Tài liệu thiết kế phần mềm ứng dụng từ điển điện thoại môn Giao Tiếp Người Máy

72 90 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 10:59

Tài liệu thiết kế phần mềm ứng dụng từ điển điện thoại môn Giao Tiếp Người Máy. trong tài liệu này bao gồm: sơ đồ màn hình, đặc tả màn hình,....Khi đọc tài liệu này thì người phát triển sẽ biết được luồng làm việc của màn hình, đồng thời việc implementation sẽ dễ dàng hơn. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TPHCM Khoa Cơng Nghệ thơng Tin - - Đề tài: Xây Dựng Ứng Dụng Từ Điển Trên Mobile Môn: GIAO TIẾP NGƯỜI MÁY GVHD: Ths Nguyễn Thanh Phước SVTH: Hoàng Minh Nam 15130104 Nguyễn Thị Thúy An 15130005 Thủ Đức, Ngày Tháng Năm Mục Lục Mục Lục Mục lục hình ảnh .3 Mục lục bảng I Phát Biểu Bài Toán Lời mở đầu: Mục tiêu sản phẩm: Chức sản phẩm: II Thuật Ngữ Trong Sản Shẩm Các control sử dụng: Các công cụ sử dụng để thiết kế: III Sơ Đồ Màn Hình Chính Màn hình Màn hình Màn hình .10 Màn hình .10 Màn hình .11 Màn hình .11 Màn hình .12 Màn hình .12 Màn hình .13 IV Đặc Tả Màn Hình 14 Màn Hình Trang Chủ: 14 Màn Hình Từ Điển Tiếng Anh: 16 Màn Hình Dịch Văn Bản 22 Màn Hình Chơi Học .28 Màn Hình Đa Ngơn Ngữ 35 Màn Hình Từ Của Bạn .37 Màn Hình Từ Đã Tra 46 Màn Hình Từ Vựng Quan Trọng 52 Màn Hình Cài Đặt 64 Mục lục hình ảnh Hình Sơ đồ hình trang chủ Hiǹ h Sơ đồ hình Từ Điển Tiếng Anh Hình Sơ đồ hình Dịch Văn Bản 10 Hiǹ h Sơ đồ hình Học Và Chơi 10 Hình Sơ đồ hình Đa Ngơn Ngữ 11 Hình Sơ đồ hình Từ Của bạn 11 Hiǹ h Sơ đồ hình Từ Đã Tra 12 Hình Sơ đồ hình Từ Vựng Quan Trong 12 Hiǹ h Sơ đồ hình Cài Đặt 13 Hình 10 Màn Hình Trang Chủ 14 Hiǹ h 11 Màn hình Từ Điển Anh-Việt 16 Hình 12 Màn hình Tìm Kiếm 18 Hiǹ h 13 Màn hình tra Từ Điển Việt-Anh 20 Hình 14 Màn hình Dịch Văn Bản 22 Hiǹ h 15 Màn hình Dịch Camera 24 Hiǹ h 16 Màn hình Dịch Giọng Nói 26 Hình 17Màn hình Chơi Học 28 Hiǹ h 18 Màn hình Hướng D ẫn Trò Chơi 30 Hình 19 Màn hình chơi Hồn Thành Câu Chữ 31 Hiǹ h 20 Màn hình chơi Phát Âm Chuẩn 33 Hình 21Màn Hình Đa Ngơn Ngữ 35 Hiǹ h 22 Màn Hình Từ Của Bạn 37 Hình 23 Màn hình Thao tác Từ Của bạn 39 Hiǹ h 24 Màn Hình Thêm Từ Vựng 41 Hiǹ h 25 Màn Hình xóa từ vựng Từ Của Bạn 42 Hình 26 Màn hình Văn Bản lưu 44 Hiǹ h 27 Màn hình Từ Đã Tra 46 Hình 28 Màn hình thao tác Từ tra 48 Hiǹ h 29 Màn hình xóa từ vựng Từ tra 50 Hình 30 Màn hình Từ Vựng Quan trọng 52 Hiǹ h 31 Màn hình Động Từ bất quy tắc 54 Hình 32 Màn hình Từ vựng TOEIC 56 Hiǹ h 33 Màn hình từ vựng IELTS 58 Hình 34 Màn hình Từ vựng TOEFL 60 Hiǹ h 35 Màn hình Từ vựng Oxford 62 Hiǹ h 36 Màn hình Cài Đặt 64 Hình 37 Màn hình nhắc nhở 66 Hiǹ h 38 Màn hình Phát Âm 68 Hình 39 Màn hình xóa lịch sử tra từ 69 Hiǹ h 40 Màn hình Góp ý 70 Hình 41 Màn hình Khơi Phục 71 Hiǹ h 42 Màn Hình Thơng tin Ứng Dụng 72 Mục lục bảng Bảng Thuật Ngữ Bảng Đặc tả chi tiết Màn hình Trang Chủ 15 Bảng Đặc tả chi tiết Màn hình Từ Điển anh-Việt 17 Bảng Đặc tả chi tiết Màn hình Tìm Kiếm 19 Bảng Đặc tả chi tiết hình Từ Điển Việt-Anh 21 Bảng Đặc tả chi tiết hình Dịch Văn Bản 23 Bảng Đặc tả chi tiết hình Dịch Camera 25 Bảng Đặc tả chi tiết hình Dịch Giọng Nói 27 Bảng Đặc tả chi tiết hình Chơi Học 29 Bảng 10 Đặc tả chi tiết hình Hướng dẫn trò chơi 30 Bảng 11 Đặc tả chi tiết Màn hình chơi Hoàn Thành Câu Chữ 32 Bảng 12 Đặc tả chi tiết Màn hình chơi Phát Âm Chuẩn 34 Bảng 13 Đặc tả chi tiết Màn Hình Đa Ngôn Ngữ 36 Bảng 14 Đặc tả chi tiết Màn Hình Từ Của Bạn 38 Bảng 15 Đặc tả chi tiết Màn hình Thao tác Từ Của bạn 40 Bảng 16 Đặc tả chi tiết Màn Hình Thêm Từ Vựng 41 Bảng 17 Đặc tả chi tiết Màn Hình xóa từ vựng Từ Của Bạn 43 Bảng 18 Đặc tả chi tiết Màn hình Văn Bản lưu 45 Bảng 19 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ Đã Tra 47 Bảng 20 Đặc tả chi tiết Màn hình thao tác Từ tra 49 Bảng 21 Đặc tả chi tiết Màn hình xóa từ vựng Từ tra 51 Bảng 22 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ Vựng Quan trọng 53 Bảng 23 Đặc tả chi tiết Màn hình Động Từ bất quy tắc 55 Bảng 24 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ vựng TOEIC 57 Bảng 25 Đặc tả chi tiết Màn hình từ vựng IELTS 59 Bảng 26 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ vựng TOEFL 61 Bảng 27 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ vựng Oxford 63 Bảng 28 Đặc tả chi tiết Màn hình Cài Đặt 65 Bảng 29 Đặc tả chi tiết Màn hình nhắc nhở 67 Bảng 30 Đặc tả chi tiết Màn hình Phát Âm 68 Bảng 31 Đặc tả chi tiết Màn hình xóa lịch sử tra từ 69 Bảng 32 Đặc tả chi tiết Màn hình Góp ý 70 Bảng 33 Đặc tả chi tiết Màn hình Khơi Phục 71 Bảng 34 Đặc tả chi tiết Màn Hình Thơng tin Ứng Dụng 72 I Phát Biểu Bài Toán Lời mở đầu: Trong sống nay, tiếng Anh ngôn ngữ quốc tế phổ biến thiếu cho việc phát triển nghiệp, lẫn đời sống giao tiếp thường ngày Hầu tất trường học khắp giới đưa tiếng Anh vào chương trình học, ngơn thứ hai sau tiếng quốc ngữ Với mức độ phổ biến thế, tiếng Anh ngơn ngữ khó, đòi hỏi đầu tư lớn thời gian lẫn công sức Yêu cầu thiết thực phải khiến việc học tiếng Anh trở nên thuận tiện Thật may mắn sống thời đại công nghệ thông tin với vô số thiết bị di động sử dụng vô tiện lợi, ngày cải tiến Số lượng thiết bị Smartphone ngày phổ biến việc tích hợp ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh trở thành xu tất yếu gọn nhẹ từ điển truyền thống sử dụng nào, nơi Nắm rõ xu nhiều nhà phát triển cho nhiều phần mềm, ứng dụng hỗ trợ học tiếng Anh từ điển, ứng dụng học tiếng Anh, trò chơi tiếng Anh cho trẻ em,… cho ngôn ngữ khác Tuy nhiên ứng dụng thường tập trung cho chức chúng Để sử dụng nhiều tiện ích ta lại phải nhiều ứng dụng với ứng dụng đáp ứng nhu cầu học tiếng Anh riêng Điều khiến cho thiết bị tốn nhớ, giảm hiệu thiết bị, tốn thời làm ứng dụng, khó quản lý nhiều ứng dụng, đôi khiến ta mở nhầm ứng dụng khác Với ứng dụng từ điển HCI Dictionary, vấn đề giải với nhiều tiện ích thông dụng kết hợp vào ứng dụng tiện việc sử dụng quản lý Mục tiêu sản phẩm: 2.1 Khi bạn khơng có vốn tiếng anh , việc giao tiếp trở nên khó khăn, bạn ngày tự ti việc thành cơng cơng việc phần bị cản trở Do việc tra từ điển trở nên hi hữu giúp bạn có thêm vốn kiến thức tiếng anh, ứng phó bí bách gặp phải từ ngữ khơng biết 2.2 Ngồi từ ngữ, ứng dụng giúp dịch đoạn văn, văn Người sử dụng nhập cách viết truyền thống, giọng nói, hình ảnh, tiện lợi tuyệt vời 2.3 Để việc học tiếng anh khơng vấn đề nhàm chán hay khó khăn nữa, ứng dụng chúng tơi đưa vào trò chơi hỗ trợ học tiếng anh để người dùng học tiếng anh cách hứng thú dễ dàng 2.4 Ngoài tiếng anh ra, ngơn ngữ khác hỗ trợ Người dùng hồn tồn n tâm ứng dụng ứng dụng đa ngôn ngữ 2.5 Những từ ngữ thông dụng, đặc biệt, quan trọng… đánh dấu lại cách dễ dàng, ứng dụng có hỗ trợ chức đánh dấu 2.6 Ngồi ra, khơng cần đánh dấu từ ngữ mà bạn tra không bị đi, ứng dụng tự động lưu lại từ ngữ mà người dùng tra 2.7 Không dừng lại việc giúp người dùng sử dụng tiếng anh cách thơng thường Ứng dụng hỗ trợ việc học văn quốc tế TOEIC,IELTS,TOEFL … Chức sản phẩm: 3.1 Tra từ Anh Việt Việt Anh 3.2 Dịch văn 3.3 Các trò chơi tiếng Anh để vừa học vừa giải trí 3.4 Tra từ ngơn ngữ khác Nhật Việt Việt Nhật, Hàn Việt Việt Hàn,… 3.5 Đánh dấu từ quan trọng 3.6 Xem lại tất từ tra 3.7 Các từ quan trọng hay sử dụng kỳ thi tiếng anh TOEIC, IELTS, TOEFL, … II Thuật Ngữ Trong Sản Shẩm Các control sử dụng: Tên Accordion Menu Button Camera screen Edit Box Icon Image Label List Menu Menu Panel Online Offline Panel Tab TextField Mô tả Danh sách lựa chọn xổ xuống để hiển thị thơng tin bên Các nút chọn Cửa sổ hiển thị hình ảnh máy ảnh quay Vùng nhập liệu nhỏ có viền bao quanh thường dùng nhập nội dung tìm kiếm Các biểu tượng Hình ảnh Các nhãn Bảng lựa xếp theo dạng danh sách Bảng lựa chọn có sẵn Có kết nối internet Khơng kết nối internet Bảng Thẻ mở để hiển thị nội dung khác mà không mở cửa sổ Vùng nhập liệu lớn thường dùng để nhập văn Bảng Thuật Ngữ Các công cụ sử dụng để thiết kế: - GUI Design Studio Microsoft Paint Microsoft Word 2010 Dia III Sơ Đồ Màn Hình Chính Màn hình  Trang chủ: Hình Sơ đồ hình trang chủ Màn hình  Màn Hình Từ Điển Tiếng Anh: Hình Sơ đồ hình Từ Điển Tiếng Anh Màn hình  Màn Hình Dịch Văn Bản: Hình Sơ đồ hình Dịch Văn Bản Màn hình  Màn Hình Học Và Chơi: Hình Sơ đồ hình Học Và Chơi 8.3 Khi nhấn vào giao diện: Hình 33 Màn hình từ vựng IELTS Người thực : Nguyễn Thị Thúy An Kiểu Tên Nguồn Mặc Mô tả liệu định Form Tên hính ứng dụng Button Khi nhấn vào quay lại hình từ vựng quan trọng Khi nhấn vào tìm nhanh từ vựng số danh sách từ có sẵn Chứa nội dung bảng từ vựng IELTS Từ Vựng IELTS Button TextField Bảng 25 Đặc tả chi tiết Màn hình từ vựng IELTS 8.4 Khi nhấn vào giao diện: Hình 34 Màn hình Từ vựng TOEFL Người thực : Nguyễn Thị Thúy An Tên Kiểu Nguồn Mặc Mô tả liệu định Form Tên hính ứng dụng Button Khi nhấn vào quay lại hình từ vựng quan trọng Khi nhấn vào tìm nhanh từ vựng số danh sách từ có sẵn Chứa nội dung bảng từ vựng TOEFL Từ Vựng TOEFL Button TextField Bảng 26 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ vựng TOEFL 8.5 Khi nhấn vào giao diện: Hình 35 Màn hình Từ vựng Oxford Người thực : Hồng Minh Nam Tên Kiểu Nguồn Mặc Mô tả liệu định Form Tên hính ứng dụng Button Khi nhấn vào quay lại hình từ vựng quan trọng Khi nhấn vào tìm nhanh từ vựng số danh sách từ có sẵn Chứa nội dung bảng từ vựng Oxford 3000 Từ Vựng Oxford Button TextField Bảng 27 Đặc tả chi tiết Màn hình Từ vựng Oxford Màn Hình Cài Đặt Hình 36 Màn hình Cài Đặt Người thực : Hoàng Minh Nam Tên Màn hình Cài đặt Kiểu Nguồn Mặc định liệu Form Form Icon/Button Icon/Button Button Icon/Button Button Button Button Bảng 28 Đặc tả chi tiết Màn hình Cài Đặt Mơ tả Tên hình Chứa danh sách cài đặt Khi nhấn vào trở hình Minh họa nhắc nhở Khi nhấn vào điều chỉnh phần giọng nói Khi nhấn vào xóa lịch sữ từ tra trước Khi nhấn vào chuyển đến hình Câu Hỏi Và Góp Ý Khi nhấn vào tiến hành khơi phục hệ thống ứng dụng mặc định Giới thiệu thông tin ứng dụng 9.1 Khi nhấn vào giao diện: Hình 37 Màn hình nhắc nhở Người thực : Hoàng Minh Nam Tên Kiểu Nguồn liệu Mặc định Button Button Button Icon CheckBox Bảng 29 Đặc tả chi tiết Màn hình nhắc nhở Mơ tả Khi nhấn vào chọn số lần nhắc nhở Khi nhấn vào chọn thời điểm bắt đầu nhắc nhở Khi nhấn vào chọn loại âm để nhắc nhở Hình ảnh minh họa thứ tuần Khi nhấn vào đồng ý chọn 9.2 Khi nhấn vào giao diện: Hình 38 Màn hình Phát Âm Người thực : Nguyễn Thị Thúy An Tên Kiểu Nguồn liệu Mặc định Mô tả CheckBox Chọn kiểu giọng phát âm nhấn vào Button Khi nhấn vào tự động cập nhật từ Bảng 30 Đặc tả chi tiết Màn hình Phát Âm 9.3 Khi nhấn vào giao diện: Hình 39 Màn hình xóa lịch sử tra từ Người thực : Nguyễn Thị Thúy An Tên Kiểu Nguồn liệu Mặc định Mô tả Button Khi nhấn vào xóa tồn lịch sử xem từ Button Hủy bỏ lệnh xóa lịch sử trở hình Bảng 31 Đặc tả chi tiết Màn hình xóa lịch sử tra từ 9.4 Khi nhấn vào giao diện: Hình 40 Màn hình Góp ý Người thực : Nguyễn Thị Thúy An Tên Kiểu Nguồn liệu Mặc định Button Bảng 32 Đặc tả chi tiết Màn hình Góp ý Mơ tả Trở hình nhấn vào 9.5 Khi nhấn vào giao diện: Hình 41 Màn hình Khơi Phục Người thực : Hồng Minh Nam Tên Kiểu Nguồn liệu Mặc định Mô tả Button Khơi phục lại tồn liệu bị xóa nhấn vào Button Hủy bỏ việc khơi phục trở hình Bảng 33 Đặc tả chi tiết Màn hình Khơi Phục 9.6 Khi nhấn vào giao diện: Hình 42 Màn Hình Thơng tin Ứng Dụng Người thực : Hoàng Minh Nam Tên Kiểu Button Nguồn liệu Mặc định Mô tả Trở hình nhấn vào Bảng 34 Đặc tả chi tiết Màn Hình Thơng tin Ứng Dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu thiết kế phần mềm ứng dụng từ điển điện thoại môn Giao Tiếp Người Máy, Tài liệu thiết kế phần mềm ứng dụng từ điển điện thoại môn Giao Tiếp Người Máy

Từ khóa liên quan