sinh tổng hợp tiết Tác dụng hormon giáp mơ đích Một số bệnh lý tuyến giáp thường gặp GIẢI PHẪU TUYẾN GIÁP MÔ HỌC TUYẾN GIÁP NANG GIÁP HORMON GIÁP TỔNG... ĐỘNGHORMON GIÁP T3 VÀ CATECHOLAMINES LỘ TRÌNH TÍN HIỆU HORMON GIÁP RỐI LOẠN HORMON GIÁP • Cường giáp: Basedow, nhân giáp độc … • Suy giáp: viêm giáp Hashimoto, thuốc … • Bệnh đần độn • Phình giáp ... PHẪU TUYẾN GIÁP MÔ HỌC TUYẾN GIÁP NANG GIÁP HORMON GIÁP TỔNG HỢP HORMON GIÁP ` T3 T4 T3 T4 7% hormon giáp tiết 93% hormon giáp tiết Ái lực thấp với protein huyết tương, giải phóng vào mơ đích
- Xem thêm -

Xem thêm: Sinh lý tuyến giáp, Sinh lý tuyến giáp