Nghiên cứu đa dạng sinh học và đặc điểm nhóm dinh dưỡng chức năng của côn trùng nước tại suối chảy qua khu đồng ruộng thuộc xã ngọc thanh, thành phố phúc yên, tỉnh vĩnh phúc

45 46 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 15:59

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH – KTNN ====== LÊ THỊ NGỌC ÁNH NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM NHÓM DINH DƯỠNG CHỨC NĂNG CỦA CÔN TRÙNG NƯỚC TẠI SUỐI CHẢY QUA KHU ĐỒNG RUỘNG THUỘC XÃ NGỌC THANH, THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Động vật học Hà Nội, 5/2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH – KTNN ====== LÊ THỊ NGỌC ÁNH NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM NHĨM DINH DƯỠNG CHỨC NĂNG CỦA CƠN TRÙNG NƯỚC TẠI SUỐI CHẢY QUA KHU ĐỒNG RUỘNG THUỘC XÃ NGỌC THANH, THÀNH PHỐ PHÚC YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Động vật học Người hướng dẫn: TS NGUYỄN VĂN HIẾU Hà Nội, 5/2019 LỜI CẢM ƠN Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, xin gửi đến TS.Nguyễn Văn Hiếu, người thầy tận tình bảo, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu khoa học hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đồng thời, qua tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban chủ nhiệm khoa tồn thể thầy, giáo Khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp, Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2, người đem tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho trong suốt năm học tập trường tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn tới gia đình, tới anh chị bạn đồng môn tổ Động vật, Khoa Sinh - Kỹ thuật nông nghiệp động viên, chỗ dựa vững cho suốt trình học tập nghiên cứu Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2019 Sinh viên Lê Thị Ngọc Ánh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn TS Nguyễn Văn Hiếu Các kết nghiên cứu, số liệu trình bày khóa luận nghiên cứu, thực tiễn đảm bảo tính trung thực chưa cơng bố cơng trình khoa học, tạp chí chun ngành hội thảo khoa học, sách chuyên khảo, … khác Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2019 Sinh viên Lê Thị Ngọc Ánh MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu Nội dung nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tình hình nghiên cứu côn trùng nước giới 1.1.1 Tình hình nghiên cứu đa dạng sinh học loài 1.1.2 Tình hình nghiên cứu nhóm dinh dưỡng chức 1.2 Tình hình nghiên cứu trùng nước Việt Nam 1.2.1.Tình hình nghiên cứu đa dạng sinh học loài 1.2.2 Tình hình nghiên cứu nhóm dinh dưỡng chức 10 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 2.1 Đối tượng nghiên cứu 11 2.2 Phạm vi, địa điểm thời gian nghiên cứu 11 2.2.1 Phạm vi nghiên cứu 11 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 11 2.2.3 Địa điểm nghiên cứu 11 2.3 Phương pháp nghiên cứu 12 2.3.1 Phương pháp thu mẫu tự nhiên 12 2.3.2 Phương pháp phân tích mẫu phòng thí nghiệm 13 2.3.3 Phương pháp đánh giá đa dạng sinh học 13 2.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 14 2.4 Khái quát điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 15 2.4.1 Điều kiên tự nhiên 15 2.4.2 Kinh tế - xã hội 15 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 17 3.1 Thành phần lồi trùng nước khu vực nghiên cứu 17 3.1.1 Thành phần loài Phù du (Ephemeroptera) 21 3.1.2 Thành phần loài Chuồn chuồn (Odonata) 21 3.1.3 Thành phần loài Cánh úp (Plecoptera) 21 3.1.4 Thành phần loài Cánh nửa (Hemiptera) 22 3.1.5 Thành phần loài Cánh cứng (Coleoptera) 22 3.1.6 Thành phần loài Cánh rộng (Megaloptera) 22 3.1.7 Thành phần loài Hai cánh (Diptera) 22 3.1.8 Thành phần loài Cánh vảy (Lepidoptera) 22 3.1.9 Thành phần lồi Cánh lơng (Trichoptera) 23 3.1.10 Thành phần loài Bọ nhảy (Collembola) 23 3.2 Một số đặc điểm quần xã côn trùng nước khu vực nghiên cứu 23 3.2.1 Mật độ côn trùng nước khu vực nghiên cứu 23 3.2.2 Loài ưu số đa dạng 25 3.3 Cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức côn trùng nước khu vực nghiên cứu 26 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 29 TÀI LIỆU THAM KHẢO 31 PHỤ LỤC DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1 Số lượng tỷ lệ (%) taxon thuộc bậc phân loại côn trùng nước khu vực nghiên cứu 17 Bảng 3.2 Thành phần lồi trùng nước khu vực nghiên cứu 19 Bảng 3.3 Số lượng cá thể côn trùng nước khu vực nghiên cứu đơn vị thu mẫu 2,5m2 24 Bảng 3.4 Chỉ số Shannon - Weiner (H’) điểm khu vực nghiên cứu 26 Bảng 3.5 Số lượng tỷ lệ (%) nhóm dinh dưỡng chức khu vực nghiên cứu 27 DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Tỷ lệ (%) số lượng lồi theo trùng nước khu vực nghiên cứu 18 Hình 3.2 Số cá thể thu côn trùng nước khu vực nghiên cứu đơn vị 2,5m2 25 Hình 3.3 Tỷ lệ (%) số lượng cá thể theo nhóm dinh dưỡng chức khu vực nghiên cứu 27 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Cơn trùng nhóm chiếm số lượng đông đảo giới động vật Cho đến nay, có triệu lồi trùng xác định, chúng sống môi trường khác từ núi lửa, sa mạc, đầm lầy dòng sơng băng giá Trong trùng nước góp phần đáng kể tạo nên đa dạng nhóm Khác với nhóm trùng cạn, phần lớn lồi thuộc trùng nước tồn môi trường nước môi trường cạn Chúng đa dạng thành phần lồi, hình thái, cấu tạo chúng thích nghi với nhiều loại mơi trường thủy vực khác Nhiều lồi trùng nước có mối quan hệ mật thiết với người, chúng tác nhân truyền bệnh cho người động vật ruồi, muỗi Bên cạnh loài gây hại, số lồi trùng nước khác có vai trò quan trọng việc cân mối quan hệ dinh dưỡng hệ sinh thái thủy vực: chúng vừa sinh vật tiêu thụ bậc 1, bậc vừa nguồn thức ăn cá nhiều loài động vật có xương sống khác Một số nhóm trùng nước Phù du, Cánh úp, cánh lông nhạy cảm với biến đổi môi trường sử dụng làm sinh vật thị chất lượng mơi trường Vì vậy, côn trùng nước đối tượng lý tưởng quan tâm nghiên cứu Xã Ngọc Thanh xã có hệ thống thủy vực nước đứng nước chảy đa dạng, phong phú, có tiềm ẩn đa dạng côn trùng nước cao thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Tuy nhiên, nghiên cứu nhóm trùng nước khu vực tập trung nghiên cứu đa dạng hay nghiên cứu ứng dụng suối thuộc Trạm Đa dạng sinh học Mê Linh mà chưa có nhiều nghiên cứu trùng nước suối chảy qua khu đồng ruộng, đặc biệt nghiên cứu đặc điểm nhóm dinh dưỡng chức khu vực Bên cạnh đó, với phát triển ngành nông nghiệp việc sử dụng nhiều hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật sản xuất nơng nghiệp nhiều tác động đến đoạn suối chảy qua khu đồng ruộng làm cho lồi trùng nước sống có biến đổi định Chính vậy, chúng tơi tiến hành thực đề tài:" Nghiên cứu đa dạng sinh học đặc điểm nhóm dinh dưỡng chức côn trùng nước suối chảy qua khu đồng ruộng thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc" Mục đích nghiên cứu Đánh giá mức độ đa dạng sinh học lồi Cơn trùng nước đặc điểm cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức côn trùng nước suối chảy qua khu đồng ruộng thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu đa dạng sinh học lồi nhóm trùng nước suối chảy qua khu đồng ruộng thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc Nghiên cứu số đặc điểm quần xã côn trùng nước khu vực nghiên cứu Nghiên cứu đặc điểm nhóm dinh dưỡng chức trùng nước khu vực nghiên cứu Ý nghĩa khoa học thực tiễn 4.1 Ý nghĩa khoa học Đề tài cung cấp dẫn liệu đa dạng sinh học lồi nhóm trùng nước đặc điểm cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức chúng suối chảy qua khu đồng ruộng thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 4.2 Ý nghĩa thực tiễn Kết đề tài góp phần cung cấp tư liệu phục vụ cho việc nghiên cứu sau côn trùng nước suối chảy qua khu đồng ruộng thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc 3.1.9 Thành phần lồi Cánh lơng (Trichoptera) Bộ Cánh lơng số có thành phần lồi phong phú, đứng thứ khu vực nghiên cứu Kết phân tích xác định lồi thuộc giống, họ Ở mức độ giống, họ Hydropsychidae chiếm ưu với giống chiếm 66,7% tổng số giống thu Họ Hydroptilidae đứng thứ với giống (chiếm 22,2%) họ Leptoceridae có giống chiếm 11,1% Mỗi giống họ thu loài khu vực nghiên cứu 3.1.10 Thành phần lồi Bọ nhảy (Collembola) Qua phân tích hình thái cá thể Bọ nhảy thu khu vực nghiên cứu, nhận thấy cá thể có hình thái ngồi giống nhau, cá thể thuộc loài Ở Việt Nam nghiên cứu bọ nhảy nước ít, nghiên cứu chưa xác định tên họ tên loài cá thể Bọ nhảy thu 3.2 Một số đặc điểm quần xã côn trùng nước khu vực nghiên cứu 3.2.1 Mật độ côn trùng nước khu vực nghiên cứu Ngồi việc xác định thành phần lồi, chúng tơi tiến hành thu mẫu định lượng điểm điều tra Tại điểm nghiên cứu, điểm thu mẫu định lượng lưới Surber Sample (kích thước mắt lưới 250µm) Diện tích thu mẫu lần thu 0,1m2 Diện tích điểm thu mẫu 5× 0,1= 0,5m2 Như diện tích thu mẫu khu vực nghiên cứu 5× 0,5 = 2,5m2 Để thấy rõ khác mật độ côn trùng nước, tiến hành so sánh mật độ côn trùng nước điểm nghiên cứu Kết trình bày bảng 3.3 23 Bảng 3.3 Số lượng cá thể côn trùng nước khu vực nghiên cứu đơn vị thu mẫu 2,5m2 Bộ Số cá thể/ 2,5m2 Tỷ lệ (%) Phù du 67 10,1 Chuồn chuồn 0,6 Cánh úp 0,3 Cánh nửa 0,9 Cánh cứng 0,3 Cánh rộng 0 Hai cánh 512 77,3 Cánh vảy 0 Cánh lông 46 7,0 Bọ nhảy 23 3,5 Tổng 662 100 Kết phân tích định lượng bảng 3.3 cho thấy, tổng số cá thể côn trùng nước thu điểm nghiên cứu 662 cá thể Trong bộ: Phù du, Hai cánh, Cánh lông, Bọ nhảy chiếm ưu thế, xuất với số lượng lớn tương ứng 67 cá thể (chiếm 10,1%), 512 cá thể (chiếm 77,3%), 46 cá thể (chiếm 7,0%), 23 cá thể (chiếm 3,5%) Những khác Cánh nửa có cá thể chiếm 0,9%, Chuồn chuồn có cá thể chiếm 0,6%, Cánh úp Cánh cứng có cá thể chiếm 0,3% Bộ Cánh rộng Cánh vảy khơng có xuất cá thể mẫu định lượng Có thể nhận thấy rằng, Phù du Cánh lông không 24 chiếm ưu số lượng loài mà số lượng cá thể loài thuộc thu điểm nghiên cứu lớn Bộ Hai cánh có số lượng lồi Phù du Cánh lơng lại có số lượng cá thể lớn (512 cá thể ) Điều giải thích suối chảy qua khu đồng ruộng bị người cải tạo, với việc dòng chảy bị ngăn lại số điểm hạn chế việc rửa trôi bùn bã hữu chất thải hữu làm thay đổi môi trường nước theo hướng thuận lợi cho phát triển loài thuộc Hai cánh Bộ Bọ nhảy thu loài số lượng cá thể thu tương đối lớn (23 cá thể) Các như: Cánh cứng, Cánh úp, Cánh nửa, Chuồn chuồn có số lượng cá thể hẳn Số cá thể/2,5m2 700 600 500 400 300 200 100 662 512 67 Phù du Chuồn chuồn Cánh úp Cánh nửa Cánh cứng Hai Cánh 46 23 Cánh lơng Bọ nhảy Tổng Tên Hình 3.2 Số cá thể thu côn trùng nước khu vực nghiên cứu đơn vị 2,5m2 3.2.2 Loài ưu số đa dạng Tiến hành nghiên cứu loài ưu cho thấy loài ưu khu vực nghiên cứu Chironomus sp.2 thuộc họ Chironomidae, Hai cánh (Diptera), số lượng cá thể loài chiếm 69,0% tổng số cá thể thu khu vực nghiên cứu Loài ưu thứ hai xác định thuộc họ Chironomidae, Hai cánh (Diptera) Chironomus sp.1, số lượng cá thể loài chiếm 6,6% tổng số cá thể thu khu vực nghiên cứu 25 Chỉ số Shannon - Weiner (H’) điểm khu vực nghiên cứu thể cụ thể bảng 3.4 Bảng 3.4 Chỉ số Shannon - Weiner (H’) điểm khu vực nghiên cứu Điểm thu mẫu H' ĐR1 1,19 ĐR2 2,1 ĐR3 1,51 ĐR4 2,77 ĐR5 2,03 Trung bình (± sai số chuẩn): 1,92 ± 0,61 Chỉ số H' khu vực nghiên cứu dao động từ 1,19 đến 2,77 đạt trung bình 1,92 ± 0,61 Ở điểm nghiên cứu số đa dạng H' nằm khoảng từ đến Do đó, mức độ đa dạng sinh học khu vực nghiên cứu mức “khá” 3.3 Cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức côn trùng nước khu vực nghiên cứu Merritt & Cummis (1996) xác định nhóm dinh dưỡng chức côn trùng nước bao gồm: nhóm cào nạo - Scrapper (sc), nhóm cắn xé - Shredder (sh), nhóm thu lọc - Collector filtering (c-f), nhóm thu gom - Collector gathering (cg) nhóm ăn thịt - Predator (p) dựa vào đặc điểm sinh cảnh sống, cấu tạo phần phụ miệng, cách thu nhận thức ăn loại thức ăn [24] Kết nghiên cứu cho thấy cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức khu vực nghiên cứu thể đa dạng với đủ nhóm, điều cho thấy nguồn dinh dưỡng cung cấp cho suối chảy qua đồng ruộng xã Ngọc Thanh đa dạng phong phú Kết nghiên cứu cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức côn trùng nước khu vực nghiên cứu thể bảng 3.5 hình 3.3 26 Bảng 3.5 Số lượng tỷ lệ (%) nhóm dinh dưỡng chức khu vực nghiên cứu Nhóm dinh dưỡng chức Số lượng Tỷ lệ (%) c-g- nhóm thu gom 355 81,2 c-f - nhóm thu lọc 50 11,4 p- nhóm ăn thịt 1,4 sc - nhóm cào nạo 24 5,5 sh - nhóm cắt xé 0,5 Tổng 437 100 0,5% 5,5% 1,4% 11,4% Nhóm thu gom (c-g) Nhóm thu lọc (c-f) Nhóm cào nạo (sc) Nhóm Cắn xé (sh) Nhóm ăn thịt (p) 81,2% Hình 3.3 Tỷ lệ (%) số lượng cá thể theo nhóm dinh dưỡng chức khu vực nghiên cứu Trong nhóm dinh dưỡng chức năng, nhóm thu gom (c-g) nhóm chiếm ưu với 355 cá thể (chiếm 81,2%) chủ yếu lồi thuộc Phù du Cánh cứng Sự ưu nhóm thu gom phản ánh vật chất mịn, lắng 27 đáy hay lơ lửng diện nhiều dòng chảy Nhóm thu gom (c-g) chiếm ưu dòng chảy chảy qua khu vực đồng ruộng nguyên nhân khu vực có độ che phủ thấp, thường xuyên bị sạt lở bị dòng nước hai bên bờ trơi vật chất xuống lòng suối Nhóm thu lọc (c-f) có số lượng cá thể đứng thứ tổng số cá thể thu (chiếm 11,4%) điều cho thấy lưu lượng vận tốc dòng chảy khu vực nghiên cứu ổn định, thích hợp cho việc giăng lưới lọc thức ăn nhóm Nhóm thu lọc gồm chủ yếu lồi thuộc Cánh lơng Hai cánh Đứng thứ nhóm cào nạo (sc) chiếm 5,5% tổng số cá thể Do đáy khu vực nghiên cứu có nhiều đá, sỏi nơi sống loại tảo bám đá mà loại tảo bám lại nguồn dinh dưỡng giúp cho sinh vật cào nạo phát triển Nhóm cắn xé (sh) nhóm chiếm tỷ lệ thấp (0,5%) nhóm dinh dưỡng Chủ yếu lồi thuộc Cánh cứng, Cánh vảy Sự diện nhóm thể dòng chảy có góp mặt thành phần vật chất thơ, có kích thước lớn chất rơi rụng (lá, cành, thân cây) từ thảm thực vật ven bờ Nhóm ăn thịt (p) thịt chiếm tỷ lệ phần trăm cá thể thấp (1,4%) diện với số lượng loài thành phần loài đa đạng, bao gồm loài thuộc Chuồn chuồn (Odonata), Cánh nửa (Hemiptera), Cánh rộng (Megaloptera) , Cánh úp (Plecoptera) Nhóm ăn thịt mắt xích quan trọng lưới chuỗi thức ăn Do ảnh hưởng đến cân cấu trúc dinh dưỡng quần xã côn trùng nước 28 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ❖ KẾT LUẬN Kết phân tích mẫu vật thu khu vực nghiên cứu xác định 58 loài, 50 giống thuộc 32 họ 10 côn trùng nước Trong phù du có số lượng lồi nhiều với 21 loài chiếm 36,3% tổng số loài thu được, đứng thứ Cánh lơng với lồi chiếm 15,5%, tiếp Chuồn chuồn thu loài chiếm 13,8%, cánh cứng Hai cánh thu loài chiếm 8,6%, Cánh nửa với loài chiếm 6,9%, Cánh vảy với lồi chiếm 5,2%, Các lại Cánh úp, Cánh rộng, Bọ nhảy thu loài chiếm 1,7% Kết phân tích định lượng mẫu vật trùng nước thu điểm nghiên cứu xác định tổng số cá thể côn trùng nước thu 662 cá thể đơn vị 2,5m2 Trong chính: Hai cánh, Phù du, Cánh lơng, Bọ nhảy chiếm ưu thế, xuất với số lượng cá thể lớn tương ứng 512 cá thể (chiếm 77,3%), 67 cá thể (chiếm 10,1%), 46 cá thể (chiếm 7,0%), 23 cá thể (chiếm 3,5%) Những khác Cánh nửa có cá thể chiếm 0,9%, Chuồn chuồn có cá thể chiếm 0,6%, Cánh úp Cánh cứng có cá thể chiếm 0,3% Bộ Cánh rộng Cánh vảy không tìm thấy cá thể tiến hành thu mẫu định lượng Đa dạng quần xã côn trùng nước số suối chảy qua đồng ruộng thôn: Lập Đinh, Đồng Đầm, Miếu Gỗ, T80, Gốc Duối thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc mức độ Chỉ số đa dạng sinh học đạt giá trị trung bình 1,92 ± 0,61 Loài ưu khu vực nghiên cứu xác định Chironomus sp.2 thuộc họ Chironomidae, Hai cánh (Diptera) chiếm 69,0% tổng số cá thể thu khu vực nghiên cứu Tại khu vực nghiên cứu xác định nhóm dinh dưỡng chức trùng nước, nhóm thu gom nhóm chiếm ưu (với 81,2%) Tiếp nhóm thu lọc chiếm 11,4%, nhóm cào nạo với 5,5%, nhóm cắn xé nhóm chiếm tỷ lệ thấp (0,5%) nhóm dinh dưỡng chức Nhóm ăn thịt chiếm tỷ lệ thấp (1,4%) có vai trò quan trọng việc cân cấu 29 trúc dinh dưỡng quần xã côn trùng nước KIẾN NGHỊ Trong nghiên cứu nhiều lồi trùng nước định loại đến giống, cần có nghiên cứu sâu phân loại học để xác định đầy đủ tên khoa học loài Do thời gian hạn hẹp nên nghiên cứu điều tra thành phần loài, số đặc điểm quần xã côn trùng nước cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức trùng nước số suối chảy qua khu đồng ruộng Do cần mở rộng phạm vi nghiên cứu toàn suối chảy qua khu đồng ruộng xã Ngọc Thanh để có số liệu hồn chỉnh đa dạng sinh học khu vực đánh giá ảnh hưởng hoạt động sản xuất nông nghiệp tới côn trùng nước 30 TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tài liệu tiếng việt Nguyễn Huy Chiến (2007), Nghiên cứu đa dạng sinh học Động vật không xương sống cửa sông Cá số đầm nuôi tôm phụ cận ven biển Nghệ An - Hà Tĩnh, Luận án Tiến sỹ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Văn Hiếu (2016), Nghiên cứu đa dạng sinh học ba côn trùng nước: Phù du (Ephemeroptera), Cánh úp (Plecoptera) Cánh lông (Trichoptera) Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai, Luận án Tiến sĩ sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội Nguyễn Văn Hiếu, Hoàng Thị Thúy (2018), “Phân bố cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức côn trùng nước theo dạng sinh cảnh xã Ngọc Thanh, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc”, Báo cáo khoa học Nghiên cứu giảng dạy Sinh học Việt Nam, Hội nghị khoa học quốc gia lần thứ 3, Nhà xuất Khoa học Tự nhiên Công nghệ, tr 501-511 Nguyễn Văn Hiếu, Cao Thị Kim Thu, Nguyễn Văn Vịnh (2015), “Thành phần loài phân bố Cánh úp (Insecta: Plecoptera) Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai”, Báo cáo Khoa học Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học toàn quốc lần thứ VI, Nhà xuất Khoa học Tự nhiên Công nghệ, tr 137-142 Bùi Minh Hồng, Lương Thị Thu Huyền, Phan Quốc Toản (2011), “Thành phần loài đặc điểm phân bố phân Chuồn chuồn kim (Zygoptera, Odanata) Vườn quốc gia Tam Đảo”, Hội nghị khoa học toàn quốc sinh thái tài nguyên sinh vật lần thứ 4, tr 125-128 Nguyễn Xuân Quýnh, Clive Pinder, Steve Tilling (2001), Định loại nhóm động vật không xương sống nước thường gặp Việt Nam, Nhà xuất Đại học Quốc gia Hà Nội Đặng Ngọc Thanh, Thái Trần Bái, Phạm Văn Miên (1980), Định loại động vật không xương sống nước bắc Việt Nam, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Bùi Ngọc Minh Thơng, Hồng Trọng Khiêm, Hồng Đức Huy, 2015 “Cấu trúc nhóm dinh dưỡng chức côn trùng thủy sinh thượng nguồn sông Đa 31 Nhim, tỉnh Lâm Đồng” Tạp chí phát triển Khoa học & Công nghệ, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 18 (3), tr 25-35 Cao Thị Kim Thu (2009), “Dẫn liệu bước đầu thành phần loài họ Cánh úp lớn (Perlidae, Plecoptera) tỉnh miền Trung Việt Nam”, Báo cáo khoa học Sinh thái Tài nguyên sinh vật, Hội nghị Khoa học tồn quốc lần thứ 3, Nhà xuất Nơng nghiệp, tr 370-374 * Tài liệu nước 10 A.O.Y Li, D Dudgeon (2008), “Food resources of shredders and other benthic macroinvertebrates in relation to shading conditions in tropical Hong Kong streams” Freshwater Biology, (53), pp 2011-2025 11 Asahina S., 1996: Bull Natn Sci Mus Tokyo, ser A: 21- 32 12 Cao T K T (2002), Systematics of the Plecoptera (Insecta) in Vietnam, Thesis for the Master’s degree, Department of Biology, The Graduate School of Seoul Women’s University, Korea 13 Cao T.K.T., Nguyen V.V and Bae Y.J (2008), “Aquatic Insect Fauna of Bach Ma National Park in Thua Thien - Hue Province, Vietnam”, Proceedings of the 3nd International Symposium on Aquatic Entomology in East Asia (AESEA), 3, pp - 20 14 Corbet, P.S 1999 “Dragonflies: behavior and ecology of Odonata” Cornell University Press, Ithaca, New York pp 829 15 Edmunds G F (1962), "The Principles Applied in Determining the Hierarchic Level of the Higher Categories of Ephemeroptera", Systematic Zoology 11(1), pp 22-31 16 Hoang D H (2005), Systematics of the Trichoptera of Vietnam, Ph.D Thesis, Seoul Women’s University, Korea 17 Ishida, S K Ishida, 1985 Odonata pp 59-60 18 Ito T , Hayashi Y & Shimura N (2012), “The genus Anisocentropus McLachlan (Trichoptera, Calamoceratidae) in Japan”, Zootaxa 3157, pp 1-17 19 Jung S W., Nguyen V V., Nguyen Q H., Bae Y J (2008), “Aquatic insect faunas and communities of a mountain stream in Sapa Highland, northern Vietnam”, The Japanese Society of Limnology, pp 219 - 229 32 20 K.W Cummins, M.J Klug (1979), “Feeding and ecology of stream invertebrates”, Annual Review of Ecology and Systematics (11), pp 147-172 21 K.W Cummins, R.W Merrit, P.C.N Andrade (2005), “The use of invertebrate functional groups to characterize ecosystem attributes in selected stream and rivers in south Brazil”, Studies on Neotropical and Fauna and Environment, 40 (1), pp 69-89 22 Karube, H (1999), “Planeaeschna cucphuongensis spec nov., a new dragonfly from northern Vietnam (Anisoptera: Aeshnidae)” Odonatologica, 28(3), pp 279- 282 23 Linnaeus C (1758), Systema Naturae, Ed X Holmae 24 Merritt R W and Cummins K W (1996), An Introduction to the Aquatic Insects of North America, Kendall/Hunt Publishing company, Iowa 25 Morse J C., Yang L and Tian L (1994), Aquatic Insects of the China useful for monitoring water quantily, Hobai University Press, Nanjing 26 Navás L (1922), “Efemerópteros nuevos o pocco conocidos”, Bolet Soc Entomol, (22), pp 54-63 27 Nguyen V V (2003), Systematics of the Ephemeroptera (Insecta) of Vietnam, Thesis for the degree of Doctor of science, Department of Biology, The Graduate School of Seoul Women’s University Nguyen V.V and Bae Y.J (2004a), “ Two Heptageniid Mayflies, Iron martinus (Braasch and Soldans) and Iron longitibius New species (Ephemeroptera: Heptageniid) from Viet Nam”, Korean Journal of Entomology, 37(1), pp 135 - 142 29 Nguyen V.V and Bae Y.J (2004b), “ Two new species of Afronurus (Ephemeroptera: Heptageniid) from Vietnam”, Korean Journal of Entomology, 2(4), pp 257 - 261 30 Nguyen V.V and Bae Y.J (2004c), “ Two Heptageniid Mayfly Species of Thalerosphyrus Eaton (Ephemeroptera: Heptageniid) from Vietnam”, Korean Journal of Entomology, 20(2), pp 215 - 223 31 Nguyen V V., Hoang D H., Cao T K T., Nguyen X Q., Bae Y J (2001),"Altitudinal distribution of Aquatic insects from Thac Bac Creek Tam 28 33 Dao", Korean Society of Aquatic Entomology Korea, pp 123-133 32 Romolo Fochetti & José Manuel Tierno de Figueroa (2008), "Global diversity of stoneflies (Plecoptera; Insecta) in freshwater" Hydrobiologia 595, pp 265377 33 Silsby, J 2001 Dragonflies of the world Smithsonian Institution Press, Washington DC 216 pp 34 Ulmer G (1932-1933), “Aquatic insects of China Article VI Revised key to the genera of Ephemeroptera”, Peking Nat Hist Bull, (7), pp 195-218 34 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Một số hình ảnh điểm thu mẫu khu vực nghiên cứu Điểm ĐR1: Lập Đinh Điểm ĐR2: Đồng Đầm Điểm ĐR3: Miếu Gỗ Điểm ĐR4: T80 Điểm ĐR5: Gốc Duối (Nguồn: Nguyễn Văn Hiếu – 2018) Phụ lục 2: Một số hình ảnh nghiên cứu phòng thí nghiệm Nhặt mẫu Phân tích mẫu ... thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc yên, tỉnh Vĩnh Phúc Nội dung nghiên cứu Nghiên cứu đa dạng sinh học loài nhóm trùng nước suối chảy qua khu đồng ruộng thuộc xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc yên,. .. ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH – KTNN ====== LÊ THỊ NGỌC ÁNH NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ ĐẶC ĐIỂM NHÓM DINH DƯỠNG CHỨC NĂNG CỦA CÔN TRÙNG NƯỚC TẠI SUỐI CHẢY QUA KHU ĐỒNG RUỘNG THUỘC XÃ NGỌC... chất lượng nước [8] Tại khu vực xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc chưa có nhiều nghiên cứu nhóm dinh dưỡng chức côn trùng nước, đặc biệt nghiên cứu suối chảy qua khu đồng ruộng tản
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đa dạng sinh học và đặc điểm nhóm dinh dưỡng chức năng của côn trùng nước tại suối chảy qua khu đồng ruộng thuộc xã ngọc thanh, thành phố phúc yên, tỉnh vĩnh phúc , Nghiên cứu đa dạng sinh học và đặc điểm nhóm dinh dưỡng chức năng của côn trùng nước tại suối chảy qua khu đồng ruộng thuộc xã ngọc thanh, thành phố phúc yên, tỉnh vĩnh phúc