Lồng ghép liên văn hóa vào giảng dạy tiếng anh ở trường phổ thông ở trà vinh, việt nam tt

29 95 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 19/09/2019, 06:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ CHÂU THỊ HOÀNG HOA LỒNG GHÉP LIÊN VĂN HÓA VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG Ở TRÀ VINH, VIỆT NAM MÃ SỐ: 14 01 11 LUẬN ÁN TIẾN SĨ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH HUẾ, 2019 Cơng trình hồn thành tại: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế Người hướng dẫn khoa học: PGS TS Trương Viên Phản biện 1: GS TS Nguyễn Hòa Phản biện 2: PGS TS Nguyễn Văn Long Phản biện 3: PGS TS Nguyễn Quang Ngoạn Luận án bảo vệ Hội đồng chấm luận án cấp Đại học Huế, họp tại: Số 03, Lê Lợi, Thành phố Huế Vào hồi ngày tháng năm 2019 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: Thư viện Quốc gia Thư viện trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế, Số 57, Nguyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế TUYÊN BỐ TÁC QUYỀN Tôi xin tuyên bố luận án tiến sĩ có tên “ LỒNG GHÉP LIÊN VĂN HĨA VÀO GIẢNG DẠY TIẾNG ANH Ở TRƯỜNG PHỔ THƠNG Ở TRÀ VINH, VIỆT NAM” để nộp cho khóa học Tiến sĩ Giáo dục kết nghiên cứu Nghiên cứu không nộp cho trường khác để học bậc Theo biết, luận án không chứa tài liệu xuất viết người khác ngoại trừ tài liệu tham khảo liệt kê Huế, 2019 Châu Thị Hồng Hoa TĨM LƯỢC Lồng ghép văn hóa việc dạy ngoại ngữ không đưa nội dung văn hóa vào học kỹ ngơn ngữ mà kèm theo hoạt động ngơn ngữ liên văn hóa thích hợp để người học giao tiếp xã hội phản tỉnh vấn đề văn hóa Trên sở đó, luận án (1) khảo sát tình hình lồng ghép văn hóa giảng dạy Tiếng Anh trường phổ thông (2) thử nghiệm đề xuất đường hướng tích hợp liên văn hóa việc áp dụng mơ hình IcLLT với bước kiến tạo – kết nối – giao tiếp – phản tỉnh – mở rộng (construction – connection – interaction – reflection - extension) để đa dạng hóa hoạt động lồng ghép liên văn hóa hướng đến xây dựng lực liên văn hóa (IC) cho người học Nghiên cứu thiết kế dạng nghiên cứu hành động với hai giai đoạn: xác định vấn đề đề xuất hướng giải Giai đoạn 1, hay giai đoạn tiền hành động, khảo sát tình hình lồng ghép liên văn hóa trường phổ thông Trà Vinh, Việt Nam Cụ thể là, giai đoạn tìm hiểu nhận thức thực hành tích hợp liên văn hóa giáo viên qua phản hồi 101 giáo viên tiết dự lớp Giai đoạn 2, hay giai đoạn hành động, thử nghiệm áp dụng mơ hình IcLLT để dạy hai lớp khác nhau: lớp học Tiếng Anh chương trình thí điểm (lớp 10E) gồm giáo viên 22 học sinh lớp lại học Tiếng Anh chương trình (lớp 10C) gồm giáo viên 32 học sinh Tính khả thi mơ hình IcLLT phản ánh qua nhận xét tham gia nhóm học sinh giáo viên nói qua hai học Communication and Culture (sách thí điểm) hai học kỹ (sách bản) qua (1) dự giờ, (2) phiếu đánh giá học sinh, (3) vấn giáo viên Kết Giai đoạn cho thấy giáo viên sẵn sàng lồng ghép văn hóa vào việc dạy Tiếng Anh để hỗ trợ việc học ngoại ngữ xây dựng kiến thức văn hóa, chưa phát triển lực liên văn hóa cho người học Thật vậy, thực hành lồng ghép liên văn hóa giáo viên thiên truyền đạt kiến thức văn hóa dạy nội dung văn hóa sách giáo khoa Ở Giai đoạn 2, tính khả thi mơ hình giáo viên học sinh cơng nhận Giáo viên xác định mục tiêu liên văn hóa thiết kế hoạt động ngơn ngữ liên văn hóa tương ứng Qua đó, học sinh giao tiếp xã hội phản tỉnh mức độ khác So với học kỹ chương trình cở bản, học Communication and Culture tương thích với mơ hình IcLLT có nội dung văn hóa gắn với văn hóa cụ thể Tuy nhiên, hai loại học cần điều chỉnh để hướng đến xây dựng kỹ liên văn hóa cho người học cách hiệu Từ đó, đề tài khẳng định diện nội dung văn hóa văn hóa cụ thể sách giáo khoa, ghi nhận mục tiêu liên văn hóa giáo án giáo viên vai trò chủ động người học việc tương tác xã hội phản tỉnh yếu tố quan trọng làm nên thành cơng việc áp dụng mơ hình IcLLT CHƯƠNG 1.1 Giới thiệu Tiếng Anh ngôn ngữ ưa chuộng giao tiếp quốc tế Nó xem ngoại ngữ (FL) hay ngôn ngữ thứ hai (L2) nhiều người lựa chọn học tập (Graddol, 2006; Lê Văn Canh, 2004) Thật vậy, người nói tiếng Anh FL hay L2 nhiều người nói tiếng Anh tiếng mẹ đẻ (Crystal, 2004) Trong giao tiếp liên văn hóa tiếng Anh, văn hóa ngữ người giao tiếp cần tôn trọng Theo Philipsen (2002), giao tiếp bị ràng buộc yếu tố cá nhân cộng đồng văn hóa Đó lý bên cạnh lực giao tiếp (CC), việc phát triển lực liên văn hóa (IC) mục tiêu quan trọng việc dạy tiếng Anh để người học giao tiếp hiệu phù hợp với người đến từ văn hóa khác 1.2 Lý chọn đề tài Để đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế khu vực (ASEAN), việc giảng dạy tiếng Anh ngoại ngữ (EFL) Việt Nam đảm nhận sứ mệnh góp phần xây dựng lực liên văn hóa cho người Việt để thật trở thành cơng dân tồn cầu Thật vậy, mục tiêu chương trình Tiếng Anh hướng người học xây dựng lực giao tiếp độc lập tự tin môi trường đa ngơn ngữ đa văn hóa (MOET, 2012) Bằng chứng nội dung liên quan đến văn hóa khác văn hóa nước nói tiếng Anh, văn hóa Việt Nam văn hóa nước khác lồng ghép vào giáo trình Tiếng Anh lớp 10, 11, 12 (MOET, 2014a) Hơn nữa, vai trò người thầy việc triển khai giáo trình để đạt mục tiêu sư phạm nêu quan trọng họ trực tiếp giảng dạy hiểu rõ học sinh nhất, từ hứng thú, động lực, đến sắc văn hóa cá nhân học sinh Đường hướng giao tiếp (CA) hay Phương pháp dạy học giao tiếp (CLT) xem phương pháp dạy Tiếng Anh chủ đạo giáo dục phổ thông Việt Nam Dù CLT không xem nhẹ vai trò văn hóa dạy ngoại ngữ trọng phát triển CC (Richards, 2006) Trong thành tố CC, lực ngôn ngữ xã hội (sociolinguistic competence) thường cho có liên quan đến IC lực giao tiếp liên văn hóa (ICC), Byram (1997) cho lực ngôn ngữ xã hội khuyến khích người học sử dụng ngơn ngữ theo chuẩn mực văn hóa ngữ hướng đến tiêu chuẩn liên văn hóa xây dựng sở thỏa thuận chung giao tiếp liên văn hóa Các nhà nghiên cứu ủng hộ việc giảng dạy liên văn hóa (Byram, 1997; Crozet, Liddicoat & Lo Bianco, 1999; Deardorff, 2006; Liddicoat, 2002; Liddicoat & Scarino, 2013; Newton, Yates, Shearn, & Nowitzki, 2010; Newton, 2016) cho IC có yếu tố cấu thành khung phát triển riêng không kết ngẫu nhiên q trình dạy ngoại ngữ Bởi vậy, tích hợp liên văn hóa vào dạy ngoại ngữ cần có phương pháp giảng dạy bổ sung CLT để xây dựng lực liên văn hóa cho người học cách tồn diện 1.3 Mục đích nghiên cứu câu hỏi nghiên cứu Nhằm đa dạng hóa hoạt động tích hợp dạy liên văn hóa dạy ngoại ngữ với tiêu chí phù hợp với nguyên tắc cốt lõi CLT, nghiên cứu hướng đến hai mục đích: (1) tìm hiểu xác định vấn đề (có thể có) việc tích hợp văn hóa vào việc dạy tiếng Anh (2) đề xuất cách thức tích hợp liên văn hóa dạy học Tiếng Anh cách khả thi để đa dạng hóa hoạt động giảng dạy giáo viên xây dựng IC/ ICC cho người học Những vấn đề cụ thể hóa câu hỏi nghiên cứu sau đây: Câu hỏi 1: Giáo viên phổ thơng trung học có nhận thức thực hành việc lồng ghép văn hóa vào việc dạy Tiếng Anh? - Giáo viên có nhận thức vai trò cách thức lồng ghép văn hóa vào việc giảng dạy Tiếng Anh? - Giáo viên lồng ghép văn hóa vào việc giảng dạy Tiếng Anh nào? - Giáo viên có mối bận tâm mong đợi việc lồng ghép văn hóa vào việc giảng dạy Tiếng Anh? Câu hỏi 2: Việc áp dụng mơ hình IcLLT vào việc lồng ghép văn hóa vào giảng dạy Tiếng Anh khả thi mức độ nào? - Bằng cách mô hình IcLLT áp dụng để dạy Communication and Culture sách thí điểm học kỹ sách (Tiếng Anh lớp 10)? - Giáo viên có phản hồi việc áp dụng mơ hình IcLLT? - Học sinh có phản hồi việc áp dụng mơ hình IcLLT? 1.4 Giới hạn đề tài Thứ nhất, nhận thức thực hành dạy liên văn hóa giáo viên Tiếng Anh hiểu sau Như phần nhận thức (perceptions), nhận định (beliefs) giáo viên nghiên cứu đánh đồng với vai trò việc tích hợp liên văn hóa vào giảng dạy Tiếng Anh; đó, mối liên hệ ngơn ngữ văn hóa chưa khai thác thỏa đáng việc giảng dạy tiếng Anh phổ thông chưa đủ chuyên sâu Thực tiễn lồng ghép liên văn hóa giáo viên phản ảnh qua sáu tiết dự nên khó mang tính đại diện cho tình hình chung tỉnh Thứ hai, ba yếu tố có ảnh hưởng đến việc lồng ghép liên văn hóa giáo viên đề cập: (1) trình độ chuyên môn, (2) kinh nghiệm quốc tế, (3) kinh nghiệm giảng dạy (đối với giáo trình giảng dạy) Các yếu tố khác, chẳng hạn IC thâm niên giáo viên khơng nghiên cứu việc đo IC nghiên cứu ảnh hưởng tuổi tác việc dạy học liên văn hóa phức tạp nhạy cảm Thứ ba, thử nghiệm phương pháp liên văn hóa thực thời gian ngắn với số người tham gia hạn chế, có hai học cho nhóm học sinh lớp 10 (2 nhóm) Cụ thể, việc áp dụng mơ hình giới hạn hai học kỹ (Nói Đọc) giáo trình chuẩn/cơ (MOET, 2006a) hai học Communication and Culture giáo trình thí điểm Tính khả thi mơ hình IcLLT đánh giá dựa vào khả điều chỉnh bốn qua phản hồi (responses) giáo viên học sinh Trong đó, phản hồi hiểu tham gia (engagement) ý kiến đánh giá (evaluation) việc triển khai IcLLT) 1.5 Ý nghĩa đề tài Nghiên cứu mong đợi mang lại kết sau Một là, trước thềm đổi giáo dục với cơng nhận vai trò tích cực liên văn hóa giảng dạy Tiếng Anh, việc nghiên cứu nhận thức thực hành giảng dạy liên văn hóa giáo viên cung cấp thông tin nhà quản lý đánh giá tình hình xác thực Hai là, giáo viên học sinh tham gia đề tài nâng cao nhận thức vai trò văn hóa giảng dạy tiếng Anh Ba là, việc thử nghiệm mơ hình lồng ghép liên văn hóa giúp giáo viên đa dạng hóa hoạt động khai thác nội dung liên văn hóa sách giáo khoa Nói chung, nghiên cứu hy vọng đóng góp hiệu việc lồng ghép liên văn hóa; từ góp phần cải cách giảng dạy tiếng Anh phổ thông CHAPTER CƠ SỞ LÝ LUẬN 2.1 Định nghĩa văn hóa Văn hóa nhận dạng khác Liddicoat (1997) cho văn hóa khơng kiện sản phẩm hay thơng tin vật, mà hành động hiểu biết cộng đồng Liddicoat, Papademetre, Scarino Kohler (2003, tr 45) định nghĩa văn hóa “một hệ thống phức tạp khái niệm, thái độ, giá trị, niềm tin, quy ước, hành vi, tập quán, nghi lễ lối sống người tạo nên văn hóa đó, sản phẩm tổ chức mà họ tạo ra” Ủng hộ quan điểm văn hóa Liddicoat cộng (2003), Browett (2003) Sewell (2005) cho văn hóa có tính động, ln thay đổi tập quán, hành vi, tín ngưỡng, giá trị nhóm văn hóa người Tiếp nhận quan điểm Liddicoat cộng (2003), Browett (2003) Sewell (2005), luận án cho văn hóa bao gồm hệ thống phức tạp thay đổi khái niệm, thái độ, giá trị, niềm tin, quy ước, hành vi, thực tiễn, nghi lễ, lối sống, đồ tạo tác, tổ chức cộng đồng định Trong giáo dục liên văn hóa, thuật ngữ liên quan đến văn hóa cultureimplicit culture-explicit biết đến văn hóa cụ thể (culture-specific) culture-implicit văn hóa chung (culture-general) (Đinh Ngọc Thủy, 2016; Paige et al., 2003) Nội dung văn hóa gắn với văn hóa (một) nhóm văn hóa cụ thể culture-explicit; nội dung văn hóa chung, khơng gắn với văn hóa (một) nhóm văn hóa cụ thể culture-implicit Nghiên cứu thống với phân loại nội dung văn hóa (culture content/cultural input) gồm văn hóa cụ thể (có thể xác định được) văn hóa chung (khơng xác định được) bàn luận diện văn hóa buổi học thơng qua dự tiêu chí để lựa chọn học để áp dụng mơ hình IcLLT sách giáo khoa 2.2 Năng lực liên văn hóa lực giao tiếp liên văn hóa Định nghĩa phân biệt IC ICC vấn đề phức tạp nghiên cứu văn hóa giáo dục liên văn hóa Theo Byram (1991, 2012), Byram et al (2002), Fantini (2006), nghiên cứu sử dụng IC ICC riêng biệt Vì IC khả giao tiếp hiệu phù hợp giao tiếp liên văn hóa, sử dụng tiếng mẹ đẻ; đó, ICC dùng để khả giao tiếp hiệu phù hợp giao tiếp liên văn hóa, sử dụng ngơn ngữ khác ngồi tiếng mẹ đẻ Tuy ICC không đơn giản kết hợp IC với CC, chấp nhận nghiên cứu để tập trung bàn IC thảo luận có liên quan đến cách thức giáo viên xây dựng IC cho học sinh bên cạnh CC 2.3 Cấu trúc mơ hình cấu tạo IC Nghiên cứu vận dụng mơ hình IC theo đề xuất Byram (1997), Fantini (2000), Liddicoat (2002) Byram Zarate (1997) phát triển mơ hình IC dựa năm thành tố lực - five - savoirs: (1) savoir être – thái độ, (2) savoirs – kiến thức, (3) savoir comprendre – kỹ nhận biết liên hệ, (4) savoir apprendre/faire – kỹ khám phá tương tác, (5) savoir s’ engager – nhận thức văn hóa sâu Mặc dù mơ hình Byram (1997) chấp nhận rộng rãi Châu Âu, số hạn chế Mơ hình khơng nói rõ chiều phát triển thành tố, mức độ liên quan tác động qua lại thành tố (Scarino, 2009; Matsuo, 2015) Ngồi ra, khơng nêu rõ mối quan hệ ngơn ngữ văn hóa (Liddicoat & Scarino, 2010; Risager, 2007) Mơ hình ICC Fantini (2000) gồm nhiều thành tố: (1) số đặc điểm tính chất, (2) ba lĩnh vực, (3) bốn thành tố, (4) thông thạo ngôn ngữ, (5) cấp độ đạt trình độ cao lâu dài Trong đó, bốn thành tố IC kiến thức, thái độ, kỹ năng, nhận thức thơng thạo ngơn ngữ góp phần nâng cao ICC cách đáng kể So với Byram (1997), mơ hình ICC Fantini (2000) có tính vượt trội khắc phục hạn chế đề cập mối liên hệ ngôn ngữ văn hóa phát triển thành tố IC Chính vậy, mơ hình Fantini (2000) tính phổ quát thành tố cấu tạo IC chấp nhận mơ hình IC luận án Như vậy, theo Byram (1997) Fantini (2000) nghiên cứu cho phát triển IC trình tiến triển bốn thành tố có liên quan: kiến thức, thái độ, kỹ năng, nhận thức; lực văn hóa người xứ không tiêu chuẩn giao tiếp liên văn hóa 2.4 Các đường hướng tích hợp văn hóa vào giảng dạy ngơn ngữ Khảo lược tích hợp văn hóa vào dạy ngoại ngữ, Liddicoat (2004) Liddicoat cộng (2003) đề cập bốn đường hướng chính: culture as high culture, culture as area study, culture as societal norms, culture as practice Trong bốn đường hướng trên, culture as practice áp dụng phổ biến Điểm mạnh culture as practice trọng phát triển kinh nghiệm sống thực hành văn hóa ngữ dạy kiện văn hóa ngữ, nhằm giúp người học chuẩn bị kỹ thực hành văn hóa Tuy nhiên, đường hướng bị phê phán xem nhẹ vai trò lực văn hóa ngơn ngữ thứ (Crozet et al., 1999) Cho nên, Crozet cộng (1999) đề xuất intercultural language teaching approach để xây dựng IC cho người học theo ba hướng sau: (1) dạy mối liên hệ ngơn ngữ văn hóa, (2) so sánh ngơn ngữ văn hóa thứ với ngơn ngữ văn hóa thứ hai, (3) khám phá văn hóa Trong ba hướng này, khám phá văn hóa đóng vai trò quan trọng Crozet cộng (1999) tin IC thụ đắc thơng qua hoạt động ngơn ngữ liên văn hóa lớp học Tuy nhiên, việc tổ chức hoạt động lớp học để hỗ trợ thụ đắc liên văn hóa mơi trường dạy EFL Việt Nam cần có nghiên cứu riêng biệt Dưới ánh sáng Kiến tạo văn hóa xã hội (Sociocultural Constructivism) (Vygotsky, 1978) xu hướng có ảnh hưởng lớn giáo dục liên văn hóa Crozet et al (1999), Liddicoat cộng (2003), Liddicoat Scarino (2013) Newton cộng (2010), luận án tán thành với quan điểm IC thụ đắc phát triển thông qua tham gia trực tiếp cá nhân vào tương tác liên văn hóa xã hội suy xét cẩn trọng/ (critical reflection) 2.5 Cấu trúc dạy học liên văn hóa 2.5.1 Mơ hình dạy học ngơn ngữ liên văn hóa Liddicoat cộng (2003) Liddicoat Scarino (2013) đề xuất năm nguyên tắc dạy ngơn ngữ liên văn hóa (Intercultural Language Learning, IcLL), bao gồm kiến tạo - active construction, kết nối - making connections, tương tác/giao tiếp - social interaction, phản tỉnh/suy xét - reflection, trách nhiệm responsibility Năm nguyên lý định hướng cho việc thiết kế giáo trình phương pháp lồng ghép văn hóa vào dạy ngoại ngữ Kiến tạo - active construction có liên quan đến việc xây dựng kiến thức bối cảnh văn hóa xã hội cho phép người học phát triển không gian cá nhân liên văn hóa với nhiều khía cạnh khác Connection liên quan đến việc phân tích tương đồng khác biệt ngôn ngữ văn hóa Tương tác tạo điều kiện cho người học giao tiếp liên văn hóa sử dụng ngơn ngữ khác (ngoại ngữ hay ngôn ngữ hai) để tạo hệ thống ý niệm thông qua ngôn ngữ Phản tỉnh/Suy xét trình diễn biến nhận thức bên người học Cuối cùng, trách nhiệm thúc người học tham gia vào giao tiếp liên văn hóa để phát triển nhận thức liên văn hóa Năm nguyên tắc IcLL (Liddicoat cộng sự, 2003; Liddicoat & Scarino, 2013) mô tả trình hợp logic theo trình tự thời gian việc dạy học văn hóa Thật vậy, active construction, connections, social interaction, reflection responsibilty trình liên khám phá, xử lý, rèn luyện, phản tỉnh, nâng cao nhận thức Mơ hình có tính ưu việt có khả ứng dụng cao trọng vai trò tích cực người học việc tham gia hoạt động giao tiếp phản tỉnh thông qua hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa Mơ hình dạy học liên văn hóa (IcLLT) đề xuất sở mơ hình điều chỉnh thành construction, (making) connection(s), (social) interaction, reflection extension So với IcLL, mơ hình IcLLT có vài điểm khác biệt sau Một là, theo Liddicoat cộng (2003) Liddicoat Scarino (2013), social interaction giao tiếp thực tế môi trường liên văn hóa ngơn ngữ, điều khó thực môi trường dạy EFL, cho nên, (social) interaction luận án giao tiếp thực, có ý nghĩa xảy mơi trường giáo dục học sinh với học sinh, học sinh giáo viên Để tạo điều kiện cho giao tiếp thực tăng cường tham gia học sinh, học sinh chia sẻ kiến thức kinh nghiệm văn hóa với Hai là, extension (mở rộng) mơ hình IcLLT khác với responsibility (trách nhiệm) Liddicoat cộng (2003) Liddicoat Scarino (2013) đề xuất Responsibility khuyến khích người học tham gia vào giao tiếp xun ngơn ngữ văn hóa để tự xây dựng nhận thức liên văn hóa Tuy nhiên, điều khó thực giảng dạy EFL phổ thơng Chính thế, extension tổ chức dạng hoạt động ngoại khóa để học sinh có hội tham gia giao tiếp liên văn hóa thực hay giả định: nói chuyện với khách nước ngồi, làm tập giải tình huống, đóng kịch, tham gia dự án cộng đồng có liên quan đến văn hóa Tóm lại hai nguyên tắc IcLL (Liddicoat cộng sự, 2003; Liddicoat & Scarino, 2013) điều chỉnh social interaction responsibility; chúng thay interaction extension hai bước mô hình IcLLT để tăng cường giao tiếp liên văn hóa tiếng Anh cho người học 2.5.2 Nguyên tắc dạy học ngơn ngữ liên văn hóa Mơ hình IcLLT nghiên cứu tôn trọng sáu nguyên tắc dạy ngơn ngữ giao tiếp liên văn hóa (iCLT) Newton cộng (2010) đề xuất Tích hợp văn hóa ngơn ngữ từ đầu Tạo điều kiện cho người học tham gia giao tiếp liên văn hóa thực Khuyến khích học sinh tham gia hoạt động khám phá phản tỉnh văn hóa văn hóa ngơn ngữ So sánh văn hóa ngơn ngữ cần thiết Chú ý đế đa dạng người học ngôn cảnh IC quan trọng thông thạo văn hóa ngữ 2.5.3 Chiến lược kỹ thuật dạy ngơn ngữ liên văn hóa Chiến lược kỹ thuật dạy ngơn ngữ liên văn hóa theo mơ hình IcLLT đề xuất dựa tảng lý thuyết nghiên cứu Newton cộng (2010), Vygotsky (1978), Lui Zhang (2014), Stern (1992) cân nhắc đến phù hợp với môi trường giáo dục văn hóa xã hội địa phương Tạo mơi trường giao tiếp liên văn hóa: sử dụng vật phẩm văn hóa nước ngồi, mời khách nước ngồi thăm lớp, vv (theo Stern, 1992) Tiếp xúc với nhiều văn hóa khác nhau: sử dụng kênh truyền thơng, mạng internet, sử dụng nhiều nguồn tài liệu thực từ nước ngoài, kết bạn với người nước qua mạng xã hội, vv (theo Stern, 1992) Tranh thủ khác biệt sắc văn hóa người học: so sánh kinh nghiệm thực hành văn hóa, nói lễ hội, tập tục, kiêng kỵ, vv (Newton cộng sự., 2010) Tạo điều kiện cho người học tham gia hoạt động giao tiếp liên văn hóa: khám phá, trình bày, báo cáo, giải vấn đề, làm dự án, nhận xét vấn đề liên văn hóa, vv (Newton cộng sự, 2010; Newton, 2016; Vygotsky, 1978) Áp dụng kiến thức: dạy học sinh nên nói làm tình giao tiếp liên văn hóa khác (Lo Bianco, 1999; Lui & Zhang, 2014) 2.6 Nghiên cứu tích hợp văn hóa vào giảng dạy ngoại ngữ Nghiên cứu giáo dục liên văn hóa chia thành hai xu hướng chính: nghiên cứu tình hình giảng dạy liên văn hóa nhận thức thực hành giáo viên giáo trình Các nghiên cứu lĩnh vực (Gönen & Sağlam, 2012; Hồ Sỹ Thắng Kiệt, 2011; Lázár, 2007; Nilmanee & Soontornwipast, 2014; Sercu cộng sự, 2005; Nguyễn Thành Long, 2013; Zhou, 2011) có liên quan đến đề tài nghiên cứu nhận thức thực hành giáo viên việc tích hợp liên văn hóa với góc nhìn văn hóa động Hướng thứ hai thực nghiên cứu áp dụng mô Bảng 4.2 Cặp tương quan nhận định tầm quan trọng, nhận thức thực hành, thực hành dạy liên văn hóa N Mối tương quan Pearson Correlation (*) 606 Sig (2-tailed) Nhận định tầm quan trọng nhận thức 101 thực hành Nhận thức thực hành 101 426 Nhận thức thực hành thực hành 101 407 Nhận thức tầm quan trọng thực hành 101 346 Lưu ý: (*) Giá trị tương quan có nghĩa mức 0.01 (2-tailed) .000 000 000 000 Như Bảng 4.2, có mối tương quan chặt chẽ nhận định tầm quan trọng nhận thức thực hành (r = 606); nhận thức thực hành, nhận thức thực hành thực hành có mối tương quan tương đối (r = 426 407 tương ứng); mối tương quan nhận định tầm quan trọng thực hành yếu (r = 346) 4.1.2 Thực hành dạy liên văn hóa giáo viên Dữ liệu thực hành dạy liên văn hóa giáo viên được thu thập qua trả lời bảng hỏi câu hỏi mở giáo viên dự lớp thực dạy giáo viên Kết định lượng từ bảng hỏi cho thấy giá trị trung bình nhóm hoạt động dạy liên văn hóa sau giảm dần: dạy kiến thức liên văn hóa (M1 = 3.60 M2 = 2.84), xây dựng thái độ liên văn hóa (M3 = 2.75), phát triển kỹ liên văn hóa (M4 = 1.87), dạy kiến thức liên văn hóa cách thụ động (M1 = 3.60) tạo điều kiện cho học sinh tìm hiểu kiến thức liên văn hóa (M2 = 2.84) Lồng ghép liên văn hóa thiên dạy kiến thức thông tin đất nước người tổ chức hoạt động ngơn ngữ liên văn hóa để khai thác nội dung văn hóa cấp độ cao Qua dự giờ, giáo viên chủ yếu (1) dạy chủ điểm văn hóa, (2) bổ sung kiến thức liên văn hóa, (3) cá nhân hóa địa phương hóa, (4) so sánh văn hóa 4.1.3 Yếu tố ảnh hưởng đến thực hành dạy liên văn hóa Ba yếu tố cho ảnh hưởng đến thực hành dạy liên văn hóa kinh nghiệm giảng dạy, kinh nghiệm quốc tế, cấp giáo viên Sự khác biệt giá trị trung bình nhóm đối tượng phân loại theo ba tiêu chí phân tích ANOVA chiều với kết trình bày Bảng 4.6 Bảng 4.6 Yếu tố ảnh hưởng đến thực hành dạy liên văn hóa Nhân tố ảnh hưởng Kinh nghiệm giảng dạy Kinh nghiệm quốc tế Giáo dục sau đại học Mean Square 076 323 944 F 351 1.501 4.514 Df 1 Sig .555 223 036* 4.1.4 Quan tâm mong đợi giáo viên lồng ghép liên văn hóa Năm mối quan tâm giáo viên trước thềm đổi chương trình gắn với việc lồng ghép liên văn hóa bao gồm (1) người học, (2) sách giáo khoa, (3) quản lý, 13 (4) phương pháp giảng dạy giáo viên, (5) ảnh hưởng tiêu cực dạy liên văn hóa Trong đó, yếu tố thứ năm khơng đáng kể (M5 = 2.35), điều có nghĩa giáo viên khơng cho việc dạy liên văn hóa mang lại kết tiêu cực Giáo viên mong đợi phát triển chun mơn nghiệp vụ, đổi giáo trình, số thay đổi thuộc quản lý 4.2 Thử nghiệm lồng ghép văn hóa dạy Tiếng Anh qua mơ hình IcLLT 4.2.1 Phần – vận dụng mơ hình IcLLT dạy sách lớp 10 thí điểm 4.2.1.1 Planning – soạn giáo án dạy lớp 10E phần extension (Họp nhóm lần 1) Trong Họp nhóm lần 1, soạn giáo án dạy hai Communication and Culture, Bài (sách thí điểm) chuẩn bị hoạt động cho Hoạt động ngoại khóa (hoạt động bước mở rộng - extension) Đối với học IcLLT lớp, hoạt động chủ yếu bám theo sách giáo khoa với điều chỉnh nhỏ để khớp với bốn bước mơ hình IcLLT: construction – connection – interaction – reflection Hoạt động cho bước cuối – extension tổ chức thông qua hoạt động ngoại khóa để tạo điều kiện cho học sinh thực hành giao tiếp giao tiếp liên văn hóa giả định hay thực tế 4.2.1.2 Acting and observing – Dạy dự lớp 10E Qua dự hai tiết dạy Communication and Culture theo mơ hình IcLLT lớp 10E, tơi nhóm giáo viên rút số kết luận ban đầu sau Một là, việc tích hợp liên văn hóa qua mơ hình IcLLT đảm bảo q trình học thu nhận ngơn ngữ văn hóa người học Hai là, hoạt động ngơn ngữ liên văn hóa kích hoạt tham gia tích cực sản sinh ngơn ngữ người học mức độ khác Trong vài giai đoạn học, sản sinh ngôn ngữ người học khơng rõ ràng Đối với bước reflection, học sinh sản sinh ngôn ngữ giao tiếp lời nói khơng hiệu ngơn ngữ viết 4.2.1.3 Reflecting – Đánh giá mơ hình IcLLT lớp 10E (Họp nhóm lần 2) Học sinh đánh giá cao việc áp dụng mơ hình IcLLT để tích hợp liên văn hóa Học sinh quan tâm đến hoạt động ngơn ngữ liên văn hóa cấp độ cao hoạt động hướng đến phát triển thái độ kỹ liên văn hóa Giáo viên cho ba yếu tố dẫn đến thành công học IcLLT (1) công nhận mục tiêu liên văn hóa, (2) tổ chức hoạt động ngơn ngữ liên văn hóa để khai thác nội dung văn hóa sách giáo khoa, (3) tham gia tích cực người học hướng dẫn giáo viên Bên cạnh đó, nhóm giáo viên thống reflection bước khó nên học sinh cần nhiều thời gian để chuẩn bị 4.2.2 Phần - vận dụng IcLLT dạy sách lớp 10 (Họp nhóm lần 2, tiếp tục) 4.2.2.1 Planning – Soạn giáo án dạy lớp 10C Theo giáo viên dạy lớp 10E lớp 10C, khó lồng ghép liên văn hóa sách lớp 10 chương trình nội dung khơng gắn kết văn hóa cụ thể Để cung cấp nội dung văn hóa cho bước connection, giáo viên đề xuất chọn 14 câu chuyện có liên quan đến nội dung trình bày sách giáo khoa tìm clips loại hình sở thú quốc gia khác (bổ sung Bài 10) cách khác để bảo vệ rừng (bổ sung Bài 11) Về bản, mơ hình IcLLT tổ chức sở học kỹ CLT với ba bước Pre-While-Post với số điều chỉnh (1) thêm mục tiêu liên văn hóa, (2) bổ sung nội dung văn hóa có liên quan, (3) điều chỉnh hoạt động bước While Post theo hướng tích cực hóa người học vận dụng kiến thức sẵn có, so sánh văn hóa, giao tiếp thực, phản tỉnh 4.2.2.2 Acting and observing - Dạy dự lớp 10C Trong hai (Speaking, Bài 10 Reading, Bài 11), giáo viên tổ chức tất hoạt động theo bước IcLLT; nhiên, học sinh không tham gia tích cực Phần Mơ hình IcLLT áp dụng để dạy học kỹ sách Tiếng Anh hệ chuẩn (1) nội dung văn hóa văn hóa cụ thể bổ sung; (2) hoạt động lớp nên trọng đến tính xác (accuracy-focused) ngơn ngữ để nhường thời gian cho hoạt động giao tiếp thực; (3) hoạt động thiết kế hướng đến mục tiêu giao tiếp liên văn hóa 4.2.2.3 Đánh giá mơ hình IcLLT từ học sinh lớp 10C Học sinh lớp 10C nhận điểm khác biệt học nội dung hoạt động ngơn ngữ liên văn hóa Bài học cho hay, vui, thú vị nhờ clips, tranh ảnh, trò chơi Học sinh đề xuất nhiều hình thức đưa văn hóa vào giảng thêm nội dung văn hóa, tổ chức trò chơi, tạo hội cho học sinh khám phá văn hóa, tham gia hoạt động ngoại khóa 4.2.2.4 Đánh giá bước extension từ nhận thức tham gia học sinh Năm mươi bốn học sinh (10C 10E) phản hồi tích cực extension Học sinh đồng ý hoạt động Giao lưu văn hóa mang lại hội xây dựng lực ngơn ngữ liên văn hóa, mở rộng mối quan hệ xã hội Học sinh nói chuyện với người nước bạn bè 4.2.2.5 Đánh giá mơ hình IcLLT hai lớp từ nhận thức giáo viên Nhìn chung, hai giáo viên ủng hộ việc áp dụng mơ hình IcLLT Giáo viên dạy lớp 10E khơng gặp khó khăn nội dung văn hóa sẵn có giáo trình Sau thử nghiệm, tự tin cho nội dung văn hóa thu hút học sinh triển khai hoạt động ngơn ngữ liên văn hóa, hoạt động khó reflection Mặc dù giáo viên 10C lạc quan với việc áp dụng mơ hình IcLLT nghi ngờ khả áp dụng để dạy sách Tiếng Anh hệ có đủ thời gian để bổ sung nội dung văn hóa vào giảng 4.3 Thảo luận kết nhận thức thực tiễn dạy liên văn hóa Phần thảo luận: (1) tương quan nhận thức thực tiễn, (2) vấn đề tích hợp văn hóa, (3) yếu tố ảnh hưởng đến tích hợp liên văn hóa, (4) bận tâm mong đợi giáo viên 15 4.3.1 Mối tương quan nhận thức thực tiễn Kết thông kê cho thấy có tương quan quan điểm giáo viên tầm quan trọng việc dạy liên văn hóa nhận thức thực hành dạy liên văn hóa (r = 606; p
- Xem thêm -

Xem thêm: Lồng ghép liên văn hóa vào giảng dạy tiếng anh ở trường phổ thông ở trà vinh, việt nam tt , Lồng ghép liên văn hóa vào giảng dạy tiếng anh ở trường phổ thông ở trà vinh, việt nam tt

Từ khóa liên quan