Tieu luan lop QLNN chuong trinh chuyen vien xu ly tinh huong trong dau thau

20 150 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 09:08

PHẦN I. LỜI MỞ ĐẦUTrong những năm qua, việc tăng cường đầu tư xây dựng cơ bản đã góp phần phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật và kinh tế xã hội ngày càng được phát triển, hoàn thiện, thay đổi diện mạo cả nước nói chung và của tỉnh nhà nói riêng. Tốc độ và quy mô tăng đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) đã góp phần quan trọng vào tốc độ tăng GDP hàng năm, tăng cường tiềm lực nền kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, đã góp phần quan trọng chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tăng đáng kể năng lực nhiều ngành sản xuất, kinh doanh... góp phần tạo thêm sức cạnh tranh của nền kinh tế trong xu hướng hội nhập.Tuy nhiên, nhìn nhận, đánh giá về lĩnh vực đầu tư XDCB trong những năm qua vẫn còn những hạn chế là tình trạng thất thoát, lãng phí, tiêu cực, đầu tư dàn trải, hiệu quả đồng vốn đầu tư thấp đã trở nên khá phổ biến. Có thể khẳng định việc thất thoát, lãng phí thể hiện ở tất cả các giai đoạn, các khâu trong lĩnh vực đầu tư. Trong đó thất thoát qua đấu thầu, chỉ định thầu các dự án, cũng làm mất đi không ít nguồn đồng vốn Ngân sách Nhà nước dành cho đầu tư.Đấu thầu được coi là một phương tiện bảo đảm việc chi tiêu bằng các nguồn tiền của nhà nước có hiệu quả. Tuy nhiên, hiệu quả thông qua một cuộc đấu thầu phải dựa trên nguyên tắc đảm bảo sự công bằng trong cách xem xét, đánh giá các hồ sơ dự thầu của các nhà thầu tham gia đấu thầu. Khái niệm công bằng trong đấu thầu là khá rộng, liên quan và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, nhưng chắc chắn không thể bỏ qua chất lượng của hồ sơ mời thầu. Hồ sơ mời thầu luôn được coi là đầu bài thi mà mọi nhà thầu có nhiệm vụ phải coi trọng và tuân thủ. Nó cũng là cơ sở để lựa chọn nhà thầu trúng thầu. Việc lựa chọn này tưởng chừng như đơn giản, song thực tế thường không như vậy. Nếu cho phép lựa chọn theo ý chủ quan, theo ý thích thì có lẽ dễ, song lựa chọn trên cơ sở hồ sơ mời thầu cùng với tiêu chuẩn đánh giá tương ứng để đảm bảo sự công bằng thì thường có những tình huống phức tạp, đáng suy ngẫm, đòi hỏi người thẩm định và cơ quan thẩm định phải có sự vận dụng một cách linh hoạt, khôn khéo và áp dụng chính xác các quy phạm pháp luật của nhà nước về đấu thầu, có kiến thức chuyên sâu về công tác đấu thầu để đảm bảo tính trung thực, khách quan, công bằng trong công tác thẩm định đấu thầu. Từ những lý do nêu trên tôi chọn đề tài “Xử lý tình huống trong công tác thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Trụ sở UBND xã LC, huyện TY, tỉnh BG”. MỤC LỤC PHẦN I LỜI MỞ ĐẦU PHẦN II NỘI DUNG .4 I.Mơ tả tình huống: Đánh giá sơ hồ sơ dự thầu Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu II Xác định mục tiêu xử lý: III.Phân tích nguyên nhân hậu quả: 1.Nguyên nhân: 2.Hậu quả: 10 IV.Cơ sở để xử lý tình huống: .10 V.Xây dựng phương án xử lý tình lựa chọn phương án tối ưu:.11 Xây dựng phương án xử lý tình huống: 11 Lựa chọn phương án tối ưu: 14 VI.Lập kế hoạch tổ chức thực phương án chọn 15 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .17 I.Kiến nghị: 17 II.Kết luận: .17 PHẦN I LỜI MỞ ĐẦU Trong năm qua, việc tăng cường đầu tư xây dựng góp phần phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế - xã hội ngày phát triển, hoàn thiện, thay đổi diện mạo nước nói chung tỉnh nhà nói riêng Tốc độ quy mơ tăng đầu tư xây dựng (XDCB) góp phần quan trọng vào tốc độ tăng GDP hàng năm, tăng cường tiềm lực kinh tế, cải thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, góp phần quan trọng chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, tăng đáng kể lực nhiều ngành sản xuất, kinh doanh góp phần tạo thêm sức cạnh tranh kinh tế xu hướng hội nhập Tuy nhiên, nhìn nhận, đánh giá lĩnh vực đầu tư XDCB năm qua hạn chế tình trạng thất thốt, lãng phí, tiêu cực, đầu tư dàn trải, hiệu đồng vốn đầu tư thấp trở nên phổ biến Có thể khẳng định việc thất thốt, lãng phí thể tất giai đoạn, khâu lĩnh vực đầu tư Trong thất qua đấu thầu, định thầu dự án, làm khơng nguồn đồng vốn Ngân sách Nhà nước dành cho đầu tư Đấu thầu coi phương tiện bảo đảm việc chi tiêu nguồn tiền nhà nước có hiệu Tuy nhiên, hiệu thông qua đấu thầu phải dựa nguyên tắc đảm bảo công cách xem xét, đánh giá hồ sơ dự thầu nhà thầu tham gia đấu thầu Khái niệm công đấu thầu rộng, liên quan phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chắn bỏ qua chất lượng hồ sơ mời thầu Hồ sơ mời thầu coi đầu thi mà nhà thầu có nhiệm vụ phải coi trọng tuân thủ Nó sở để lựa chọn nhà thầu trúng thầu Việc lựa chọn tưởng chừng đơn giản, song thực tế thường không Nếu cho phép lựa chọn theo ý chủ quan, theo ý thích có lẽ dễ, song lựa chọn sở hồ sơ mời thầu với tiêu chuẩn đánh giá tương ứng để đảm bảo cơng thường có tình phức tạp, đáng suy ngẫm, đòi hỏi người thẩm định quan thẩm định phải có vận dụng cách linh hoạt, khôn khéo áp dụng xác quy phạm pháp luật nhà nước đấu thầu, có kiến thức chuyên sâu cơng tác đấu thầu để đảm bảo tính trung thực, khách quan, công công tác thẩm định đấu thầu Từ lý nêu chọn đề tài “Xử lý tình cơng tác thẩm định kết lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp Trụ sở UBND xã LC, huyện TY, tỉnh BG” Thông qua đề tài thân muốn nghiên cứu tìm hiểu thêm nội dung lĩnh vực nhạy cảm nỗi xúc quan quản lý nhà nước lựa chọn nhà thầu, quan chủ đầu tư, doanh nghiệp toàn xã hội Trong thời gian theo học lớp Bồi dưỡng kiến thức Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên (L.2) năm 2015 Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, thời gian có hạn với lòng nhiệt huyết tận tình giảng viên, truyền đạt kiến thức quý báu cho lớp học Với kiến thức quý báu tiếp thu từ giảng viên giúp nhiều việc thực nhiệm vụ chun mơn mình, việc xử lý công việc cách hiệu nhất, Pháp luật quy định Nhà nước để hồn thành tốt nhiệm vụ giao, qua thân tơi ngày hồn thiện Trước hết xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Chính trị tỉnh Bắc Giang, giáo viên chủ nhiệm giáo viên giảng dạy tận tình giúp đỡ tơi học hỏi thêm nhiều điều bổ ích tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm, có cách nhìn nhận đánh giá việc lĩnh vực cách xác, hiệu qua nâng cao kiến thức chun mơn phục vụ cho cơng tác quan, đơn vị Trong trình thực đề tài, thời gian nghiên cứu có hạn với kinh nghiệm, kiến thức hạn chế nên khơng thể tránh khỏi thiếu sót, kính mong nhận quan tâm góp ý thầy, cô giáo để đề tài tiểu luận hoàn chỉnh Kết cấu đề tài: Ngoài Phần I: Lời mở đầu, Phần III: Kết luận kiến nghị, Nội dung đề tài kết cấu mục sau Phần II: Nội dung: I.Mơ tả tình II Xác định mục tiêu xử lý tình III Phân tích ngun nhân hậu IV Cơ sở để xử lý tình V Xây dựng phương án xử lý tình lựa chọn phương án tối ưu VI Lập kế hoạch tổ chức thực phương án chọn PHẦN II NỘI DUNG I Mơ tả tình huống: Phòng TCKH huyện TY nhận hồ sơ xin thẩm định, phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu gói thầu “Xây lắp trụ sở UBND xã LC, huyện TY, tỉnh BG” Ban Quản lý dự án xây dựng huyện TY (là đơn vị nghiệp trực thuộc UBND huyện TY với chức đại diện quản lý dự án đầu tư XDCB UBND huyện TY chủ đầu tư) với giá trị gói thầu 3.997.453.000 đồng, nguồn vốn Ngân sách huyện TY, thời gian thực 180 ngày Sau xem xét hồ sơ dự thầu nhà thầu hồ sơ trình duyệt kết đấu thầu, nảy sinh tình sau: Sau Ban Quản lý dự án xây dựng huyện TY thông báo mời thầu rộng rãi phương tiện thơng tin đại chúng tồn quốc để mời nhà thầu có đủ tư cách pháp nhân lực tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên, có tất 05 nhà thầu tham gia mua hồ sơ dự thầu, đến thời điểm đóng thầu có 04 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu tham gia đấu thầu Trong đơn vị đề nghị trúng thầu Công ty Cổ phần xây dựng GTC với giá đề nghị trúng thầu 3.983.842.000 đồng; thấp giá gói thầu duyệt 13.611.000 đồng Trong có 02 nhà thầu khác bị loại có giá dự thầu thấp giá dự thầu Công ty Cổ phần xây dựng GTC Nội dung hồ sơ mời thầu gói thầu UBND huyện TY định phê duyệt, xin trích số nội dung chủ yếu liên quan đến việc xử lý tình cơng tác thẩm định đấu thầu để xét chọn thầu gói thầu sau: - Về tư cách pháp lý nhà thầu: + Nhà thầu phải có đủ lực, có ngành nghề kinh doanh xây dựng cơng trình dân dụng - Về tiêu chuẩn đánh giá lực kinh nghiệm nhà thầu (phương pháp đánh giá đạt hay không đạt): + Chỉ huy trưởng công trường phải có trình độ đại học đại học thuộc chuyên ngành xây dựng dân dụng (có tốt nghiệp cơng chứng); có thời gian cơng tác năm; huy trưởng thi cơng 01 cơng trình loại, có tính chất tương tự gói thầu Trong báo cáo kết đánh giá hồ sơ dự thầu nhà thầu có vấn đề cần phải xem xét lại, phần đánh giá lực kinh nghiệm hồ sơ dự thầu, cụ thể sau: Đánh giá sơ hồ sơ dự thầu - Hồ sơ dự thầu 04 nhà thầu sau tham gia dự thầu đạt yêu cầu đánh giá sơ theo quy định hồ sơ mời thầu, có giá dự thầu sau: STT 01 02 03 TÊN NHÀ THẦU Công ty TNHH xây dựng A Công ty TNHH xây dựng B Công ty cổ phần XD GTC GIÁ DỰ THẦU (đồng) 3.819.568.658 3.982.663.977 3.983.842.000 Đánh giá chi tiết hồ sơ dự thầu a Đánh giá mặt kỹ thuật tài chính: Hồ sơ dự thầu nhà thầu nêu đáp ứng yêu cầu mặt kỹ thuật tài chính, quy định hồ sơ mời thầu b Đánh giá lực kinh nghiệm nhà thầu: Căn vào yêu cầu tiêu chuẩn đánh giá qui định hồ sơ mời thầu, Tổ chấm thầu (do Ban QLDA xây dựng huyện TY trình UBND huyện TY phê duyệt) đánh giá lực kinh nghiệm Công ty cổ phần XD GTC đạt Riêng Công ty TNHH xây dựng A Công ty TNHH xây dựng B không đạt nên bị loại, không đưa vào danh sách ngắn để xác định giá đánh giá, cụ thể: * Công ty TNHH xây dựng A Trong hồ sơ dự thầu Công ty TNHH xây dựng A: Chức danh Chỉ huy trưởng công trường Người thay Chỉ huy trưởng vắng Phụ trách kỹ thuật thi công Họ tên người Ghi định Phan Xuân E Thạc sỹ kỹ thuật, chuyên ngành thủy lợi Phan Thế F Kỹ sư xây dựng dân dụng Phan Thế F Kỹ sư xây dựng dân dụng Dương Đức K Kỹ sư xây dựng dân dụng Qua bảng nêu trên, Tổ chấm thầu đánh giá: ông Phan Xuân E làm huy trưởng cơng trường cơng trình tương tự mà nhà thầu thực hồn thành (có xác nhận Chủ đầu tư); có thời gian cơng tác năm, có trình độ chun ngành khơng phải xây dựng dân dụng Như vậy, theo yêu cầu hồ sơ mời thầu ơng Phan Xn E chưa đạt yêu cầu để đảm nhận chức danh huy trưởng thi cơng cơng trình, nên bị loại Điều đáng quan tâm Tổ chấm thầu chưa xem xét đến khả ông Phan Thế F có đủ điều kiện thay ơng Phan Xn E làm huy trưởng công trường hay không đảm bảo có ơng Dương Đức K làm phụ trách kỹ thuật thi công * Công ty TNHH xây dựng B Tổ chấm thầu đánh giá Công ty TNHH xây dựng B không đủ lực kinh nghiệm, nên bị loại Tổ chấm thầu biết Cơng ty thi cơng số cơng trình khơng đạt tiến độ, làm cho cơng trình chậm bàn giao đưa vào sử dụng Điều đáng lưu ý việc đánh giá không dựa hồ sơ mời thầu Theo đó, Tổ chấm thầu đánh giá có hai nhà thầu: Cơng ty TNHH xây dựng A, Công ty TNHH xây dựng B không đạt yêu cầu lực kinh nghiệm, nên bị loại; lại 01 nhà thầu: Công ty cổ phần XD GTC đưa vào để xác định giá đánh giá STT TÊN NHÀ THẦU Công ty cổ phần XD GTC Giá đánh giá 3.983.842.000 Xếp hạng Theo kết đánh giá bảng nêu Tổ chấm thầu, Cơng ty cổ phần XD GTC đơn vị đề nghị trúng thầu với giá đề nghị trúng thầu 3.983.842.000 đồng; thấp giá gói thầu duyệt 13.611.000 đồng Qua thẩm định kết xét chọn thầu nêu Tổ chấm thầu, chuyên viên thẩm định xét thấy đề nghị đơn vị trúng thầu là: - Hoặc Công ty TNHH xây dựng A có giá dự thầu thấp nhất, cách đưa ông Phan Thế F từ phụ trách kỹ thuật thi cơng có đủ điều kiện làm Chỉ huy trưởng công trường thay ông Phan Xuân E nhà thầu đề xuất hồ sơ dự thầu, mà đảm bảo có người làm phụ trách kỹ thuật thi cơng, ơng Dương Đức K; - Hoặc Cơng ty TNHH xây dựng B có giá dự thầu thấp thứ hai Tổ chấm thầu bỏ qua yếu tố Công ty thi công số công trình khơng đạt tiến độ, việc khơng đánh giá dựa vào hồ sơ mời thầu, nghĩa Cty đáp ứng điều kiện lực kinh nghiệm yêu cầu hồ sơ mời thầu; - Hoặc chọn Cơng ty cổ phần xây dựng GTC có giá dự thầu thấp thứ ba nhà thầu trúng thầu theo báo cáo kết xét chọn thầu nêu Tổ chấm thầu II Xác định mục tiêu xử lý: Để đảm bảo tính cạnh tranh cơng đấu thầu hướng xử lý tình theo hướng có lợi cho bên mời thầu đảm bảo quy định nhằm đem lại hiệu cao cho dự án, yêu cầu chuyên viên thẩm định kết lựa chọn nhà thầu làm sở trình UBND huyện TY phê duyệt phải đảm bảo mục tiêu sau đây: - Tính khách quan: Đảm bảo tính cạnh tranh, cơng minh bạch trình thẩm định để lựa chọn nhà thầu có giá dự thầu hợp lý mang lại hiệu cao cho dự án, bảo đảm đáp ứng yêu cầu Hồ sơ mời thầu; - Tuân thủ quy định theo Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; - Đánh giá hồ sơ dự thầu nhà thầu theo hồ sơ mời thầu tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ mời thầu Yêu cầu thực xét chọn thầu quy trình, thủ tục đảm bảo sở pháp lý; tiến hành bước phải thẩm quyền nhà nước quy định - Bảo vệ lợi ích đáng nhà thầu, ưu tiên cho nhà thầu có giá dự thầu thấp; có đủ lực, kinh nghiệm với giải pháp kỹ thuật biện pháp tổ chức thi công cách khoa học; cung ứng vật tư thiết bị, lắp đặt hợp lý hiệu quả; thời gian thi công hồn thành cơng trình vượt kế hoạch, đảm bảo tính khách quan cạnh tranh cơng đấu thầu - Bảo đảm hài hòa tính pháp lý, hiệu đem lại cho dự án tiết kiệm ngân sách Nhà nước có hiệu cao đấu thầu III Phân tích nguyên nhân hậu quả: Nguyên nhân: Qua phân tích sơ hồ sơ dự thầu nhà thầu nhận thấy 03 nhà thầu tham dự đáp ứng yêu cầu lực kinh nghiệm gói thầu phân tích cụ thể hồ sơ xuất số vấn đề nêu cuối phần mơ tả tình Chun viên thẩm định đề xuất lãnh đạo UBND huyện TY mời Tổ chấm thầu Ban Quản lý dự án xây dựng huyện TY phòng chun mơn có liên quan để xử lý chọn đơn vị trúng thầu cho hợp tình, hợp lý nhằm lại hiệu cao cho dự án, phải quy định đảm bảo công đấu thầu Trong q trình họp lấy ý kiến, có ý kiến khác có 03 phương án đề xuất cho 03 nhà thầu trúng thầu với lý đáng chấp nhận Ngun nhân dẫn đến ý kiến trái ngược nêu nhiều nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan Tổ chấm thầu chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ dự thầu nhà thầu, đồng thời nhà thầu có chủ quan chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ mời thầu,… cụ thể nguyên nhân sau: - Đối với bên mời thầu: + Tổ chấm thầu chưa nghiên cứu kỹ hồ sơ dự thầu nhà thầu Công ty TNHH xây dựng A, để có hướng xử lý linh hoạt, chưa xét đến trường hợp đưa ơng Phan F có đủ điều kiện lực kinh nghiệm làm huy trưởng công trường thay ông Phan Xuân E không đủ lực ông E có Thạc sỹ kỹ thuật chuyên ngành thủy lợi chuyên ngành xây dựng dân dụng theo hồ sơ mời thầu + Tổ chấm thầu có thành kiến Cơng ty TNHH xây dựng B, Cơng ty có số sai phạm nêu trên, chấm hồ sơ dự thầu lực kinh nghiệm nhà thầu nêu hồ sơ dự thầu đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu Hơn nữa, bên mời thầu chưa phân tích sai phạm phát xuất từ nguyên nhân để có đánh giá xác đáng Sau tìm hiểu kỹ biết, nhà thầu thi cơng cơng trình có thay chủng loại vật tư có giá trị chất lượng tương đương đơn vị tư vấn giám sát chấp nhận, nhiên có vấn đề nhà máy sản xuất nên vật tư không đảm bảo số lượng cung cấp cho cơng trình nên tiến độ bị chậm Một số cơng trình khác chậm tiến độ công tác đền bù giải phóng mặt bên mời thầu chậm, có cơng trình nhà thầu thi cơng trúng vào mùa mưa làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công Như vậy, việc chậm tiến độ nhà thầu nguyên nhân khách quan - Đối với nhà thầu tham dự đấu thấu thầu: Công ty TNHH xây dựng A chưa nghiên cứu kỹ nội dung quy định hồ sơ mời thầu, hồ sơ mời thầu u cầu người huy trưởng cơng trình phải có đại học chuyên ngành xây dựng xây dựng dân dụng, hồ sơ dự thầu nhà thầu lại bố trí ơng Phan Xn E có thạc sỹ chuyên ngành thủy lợi làm huy trưởng cơng trường nên khơng đáp ứng trình độ chuyên môn theo yêu cầu hồ sơ mời thầu Tuy nhiên, hồ sơ dự thầu nhà thầu có đề xuất ơng Phan 10 Thế F người thay huy trưởng cơng trình (ơng Phan Xuân E) vắng Khi xem xét trình độ chuyên môn, lực kinh nghiệm huy trưởng cơng trình ơng F đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu Như vậy, ông Phan Thế F có đủ điều kiện trình độ chuyên môn, lực công tác kinh nghiệm thay ông Phan Xuân E làm huy trưởng công trường mà đảm bảo có người phụ trách kỹ thuật thi công ông Dương Đức K Hậu quả: Nếu khơng thận trọng việc xử lý tình này, xảy hậu sau: * Trường hợp để Công ty TNHH xây dựng B trúng thầu, gây tổn thất cho ngân sách Nhà nước (giá dự thầu Công ty TNHH xây dựng B so với giá dự thầu Công ty TNHH xây dựng A); * Trường hợp để Công ty cổ phần XD GTC trúng thầu gây tổn thất cho ngân sách Nhà nước (giá dự thầu Công ty cổ phần xây dựng GTC so với giá dự thầu Công ty TNHH xây dựng A); Công ty TNHH xây dựng B khiếu kiện bị loại không đủ lực kinh nghiệm nêu phần mơ tả tình huống, phần lực kinh nghiệm hồ sơ dự thầu nhà thầu đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu nêu phần mơ tả tình (đánh giá phần lực kinh nghiệm) Để tránh tình trạng mắc phải sai sót khơng đáng có q trình tổ chức đấu thầu khiếu kiện khơng đáng có, gây dư luận khơng tốt Vì có tình khó xử xảy đòi hỏi quan quản lý Nhà nước cơng tác đấu thầu cần tìm giải pháp hữu hiệu, giải cho hợp tình hợp lý, đảm bảo tính cơng bằng, Pháp luật Vì vậy, tình Ban Quản lý dự án xây dựng huyện TY phải tổ chức họp để bàn bạc tìm hướng giải IV Cơ sở để xử lý tình huống: Để xử lý tình chọn cần vào văn sau: - Điều 39, Chương IV, Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, ngày 26/11/2013; 11 - Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 Chính phủ Quản lý dự án đầu tư xây dựng; - Điều 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 117, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu; - Điều 28, 30 Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định số nội dung quản lý đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Giang; V Xây dựng phương án xử lý tình lựa chọn phương án tối ưu: Xây dựng phương án xử lý tình huống: Trong họp có đủ thành phần tham gia gồm bên mời thầu phòng chun mơn có liên quan, có nhiều ý kiến đưa bàn bạc tập trung vào phương án chính: *Phương án 1: Cơng ty cổ phần XD GTC đề nghị trúng thầu * Ưu điểm: - Về lực, kinh nghiệm: Nhiều năm hoạt động chun ngành xây dựng cơng trình dân dụng thi cơng số cơng trình tương tự, đảm bảo chất lượng tiến độ Số lượng, trình độ cán bộ, cơng nhân kỹ thuật bố trí cho cơng trình đáp ứng u cầu hồ sơ mời thầu gói thầu - Về lực tài chính: có văn cam kết ứng vốn thi cơng hồn thành cơng trình tiến độ Chấp nhận toán theo kế hoạch cấp vốn cho dự án - Về tiến độ thi công: Thời gian thi cơng hồn thành cơng trình khơng q thời gian quy định hồ sơ mời thầu nên đáp ứng yêu cầu * Nhược điểm: Phương tiện, máy móc thi cơng, trình độ cán cơng nhân kỹ thuật đủ điều kiện lực kinh nghiệm thi cơng gói thầu này, phương tiện máy móc thi công không đại thể phương án thi công không khoa 12 học, đồng thời độ tuổi đội ngũ cán cơng nhân kỹ thuật trẻ chưa có nhiều năm kinh nghiệm * Phương án 2: Công ty TNHH xây dựng A trúng thầu - Trong điều kiện kinh tế huyện TY nhiều khó khăn, Ngân sách nhà nước dành cho đầu tư để phát triển sở hạ tầng nhiều hạn hẹp Việc lựa chọn nhà thầu có giá dự thầu thấp để thực cơng trình vấn đề cần quan tâm Nhưng cần xem xét lực kinh nghiệm Công ty nêu hồ sơ dự thầu, ơng Phan Xn E làm huy trưởng cơng trường cơng trình tương tự gói thầu mà nhà thầu thực hồn thành; có thời gian cơng tác năm, trình độ chun mơn khơng phải chun ngành xây dựng dân dụng Như vậy, theo yêu cầu hồ sơ mời thầu ơng Phan Xn E chưa đạt u cầu chức danh huy trưởng công trường Tuy nhiên, đối chiếu hồ sơ dự thầu ơng Phan Thế F làm huy trưởng thi cơng cơng trình tương tự gói thầu này, có thời gian cơng tác >5 năm, có tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng, đủ điều kiện thay ông Phan Xuân E làm huy trưởng công trường (đã nhà thầu đề xuất hồ sơ dự thầu), mà bảo đảm có người làm phụ trách kỹ thuật thi cơng, ơng Dương Đức K Xét góc độ nhà thầu Cơng ty TNHH xây dựng A có đủ lực kinh nghiệm theo quy định hồ sơ mời thầu Vì đề nghị Cơng ty TNHH xây dựng A trúng thầu mà không trái với quy định * Ưu điểm: - Về giá dự thầu: Có giá dự thầu thấp nhất, tiết kiệm ngân sách nhà nước mức độ cao - Về lực tài chính: có văn cam kết chấp nhận tự ứng 100% vốn để thi cơng hồn thành cơng trình tiến độ - Về lực, kinh nghiệm kỹ thuật: nhà thầu có uy tín, có nhiều năm hoạt động chuyên ngành xây dựng dân dụng thực nhiều hợp đồng xây dựng công trình tương tự, đảm bảo chất lượng tốt tiến độ Số 13 lượng, trình độ, kinh nghiệm cán bộ, công nhân kỹ thuật phương tiện, máy móc thi cơng đại, bố trí cho cơng trình vượt trội nhà thầu khác - Về tiến độ thi công: Thời gian thi công hồn thành cơng trình sớm thời gian quy định hồ sơ mời thầu Nhà thầu có tiến độ thi cơng phù hợp, có giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công khoa học, cung ứng vật tư thiết bị, lắp đặt hợp lý hiệu so với nhà thầu khác - Về mặt xã hội: Đây doanh nghiệp Nhà nước, nhận phụng dưỡng nhiều Bà mẹ Việt Nam anh hùng, có nhiều đóng góp việc ủng hộ bão lụt, quỹ người nghèo, quỹ khuyến học, tặng nhiều nhà tình nghĩa cho đối tượng sách có nhiều hoạt động xã hội khác, Bộ, ngành Trung ương Tỉnh tặng nhiều khen * Nhược điểm: Chấp nhận toán vốn theo kế hoạch cấp vốn cho dự án tính lãi theo lãi suất ngân hàng toán vốn chậm *Phương án 3: Công ty TNHH xây dựng B đề xuất trúng thầu Tuy nhà thầu thi công số cơng trình khác chậm tiến độ, làm cho cơng trình chậm phát huy hiệu Nhưng đáp ứng điều kiện hồ sơ mời thầu Xét góc độ nhà thầu Cơng ty TNHH xây dựng B có đủ lực kinh nghiệm theo hồ sơ mời thầu Vì đề xuất Công ty TNHH xây dựng B trúng thầu mà không trái với quy định * Ưu điểm: - Về lực tài chính: Khi mở thầu, hồ sơ dự thầu khơng có văn cam kết chấp nhận tự ứng 100% vốn để thi cơng hồn thành cơng trình tiến độ, có văn Ngân hàng bảo lãnh cam kết hỗ trợ vốn cho Cơng ty TNHH xây dựng B thi cơng hồn thành cơng trình tiến độ - Về lực, kinh nghiệm kỹ thuật: Nhiều năm hoạt động chuyên ngành xây dựng dân dụng thực nhiều hợp đồng xây dựng cơng trình 14 tương tự, phần lớn đảm bảo chất lượng tiến độ Số lượng, trình độ cán bộ, cơng nhân kỹ thuật bố trí cho cơng trình đáp ứng u cầu hồ sơ mời thầu gói thầu - Về tiến độ thi cơng: Thời gian thi cơng hồn thành cơng trình khơng q thời gian quy định hồ sơ mời thầu nên đáp ứng yêu cầu * Nhược điểm: - Giá dự thầu thấp số 04 nhà thầu tham dự - Văn Ngân hàng bảo lãnh cam kết hỗ trợ vốn cho Công ty TNHH xây dựng B không đủ sở để đảm bảo Công ty TNHH xây dựng B tự ứng 100% vốn để thi cơng hồn thành cơng trình tiến độ Văn có giá trị Ngân hàng với Cơng ty TNHH xây dựng B hồn tồn khơng có giá trị quan quản lý dự án Như lực tài khơng nhà thầu khác, phải dựa nhiều vào khả vay vốn Ngân hàng để thi cơng gói thầu Hơn chênh lệch giá dự thầu Công ty cổ phần XD GTC Công ty TNHH xây dựng B thấp, không đáng kể Lựa chọn phương án tối ưu: Qua phân tích ưu nhược điểm 03 phương án nêu trên, đưa kết cho phương án sau: * Phương án Công ty cổ phần XD GTC nhà thầu có giá dự thầu xếp thứ 3, xem xét trúng thầu hai nhà thầu bị loại lý khơng đáp ứng lực kinh nghiệm theo yêu cầu hồ sơ mời thầu, nêu phần mô tả tình Đội ngũ cán cơng nhân kỹ thuật phương tiện, máy móc thi cơng đáp ứng điều kiện lực kinh nghiệm thi cơng gói thầu này, có phần hạn chế so với nhà thầu khác * Phương án Cơng ty TNHH xây dựng A có giá dự thầu thấp nhất, nhà thầu có uy tín, có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động xã hội, có nhiều kinh nghiệm 15 hoạt động chuyên ngành xây dựng dân dụng, xây dựng; có đội ngũ cán bộ, công nhân kỹ thuật lành nghề, dày dạn kinh nghiệm phương tiện, máy móc thi cơng đại bố trí cho cơng trình vượt trội nhà thầu khác; có tiến độ thi công phù hợp giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức thi công khoa học; cung ứng vật tư thiết bị, biện pháp tổ chức thi công, lắp đặt hợp lý đem lại hiệu cao cho dự án * Phương án Công ty TNHH xây dựng B, nhà thầu có giá dự thầu thấp thứ hai, có kinh nghiệm hoạt động chuyên ngành xây dựng dân dụng, phần lớn đảm bảo chất lượng tiến độ, số cơng trình nhà thầu thi cơng chưa đáp ứng yêu cầu cam kết hợp đồng thi công xây lắp Tuy đội ngũ cán bộ, cơng nhân kỹ thuật bố trí cho cơng trình đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu gói thầu hạn chế so với nhà thầu Cơng ty TNHH xây dựng A Tóm lại: Với lý nêu trên, phương án 2: Công ty TNHH xây dựng A phương án đề nghị trúng thầu phương án tối ưu nhất, vừa hợp tình, hợp lý, có giá dự thầu thấp mang lại hiệu cao cho dự án VI Lập kế hoạch tổ chức thực phương án chọn * Các bước tiến hành: - UBND huyện TY làm đầu mối, chủ trì tổ chức họp gồm có bên mời thầu quan chức liên quan để thảo luận nhằm xử lý sai sót q trình tổ chức đấu thầu thống phương án đề nghị Công ty TNHH xây dựng A nhà thầu trúng thầu Sau đó, Ban QLDA xây dựng huyện TY mời Công ty TNHH xây dựng A tới họp thương thảo hợp đồng, sở thống ký kết thương thảo hợp đồng, Ban QLDA xây dựng trình UBND huyện TY định phê duyệt kết đấu thầu - Sau kết đấu thầu UBND huyện TY phê duyệt, Ban QLDA xây dựng huyện TY tiến hành công bố kết đấu thầu việc thông 16 báo rộng rãi báo đấu thầu đồng thời ký kết hợp đồng với Công ty TNHH xây dựng A - Chủ đầu tư (UBND huyện TY) giao cho Ban Quản lý dự án xây dựng huyện TY ký kợp đồng với nhà thầu trúng thầu gồm nội dung chi tiết, đòi hỏi nhà thầu cung cấp tiến độ thi công cụ thể chi tiết Tăng cường kiểm tra chức phương tiện thi công theo hợp đồng trước đưa vào công trường Tổ chức nghiệm thu cơng trình theo đợt, giai đoạn, hồn thành cơng trình - Tăng cường cơng tác giám sát Ban quản lý dự án xây dựng huyện TY cơng trình, đơn đốc tiến độ thi cơng, thúc đẩy cơng tác tư vấn giám sát Cơng trình phải có cán kỹ thuật Ban theo dõi - Tham gia đánh giá chất lượng vật liệu xây dựng trước đưa vào công trường - Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng vật liệu, cấu kiện phận cơng trình trước tiến hành nghiệm thu giai đoạn - Công tác kết thúc xây dựng đưa cơng trình vào sử dụng + Nghiệm thu, bàn giao đưa cơng trình vào sử dụng + Bảo hành cơng trình + Quyết tốn vốn đầu tư + Phê duyệt tốn - Phòng Tài - Kế hoạch huyện TY, phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện TY, Kho Bạc Nhà nước quan chức có liên quan có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực dự án tốn cơng trình bảo đảm quy định quản lý đầu tư xây dựng theo trách nhiệm quyền hạn giao 17 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ I Kiến nghị: Trong tình xử lý, yếu tố cạnh tranh, cơng minh bạch q trình đấu thầu để lựa chọn nhà thầu phù hợp, bảo đảm hiệu kinh tế dự án ln có ý nghĩa định Để thực có hiệu cơng tác tổ chức đấu thầu, cần triển khai thực tốt số công tác sau: - Tăng cường kiến thức lực quản lý cán lãnh đạo Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước lĩnh vực đấu thầu, tăng cường lực chuyên môn đội ngũ cán công chức lĩnh vực nhằm nâng cao chất lượng công tác thẩm định kế hoạch đấu thầu, hồ sơ mời thầu kết lựa chọn nhà thầu quan thẩm định - Công tác thẩm định thầu phải trọng vào vấn đề: giá thầu, tiêu chuẩn đánh giá, tuân thủ thủ tục, điều kiện hợp đồng tính cơng khai, khách quan bình đẳng trình đấu thầu xét thầu - Các đơn vị tổ chức đấu thầu cần nghiên cứu đánh giá kỹ hồ sơ dự thầu nhà thầu, sớm chấm dứt thiếu sót khơng đáng có tình nêu - Giải tình quản lý Nhà nước lĩnh vực xây dựng bản, khâu lựa chọn nhà thầu hình thức đấu thầu, phức tạp thường xuyên xảy Các quan chức phải có quan điểm đắn, khách quan mục đích lợi ích chung xây dựng dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ văn minh - Qua tình nêu trên, UBND tỉnh đạo tăng cường kiểm tra, tra công tác đấu thầu để kịp thời ngăn chặn, phát xử lý sai phạm (nếu có) nhằm tránh gây hậu nghiêm trọng II Kết luận: Thực đường lối phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa xu hội nhập kinh tế khu vực giới, việc đẩy mạnh đầu tư phát triển nâng cao hiệu đầu tư yếu tố định tốc độ 18 tăng trưởng Trong lĩnh vực liên quan việc đầu tư xây dựng bản, lĩnh vực đấu thầu thường xảy tình mà đòi hỏi quan thẩm định đấu thầu phải có biện pháp xử lý đắn, khôn khéo, linh hoạt bảo đảm quy định, trường hợp phức tạp trình thẩm định xét chọn nhà thầu 19 TÀI LIỆU THAM KHẢO Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2015), Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng năm 2015 quản lý dự án đầu tư xây dựng Chính phủ Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2014), Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng năm 2014 Chính phủ Quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013), Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang (2016), Quyết định số 535/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định số nội dung quản lý đầu tư xây dựng địa bàn tỉnh Bắc Giang ... thiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, góp phần quan trọng chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng cơng nghiệp hóa, đại hóa, tăng đáng kể lực nhiều ngành sản xu t, kinh doanh góp phần tạo... thầu tham gia đấu thầu Trong đơn vị đề nghị trúng thầu Công ty Cổ phần xây dựng GTC với giá đề nghị trúng thầu 3.983.842.000 đồng; thấp giá gói thầu duyệt 13.611.000 đồng Trong có 02 nhà thầu khác... xây dựng A Trong hồ sơ dự thầu Công ty TNHH xây dựng A: Chức danh Chỉ huy trưởng công trường Người thay Chỉ huy trưởng vắng Phụ trách kỹ thuật thi công Họ tên người Ghi định Phan Xu n E Thạc
- Xem thêm -

Xem thêm: Tieu luan lop QLNN chuong trinh chuyen vien xu ly tinh huong trong dau thau, Tieu luan lop QLNN chuong trinh chuyen vien xu ly tinh huong trong dau thau

Từ khóa liên quan