thi công cầu đúc hẫng

64 198 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 22:03

1 Giới thiệu công nghệ hẫng 1.1 Nguyên lý chung công nghệ 2 Lịch sử phát triển công nghệ đúc hẫng 2.1 Công nghệ đúc hẩng giới Một số cầu giới thi công phương pháp đúc hẫng cân Từ thập niên 60 kỷ 20 trở đi, công nghệ sử dụng rộng rải giới Cầu Stolmasunset Có nhịp 301m lớn Cầu Raftsunet Có nhịp 298m, lớn thứ thê giới Cầu Thames Gateway 2.2 Công nghệ đúc hẩng Việt Nam Trong năm gần ngành thi cơng cầu Việt nam có chuyển biến đáng kể việc đầu tư vào công nghệ thi cơng, cơng nghệ “Cơng nghệ thi công dầm hộp liên tục bê tông cốt thép dự ứng lực phương pháp đúc hẫng cân bằng” (gọi tắt công nghệ đúc hẫng) Cầu sông Gianh- Được xây dựng theo công nghệ Pháp Cầu Phú Long xây dựng 1995 theo công nghệ Nhật Cầu Nhơn Hội Thi công Cầu dây văng công nghệ đúc hẫng Ưu, nhược công nghệ đúc hẫng cân 3.1 Ưu điểm - Tiết kiệm đà giáo ván khuôn - Về mặt đặc điểm chịu lực kết cấu, đem lại phù hợp lý tưởng sơ đồ chịu lực giai đoạn thi công giai đoạn khai thác sử dụng - Có thể tiến hành cơng tác tháo dỡ lắp dựng đà giáo ván khn, bố trí cốt thép, đổ BT điều kiện thời tiết - Công việc thi công lặp lặp lại, tính hiệu qủa cao, giảm bớt nhân lực nâng cao suât lao động - Việc kiểm tra chất lượng sản phẩm công đoạn tiến hành dễ dàng chỗ - Quá trình thi cơng kết cấu nhịp khơng ảnh hưởng đến công địa bên cầu - Là kết cấu nhịp liên tục nên giao thông cầu êm thuận - Dầm có chiều cao thay đổi nên có hình dáng đẹp phù hợp với u cầu mỹ quan Cáp hẩng Cáp nhịp Cáp liên tục 50 Bố trí cáp DƯL 51 Cáp hẩng chịu Momen (-) 52 Cáp hẩng chịu Momen (+) 53 Sơ đồ tính tốn nội lực theo cơng nghệ đúc hẩng Giai đoạn 1: Đúc đối xứng qua trụ 54 Giai đoạn 2: Tháo dở xe đúc Giai đoạn 3: Hợp long nhịp biên 55 Giai đoạn 4: Căng cáp Momen (+) nhịp biên 56 Giai đoạn 5: Hạ giàn giáo nhịp biên Giai đoạn 6: Tháo ngàm trụ ván khuôn hợp long nhịp biên 57 Giai đoạn 7: Hợp long nhịp Giai đoạn 8: Căng cáp Mômen (+) nhịp 58 Giai đoạn 9: Tháo ngàm trụ ván khuôn hợp long Giai đoạn 10: Hợp long nhịp 59 Giai đoạn 11: Căng cáp Mômen (+) nhịp Giai đoạn 12: Tháo ván khuôn hợp long nhịp 60 Giai đoạn 13: Thi công lớp mặt cầu 61 Sơ đồ tính tốn ổn định cánh hẩng mút thừa 62 Sơ đồ tính tốn ổn định cánh hẩng theo AASHTO 63 Bài tiểu luận chuyên đề CÔNG NGHỆ ĐÚC HẨNG CÂN BẰNG Được hướng dẩn Thầy ThS.NGUYỄN ĐÌNH MẬU NHĨM: 01 XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN THẦY…! 64 ... nghệ đúc hẫng) Cầu sông Gianh- Được xây dựng theo công nghệ Pháp Cầu Phú Long xây dựng 1995 theo công nghệ Nhật Cầu Nhơn Hội Thi công Cầu dây văng công nghệ đúc hẫng Ưu, nhược công nghệ đúc hẫng. ..1 Giới thi u công nghệ hẫng 1.1 Nguyên lý chung công nghệ 2 Lịch sử phát triển công nghệ đúc hẫng 2.1 Công nghệ đúc hẩng giới Một số cầu giới thi công phương pháp đúc hẫng cân Từ thập... gối thức 15 5.2 Công tác chuẩn bị thi công đốt Trước tiến hành thi công đúc hẫng, TVGS cần thực bước kiểm tra với hạng mục nội dung cơng việc sau: -Kiểm tra hồ sơ tính tốn thi t kế thi cơng đốt
- Xem thêm -

Xem thêm: thi công cầu đúc hẫng, thi công cầu đúc hẫng, Lịch sử phát triển của công nghệ đúc hẫng, Trình tự chi tiết công nghệ, Trình tự thi công, Bố trí cáp DƯL

Từ khóa liên quan