thi công cầu bê tông dự ứng lực dầm giản đơn

80 130 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 22:12

TRƯỜNG ĐH GTVT TP HCM KHOA CTGT -  - PP THI CÔNG CẦU BTCT DUL NHỊP GiẢN ĐƠN- CẨU LẮP NHÓM Giảng viên hướng dẫn: TH.S NGUYỄN ĐÌNH MẬU TP HCM, 13 - 2013 Danh sách thành viên nhóm Phạm Duy Thành Nguyễn Văn Thắng Nguyễn Trung Thiên Nguyễn Tất Thành Nguyễn Văn Thế Nguyễn Thanh Vũ Văn Thiện Mục lục Lịch sử phát triển pp cẩu lắp Định vị cầu Thi cơng móng Thi cơng vòng vây Thi công thân trụ gối kê Thi công dầm Thi công cẩu lắp theo phương pháp: +cẩu lắp mặt đất +cẩu lắp cao + cẩu lắp hệ Thi công dầm ngang, mặt cầu hồn thiện cầu Sơ lược tình hình xây dựng cầu giới nước pp cẩu lắp Công nghiệp xây dựng cầu giới đời phát triển từ kỷ gần Đến nay, ngành xây dựng cầu đạt tiến lớn phát triển trình độ cao lĩnh vực:  phương pháp xây dựng  máy móc thiết bị đại  sử dụng vật liệu  sở lý luận thực nghiệm phong phú I>lịch sử phát triển pp cẩu lắp Với cầu bê tông cốt thép chủ yếu bê tông cốt thép dự ứng lực với nhiều phương pháp thi công.trong phương pháp thi cơng cẩu lắp dùng phổ biến phát triển mạnh Ưu điểm chung pp cẩu lắp thi công đơn giản, tiến độ thi cơng nhanh chất lượng cơng trình tốt Hạn chế: áp dụng thi cơng cầu có kết cấu nhịp nhỏ cần cẩu có sức nâng tầm vươn xa thích hợp Một số cầu xây dựng pp cẩu lắp : cầu rồng,cầu nhật tân,câu vượt nội bài… Cầu nhật tân Cầu Rồng II> CÔNG TÁC ĐO ĐẠC ĐỊNH VỊ TRONG XÂY DỰNG CẦU 1 số phương pháp sử dụng để định vị cầu là:đo trực tiếp chiều dài cầu khoảng cách tim trụ thước thép ngắm thẳng máy kinh vĩ cầu nhỏ,đo trực tiếp dùng cầu tạm cầu trung,dùng pp đo toàn đạc với cầu lớn LẮP KẾT CẤU NHỊP BẰNG CẦN CẨU ĐỨNG TRÊN HỆ NỔI Phạm vi áp dụng Khi phải lắp kết cấu nhịp nơi sơng sâu, khơng có điều kiện làm trụ tạm, dầm vận chuyển đến đường thủy •Trình tự thi công 1.Dầm cầu vận chuyển đến xà lan, tập kết bên cạnh nhịp cần lắp 2.Cần cẩu lắp dầm đứng xà lan vng góc với xà lan chở dầm 3.Cần cẩu móc lấy dầm nhẹ nhàng đặt vào vị trígối 4.Tương tự lắp hết cọc dầm Hình 2.6a Cẩu lắp theo phương ngang cẩu sàlan Hình 2.6.b Một số hình ảnh lắp dầm cần cẩu đứng hệ nồi VII.3>Ưu nhược điểm pp cẩu lắp đứng hệ Ưu điểm: thi công kết cấu nhịp xa bờ Nhược điểm: phụ thuộc vào triều cường sức chảy dòng nước phải thiết kế hệ neo chắn Bè trÝ cèt thÐp dÇm Bè trÝ cèt thép dầm ngang Bố trí đàgiáo ván khuôn thi công lan can Thi cụng dm ngang Lắp BTCT đúc sẵn mặt cầu Thi công mặt cầu Một số cố thường gặp, nguyên nhân cách khắc phục bị đứt cáp cần trục  Nguyên nhân: tính tốn bị sai q trình cẩu lắp chưa kiểm tra lại cáp cẩu không cách  Cách khắc phục: cần tính tốn cẩu xác,kiểm tra cáp cẩn cẩu trước cẩu dầm,cẩu qui trình định trước Sự cố sập dầm bị đứt cáp cần cẩu (cầu vượt… Lật cần cẩu: Nguyên nhân :do điểm đặt không hợp lý, lún đất chân cần cẩu, tính toán sai Cách khắc phục: xử lý đất trước đặt cần cẩu,tính tốn cho chuẩn 3> Đặt lệch dầm nguyên nhân:do đặt dầm sai cơng tác định vị cách khắc phuc:định vị xác cho công tác cẩu lắp đặt dầm cho xác 4>Va dầm vào thành cầu nguyên nhân:đặt sai khoảng cách dầm,cần cẩu đến trụ cách khắc phục:cần tính tốn đặt xác khoảng cách từ cẩn cẩu đến trụ Cảm ơn thầy bạn lắng nghe thuyết trình ... cẩu lắp hệ Thi công dầm ngang, mặt cầu hồn thi n cầu Sơ lược tình hình xây dựng cầu giới nước pp cẩu lắp Công nghiệp xây dựng cầu giới đời phát triển từ kỷ gần Đến nay, ngành xây dựng cầu đạt tiến... Trung Thi n Nguyễn Tất Thành Nguyễn Văn Thế Nguyễn Thanh Vũ Văn Thi n Mục lục Lịch sử phát triển pp cẩu lắp Định vị cầu Thi cơng móng Thi cơng vòng vây Thi cơng thân trụ gối kê Thi công dầm Thi công. .. pháp xây dựng  máy móc thi t bị đại  sử dụng vật liệu  sở lý luận thực nghiệm phong phú I>lịch sử phát triển pp cẩu lắp Với cầu bê tông cốt thép chủ yếu bê tông cốt thép dự ứng lực với nhiều
- Xem thêm -

Xem thêm: thi công cầu bê tông dự ứng lực dầm giản đơn, thi công cầu bê tông dự ứng lực dầm giản đơn, VII.1> Ưu nhược điểm của pp cẩu lắp đứng dưới kết cấu nhịp, VII.2> Ưu nhược điểm pp cẩu lắp đứng trên kết cấu nhịp, VII.3>Ưu nhược điểm pp cẩu lắp đứng trên hệ nổi

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm