xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi dậu

1 53 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 16:23

ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi DẬU(Bình tan gương vỡ)Như thuyền đi ngược gió, tuy làm ăn chăm chỉ cố gắng nhưng không có kết quả.Chừng nửa đời sẽ phân li.Dương cầm sớm đứt đường tơĐứt dây lỡ dở khó khăn mạc sầuVóc mai gầy võ tuyết sươngNgàn thu như chiếc cánh buồm bơ vơBước đi đâu cũng ngại ngùngĐừng chân đứng lại, ngẫm mình lẻ loiTrách ai làm bát bể, hạt cơm rơiĐĩa nghiêng cà đổ, rã rời duyên ta ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi DẬU (Bình tan gương vỡ) Như thuyền ngược gió, làm ăn chăm cố gắng khơng có kết Chừng nửa đời phân li Dương cầm sớm đứt đường tơ Đứt dây lỡ dở khó khăn mạc sầu Vóc mai gầy võ tuyết sương Ngàn thu cánh buồm bơ vơ Bước đâu ngại ngùng Đừng chân đứng lại, ngẫm lẻ loi *** Trách làm bát bể, hạt cơm rơi Đĩa nghiêng cà đổ, rã rời duyên ta
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi dậu, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi dậu