phan tich chung khoang

62 36 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 07:55

Phân tích kỹ thuật là môn khoa học của sự ghi nhận lại, thường là dưới dạng đồ thị, những hoạt động giao dịch diễn ra trong quá khứ gây lên những thay đổi về giá, khối lượng giao dịch, ? của một chứng khoán bất kì hay với chung toàn bộ thị trường và sau đó sẽ dựa trên một bức tranh về quá khứ từ đó để suy luận ra xu thế có thể xảy ra trong tương lai I Khái niệm Phân tích kỹ thuật mơn khoa học ghi nhận lại, thường dạng đồ thị, hoạt động giao dịch diễn khứ gây lên thay đổi giá, khối lượng giao dịch, ? chứng khốn hay với chung tồn thị trường sau dựa tranh khứ từ để suy luận xu xảy tương lai Edward Magee đưa điểm sau Phân tích kỹ thuật: * Giá trị thị trường chứng khoán xác định thông qua tác động qua lại cung cầu * Cung cầu chịu ảnh hưởng, thời điểm nào, hàng trăm yếu tố, số ảnh hưởng hợp lý, số phi lý Thông tin, ý kiến, tâm lý, dự đốn (có thể đúng, sai) tương lai kết hợp trộn lẫn với với yếu tố cần thiết khác để tạo thành cân chung tồn thị trường Khơng cá nhân nắm lấy định lượng điều mà thị trường tự thực * Bỏ qua dao động nhỏ giá nhìn chung vận động theo xu giá chung thị trường, xu ổn định khoảng thời gian tương đối dài * Những thay đổi xu thị trường thể qua dịch chuyển điểm cân cung cầu dù ngun nhân xác định sớm muộn thời điểm thị trường biến động 1.Những giả định sở Phân tích kỹ thuật nghiên cứu biến động thị trường, chủ yếu thông qua việc sử dụng đồ thị nhằm mục đích dự đốn xu biến động giá tương lai Thuật ngữ biến động thị trường ám ba yếu tố biến động cung cấp thơng tin cho q trình Phân tích kỹ thuật giá, khối lượng giao dịch số lượng hợp đồng chưa tất tốn (open interest) Có giả định làm sở cho việc tiếp cận Phân tích kỹ thuật: - Biến động thị trường phản ánh tất - Giá dịch chuyển theo xu chung - Lịch sử tự lặp lại Biến động thị trường phản ánh tất Đây coi tảng Phân tích kỹ thuật Mọi lý thuyết, phân tích khác muốn chấp nhận trước tiên phải hiểu chấp nhận giả định Các nhà Phân tích kỹ thuật cho yếu tố có khả ảnh hưởng đến tâm lý, trị hay yếu tố tài doanh nghiệp, tổ chức phản ánh rõ giá thị trường Do có người cho việc nghiên cứu biến động giá tất ta cần thực khơng thể phản đối lại ý kiến Trên sở nhận thức chung việc giá phản ánh biến động cung, cầu Các nhà Phân tích kỹ thuật giá tăng dù lý cầu phải vượt cung thị trường tăng giá Chúng ta biết đồng ý động lực cung cầu yếu tố kinh tế bản, chúng làm hình thành lên Bull Market hay Bear Market, đồ thị khơng tự làm cho thị trường dịch chuyển lên hay xuống Đồ thị phản ánh tình hình thị trường mà thơi Giá vận động theo xu Khái niệm xu khái niệm vơ quan trọng Phân tích kỹ thuật cần hiểu kĩ giả định trước muốn tìm hiểu sâu thêm Mục đích việc xác lập đồ thị mô tả biến động giá thị trường nhằm xác định sớm xu giá, từ tham gia giao dịch sở xu Trên thực tế kĩ thuật mang tính lặp lại xu giá có từ trước tức mục đích Phân tích kỹ thuật nhằm xác định lặp lại dạng biến động giá xuất khứ để tận dụng kinh nghiệm đưa định phù hợp Từ giả định có hệ xu giá vận động tiếp tục theo xu có đảo chiều Hệ rút từ định luật vận động Newton, cách phát biểu khác sau: "một xu vận động tiếp tục theo xu nó đảo chiều Nhìn chung tất nghiên cứu nhằm tiếp cận theo xu nhằm để theo xu giá có dấu hiệu đảo chiều Lịch sử tự lặp lại Phần lớn nội dung Phân tích kỹ thuật việc nghiên cứu biến động thị trường phải nhằm vào nghiên cứu tâm lý người Chẳng hạn mô hình giá, mơ hình xác định chứng minh từ 100 năm nay, chúng giống tranh đồ thị biến động giá Những tranh tâm lý thị trường lên giá hay xuống giá Việc áp dụng mơ hình phát huy hiệu khứ giả định tiếp tục có hiệu tương lai chúng dựa phân tích nghiên cứu tâm lý người mà tâm lý người thường khơng thay đổi Như giả định phát biểu là: Chìa khóa để nắm bắt tương lai nằm việc nghiên cứu khứ? hay tương lai lặp lại khứ? Những bàn luận xung quanh việc áp dụng Phân tích kỹ thuật vào thị trường chứng khốn Dự đốn phân tích đối lập với Phân tích kỹ thuật Trong Phân tích kỹ thuật tập trung vào việc nghiên cứu biến động thị trường Phân tích lại tập trung vào động lực kinh tế cung cầu - nguyên nhân gây vận động giá Phân tích tiếp cận theo hướng phân tích thành tố có liên quan ảnh hưởng đến giá thị trường nhằm xác định giá trị thực loại chứng khoán - giá trị xác định thông qua cung cầu cuối để xác định điểm thị trường bán giá trị thực tế (overprice) điểm thị trường bán giá trị thực (underprice) Cả hai hướng tiếp cận theo Phân tích Phân tích kỹ thuật nhằm xác định xu mà giá vận động nhiên cách tiếp cận khác nhau: nhà phân tích nghiên cứu nguyên nhân biến động thị trường nhà Phân tích kỹ thuật lại nghiên cứu tác động biến động Một số nhà đầu tư tự coi người theo Phân tích hay Phân tích kỹ thuật thực tế có nhiều trùng lặp: nhiều nhà Phân tích có áp dụng ngun lý Phân tích kỹ thuật cơng việc hầu hết nhà Phân tích kỹ thuật lại nhiều có thời kỳ theo Phân tích Thường vào giai đoạn bắt đầu số biến động quan trọng thị trường nhà Phân tích khơng giải thích khơng ủng hộ mà thị trường chuẩn bị diễn Chính thời điểm nhạy cảm mà hai trường phái phân tích tỏ khác Hai trường phái lại giống số điểm nhà đầu tư muốn dựa vào điểm để làm sở chắn cho định muộn Một cách giải thích cho mâu thuẫn giá thị trường có vai trò dẫn cho người nghiên cứu Phân tích bản? nói giá thị trường số dẫn đạo cho nhà phân tích Những người có nghiên cứu Phân tích kỹ thuật nhận thấy thay đổi giá có tác động đến thị trường, họ theo nhịp thị trường, người theo phân tích lại chịu ảnh hưởng từ biến động Những thời điểm thị trường lên giá mạnh giảm giá trầm trọng ghi nhận lịch sử thường không nhận thức nhận thức thay đổi thị trường biến động nhận thức rộng rãi thân chuyển hướng vận động theo hướng khác Phân tích chọn thời điểm có đối lập với khơng? Quay lại với Phân tích kỹ thuật, q trình định chia thành giai đoạn phân tích chọn thời điểm Với thị trường có tác động đòn bẩy lớn chẳng hạn thị trường tương lai (thị trường có cơng cụ phái sinh như: hợp đồng tương lai - futures hợp đồng quyền chọn - Options) việc xác định thời điểm tham gia vào có vai trò quan trọng hồn tồn có trường hợp bạn phân tích theo tình hình thị trường bạn tiền Cho dù mức tiền đặt cọc thị trường tương lai nhỏ (chỉ khoảng 10%) dù lượng nhỏ giá vận động sai hướng tác động đẩy nhà đầu tư khỏi thị trường toàn mức tiền đặt cọc Trái lại giao dịch thị trường chứng khốn, nhà đầu tư nhận thấy lệch khỏi thị trường loại cổ phiếu việc đơn giản giữ lại cổ phiếu đợi cổ phiếu quay lại xu thị trường Những người đầu tư vào thị trường tương lai khơng có đặc quyền Chiến lược mua nắm giữ? áp dụng để đầu tư kiếm lời thị trường tương lai Khi phân tích ta áp dụng theo hay kĩ thuật, để trả lời câu hỏi xác định thời điểm tham gia vào hay khỏi thị trường câu trả lời nằm hồn tồn Phân tích kỹ thuật Việc xác định thời điểm có ý nghĩa quan trọng với định mua hay bán Do xem xét bước tiến hhành nhà đầu tư trước đưa định cuối ta thấy việc áp dụng nguyên lý Phân tích kỹ thuật khơng thể bỏ qua số thời điểm trình định cho dù phần đầu trình tiến hành phân tích nhà đầu tư áp dung theo phân tích Tính linh hoạt tính thích dụng Phân tích kỹ thuật Một mạnh lớn Phân tích kỹ thuật thích dụng phương thức giao dịch vào với khoản thời gian giao dịch Khơng có phần giao dịch chứng khoán hay chứng khoán phái sinh mà Phân tích kỹ thuật khơng thể ứng dụng Một nhà phân tích đồ thị sử dụng đồ thị thị trường tùy thích, điều khơng thể với người sử dụng Phân tích Điều với thị trường người áp dụng Phân tích phải xử lý khối lượng liệu khổng lồ, nói lên người Phân tích chun vào hay nhóm nhỏ chứng khốn định - ưu Phân tích kỹ thuật bỏ qua Mỗi thị trường phải trải qua thời kỳ thị trường biến động mạnh thời kỳ trầm lắng, giai đoạn mà giá biến động theo xu rõ ràng giai đoạn mà xu giá mờ nhạt chí khơng có xu cụ thể Khi nhà Phân tích kỹ thuật tập trung quan tâm nguồn lực vào thị trường có xu vận động rõ ràng bỏ qua thị trường loại Điều có nghĩa họ chuyển hướng đầu tư để tận dụng tính luân phiên tự nhiên thị trường Vào thời điểm khác có thị trường trở lên nóng, có xu rõ ràng Thơng thường, thời kỳ có xu giá cụ thể thời kỳ giá biến động trầm khơng có xu rõ rệt, hay nhóm thị trường khác lại có dấu hiệu biến động nóng Tóm lại, nhà Phân tích kỹ thuật tìm tham gia thị trường mà họ thấy có khả kiếm lời nhanh chóng, nhà Phân tích khơng có tính linh họat tính chuyên sâu vào loại thị trường nói Mặc dù họ hồn tồn có quyền chuyển hướng quan tâm vào thị trường khác, điều có nghĩa họ phải đối mặt với việc xử lý khối lượng lớn liệu thị trường rõ ràng họ nhiều thời gian Một lợi khác chuyên gia Phân tích kỹ thuật họ có tranh tổng thể thị trường Bởi họ theo dõi nghiên cứu nhiều loại thị trường khác nên họ ln có cảm nhận tôt biến động chung tồn thị trường, tránh rơi vào tình trạng có nhìn bó hẹp thị trường - điều dễ xảy trọng vào hay nhóm nhỏ thị trường định Đồng thời thị trường xây dựng sở mối quan hệ kinh tế phản ứng lại nhân tố kinh tế theo cách tương tự biến động giá hay nhóm thị trường gợi ý cho việc dự đoán giá hay số thị trường khác Ứng dụng Phân tích kỹ thuật vào hình thức giao dịch khác Các ngun lý phân tích lĩ thuật áp dụng thị trường chứng khoán thị trường tương lai Các hợp đồng tài chính, bao gồm hợp đồng lãi suất ngoại tệ trở nên vô phổ biến thập kỉ gần chứng minh chúng đối tượng cần quan tâm cho phân tích biểu đồ Trong giao dịch Options nguyên lý Phân tích kỹ thuật đóng vai trò lớn, giao dịch mang tính phòng vệ đầu tư (hedging) việc áp dụng Phân tích kỹ thuật mang lại lợi lớn Phân tích kỹ thuật áp dụng vào khoảng thời gian có độ dài khác Đây sức mạnh Phân tích kỹ thuật Cho dù nhà đầu tư tham gia vào giao dịch ngắn ngày quan tâm đến biến động nhỏ hay đầu tư theo phân tích xu giá ngun lý chung chưa tỏ vô giá trị ý tưởng cho biểu đồ hữu ích cho phân tích ngắn hạn sai người ta ln nói đến khoảng thời gian dài dự báo Phân tích kỹ thuật Cho dù người ta ln nói để phân tích dài hạn nên áp dụng phân tích thực tế cho thấy dự báo sử dụng Phân tích kỹ thuật biểu đồ tuần, tháng, năm có giá trị không chút Một người nắm vững Phân tích kỹ thuật hồn tồn áp dụng đa dạng linh hoạt thị trường hay lĩnh vực đầu tư Phân tích kỹ thuật dùng khơng để dự báo giá chứng khốn mà áp dụng dự đốn biến động loại hàng hóa, biến động kinh tế, lạm phát, lãi suất Quá khứ dùng để dự đốn tương lai hay không? Hầu hết những người phản đối Phân tích kỹ thuật đưa câu hỏi vấn đề Nhưng thử nhìn lại hầu hết hình thức dự báo mà biết hoàn toàn dựa nghiên cứu liệu khứ chẳng hạn dự báo thời tiết hay kể Phân tích Liệu loại liệu khác để sử dụng phân tích? Trong thống kê có hai loại thống kê mô tả thống kê quy nạp Thống kê mô tả nhằm đưa liệu dạng biểu đồ khác Còn thống kê quy nạp lại mang tính tổng qt hố, dự đốn, ngoại suy, ước lượng tức thông tin suy từ việc phân tích liệu Như biểu đồ giá mang tính chất dáng dấp phân tích mơ tả, nhà Phân tích kỹ thuật lại thực công việc xử lý liệu giá cần đến thống kê quy nạp Trong sách thống kê có viết bước dự đoán hoạt động kinh doanh hay dự đoán tượng kinh tế tương lai tập hợp quan sát ghi nhận khứ Phân tích đồ thị là dạng phân tích chuỗi thời gian, dựa sở phân tích q khứ - tất ta cần phân tích chuỗi thời gian Dạng thông tin mà sử dụng thơng tin q khứ Chúng ta dự tính tương lai cách áp dụng vào tương lai kinh nghiệm có q khứ Bất kì dựa vào để phản đối lại Phân tích kỹ thuật người nên đặt câu hỏi với tính xác dự báo phân tích chúng dựa liệu khứ Lý thuyết Bước ngẫu nhiên? - random walk Lý thuyết bước ngẫu nhiên? cho biến động giá chuỗi hoàn toàn độc lập biến động q khứ giá hồn tồn khơng phải số đáng tin cậy cho việc dự đoán xu tương lai Tóm lại biến động giá ngẫu nhiên hồn tồn khơng thể dự đốn Lý thuyết dựa sở lý thuyết Thị trường hiệu quả, cho giá thị trường dao động xung quanh giá trị thực Thuyết cho chiến lược đầu tư tốt vào thị trường đơn giản mua nắm giữ, có nghĩa chống lại tất cố gắng muốn chiến thắng thị trường Lẽ dĩ nhiên thị trường có yếu tố ngẫu nhiên hay gọi độ nhiễu, rõ ràng nói tất biến động giá ngẫu nhiên khó đồng tình Đây có lẽ phần mà quan sát thực nghiệm, kinh nghiệm thực hành có giá trị kĩ thuật thống kê công phu, kinh nghiệm giúp cho người tự chứng minh cho suy nghĩ riêng khái niệm ngẫu nhiên cần hiểu đơn giản việc khơng thể xác định hình mẫu kĩ thuật có hệ thống, tức hình mẫu đồ thị người ta dùng để dự đoán xu tương lai giá hồn tồn khơng thể nhận Tuy nhiên cho dù kể chuyên gia giảng dạy lĩnh vực lĩnh vực xác định xuất hình mẫu kĩ thuật điều khơng có nghĩa hình mẫu giá khơng tồn Điều dẫn câu hỏi liệu xu thị trường có thực có ích lợi với người hàng ngày phân tích hay tham gia vào thị trường nơi xu (nếu có) diện thực tế Nhưng nhìn đồ thị ta thấy xu giá Làm người ủng hộ cho thuyết bước ngẫu nhiên? giải thích cho xu giá giá ngẫu nhiên liên tục - nghĩa xảy vào ngày hơm qua, vào tuần trước, ? khơng có ảnh hưởng vào xảy hơm ngày mai? Làm họ giải thích khả sinh lời thực tế nhiều chiến lược kinh doanh theo xu thị trường? Và nhiều câu hỏi khác: * Làm chiến lược mua nắm giữ cổ phiếu sử dụng thị trường giao dịch hợp đồng tương lai, nơi mà việc xác định thời điểm tham gia rút lui khỏi thị trường yếu tố sống còn? * Liệu hợp đồng dài hạn nắm giữ suốt thời kì thị trường xuống? * Làm nhà đầu tư biết khác biệt Bull Market Bear Market giá biến động hoàn tồn khơng theo qui luật khơng theo xu nào? * Thậm chí có tồn Bull Market hay Bear Market hay không không tồn xu giá thị trường? Khó xác định liệu kết thống kê hồn toàn chững minh hay bác bỏ lý thuyết bước ngẫu nhiên Dẫu ý tưởng thị trường mang tính ngẫu nhiên hồn tồn bị bác bỏ cộng đồng Phân tích kỹ thuật?.Trong khơng thể bác bỏ tính hợp lý việc tiếp cận thị trường theo khuynh hướng kĩ thuật thân thuyết Thị trường hiệu quả? lại có nội dung gần với giả thuyết Phân tích kỹ thuật thị trường phản ánh tất Những nhà nghiên cứu cho thị trường phản ánh nhanh (gần lập tức) tất thông tin nên khơng có cách để tận dụng ưu thông tin thị trường Cơ sở Phân tích kỹ thuật nói cho thông tin quan trọng thị trường phản ánh từ lâu biến động giá trước người biết đến Mọi chuyên gia cho cần phải nghiên cứu theo dõi kĩ biến động giá dựa vào thơng tin tài để hi vọng kiếm lời Nhìn chung việc quan sát đồ thị nhận thấy ngẫu nhiên hay tính nhiễu thị trường xảy với người không hiểu sâu sắc qui trình hoạt động thị trường Nó giống điện tâm đồ, với người khơng đào tạo hồn tồn khơng biết ý nghĩa gì, với bác sĩ lại khác, đốm sáng tối chắn cung cấp nhiều thơng tin Như cảm nhận tính ngẫu nhiên hay tính nhiễu thị trường dần trình độ phân tích biểu đồ người ngày tăng ân tích kĩ thuật P.3 Các khái niệm công cụ sử dụng q trình Phân tích kỹ thuật Các loại biểu đồ Hiện Thị trường chứng khoán chuyên viên phân tích dùng nhiều loại biểu đồ khác để phân tích, có loại biểu đồ dùng cách phổ biến là: biểu đồ dạng đường (Line chart), biểu đồ dạng then chắn (Bar chart), biểu đồ dạng ống (Candlestick chart) Biểu đồ dạng đường (Line chart) Dạng biểu đồ từ trước tới thường sử dụng Thị trường chứng khoán, loại biểu đồ dùng cách phổ biến ngành khoa học khác dùng để mô tượng kinh tế xã hội?và loại biểu đồ người dùng thời gian lâu dài Nhưng Thị trường chứng khoán khoa hock kỹ thuật phát triển, diễn biến Thị trường chứng khoán ngày phức tạp loại biểu đồ ngày sử dụng la Thị trường chứng khoán đại Hiện chủ yếu sử dụng Thị trường chứng khoán vào hoạt động thời gian ngắn, khớp lệnh theo phương pháp khớp lệnh định kỳ theo phiên nhiều lần phiên mức độ giao dịch chưa thể đạt Thị trường chứng khoán dùng phương pháp khớp lệnh liên tục.Ưu điểm loại biểu đồ dễ sử dụng, lý sử dụng tất Thị trường chứng khoán khắp giới từ trước tới Hiện loại biểu đồ sử dụng để phân tích Thị trường chứng khốn đại Thị trường chứng khoán đại ngày thường diễn biến phức tạp, mức độ dao động thời gian ngắn với độ lệch cao, dùng loại biểu đồ để phân tích thường mang lại hiệu thấp phân tích Ví dụ dạng biểu đồ dạng đường (line chart): Đồ thị biến động VNIndex (tính đến ngày 18/01/2007 - bsc.com.vn) Hiện Thị trường chứng khoán đại dùng số loại biểu đồ Phân tích kỹ thuật mang lại hiệu cao Bar chart Candlestick chart Biểu đồ dạng then chắn (Bar chart) Ví dụ dạng biểu đồ dạng then chắn (Bar chart): Cổ phiếu General Electric Trên Thị trường chứng khoán đại giới chuyên viên phân tích thường dùng loại biểu đồ phân tích chủ yếu lý tính ưu việt phản ánh rõ nét biến động giá chứng khốn Hai kí tự mà dạng biểu đồ sử dụng là: loại biểu đồ thường áp dụng để phân tích Thị trường chứng khốn đại khớp lệnh theo hình thức khớp lệnh liên tục, độ dao động giá chứng khoán phiên giao dịch tương đối lớn Biểu đồ dạng ống (Candlestick chart) Ví dụ dạng biểu đồ dạng ống (Candlestick chart): Đây dạng biểu đồ cải tiến biểu đồ dạng then chắn (Bar chart), người Nhật Bản khám phá áp dụng Thị trường chứng khoán họ Giờ dần phổ biến hầu hết Thị trường chứng khoán đại toàn giới Dạng biểu đồ phản ánh rõ nét biến động giá chứng khoán thị trường chứng khốn khớp lệnh theo hình thức khớp lệnh định kỳ Hai kí tự mà loại biểu đồ sử dụng là: Phân tích kĩ thuật P.4 Xu thế, Đường xu thế, Kênh Xu Khái niệm xu giới thiệu kĩ phần Lý thuyết Dow Xu gồm có xu giá tăng xu giá giảm Xu giá tăng gồm liên tiếp đỉnh giá cao dần đáy giá cao dần (đỉnh trước cao đỉnh sau đáy trước cao đáy sau) Một xu giá tăng coi trì xuất đáy thấp đáy trước Ngược lại xu giá giảm coi tiếp diễn xuất đỉnh cao đỉnh trước Đường xu Xu giá tăng xu giá giảm nghiên cứu dạng đường xu Với xu giá tăng ta có đường xu giá tăng, đường nối điểm đáy cao dần lên đường xu giảm đường nối đỉnh thấp dần Đường xu kéo dài chí nhiều năm Qui trình vẽ đường xu đơn giản dễ nhầm Điều phải có dấu hiệu chắn xuất xu giá Khi muốn vẽ xu giá tăng ta phải có hai điểm đáy mà đáy sau cao đáy trước Tất nhiên điều kiện cần đủ để vẽ đường thẳng phải có hai điểm, nhiên người ta thường đợi xuất đáy thứ ba cao hai đáy trước đường xu qua đáy (một cách tương đối) Điều có nghĩa đường xu khơng qua đáy thứ ba mà sát, nhìn chung đạt yêu cầu Nhưng đường xu qua đáy coi đường xu xác có độ tin cậy cao Khi đường xu xác nhận độ xác trở nên hữu ích tính xác đảm bảo chắn hướng chuyển động ổn định giá Với xu giá tăng, sau đợt tăng biến động điều chỉnh xuất kéo giá xuống sát đến đường xu không xuống thấp xu thị trường ổn định Đường xu lúc biên thấp dao động giá Tương tự, với thị trường có xu giá giảm đường xu biên cao cho dao động giá Như thế, đường xu xác thị trường biên dao động sở để xác định mức giá mua bán tối đa tối thiểu hợp lý Nếu chuyển động đồ thị vượt lên đường xu giảm xuống đường xu giá tăng dấu hiệu, nói sớm nhất, cho thay đổi xu thị trường Kênh Kênh khoảng giao động giá, giá dao động dải dải gọi kênh Dải dao động xác định hai đường biên đường xu đường kênh (channel line), hai đường song song với Vấn đề xác định hai đường Sau xác định đường xu trên, giả sử với xu giá tăng, ta vẽ đường kênh đường song song với đường xu qua đỉnh giá rõ Nếu lần tăng giá giá tăng đến gần chạm vào đường kênh lại giảm xuống đến gần đường xu khả tồn kênh dao động giá Với xu giá giảm việc vẽ xác định kênh hoàn toàn tương tự, tất nhiên theo hướng ngược lại Mỗi lần giá chạm vào đến gần đường kênh quay trở lại xuống đến đường xu lần kênh kiểm tra thành công Kênh tồn lâu với nhiều lần thử thành cơng vai trò độ tin cậy lớn Kênh sử dụng cho kiếm lời ngắn hạn chí số nhà đầu tư táo bạo sử dụng đường kênh để tiến hành giao dịch ngược hướng với xu thị trường nhằm tìm kiếm khoản lợi lớn cho dù giao dịch ngược hướng thị trường chiến thuật nguy hiểm phải trả giá đắt Khi chuyển động giá thị trường phá vỡ đường xu gây đảo chiều xu thị trường, đường kênh bị chuyển động giá phá vỡ (khi giá vượt ngồi đường kênh) tác động lại hoàn toàn ngược lại: dấu hiệu cho gia tăng sức mạnh xu tại, chí số nhà đầu tư tin tưởng việc giá chuyển động làm đường hỉ số Aroon ứng dụng Tiếp tục loạt viết Phân tích kỹ thuật ( Technical Analysis )Tôi xin giới thiệu bạn công cụ Trader sử dung rộng rãi Đó Aroon 1.Là số kỹ thuật phát triên Tushar Chande năm 1995, sử dụng để xác định xu hướng "chớm nở" cổ phiếu thị trường, tương tự số đảo chiều.Aroon gồm đường, "Aroon up", dùng để đo độ mạnh xu hướng tăng, "Aroon down", để đo sức mạnh xu hướng giảm.Chỉ số nói cho biết thời điểm mà giá tăng điểm, điểm cao thấp xác định giai đoạn đó, tín hiệu đóng vai trò đánh dấu phần vào chiều dài thời gian Cả hai đường nằm vùng 0-100, giá trị tiến tới 100 thể xu hướng tăng xác lập mạnh, gần ngược lại có xu hướng giảm mạnh( Lưu ý khơng có ý định nói dùng Aroon mà xác định xu hướng) đường Aroon dùng để đo sức mạnh xu hướng vòng 14 ngày( thường dùng) Trên thực tế aroon up lên đến 70-100 dự báo xu hướng tăng mạnh Một xu hướng lên xác định aroon up nằm 70, aroon down nằm 30.Nếu Aroon down nằm 70-100, xu hướng giảm mạnh Đường Aroon up thấp, xu hướng tăng yếu,xu hướng giảm mạnh ngược lại.Nếu có hai đường Aroon cắt có tín hiệu đảo chiều, xác lập xu mới.Điểm cao Aroon up gần với tín hiệu tốt, thị trường có xu hướng lên, điểm thấp gần tín hiệu xấu, thị trường có dấu hiệu xuống.( Thay chữ thị trường cho cổ phiếu mà bạn muốn phân tích) 2.Ứng dụng phân tích cho VNINDEX Phần mềm sử dụng : Metastock, số liệu đến ngày 04/05/2007 Nhìn hình vẽ, Aroon đường vàng đỏ theo hình dạng zigzag Trong giai đoạn bùng nổ thị trường, bắt đầu giao đường Aroon, vòng Elip màu trắng Từ ngày 04/01/2007.Thị trường nắm giữ xu hướng tăng mạnh Aroon up mạnh.Giai đoạn tăng mạnh Aroon Up đạt maximum 100, thị trường dao động Aroon up xuống vùng 71(mạnh).Thời kỳ Aroon down không đạt gần minimum 0.5~0.Không đáng kể.VNINDEX giữ tăng mạnh đến tận ngày 16 tháng năm 2007.Khi Aroon up down giao nhau, Aroon up có xu hướng xuống.Thị trường có dấu hiệu xuống Xu hướng giảm xác lập mạnh mẽ đường Aroon up tiệm cận với đáy ngày 30/03/2007 Ngày 04/05/2007,roon up đạt 0, Aroon down đạt 78.57, thị trường xác lập xu hướng giảm mạnh.Tín hiệu thể rõ vài phiên tới Nếu dùng Aroon để xác định Trend khó, thường phải kết hợp nhiều số khác Momentum, MACD, ADX, RSI, Fibonacci cộng thêm Candlestick Ghi :Aroon gần giống với directional movement index (DMI) phát triển bới Welles Wilder hân kỳ hội tụ đường trung bình di động - MACD Công cụ báo MACD Gerald Appel phát triển Điều làm cho công cụ báo hữu dụng kết hợp số nguyên tắc dao động Bạn nhìn qua biểu đồ (ảnh) Đường di động nhanh (gọi đường MACD) chênh lệch hai đường trung bình di động san hàm mũ mức giá đóng cửa (thường 12 26 ngày tuần vừa qua) Đường di động chậm (gọi đường tín hiệu) thường sử dụng trung bình di động san hàm mũ kỳ đường MACD Các tín hiệu mua bán thực chất đưa hai đường cắt Khi đường MACD cắt hướng lên đường tín hiệu chậm tín hiệu mua Khi đường MACD băng xuống đường tín hiệu chậm tín hiệu bán Trong ý nghĩa đó, đường MACD giống cách thức cắt hai đường trung bình di động Tuy nhiên, giá trị đường MACD dao động lên xuống đường zero Đó nơi bắt đầu tương đồng với dao động Tình trạng mua mức thể hai đường nằm cao so với đường zero Tình trạng bán mức hai đường nằm thấp so với đường zero Tín hiệu mua tốt đưa đường giá nằm nhiều đường zero (tức bị bán mức) Những điểm băng lên hay xuống đường zero cách thức khác để tạo tín hiệu mua bán tương ứng, tương tự với kỹ thuật momentum Sự sai lệch xuất xu hướng đường MACD đường giá Một sai lệch âm hay sai lệch thị trường đầu giá xuống xuất đường MACD nằm xa phía đường zero (mua mức) bắt đầu yếu giá tiếp tục xu hướng tăng cao Đó thường lời cảnh báo đỉnh thị trường Khi dùng mắt để nhận định đường support resistance người mua bán thường có xu hướng nhận định hai đường theo ao ước họ Vì lẽ đó, người tập dượt mua bán dễ nhận định đường support, resistance lại khó thành cơng Và có biểu đồ khơng thể tìm đường support resistance cổ phần lên xuống thất thường, bạn phải sử dụng cách nhận diện xu hướng khác: Đường trung bình: Moving average (MA) Đường MA đường vẽ theo khơng có giao động ngày Lợi ích giúp bạn nhận định xu hưóng (trendline) q khứ biểu đồ Nhưng chịu khó tìm hiểu phân tích MA rõ ràng cho bạn nhiều thông tin quý giá, giúp bạn ước đoán mua, chờ bán cổ phiếu Bạn cần phải nhận biết phương pháp tính tốn MA để sử dụng cách hiệu Đơn giản cách tính đường trung bình đơn giản (Arithmetic Moving Average hay Simple Moving Average) Cách tính toán kiểu lấy tổng số giá cổ phần giai đoạn thời gian chia ngày theo công thức sau : p = price = giá cả, thường giá cuối ngày ; fixing price, người ta tính giá cao (+high) , thấp (+low), hay lúc mở (open) ngày n= period = giai đoạn mua bán, thông thường ngày Bảng số cho bạn cách tính tốn MA5 (đường trung bình ngày) Phiên Giá MA MA 25 28 31 27 22 giao cuối dịch ngày 10 18 26,60 19 25,20 21 23,40 20 21,40 10 22 20,00 11 23 20,00 23,30 12 25 21,00 23,10 13 23 22,20 22,80 14 21 22,60 22,00 15 20 22,80 21,40 16 18 22,40 21,20 17 17 21,40 21,20 19,80 21,00 Phép tính dễ lấy tổng số giá niêm yết cuối ngày (fixing) ngày chia cho mức giá trung bình ngày thứ (25+28+31+27+22) : = 26,60 Còn muốn tính đường trung bình 10 ngày (MA10) bạn lấy tổng số giá 10 ngày chia cho 10 mức giá trung bình ngày 11 Nếu bạn muốn tính số trung bình ngày thứ 12 bạn loại bỏ giá niêm yết ngày thứ thêm vào giá niêm yết ngày thứ 11 chia tiếp cho 10 Vì đường trung bình thay đổi liệu theo phiên giao dịch, bỏ giá ngày đầu tiên, thêm vào ngày cuối nên người ta gọi đường trung bình biến đổi đường trung bình lưu động (Moving Average) Cách sử dụng MA: Công dụng tối ưu MA không ghi lại giao động cưa ngày mà tạo đường gần thẳng để bạn nhận định xu hướng đường giá khứ bạn xem biểu đồ Nhiều người tỷ phú Soros-cây đại thụ phái đầu bảo rằng: Giá cổ phần không phản ảnh với kinh tế cơng ty Nó ln giao động mức cao thấp hơn? Nếu muốn khai thác MA để mua bán chứng khốn phải chấp nhận giả thuyết lúc rằng: MA mức giá thực cơng ty đường trung bình khoảng cao thấp Người ta dùng MA 200 cho công việc mua bán dài hạn, MA 50 để biết xu hướng mua bán thời gian tương đối Còn MA 5, MA 13 ưu tiên cho người muốn mua bán thời gian ngắn, kiểu swing hay day trading Theo quy luật thông thường, mà giá cao đường MA bạn nên mua vào MA cho ta dấu hiệu cổ phiếu tăng tưởng trung bình, phe đầu tư tin tưởng vào cổ phần lên Đường MA xem đường Support Bản vẽ cho bạn thấy trường hợp mà bạn nên mua vào bạn mua nên tiếp tục chờ cho cổ phần lên tiếp tục cổ phần thay đổi xu hướng, có nhiều hội lên xuống: 1) Sau đường MA (đường chấm đen) xuống thời gian, lệch ngang mà đường giá (đường đen đậm) xuyên lên đường MA Cổ phần ngược xu hướng, lên giá sau thời gian rớt giá 2) Đường giá xuyên qua đường MA hai có xu hướng lên Cổ phần tăng tốc độ, lên giá nhiều bình thường 3) Khi đường giá rơi xuống, chạm không xuyên qua đường MA Cổ phần bị giảm tốc độ, nhẹ, không đáng kể 4) Khi đường giá xuyên qua đường MA, đường MA xu hướng lên rõ rệt Cổ phần giảm tốc độ nhìn chung, xu hướng lên 5) Khi đường giá rơi xa đường MA Cổ phần bị bán đà, trở nên khan ngưòi muốn bán trở thành người muốn mua, đảo ngược tình thế, leo lên lại đến đường MA Nhưng trường hợp nguy hiểm kinh doanh chứng khốn có câu: Khơng nên chụp dao rớt Dù người ứng dụng kỹ thuật cuối có lợi nhuận nhiều cách khác, khuyên tập mua bán chứng khoán đừng dùng kỹ thuật thứ năm để lao vào phi vụ Bạn phải kết hợp nhiều loại phân tích kỹ thuật khác, thơng tin kinh nghiệm thân có hy vọng nắm nhiều phần thắng Ngược lại, giá rớt xuống thấp đường MA nên bán hết, bán phần dùng hình thức mua trước bán sau (short) Lúc đường MA cho ta dấu hiệu cổ phiếu xuống, phái đầu tư tin tưởng có nguy xuống thêm Mức giá rớt mức trung bình mà khơng biết rớt đến đâu Đường MA xem đường Resistance Bản đồ cho bạn dấu hiệu mà bạn nên bán bán khống cổ phần hết xu hướng lên mà bắt đầu rớt giá 1) Sau thời gian lên, đường MA lệch ngang Đường giá lại xuyên xuống đường MA Biểu đồ cho ta thấy giá bị chựng lại rớt xuống 2) Khi đường MA xuống mà đường giá xuyên qua đường MA Đây tình trạng cổ phiếu rớt giá lẹ 3) Khi đường giá chạm không xuyên qua đường MA., cổ phiếu chạm đường resistance mà không vượt qua 4) Khi đường giá xuyên qua đường MA đường MA xu hướng xuống 5) Nếu giá cổ phần lên xa đường MA người ta khuyên bạn nên bán cổ phần tự điều chỉnh làm rớt giá cổ phần, bạn hội bán nó mức cao Nhưng theo chúng tơi nghĩ, bạn không nên bán mà nên đặt lệnh stop loss gần sát với giá niêm yết Nếu cổ phần tự điều chỉnh cổ phần bạn bán đi, bạn chút đỉnh lợi nhuận lên tiếp hội sinh sôi nảy nở cho bạn nhiều tiền Còn cách khác bán phần cổ phiếu, lấy tiền gốc để số cổ phiếu lại làm phần lời Khuyết điểm MA Bạn khai thác cách mua bán dựa vào MA cổ phiếu có xu hướng tăng rớt rõ ràng điều đặn, lưng chừng luồng giá (channel) MA cho bạn dấu hiệu sai lầm, bắt bạn bán mua liên liên mà không kiếm lợi nhuận đáng kể Bởi người ta khuyên giá hay MA 3% bạn nên mua hay bán Khuyết điểm thứ hai MA dấu hiệu mua bán biều đồ có xu hướng hẳn hòi Những sử dụng MA mà khơng kèm thêm cách phương pháp dự đoán khác AT người hội mua cổ phiếu giá thấp nhất, bán mức giá cổ phiếu cao trước, trước ngược xu hướng Cách tính tốn q đơn giản có khuyết điểm cho người mua bán ngắn hạn, giá niêm yết ngày gần quan trọng hơn ngày xa xưa Để bù lấp khiếm khuyết này, người ta dùng phép tính khác, Weighted Moving Average- EMA (đường trung bình gia quyền?) Giá Weighted Tổng niêm yết số 25 25 28 56 31 93 27 108 110 Tổng 15 392 số 392 26,13 : 15 = Với cách tính đồ đây, với phép tính WMA ngày thứ có hiệu lực 1/5 ngày thứ WMA5 = {(1x25) + (2x28) + (3x31) + (4x27)+(5x22)} /15 Công thức : Nhưng có người chưa hài lòng với hai phép tính trên, người ta lại có thêm phép tính đường trung bình lũy thừa: Exponential Moving Average (EMA) Chúng ta xem WMA đặc biệt Đặc điểm EMA cho dấu hiệu mua bán sớm đường trung bình khác Bù lại, cho ta tin hiệu sai lầm người ta dùng đường MA đơn giản để mua bán dài hạn, chậm trể chắn Cross-over Có cách sử dụng so sánh hai đường MA, ngắn hạn dài hạn Khi hai đường MA gặp giao điểm (cross over) người ta chia làm hai loại: Golden cross death cross Khi bạn tung cầu lên không, cầu chậm dần, đứng n khơng tích tắc giây rớt xuống Đường MA ngắn hạn coi cầu, vượt qua đường MA dài hạn bạn cho cổ phần lên Giao điểm vàng ,golden cross, đường MA ngắn hạn cắt vượt qua đường MA dài hạn Lúc lúc bạn nên mua hay tiếp tục giữ cổ phần Khi đường MA ngắn hạn cắt ngang rớt xuống đường MA dài hạn bạn coi cổ phần rớt trở thành death cross, giao điểm chết Bạn nên bán bán khống Nhiều người cho dùng cross over q muộn màng, khơng mua bán lúc, nên bạn dùng để kiểm chứng đường xu hướng mà MACD: Moving Average Convergence Divergence MACD cách phân tích có khả cho bạn biết thời điểm cổ phần đảo ngược xu hướng Nó cho dấu hiệu để người đầu tư ngắn hạn mua bán thời điểm sớm cách phân tích khơng thể bỏ qua phân tích kỹ thuật Theo biểu đồ chia làm hai phần, thứ đường giá theo kiểu barchart Phần biểu đồ MACD gồm có đường MACD tính theo giao động hai đường EMA (màu xanh) với đường dấu hiệu ; signal (màu đỏ) Thông thường EMA 12, EMA 26, đường signal EMA9 Khi đường MACD (xanh) cao đường signal (đỏ) lúc nên mua Cổ phần lên Khi đường MACD rớt thấp đường signal xuống lúc nên bán Cổ phần xuống Khi đường MACD đường signal gần hay giao bạn nên ý báo hiệu thay đổi xu hướng (convergence) Ngược lại hai đường cách rời lúc theo xu hướng có sẵn, bạn yên tâm chờ giữ cổ phần sở hữu (divergence) Nếu bạn dùng dạng nhận định AT EMA, MACD? bạn khai thác khía cạnh biểu đồ Người mua bán dựa AT hiệu phải khai thác nhiều cách nhận định tổng hợp với như: Bollinger band, candelstick, support, resistance? cho họ nhìn biểu đồ với nhiều góc cạnh Họ giải mã xu hướng cổ phần ước đoán thời điểm (timing) cho phép họ mua bán xác Thắng lợi thuộc nhanh nhẹn, nhạy bén, biết phân tích tổng hợp, vận dụng yếu tố khách quan có sẳn phục vụ cho mục đích Dù khơng phải hồn tồn, MA, WMA EMA va MACD trụ cột cách dự đốn phương pháp phân tích kỹ thuật Nếu bạn sử dụng kèm theo vài cách dự đốn AT khác bạn tiên đốn mua bán với tỷ lệ thành cơng nhiều mua bán` RSI (Relative Strength Index) Chỉ số RSI giải vấn đề dịch chuyển bất thường giải nhu cầu biên độ giới hạn không đổi Chỉ số RSI xác định theo công thức sau: RSI = 100 - 100/(1+RS) RS = Trung bình giá đóng cửa tăng x ngày/Trung bình giá đóng cửa giảm x ngày Số ngày sử dụng tính tốn 14 ngày theo đồ thị hàng ngày; sử dụng đồ thị tuần số ngày 14 tuần Để xác định giá trị trung bình lên, cộng tổng số điểm đạt ngày giá tăng 14 ngày chia tổng số cho 14 Để xác định giá trị trung bình xuống, cộng tổng số điểm bị 14 ngày giá giảm chia lại cho 14 Sau cường độ tương đối - RS? xác định cách chia trung bình giá tăng cho trung bình giá giảm Giá trị RS sau đưa vào cơng thức tính RSI Số lượng ngày thay đổi cách thay đổi giá trị x Ví dụ minh họa: Đường RSI (sử dụng RSI 14 ngày) trường hợp lấy mức biên 80 (overbought) 20 (eoversold), biểu đồ cho thấy RSI xuống gặp mức 80 giá vượt mức trước bạn nên mua giá rớt xuống tới lúc mà đường RSI chạm mức 30 ( nên chọn 30 thay cho 20 trường hợp này) Tuy nhiên để rõ cần kết hợp với đường Stochastic Oscillator hay ADX Sử dụng RSI hệ thống mua bán (trading system): Các mức RSI: 70% (thường dùng 80%) mức mà nhà đầu tư bán nhiều (overbought), 30% (thường dùng 20%) mức mà nhà đầu tư mua nhiều (oversold) Mua thị trường mức oversold bán thị trường overbought lưu ý áp dụng điều cho thời kỳ biến động hình thành xu hướng khơng EMA vai trò đường hỗ trợ hay kháng cự (support or resistance) Mua RSI tăng lên EMA bán RSI rơi xuống EMA EMA tính hiệu trễ thường đưa tín hiệu mua vượt qua thời kỳ uptrend Bullish divergence (tín hiệu phân kỳ mua): tín hiệu mua đường giá xuống RSI tăng, tương tự bearish divergence (tín hiệu phân kỳ bán): tín hiệu bán đường giá tăng đường RSi lại giảm Mặt hạn chế phân kỳ (divergence) chúng cố gắng báo trước xu hướng đảo chiều thay xác định theo xu hướng Dạng đồ thị: xu hướng, kháng cự/hỗ trợ, tam giác (triangles), đầu-vai (head and shoulders) áp dụng RSI giống đường dẫn cho giá Cái dở dạng đồ thị: xu hướng, tam giá quan điểm cá nhân phụ thuộc vào chủ quan traders nên sử dụng trading system Bố cục RSI Bollinger Bands: Chúng ta áp dụng Bollinger Bands (BB) để nghiên cứu báo RSI Tín hiệu mua xảy RSI rớt xuống dải BB (lower BB), tín hiệu mua xuất RSI tăng vượt qua dải BB (upper BB) Đây báo tương phản xu hướng cần phải sử dụng thêm vài lọc xu hướng Chúng ta thêm vào báo MACD vào lọc xu hướng sau: MACD > xu hướng lên Hình minh họa: Fibonnacci Vài nét lịch sử: Leonardo Fibonacci da Pisa sinh năm 1170 gia đình mẹ cơng chức nhà nước bố thương gia Ông lên nhà toán học xuất chúng ghi nhớ với việc phát dãy số Fibonacci Sau chuyến đến Egypt, Fibo xuất sách toán học tiếng, ơng đề cập đến chuỗi số mà sau gọi dãy số Fibo: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 >> vô Điểm đặc biệt thứ dãy Fibo cộng số dãy với số đứng liền kề trước đó, nhận số Ví dụ: 3+5 = vô Điểm đặc biệt thứ hai là: sau vài số dãy số, chia số dãy cho số đứng liền kề sau đó, giá trị nhận 0.618 chia cho số liền kề thứ sau đó, giá trị nhận 0.382 Ví dụ: 34/55 = 0.618; 34/89 = 0.382 Trong giao dịch, dừng lại mức 0.382 mà không quan tâm đến tỉ số nhỏ Việc tính tốn vẽ mức Fibo thực công cụ vẽ đồ thị Ba tỉ số Finonacci sử dụng là: 0.382, 0.5, 0.618 Vậy làm sử dụng tỉ số giao dịch hàng ngày Trong xu tăng giá, xác định khoảng cách điểm A điểm B điểm A điểm thấp (cực tiểu) gần Trong xu giảm giá, xác định khoảng cách điểm A điểm B điểm A điểm cao (cực đại) gần Dưới đồ thị JPY/USD Điểm A có mức giá 119.09 điểm B 123.16 Khoảng cách A B 4.07 ta có 38.2% 4.07 1.55 Lấy 123.16 (điểm B) trừ 1.55 ta 121.61 Đó mức giá 38.2% retracement Làm tương tự trên, 50% retracement 121.13 61.8% retracement 120.68 Ví dụ với đồ thị Dow Jone, điểm A 7916.08 điểm B 7877.70 Khoảng cách A B 38.38 ta có 61.8% 38.38 23.72 Cộng 7.877.70 (điểm B) với 23.72 ta 7901.42 Đó mức giá 61.8 % retracement Điểm khác biệt xu tăng giá giảm giá cộng tỉ số Fibonacci với mức giá B trường hợp tăng giá trừ trường hợp giảm giá Điều ngạc nhiên mức hỗ trợ kháng cự chứng khoán thường xảy mức Fibonacci Đó lí traders thường sử dụng kỹ thuật cho việc phân tích dự đốn Ngồi ra, lí khác mức Fibonacci thường trùng hợp với thứ tự tự nhiên thị trường Vậy làm để sử dụng kĩ thuật này: trước hết phải xác định xu thị trường Tiếp đó, sau phát retracement sửa xuất hiện, tiến hành tính mức retracement Sau đó, tham gia thị trường mức 38.2% retracement đặt mức thua lỗ (stop loss) sau mức 61.8% retracement Nếu cảm thấy chênh lệch mức 38.2% 61.8% lớn rủi ro, ta rút ngắn khung thời gian lại, sử dụng kỹ thuật tương tự mức thua lỗ nhỏ ... kỹ thuật tam giác cân Nói chung hình mẫu tam giác xem xét hình mẫu dạng tiếp tục xu thị trường hình mẫu củng cố xu Tuy nhiên, đơi đánh dấu đảo ngược khuynh hướng Nói chung hình mẫu kỹ thuật tam... báo thị trường chứng khốn hay chí trở thành hướng dẫn chung cho nhà đầu tư Những ghi chép nói lên ơng muốn lý thuyết thành thước đo biến động chung thị trường Dow thành lập Dịch vụ thông tin tài... hết, quan tâm đến số trung bình thị trường Nhìn chung giá, chứng khốn tất công ty lên xuống, nhiên số cổ phiếu lại chuyển động theo hướng ngược lại xu chung cổ phiếu khác cho dù vài ngày vài tuần
- Xem thêm -

Xem thêm: phan tich chung khoang, phan tich chung khoang