xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi mẹo và tuổi THÌN

1 135 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 17:00

BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi MẸO và tuổi THÌN(Phải cố gắng về sau mới khá)Chẳng khác nào chim mắc bẫy, én lạc đàn, ghe mắc cạn.Phải chia lìa trong lúc nửa đời, e người chồng chết trướcCảnh ly hận trăng khuya gió sớmLòng cảm thương khoảng vắng đêm trườngNão nùng tâm sự thê lươngĐường đời mưa gió, sớm chiều vắng anhNgẫm suy muôn dặm cõi đờiBước đi một bước, ngậm ngùi cho thân BÍNH THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo mơn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi MẸO tuổi THÌN (Phải cố gắng sau khá) Chẳng khác chim mắc bẫy, én lạc đàn, ghe mắc cạn Phải chia lìa lúc nửa đời, e người chồng chết trước Cảnh ly hận trăng khuya gió sớm Lòng cảm thương khoảng vắng đêm trường Não nùng tâm thê lương Đường đời mưa gió, sớm chiều vắng anh Ngẫm suy muôn dặm cõi đời Bước bước, ngậm ngùi cho thân
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi mẹo và tuổi THÌN, xem tuổi vợ chồng chồng chữ BÍNH cưới vợ tuổi mẹo và tuổi THÌN