QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI Ở VIỆT NAM

25 146 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 20:11

giúp các bạn sinh viên ngành môi trường nắm và hiểu rõ về nguồn gốc, tác nhân gây ô nhiễm môi trường. quy trình kỹ thuật,các công nghệ và thiết bị quan trắc mới nhất tại Việt Nam. thời gian và tần suất quan trắc môi trường nước, vị trí quan trắc,phương pháp lấy mẫu,lưu mẫu và bảo quản mẫu. và xử lý mẫu TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TPHCM MÔN HỌC: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG ĐỀ TÀI: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI GV: ThS.Phạm Thị Thanh Hà Nhóm 3: Nguyễn Phan Anh Thư Huỳnh Kiều Trang Nguyễn Thị Diễm Mi Lê Quốc Thịnh Trần Khánh Tùng I Nguồn tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước thải II Mục tiêu quan trắc môi trường nước thải III Quy trình kỹ thuật quan trắc mơi trường nước thải IV Các hệ thống thiết bị quan trắc VN V Tần suất quan trắc môi trường nước thải VI Vị trí quan trắc mơi trường nước thải VII Phương pháp lấy,lưu bảo quản mẫu VIII Xử lý kết quan trắc I Nguồn Và Tác Nhân Gây Ơ Nhiễm Mơi Trường Nước Thải I.1 Nguồn gốc ô nhiễm môi trường nước thải “Ô nhiễm nguồn nước thải biến đổi tính chất vật lý, tính chất hóa học thành phần sinh học nước không phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cho phép, gây ảnh hưởng xấu đến người sinh vật” I.2 Tác nhân gây ô nhiễm môi trường nước thải - Ơ nhiễm vơ cơ: Kim loại nặng: Hg, Cd, Pb, As, Sb, Cr, Cu, Zn, Mn,… -Ô nhiễm sinh học: Rác, nước thải sinh hoạt, xác chết sinh vật, nước thải cơng nghiệp,nước thải bệnh viện,… -Ơ nhiễm hữu cơ: Phân bón, thuốc BVTV,… -Ơ nhiễm vật lý: Lơ lững, màu, mùi, vị,… II Mục Tiêu Quan Trắc Môi Trường Nước Thải Xây dựng báo cáo trạng MT Đánh giá tuân thủ (QCTN,TCVN) Kiễm sốt nhiễm Nước thải cơng nghiệp sinh hoạt Cảnh báo sớm trạng ô nhiễm Cung cấp số liệu phục vụ cơng tác QLMT III Quy Trình Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường nước Thải    Mẫu nước lấy tùy thuộc vào mục đích ấn định trước, phải đảm bảo tính đại diện, việc bảo quản phụ thuộc vào thơng số cần phân tích thơng số có cách bảo quản tương ứng để giảm thiểu sai số trường phòng thí nghiệm  Đối với sơng, hồ,hồ chứa nước thải: mẫu nước bình thường lấy độ sâu 20-50cm kể từ mặt nước, lấy vị trí đại diện nhất, độ sâu mực nước 3m cần lấy theo dạng phân tầng trộn với  Đối với dòng chảy, mẫu lấy khu vực có dòng xáo trộn tốt để đảm bảo mẫu có tính đồng mang tính đại diện  Mẫu lấy sát bề mặt để phân tích nhũ tương, váng dầu, chất trôi  Đối với thông số vi sinh: chai phải tiệt trùng, thể tích mẫu lấy vào chai khoảng ¾ dung tích chai  Lấy mẫu cống rãnh, hố ga: trước tiến hành cần dọn địa điểm lấy mẫu để loại bỏ cặn, bùn VSV thành, chọn điểm có dòng xốy mạnh để có pha trộn tốt  Lấy mẫu Sông suối, ao hồ nhân tạo tự nhiên   Các yếu tố nguy hại ảnh hưởng đến đo IV Các hệ thống thiết bị quan trắc VN Các thiết bị quan trắc môi trường Việt Nam  Phần cứng hệ thống QTNT bao gồm: thiết bị giám sát thành phần nước thải liên tục bao gồm: COD, pH, nhiệt độ, TSS thiết bị truyền nhận liệu, hệ thống tủ điện, nhà trạm,…  Phần mềm hệ thống bao gồm: Hệ thống quản lý liệu với ứng dụng phần mềm EnviMS máy tính, ứng dụng điện thoại với hệ điều hành iOS, Android  Hệ Thống Quan Trắc Nước Thải Tự Động phải đầy đủ phận chức sau: Bộ điều khiển thu thập liệu (tribox) Thiết bị đo pH nhiệt độ Thiết bị đo COD Máy lấy lưu trữ mẫu Trạm quan trắc nước thải Online Sabeco Ninh Thuận V Tần suất quan trắc môi trường nước thải  Về quan trắc nước thải tự động, thông số quan trắc bao gồm: lưu lượng nước thải đầu vào đầu ra, pH, nhiệt độ, COD, TSS thông số đặc trưng theo loại hình (trong trường hợp có cơng nghệ, thiết bị quan trắc tự động phù hợp thị trường) theo yêu cầu quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết Hệ thống quan trắc nước thải tự động phải bao gồm thiết bị lấy mẫu tự động niêm phong quản lý Sở Tài nguyên Môi trường; phải lắp đặt thiết bị camera kết nối internet để giám sát cửa xả hệ thống xử lý nước thải lưu giữ hình ảnh vòng 03 tháng gần VI Vị Trí Quan Trắc Mơi Trường Nước Thải Lấy mẫu nước thải hố ga Nước thải khu xử lý  Việc xác định vị trí lấy mẫu phụ thuộc vào mục tiêu chương trình lấy mẫu điều kiện cụ thể vị trí quan trắc  Căn vào yêu cầu đối tượng cần quan trắc ( HTXL nước thải, Sông, Suối, ao hồ…) mà chọn xây dựng số điểm quan trắc phù hợp  Vị trí tiến hành lấy mẫu chọn phải mang tính đại diện cho đối tượng cần quan trắc VII Phương Pháp Lấy, Lưu Và Bảo Quản Mẫu Phương pháp lấy mẫu  Vị trí lấy mẫu Lấy mẫu Sông suối, ao hồ nhân tạo tự nhiên: Lấy mẫu từ cầu, lấy mẫu lòng suối, lấy mẫu gần bờ, lấy mẫu từ thuyền  Vị trí lấy mẫu Lấy mẫu nước thải cơng nghiệp: Lấy mẫu cống rãnh, hố ga, lấy mẫu đường ống hệ thống xử lí, lấy mẫu giai đoạn HTXL, số lượng mẫu thời gian lấy mẫu Thao tác thực hiện:  Súc rửa dụng cụ lấy mẫu bình chứa mẫu mẫu lấy  Lấy mẫu mặt nước 25cm, chai đựng mẫu nhúng ngặm trực tiếp vào nước để lấy mẫu, nhiên tránh lấy lớp nước bề mặt trừ có yêu cầu đặc biệt phân tích tiêu dầu mỡ hay chất lỏng nhẹ nước  Nạp mẫu đầy bình chứa, để đuổi hết khơng khí ngồi, đậy kín, mã hóa mẫu bảo quản theo phương pháp, tiêu phân tích hidrocacbon, phenol, hóa chất BVTV khơng nạp đầy bình mẫu 2 Lưu bảo quản mẫu  Mẫu để phân tích thơng số hóa lý, hóa học đơn giản, cần nạp mẫu đầy bình nút kín nhằm hạn chế tác động oxy khơng khí làm thay đổi thành phần mẫu  Mẫu xác định vi sinh vật ngược lại, cần để khoảng khơng khí sau đóng nắp TĨM TẮT PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN MẪU   Phương pháp bảo quản lạnh: Thơng số xác định Bình chứa Thể tích nạp mẫu(ml) Kỹ thuật bảo quản Thời gian bảo quản tối đa Ghi BOD P/G Làm lạnh đến 1-5oC 24h Lưu giữ nơi tối BOD P 1000 nạp đầy bình mẫu Làm đơng -20oC tháng tháng( tháng BOD mẫu
- Xem thêm -

Xem thêm: QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI Ở VIỆT NAM, QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG NƯỚC THẢI Ở VIỆT NAM, III. Quy Trình Kỹ Thuật Quan Trắc Môi Trường nước Thải., VII. Phương Pháp Lấy, Lưu Và Bảo Quản Mẫu.

Từ khóa liên quan