thi công cầu ĐÀ GIÁO DI ĐỘNG

93 364 2
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 23:44

THI CÔNG CẦU BTCT DƯL THEO CÔNG NGHỆ ĐÀ GIÁO DI ĐỘNG GVHD: Th.s NGUYỄN ĐÌNH MẬU NỘI DUNG CHÍNH I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG NGHỆ II SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ III ỨNG DỤNG TC CẦU BTCT DƯL LIÊN TỤC I GIỚI THIÊU CHUNG VỀ CƠNG NGHỆ  Cơng nghệ thuộc phương thức đổ bê tông chỗ nhịp Nhịp cầu đúc tồn lần sau đẩy hệ đà giáo ván khuôn di động dọc cầu để đúc nhịp hồn thành cầu Hình : Cầu thi công theo công nghệ đà giáo di động  Công nghệ áp dụng thi công cầu dầm đơn giản hay liên tục, cầu thẳng hay cầu cong, thi công chỗ hay lắp ghép với chiều cao dầm khơng đổi Hình : Cơng nghệ áp dụng cho cầu cong Hình : Công nghệ áp dụng cho cầu lắp ghép II SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CƠNG NGHỆ  Cơng nghệ bắt nguồn từ phía tây châu Âu năm 1950, giới thiệu vào Nhật Bản Mỹ năm 1970 chiếm ưu toàn giới cách để xây dựng cầu  Ở Viêt Nam công nghệ lần áp dụng để thi công nhịp dẫn độ 50m cầu Thanh Trì vào năm 2003  Do chi phí đầu vào cho đà giáo di động lớn nên nước ta việc áp dụng công nghệ giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm chủ yếu Thi cơng nhịp dẫn cầu Thanh Trì công nghệ ĐGDD  Công nghệ đà giáo di động (hay có tên gọi thơng dụng cơng nghệ MSS) xây dựng phát triển từ hệ đà giáo cố định truyền thống Khắc phục nhược điểm của đà giáo cố định ảnh hưởng tới tĩnh không lưu thông cầu, ảnh hưởng điều kiện địa hình, địa chất, thuỷ ăn khu vực xây dưng cầu Hình 4: Giàn giáo di động khắc phục hạn chế về mặt tĩnh không lưu thơng dưới cầu Hình : Giàn giáo cớ định Hình 6: Giàn giáo di động khắc phục hạn chế về sự ảnh hưởng của địa chất, thuỷ văn dưới cầu Hình 7: Giàn giáo cớ định 10 THIẾT BỊ THỦY LỰC: Hình 49: Kích thiết bị lao 11 SÀN CƠNG TÁC: Hình 51: Các vị trí sàn cơng tác  CƠNG TÁC CỐT THÉP  CƠNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG III ỨNG DỤNG TC CẦU BTCT DƯL LIÊN TỤC  SƠ ĐỒ BỐ TRÍ NHỊP Sơ đồ nhịp kiểu dầm liên tục có chiều cao khơng đổi bố trí theo nguyên tắc: nhịp nhịp biên lấy từ 0.6-0.75 chiều dài nhịp Chiều dài nhịp lớn xác định để đạt hiệu kinh tế kỹ thuật, thơng thường từ 40m-60m  Đối với cầu có chiều dài lớn 700m phải bố trí thành nhiều liên, liên từ đến nhịp Để đảm bảo tính mỹ quan kiến trúc thiết kế nhịp tiếp giáp liên mà không theo tỉ lệ CÁC LOẠI MẶT CẮT NGANG ĐIỂN HÌNH BỐ TRÍ CÁP DƯL PHẠM VI ÁP DỤNG CƠNG NGHỆ Cầu   có chiều dài nhịp từ 40-60m chiều dài toàn cầu áp dụng cơng nghệ mang lại hiệu kinh tế  Thích hợp thi cơng cầu cạn thành phố cầu vùng sông nước, nơi yêu cầu khoảng không lưu thông cơng trình thi cơng  Cơng nghệ khơng chiếm mặt thi cơng rộng nên giảm thiểu chi phí đền bù giải tỏa không gây ảnh hưởng xấu tới đến hoạt động kinh tế xã hội khu vực LOGO Thank You for listenning ! ... hệ đà giáo ván khn di động dọc cầu để đúc nhịp hoàn thành cầu Hình : Cầu thi cơng theo cơng nghệ đà giáo di động  Công nghệ áp dụng thi công cầu dầm đơn giản hay liên tục, cầu thẳng hay cầu. .. thể  ƯU ĐIỂM CỦA CÔNG NGHỆ -Công nghệ đà giáo di động khắc phục nhiều hạn chế tồn công nghệ đà giá mặt đất,từ tạo lợi : o o o Phạm vi áp dụng công nghệ đà giáo di động rộng Thi công không gây ách... giáo di động lớn nên nước ta việc áp dụng cơng nghệ giai đoạn nghiên cứu thử nghiệm chủ yếu Thi công nhịp dẫn cầu Thanh Trì cơng nghệ ĐGDD  Cơng nghệ đà giáo di động (hay có tên gọi thơng dụng công
- Xem thêm -

Xem thêm: thi công cầu ĐÀ GIÁO DI ĐỘNG, thi công cầu ĐÀ GIÁO DI ĐỘNG, II. SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ, HỆ THỐNG MSS CHẠY GIỮA, BỐ TRÍ CÁP DƯL

Từ khóa liên quan