Luận Văn Máy Đập Búa

39 114 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 15:40

Luận Văn Máy Đập BúaCông nghệ phân loại rác thải:Tách lọc hỗn hợp rác thải ra 10 nhóm nguyên liệu để phục vụ tái sinh, tái chế, tái sử dụng, đóng rắn và đốt thu hồi nhiệt sinh. Tận dụng tài nguyên từ rác. Tạo nguyên liệu cho các công nghệ tái chế tại nhà máy hay cung cấp cho các cơ sở tái chế chuyên ngành sản xuất các sản phẩm đạt tiêu chuẩn thương mại hóa trên thị trường.Công nghệ xử lý tái chế phế thải chất dẻo:Tách lọc, thu hồi từ rác. Sản xuất nhiều loại sản phẩm nhựa dẻo tái chế thân thiện môi trường, phục vụ các nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của cộng đồng và tạo nguyên liệu cho ngành nhựa dẻo tái chế.Công nghệ xử lý nhiệt:Đốt các chất thải hữu cơ khó phân hủy, tạo nhiệt cung cấp cho các khâu sấy khô, giảm ẩm trong dây chuyền xử lý rác thải.Công nghệ đóng rắn áp lực:Tận dụng các phế thải trơ, vô cơ thay thế một phần nguyên liệu để sản xuất các loại gạch lát đường, bó vỉa hè đường và các loại gạch xây dựng công trình phụ.Công nghệ xử lý phân hủy chất thải hữu cơ:Tái sinh mùn hữu cơ, sản xuất các loại phân bón hữu cơ (hữu cơ vi sinh, hữu cơ khoáng đa vi lượng, mùn hữu cơ cải tạo đất,…)Do chất thải rắn sinh hoạt có chứa các thành phần hữu cơ chiếm tỷ trọng lớn (từ 4450% trọng lượng) nên ta có thể tận dụng để sản xuất phân hữu cơ, cung cấp cho khu vực ngoại thành để cải tạo đất nông nghiệp, và như vậy việc áp dụng phương pháp ủ sinh học với các thành phần hữu cơ sẽ phù hợp.Ở nước ta quá trình xử lý rác thải chủ yếu là gom thủ công và đem tập trung tại các bãi rác và chôn lấp. Một bãi chôn rác vệ sinh có vẻ là một giải pháp ít tốn kém nhất, nhưng thực ra đó chỉ là bề ngoài. Một bãi chôn rác vệ sinh và an toàn đòi hỏi phải được trang bị các lớp lót đắt tiền để bảo vệ nguồn nước mặt và nước ngầm. Có hệ thống thu và xử lý khí và nước thải rò rỉ (nước rỉ rác), cũng như hệ thống giám sát bảo đảm an toàn. Một bãi chôn lấp cần phải đặt xa hơn, xa hơn nữa so với trung tâm thành phố, phí vận chuyển rác sẽ tăng dần. Hơn thế nữa, quỹ đất dành cho các bãi chôn rác đang ngày càng bị thu hẹp đến mức báo động và trở thành nguy cơ, bức xúc của toàn xã hội.Vậy vấn đề đặt ra là cần một hệ thống thông minh để xử lý và tận dụng nguồn rác thải này. Kết hợp hài hòa trong một dây chuyền công nghệ, các giải pháp công nghệ chuyên biệt truyền thống và hiện đại như một công nghệ tích hợp đa tầng nhằm xử lý triệt để rác thải phức hợp ở Việt Nam gồm: •Công nghệ cơ khí để làm chủ, tự thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị, và kết nối liên hoàn, giảm thiểu sức lao động thủ công nặng nhọc, độc hại•Công nghệ hóa lý, để xử lý tái chế phế thải dẻo thành nguồn nguyên liệu và sản phẩm hữu dụng•Công nghệ hóa nhiệt, để xử lý, đốt các chất hữu cơ khó phân hủy.•Công nghệ hóa sinh, để xử lý các chất hữu cơ dễ phân hủy, tái sinh mùn hữu cơ vi sinh, sản xuất phân bón nhằm phục vụ nền công nghiệp bền vững.•Công nghệ cơ lý, để xử lý đóng rắn các phế thải trơ và vô cơ thành các sản phẩm hữu dụng, hạn chế chôn lấp. Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA BỘ MƠN VẬT LIỆU SILICAT Ḷn văn tớt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu GVHD: Hồng Trung Ngơn SVTH: Nguyễn Hữu Toàn MSSV: Đỗ Trọng Nguyên V0202729 V0201758 Thành Phố Hồ Chí Minh - 2005 Chương I : TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu chung Trong sống xã hội đại ngày nay, người bận rộn việc làm giàu đổi đời, họ cố phát minh hàng loạt máy móc kỹ thuật trang thiết bị giảm bớt sức lao động người Nhưng đồng thời, họ cho đời hàng trăm rác thải mà không nghĩ hậu gây Mà phần lớn rác thải rắn Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Sự hình thành chất thải rắn Chất thải rắn sinh từ hoạt động hàng ngày người Rác sinh hoạt thải lúc nơi phạm vi thành phố khu dân cư, từ hộ gia đình, khu thương mại, chợ tụ điểm buôn bán, nhà hàng, khách sạn, công viên, khu vui chơi giải trí, viện nghiên cứu, trường học, quan nhà nước… Cuộc cách mạng công nghiệp mang nhiều lợi ích cho người nâng cao mức sống, công tác phục vụ ngày tốt hơn, đồng thời sinh lượng rác thải rắn lớn Những năm đầu thập kỷ 80, chất thải rắn công nghiệp đặc biệt chất thải độc hại trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu Cho đến năm 1990, thơng tin khoa học trình bày vấn đề xảy rác thải rắn liên tục gây ảnh hưởng đến môi trường nhiều nước phải đầu tư không nhỏ để giải vấn đề chương trình mơi trường đặc biệt Quản lý chất thải rắn vấn đề then chốt việc đảm bảo môi trường sống người mà thị phải có kế hoạch tổng thể quản lý chất thải rắn thích hợp xử lý kịp thời có hiệu Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Những hợp thành chức hệ thống quản lý rác thải rắn 1.2 Các kỹ thuật xử lý chất thải rắn sinh hoạt: Các công nghệ chủ yếu thực để xử lý rác thải sinh hoạt bao gồm: Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu  Công nghệ phân loại rác thải: Tách lọc hỗn hợp rác thải 10 nhóm nguyên liệu để phục vụ tái sinh, tái chế, tái sử dụng, đóng rắn đốt thu hồi nhiệt sinh Tận dụng tài nguyên từ rác Tạo nguyên liệu cho công nghệ tái chế nhà máy hay cung cấp cho sở tái chế chuyên ngành sản xuất sản phẩm đạt tiêu chuẩn thương mại hóa thị trường  Cơng nghệ xử lý tái chế phế thải chất dẻo: Tách lọc, thu hồi từ rác Sản xuất nhiều loại sản phẩm nhựa dẻo tái chế thân thiện môi trường, phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất cộng đồng tạo nguyên liệu cho ngành nhựa dẻo tái chế  Công nghệ xử lý nhiệt: Đốt chất thải hữu khó phân hủy, tạo nhiệt cung cấp cho khâu sấy khô, giảm ẩm dây chuyền xử lý rác thải  Cơng nghệ đóng rắn áp lực: Tận dụng phế thải trơ, vô thay phần nguyên liệu để sản xuất loại gạch lát đường, bó vỉa hè đường loại gạch xây dựng công trình phụ  Cơng nghệ xử lý phân hủy chất thải hữu cơ: Tái sinh mùn hữu cơ, sản xuất loại phân bón hữu (hữu vi sinh, hữu khoáng đa vi lượng, mùn hữu cải tạo đất,…) Do chất thải rắn sinh hoạt có chứa thành phần hữu chiếm tỷ trọng lớn (từ 44-50% trọng lượng) nên ta tận dụng để sản xuất phân hữu cơ, cung cấp cho khu vực ngoại thành để cải tạo đất nông nghiệp, việc áp dụng phương pháp ủ sinh học với thành phần hữu phù hợp Ở nước ta trình xử lý rác thải chủ yếu gom thủ công đem tập trung bãi rác chôn lấp Một bãi chôn rác vệ sinh giải pháp tốn nhất, thực bề ngồi Một bãi chơn rác vệ sinh an tồn đòi hỏi phải trang bị lớp lót đắt tiền để bảo vệ nguồn nước mặt nước ngầm Có hệ thống thu xử lý khí nước thải rò rỉ (nước rỉ rác), hệ thống giám sát bảo đảm an tồn Một bãi chơn lấp cần phải đặt xa hơn, xa so với trung tâm thành phố, phí vận chuyển rác tăng dần Hơn nữa, quỹ đất dành cho bãi chôn rác ngày bị thu hẹp đến mức báo động trở thành nguy cơ, xúc toàn xã hội Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Vậy vấn đề đặt cần hệ thống thông minh để xử lý tận dụng nguồn rác thải Kết hợp hài hòa dây chuyền cơng nghệ, giải pháp công nghệ chuyên biệt truyền thống đại cơng nghệ tích hợp đa tầng nhằm xử lý triệt để rác thải phức hợp Việt Nam gồm:  Cơng nghệ khí để làm chủ, tự thiết kế, chế tạo máy móc, thiết bị, kết nối liên hoàn, giảm thiểu sức lao động thủ cơng nặng nhọc, độc hại  Cơng nghệ hóa lý, để xử lý tái chế phế thải dẻo thành nguồn nguyên liệu sản phẩm hữu dụng  Công nghệ hóa nhiệt, để xử lý, đốt chất hữu khó phân hủy  Cơng nghệ hóa sinh, để xử lý chất hữu dễ phân hủy, tái sinh mùn hữu vi sinh, sản xuất phân bón nhằm phục vụ công nghiệp bền vững  Công nghệ lý, để xử lý đóng rắn phế thải trơ vô thành sản phẩm hữu dụng, hạn chế chôn lấp Nguyên lý phân loại rác thải sinh hoạt Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Nguyên lý xử lý tài nguyên hóa phế liệu thu hồi từ rác thải Luận văn tốt nghiệp 2.1 Giới thiệu hệ thống phân loại rác thải GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Ḷn văn tớt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Một số hình ảnh hệ thống tái chế rác công ty CDEGlobal (Nguồn từ http://www.cdeglobal.com) Construction & Demolition Waste Recycling Plants Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Construction & Demolition Waste Recycling Plants Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu III Cấu tạo chi tiết máy đập búa: Tùy theo loại máy, loại vật liệu đem đập, yêu cầu vật liệu khỏi máy mà máy đập búa có cấu tạo khác Trong khn khổ ĐAMH trình bày cấu tạo chi tiết máy đập búa rơto nhiều đĩa búa có búa lắp lỏng loại máy mà ta thiết kế Các phận máy mơ tả hình vẽ: MẶT CẮT DỌC VÀ NGANG MÁY ĐẬP BÚA Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Một số chi tiết máy: Búa đập Là phận làm việc chủ yếu máy Tùy thuộc vào tính chất vật liêu đem đập, độ mịn vật liệu khỏi máy, suất máy,…mà búa đập có hình dạng, trọng lượng vật liệu chế tạo búa thích hợp Thường đập thơ dùng búa có trọng lượng lớn số lượng búa khơng cần nhiều ngược lại đập nhỏ dùng búa có trọng lượng nhỏ số lượng búa nhiều Vật liệu chế tạo búa thường loại thép chịu mòn cao như: thép Mangan, thép Cacbon có phủ lớp hợp kim cứng, thép Crôm,… Các chốt treo búa thường chế tạo theo chiều dài trục rôto, đầu chốt có bậc, đầu tiện ren có chốt hãm Chốt treo thường làm thép CT5 Cánh búa (đĩa treo búa) Cánh búa có nhiều hình dạng khác như: cánh tam giác, cánh chữ nhật, cánh hình vng,…thường gặp phổ biến cánh có dạng đĩa tròn Trên cánh búa có khoét lỗ để xuyên chốt treo búa Số búa cánh búa 2, 3, 4, 6, 8,…máy dùng đập nhỏ số búa thường Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Trục máy (Rôto) Trục lắp cánh búa thường chế tạo từ thép 45 45 Cr Một đầu trục lồng bạc chặn, đầu đem tiện ren để giữ cánh búa êcu Khi lắp cánh búa trục hai cánh búa liên tiếp lắp bạc để giữ khoảng cách cần thiết hai cánh búa Gối đỡ trục đặt phía ngồi võ máy đặt khung thép hình Một đầu trục có bu-li để nhận truyền động từ động cơ, đầu lại gắn khơng gắn bánh đà (để đối trọng) Ghi tháo liệu Ghi chiếm khoảng 1350 – 1800 vòng tròn búa vạch nên Ghi lớn gồm nhiều nhỏ ghép lại,… Lỗ ghi thường lớn kích thước trung bình liệu từ 1,5 – lần Khe hở mặt đầu búa quay với bề mặt ghi khoảng 10 – 15 mm, vật liệu thường bị chà xát thêm mặt ghi Ghi thường làm thép mangan Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Vỏ máy Được làm thép dày khoảng 10 - 20 mm Vỏ máy thiết kế đặc biệt dễ dàng mở đóng lại để xem cấu tạo bên trong, sửa chữa làm vệ sinh máy Trong vỏ máy thiệt kế để nạp liệu theo phương thẳng đứng VỎ MÁY NẠP LIỆU THEO PHƯƠNG THẲNG ĐỨNG Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu VỎ MÁY NẠP LIỆU THEO PHƯƠNG TIẾP TUYẾN CHƯƠNG 4: TÍNH TỐN MÁY NGHIỀN BÚA Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu I Tính tốn cơng nghệ Lựa chọn động cơ: Máy đập búa đòi hỏi động phải có công suất > 22 [kW] Ta lựa chọn động A02-72-4, có cơng suất 30 kW, vận tốc 1500 [v/ph] (đồng bộ) Đây động điện không đồng ba pha có số liệu kỹ thuật sau: Kiểu động Công suất [W] A02-72-4 30 Ở tải trọng định mức Hiệu Vận tốc suất [g/ph] [%] 1460 90 Mm M dm M max M M dm M dm 1,2 2,0 0,8 Khối lượng động ứng với III2 [kg] Dạng ứng dụng chủ yếu 208 III2, III/  2, B3 Kích thước động Kiểu động điện A02-72 Khn khổ (Khơng lớn hơn) Kích thước lắp L B1 B4 B5 H L15 l b 2C 2C2 d d4 h t1 669 393 300 230 461 133 110 14 318 267 48 18 200 52 Hệ thống truyền động: Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu 1460  Hệ thống truyền động với công suất 22 [kW] (< 50 kW), tỉ số truyền u = 800 1,825(6 0,85 Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Hệ số xét đến ảnh hưởng tải trọng Cr: Tải trọng Cr Tĩnh �0,85 Dao động nhẹ 0,9 �0,8 Dao động mạnh 0,8 �0,7 �� � Cr = 0,7 Hệ số xét đến ảnh hưởng chiều dài đai: CL  L 2500 6  Lo 2351,33 1,01 Chọn hệ số công suất có ích [P0] theo đồ thi sau: Theo đồ thị: [P0] = 9,3 [kW] Số đai: Z P1 �  P0  C Cu CL Cz Cr Cv 22 Z�  3,6 9,3.0,96.1,12.1,01.1.0,7.0,867 Ta chọn Z = [đai]  Bước 7: Tính lực tác động lên trục, tuổi thọ đai Lực căng ban đầuu: F0  A.  A1.  4.230.1,5  1380 [N] Va đập 0,7 �0,6 Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Lực căng dây đai: F0/4 = 345 [N] Lực vòng có ích: Ft  1000.P1 1000.30   v1 19,11 1569,85 [N] Lực vòng dây đai: Ft/4 = 392,46 [N] Ft e f   F0  f e 1 Từ công thức: f ' Suy ra: F0  Ft ln   F0  Ft 0,453 Hệ số ma sát nhỏ để truyền không bị trượt trơn: f  f '.sin 200  0,154 Lực tác dụng lên trục: � 163,05 � � � Fr �2.F0 sin � � 2.1380.sin � � �2 � � � 2729,8 [N] Ứng suất lớn dây đai: = = 345 387 = 230 + 2* 230 + 1200*19,112.10-6 + *100 = 10,55Mpa Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Bước 8: Kích thước bánh đai thang: Đường kính tính toán: 60; 70; 80; 90; 100; 110; 125; 140; 160; 180; 200; 220; 250; 280; 320; 360; 400; 450; 500; 560; 630; 710; 800; 900; 1000; 1120; 1250; 1400; 1600; 1800; 2000; 2240; 2500; 2800; 3150; 3550; 4000 Tiết diệ n đai Z A B C D Kích thước rãnh h0 e t S K Đường kính tính tốn bánh đai (mm)  340 360 380 400 2,5 3,5 8,5 10 12,5 16 21 28,5 12 16 20 26 37 10 12,5 17 24 5,5 7,5 10 12 63-70 90-120 125-160 200 - 80-100 125-160 180-224 224-315 315-450 112-160 180-400 250-500 355-630 500-900 E 10 34 44,5 29 15 - 500-560 630-1120 �180 �450 �560 �710 �100 �125 Chú thích: h0 , e , t , S không dùng cho bánh đai truyền có trục thẳng đứng, nửa chéo bánh đai hàn Đường kính ngồi bánh đai nhỏ: Dn  D  2h0  250  2.6  262 [mm] Đường kính bánh đai nhỏ: D  D  2e  262  2.21  220 t n [mm] Đường kính ngồi bánh đai lớn: Dn  D  2h0  450  2.6  462 [mm] Đường kính bánh đai lớn: D  D  2e  462  2.21  420 t n [mm] Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu Chiều rộng bánh đai: B  ( z  1).t  2S  3.26  2.17  112 [mm] ... nón Máy đập trục Máy đập búa Máy đập va đập đàn hồi Máy nghiền bánh xe Máy nghiền Máy nghiền bi Máy nghiền lăn Máy nghiền búa Máy nghiền khí nén Máy nghiền rung Máy nghiền tia lượng Một số máy đập. .. loại máy đập búa sau: Theo số trục mang búa ( rôto)  Máy đập búa rôto: máy có trục búa phân bố doc theo trục (i = 30 – 40)  Máy đập búa rôto: trục búa song song quay ngược chiều Luận văn tốt... NGHIỀN BI MÁY ĐẬP NĨN Ḷn văn tớt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu MÁY DẬP BÚA ROTO MÁY ĐẬP THÙNG QUAY Luận văn tốt nghiệp GVHD:Ts.Bùi Trọng Hiếu CHƯƠNG 3: MÁY NGHIỀN BÚA Máy đập búa sử dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận Văn Máy Đập Búa, Luận Văn Máy Đập Búa, Phân loại các máy đập nghiền, Một số máy đập nghiền trong thực tế sản xuất, Cánh búa (đĩa treo búa), CHƯƠNG 4: TÍNH TOÁN MÁY NGHIỀN BÚA, Lựa chọn động cơ:, Thiết kế đai thang: