Thi thử lí 1

4 88 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:08

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHUYÊN LÊ THÁNH TÔNG KÌ THI THỬ TRUNG HỌC PHỔ THƠNG QUỐC GIA 2016 Môn: VẬT LÝ Thời gian làm 90 phút; không kể thời gian phát đề (50 câu trắc nghiệm) (Đề thi có 04 trang) Cho: Hằng số Plăng h = 6,625.10−34 J s , tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m / s ; 1u = 931,5 MeV ; độ lớn điện tích c2 nguyên tố e = 1,6.10−19 C ; số A-vô-ga-đrô N A = 6,023.1023 mol −1 Câu 1: Một sóng âm truyền từ khơng khí vào nước A Tần số bước sóng thay đổi B Tần số khơng thay đổi, bước sóng thay đổi C Tần số bước sóng khơng thay đổi D Tần số thay đổi, bước sóng khơng thay đổi Câu Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức: A I0 = 2I B I = I0 C I = 2I0 D I0 = I π Câu Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos( t) (cm) Tốc độ cực đại vật A π cm/s B π cm/s C cm/s D cm/s π Câu 4: Một chất điểm có khối lượng 50g dao động điều hoà đoạn thẳng MN = 8cm với tần số 5Hz Khi t = chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương Lấy π2=10 Ở thời điểm t = 1/12s, lực gây chuyển động chất điểm có độ lớn là: A 10N B N C 1N D.10 N Câu 5: Dòng điện mạch LC có biểu thức i = 0,01cos(2000t)(mA) Tụ điện mạch có điện dung C = 10 µ F Độ tự cảm L cuộn dây A 0,025H B 0,05H C 0,1H D 0,25H Câu 6: Sóng truyền mơi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20t - 4x) (cm) (x tính mét, t tính giây) Vận tốc truyền sóng mơi trường A m/s B m/s C 40 cm/s D 50 cm/s Câu 7: Hạt nhân sau có 125 nơtron ? 238 222 209 A 23 B 92 U C 86 Ra D 84 Po 11 Na Câu 8: Đồng vị A ngun tử mà hạt nhân có số prơtơn số khối khác B nguyên tử mà hạt nhân có số nơtron số khối khác C nguyên tử mà hạt nhân có số nôtron số prôtôn khác D nguyên tử mà hạt nhân có số nuclơn khác khối lượng Câu 9: Một nguồn âm nguồn điểm phát âm đẳng hướng không gian Giả sử hấp thụ phản xạ âm Tại điểm cách nguồn âm 10m mức cường độ âm 80dB Tại điểm cách nguồn âm 1m mức cường độ âm A 90dB B 110dB C 120dB D 100dB ur Câu 10: Một khung dây quay từ trường B vng góc với trục quay khung với tốc độ 1800 vòng/ phút Tại r ur thời điểm t = 0, véctơ pháp tuyến n mặt phẳng khung dây hợp với B góc 300 Từ thông cực đại gởi qua khung dây 0,01Wb Biểu thức suất điện động cảm ứng xuất khung : π )Wb π C e = 0, 6π cos(60π t + )Wb A e = 0, 6π cos(30π t − B e = 0, 6π cos(60π t − D e = 60 cos(30t + Câu 11: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L = π )Wb π )Wb 0,1 µF Mạch mH tụ điện có điện dung C = π π thu sóng điện từ có tần số sau đây? A 50Hz B 50kHz C 50MHz D 5000Hz Câu 12: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, R thay đổi Đặt điện áp xoay chiều ổn định hai đầu đoạn mạch có U=100V, f=50Hz Điều chỉnh R thấy có hai giá trị 30 Ω 20Ω mạch tiêu thụ công suất P Xác định P lúc này? A 4W B 100W C 400W D 200W Câu 13: Thí nghiệm giao thoa sóng ánh sáng với hai khe Yâng a = 0,3 mm, D = 1m, λ = 600nm Khoảng cách hai vân sáng bậc bậc nằm bên vân sáng trung tâm ℓà: A 6mm B 3mm C 8mm D 5mm Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Iâng khơng khí, hai khe cách 3mm chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,60µm, cách hai khe 2m Sau đặt tồn thí nghiệm vào nước có chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát bao nhiêu? A i‘= 0,4m B i' = 0,3m C i’ = 0,4mm D i‘= 0,3mm Câu 15: Một dây thép AB dài 60cm hai đầu gắn cố định, kích thích cho dao động nam châm điện nuôi mạng điện thành phố tần số f’ = 50Hz Trên dây có sóng dừng với bụng sóng Tốc độ truyền sóng dây A 18m/s B 20m/s C 24m/s D 28m/s Câu 16: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C tăng lần D giảm lần Câu 17: Chu kì dao động riêng dao động điện từ tự mạch dao động LC (có điện trở khơng đáng kể) là: A T = 2π LC B T = 4π LC C T = 2π LC D T = LC 2π Câu 18: Một nguồn sáng S phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 0,5 μm, đến khe Yâng S 1, S2 với S1S2 = 0,5mm Mặt phẳng chứa S1S2 cách D = 1m Chiều rộng vùng giao thoa quan sát L = 13mm Tìm số vân sáng vân tối quan sát được? A 13 sáng, 14 tối B 11 sáng, 12 tối C 12 sáng, 13 tối D 10 sáng, 11 tối Câu 19: Theo chiều tăng dần bước sóng loại sóng điện từ ta có xếp sau A tia γ , tia tử ngoại, tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vơ tuyến B tia γ , tia X, tia tử ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vơ tuyến C tia X, ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, sóng vơ tuyến, tia tử ngoại, tia γ D sóng vơ tuyến, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X, tia γ Câu 20: Quang phổ liên tục nguồn sáng A chỉ phụ thuộc nhiệt độ nguồn B chỉ phụ thuộc chất nguồn C phụ thuộc vào nhiệt độ chất nguồn D không phụ thuộc vào nhiệt độ chất nguồn 27 30 Câu 21: Hạt α có động Kα = 3,51 MeV đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây phản ứng : α + Al 13 → P 15 + X Phản ứng tỏa hay thu lượng Cho biết khối lượng số hạt nhân tính theo u là: m Al = 26,974u, mn = 1,0087u; mα = 4,0015u mP = 29,9701u; 1u = 931,5MeV/c2 A Tỏa 1,75 MeV B Thu vào 3,50 MeV C Thu vào 3,07 MeV D Tỏa 4,12 MeV Câu 22: Một lắc đơn có chiều dài l , dao động điều hòa nơi có gia tốc trọng trường g Chu kì dao động lắc là: l g 2π l g g g D l 2π l Câu 23: Trong giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp, pha, điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách từ tới nguồn (với k = 0, ± 1, ± 2, ) có giá trị A 2π B A d2 - d1 = kλ B d2 - d1 = (2k + 1) C 2π λ C d2 - d1 = k λ D d2 - d1 = (2k + 1) λ Câu 24: Một sợi dây đàn hồi dài 100cm, có hai đầu A, B cố định Một sóng truyền có tần số 50Hz, với tốc độ truyền sóng 20m/s Số bó sóng dây A 500 B 50 C D 10 Câu 25: Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 3,8 ngày Sau thời gian 11,4 ngày chất phóng xạ lượng chất phóng xạ lại phần trăm so với chất phóng xạ lượng chất phóng xạ ban đầu? A 25% B 75% C 12,5% D 87,5% Câu 26: Đặc điểm sau không với laze ? A Các phôtôn thành phần pha B Có mật độ cơng suất lớn C Thường chùm sáng có tính hội tụ mạnh D Có độ đơn sắc cao Câu 27: Giới hạn quang điện kim loại dùng làm Catot 0,66µm Tính cơng kim loại dùng làm Catot A 1,88eV B 2.10-19 J C 4.10-19 J D 18,75eV Câu 28: Bán kính Bo 5,3.10-11m bán kính quỹ đạo thứ Hiđrô A 2,12A0 B 3,12A0 C 4,77A0 D 5,77A0 Câu 29: Chọn tượng liên quan đến tượng giao thoa ánh sáng: A Màu sắc ánh sáng trắng sau chiếu qua lăng kính B Màu sắc sặc sỡ bong bóng xà phòng C Bóng đèn tờ giấy dùng thước nhựa chắn chùm tia sáng chiếu tới D Vệt sáng tường chiếu ánh sáng từ đèn pin Câu 30: Tác dụng bật tia hồng ngoại A tác dụng nhiệt B làm iơn hóa khơng khí C làm phát quang số chất D tác dụng sinh học Câu 31: Sắp xếp theo thứ tự giảm dần tần số sóng điện từ sau: A Ánh sáng nhìn thấy, tia hồng ngoại, tia tử ngoại B Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, ánh sáng thấy C Tia tử ngoại, ánh sáng thấy được, tia hồng ngoại D Ánh sáng thấy được, tia tử ngoại, tia hồng ngoại Câu 32: Pin quang điện nguồn điện, A hóa biến đổi trực tiếp thành điện B quang biến đổi trực tiếp thành điện C biến đổi trực tiếp thành điện D nhiệt biến đổi trực tiếp thành điện Câu 33: Một chất điểm tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương có đồ thị hình vẽ: Phương trình dao động tổng hợp chất điểm là: 2π )cm 2π )cm C x = cos(2πt + A x = cos(2 πt + π 2π )cm D x = cos(2πt − B, x = cos(2πt + )cm Câu 34: Một động điện xoay chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, cường độ dòng điện hiệu dụng 0,5A, hệ số công suất động 0,8 Biết cơng suất hao phí động 11W hiệu suất động A 17,5% B 90% C 12,5% A 87,5% Câu 35: Đoạn mạch nối tiếp AB gồm AM, MN, NB.Đoạn AM chứa L, MN chứa hộp X, đoạn NB chứa C, biết uAB=Uocos( ),uAM = 80cos(wt) V, uAM = 90cos(wt-π/4) V Nếu 2LC =3 điện áp hiệu dụng đoạn MN là: A 80V B 56,6V C 50,5V D 90V Câu 36: Một tụ xoay hình bán nguyệt có điện dung biến thiên liên tục từ C = 10 pF đến C2 = 490 pF góc quay biến thiên liên tục từ 00 đến 1800 Tụ nối với cuộn cảm có độ tự cảm L = 2.10 -6 H để tạo thành mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện Để máy thu bắt sóng 21 m phải xoay tụ góc kể từ vị trí góc ban đầu 0? A 200 B 20,50 C 18,10 D 19,50 Câu 37: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng đơn sắc thực hai bước sóng với khoảng vân thu màng 0,48mm i2 Biết AB cách nháu 34,56mm hai vị trí mà hai vân vân sáng Trên AB quan sát 109 Vân sáng, tróng có 19 vân sáng kết trùng hai hệ vân Khoảng vân i A 550nm B 640nm C 400nm D 720nm Câu 38: Nối hai cực máy phát điện xoay chiều pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 10 10 Ω mắc nối tiếp với tụ điện Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát Khi rôto máy phát quay với tốc độ n vòng/phút cường độ hiệu dụng dòng điện mạch 1A ; rơto máy phát quay với tốc độ 2n vòng/phút cường độ hiệu dụng dòng điện mạch A Để điện áp cực đại hai cực máy phát 240V rơto máy phải quay với tốc độ: A 6n vòng/phút B 3n vòng/phút C 5n vòng/phút D 4n vòng/phút Câu 39: Mỗi hạt Ra226 phân rã chuyển thành hạt nhận Rn222 Xem khối lượng số khối.Nếu có 226g Ra226 sau chu kỳ bán rã khối lượng Rn222 tạo thành A.58,5g B 169,5g C 55,5g D 166,5g Câu 40: dao động điều hòa mà thời điểm liên tiếp t1,t2,t3 với t3-t1=3(t3-t2) li dộ x thỏa mãn x1=x2= - x3=6cm Biên độ dao đông : A 8cm B 10cm C 12cm D 16cm Câu 41: Một học sinh thực phép đo khoảng vân thí nghiệm giao thoa I – âng Học sinh đo khoảng cách hai khe a = 1,2 ± 0,03 mm; khoảng cách khe đến D = 1,6 ± 0,05 m Bước sóng dùng thí nghiệm λ = 0,68 ± 0,007 μm Sai số tương đối phép đo A 1,17% B 6,65% C 1,28% D 4,59% Câu 42 Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Gọi U0, I0 hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện cường độ dòng điện cực đại mạch I C L A U0 = B U0 = I LC C U0 = I D U0 = I L C LC Câu 43 : chiếu vào kẽm cơng electron 1,88eV ánh sáng có bước sóng 489nm.cho lượng phần để giải phóng phần biến thành động nó, tìm động A 3,927.10-19(J) B 1,056.10-19(J)C 2,007.10-19(J) D 1,987.10-19(J) Câu 44 Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U khơng đổi điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở 20V Nếu giữ nguyên số vòng cuộn sơ cấp, giảm số vòng cuộn thứ cấp 100 vòng điện áp hai đầu cuộn thứ cấp 18V Nếu giữ nguyên số vòng cuộn thứ cấp, giảm số vòng cuộn sơ cấp 100 vòng điện áp hiệu dụng cuộn thứ cấp 25V Tính U A 12,5V B 30V C 10V D 40V Câu 45 Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u1, u2 u3 có giá trị hiệu dụng tần số khác vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp cường độ dòng điện mạch tương ứng i = I cos(150πt + i2 = I cos(200πt + π π ) (A) i3 = Icos(100πt - ) (A) Phát biểu sau đúng? 3 π ) (A); A.i2 sớm pha so với u2 B i3 sớm pha so với u3 C i1 trễ pha so với u1 D i1 pha so với i2 Câu 46 : Một lắc lò xo treo thẳng đứng, có k=50N/m m=200g, g=10m/s Vật vị trí cân kéo xuống để lò xo dãn 8cm thõa nhẹ vật dao động điều hòa Thời gian lực đàn hối tác dụng lên giá treo chiều với lực kéo tác dụng lên vật chu kỳ dao động A.1/30s B.1/15s C.1/3s D 2/15s Câu 47 : Theo Anhxtanh, tượng quang điện xảy electron kim loại hấp thụ photon ánh sáng kích thích Nếu lượng electron nhận chỉ dùng để cung cấp cơng A cho bứt khỏi bề mặt kim loại tạo động ban đầu nó, động ban đầu electron quang điện có giá trị cực đại Khi chiếu hai xạ điện từ có bước sóng λ1 λ2 = 2.λ1 vào kim loại tỉ số động ban đầu cực đại quang electron bứt khỏi kim loại : Gọi λ0 bước sóng giới hạn quang điện kim loại Tỉ số bước sóng λ1 giới hạn quang điện λ0 là: A 7/16 B 7/8 C 3/5 D 17/16 Câu 48: Cho thí nghiệm khảo sát dao động lắc đơn hình bên Trong đó, A – cỗng quang điện hồng ngoại; – cầu; – dây treo; – đồng hồ đo thời gian số; – ke B – dây treo; – cầu; – cỗng quang điện hồng ngoại; – ke; – đồng hồ đo thời gian số C – dây treo; – cầu; – cỗng quang điện hồng ngoại; – đồng hồ đo thời gian số; – ke D – cầu; – dây treo; – cỗng quang điện hồng ngoại; – đồng hồ đo thời gian số; – ke 14 Câu 49: Dùng hạt α có động 7,7 MeV bắn vào hạt nhân đứng N yên gây phản ứng α + N →1 p + O Hạt prôtôn bay theo phương vng góc với phương bay tới hạt α Cho khối lượng hạt nhân: mα = 4,0015u; mP = 1,0073u; mN14 = 13,9992u; mO17=16,9947u Biết 1u = 931,5 MeV/c Động Bộ thiết bị thí nghiệm khảo sát dao động 17 lắc đơn hạt nhân O A 1,345 MeV B 2,214 MeV C 6,145 MeV D 2,075 MeV Câu 50: Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân Y Gọi m1 m2, v1 v2, K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạt α hạt nhân Y Hệ thức sau v1 m1 K1 v2 m2 K v1 m2 K1 v1 m2 K = = = = = = = = A B C D v2 m2 K v1 m1 K1 v2 m1 K v2 m1 K1 14 17 - Hết ... Y Gọi m1 m2, v1 v2, K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạt α hạt nhân Y Hệ thức sau v1 m1 K1 v2 m2 K v1 m2 K1 v1 m2 K = = = = = = = = A B C D v2 m2 K v1 m1 K1 v2 m1 K v2 m1 K1 14 17 ... = 4,0 015 u; mP = 1, 0073u; mN14 = 13 ,9992u; mO17 =16 ,9947u Biết 1u = 9 31, 5 MeV/c Động Bộ thi t bị thí nghiệm khảo sát dao động 17 lắc đơn hạt nhân O A 1, 345 MeV B 2, 214 MeV C 6 ,14 5 MeV D 2,075... Yâng S 1, S2 với S1S2 = 0,5mm Mặt phẳng chứa S1S2 cách D = 1m Chiều rộng vùng giao thoa quan sát L = 13 mm Tìm số vân sáng vân tối quan sát được? A 13 sáng, 14 tối B 11 sáng, 12 tối C 12 sáng, 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Thi thử lí 1 , Thi thử lí 1