Nghiên cứu một số đặc trưng cơ bản và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững thảm thực vật trên núi đá vôi ở khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh

28 86 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 12:20

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HOÀNG VĂN HẢI NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP BẢO TỒN, PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG THẢM THỰC VẬT TRÊN NÚI ĐÁ VÔI Ở KHU VỰC THÀNH PHỐ CẨM PHẢ, TỈNH QUẢNG NINH Ngành: Sinh thái học Mã số: 9420120 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ THÁI NGUN- 2019 Cơng trình hồn thành TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM – ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thế Hưng PGS.TS Lê Ngọc Công Phản biện 1: Phản biện 2: Phản biện 3: Luận án bảo vệ trước Hội đồng đánh giá luận án cấp họp tại: TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN Vào hồi ngày tháng năm 20 Có thể tìm hiểu luận án tại: - Thư viện Quốc gia; - Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên; - Thư viện Trường Đại học Sư phạm DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN Hồng Văn Hải, Nguyễn Thế Hưng, Lê Ngọc Công (2016), “Đa dạng thảm thực vật hệ thực vật vịnh Bái Tử Long”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ, Trường Đại học Thái Nguyên, số năm 2016, tr.89-94 Hoàng Văn Hải, Nguyễn Thế Hưng, Lê Ngọc Công, Đỗ Thị Hà (2017), “Đặc điểm cấu trúc thảm thực vật núi đá vơi Cẩm Phả, Quảng Ninh”, Tạp chí Nơng nghiệp Phát triển nông thôn, số 306+307 năm 2017, tr.210-216 Hoàng Văn Hải, Nguyễn Thế Hưng, Đỗ Thị Hà (2017), “Đặc điểm tái sinh loài gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả (Quảng Ninh), Tạp chí Khoa học Công nghệ, Đai học Thái Nguyên, số 161 năm 2017, tr.133-1138 Hoàng Văn Hải, Bùi Mạnh Hưng (2017), “Dự báo sinh trưởng gỗ thảm thực vật núi đá vôi Cẩm Phả, Quảng Ninh”, Tạp chí Khoa học Cơng nghệ Lâm nghiệp, số năm 2017, tr.54-63 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Thành phố Cẩm Phả có vịnh Bái Tử Long (vùng đệm vịnh Hạ Long) khu du lịch tỉnh Quảng Ninh, thảm thực vật núi đá vơi bị suy giảm diện tích chất lượng nguyên nhân khai thác tài nguyên thực vật làm gỗ củi, khai thác đá vôi cho công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng việc lấn biển, mở rộng quỹ đất dân sinh Để góp phần nâng cao hiệu quản lý, bảo tồn phát triển bền vững thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu số đặc trưng đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững thảm thực vật núi đá vôi khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh” Mục đích nghiên cứu Xác định đặc trưng thảm thực vật núi đá vôi khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Đề xuất phương hướng sử dụng bảo vệ hợp lý, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội môi trường Ý nghĩa luận án Lượng hóa đặc điểm cấu trúc khả sinh trưởng gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh, kết nghiên cứu sở định hướng giải pháp bảo tồn phát triển bền vững thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả Đóng góp luận án - Về mặt lí luận: Cung cấp dẫn liệu khoa học thành phần loài, đặc điểm cấu trúc, yếu tố địa lí, khả sinh trưởng, khả tái sinh gỗ phân bố hệ thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh - Về mặt thực tiễn: Đóng góp giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững thảm thực vật núi đá vôi khu vực thành phố Cẩm Phả nói riêng khu vực tỉnh Quảng Ninh nói chung Chương TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Những nghiên cứu thảm thực vật núi đá vôi 1.1.1 Trên giới Trên giới, núi đá vơi chiếm khoảng 10% tổng diện tích đất liền Núi đá vơi có vai trò quan trọng người, 1/4 dân số giới sống phụ thuộc vào nguồn nước ngầm có nguồn gốc đá vơi Nhiều cảnh quan núi đá vôi giới nước công nhận thắng cảnh hay di sản giới như: Vườn quốc gia Port Campbel (Úc), quần thể hang động thờ Phật Pak Ou (Lào), Quế Lâm tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), Thạch Lâm tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)…hòn Phụ Tử (Kiên Giang), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Non Nước (Đà Nẵng), Phong Nha (Quảng Bình), Vọng Phu (Lạng Sơn), động người xưa Cúc Phương (Ninh Bình) Trên sở tham khảo 24 cơng trình nghiên cứu tác giả nước ngoài, luận án tổng quan kết nghiên cứu giới liên quan đến lĩnh vực nghiên cứu đề tài: (1) Xác định tên loài thực vật núi đá vôi; (2) Phân chia kiểu thảm thực vật núi đá vôi; (3) Xác định cấu trúc thảm thực vật núi đá vôi; (4) Đánh giá khả tái sinh gỗ thảm thực vật núi đá vơi Nhìn chung, tác giả giới tập trung vào định tên loài xác đinh kiểu thảm thực vật núi đá vơi, chưa có cơng trình nghiên cứu cấu trúc chiều cao đường kính gỗ thảm thực vật núi đá vôi 1.1.2 Những nghiên cứu thảm thực vật núi đá vôi nước Ở Việt Nam, phần lớn núi đá vôi rừng núi đá vôi tập trung chủ yếu tỉnh khu vực Đông Bắc, Tây Bắc Bắc Trung Bộ với tổng số 1.152.200 ha, diện tích núi đá vơi chiếm 3,5% diện tích tự nhiên nước phân bố vùng sau: Tây Bắc 229.100 ha; Đông Bắc 638.900 ha; Đồng Bắc Bộ 19.200 ha; Bắc Trung Bộ 246.800 ha; Duyên hải Trung Bộ 3.800 ha; Tây Nguyên 8.400 ha; Đông Nam Bộ 600 ha; Đồng sông Cửu Long 300 Trên sử tham khảo kết nghiên cứu 15 tác giả nước, luận án tổng hợp kết nghiên cứu liên quan đến đề tài: (1) Xác định thành phần loài thực vật núi đá vôi; (2) Xác định kiểu thảm thực vật; (3) Xác định tổ thành loài thực vật núi đá vôi; (4) Xác định cấu trúc D 1.3 Hvn; (5) Đánh giá khả tái sinh gỗ Hầu hết tác giả nước nghiên cứu thảm thực vật núi đá vôi đất liền Một số tác giả cơng bố cơng trình nghiên cứu thảm thực vật núi đá vôi biển, nhiên dừng lại việc xác định thành phần loài thực vật mà chưa có cơng trình nghiên cứu sâu cấu trúc thảm thực vật 1.2 Những nghiên cứu thảm thực vật núi đá vơi tỉnh Quảng Ninh Có tác giả nghiên cứu thảm thực vật núi đá vơi tỉnh Quảng Ninh Trong số có cơng trình nghiên cứu tác giả Nguyễn Tiến Hiệp (2005) tiêu biểu nhất, báo cáo “Kỷ yếu hội thảo đa dạng sinh học khu di sản thiên nhiên giới vịnh Hạ Long” Ông phân chia thảm thực vật núi đá vôi khu vực vịnh Hạ Long Bái Tử Long sau:Thảm thực vật bờ cát ven đảo; Thảm thực vật thung lũng; Thảm thực vật sườn núi; Thực vật vách đá; Thảm thực vật mọc khe đá cửa hang; Thảm thực vật đỉnh núi Trên giới núi đá vôi chủ yếu tập trung Châu Á Vì vậy, nghiên cứu thảm thực vật núi đá vơi Chỉ có số tác giả Nhật Bản Trung Quốc công bố cơng trình nghiên cứu thảm thực vật núi đá vơi Tuy nhiên, cơng trình tác giả dừng lại việc định tên lồi thực vật Chưa có cơng trình nghiên cứu cấu trúc thảm thực vật núi đá vôi Ở Việt Nam có số tác giả nghiên cứu thảm thực vật núi đá vôi, công trình nghiên cứu tác giả Nguyễn Nghĩa Thìn (Đánh giá tính đa dạng hệ thực vật thuộc hệ sinh thái khô hạn núi đá vôi Việt Nam), tác giả Trần Hữu Viên 2004 (Cơ sở khoa học xây dựng giải pháp quản lí bền vững rừng núi đá vôi Việt Nam), tác giả Lê Trần Trấn 2003 (Điều tra nghiên cứu đánh giá tính đa dạng sinh học khu rừng núi đá vôi Thanh Sơn- Hà Nam) Các cơng trình nghiên cứu tập trung đánh giá tổ thành loài, kiểu thảm, thành phần dạng sống, yếu tố địa lí Chưa có cơng trình nghiên cứu cấu trúc đường kính, chiều cao khả sinh trưởng gỗ thảm thực vật núi đá vôi để làm sở dẫn liệu cho việc đề xuất biện pháp bảo tồn phát triển bền vững Do vậy, luận án tập trung vào vấn đề sau đây: - Nghiên cứu cấu trúc thảm thực vật theo đường kính, chiều cao, tương quan đường kính chiều cao gỗ thảm thực vật vị trí địa hình khác - Đánh giá khả tái sinh tự nhiên gỗ thảm thực vật núi đá vôi khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Nghiên cứu khả sinh trưởng gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Đánh giá tổng hợp giá trị, tình hình quản lý sử dụng xác định định nguy gây thối hóa thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh - Đề xuất biện pháp quản lý, bảo tồn, sử dụng phát triển bền vững thảm thực vật núi đá vôi khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh Chương ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Thảm thực vật tự nhiên núi đá vôi thuộc địa bàn thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 2.2 Nội dung nghiên cứu 2.2.1 Nghiên cứu trạng thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh - Nghiên cứu tính đa dạng thảm thực vật núi đá vôi: Nghiên cứu đa dạng thảm thực vật dựa yếu tố địa hình xuất loài thực vật tham gia ngập mặn; Đa dạng hình thái, cấu trúc thảm thực vật; Đa dạng taxon yếu tố địa lý giá trị sử dụng tài nguyên thực vật; Xác định loài đặc hữu quý hiếm; Đa dạng thành phần kiểu dạng sống (life form) - Trên sở trạng thảm thực vật núi đá vơi, từ xác định: Những đặc trưng thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Nghiên cứu khả sinh trưởng gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Đánh giá tổng hợp giá trị thảm thực vật tình hình quản lí sử dụng tài nguyên thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 2.2.2 Nghiên cứu cấu trúc thảm thực vật núi đá vôi thông qua kết cấu số tiêu mật độ tiêu sinh trưởng (N-D, N-H, H-D) 2.2.3 Đánh giá khả tái sinh tự nhiên gỗ thảm thực vật núi đá vôi khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 2.2.4 Nghiên cứu khả sinh trưởng gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 2.2.5 Đánh giá tổng hợp giá trị, tình hình quản lý sử dụng xác định nguy gây thối hóa thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh 2.2.6 Đề xuất biện pháp quản lý, bảo tồn, sử dụng phát triển thảm thực vật núi đá vôi khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp kế thừa Kế thừa kết nghiên cứu thành phần loài, đa dang sinh học kiểu thảm thực vật tác giả trước có liên quan đến thảm thực vật núi đá vôi khu vực thành phố Cầm Phả, tỉnh Quảng Ninh 2.3.2 Phương pháp ô tiêu chuẩn, phương pháp điều tra theo tuyến - Phương pháp điều tra theo tuyến: Được áp dụng với thảm thực vật sườn vách núi Tùy thuộc vào địa hình núi, thiết kế tuyến với cự li tuyến 50-100 m, với bề rộng tuyến m Trên tuyến tiến hành điều tra, lấy mẫu đo đạc số liệu 18 tuyến điều tra ngẫu nhiên sườn vách núi đá vôi biển đất liền thuộc thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh - Phương pháp ô tiêu chuẩn: Được áp dụng với thảm thực vật chân núi thung lũng núi đá vơi Ơ tiêu chuẩn có diện tích 2500 m (50 mx50 m), thiết lập 50 ô tiêu chuẩn, chia cho kiểu địa hình chân núi thung lũng, kiểu 25 OTC Tại OTC tiến hành điều tra, đo đạc, ghi chép số liệu lấy mẫu thực vật Mẫu vật thu thập, bảo quản xử lí theo phương pháp Mary Susan Taylor (1990), The Herb Society of America (2005) Nguyễn Nghĩa Thìn (2007) 2.3.3 Phương pháp phân loại xác độ che phủ thảm thực vật - Phân chia kiểu thảm thực vật dựa yếu tố địa hình xuất lồi thực vật tham gia ngập mặn - Độ che phủ xác định độ phủ thân vòm tán - Vẽ cấu trúc thảm thực vật phân mềm Autocad 2007 2.3.4.Xác định thành phần loài thành phần kiểu dạng sống (life form) thực vật - Định loại lồi phương pháp hình thái so sánh; Danh pháp xếp taxon xử lí theo Danh lục lồi thực vật Việt Nam Tên loài xác định theo Phạm Hoàng Hộ (1999-2000), Trần Đình Lý (1995), Nguyễn Nghĩa Thìn (1997), Nguyễn Tiến Bân (2003, 2005,1997) - Các loài thực vật quý xác định theo Sách Đỏ Việt Nam (2007)- phần thực vật, Danh lục đỏ IUCN; Nghị định số 32/2006-CP Chính phủ quản lí thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm; Thông tư số 40/2013/TT-BNNPTNT; Thơng tư ban hành danh mục lồi động vật, thực vật hoang dã quy định phụ lục công ước buôn bán quốc tế loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) - Yếu tố địa lí thực vật xác định theo Lê Trần Chấn (1999) - Các kiểu dạng sống thực vật (life form) phân chia theo thang phân chia dạng sống Raunkiaer (1934) 2.3.5.Phương pháp tính số Sorenssen Chỉ số Sorensen (SI) Trong đó, c số lượng loài xuất hai khu vực a b, a số loài khu vực a, b số loài khu vực b 2.3.6.Phương pháp xác định cấu trúc tổ thành - Thảm thực vật thung lũng: Tổ thành theo trị số IVI i % (Importance Value Index) tính theo cơng thức (theo Phạm Xn Hồn (2003): IVIi % Trong đó: IVIi số mức độ quan trọng (tỷ lệ tổ thành) loài thức i Ai độ phong phú tương đối loài thứ i Di độ ưu tương đối loài thứ i Trong đó: Ai % số lồi quần hợp) (Ni số cá thể loài thứ i, s Di % (Gi tiết diện thân loài thứ i, s số lồi quần hợp) Trong G i tính theo cơng thức: Gi (cm2) (D1.3 đường kính 1,3m thứ i) - Thảm thực vật chân núi sườn núi: Tổ thành tính theo cơng thức (theo Trần Hữu Viên) [94]: Trong đó: Ci IVI%, Ni số cá thể lồi thứ i, s số loài thảm thực vật Kết luận: Những lồi có trị số C i% ≥ lồi tham gia vào cơng thức tổ thành 2.3.7 Phương pháp mô quy luật cấu trúc đường kính, chiều cao Số liệu phân tích phần mềm tác giả Bùi Mạnh Hưng (2005): Để đánh giá phù hợp phân bố lý thuyết với phân bố thực nghiệm dựa vào tiêu chuẩn 2 m   Trong đó:  ft  fll  fll ft tần số thực nghiệm fll tần số lý thuyết m số tổ Nếu tổ có tần số lý thuyết nhỏ ghép với tổ tổ để cho fll> Nếu    052 tra bảng với bậc tự k = m-r1(m số tổ sau gộp, r số tham số phân bố lý thuyết) phân bố lý thuyết phù hợp với phân bố thực nghiệm (H0+) Ngược lại    052 tra bảng với bậc tự k giả thuyết H0 bị bác bỏ (H0-) 2.3.8 Phương pháp mô quy luật tương quan chiều cao đường kính (Hvn/D1.3) Mơ tương quan chiều cao đường kính nhờ phần mềm tác giả Bùi Mạnh Hưng (2005) 2.3.9 Phương pháp đánh giá khả sinh trưởng gỗ thảm thực vật núi đá vôi Để đưa đánh giá khả sinh trưởng loài gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả, tác giả sử dụng phương pháp mô biểu thức tốn học để biểu diễn sinh trưởng thơng qua tiêu sinh trưởng đường kính (D1.3), chiều cao (Hvn) Nghiên cứu tiến hành thử nghiệm hàm phổ biến Gompertz, hàm Johnson-Schumacher hàm Verhults để mơ sinh trưởng lồi gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả 2.3.10 Phương pháp nghiên cứu khả tái sinh gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả - Điều tra tái sinh: + Trong ô tiêu chuẩn, lập ô dạng bản: góc tiêu chuẩn Diện tích ODB 25 m (5 m x m) Trong ô dạng tiến hành thống kê ghi chép số liệu vào phiếu điều tra: chiều cao tái sinh, phẩm chất tái sinh, mẫu cây, nguồn 11 Hình 4.3 Phẫu đồ thảm thực vật thung lũng núi đá vôi thành phố Cẩm Phả (năm 2016) Chú thích: Shl-Sung Hạ Long; Trbđ- Tra bồ đề; Trq- Trơm q; Vđmc- Vơng đỏ mụn cóc; Vg- Vải guộc; Sa- Sảng; Sqnh- Si nhỏ; Sb- Sung bầu; Sltr- Sòi tròn; Trli- Trai lí; Bbnh- Ba bét nhung;BlnhBời lời nhớt; Ngph- Ngải phún; Ngml- Ngoại mộc lá; Sgđ- Sung gân đứng; Chth- Chẹo thức; Mc- Măng cụt;Thm- Thừng mức - Thảm thực vật chân núi đá vôi: Kết cho thấy, tổng số 25 OTC điều tra Bọ Cắn Ngồi, Ơng Cụ Con cho thấy có 49 lồi tham gia vào cơng thức tổ thành, OTC loài ưu dao động từ 4-9 lồi Hình 4.4 Phẫu đồ thảm thực vật chân núi đá vôi thành phố Cẩm Phả (năm 2016) Chú thích: Blnh- Bời lời nhớt;Sltr- Sòi tròn;SaSảng;Mt- Mạy tèo; Trbđ- Tra bồ đề; Trlch- Tra làm chiếu;R- Ráng; Vc- Vọng cách; St- Sơn ta;Siqnh- Si nhỏ; Gi- Giá; Đm- Đơn mỏng; Thmđ- Thiên môn đông; Thh- Thanh Hương; Đo- Đỏm; Phđ- Phèn đen - Thảm thực vật sườn vách núi đá: Kết tổng hợp từ tuyến điều tra Cây Mây, Củ Cải, Cái Búa cho thấy tổng số 18 tuyến điều tra 12 có 31 lồi tham gia vào cơng thức tổ thành, tuyến điều tra loài ưu dao động từ 3-6 lồi Hình 4.5 Phẫu đồ thảm thực vật sườn vách núi đá vôi thành phố Cẩm Phả (năm 2016) Chú thích: Gnb- Găng nam bộ;Sa- Sảng; Siqnh- Si nhỏ; SoSộp;Thh- Thanh Hương; Sltr- Sòi tròn; Trq- Trơm q; Sung gân đứng; Ma- Mang; Vđmc- Vơng đỏ mụn cóc; Shl- Sung hạ long; Ngbhl- Ngũ gia bì hạ long;Qg- Qt gai; Bm- Bơng mộc 4.5.2 Đặc trưng cấu trúc mật độ Kết cho thấy, thảm thực vật chân núi có mật độ cao (8.410 cây/ha), cao 1,6 lần so với thảm thực vật thung lũng 20 lần so với thảm thực vật sườn vách núi Thảm thực vật sườn vách núi có mật độ thấp (413 cây/ha) 4.5.3 Cấu trúc N/D1.3 Tác giả thử nghiệm nắn phân bố N/D 1.3 theo phân bố lí thuyết thường gặp Khoảng cách, Meyer Weibull Khi thử nghiệm với hàm Weibull có 24/25 OTC giả thuyết H chấp nhận, hàm Weibull hàm mô tốt cấu trúc N/D1.3 cho thảm thực vật thung lũng núi đá vôi thành phố Cẩm Phả 4.5.4 Cấu trúc N/Hvn Kết cho thấy, thử nghiệm với hàm Weibull có 22/25 OTC giả thuyết H0 chấp nhận, hàm Weibull hàm mô tốt cấu trúc N/Hvn cho thảm thực vật thung lũng núi đá vôi thành phố Cẩm Phả 4.5.5 Quy luật tương quan chiều cao đường kính (H vn/D1.3) thảm thực vật thung lũng núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh 13 Kết phân tích cho thấy có hàm Power phù hợp để mơ tương quan Hvn/D1.3 lâm phần nghiên cứu, với hệ số R2 cao dao động từ 0,4-0,958 4.6 Khả sinh trưởng loài gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh 4.6.1 Khả sinh trưởng gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả theo biến đường kính (D1.3) Từ số liệu đường kính (D1.3) gỗ sau lệnh R thực hiện, kết phân tích thể bảng 4.13 Bảng 4.13 Kết ước lượng tham số hàm sinh trưởng cho đường kính (D1.3) Hàm Hàm Gompertz Tham số a Tham số b0 Tham số b1 Tham số b2 R2 AIC 3-18 13,521 0,577 0,041 0,99507 -44,84719 Hàm Johnsonschumacher 3-18 19,368 35,322 37,572 0,995261 -45,47957 Hàm Verhulst 3-18 12,805 0,683 0,056 0,994921 -44,36834 Kết cho thấy, hệ số tương quan R2 hàm tương đương (0,995), hàm Gompertz, Johnson-schumacher Verhulst mô tả tốt tốc độ sinh trưởng đường kính gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả 4.6.2 Khả sinh trưởng gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh theo biến chiều cao vút (Hvn) Hoàn toàn tương tự biến đường kính, số liệu đo đếm từ OTC, tuyến điều tra số liệu kế thừa từ ban quản lí vịnh qua năm sử dụng để phân tích tương quan phi tuyến cho hàm Gompertz, Schumacher Verhulst Kết phân tích thể bảng sau Bảng 4.16 Các phương trình tham số mơ theo chiều cao (Hvn) Hàm Hàm JohnsonHàm Hàm Gompertz schumacher Verhulst Tham số a 3-18 3-18 3-18 Tham số b0 11,248 17,043 10,483 Tham số b1 0,698 37,017 0,865 14 Tham số b2 R2 AIC 0,045 0,99501 -44,65503 33,084 0.995246 -45,42845 0,065 0.99479 -43,97494 Kết bảng cho thấy ba loại hàm sinh trưởng mô tốt cho sinh trưởng chiều cao theo tuổi Trên sở quan trọng đó, hàm sinh trưởng Gompertz, Schmacher Verhulst sử dụng để mơ sinh trưởng cho biến đường kính chiều cao gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả Kết cho thấy rằng, ba loại hàm mô sinh trưởng tốt cho rừng khu vực nghiên cứu Hệ số tương quan cho biến đường kính chiều cao cao (0.995) Tuy nhiên, xét cách xác hàm Schumacher có khả tương thích cao cả, lẽ giá trị AIC thấp mô hình, điều cho biến đường kính biến chiều cao Tất tham số mô hình hồi quy tồn tổng thể, giá trị Pr nhỏ 0,05 nhiều lần Điều cho thấy, mơ hình thực có ý nghĩa ứng dụng cho khu vực khác có đặc điểm thực vật điều kiện tự nhiên khác 4.7 Khả tái sinh gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh 4.7.1 Cấu trúc tổ thành mật độ gỗ tái sinh Kết cho thấy số loài tái sinh xuất thảm thực vật thung lũng núi đá vơi 40 lồi, có lồi tham gia vào công thức tổ thành Sung hạ long (Ficus alongensis ), Si nhỏ (Ficus microcarpa), Bời lời nhớt (Litsea glutinosa), Sảng (Sterculia lanceolata ) (hòn Vung Giếng, Cây Nứa, Cửa Vong), Sung hạ long (Ficus alongensis) loài chiếm tỉ lệ tổ thành cao 11,16% 4.7.2 Nguồn gốc phẩm chất gỗ tái sinh Kết điều tra phẩm chất nguồn gốc tái sinh thảm thực vật núi đá vôi Cẩm Phả thể bảng 4.20 Bảng 4.20 Nguồn gốc phẩm chất gỗ tái sinh thảm thực vật núi đá vơi thành phố Cẩm Phả Vị trí N Nguồn gốc Phẩm chất (%) 15 Tỉ lệ Tỉ lệ Chồi Tốt Tb Xấu % % Thảm thung lũng 78,4 2938 2304 634 21,6 49 30 21 Thảm chân núi 3880 2898 74,7 982 25,3 58 26 16 Thảm sườn vách núi 74,6 820 612 208 25,3 30 45 25 Trung bình 76,2 2546 1938 608 23,8 45,7 33,7 20,7 Qua bảng cho thấy tái sinh có nguồn gốc từ hạt biến động từ 74% đến 78%, trung bình 76% 4.7.3 Phân bố gỗ tái sinh theo cấp chiều cao Phân bố số theo cấp chiều cao trình bày bảng 4.21 Bảng 4.21 Phân bố gỗ tái sinh theo cấp chiều cao trongcác thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả cây/ha Hạt Vị trí Ncây/ha Thảm thung lũng Thảm chân núi Thảm sườn vách núi Trung bình 2938 3880 Số tái sinh theo cấp chiều cao (cây/ha) 150 cm 1211 987 546 194 1475 1264 798 343 820 368 213 145 94 2546 1018 821 496 210 Kết cho thấy mật độ tái sinh tập trung cao cấp chiều cao từ 150 cm, mật độ tái sinh biến động từ 145 đến 798 cây/ha, trung bình đạt 496 cây/ha 4.7.4 Phân bố gỗ tái sinh theo mặt phẳng nằm ngang Kết kiểm tra phân bố tổng hợp bảng sau: Bảng 4.22 Phân bố gỗ tái sinh theo mặt phẳng năm ngang 16 TT Vị trí Thảmở thung lũng Thảm chân núi Thảm sườn vách núi λ 0,4408 0,582 0,1231 r 0,84 0,55 0,19 U Kiểu phân bố 1,39 Ngẫu nhiên -2,07 Cụm -10,9 Cụm Qua bảng cho thấy, phân bố gỗ tái sinh thảm thực vật thung lũng ngẫu nhiên, phân bố gỗ tái sinh thảm thực vật chân núi sườn vách núi phân bố theo cụm Sự phân bố phù hợp với địa hình núi đá vơi, thảm thực vật thung lũng có địa hình tương đối phẳng, có tầng đất dầy nên hạt rụng xuống phân phối ngẫu nhiên mặt đất Đối với thảm thực vật chân núi sườn vách núi, địa hình dốc nên hạt rụng xuống có khuynh hướng trượt tụ khu vực dẫn đến phân bố tái sinh theo cụm 4.7.5 Một số nhân tố tác động đến khả tái sinh 4.7.5.1 Ảnh hưởng yếu tố địa hình Kết nghiên cứu ảnh hưởng địa hình núi đá vơi đến phẩm chất mật độ tái sinh thể bảng 4.24 sau: Bảng 4.24 Ảnh hưởng yếu tố địa hình đến khả tái sinh gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả Cấp chiều cao Địa hình Thung lũng 150 cm Chân núi Sườn vách núi Cây/ha 1211 1475 368 987 1264 213 546 798 145 194 343 94 SL 490 746 123 551 753 77 245 339 66 83 180 44 Phẩm chất tái sinh Tốt Trung bình Xấu TL SL TL SL TL 40,52% 496 41,69% 225 17,80% 50,60% 510 34,67% 219 14,73% 33,53% 187 51,18% 58 15,29% 55,92% 246 25,04% 190 19,05% 59,64% 290 23,05% 221 17,31% 36,51% 91 43,49% 45 20,00% 45,25% 194 35,67% 107 19,08% 42,56% 263 33,54% 196 23,90% 46,11% 59 41,19% 20 12,69% 42,95% 88 45,66% 23 11,39% 52,79% 120 35,41% 43 11,80% 46,94% 37 40,00% 13 13,06% 17 Địa hình ảnh hưởng đến gỗ tái sinh thông qua yếu tố sinh thái nhiệt độ, độ ẩm, lượng chiếu sáng, thổ nhưỡng Địa hình núi đá vơi thành phố Cẩm Phả có ảnh hưởng đến mật độ phẩm chất tái sinh, điều kiện đặc thù địa hình, địa hình sườn vách núi đá dựng đứng nên địa hình ảnh hưởng đến tái sinh thơng qua tỉ lệ nảy mầm hạt Vì vậy, tương lai cần phải tác động biện pháp kĩ thuật nhằm nâng cao tỉ lệ nảy mầm hội sống sót tái sinh 4.7.5.2 Ảnh hưởng yếu tố người Tác động người tới khả tái sinh thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả thông qua hoạt động khai thác khoáng sản, khai thác gỗ, củi lâm sản gỗ: - Hoạt động khai thác gỗ củi: Gỗ củi núi đá vôi có chất lượng tốt Vì vậy, hoạt động khai thác gỗ củi diễn số núi đá vôi nằm gần khu dân cư - Hoạt động khai thác dược liệu: Các loài dược liệu bị khai thác mạnh Huyết giác, Dây đau xương, Củ Bình vơi… - Hoạt động khai thác cảnh: Các loài bị khai thác làm cảnh Tuế hạ long, Sộp, Sung, Si… loài đặc hữu có tên sách đỏ 4.8 Đánh giá tổng hợp giá trị, tình hình quản lí sử dụng xác định nguy gây thối hóa thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh 4.8.1 Giá trị thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh 4.8.1.1 Giá trị khoa học - Năm 1962, Vịnh Hạ Long Bộ Văn hóa- Thơng tin xếp hạng Di tích danh thắng cấp quốc gia Năm 1994, Vịnh Hạ Long UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên giới giá trị ngoại hạng, mang tính toàn cầu cảnh quan Năm 2000, lần nữa, Vịnh Hạ Long tổ chức UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên giới với giá trị đặc biệt địa chất địa mạo Trong đó, vùng núi đá vôi Cẩm Phả vùng đệm vịnh Hạ Long Chính thảm thực vật núi đá vơi thành phố Cẩm Phả có vai trò to lớn việc tạo nên giá trị cảnh quan - Các loài đặc hữu: Hệ thực vật núi đá vơi thành phố Cẩm Phả có 16 lồi thực vật đặc hữu Việt Nam Trong đó, có 12 loài 18 đặc hữu hẹp (chỉ gặp đảo Cát Bà, Hạ Long Cẩm Phả) loài lồi đặc hữu vùng Đơng Bắc Việt Nam - Các loài quý hiếm: Trên núi đá Cẩm Phả, ghi nhận có 27 lồi thực vật q hiếm, 22 lồi thực vật có tên Sách Đỏ Việt Nam (2007), có lồi cấp độ nguy cấp (CR), loài cấp độ nguy cấp (EN), 14 loài cấp độ nguy cấp (VU); lồi có tên Phụ lục Nghị định số 32/2006-NĐCP, lồi thuộc nhóm IIA (hạn chế khai thác bn bán mục đích thương mại) Ở cấp độ quốc tế, có lồi xếp mức gần bị đe dọa (NT) 4.8.1.2 Giá trị kinh tế Kết điều tra xác định giá trị sử dụng loài thực vật khu hệ nghiên cứu bao gồm nhóm cơng dụng sau: - Nhóm lấy gỗ củi: Có 11 lồi có giá trị lấy gỗ, chiếm 1%, chúng loài gỗ vừa nhỏ mọc núi đá số loài gỗ lớn di thực từ đất liền Hiện tất loài gỗ núi đá vôi bảo vệ khỏi nạn chặt phá, khai thác lấy gỗ đốt than củi - Nhóm làm thuốc: Kết thống kê cho thấy có tới 471 lồi dùng làm thuốc, chiếm tới 77,4% so với tổng loài Tỷ lệ cho thấy thảm thực vật khu vực nghiên cứu có nhiều lồi thuốc, chiếm vị trí quan trọng khu hệ - Nhóm làm cảnh: Thống kê 253 loài, chiếm 16 % so với tổng lồi Trong đó, họ có nhiều lồi làm cảnh họ Phong lan (15 loài), tiếp đến họ Cau dừa (17 lồi) - Nhóm lấy tinh dầu Thống kê 26 loài chiếm 1,6% tổng số loài Một số cho sản phẩm là: Hiện ghi nhận 12 lồi thực vật có tinh dầu vịnh Bái Tử Long - Nhóm trợ giúp nơng nghiệp: Chúng tơi ghi nhận có lồi có tác dụng làm trợ giúp nơng nghiệp lồi Thừng mức (Wrightia laevis Hook.f.) - Nhóm cho mủ (Plants producing exudates): Trên núi đá vôi thành phố Cẩm Phả, có 01 lồi thực vật có khả cho nhựa mủ, lồi Sơn ta (Toxicodendron succedanea (L.) Nold.) - Nhóm cho sợi (Fibre plants): Trên núi đá vơi thành phố Cẩm Phả, có 02 loài thực vật cho sợi, người dân sử dụng 19 làm giấy truyền thống, Gió dấy (Rhamnoneuron balansae (Dranke) Gilg.) Niệt gió (Wikstroemia indica (L.) C.A Mey.) 4.8.1.3 Giá trị môi trường - Thảm thực vật núi đá vơi có tác dụng chống xói mòn đá vơi, vật rơi rụng thảm thực vật tạo nên tầng đất mùn núi đá vôi Tầng mùn có vai trò quan trọng việc giữ ẩm mơi trường sống cho lồi sinh vật khác Thảm thực vật núi đá vơi tham gia vào điều hòa khí hậu, làm mơi trường - Thảm thực vật núi đá vôi chắn, làm giảm tác động gió bão 4.8.1.4 Giá trị cảnh quan - Thảm thực vật núi đá vơi có chiều cao trung bình từ 1-2 m, thân có nhiều hình dạng đặc thù thực vật núi đá Vì vậy, thảm thực vật núi đá góp phần tơ điểm cho cảnh quan núi đá vơi - Thảm thực vật có tác dung giữ nước hang động tạo nên hiệu ứng ảnh kì thú cảnh quan hang động núi đá vơi 4.8.2 Tình hình quản lí bảo tồn thảm thực vật núi đá vôi 4.8.2.1 Các quan tham gia quản lí thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả - Về mặt quản lí nhà nước: Mỗi phường xã có cán kiêm nhiệm, giúp chủ tịch UBND xã, phường quản lý công tác phát triển lâm nghiệp địa bàn xã - Về mặt chun mơn: Bản quản lí vịnh Bái Tử Long quan chuyên môn giúp UBND thành phố Cẩm Phả quản lí, bảo tồn phát huy giá trị thảm thực vật núi đá vơi Ban quản lí vịnh Bái Tử Long có 46 biên chế 4.8.2.2 Các văn bản, sách đạo thực công tác bảo tồn Quyết định 1798/QĐ-UBND việc phê duyệt Quy hoạch môi trường vịnh Hạ Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 làm sở công tác quản lý môi trường sinh thái vịnh Hạ Long (bao gồm vùng đệm); Nghị 68/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh việc quản lý, bảo tồn phát huy giá trị di sản thiên nhiên giới giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến năm 2020; Kế hoạch số 92/KH-BQLVHL việc triển khai chương trình hành động thực Nghị số 68/2012/NQ-HĐND ngày 20 12/12/2012 HĐND tỉnh quản lý, bảo tồn phát huy giá trị di sản thiên nhiên giới vịnh Hạ Long giai đoạn 2013– 2015, tầm nhìn đến năm 2020 4.8.2.3 Kết phân tích cơng tác bảo tồn thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả - Số vụ vi phạm cơng tác quản lí bảo tồn vịnh Bái Tử Long: Số vụ vi phạm giảm dần qua năm, năm 2010 có tổng số 57 vụ vi phạm, năm 2016 có 18 vụ vi phạm Trong tổng số 241 vụ vi phạm từ năm 2010-2016 tất bị xử lí hành chính, cho thấy mức độ vi phạm quy mô nhỏ Tỉ lệ vi phạm 0,03 vụ/ha (241/6466) Như tình hình vi phạm người dân thảm thực vật núi đá vơi chưa đến mức báo động, thảm thực vật đá vơi có cấu trúc yếu nên cần phải có giải pháp hiệu để làm giảm số vụ vi phạm - Kết vấn hộ gia đình cá nhân: Thực vấn 30 hộ gia đình sinh sống đất liền biển thuộc phường Quang Hanh, Cẩm Thịnh, Cửa Ơng, Cẩm Bình Và 30 cá nhân cán Ban quản lí vịnh, cán phường xã, cán kiểm lâm Kết vấn tổng hợp bảng 4.30 sau: Bảng 4.30 Tổng hợp kết vấn tác động người dân tới thảm thực vật núi đá vôi Người dân Cán Tác động Số Tỉ lệ Số Tỉ lệ phiếu % phiếu % Khai thác gỗ 0 Khai thác củi 16 Khai thác cảnh 23 Khai thác dược liệu 10 33 12 Khai thác lâm sản gỗ 16 Tác động khác 6 Kết vấn người dân cán cho thấy số phiếu trả lời có khai thác làm dược liệu chiếm tỉ lệ cao (Người dân 33%; Cán 12%), số phiếu trả lời có khai thác làm cảnh 21 (Người dân 23%; Cán 6%) Số phiếu trả lời có tác động khác chiếm tỉ lệ thấp Điều cho thấy tác động người dân đến thảm thực vật núi đá vôi Cẩm Phả mức độ thấp - Kết phân tích SWOT cho thấy điểm mạnh cơng tác quản lí bảo tồn thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long (2 lần UNESCO công nhận giá trị cảnh quan địa mạo) Với tầm quan nên thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả có quan chuyên trách để quản Ban quản lí vịnh Bái Tử Long Hiện nay, biên chế Ban quản lí vịnh Bái Tử Long có 60 cán chuyên môn Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán nhiều hạn chế, chưa đáp ứng u cầu nhiệm vụ cơng tác bảo tồn Vì thế, đặt cho công tác bảo tồn thảm thực vật núi đá vôi nhiều hội thách thức 4.8.3 Các nguy gây thối hóa thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh Vận dụng phương pháp đánh giá Ngơ Đình Quế (2011), thực điều tra khảo sát 50 OTC (diện tích 2500 m2/OTC) thảm thực vật thung lũng, chân núi 18 tuyến điều tra (rộng m, dài 50m) thảm sườn vách núi Cho thấy thảm thực vật chân núi thung lũng có mức độ thối hóa tương tự nhau, 70% OTC nghiên cứu có mức độ thối hóa mức ít, 16-20% OTC nghiên cứu có mức độ thối hóa mức trung bình, 8% OTC nghiên cứu có mức độ thối hóa mức nghiêm trọng, mức nghiêm trọng khơng có OTC Thảm thực vật sườn vách núi có 67% tuyến nghiên cứu nằm mức độ thối hóa trung bình, lại 33% tuyến nghiên cứu có mức độ thối hóa mức nghiêm trọng Cả ba thảm thực vật khơng có OTC tuyến khảo sát đánh giá nằm trọng mức độ thối hóa nghiêm trọng Thảm thực vật thung lũng thảm chân núi mức độ thoái hóa ít, thảm sườn vách núi mức độ thối hóa trung bình Như vậy, nhìn chung thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả chưa mức báo động thối hóa Cấu trúc thảm giai đoạn trẻ, mật độ dầy, thành phần lồi phong phú, chất lượng tốt, thích nghi với điều kiện khắc nghiệt núi đá vôi biển Kết phân tích KIP (Key Informant Panel) ngun nhân gây thối hóa thảm thực vật núi đá vơi thành phố Cẩm Phả cho 22 thấy có 88,3% ý kiến cho hoạt động lấy gỗ, lấy củi, khai thác cảnh, dược liệu nguy gây thối hóa thảm thực vật núi đá vôi; hoạt động khai thác than, san lấp mặt 78,3%; ô nhiễm nước từ hoạt động khai thác, chế biến than đổ vịnh 65%; tác động gió bão có ảnh hưởng lớn đến thảm thực vật với 43%; tác động khác hoạt động nuôi trồng thủy sản, hoạt động xả thải nhà máy nhiệt điện, xi măng, hoạt động du lịch mức thấp có nguy gây thối hóa thảm thực vật 4.9 Một số biện pháp bảo tồn phát triển thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh - Kết phân tích KIP cho thấy tác động người dân đến thảm thực vật núi đá vôi Cẩm Phả mức độ thấp Người dân tác động đến thảm thực vật núi đá chủ yếu qua hình thức khai thác dược liệu làm cảnh Tuy nhiên, thảm thực vật núi đá vơi có cấu trúc yếu tốc độ sinh trưởng chậm nên việc đề xuất giải pháp hợp lí để bảo tồn phát triển bền vững thảm thực vật cần thiết cấp bách - Kết phân tích SWOT cho thấy điểm mạnh cơng tác quản lí bảo tồn thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả thuộc vùng đệm vịnh Hạ Long (2 lần UNESCO công nhận giá trị cảnh quan địa mạo) Với tầm quan nên thảm thực vật núi đá vơi thành phố Cẩm Phả có quan chuyên trách để quản lí Ban quản lí vịnh Bái Tử Long Hiện nay, biên chế Ban quản lí vịnh Bái Tử Long có 60 cán chuyên môn Tuy nhiên, chất lượng đội ngũ cán nhiều hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cơng tác bảo tồn Vì thế, đặt cho công tác bảo tồn thảm thực vật núi đá vôi nhiều hội thách thức Từ kết phân tích KIP SWOT cho thấy để bảo tồn sử dụng bền vững thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh cần phải thức nhóm biện pháp sau: 4.9.1 Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức quản lí bảo tồn đa dạng sinh học 4.9.2 Nhóm biện pháp nâng cao lực quản lí 4.9.3 Nhóm biện pháp chế sách 4.9.4 Nhóm biện pháp phát triển kinh tế- xã hội 4.9.5 Nhóm biện pháp khoa học kĩ thuật 23 KẾT LUẬN, TỒN TẠI VÀ KHUYẾN NGHỊ Kết luận Đã làm rõ đặc trưng thảm thực vật vị trí khác núi đá vơi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh: 1.1 Thảm thực vật thung lũng núi đá vôi sinh trưởng phát triển tốt, có lồi gỗ cao từ 10-15 m, đường kính 15-25 cm Thảm thực vật có tầng, độ che phủ đạt 80% 1.2 Thảm thực vật chân núi đá vơi thường có dây leo phát triển mạnh.Cây thân gỗ cao 15-15 m (đường kính 15-20 cm) ít, thường gặp đảo ven bờ, độ che phủ đạt 70% 1.3 Thảm thực vật sườn vách núi đá vơi có độ che phủ đạt 30%, chủ yếu bụi thấp gỗ nhỏ, chiều cao trung bình gỗ 1,5 m Đề tài phát 608 lồi núi đá vơi khu vực thành phố Cẩm Phả, thuộc 370 chi, 118 họ, ngành thực vật bậc cao có mạch Trong đó, có 12 lồi đặc hữu hẹp (chỉ gặp đảo Cát Bà, Hạ Long Cẩm Phả) loài đặc hữu vùng Đơng Bắc Việt Nam Về lồi thực vật q hiếm, có 27 lồi , có 22 lồi thực vật có tên Sách Đỏ Việt Nam (2007), loài cấp độ nguy cấp (CR), loài cấp độ nguy cấp (EN), 14 loài cấp độ nguy cấp (VU); lồi có tên Phụ lục Nghị định số 32/2006-NĐCP, lồi thuộc nhóm hạn chế khai thác bn bán mục đích thương mại (IIA) Ở cấp độ quốc tế, có lồi xếp mức gần bị đe dọa (NT) Thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả có nhóm dạng sống Tuy nhiên, tỉ lệ lồi thuộc nhóm dạng sống khác có phân hóa lớn Cơng thức dạng sống (Life form formula) thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả: SB = 28Me+ 10Mi + 8Na + 8Ep + 12Lp + 12Hm+ 11Ch + 7Cr + 4Th Hệ thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả chịu tác động lớn yếu tố Á nhiệt đới (chiếm 21,18%), tiếp đến yếu tố Đông dương (18,88%), yếu tố Nam Trung Quốc (11,66%), yếu tố Ấn Độ (11,49%) yếu tố Việt Nam (6,08%) Thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả vị trí thung lũng, chân núi sườn vách núi có khác biệt đặc trưng tổ thành loài ưu mật độ: Thảm thực vật thung lũng (8 loài ưu thế, mật độ gỗ trung bình 5100 cây/ha); Thảm thực vật chân núi (9 loài ưu thế, mật độ gỗ trung bình 8410 cây/ha); Thảm thực vật 24 sườn vách núi (6 loài ưu thế, mật độ gỗ trung bình 413 cây/ha) Hàm Weibull mơ tốt cấu trúc N/D 1.3 N/Hvn thảm thực vật thung lũng núi đá vôi thành phố Cẩm Phả Tương quan cấu trúc N/D1.3 N/Hvn mô tốt hàm Power Nhìn chung, khả tái sinh gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh không cao Cụ thể:Ở cấp chiều cao từ < 50 cm, đạt từ 820 đến 3880 cây/ha, trung bình đạt 2546 cây/ha; Ở cấp chiều cao từ 50-100 cm, đạt từ 368 đến 1475 cây/ha, trung bình đạt 1018 cây/ha; Ở cấp chiều cao từ 100-150 cm, đạt từ 213 đến 1264 cây/ha, trung bình đạt 812 cây/ha; Ở cấp chiều cao > 150 cm, đạt từ 145 đến 798 cây/ha, trung bình đạt 496 cây/ha Về mặt giá trị: Đề tài phát thảm thực vật núi đá vơi có 11 lồi có giá trị lấy gỗ, 471 lồi có giá trị làm thuốc, 253 lồi có giá trị làm cảnh, 26 loài cho tinh dầu số loài cho nhựa mủ, cho sợi Để góp phần nâng cao cơng tác quản lí bảo tồn thảm thực vật núi đá vôi khu vực thành phố Cẩm Phả, đề tài đề xuất nhóm biện pháp sau: - Nhóm biện pháp nâng cao nhận thức quản lí bảo tồn đa dạng sinh học - Nhóm biện pháp nâng cao lực quản lí - Nhóm biện pháp chế sách - Nhóm biện pháp phát triển kinh tế- xã hội - Nhóm biện pháp khoa học kĩ thuật Trong nhóm biện pháp nhóm biện pháp nâng cao lực quản lí nhóm biện pháp phát triển kinh tế- xã hội cần ưu tiên thực trước Khuyến nghị 2.1.Trong tương lai cần xây dựng đồ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh để phục vụ công tác quy hoạch bảo tồn 2.2 Để nâng cao việc bảo tồn phát triển bền vững thảm thực vật núi đá vôi cần thực đồng nhóm biện pháp nêu Trong đó, ưu tiên thực trước hai nhóm biện pháp nâng cao lực quản lí phát triển kinh tế xã hội 25 ... thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, lựa chọn đề tài: Nghiên cứu số đặc trưng đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững thảm thực vật núi đá vôi khu vực thành phố Cẩm Phả,. .. hóa thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh 2.2.6 Đề xuất biện pháp quản lý, bảo tồn, sử dụng phát triển thảm thực vật núi đá vôi khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. .. tự nhiên gỗ thảm thực vật núi đá vôi khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 2.2.4 Nghiên cứu khả sinh trưởng gỗ thảm thực vật núi đá vôi thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 2.2.5 Đánh giá tổng
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu một số đặc trưng cơ bản và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững thảm thực vật trên núi đá vôi ở khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Nghiên cứu một số đặc trưng cơ bản và đề xuất biện pháp bảo tồn, phát triển bền vững thảm thực vật trên núi đá vôi ở khu vực thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Chương 1. TỔNG QUAN CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI, NỘI DUNG, Chương 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm