THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHẢO NGHIỆM HỆ THỐNG ĐỊNH ÔN TỰ ĐỘNG

115 42 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 13:33

Kết quả thu được:•Thực hiện được mô hình phòng định ôn và các thiết bị phục vụ cho công tác khảo nghiệm bao gồm : Máy điều hoà nhiệt độ, động cơ phun sương, quạt hút, đèn.•Kết quả tính toán được năng suất lạnh cần thiết cho mô hình phòng định ôn và hệ thống phòng định ôn 40m2•Kết quả điều khiển được nhiệt độ và ẩm độ. Giám sát được nhiệt độ, ẩm độ và các cơ cấu chấp hành trên màn hình giám sát, điều khiển HMI và PC.•Kết quả khảo nghiệm thu được: Khi ta giảm kích thước phòng trung gian so với ban đầu (1m3) thì nhiệt độ phòng định ôn giảm nhanh hơn, ẩm độ phòng định ôn tương đối ổn định, chi phí năng lượng riêng tiêu tốn nhiều hơn. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỜ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHẢO NGHIỆM HỆ THỐNG ĐỊNH ÔN TỰ ĐỢNG Họ tên sinh viên: HỒ CHÍ CƯỜNG NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG QUANG Ngành : CƠ ĐIỆN TỬ Niên học : 2007-2011 Tháng 06 năm 2011 THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHẢO NGHIỆM HỆ THỐNG ĐỊNH ÔN TỰ ĐỘNG Tác giả Hồ Chí Cường Nguyễn Hồng Phương Quang Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Cơ điện tử Giáo viên hướng dẫn: TS.Nguyễn Văn Hùng KS Kiều Việt Quốc -Thành phố Hồ Chí Minh,tháng năm 2011- Lời cảm tạ Lời chúng em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ Nhiệm Khoa Cơ Khí – Cơng Nghệ tồn thể q thầy tận tình dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho chúng em thời gian học tập trường Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giảng dạy chúng em, đặc biệt các thầy cô Bộ môn Cơ điện tử Chúng em chân thành cảm ơn thầy TS Nguyễn Văn Hùng giúp chúng em hoàn thành tốt luận văn Chúng em xin chân thành cảm ơn KS.Lê Tấn Đức KS Kiều Việt Quốc, người giúp đỡ chúng em nhiều định hướng nghiên cứu thiết bị phục vụ cho đề tài Chúng em xin chân thành cảm ơn KS Nguyễn Trung Trực hướng dẫn tận tình chúng em phần thiết bị điều khiển tự động Và cuối chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn Cha, Mẹ người thân gia đình ni dưỡng, u thương tạo điều kiện cho chúng em có kết ngày hôm Chúng em xin chân thành cảm ơn tất cả! ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “ Thiết kế chế tạo khảo nghiệm hệ thống định ôn tự động” Được tiến hành xưởng CK6 xưởng Cơ Khí trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ chí Minh, năm 2011 Kết thu được: • Thực mơ hình phòng định ơn các thiết bị phục vụ cho công tác khảo nghiệm bao gồm : Máy điều hoà nhiệt độ, động phun sương, quạt hút, đèn • Kết tính toán suất lạnh cần thiết cho mơ hình phòng định ơn hệ thống phòng định ơn 40m2 • Kết điều khiển nhiệt độ ẩm độ Giám sát nhiệt độ, ẩm độ các cấu chấp hành hình giám sát, điều khiển HMI PC • Kết khảo nghiệm thu được: Khi ta giảm kích thước phòng trung gian so với ban đầu (1m3) nhiệt độ phòng định ơn giảm nhanh hơn, ẩm độ phòng định ơn tương đối ổn định, chi phí lượng riêng tiêu tốn nhiều iii Mục lục TÓM TẮT iii Mục lục iv Danh sách các chữ viết tắt ix Danh mục hình x Danh mục bảng xi Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan phòng định ôn 2.1.1 Khái quát phòng định ơn .3 2.1.2 Vai trò phòng định ơn 2.1.3 Một số kết nghiên cứu nước giới hệ thống định ôn .4 2.1.3.1 Một số kết nghiên cứu nước .4 Hình 2.1: Phòng ni cấy mơ 2.1.3.2 Một số kết nghiên cứu nước Hình 2.2: Hệ thống tủ định ơn New Delhi Hình 2.3: Hệ thống định ơn phòng thí nghiệm Bắc Carolina 2.2 u cầu các tiểu khí hậu phòng định ơn .5 2.2.1 Nhiệt độ Hình 2.4: Các yếu tố tiểu khí hậu nhà định ơn .6 2.2.2 Độ ẩm Hình 2.5: Biểu đồ trắc ẩm 2.2.3 Ánh sáng .7 2.3 Làm mát hệ thống điều hòa khơng khí Hình 2.6: Hệ thống làm mát iv 2.4Tổng quan PLC S7-200 (CPU 224) 2.4.1 PLC ? 2.4.2 Đặc tính kỹ thuật PLC S7-200( CPU 224) Hình 2.7: Kết cấu phần cứng PLC Hình 2.8: Sơ đồ chân cổng truyền thông .10 Bảng 2.1: Chức chân kết nối PLC 10 Hình 2.9: Sơ đồ kết nối PLC S7-200 máy tính 10 Bảng 2.2: Trạng thái làm việc PLC .11 2.4.3 Cấu trúc nhớ, các vùng nhớ địa nhớ S7-200 11 Hình 2.10: Miền nhớ PLC .12 Các vùng nhớ: 12 2.4.4 Thực chương trình .12 Hình 2.11: Vòng quét PLC 13 2.5 Màn hình hiển thị HMI 13 Hình 2.12: Màn hình hiển thị, điều khiển HMI .13 Bảng 2.3: Thông số kĩ thuật hình điều khiển, giám sát HMI 13 2.6 Tổng quan truyền thông sử dụng chế độ FREEPORT 14 2.6.1 Giới thiệu: 14 2.6.2 Ứng dụng chế độ freeport 14 2.6.3 Các yêu cầu kỹ thuật 15 2.6.4 Khởi động chế độ Freeport .15 Bảng 2.4: Các byte điều khiển SMB30 SMB130 15 2.7 Cảm biến đo nhiệt độ, ẩm độ SHT75 16 Hình 2.13: Sơ đồ chân cảm biến 16 2.8 Vi điều khiển PIC16F877A 17 Hình 2.14: Sơ đồ chân lý PIC16F877A 18 Bảng 2.5: Đặc tính kỹ thuật PIC6F877A 18 2.9 Tổng quan CCS 19 Hình 2.15: Giao diện phần mềm CCS 19 2.10 Tổng quan phần mềm giám sát CITECT SCADA 20 Hình 2.16: Giao diện làm việc CITECT SCADA 20 2.11 Phần mềm PC ACCESS .21 v Hình 2.17: Giao diện làm việc PC ACCESS 21 Chương 23 NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Nội dung nghiên cứu 23 3.2 Linh kiện, thiết bị sử dụng thiết kế điều khiển 23 3.3 Phương pháp nghiên cứu .23 3.3.1 Phương pháp thực mơ hình phòng định ôn để nghiên cứu khảo nghiệm 23 3.3.2 Phương pháp bố trí thí nghiệm 24 3.3.2.1 Dụng cụ khảo sát 24 Hình 3.1:Nhiệt kế khơ ướt 24 Hình 3.2: Đồng hồ đo nhiệt độ ẩm độ DSFOX-301AR 25 Hình 3.3: Thiết bị đo công suất Hioki 3286-20 .25 Hình 3.4: Cơng tơ điện EMIC CV140-1-3 25 Bảng 3.1: Thông số kỹ thuật công tơ điện 25 Hình 3.5: Thiết bị đo Ulab 006p CMA sử dụng để thu thập số liệu 26 Bảng 3.2: Thông số kỹ thuật ULAP006P CMA 27 3.3.2.2 Phương pháp tiến hành khảo sát .27 Hình 3.6: Sơ đồ bố trí ẩm kế_hình chiếu 27 Hình 3.7: Sơ đồ bố trí ẩm kế_hình chiếu đứng .28 3.3.3 Phương pháp thiết kế mạch điều khiển tự động giám sát .28 3.3.3.1 Sơ đồ mạch điều khiển 28 Hình 3.8:Sơ đồ khối mạch điều khiển 28 3.3.3.2 Phương pháp thiết kế, giám sát, điều khiển HMI PC 29 Chương 30 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 Thiết kế mơ hình hệ thống định ơn phục vụ khảo nghiệm 30 4.1.1 Kết thiết kế phần khí phục vụ khảo nghiệm 30 Hình 4.1: Mơ hình nhà định ôn phục vụ khảo nghiệm 31 Hình 4.2: Mơ hình phòng định ôn 31 4.1.1.1 Kích thước phòng định ơn 31 Bảng 4.1: Kích thước phòng định ơn khảo nghiệm 31 4.1.1.2 Cơ sở tính toán hệ thống lạnh thiết bị định ôn 31 vi 4.1.1.2.1 Tổng nhiệt hệ thống 32 4.1.1.2.2 Tổng nhiệt ẩn hệ thống 35 4.1.2 Kết thiết kế phần điều khiển .35 4.1.2.1 Kết thiết kế vi điều khiển 35 4.1.2.1.1 Sơ đồ khối 35 Hình 4.3: Sơ đồ khối điều khiển PIC 16F877A .36 4.1.2.1.2 Lưu đồ giải thuật 36 Hình 4.4: Lưu đồ giải thuật vi điều khiển .36 4.1.2.1.3 Mạch mô 37 Hình 4.5: Mạch thiết kế vi điều khiển PIC6F877A 37 Hình 4.6: Bộ vi điều khiển PIC16F877A 38 Bảng 4.2: Chú thích giá trị bo mạch điều khiển PIC16F877A 38 4.1.2.2 Kết thiết kế phận điều khiển PLC .39 4.1.2.2.1 Sơ đồ khối 39 Hình 4.7: Sơ đồ khối điều khiển PLC giám sát HMI,Citect 39 Hình 4.8: Mạch điều khiển 40 Bảng 4.3: Hình ảnh hệ thống điều khiển nhà định ôn 40 4.1.2.2.2 Lưu đồ giải thuật 41 Hình 4.9: Lưu đồ giải thuật PLC 41 4.1.2.2.3 Mạch kết nối phần cứng PLC 42 Hình 4.10: Kết nối phần cứng PLC .42 Bảng 4.4: Các thiết bị hệ thống điều khiển PLC 42 Bảng 4.5: Kết nối dây điều khiển PLC 42 4.1.2.3 Kết thiết kế giám sát HMI 43 4.1.2.3.1 Giao diện chương trình 43 Hình 4.11:Giao diện điều khiển HMI 44 4.1.2.3.2 Màn hình TEST HMI 44 Hình 4.12: Màn hình giao diện TEST 44 4.1.2.3.3 Màn hình TEMP1 HUID1 HMI 44 Hình 4.13: Màn hình TEMP1 44 Hình 4.14: Màn hình TEMP2 45 4.1.2.4 Kết thiết kế giám sát citect SCADA 45 vii 4.1.2.4.1 Giao diện chương trình 45 Hình 4.15: Giao diện làm việc hệ thống Citect SCADA 46 Hình 4.16: Hiển thị biến đổi nhiệt độ, ẩm độ phòng định ơn 46 4.1.2.4.2 Màn hình chạy điều khiển Citect SCADA 46 Hình 4.17: Giao diện kết chạy Citect SCADA .47 4.2 Kết khảo nghiệm 48 4.2.1 Kết khảo nghiệm nhiệt độ 48 Bảng 4.6: Tỉ lệ kích thuớc buồng trung gian buồng định ôn 48 Bảng 4.7: Nhiệt độ trung bình phòng định ơn khảo nghiệm ba ngày với kích thước buồng trung gian thay đổi .48 Hình 4.18: Biểu đồ so sánh thay đổi nhiệt độ phòng định ơn khảo nghiệm 49 4.2.2 Kết khảo nghiệm ẩm độ .49 Bảng 4.8: Ẩm độ trung bình phòng định ơn khảo nghiệm ba ngày với kích thước buồng trung gian thay đổi 50 Hình 4.19: Biểu đồ so sánh thay đổi ẩm độ phòng định ơn khảo nghiệm 50 4.2.3 Kết khảo nghiệm, so sánh chi phí lượng riêng 51 Bảng 4.9: Chi phí lượng riêng phòng định ơn khảo nghiệm ba ngày với kích thước buồng trung gian thay đổi 51 4.3 Thiết kế hệ thống định ôn 40m2 52 4.3.1 Kích thước thiết kế hệ thống định ơn 52 Bảng 4.10: Kích thước hệ thống định ơn 52 53 Hình 4.21: Hệ thống phòng định ơn 53 4.3.2 Cơ sở tính toán hệ thống lạnh thiết bị định ôn 40m2 54 4.3.2.1 Tổng nhiệt hệ thống 54 Chương 60 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Đề nghị 60 TÀI LIỆU THAM KHẢO 61 PHỤ LỤC 62 Phụ lục 1: Chương trình vi điều khiển PIC16F877A 62 viii Phụ lục 2: Chương trình hiển thị hình LCD vi điều khiển .63 Phụ lục 3: Chương trình điều khiển cảm biến nhiệt độ ẩm độ SHT75 .66 Danh sách chữ viết tắt PLC: Programmable Logic Controller SCADA: Supervisory Control And Data Asquisition VDK: Vi điều khiển PIC: Programable Intelligent Computer RCV: Receive instruction XMT: Transmit instruction HMI: Human Machine Interface ix Bảng PL 5.7.2: Kết nhiệt độ Bảng PL 5.7.2.1: Kết nhiệt độ ngày 3/6/2011 Thời gian 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 Buồng Định Ơn tầng Đáy Tầng Trên Mơi trường Buồng Trung Gian tTB tTB tTB tTB tTB 31 31 32 32,5 32 32 23 22 22 21 20 18 24 23,25 22,875 22,125 21,375 19,625 24 23,75 23,25 22,25 21,25 19,5 24 23,5 23,25 22,5 22 20,25 Tầng Giữa Bảng PL 5.7.2.2: Kết nhiệt độ ngày 4/6/2011 89 Thời gian 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 Tầng Giữa Buồng Định Ôn Tầng Đáy Tầng Trên TB TB TB TB 84 79 75 73 70 68 79 76,5 73,25 71 68,75 66 77,5 75 70 68 65,5 64 77,5 72,5 70,5 67,5 66,5 65 Môi trường Buồng Trung Gian TB 80 77 77 70 70 64 Bảng PL 5.7.3.2: Kết nhiệt độ ngày 5/6/2011 Thời gian 9h00 10h00 11h00 12h00 13h00 14h00 Tầng Giữa Buồng Định Ôn Tầng Đáy Tầng Trên TB TB TB TB 76 72 71 69 65 63 74,75 72 69 67 66 64,5 72 71 70 69,5 65 62 71 70 65,5 64,5 64 62,5 Môi trường Buồng Trung Gian TB 74 69 62 64 60 60 90 Bảng PL 5.7.3: Kết chi phí lượng riêng Bảng PL 5.7.2.1: Kết chi phí lượng riêng ngày 3/6/2011 Nhiệt độ (t0C) 220C Công suất (kW) 1,05 210C 1,22 1,4 1,58 1,67 1,75 20 C 190C 180C 170C Bảng PL 5.7.2.2: Kết chi phí lượng riêng ngày 4/6/2011 Nhiệt độ (t0C) 220C 210C 200C 190C 180C 170C Công suất (kW) 1,15 1,27 1,45 1,61 1,72 1,85 91 Bảng PL 5.7.2.3: Kết chi phí lượng riêng ngày 5/6/2011 Nhiệt độ (t0C) Công suất (kW) 220C 1,2 210C 1,32 200C 1,51 190C 1,64 180C 1,75 170C 1,88 92 Khảo nghiệm/đo các thông số ẩm độ Ngày 12 tháng 04 năm 2011 BUỒNG ĐỊNH ÔN STT MÁY Thời LẠNH gian MÔI TRƯỜNG BUỒNG TG T Ẩ/kề Ẩ/kề B Ẩ/kề Ẩ/kề TẦNG GiỮA TB TẦNG ĐẤY Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề TB Ẩ/kề Ẩ/kề 10 TẦNG TRÊN TB Ẩ/kề Ẩ/kề T 11 12 B 30 C 9h30 92% 64% 78 83% 83% 83 85% 85% 87% 85% 86 78% 77% 77,5 85% 85% 85 29 C 280C 9h45 10h00 75% 74% 62% 64% 68,5 69 84% 78% 82% 80% 83 79 73% 85% 88% 87% 92% 77% 85% 70% 85 80 82% 77% 77% 82% 79,5 79,5 77% 90% 83% 92% 80 91 270C 10h15 74% 62% 68 90% 82% 86 85% 90% 85% 80% 85 75% 85% 80 85% 87% 86 26 C 250C 10h30 10h45 74% 72% 66% 63% 70 67,5 88% 75% 82% 73% 85 74 74% 85% 85% 85% 79% 84% 70% 84% 77 85 82% 76% 87% 75% 84,5 75,5 85% 80% 82% 85% 83,5 82,5 240C 11h00 68% 63% 65,5 92% 90% 91 75% 83% 72% 70% 75 72% 75% 73,5 75% 74% 74,5 230C 220C 11h15 11h30 68% 68% 67% 67% 67,5 67,5 88% 88% 85% 82% 86,5 85 65% 75% 80% 85% 69% 73% 70% 65% 71 75 68% 75% 76% 87% 72 81 84% 80% 84% 74% 84 77 10 210C 11h45 80% 72% 76 75% 72% 73,5 65% 85% 87% 84% 80 78% 65% 71,5 89% 90% 89,5 11 200C 12h00 65% 72% 68,5 93% 82% 87,5 75% 91% 83% 80% 82 75% 76% 75,5 84% 90% 87 12 13 14 12h15 12h30 12h45 73% 68% 64% 72% 62% 57% 72,5 65 60,5 85% 80% 90% 80% 80% 89% 82,5 80 89,5 73% 72% 77% 83% 90% 80% 82% 80% 65% 95% 65% 75% 83 77 74 75% 75% 70% 74% 82% 68% 74,5 78,5 69 80% 80% 80% 90% 90% 90% 85 85 85 19 C 180C 170C Khảo nghiệm/đo các thông số nhiệt độ Ngày 12 tháng 04 năm 2011 94 STT MÁY Thời LẠNH gian MÔI TRƯỜNG Ẩ/kề Ẩ/kề BUỒNG ĐỊNH ÔN BUỒNG TG tTB Ẩ/kề Ẩ/kề TẦNG GiỮA tTB TẦNG ĐẤY Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề tTB Ẩ/kề Ẩ/kề 10 TẦNG TRÊN tTB Ẩ/kề Ẩ/kề 11 12 tTB 300C 9h30 27 28 27,5 24 24 24 24 25 23,5 24,5 24 25 24 24,5 25 26 25,5 290C 9h45 28,5 28 28,25 23 23 23 23,5 24 23 24 23,6 24 22,5 23,3 24 25 24,5 280C 10h00 29 28 28,5 23 23 23 22 20 22 23 21,8 21,5 24 22,8 25 22 23,5 27 C 10h15 29,5 28,5 29 24 24 24 24 22 22 22,5 22,6 23 23 23 24 23 23,5 260C 10h30 30 29 29,5 21 21 21 22 20,5 20,5 22 21,3 20 20 20 21,5 20,5 21 250C 10h45 30,5 29,5 30 24,5 24,5 24,5 24 25 23 23,5 23,9 24 24 24 25 25,5 25,25 240C 11h00 31 29,5 30,25 21 21 21 21 20 20,5 21,5 20,8 20,5 20 20,3 21,5 20,5 21 230C 11h15 31 30 30,5 20 20,5 20,3 20,5 21 21 21,5 21 21 21 21 22 23 22,5 220C 11h30 32 30 31 21 21 21 22 21 21 22,5 21,6 21 21 21 22 22 22 10 210C 11h45 30 30 30 21 21 21 21 21 20,5 20 20,6 21 21 21 22 23 22,5 11 200C 12h00 30,5 30 30,25 18 19,5 18,8 20,5 17 21 20 19,6 20 20 20 22 17,5 19,75 12 190C 12h15 31 30 30,5 21 21,5 21,3 19 20 19 16,5 18,6 20 19 19,5 19 17 18 13 180C 12h30 32 31 31,5 16 17 16,5 16 16 15 17 16 15 15 15 17 17 17 14 12h45 33 32 32,5 14 16 15 15,5 15,5 15 16 15,5 15 14,5 14,8 17 17 17 17 C Khảo nghiệm/đo các thông số ẩm độ STT MÁY Ngày 13 tháng 04 năm 2011 Thời 95 MÔI TRƯỜNG LẠNH gian Ẩ/kề Ẩ/kề BUỒNG ĐỊNH ÔN BUỒNG TG TB Ẩ/kề Ẩ/kề TẦNG GiỮA TB Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề TẦNG ĐẤY TB Ẩ/kề Ẩ/kề 10 TẦNG TRÊN TB Ẩ/kề Ẩ/kề 11 12 TB 300C 8h45 67% 55% 61 75% 74% 74,5 74% 75% 74% 74% 74,25 67% 74% 70,5 84% 80% 82 290C 9h00 68% 62% 65 70% 70% 70 78% 77% 74% 74% 75,75 75% 66% 70,5 80% 76% 78 280C 9h15 49% 55% 52 80% 80% 80 74% 77% 77% 80% 77 68% 70% 68,8 80% 75% 77,5 270C 9h30 53% 67% 60 80% 80% 80 78% 80% 68% 74% 75 74% 65% 69,5 66% 70% 68 260C 9h45 53% 58% 55,5 75% 76% 75,5 65% 80% 57% 57% 64,75 68% 68% 68 70% 68% 69 25 C 10h00 49% 62% 55,5 79% 70% 74,5 65% 75% 55% 67% 65,5 68% 60% 64 76% 76% 76 240C 10h15 56% 62% 59 78% 75% 76,5 68% 75% 66% 68% 69,25 70% 65% 67,5 75% 74% 74,5 230C 10h30 57% 61% 59 78% 75% 76,5 65% 77% 65% 58% 66,25 66% 75% 70,5 76% 76% 76 22 C 10h45 56% 61% 58,5 74% 75% 74,5 76% 75% 64% 55% 67,5 66% 65% 65,5 75% 75% 75 10 210C 11h00 45% 62% 53,5 80% 75% 77,5 75% 75% 67% 60% 69,25 65% 65% 65 76% 75% 75,5 11 200C 11h15 45% 61% 53 80% 75% 77,5 70% 80% 62% 65% 69,25 63% 65% 64 75% 85% 80 12 19 C 11h30 58% 62% 60 80% 90% 85 75% 75% 67% 65% 70,5 63% 74% 68,5 76% 84% 80 13 180C 11h45 58% 55% 56,5 82% 86% 84 70% 78% 62% 64% 68,5 67% 70% 68,5 82% 85% 83,5 14 170C 12h00 52% 55% 53,5 85% 85% 85 72% 77% 66% 65% 70 67% 75% 71 78% 80% 79 Khảo nghiệm/đo các thông số nhiệt độ STT MÁY Thời LẠNH gian MÔI TRƯỜNG Ngày 13 tháng 04 năm 2011 BUỒNG ĐỊNH ÔN BUỒNG TG 96 TẦNG GiỮA Ẩ/kề Ẩ/kề tTB Ẩ/kề Ẩ/kề tTB TẦNG ĐẤY Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề tTB Ẩ/kề Ẩ/kề 10 TẦNG TRÊN tTB Ẩ/kề Ẩ/kề 11 12 tTB 300C 8h45 30 31 30,5 29,5 30 29,8 30 30 29 31 30 30 29 29,5 30,5 30 30,25 290C 9h00 32 29,5 30,75 28,5 29 28,8 27 28,5 27 29 27,88 28,5 28 28,3 29 29,5 29,25 28 C 9h15 35 31 33 29 29 29 29 29,5 28,5 29 29 30 29 29,5 30 30,5 30,25 270C 9h30 35 27 31 30 30 30 27 28 27,5 28 27,63 29 29 29 30 30,5 30,25 260C 9h45 36 27 31,5 28 27 27,5 21,5 20,5 22 22,5 21,63 21 22 21,5 24 23 23,5 250C 10h00 35 27 31 21 22 21,5 26 25,5 25 24 25,13 25 24,5 24,8 26 25 25,5 240C 10h15 35 26 30,5 20 21 20,5 26 25,5 25 24 25,13 23,5 23 23,3 24,5 24 24,25 230C 10h30 35 26 30,5 19,5 22 20,8 20,5 20,5 20 21 20,5 22 21 21,5 21,5 21,5 21,5 220C 10h45 34,5 30,5 32,5 19 21 20 20 19,5 19 20 19,63 20 20 20 21 21 21 10 21 C 11h00 35 31 33 18 19 18,5 18 18 18 19 18,25 18 18 18 19 19,5 19,25 11 200C 11h15 35,5 31 33,25 16,5 19 17,8 16,5 17,5 17 18 17,25 17 17,5 17,3 18,5 18 18,25 12 190C 11h30 34 30,5 32,25 16,5 18,5 17,5 16,5 16,5 16,5 17,5 16,75 16 16 16 18 18 18 13 18 C 11h45 34 31 32,5 16 17 16,5 17 16,5 16 17 16,63 16 17 16,5 18 18 18 14 170C 12h00 35 31 33 14,5 16,5 15,5 16 16 16,5 17 16,38 15,5 15,5 15,5 18 17 17,5 Khảo nghiệm/đo các thông số ẩm độ STT MÁY LẠNH Ngày 14 tháng 04 năm 2011 Thời gian MÔI TRƯỜNG BUỒNG ĐỊNH ÔN BUỒNG TG 97 TẦNG GiỮA Ẩ/kề Ẩ/kề T Ẩ/kề Ẩ/kề B TẦNG ĐẤY T Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề B TB TẦNG TRÊN Ẩ/kề Ẩ/kề T Ẩ/kề Ẩ/kề T 10 B 11 12 B 30 C 11h00 48% 48% 48 84% 74% 79 85% 85% 80% 80% 82,5 75% 88% 81,5 80% 80% 80 290C 11h30 46% 46% 46 86% 70% 78 92% 82% 83% 80% 84,25 75% 87% 81 85% 85% 85 280C 11h45 46% 46% 46 84% 80% 82 85% 80% 75% 78% 79,5 73% 85% 79 80% 80% 80 270C 12h15 43% 43% 43 85% 80% 82,5 75% 79% 66% 67% 71,75 63% 63% 63 76% 82% 79 260C 12h30 43% 43% 43 80% 76% 78 68% 75% 68% 65% 69 65% 70% 67,5 78% 72% 75 250C 12h45 42% 42% 42 85% 70% 77,5 65% 76% 67% 68% 69 65% 67% 66 80% 78% 79 240C 13h00 38% 38% 38 75% 75% 75 75% 76% 72% 65% 72 60% 65% 62,5 76% 76% 76 230C 13h15 45% 45% 45 85% 75% 80 70% 78% 70% 65% 70,75 68% 68% 68 77% 85% 81 220C 13h30 42% 42% 42 82% 75% 78,5 65% 67% 63% 67% 65,5 67% 63% 65 75% 75% 75 10 210C 13h45 43% 43% 43 87% 75% 81 70% 73% 70% 68% 70,25 66% 66% 66 75% 77% 76 11 200C 14h00 45% 45% 45 80% 75% 77,5 70% 75% 65% 65% 68,75 65% 65% 65 74% 85% 79,5 12 190C 14h15 42% 42% 42 80% 90% 85 70% 70% 65% 60% 66,25 66% 64% 65 73% 77% 75 13 180C 14h30 43% 43% 43 80% 86% 83 70% 70% 65% 58% 65,75 60% 60% 60 77% 77% 77 14 14h45 45% 45% 45 85% 85% 85 68% 75% 68% 70% 70,25 64% 58% 61 74% 82% 78 17 C Khảo nghiệm/đo các thông số nhiệt độ STT MÁY Thời LẠNH gian MÔI TRƯỜNG Ngày 14 tháng 04 năm 2011 BUỒNG ĐỊNH ÔN BUỒNG TG TẦNG GiỮA 98 TẦNG ĐẤY TẦNG TRÊN Ẩ/kề Ẩ/kề tTB Ẩ/kề Ẩ/kề 29 Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề 29,3 29,5 29,5 30 30 tTB Ẩ/kề Ẩ/kề 29,75 30 10 27,5 tTB Ẩ/kề Ẩ/kề 28,75 11 31 12 31 tTB tTB 300C 11h00 34 34 34 29,5 290C 11h15 36 36 36 28 28,5 28,3 26,5 28,5 28,5 29 28,13 29,5 26,5 28 29,5 29,5 29,5 28 C 11h30 36,5 36,5 36,5 26 27 26,5 26 28 27 27 27 28 25 26,5 29 29 29 270C 11h45 36,5 36,5 36,5 24 24,5 24,3 24 22,5 24 24,5 23,75 24 24 24 25,5 24,5 25 26 C 12h00 37 37 37 22,5 24 23,3 24,5 25 24,5 24 24,5 26 25 25,5 26 27 26,5 250C 12h15 36 36 36 20 23 21,5 23 22 22,5 24 22,88 23 23,5 23,25 23,5 24 23,75 24 C 12h30 35 35 35 19 21 20 20 20,5 21 22,5 21 21,5 21,5 21,5 22,5 22,5 22,5 230C 12h45 36 36 36 18 20 19 20 18,5 19,5 21 19,75 19 19 19 21 20 20,5 22 C 13h00 35,5 35,5 35,5 17 19 18 19 19 18,5 19 18,88 18,5 18,5 18,5 20 19,5 19,75 10 21 C 13h15 35 35 35 16 18 17 17 17 17 19 17,5 17 17 17 19 18,5 18,75 11 200C 13h30 36 36 36 16 17,5 16,8 16,5 16,5 17 17,5 16,88 16 16 16 18 17,5 17,75 12 19 C 13h45 35 35 35 16 17 16,5 16,5 16,5 16,5 17,5 16,75 16 16 16 18 17,5 17,75 13 180C 14h00 36 36 36 16 17 16,5 16,5 16,5 16,5 18 16,88 16,5 16,5 16,5 18 18 18 14 14h15 35 35 35 14,5 16,5 15,5 17 16,5 17 17,5 17 16 17 16,5 18 17 17,5 17 C Khảo nghiệm/đo các thông số ẩm độ STT MÁY Thời LẠNH gian 31 Ngày 15 tháng 04 năm 2011 BUỒNG ĐỊNH ÔN MÔI TRƯỜNG Ẩ/kề Ẩ/kề T BUỒNG TG Ẩ/kề Ẩ/kề TẦNG GiỮA TB Ẩ/kề 99 Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề TẦNG ĐẤY TB Ẩ/kề Ẩ/kề T TẦNG TRÊN Ẩ/kề Ẩ/kề TB B 10 B 11 12 300C 9h15 54% 54% 54 80% 80% 80 78% 85% 76% 70% 77,25 75% 76% 75,5 80% 81% 80,5 290C 9h30 53% 53% 53 80% 79% 79,5 76% 83% 78% 78% 78,75 75% 75% 75 80% 80% 80 280C 9h45 54% 54% 54 85% 85% 85 85% 83% 82% 80% 82,5 60% 80% 70 80% 80% 80 270C 10h00 58% 58% 58 78% 78% 78 71% 85% 78% 71% 76,25 70% 70% 70 78% 78% 78 260C 10h15 57% 57% 57 88% 80% 84 78% 78% 75% 70% 75,25 70% 75% 72,5 85% 78% 81,5 250C 10h30 57% 57% 57 88% 78% 83 78% 84% 72% 75% 77,25 65% 70% 67,5 86% 85% 85,5 240C 10h45 49% 49% 49 80% 78% 79 78% 78% 80% 70% 76,5 70% 70% 70 85% 82% 83,5 230C 11h00 50% 50% 50 80% 78% 79 75% 78% 70% 65% 72 65% 70% 67,5 78% 78% 78 220C 11h15 50% 50% 50 85% 77% 81 70% 77% 70% 70% 71,75 65% 70% 67,5 78% 78% 78 10 210C 11h30 45% 45% 45 75% 77% 76 70% 72% 69% 68% 69,75 70% 68% 69 68% 75% 71,5 11 200C 11h45 45% 45% 45 80% 76% 78 72% 70% 70% 65% 69,25 60% 65% 62,5 74% 68% 71 12 190C 12h00 48% 48% 48 80% 80% 80 72% 72% 69% 65% 69,5 66% 64% 65 68% 68% 68 13 180C 12h15 47% 47% 47 80% 76% 78 71% 71% 67% 64% 68,25 67% 61% 64 73% 73% 73 14 170C 12h30 47% 47% 47 95% 81% 88 75% 80% 61% 67% 70,75 75% 75% 75 81% 90% 85,5 Khảo nghiệm/đo các thông số nhiệt độ STT MÁY Thời LẠNH gian Ngày 15 tháng 04 năm 2011 BUỒNG ĐỊNH ÔN MÔI TRƯỜNG Ẩ/kề Ẩ/kề BUỒNG TG tTB Ẩ/kề Ẩ/kề TẦNG GiỮA tTB Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề 100 TẦNG ĐẤY tTB Ẩ/kề Ẩ/kề 10 TẦNG TRÊN tTB Ẩ/kề Ẩ/kề 11 12 tTB 300C 9h15 34 34 34 30 29,5 29,8 29,5 28 29 30 29,125 28,5 28 28,25 29,5 28,5 29 290C 9h30 33,5 33,5 33,5 29 29 29 29 28,5 28,5 29 28,75 29 29 29 30 30 30 280C 9h45 33 33 33 28,5 28,5 28,5 28,5 29 28 29 28,625 29 28,5 28,75 30 30 30 270C 10h00 32 32 32 26 26 26 26 23 24 26 24,75 25 25 25 26 27 26,5 260C 10h15 31 31 31 22 23 22,5 23 23 23,5 24 23,375 24 24 24 25 26 25,5 250C 10h30 31 31 31 22,5 24 23,3 24 22,5 23,5 24,5 23,625 24 24 24 24,5 25 24,75 240C 10h45 34 34 34 22 23,5 22,8 24 23 22,5 25 23,625 24 24 24 25 26 25,5 230C 11h00 35 35 35 22 23,5 22,8 24 24 20 25 23,25 24 24 24 25 26 25,5 220C 11h15 35 35 35 22 23 22,5 24 22 23 24 23,25 20,5 23 21,75 25 25 25 10 210C 11h30 36 36 36 20 21 20,5 21 20 20 22 20,75 17,5 19 18,25 22 21 21,5 11 200C 11h45 34 34 34 17 19 18 17 17,5 17,5 18,5 17,625 17 17 17 20 19 19,5 12 190C 12h00 33 33 33 16 18 17 17 17 17 18 17,25 17 17 17 19 19 19 13 180C 12h15 33 33 33 16 17,5 16,8 17 17 17 17,5 17,125 17 16 16,5 19 19 19 14 170C 12h30 32,5 32,5 32,5 15 17 16 16 16 16 17 16,25 16 15,5 15,75 17,5 17 17,25 Khảo nghiệm/đo các thông số ẩm độ STT MÁY LẠNH Thời MÔI TRƯỜNG 20 C 15h45 48% Ẩ/kề 48% BUỒNG ĐỊNH ÔN BUỒNG Trung Gian gian Ẩ/kề Ngày 16 tháng 04 năm 2011 TB Ẩ/kề 48 90% Ẩ/kề 75% TẦNG GiỮA TẦNG ĐẤY T Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề B 82,5 75% 85% 68% 60% 101 TB 72 TẦNG TRÊN Ẩ/kề Ẩ/kề T Ẩ/kề Ẩ/kề T 10 B 11 12 B 65% 65% 65 85% 85% 85 190C 16h00 44% 44% 44 90% 84% 87 70% 80% 68% 68% 71,5 65% 65% 65 75% 75% 75 180C 16h15 46% 46% 46 80% 80% 80 70% 78% 65% 68% 70,25 65% 70% 67,5 84% 84% 84 170C 16h30 53% 53% 53 80% 75% 77,5 75% 80% 75% 65% 73,75 65% 75% 70 85% 85% 85 Khảo nghiệm/đo các thông số nhiệt độ STT MÁY Thời LẠNH gian MÔI TRƯỜNG Ngày 16 tháng 04 năm 2011 BUỒNG ĐỊNH ÔN BUỒNG TG Ẩ/kề Ẩ/kề tTB Ẩ/kề Ẩ/kề TẦNG GiỮA tTB TẦNG ĐẤY Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề Ẩ/kề tTB Ẩ/kề Ẩ/kề 10 TẦNG TRÊN tTB Ẩ/kề Ẩ/kề 11 12 tTB 200C 15h45 34 34 34 18 20 19 18 18 19 21 19 18 18 18 20 20 20 190C 16h00 34 34 34 17,5 19 18,25 18,5 18,5 19 20 19 18 18 18 20 20 20 180C 16h15 33 33 33 17,5 19 18,25 17,5 17,5 18 19 18 17,5 17,5 17,5 19 19 19 170C 16h30 32 32 32 17 19 18 17 17 17 18 17,25 17 17 17 18 18 18 102 phụ lục 5.8: Một số hình ảnh kết chế tạo khảo nghiệm Hình PL 5.8.1: Thiết bị đo bầu khơ, bầu ướt Hình PL 5.8.2: Mơ hình phòng định ôn phục vụ khảo nghiệm 103 Hình PL 5.8.3: Dàn nóng phục vụ khảo nghiệm 104
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHẢO NGHIỆM HỆ THỐNG ĐỊNH ÔN TỰ ĐỘNG, THIẾT KẾ CHẾ TẠO KHẢO NGHIỆM HỆ THỐNG ĐỊNH ÔN TỰ ĐỘNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Bảng 4.1: Kích thước phòng định ôn khảo nghiệm., Hình 4.21: Hệ thống phòng định ôn., Phụ lục 2: Chương trình hiển thị trên màn hình LCD của vi điều khiển, Phụ lục 3: Chương trình điều khiển cảm biến nhiệt độ và ẩm độ SHT75

Mục lục

Xem thêm