Bai 2 hinh chieu can sua2

39 86 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 19:34

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỸ LAWRENCE S.TING Cuộc thi quốc gia Thiết kế giảng E-Learning lần thứ Tiêu đề dự thi: HÌNH CHIẾU Chủ đề: Mơn Cơng Nghệ /Lớp Giáo viên: Nguyễn Thị Loan Email: ntloan@thcsdoanthidiem.tv Điện thoại di động: 0914445113 Đơn vị cơng tác:Trường THCS Đồn Thị Điểm,Số 25 Đường Đặng Thái Thân, Phường Tân Thành, TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk Tháng 11/2016 KÍNH CHÀO QUÝ THẦY CÔ GIÁO Bài Bài 22 1Tiết HÌNH CHIẾU I II III IV ĐỐ VUI: Một người mẹ sinh hàng triệu đứa con, người bò dần mòn, tới sáng lại đứa không giám nhìn trực tiếp, người gì? Đáp án: Người mẹ hành tinh chúng ta, buổi tối nhìn lên bầu trời (với điều kiện trời không mưa) thấy hàng ngàn đứa người trai lại Khi có ánh sáng chiếu vào vật thể ta lại có bóng vật thể ? Hãy quan sát hình 2.1 SGK để tìm hiểu hình chiếu vật thể? Mặt phẳng chiếu mặt nào? Các đường tia chiếu? Hình 2.1: Hình chiếu vật thể  Mặt phẳng chiếu MP chứa hình chiếu vật thể  Điểm A vật thể có hình chiếu điểm A’  Tia sáng từ nguồn sáng S qua điểm A xuống điểm chiếu A’, gọi tia chiếu SAA’  Hình nhận mặt S Hình 2.2: Các phép chiếu (c) (a) (b) Dựa vào đặc điểm người ta phân loại phép chiếu, đặc điểm loại phép chiếu nào? Phép chiếu xuyên tâm Phép chiếu song song Phép chiếu vng góc  Phép chiếu xun tâm có tia chiếu xuất phát từ điểm (tâm chiếu)  Phép chiếu song song có tia chiếu song song với  Phép chiếu vng góc có tia chiếu vừa song song vừa vng góc với MP chiếu Hình chiếu hình chiếu đứng Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng Hình chiếu đứng Hình chiếu Hình chiếu cạnh Bài tập: Câu 1: Cho vật thể với hướng chiếu A, B, C hình chiếu 1, 2, Hãy đánh dấu (x) vào bảng 2.1 để rõ tương quan hướng chiếu với hình chiếu Ghi tên gọi hình chiếu 1, 2, vào bảng 2.2 A B C ĐÁP ÁN Hướng chiếu Hình chiếu A B C Hình chiếu x Hình chiếu cạnh Hình chiếu đứng x x A B C Tên hình chiếu Hình chiếu Bài tập: Câu 2: Hình chiếu đứng, bằng, cạnh có thứ tự hướng chiếu là: A) B) C) D) Từ trái sang phải, từ xuống, từ trước sau Từ xuống dưới, từ trước sau, từ phải sang trái Từ trước sau, từ xuống dưới, từ phải sang trái Từ trước sau, từ xuống dưới, từ trái sang phải Đúng Đúng Click Click để để tiếp tiếp tục tục Your Your answer: answer: Sai Sai Click Click để để tiếp tiếp tục tục You did this You did not not answer answer this You answered this correctly! You answered this correctly! The correct completely is: The question question correct answer answer completely is: Submit Submit Clear Clear Ứng dụng: Dựa vào cách tạo hình chiếu vật thể, người sáng tạo nhiều cách ứng dụng vào môn nghệ thuật như: Nghệ thuật tạo bóng tay: Ứng dụng: Nghệ thuật chụp ảnh đổ bóng: Ứng dụng: Múa bóng nghệ thuật: Ứng dụng: Múa bóng nghệ thuật: Trên vẽ kỹ thuật, hình chiếu diễn tả hình dạng mặt vật thể theo hướng chiếu khác Vị trí hình chiếu vẽ sau: Hình chiếu hình chiếu đứng Hình chiếu cạnh bên phải hình chiếu đứng ... với hướng chiếu A, B, C hình chiếu 1, 2, Hãy đánh dấu (x) vào bảng 2. 1 để rõ tương quan hướng chiếu với hình chiếu Ghi tên gọi hình chiếu 1, 2, vào bảng 2. 2 A B C ĐÁP ÁN Hướng chiếu Hình chiếu... vật thể ta lại có bóng vật thể ? Hãy quan sát hình 2. 1 SGK để tìm hiểu hình chiếu vật thể? Mặt phẳng chiếu mặt nào? Các đường tia chiếu? Hình 2. 1: Hình chiếu vật thể  Mặt phẳng chiếu MP chứa... sáng từ nguồn sáng S qua điểm A xuống điểm chiếu A’, gọi tia chiếu SAA’  Hình nhận mặt S Hình 2. 2: Các phép chiếu (c) (a) (b) Dựa vào đặc điểm người ta phân loại phép chiếu, đặc điểm loại phép
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai 2 hinh chieu can sua2, Bai 2 hinh chieu can sua2