xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi dậu và tuổi TUẤT

1 146 1
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 16:10

BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi DẬU và tuổi TUẤT(Cay đắng mùi đời)Cũng như chim én lạc bầy. Đường công danh trắc trở. Cảnh gia đình suy sụp, không có con trai, vợ chồng buồn phiền, anh em lãnh đạm. Phải năng tích đức để giải trừCảnh hiu quạnh vợ chồng than thởBuổi cơ hàn như lúc sum vinhÂu cũng là nợ ba sinhLúc vinh cơn nhục như hình nam khaMạng đã thế ta đành chịu vậyTình đôi ta trước cũng như sauYêu nhau phải chịu chua cay cuộc đời BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo mơn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi DẬU tuổi TUẤT (Cay đắng mùi đời) Cũng chim én lạc bầy Đường cơng danh trắc trở Cảnh gia đình suy sụp, khơng có trai, vợ chồng buồn phiền, anh em lãnh đạm Phải tích đức để giải trừ Cảnh hiu quạnh vợ chồng than thở Buổi hàn lúc sum vinh Âu nợ ba sinh Lúc vinh nhục hình nam kha Mạng ta đành chịu Tình đơi ta trước sau Yêu phải chịu chua cay đời
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi dậu và tuổi TUẤT, xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi dậu và tuổi TUẤT

Từ khóa liên quan