THIỆT bị TRAO đổi NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG

19 369 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/09/2019, 00:14

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM KỸ THUẬT THỰC PHẨM ĐỀ TÀI: THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG SINH VIÊN: DƯƠNG THỊ THÚY VÂN VÕ THỊ THÚY ÁI MSSV: 2205182012 MSSV: 2205182001 GVHD: PHAN VĨNH HƯNG I TỔNG QUAN VỀ TRAO ĐỔI NHIỆT KHÁI NIỆM CÁC LOẠI DẠNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TB trao đổi nhiệt dạng vỏ áo TB trao đổi nhiệt dạng TB trao đổi nhiệt dạng ống lồng ống TB trao đổi nhiệt dạng ống chùm II TÌM HIỂU VỀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG LỒNG ỐNG Một số dạng Tb trao đổi nhiệt ống lồng ống Thiết bị đổi nhiệt ống lồng ống trơn Một số dạng Tb trao đổi nhiệt ống lồng ống Thiết bị đổi nhiệt ống lồng ống hình vng Một số dạng Tb trao đổi nhiệt ống lồng ống Thiết bị đổi nhiệt ống lồng ống hình elip Một số dạng Tb trao đổi nhiệt ống lồng ống Thiết bị đổi nhiệt ống lồng ống dạng hình tròn 1, CẤU TẠO Một ống có đường kính lớn bọc nhiều ống nhỏ bên trong; gồm nhiều ống nối tiếp với nhau, đoạn có hai đoạn ống lồng vào Ống trơn có cánh dọc theo chiều dài ống 1 Ống 3.Khủy nối Ống 4.Ống nối Mối hàn   2, Nguyên lý hoạt động *Nguyên liệu đưa vào thùng chứa bơm vào hệ thống ống lồng ống *Cùng với trình nguyên liệu chuyển động hệ thống này, chất tải nhiệt vào thiệt bị trao đổi nhiệt, trao đổi nhiệt khoang thông qua bề mặt lớp vỏ ống Sản phẩm thu đạt nhiệt độ cần thiết *Thường chất lỏng trao đồi nhiệt theo chiều ngược 3 Ưu điểm *Có hệ số truyền nhiệt lớn: thường sử dụng để trao đổi nhiệt chất lỏng với chất lỏng với môi chất sôi hay ngưng tụ *Dễ điều chỉnh tốc độ chảy môi chất: môi chất chuyển động qua thiết bị chuyển động đối lưu cưỡng với tốc độ lớn nên thời yêu cầu trao đổi nhiệt giảm xuống *Chế tạo đơn giản 4, Nhược điểm *Cồng kềnh, giá thành cao *Có hiệu thấp, đặc biệt trường hợp ngưng tụ môi chất, ống trơn hạn chế khả ngưng tụ môi chất 5, Ứng dụng *Dùng để ngưng tụ bay môi chất lạnh, làm lạnh môi chất lạnh thể lỏng, hay dùng đun nóng nước, làm mát dầu… 6, Tính tốn thiết bị + Phương trình cân nhiệt lượng cho hai dòng lưu chất *Q = G¬¬1C1(tV1-tR1) = G2C2(tR2-tV2), W *Trong đó: *G1, G2: Lưu lượng dòng nóng lạnh, kg/s *C1, C2: Nhiệt dung riêng trung bình dòng nóng dòng lạnh, J/kg.K *tV1, tR1: Nhiệt độ vào dòng nóng °C *tV2, tR2: Nhiệt độ vào dòng lạnh °C 6, Tính tốn thiết bị + Phương trình biểu diễn trình truyền nhiệt Q = K1.Δtlog.L, W L: Chiều dài ống, m K1: Hệ số truyền nhiệt dài,W/m °C Δtlog: Chênh lệch nhiệt độ trung bình logarit, °C 6, Tính tốn thiết bị 6, Tính tốn thiết bị 6, Tính tốn thiết bị O CẤU TẠO VÀ NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG ... THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG LỒNG ỐNG Một số dạng Tb trao đổi nhiệt ống lồng ống Thiết bị đổi nhiệt ống lồng ống trơn Một số dạng Tb trao đổi nhiệt ống lồng ống Thiết bị đổi nhiệt ống lồng ống. .. dạng Tb trao đổi nhiệt ống lồng ống Thiết bị đổi nhiệt ống lồng ống hình elip Một số dạng Tb trao đổi nhiệt ống lồng ống Thiết bị đổi nhiệt ống lồng ống dạng hình tròn 1, CẤU TẠO Một ống có đường... QUAN VỀ TRAO ĐỔI NHIỆT KHÁI NIỆM CÁC LOẠI DẠNG THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT TB trao đổi nhiệt dạng vỏ áo TB trao đổi nhiệt dạng TB trao đổi nhiệt dạng ống lồng ống TB trao đổi nhiệt dạng ống chùm
- Xem thêm -

Xem thêm: THIỆT bị TRAO đổi NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG, THIỆT bị TRAO đổi NHIỆT ỐNG LỒNG ỐNG, II. TÌM HIỂU VỀ THIẾT BỊ TRAO ĐỔI NHIỆT DẠNG ỐNG LỒNG ỐNG

Từ khóa liên quan