ĐÁP án đề THI CHỌN học SINH GIỎI cấp TRƯỜNG môn vật lí TRƯỜNG THPT HIỀN đa

17 72 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 08:08

SỞ GDĐT PHÚ THỌ TRƯỜNG THPT HIỀN ĐA Đề thi có trang KHẢO SÁT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI LỚP 12 NĂM HỌC : 2018 – 2019 Môn : VẬT LÍ Thời gian làm : 180 phút , không kể thời gian giao đề MÃ ĐỀ 0001 Họ tên học sinh: ………………………………………… ; SBD : …………… I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ( 12 điểm – 40 câu) Câu Trong thực tế sống hàng ngày, ta phải sử dụng số nguồn điện Trong số nguồn điện sau đây, nguồn điện nguồn điện chiều coi nguồn điện không đổi? A Pin đồng hồ B Pin điện thoại di động C Acquy ôtô D Nguồn điện dân dụng Câu Khi nói đặc điểm đường sức điện điện trường tĩnh điện, phát biểu sau sai? A Đường sức điện đường cong khép B Đường sức điện đường có kín hướng C Đường sức điện từ điện tích D Đường sức điện kết thúc điện tích dương âm Câu Một lắc lò xo dao động điều hồ với biên độ cm Lò xo có độ cứng k = 40 N/m Động cực đại lắc A 32 mJ A 32 mJ B 32 J C 320 J B 32 J D 320 mJ C 320 J D 320 mJ Câu 4: Hai điện tích q1 = μC q2 = –2 μC có khối lượng ban đầu chúng bay hướng vận tốc vào từ trường Điện tích q chuyển động chiều kim đồng hồ với bán kính quỹ đạo cm Điện tích q chuyển động A ngược chiều kim đồng hồ với bán kính 16 cm bán kính 16 cm B chiều kim đồng hồ với C ngược chiều kim đồng hồ với bán kính cm bán kính cm D chiều kim đồng hồ với A C B D Câu Một vật nhỏ dao động điều hồ theo phương trình x = 5cos(10πt − 0,5π) cm, t tính s Lấy π2 = 10 Gia tốc cực đại vật A 50 cm/s2 B 50π2 cm/s2 C 50π2 m/s2 D 50 m/s2 A B C D Câu 6: Một hệ dao động thực dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hồn Biên độ dao động hệ khơng phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực B biên độ ngoại lực C tần số ngoại lực D lực cản môi trường A C B D Câu Giá trị cực đại điện áp (V) A 220 V B 440 V C V D 110 V \ A B C Câu Hạt tải điện kim loại A electron B iôn dương A B D C iôn âm C D lỗ trống D Câu Từ thông riêng mạch kín phụ thuộc vào A cường độ dòng điện qua mạch B điện trở mạch C chiều dài dây dẫn D tiết diện dây dẫn A C B D Câu 10 : Trên vỏ tụ điện có ghi 470 µF – 12 V Điện tích tối đa mà tụ điện tích A 5640,00 µC µC A B 39,17 µC B C 25531,91 µC C D 87680,00 D Câu 11 Phát biểu sau nói sóng học? A Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử mơi trường trùng với phương truyền sóng B Sóng dọc sóng có phương dao động phần tử mơi trường vng góc với phương truyền sóng C Sóng âm truyền chân khơng D Sóng ngang sóng có phương dao động phần tử mơi trường trùng với phương truyền sóng A B C D Câu 12: Nguồn điện với suất điện động điện trở r, mắc với điện trở R = r, cường độ dòng điện mạch I Nếu thay nguồng điện nguồn điện giống hệt mắc song song cường độ dòng điện mạch A 3I A B 2I C 2,5I B C D 1,5I D Câu 13 Sóng dừng sợi dây có biên độ bụng sóng cm Hai điểm M, N cách cm dao động với biên độ cm điểm M N dao động với biên độ nhỏ cm Bước sóng A 60 cm B cm A C 12 cm B D 120 cm C D Câu 14 Một dây đàn phát họa âm có tần số 2964 Hz 4940 Hz Biết âm có tần số khoảng 380 Hz tới 720 Hz Dãy đàn phát số họa âm có tần số nằm khoảng từ kHz đến 11kHz A A B B C D C m1 D k m2 Câu 15 Hai vật khối lượng m1 m2 nối với lò xo có độ cứng k theo phương thẳng đứng, m2 nằm sàn ngang Tác dụng lên m1 lực nén thẳng đứng hướng xuống Xác định F để sau ngưng tác dụng lực, hệ chuyển động m2 bị nhấc lên khỏi mặt sàn? A F > (m1 + m2)g < (2m1 + m2)g A B F < (m1 + m2)g B C F > (2m1 + m2)g C D F D Câu 16 Đặt điện áp ,(V) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm Ở thời điểm điện áp hai đầu tụ 150V cường độ dòng điện mạch 4A Giá trị cường độ dòng điện mạch A 5A A B 2,5A B C 1A C D 4A D Câu 17 : Một vật m= 200 gam treo vào sợi dây khơng giãn treo vào lò xo Vật m dđđh với tần số góc 10 (rad/s) Biết dây chịu tác dụng lực kéo tối đa N Hỏi biên độ dao động A để dây không đứt: A cm; A B cm B C 10 cm C D 15 cm D Câu 18 Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng Chu kì dao động riêng mạch thứ T1, mạch thứ hai T2 = 4T1 Ban đầu điện tích tụ điện có độ lớn cực đại Q0 Sau tụ điện phóng điện qua cuộn cảm mạch Khi điện tích tụ hai mạch có độ lớn q (0 < q < Q 0) tỉ số độ lớn cường độ dòng điện mạch thứ độ lớn cường độ dòng điện mạch thứ hai A 0,25 A B 0,5 C B D C D Câu 19 Hai mạch dao động điện từ lý tưởng có dao động điện từ tự Điện tích tụ điện mạch dao động thứ thứ hai q q2 với q tính C Ở thời điểm t, điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch dao động thứ 10-9 C mA, cường độ dòng điện mạch dao động thứ hai có độ lớn gần giá trị nhất: A mA A B mA B C mA C D mA D Câu 20: Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục tỉ lệ thuận với góc quay theo hàm bậc từ giá trị C = 10pF đến C = 370pF tương ứng góc quay tụ tăng dần từ 00 đến 1800 Tụ mắc với cuộn dây có L = 2để tạo thành mạch chọn sóng máy thu Để thu sóng điện từ có bước sóng 30m phải xoay tụ từ vị trí C1 = 10pF, ứng với góc quay bằng: A B C D Câu 21 Hai dao động điều hòa phương tần số, dao động có phương trình π  x1 = A1 cos  5πt + ÷cm 3  , dao động có phương trình π  x1 = 8cos  5πt − ÷cm 2  x = A cos ( 5πt + ϕ ) cm , phương trình dao động tổng hợp , A1 có giá trị thay đổi Thay đổi A đến giá trị cho biên độ dao động tổng hợp đạt giá trị nhỏ nhất, thời điểm dao động tổng hợp có li độ 2cm xác định độ lớn li độ dao động 1? A 4cm A B 3cm B C 6cm C D 5cm D Câu 22: Một kính thiên văn điều chỉnh để người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trạng thái khơng điều tiết khoảng cách vật kính thị kính số bội giác kính thiên văn 62 cm 30 Một người cận thị để nhìn vật vơ cực mà khơng điều tiết mắt phải đeo sát mắt thấu kính có độ tụ - dp Khi người khơng mang kính, đặt mắt sát thị kính kính thiên văn quan sát Mặt Trăng trạng thái mắt không điều tiết số bội giác kính thiên văn lúc A 31,2 A B 27 C 1,2 B C D 30 D Câu 23: Một khung dây dẫn phẳng gồm 10 vòng dây đặt từ trường có vectơ cảm ứng từ hợp với mặt phẳng khung dây góc 30 có độ lớn B = 2.10 -4 T Nếu người ta giữ cố định khung dây làm cho từ trường giảm đến khoảng thời gian 0,01 s suất điện động cảm ứng xuất khung dây 0,2 mV Nếu người ta giữ ổn định từ trường ban đầu cho khung dây quay quanh trục x’x với tần số 50 Hz (x’x trục đối xứng khung dây vng góc với vectơ cảm ứng từ) suất điện động cực đại khung A 0,2π mV B 0,28π mV C 0,4π mV D 0,57π mV Câu 24: Một dòng điện có cường độ I = A chạy dây dẫn thẳng dài Cảm ứng từ dòng điện gây điểm M có độ lớn B = 4.10-5 T Điểm M cách dây khoảng: A cm A B 25 cm B C 2,5 cm C D 10 cm D Câu 25: Đo tốc độ truyền sóng dây đàn hồi cách bố trí thí nghiệm cho có sóng dừng sợi dây Tần số sóng thị máy f = (10001) Hz, đo khoảng cách ba nút sóng liên tiếp cho kết L = (0,2 0,001) m Tốc độ truyền sóng dây A (200 1,2) m/s A B (2 0,02) m/s B C (20 0,02) m/s C D (2 0,012) m/s D Câu 26 Công suất âm cực đại máy nghe nhạc gia đình P Cho âm truyền 1m, lượng âm lại bị giảm 3% hấp thụ môi trường Biết cường độ âm chuẩn I = 10-12 W/m2 Mức cường độ âm lớn khoảng cách 10m 101,66 dB Giá trị P xấp xỉ là: A 20W B 18W C 23W D 25W A B C D Câu 27 Một người bố trí phòng nghe nhạc phòng vng người bố trí loa giống coi nguồn điểm góc tường,các vách lắp xốp để chống phản xạ.Do loa phải nhường vị trí để đặt chỗ lọ hoa trang trí,người thay số loa nhỏ có cơng suất 1/8 loa góc tường đạt vào trung điểm đường nối vị trí loa góc tường với tâm nhà Phải đặt thêm loa nhỏ để người ngối tâm nhà nghe rõ loa đặt góc tường? A.2 B.4 C.8 D.6 A B C D Câu 28 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi U tần số f thay đổi vào hai đầu mạch mắc nối tiếp gồm cuộn dây không cảm có độ tự cảm L điện trở r, tụ điện có điện dung C thay đổi Ban đầu tần số mạch f1 tổng trở cuộn dây 100Ω Điều chỉnh điện dung tụ cho điện áp tụ cực đại giữ điện dung tụ khơng đổi Sau thay đổi tần số f cường độ dòng điện hiệu dụng mạch thay đổi f = f2 = 100Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch cực đại Độ tự cảm L cuộn dây A 0, 25 H π A B 0,5 H π B C 0, H π C D H π D Câu 29 Đoạn mạch AB gồm điện trở R = 50Ω, cuộn dây có độ tự cảm điện trở r = 60 Ω, tụ điện có điện dung C thay đổi mắc theo thứ tự Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có dạng: (V) Người ta thấy C = C m điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây tụ điện đạt cực tiểu U Giá trị Cm Umin 10−3 F 4π A 120 V A 120 V B B 10−3 F 3π 264 V C C 10−3 F 4π 264 V D 10−3 F 3π D Câu 30 : Điểm sáng S nằm trục thấu kính hội tụ, qua thấu kính cho ảnh thật S’ Khi dịch S dọc theo trục phía thấu kính đoạn cm S’ dịch 10 cm dọc theo trục Khi dịch S dọc theo trục xa thấu kính đoạn 40 cm S’ dịch cm dọc theo trục Tiêu cự thấu kính A 5cm A B cm B C 10cm C D 20cm D Câu 31: Cho đoạn mạch nối tiếp gồm cuộn dây cảm, tụ điện có điện dung không đổi biến trở R Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định Thay đổi R thấy R=R0=24Ω công suất tiêu thụ cực đại đoạn mạch 200 W Khi R=R1 R=R2=0,5625R1 mạch tiêu thụ cơng suất P P gần giá trị A 288 W A B 168 W C 190 W B D 184 W C D Câu 32: Hai điện tích điểm q1 = 2.10–8 C q2 = –3.10–8 C đặt hai điểm A B khơng khí Trên đường trung trực đoạn thẳng AB đặt điện tích điểm q = 10 –8 C điểm M cách đoạn thẳng AB cm Biết AB = cm Lực điện tổng hợp mà q q2 tác dụng lên q có độ lớn A 1,12 10–3 N 10–3 N A B 1,46 10–3 N B C 1,71 10–3 N C D 6,64 D C = 6C mắc nối tiếp Nối hai đầu tụ với Câu 33: Hai tụ điện C1 = 3C0 pin có suất điện động E = 6V để nạp điện cho tụ ngắt nối với cuộn dây cảm L tạo thành mạch dao động điện từ tự Khi dòng điện mạch dao động đạt nửa cực đại người ta nối tắt hai cực tụ C1 Hiệu điện cực đại cuộn dây mạch dao động sau A 3V A B 2V B C 6V D 3V C D Câu 34: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm hai tụ điện mắc song song với mắc với cuộn cảm L = 5mH Điện dung hai tụ điện tương ứng C 1, C2 với C2 = 2C1 Lúc cường độ dòng điện qua tụ C 0,04 A lượng tụ C2 13,5.10-6 J Trong trình dao động cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm gần giá trị A 0,18 A A B 0,14 A B C 0,12 A D 0,21 A C D u = U 2cos2π ft Câu 35: Đặt hiệu điện xoay chiều (U, f không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB Đoạn AM gồm hai tụ điện giống mắc song song, đặt khóa k vào hai đầu hai tụ, đoạn MN chứa biến trở R, đoạn NB chứa cuộn dây có điện trở r Biết cảm kháng cuộn dây dung kháng tụ 80 Ω Điều chỉnh giá trị biến trở R = R ta thấy: - Khi khóa k mở cơng suất tiêu thụ đoạn mạch AN đạt cực đại - Khi khóa k đóng cơng suất tiêu thụ đoạn mạch AB đạt cực đại Chọn kết A R0 = 60 Ω A B r = 70 Ω B C R0 = 50 Ω D r = 40 Ω C D Câu 36 Trên mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp A, B cách 20cm dao u A = cos 20 πt(mm), u B = cos(20πt + π)(mm) động với phương trình: Tốc độ truyền sóng v = 0,6m/s Coi biên độ sóng khơng đổi C, D hai điểm mặt chất lỏng cho ABCD hình chữ nhật có AD= 15cm Gọi I trung điểm đoạn CD Điểm N CD gần I dao động cực đại cách I A 2,73cm D 0,75 cm A B 1,5cm B C C 3cm D.(V) UL,UC Um Câu 37 Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số f thay đổi Điện áp hiệu dụng hai tụ điện O điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm U C, UL phụ thuộc vào f, chúng biểu diễn đồ thị hình vẽ bên, tương ứng với đường UC, UL Khi f = f1 UC đạt cực đại Um Các giá trị Um f1 A 120 3V, 50 Hz 3V, 50 Hz C 120 A 120 3V, 50 Hz G 18 UL UC f(Hz) f1 100 B 120 3V, 50 Hz D 180 2V, 25 B C Hz Câu 38 Đặt điện áp u = 200 cos2πft (V) (f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm cuộn cảm có độ tự cảm L, điện trở R tụ điện có điện dung C, với CR < 2L Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt cực đại Khi f = f2 = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại U Lmax Giá trị ULmax gần giá trị sau đây: A 200 A B 280V C 230V B C D.200V D Câu 39: Một lò xo sợi dây đàn hồi nhẹ có chiều dài tự nhiên treo thẳng đứng vào điểm cố định, đầu lại lò xo sợi dây gắn vào vật nặng có khối lượng m =100g hình vẽ Lò xo có độ cứng k1 = 10 N/m, sợi dây bị kéo dãn xuất lực đàn hồi có độ lớn tỷ lệ với độ giãn sợi dây với hệ số đàn hồi k2 = 30 N/m ( sợi dây bị kéo dãn tương đương lò xo, dây bị lực đàn hồi triệt tiêu ) Ban đầu vật vị trí cân bằng, kéo vật thẳng đứng xuống đoạn a = cm thả nhẹ Khoảng thời gian kể từ thả vật đạt độ cao cực đại lần thứ xấp xỉ A 0,157 s B 0,751 s C 0,175 s D 0,457 s A B C D Câu 40 Đặt điện áp xoay chiều ổn định u = U 0cos(ωt) (V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp điện dun g tụ điện thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ cho điện áp hiệu dụng tụ đạt giá trị cực đại, điện áp tức thời cực đại R 12a Biết điện áp tức thời hai đầu mạch 16a điện áp tức thời hai đầu tụ 7a Chọn hệ thức đúng: A 4R = 3ωL A II B 3R = 4ωL D 2R = ωL C R = 2ωL B C D PHẦN TỰ LUẬN ( câu – điểm ) Câu 1: (2,5 điểm) Cho mạch điện sau hình Biết U=6V, r=1Ω; R1=1Ω; R2=R3=3Ω Biết số A K đóng 9/5 số A K mở Tính giá trị điện trở R4? r U R1 R3 R2 K Hình R4 A k m k m Câu (4,0 điểm): Hai lắc lò xo giống hệt treo thẳng đứng, sát giá cố định nằm ngang Mỗi lắc gồm: lò xo nhẹ k = 0, ( N / cm ) ; Ox m có độ cứng vật nhỏ có khối lượng hình Chọn trục có gốc tọa độ trùng với vị trí cân vật, phương thẳng đứng, chiều g = 10 ( m / s ) dương hướng xuống Bỏ qua ma sát, lấy Kích thích lúc cho hai vật dao động điều hòa với phương trình lần lượt: π π    x1 = cos  4π t + ÷( cm ) , x2 = cos  4π t + ÷( cm ) 3 12    a) Phải kích thích để hai lắc dao động theo hai phương trình trên? b) Tìm lực cực đại tác dụng lên giá treo lắc t1 = c) Kể từ thời điểm ( s) 24 t2 = đến thời điểm khoảng cách hai vật theo phương nhiêu? Ox ( s) thời gian mà khơng nhỏ ( cm ) bao Câu 3: (1,5 điểm) Để đo gia tốc rơi tự g nơi mặt đất, người ta dùng lắc đơn có chiều dài l dài theo bảng sau: l thay đổi Các phép đo chu kì T phụ thuộc vào chiều lần đo l 1,01 1,21 0,99 0,81 0,66 0,75 2,015 2,206 1,996 1,806 1,633 1,739 (m) T(s) Căn vào số liệu bảng trên, xác định gia tốc rơi tự nơi làm thí nghiệm phương pháp tuyến tính hóa đồ thị HẾT………… Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MƠN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT HIỀN ĐA Trắc nghiệm khách quan ( MÃ ĐỀ 0001 ); ( 12 điểm – 40 câu ) Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 D A A A D A C A A A Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Tự luận (3 câu – điểm) Câu (2,5 điểm): A D C A A A A C D A Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 C A C C A D A B A C Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A C B C A C C C B * Khi K mở, cách mắc (R1 nt R2) // (R3 nt R4) ⇒ Điện trở tương đương mạch R=r+ 0,25 điể m 4(3 + R4 ) + R4 Cường độ dòng điện mạch I = U 4(3 + R4 ) 1+ + R4 0,25 điể m Hiệu điện hai điểm A B U12 = U 34 = U AB = I R1234 = = ( R + R2 )( R3 + R4 ) U U 4(3 + R4 ) = 4(3 + R4 ) R1 + R2 + R3 + R4 4(3 + R4 ) + R4 1+ 1+ + R4 + R4 0,5 điể m 4U (3 + R4 ) 4U (3 + R4 ) = + R4 + 12 + R4 19 + R4 Cường độ dòng điện qua ampe kế 0,25 điể m U 4U (3 + R4 ) 4U I A = I 34 = 34 = = R34 (19 + R4 )(3 + R4 ) 19 + R4 * Khi K đóng, cách mắc (R1 // R3) nối tiếp (R2 // R4) ⇒ Điện trở tương đương mạch R' = r + 0,25 điể m + 15R4 12 + R4 Cường độ dòng điện mạch lúc I’ = U + 15 R4 1+ 12 + R4 0,25 điể m =I13=I24 U = U = U 24 = I 24 R24 = U 3R4 3UR4 12UR4 = = + 15 R4 + R4 15 + R4 + + R4 21 + 19 R4 1+ 12 + R4 4 Ta có I A' = Cường độ dòng điện qua Ampe kế * Theo đề I’4 = I U4 12U == R4 21 + 19 R4 Từ tính R4=1Ω 0,25 điể m 0,25 điể m 0,25 điể m Câu 2: (4,0 điểm) NỘI DUNG- LỜI GIẢI a) Phải kích thích để hai lắc dao động theo hai phương trình trên? ĐIỂM ∑= 2,0 đ 0,5 0,5 0,5 0,5 r v02 x01 x02 r F0 r P O ∆l x r v01 ∑= b) Tìm lực cực đại tác dụng lên giá treo lắc 1,0 đ Lực tác dụng lên giá treo lực đàn hồi : F = F1 + F2 = k (∆l01 + x1 ) + k (∆l02 + x2 ) =2 k ∆l x1 + x2 +k( F = P + k ( x1 + x2 ) = mg + k 5cos(4π t + 0, 58) )………………… ⇒ ≈ FMAX 4,32 0,5 0,5 N c) Khoảng cách hai vật theo phương Ox không nhỏ ( cm ) bao nhiêu? ∑= 1,0 đ ∆x = x1 − x2 Khoảng cách vật trình dao động: ………… ∆x = x1 − x2 = 4cos(4πt + 0,5 5π )cm + Xét phương trình: Sử dụng mối quan hệ dao động điều hòa chuyển động tròn đều, biểu diễn tương ứng hình t0 *Tại thời điểm điểm M) khoảng cách vật cm (tương ứng vị trí 0,5 −2 F O H G M N 4cm x E P Q Hình *Tại thời điểm Câu 4: (1,5 điểm) Xác định gia tốc rơi tự g theo phương pháp tuyến tính hóa đồ thị l 4π2 T = 2π ⇒T = l g g Ta có π2 y=T ; a = ⇒ y = al g 0,25 Đặt Căn số liệu đề, lập bảng: Lần đo l ( m) 0,66 0,75 0,81 0,99 1,01 1,21 y ( s2 ) 2,66 3,02 3,26 3,98 4,06 4,86 0,25 y = al Vẽ đồ thị thể đường thẳng thực nghiệm a = tan α ≈ 4,028 Từ đồ thị tính được: => 0,5 4π2 g= ≈ 9,791m / s a Lưu ý:+ Các bước tính a, g chưa trùng với kết thể bước cho điểm tối đa + Học sinh tính g cách lấy giá trị trung bình lần đo khơng cho điểm 0,5 ... tính hóa đồ thị HẾT………… Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG MƠN VẬT LÍ TRƯỜNG THPT HIỀN ĐA Trắc nghiệm khách quan ( MÃ ĐỀ 0001 ); ( 12 điểm – 40 câu... cứng vật nhỏ có khối lượng hình Chọn trục có gốc tọa độ trùng với vị trí cân vật, phương thẳng đứng, chiều g = 10 ( m / s ) dương hướng xuống Bỏ qua ma sát, lấy Kích thích lúc cho hai vật dao... Một kính thi n văn điều chỉnh để người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trạng thái không điều tiết khoảng cách vật kính thị kính số bội giác kính thi n văn 62 cm 30 Một người cận thị để nhìn vật vơ cực
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án đề THI CHỌN học SINH GIỎI cấp TRƯỜNG môn vật lí TRƯỜNG THPT HIỀN đa , ĐÁP án đề THI CHỌN học SINH GIỎI cấp TRƯỜNG môn vật lí TRƯỜNG THPT HIỀN đa

Từ khóa liên quan