Giao an sinh hoc 6 có ĐHPTNL

79 51 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 15:34

Giáo án sinh học 6 được soạn theo định hướng phát triển năng lực, chuẩn kiến thức kĩ năng, có liên hệ với các môn học, đầy đủ cả năm theo kiến thức kĩ năng của sở giáo dục đào tạo. Quý thầy cô có thể tham khảo và lựa chọn . Giáo án sinh học Tuần Tiết Năm học 2019-2020 Ngày soạn: 11/ 8/ 2019 ĐẶC ĐIỂM CỦA CƠ THỂ SỐNG NHIỆM VỤ CỦA SINH HỌC I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Sau học HS cần đạt được: Kiến thức: - Nêu đặc điểm chủ yếu thể sống - Phân biệt vật sống vật khơng sống - Nêu vài ví dụ cho thấy đa dạng sinh vật, kể tên nhóm sinh vật - Biết nhiệm vụ môn sinh học Kỹ năng: - Rèn kỹ tìm hiểu đời sống hoạt động sinh vật Thái độ - Kĩ tìm kiếm xử lí thơng tin để nhận dạng vật sống vật không sống - Kĩ phản hồi, lắng nghe tích cực q trình thảo luận - Kĩ thể tự tin trình bày ý kiến cá nhân Các lực hướng tới cho học sinh: - Năng lực chung; tự học, tự giao tiếp, tự giải quyết, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ - Năng lực riêng môn sinh học: Hs biết quan sát thiên nhiên, thực tế để giải vấn đề liên quan đến học II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Bảng phụ (chưa điền kết đúng) Tranh vẽ vài động vật ăn cỏ, ăn thịt Học Sinh: Xem trước III/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG: Hoạt động khởi động: - Gv tổ chức trò chơi tìm đồ vật Hoạt động hình thành tìm kiến thức TG HOẠT ĐỘNG CỦA GHI BẢNG ĐỊNH HƯỚNG THẦY VÀ TRÒ PHÁT TRIỂN NL Hoạt Động 1: I Nhận dạng vật sống Phút GV: Quan sát xung trường vật không sống: học, nhà trả lời câu hỏi: - Vật sống (động vật, Em nêu tên vài thực vật): vật Tự học, tự giải cối, vật, đồ vật mà có trao đổi chất với vấn đề em biết? môi trường để lớn lên GV: Yêu cầu thảo luận sinh sản Sáng tạo nhóm thực lệnh sgk? - Vật khơng sống khơng - Tư HS: Thực có đặc điểm - Xác định mối Gv:Vũ Thị Quỳnh Thư Trường THCS Trần Phú Báo cáo + bổ sung GV: Kết luận, nêu câu hỏi: Vì gà, lợn mít, bàng vật sống, viên gạch, đá vật khơng sống? Thế vật sống? Lấy ví dụ? Thế vật khơng sống? Lấy ví dụ? GV: Từ ý kiến thảo luận lớp tìm đâu động vật, thực vật, đồ vật? Phút HS: Trả lời GV: Nhấn mạnh vai trò nhóm vật sống gọi sinh vật Hoạt Động 2: GV: Giới thiệu nội dung bảng phụ Chất cần thiết, chất thải chất ntn? HS: Giải thích GV: Liên hệ thực tế Hãy thực theo nhóm lệnh sgk? HS: Thực 1-2 hs trả lời, hs khác nhận xét, bổ sung GV: Kết luận, hoàn chỉnh bảng phụ Phút Qua bảng em cho biết vật sống có đặc điểm gì? HS: Trả lời GV: Nêu ví dụ vật sống có đặc điểm ntn? GV: Ghi nhận ý kiến HS Hoạt động 3: HS: Thực lệnh mục a SGK, nhóm thảo kuận, hồn thành phiếu học tập GV: Gọi đại diện nhóm vật sống liên hệ II Đặc điểm thể sống: - Trao đổi chất với Tự học, tự giải môi trường vấn đề - Lớn lên - Sinh sản Sáng tạo - Tư - Xác định mối liên hệ III Sinh vật tự nhiên a Sự đa dạng giới sinh vật: - Sinh vật tự nhiên phong phú đa dạng, chúng sống nhiều mơi trường khác nhau, có mối quan hệ mật thiết với với người Tự học, tự giải vấn đề Sáng tạo - Tư - Xác định mối liên hệ Giáo án sinh học trình bày kết quả, nhóm khác bổ sung GV: Nhận xét, kết luận Qua bảng phụ em có nhận xét đa dạng giới sinh vật vai trò Phút chúng? GV: Yêu cầu HS xem lại bảng phụ, xếp loại riêng ví dụ thuộc TV, ĐV cho biết ? Các loại sinh vật thuộc bảng chia thành nhóm ? Đó nhóm ? HS: Các nhóm thảo luận dựa vào bảng, nội dung thơng tin quan sát hình 2.1SGK, đại diện báo cáo kết quả, GV kết luận Hoạt động 4: GV: Giới thiệu nhiệm vụ chủ yếu sinh học, phần mà hoc sinh học THCS HS đọc thơng tin mục SGK, tìm hiểu cho biết: Nhiệm vụ sinh học gì? nhiệm vụ thực vật học gì? Năm học 2019-2020 b Các nhóm sinh vật tự nhiên - Vi khuẩn, nấm, thực vật, động vật IV Nhiệm vụ Sinh học Nhiệm vụ sinh học: nghiên cứu đặc điểm cấu tạo, hoạt động sống,các điều kiện sống sinh vật, mối quan hệ sinh vật với với mơi trường Từ biết cách sử dụng hợp lí chúng để phục vụ đời sống người Nhiệm vụ thực vật học: nghiên cứu hình thái cấu tạo hoạt động sống, đa đạng, vai trò thực vật, từ ứng dụng thực tiễn đời sống Kết luận: SGK Tự học, tự giải vấn đề Sáng tạo - Tư - Xác định mối liên hệ Củng cố: (4 Phút) - Giữa vật sống vật khơng sống có đặc điểm khác nhau? - Đặc điểm chung thể sống đặc điểm sau:  Lớn lên  Sinh sản  Di chuyển  Lấy chất cần thiết  Loại bỏ chất thải Dặn dò: (1 Phút) - Trả lời câu hỏi Sgk - Xem trước Tuần Gv:Vũ Thị Quỳnh Thư Trường THCS Trần Phú Tiết Ngày soạn: 13/ 8/ 2019 ĐẠI CƯƠNG VỀ GIỚI THỰC VẬT ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA THỰC VẬT I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Sau học HS cần đạt được: Kiến thức: - Nêu đặc điểm chung thực vật - Tìm đa dạng phong phú thật vật - Thể tình yêu thiên nhiên, yêu thực vật hành động bảo vệ thực vật Kỹ năng: - Rèn kĩ hoạt động nhóm, có kĩ quan sát tranh vẽ mẩu vật phát kiến thức 3.Thái độ: Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, yêu thực vật Các lực hướng tới cho học sinh: - Năng lực chung; tự học, tự giao tiếp, tự giải quyết, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ - Năng lực riêng môn sinh học: Hs biết quan sát thiên nhiên, thực tế để giải vấn đề liên quan đến học II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh ảnh :Khu rừng, vườn cây, sa mạc,hồ nước… Học Sinh: Sưu tầm tranh ảnh lồi thực vật sống trái đất, ơn lại kiến thức sách TNXH tiểu học III/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 1.Hoạt động khởi động: Gv cho học sinh chơi trò chơi giải chữ Hoạt động hình thành tìm hiểu kiến thức TG HOẠT ĐỘNG CỦA GHI BẢNG ĐỊNH HƯỚNG THẦY VÀ TRÒ PHÁT TRIỂN NL 15 Hoạt động 1: I Sự đa dạng - phong Phút GV: Cho HS hoạt động cá phú thực vật nhân: quan sát tranh vẽ Tự học, tự giải - Thực vật đa dạng GV: Cho HS hoạt động phong phú thể vấn đề nhóm thảo luận: hiện: Xác định nơi  Mơi trường sống đa Sáng tạo trái đất có thực vật sống? dạng: (khí hậu khác - Tư Kể tên vài sống nhau, địa hình khác - Xác định mối đồng bằng,đồi núi, ao hồ, liên hệ nhau, môi trường sa mạc …? sống khác nhau) Nơi có nhiều thực vật,  Số lượng lồi lớn nơi thực vật?  Số lượng cá thể Kể số gỗ lâu năm loài nhiều thân cứng rắn?  Đặc điểm cấu tạo Kể tên số sống Giáo án sinh học mặt nước theo em chúng có đặc điểm khác với sống cạn? Kể tên vài nhỏ bé thân mềm yếu? Em có nhận xét đa dạng thực vật? HS: Quan sát hình 3.1 đến 3.4, kết hợp với mẩu vật mang đến lớp thảo luận nhóm thống báo cáo GV: Gọi từ 1-3 nhóm đại diện trình bày GV: Nhận xét nêu câu hỏi Các sống nước có đặc điểm khác sống cạn? HS: Thân rỗng xốp chứa khí, rộng dẹp dài nỗi lên mặt nước GD ý thức bảo vệ thực vật: - Thực vật nói chung rừng nói riêng nguồn cung cấp thức ăn, chỗ ở, cung cấp lương thực, thực phẩm… cho người, làm giảm ô nhiễm môi trường - Thực vật đa dạng phong phú độ đa dạng loài bị suy giảm nạn phá rừng, khai thác 20 gỗ bừa bãi làm Phút phần lớn rừng trái đất Vậy em bảo vệ phát triển thực vật nói chung rừng nói riêng cách nào? HS: Nêu việc cụ thể làm: Trồng xanh, chăm sóc xanh, bảo vệ xanh Gv:Vũ Thị Quỳnh Thư Năm học 2019-2020 khác II Đặc điểm chung thực vật - Từ tổng hợp chất hữu - Phần lớn không di chuyển - Phản ứng chậm với Tự học, tự giải vấn đề Sáng tạo - Tư - Xác định mối Trường THCS Trần Phú trường học kích thích liên hệ GV: Chốt lại mục mơi trường ngồi cho HS đọc phần thông tin SGK Hoạt động 2: GV: Cho HS thực trang 11 GV: Nhận xét bảng HS: Kẻ hoàn thành bảng nội dung Con gà, chó lấy roi đánh thay Chậu cấy để cửa sau thời gian, cong chỗ súng HS: Nhận xét tượng từ rút đặc điểm chung thực vật GV: Chốt lại nội dung Củng cố: (4 Phút) - Thực vật sống nơi trái đất? - Đặc điểm chung thực vật gì? Dặn dò: (1 Phút) - Học - Soạn trước xem bài: Có phải tất thực vật có hoa? - Đem mẫu vật: Cây dương xỉ, rau bợ, đậu Tuần Tiết Ngày soạn: 20/ 8/ 2019 Giáo án sinh học Năm học 2019-2020 CÓ PHẢI TẤT CẢ THỰC VẬT ĐỀU CÓ HOA? I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Biết quan sát so sánh để phân biệtcây có hoa khơng có hoa dựa vào đặc điểm quan simh sản Kỹ năng: - Phân biệt năm lâu năm 3.Thái độ: - Có ý thức bảo vệ thực vật Các lực hướng tới cho học sinh: - Năng lực chung; tự học, tự giao tiếp, tự giải quyết, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ - Năng lực riêng môn sinh học: Hs biết quan sát thiên nhiên, thực tế để giải vấn đề liên quan đến học II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh ảnh :Khu rừng, vườn cây, sa mạc,hồ nước… Học Sinh: Sưu tầm tranh ảnh loài thực vật sống trái đất, ôn lại kiến thức sách TNXH tiểu học III/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 1.Hoạt động khởi động: Gv cho học sinh chơi trò chơi giải ô chữ Hoạt động hình thành tìm hiểu kiến thức TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ 15 Hoạt động 1: Phút GV: Cho HS hoạt động cá nhân: Tìm hiểu quan cải Cây cải có quan nào? Chức loại quan đó? HS quan sát H.4.1 SGK đói chiếu với bảng HS trả lời câu hỏi kiến thức GV: Cho HS làm tập điền tiếp: Rễ, thân, là……… Hoa, quả, hạt là……… + Chức quan sinh sản là… + Chức quan sinh dưỡng HS: Hoạt động nhóm: Phân biệt TVCH TVKCH Gv:Vũ Thị Quỳnh Thư GHI BẢNG I: Tìm hiểu quan thực vật - Thực vật có hoa thực vật mà quan sinh sản hoa hạt - TVKCH quan sinh sản hoa hạt Cơ thể TVCH gồm loại quan + CQSD: Rễ, thân, có chức ni dưỡng + CQSS hoa, quả, hạt có chức sinh sản trì phát triển nòi giống ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NL Tự học, tự giải vấn đề Sáng tạo - Tư - Xác định mối liên hệ Trường THCS Trần Phú GV: Theo dõi hoạt động nhóm GV: Nhận xét sữa chữa Lưu ý: Cây dương xỉ khơng có hoa có quan 20 sinh dưỡng đặc biệt Phút GV: Cho HS thảo luận nhóm Dựa vào đặc điểm có hoa thực vật chia thực vật thành nhóm? II: Cây lâu năm HS: Thảo luận nhóm, Đại năm diện nhóm trình bày, nhóm Cây năm cây: khác nhận xét bổ sung có thời gian sinh Tự học, tự giải GV: Chốt lại nội dung trưởng phát triển vấn đề Hoạt động 2: vòng năm Cây năm lâu Cây lâu năm: có Sáng tạo năm: thời gian sinh trưởng - Tư GV: Cho HS nêu số phát triển - Xác định mối vòng đời kết thúc vòng nhiều năm liên hệ vòng năm HS thảo luận nhóm ghi giấy VD: Lúa, ngơ, mướp, … năm Xồi, ổi, vải, … lâu năm Kể tên số sống lâu năm vòng đời có nhiều lần hoa tạo Tại ta nói vậy? GV: Cho HS thảo luận phân biệt năm lâu năm HS: Thảo luận đến kết luận GV: Nhận xét Cho số ví dụ khác: Củng cố: (4 Phút) - Dựa vào đặc điểm để nhận biết thực vật có hoa thực vật khơng có hoa? - Kể tên vài có hoa khơng có hoa Dặn dò: (1 Phút) - Học bài, xem trước Tuần Giáo án sinh học Tiết Năm học 2019-2020 Ngày soạn: 22/ 8/ 2019 Chương 1: TẾ BÀO THỰC VẬT KÍNH LÚP, KÍNH HIỂN VI VÀ CÁCH SỬ DỤNG I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Nhận biết phận kính lúp kính hiển vi - Biết cách sử dụng kính lúp kính hiển vi, nhớ bước sử dụng Kỹ năng: - Rèn kỹ thực hành Thái độ: - Có ý thức giữ gìn bảo vệ kính trước sử dụng Các lực hướng tới cho học sinh: - Năng lực chung; tự học, tự giao tiếp, tự giải quyết, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ - Năng lực riêng môn sinh học: Hs biết quan sát thiên nhiên, thực tế để giải vấn đề liên quan đến học II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh ảnh , dụng cụ thực hành Học Sinh: đọc trước III/ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG 1.Hoạt động khởi động: Gv cho học sinh chơi trò chơi giải chữ Hoạt động hình thành tìm hiểu kiến thức TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ 16 Hoạt Động 1: Phút GV: Yêu cầu hs quan sát phận kính lúp kết hợp đọc nội dung mục sgk nêu câu hỏi: Kính lúp có cấu tạo nào? Tấm kính lúp có chức gì? HS: Giải thích GV: Giải thích cấu tạo kính lúp Thao tác mẫu cách sử dụng 20 kính lúp, yêu cầu hs quan Phút sát HS: Theo dõi GV: Sử dụng kính lúp ntn? HS: Phát biểu Gv:Vũ Thị Quỳnh Thư GHI BẢNG I Kính lúp cách sử dụng: - Cấu tạo: + Tay cầm, khung: kim loại nhựa + Tấm kính: trong, dày, hai mặt lồi ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NL Tự học, tự giải vấn đề Sáng tạo - Tư -Sử dụng: Tay trái cầm kính, để mặt kính sát vật mẫu, từ từ đưa kính lên đến nhìn rõ vật II Kính hiển vi cách sử dụng: Cấu tạo: Tự học, tự giải Trường THCS Trần Phú Hoạt Động 2: + Chân kính vấn đề GV: Đặt kính hiển vi lên + Thân kính: gồm - Tư bàn để hs quan sát  Ống kính có thị u cầu đọc thơng tin sgk kính, đĩa quay, vật cho biết kính hiển vi kính gồm phần?  Ốc điều chỉnh: ốc to HS: Quan sát ốc nhỏ Trả lời + bổ sung Ngoài có gương GV: Thân kính gồm phần phản chiếu ánh sáng nào? vào vật mẫu HS phát biểu GV: Chức kính hiển vi gì? GV: Gọi học sinh lên bảng - Cách sử dụng: nhìn vào tranh nêu chức + Đặt cố định tiêu phận bàn kính HS thực + Điều chỉnh ánh sáng GV: Bộ phận kính gương phản chiếu hiển vi quan trọng nhất? ánh sáng sao? + Sử dụng hệ thống ốc HS: Trả lời điều chỉnh để quan sát GV: Hướng dẫn hs cách sử rõ vật dụng kính cách gv thao tác HS: Quan sát GV: Gọi hs lên sử dụng kính Yêu cầu hs khác nhận xét, bổ sung HS: Thực GV: Theo dõi + đánh giấu Củng cố: (4 Phút) - Đọc ghi nhớ - Chỉ kính phận chức kính hiển vi? Dặn dò: (1 Phút) - Câu hỏi SGK - Chuẩn bị vật mẫu củ hành, cà chua - Xem trước quy trình thực hành Tuần Tiết Ngày soạn: 23 /8 2019 10 Giáo án sinh học - Ưu điểm: - Hạn chế: Dặn dò: (1 Phút) - Ơn lại nội dung học - Bài mới: Cây thông có quan nào? - Vì gọi hạt trần? MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Đánh giá Biết Hiểu Năm học 2019-2020 Vận dụng Thấp Cao Tống số điềm KT Bài 33:Hạt Phân biệt hạt phận hạt mầm Ví dụ điểm câu hạt hai điểm mầm, Tỉ lệ: 20% điểm = 50% điểm = 50% 20% Bài 34: Phát tán Các cách phát hạt tán Ví dụ điểm câu hạt điểm Tỉ lệ: 20% điểm = 50% điểm = 50% 20% Bài 35: Những đk cần cho hạt nảy Điều kiện bên mầm bên Vận dụng điểm câu điểm Tỉ lệ: 30% 1.5 điểm = 1.5 điểm = 30% 67% 33% Bài 39:Quyết-Cây Sinh dưỡng, dương xỉ sinh sản điểm câu phát triển, So điểm sánh với rêu Tỉ lệ: 30% điểm = 30% 100% Tổng điểm 5.5 điểm 3.5 điểm 10 điểm ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: (2 điểm) Phân biệt hạt mầm hạt hai mầm, loại lấy ví dụ? Câu 2: (2 điểm) Nêu cách phát tán hạt? ví dụ cho cách phát tán? Câu 3: (3 điểm) Nêu điều kiện cần cho hạt nảy mầm? Những hiểu biết điều kiện nảy mầm hạt vận dụng sản xuất? Câu 4: (3 điểm) Nêu đặc điểm quan sinh dưỡng, quan sinh sản phát triển dương xỉ? So sánh quan sinh dưỡng dương xỉ với rêu? ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM Gv:Vũ Thị Quỳnh Thư 65 Trường THCS Trần Phú Tuần 28 Tiết 54 Ngày soạn:05/ 03/ 2017 NGUỒN GỐC CÂY TRỒNG I/ MỤC TIÊU: Học xong này, học sinh phải: Kiến thức : - Xác định dạng trồng ngày két trình chọn lọc từ dại - Phân biệt dại trồng - Nêu biện pháp cải tạo trồng Kĩ năng: - Rèn kỹ phân tích mẫu vật Thái độ: - Thấy khả to lớn việc cải tạo giống, vận dụng vào việc sản xuất gia đình II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Hỏi đáp, trực quan, giảng giãi III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn - Hoa hồng dại, rau dền dại hoa hồng trồng Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) - Trình bày giai đoạn phát triển giới thực vật? Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề - Xung quanh có nhiều dại trồng chúng khác điểm nào? b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 15 Hoạt động 1: I Cây trồng bắt nguồn từ đâu: Phút GV: Cây ntn gọi trồnh? Cây trồng bắt nguồn từ dại HS: Trả lời nhằm phục vụ nhu cầu GV: Hãy kể vài trồng công sống người dụng nó? Cây trồng với mục đích gì? HS: Trả lời theo hiểu biết GV: Yêu cầu cá nhân đọc thơng tin cho biết trồng có nguồn gốc từ 66 Giáo án sinh học Năm học 2019-2020 đâu? 15 HS: Phát biểu Phút GV: Kết luận Hoạt động 2: II Cây trồng khác dại GV: Treo H 45.1 yêu cầu thảo luận nào? nhóm hồn thành phiomsau: Cây trồng khác dại Bộ phận Cải dại Cải trồng phận người sử dụng HS: Thảo luận nhóm Báo cáo + bổ sung GV: Cây dại trồng khác kích thước, chất lượng ntn? HS: Phát biểu GV: Vì lại có khác đó? HS: Trả lời GV: Yêu cầu so sánh tiếp rau dền, hoa hồng? HS: Thực Trả lời + bổ sung GV: Cây trồng nhằm mục đích gì? HS: Phát biểu 10 GV: Kết luận Phút Hoạt động 3: III Muốn cải tạo trồng cần GV: Cho HS đọc thơng tin, trả làm gì? - Chọn có đặc tính tốt lời câu hỏi: - Lai giống - gây đột biến Có biện pháp để cải tạo - Nhân giống giống? - Chăm sóc tốt GV: Chốt lại Lấy số ví dụ trồng tiếng ngon, thơm địa phương? HS: Phát biểu GV: Liên hệ thực tế + giáo dục Củng cố: (4 Phút) - Tại có trồng? Cây trồng khác dại điểm nào? Dặn dò: (1 Phút) - Bài cũ + câu hỏi sgk - Đọc mục em có biết - Bài mới: thực vật có vai trò ntn việc điều hòa khí hậu? Tuần 31 Tiết 59 Gv:Vũ Thị Quỳnh Thư Ngày soạn:26/ 03/ 2017 67 Trường THCS Trần Phú BẢO VỆ SỰ ĐA DẠNG CỦA THỰC VẬT I/ MỤC TIÊU: Học xong này, học sinh phải: Kiến thức : - Phát biểu tính đa dạng TV - Thế TV quý hiếm? Kể tên? - Hậu việc khai thác rừng bừa bãi Kĩ năng: - Rèn kỹ phân tích kiến thức Thái độ: - Ý thức bảo vệ đa dạng HST II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Giải vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) TV có vai trò người? Lấy ví dụ chứng minh? Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề Mổi lồi TV có nét đặc trưng cấu tạo, hình dạng, kích thước, nơi sống Tập hợp loài TV tạo nên đa dạng Tính đa dạng suy giảm tác động người Vì cần phải bảo vệ? b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 15 Hoạt động 1: I Đa dạng TV gì? Phút GV: Hãy kể vài TV gắn liền với Là phong phú lồi, mơi trường sống? cá HS: Kể tên thể lồi mơi trường sống GV: Vậy TV có số lượng loài nào? chúng HS: Rút kết luận GV: Vì gọi đa dạng? HS: Trả lời GV: Kết luận 10 Hoạt động 2: II Tình hình đa dạng TV Phút GV: Vì nói thực vật Việt Nam có Việt Nam: tính đa dạng? Việt Nam có tính đa dạng GV: tìm số TV có f\giá trị kinh tế cao: cao? Số lượng lồi nhiều có HS: kể tên nhiều lồi có giá trị kinh tế cao GV: Nguyên nhân dẫn đến suy giảm thực vật Việt Nam hậu Sự suy giảm: nó? - Nguyên nhân: Khai thác bừa 68 Giáo án sinh học Năm học 2019-2020 HS: Phát biểu bãi,chiến tranh GV: Thế TV quý hiếm? Cho ví - Hậu quả: Giảm số lượng TV dụ?  hu hẹp môi trường HS: Trả lời  Tiêu diệt hết động vật GV: Mở rộng vài trắc, trầm hương Giới thiệu thông tin mục em có biết GV: Hậu khai thác rừng bừa bãi? HS: Phát biểu Hoạt động 3: III Các biện pháp: 10 GV: Vì phải bảo vệ đa dạng - Ngăn chặn phá rừng Phút TV? - Xây dựng vườn TV, khu bảo HS: Trả lời tồn GV: Yêu cầu thảo luận đề xuất biện - Cấm buôn bán xuất pháp bảo vệ? - Tuyên truyền GD cộng đồng HS: Thực Báo cáo + bổ sung GV: Bản thân em làm gì? HS: Trả lời theo hiểu biết GV: Kết luận + giáo dục Củng cố: (4 Phút) - Đa dạng thực vật gì? Nhận xét tính đa dạng TV Việt Nam? Dặn dò: (1 Phút) - Bài cũ + câu hỏi sgk - Bài mới: Tìm hiểu lại TB thực vật? - Vi khuẩn có cấu tạo ntn? Tuần 32 Tiết 62 Ngày soạn: 03/ 04/ 2017 NẤM I NẤM MỐC TRẮNG VÀ NẤM RƠM I/ MỤC TIÊU: Học xong này, học sinh phải: Kiến thức : - Nắm đặc điểm cấu tạo dinh dưỡng nấm mốc trắng nấm rơm Kỹ năng: - Rèn luỵên cho hs kĩ quan sát, phân tích, hoạt động nhóm Thái độ: - Giáo dục cho hs biết tầm quan trọng nấm Gv:Vũ Thị Quỳnh Thư 69 Trường THCS Trần Phú II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Giải vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK Chuẩn bị số loài nấm IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) - Hình dạng, cấu tạo dinh dưỡng vi khuẩn? - Vi khuẩn có vai trò thiên nhiên đời sống người? Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề Đồ đặc hay quần áo để lâu nơi thấp thấy xuất chấm đen, số nấm mốc gây nên Nấm mốc tên gọi chung nhiều loại mốc mà thể nhỏ bé, chúng thuộc nhóm nấm Nấm gồm loại lớn hơn, thường sống đất ẩm, rơm rạ thân gỗ mục… b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 20 Hoạt động 1: I Mốc trắng Phút GV: Yêu cầu hs tìm hiểu nội dung - a Hình dạng cấu tạo mục I quan sát hình 51.1 sgk cho mốc trắng biết: Hình dạng: Dạng sợi Mốc trắng có hình dạng , màu sắc cấu Màu sắc: Không màu tạo Cấu tạo: dạng sơi phân nhánh Mốc trắng có hình thức dinh dưỡng nhiều, bên có chất TB nào, sinh sản nhiều nhân (Khơng có vách ngăn Ngồi mốc trắng có loại TB) Dinh dưỡng: Hoại sinh Vai trò chúng? Sinh sản: Bằng bàoc tử HS: Thực Trả lời, nhận xét, bổ sung b Một loài vài mốc khác GV: Chốt lại kiến thức Mốc trắng, mốc xanh, mốc Nhấn mạnh cách thức sinh sản rượu… nấm mốc trắng Liên hệ thực tiễn vai trò nấm mốc trắng 15 Hoạt động 2: II Nấm rơm: Phút GV: Cho hs quan sát nấm rơm - Nấm rơm cấu tạo gồm phần: Hãy chi phần nấm rơm? + Cơ quan sinh dưỡng: Gồm sợi HS: Phát biểu nấm cuống nấm GV: Cơ quan sinh dưỡng gồm + Cơ quan sinh sản: Gồm mũ phận nào? Vị trí đâu? nấm phiến mỏng (Sợi HS: Trả lời nấm gồm nhiều TB phân biệt GV: Tế bào nấm rơm có cấu tạo vách ngăn, TB có sao? nhân.) 70 Giáo án sinh học HS: Trả lời, nhận xét, bổ sung GV: chốt lại kiến thức Nấm rơm sinh sản ntn? HS: Giải thích GV: Kết luận Củng cố: (4 Phút) - Nấm vi khuẩn có điểm giống - GV hướng dẫn hs làm tập sau Dặn dò: (1 Phút) - Học cũ trả lời câu hỏi cuối - Đọc mục em có biết - Bài mới: nấm có ý nghĩa thực tiễn? Tuần 34 Tiết 66 Năm học 2019-2020 Ngày soạn:16/ 04/ 2017 ÔN TẬP I/ MỤC TIÊU: Học xong này, học sinh phải: Kiến thức : - Hệ thống hoá kiến thức học học kỳ II Đặc biệt ý đến đặc điểm - ngành thực vật - Giúp HS nắm kiến thức học Kĩ - Rèn kỹ khái quát hoá tư Thái độ - Ý thức học tập HS II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Nêu giải vấn đề, trực quan, thực hành - Tổ chức hoạt động nhóm III/ CHUẨN BỊ: GV: Tranh trình thụ tinh - Tranh cấu tạo ngành thực vật Gv:Vũ Thị Quỳnh Thư 71 Trường THCS Trần Phú - Sơ đồ phát triển giới thực vật (hình 44.1) - Bảng phụ: Sơ đồ phân chia ngành thực vật HS: Ôn lại kiến thức học IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) - Nêu đặc điểm cấu tạo, vai trò địa y? Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC 35 GV: Đặt câu hỏi- HS trả lời Phút Câu Trình bày đđ cấu tạo câu Câu 1: Thân cành màu nâu xù xì thơng? (Cành có vết sẹo rụng để lại) Lá nhỏ hình kim mọc từ - cành non ngắn Rễ to, khoẻ ăn sâu vào đất Hạt kín - Đặc điểm Tv hạt kín Câu 2: Vì Tv hạt kín phát Câu 2: Vì: triển đa dạng, phong phú ngày Có hoa với cấu tạo, hình dạng, nay? màu sắc khác nhau, thích hợp với nhiều cách thụ phấn Noãn bảo vệ tốt bầu nhuỵ Noãn thụ tinh biến thành hạt, hạt bảo vệ quả, có nhiều dạng thích nghi với cách phát tán Các quan sinh dưỡng phát triển đa dạng giúp sinh trưởng tốt Câu 3: Phân biệt hạt trần Câu 3: hạt kín Trong điểm quan Hạt trần Hạt kín trọng nhất? - Khơng có - Có hoa, hoa, quan quan ss ss nón hoa, - Hạt nằm lộ - Hạt nằm noãn hở - Cơ quan - Cơ quan s sdưỡng: đa dưởng: Rễ, dạng thân, đa dạng - Tiến hố - Ít tiến hố 72 Giáo án sinh học Năm học 2019-2020 Đặc điểm TV có hoa hạt kín quan trọng Câu 4: Phân biệt thuộc lớp Câu 4: mầm mầm nhờ dấu hiệu bên Lớp mầm: phơi có ngồi? mầm, rễ chùm, rễ không phát triển sớm bị thay rễ bên, gân hình cung song song, thân cỏ, cột Lớp mầm: phơi có mầm Rễ cọc gồm rễ lớn nhiều rễ bên nhỏ, gân hình mạng, thân gỗ, cỏ Câu 5: Thế phân loại thực vật? Câu 5: Là tìm hiểu giống khác dạng TV để phân chia chúng thành bậc phân loại gl PLTV Câu 6: Trình bày giai đoạn phát Câu triển giới TV? chia giai đoạn Xuất TV nước Các TV cạn xuất Sự xuất chiếm ưu TV hạt kín Câu 7: Giới TV xuất dạng thể Câu ntn? Giới TV xuất từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp Câu 8: Những biện pháp bbảo vệ Câu đa dạng TV? Tuyên truyền vai trò đa dạng TV Ngăn chặn phá rừng Hạn chế khai thác q mức cài lồi TV q Cấm bn bán Tv quý Xây dựng khu bảo tồn sinh Câu 9: Vi khuẩn phân bố đâu? Câu Rộng rãi thiên nhiên: Trong đất, nước, kk Và thể sv Câu 10: Virut có cấu tạo, kích thước, Câu 10 hình dạng, đời sống, vai trò ntn? + Cấu tạo: đơn giản, chưa có ctạo TB; chúng chưa phải dạng thể sống điển hình + Kích thước: nhỏ: 12-15 phần triệu milimet Gv:Vũ Thị Quỳnh Thư 73 Trường THCS Trần Phú Câu 11: Tảo nấm có giống khác nhau? Câu 12: Tại vùng bờ biển người ta thường trồng rừng phía ngồi đê? Câu 13: Ngun nhân làm cho đa dạng Tv VN bị giảm? Câu 14: vi khuẩn có vai trò nông nghiệp công nghiệp? Câu 15: Địa y có vai trò tự nhiên? Câu 16: Tại thức ăn bị ôi thiu? Khắc phục ? Câu 17: Như VK hoại sinh, kí sinh? 74 + Đời sống: Kí sinh bắt buộc thể sống khác + Vai trò: Khi kí sinh virut gây bệnh cho vật chủ Câu 11 + G: Cơ thể khơng có dạng thân, là, rễ, khơng có hoa quả, chưa có mạch dẫn + K: Nấm khơng có diệp lục tảo, nên dd cách hoại sinh kí sinh Câu 12 + Chống gió bão + Chống xói mòn, chống chơi rửa đất Câu 13 Ngun nhân: + Nhiều lồi có giá trị kinh tế bị khai thác bừa bãi Sự tàn phá tràn lan khu rừng để phục vụ nhu cầu cá nhân người Câu 14 + CN: Nhiều VK ứng dụng Sx vitamin, axit amin, làm nước thải môi trường + NN: Một số VK sống cộng sinh với rễ họ đậu tạo chất đạm bổ xung cho cây, VK làm tơi xốp đất đất, thống khí Câu 15 + Địa y phân huỷ đá thành đất + Làm thức ăn cho hươu Bắc cực Là nguyên liệu chế biến nước hoa, phẩm nhuộm, làm thuốc Câu 16 + Nguyên nhân: vi khuẩn hoại sinh làm hỏng TĂ + Ngăn không cho VK SS cách giữ thức ăn môi trường lạnh, phơi khô, ướp muối Câu 17 VK Hs: VK sống chất hưu có sẳn động, TV Giáo án sinh học Câu 18: Thế địa y? kể dạng địa y? Câu 19: VK có hình dạng, kích thước cấu tạo ntn? Câu 20: TV có vai trò đời sống người? Câu 21: Nấm có đặc điểm giống vi khuẩn? Năm học 2019-2020 phân huỷ + VK KS: VK sống thể sống khác Câu 18 + Địa y dạng SV đặc biệt gồm tảo nấm sống cộng sinh với + Các dạng địa y: Hình vảy hình cành Câu 19 + HD: hình cầu, que, xoắn, dấu phẩy… + KT: Có kích thước nhỏ, có nhiều dạng khác + CT: Có CT đơn giản gồm sợi nấm nằm xen kẽ với TB tảo, chưa có nhân hồn chỉnh Câu 20 + Cung cấp khí oxi cho hơ hấp + Cung cấp lương thực, thực phẩm… + Cung cấp gỗ làm nhà làm đồ dùng… + Cung cấp dược liệu làm thuốc chữa bệnh + Cung cấp nguyên liệu cho ngành công nghiệp + Dùng làm cảnh tạo mỹ quan Câu 21 + Khơng có chất diệp lục, nên khơng tự tạo chất hữu để sống + Nấm VK hoại sinh KS Củng cố: (4 Phút) - Hệ thống lại kiến thức học học kì II Dặn dò: (1 Phút) - Học theo nội dung câu hỏi cuối - Ôn lại tập lại kiến thức học Chuẩn bị tiết học: Kiểm tra học kỳ II Gv:Vũ Thị Quỳnh Thư 75 Trường THCS Trần Phú Tuần 35 Tiết 68 Ngày soạn: 23/ 04/ 2017 THAM QUAN THIÊN NHIÊN (Tiếp theo) I/ MỤC TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Xác định nơi sống, phân bố nhóm TV - Quan sát đặc điểm hình thái để nhận biết đại diện số ngành TV - Củng cố mở rộng kiến thức tính đa dạng thích nghi TV đk sống cụ thể Kỹ năng: - Rèn kĩ quan sát,thực hành Kĩ hoạt động nhóm Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thiên nhiên, có ý thức bảo vệ giới thực vật, đặc biệt thực vật có ích II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: Giải vấn đề, vấn đáp, hợp tác nhóm III/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Đọc tài liệu, nghiên cứu soạn Học Sinh: Chuẩn bị theo hướng dẫn SGK - Dụng cụ đào đất - Túi ni lông trắng - Kẹp ép tiêu - Nhãn ghi tên - Kẻ bảng IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp (1 Phút) Kiểm tra cũ: (4 Phút) GV kiểm tra chuẩn bị HS Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai TG HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY VÀ TRÒ NỘI DUNG KIẾN THỨC Hoạt động 2: Quan sát nội dung tự II Quan sát nội dung tự chọn chọn HS tiến hành nội dung sau: 76 Giáo án sinh học Năm học 2019-2020 Quan sát biến dạng rể, thân, Quan sát mối quan hệ TV với TV, TV với ĐV Nhận xét phân bố TV khu vực tham quan Cách thực hiện: a Quan sát nhận xét mối quan a Quan sát nhận xét mối quan hệ hệ thực vật với thực vật, thực thực vật với thực vật, thực vật với vật với động vật động vật Quan sát tượng mọc Quan sát tượng bóp cổ Quan sát thực vật ký sinh: tầm gửi, tơ hồng Quan sát thụ phấn nhờ sâu bọ, chim làm tổ Nhận xét mối quan hệ thực vật với thực vật thực vật với động vật b Nhận xét phân bố thực b Nhận xét phân bố thực vật vật thực vật khu vực thực vật khu vực tham quan tham quan Nhận xét loài thực vật nhiều, lồi thực vật Số lượng thực vật hạt kín so với ngành khác Số lượng trồng so với dại c Thu thập mẫu vật c Thu thập mẫu vật Lấy mẫu vật cho vào túi nilong Gồm phận: + Hoa + Cành nhỏ cây, nhỏ + Dán nhãn, ghi tên Nhận dạng loài thực vật, xếp chúng vào nhóm Xác định tên quen thuộc Vị trí phân loại: Lớp thực vật hạt kín Ngành: rêu, dương xỉ, hạt trần HS: Ghi chép ngắn gọn đặc điểm Củng cố: (4 Phút) - Nhận xét buổi tham quan: tinh thần, thái độ học sinh - Ghi chép chọn mẫu vật Dặn dò: (1 Phút) - Giờ sau tiếp tục tham quan - Chuẩn bị: giấy, bút, kéo, băng dính Gv:Vũ Thị Quỳnh Thư 77 Trường THCS Trần Phú Tuần 36 Tiết 70 Ngày soạn: 30/ 04/ 2017 KIỂM TRA HỌC KỲ II I/ MỤC TIÊU: Học xong này, học sinh phải: Kiến thức: - Củng cố lại nội dung đặc điểm, cấu tạo, lối sống đại diện ngành học Kỹ năng: - Có kĩ làm kiểm tra 3.Thái độ : - Có thái độ nghiêm túc thi cử II/ PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY: - Kiểm tra, đánh giá III/ CHUẨN BỊ: - GV: Đề, đáp án, thang điểm - HS: Nội dung ơn tập IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP: Ổn định lớp: Nắm sĩ số, nề nếp lớp - Nắm sĩ số, nề nếp lớp Kiểm tra cũ: - GV đọc đề lần - Phát đề, yêu cầu HS làm Nội dung mới: a/ Đặt vấn đề b/ Triển khai Hoạt động 1: Nhắc nhở: - GV: Nhấn mạnh số quy định trình làm - HS: ý Hoạt động 2: Nhận xét GV: nhận xét ý thức làm lớp - Ưu điểm: - Hạn chế: I5 Dặn dò: (1 Phút) - Ơn lại nội dung học MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA Đánh Vận dụng Tống giá Biết Hiểu Thấp Cao số điềm KT Bài 33:Hạt phận Phân biệt hạt Vận dung hạt mầm điểm sản suất câu hạt hai mầm, điểm 78 Giáo án sinh học Năm học 2019-2020 Tỉ lệ: 20% điểm = 50% điểm = 50% 20% Bài 43: Lớp Kể hai mầm thuộc lớp Hai lớp mầm, điểm mầm thuộc lớp Một câu mầm điểm Tỉ lệ: 30% điểm = 100% 30% Bài 43: Khái Nêu niệm sơ lược ngành phân loại thực vật điểm thực vật mầm học? đặc điểm câu điểm ngành Tỉ lệ: 30% điểm = 30% 100% Bài 46:Thực Vì ni Giải thích vật góp phần cá cảnh người ta Tại người ta điều hòa khí thường bỏ thêm nói: “Rừng điểm hậu rong, rêu vào hồ phổi xanh câu nuôi người điểm Tỉ lệ: 30% 1.5 điểm = 50% 1.5 điểm = 50% 30% Tổng 10 điểm 2.5 điểm 4.5 điểm điểm ĐỀ KIỂM TRA Câu 1: (2 điểm) Nêu điều kiện cần cho nảy mầm hạt? Trong trồng trọt muốn cho hạt nảy mầm tốt cần phải làm ? Câu 2: (3 điểm) Thực vật phân chia thành ngành nào? Nêu đặc điểm ngành đó? ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM Gv:Vũ Thị Quỳnh Thư 79 Trường THCS Trần Phú ... hiểu quan thực vật - Thực vật có hoa thực vật mà quan sinh sản hoa hạt - TVKCH quan sinh sản hoa hạt Cơ thể TVCH gồm loại quan + CQSD: Rễ, thân, có chức ni dưỡng + CQSS hoa, quả, hạt có chức sinh. .. riêng môn sinh học: Hs biết quan sát thiên nhiên, thực tế để giải vấn đề liên quan đến học II/ CHUẨN BỊ: Giáo viên: Tranh ảnh :Khu rừng, vườn cây, sa mạc,hồ nước… Học Sinh: Sưu tầm tranh ảnh loài... TIÊU: Học xong học sinh phải: Kiến thức: - Biết quan sát so sánh để phân biệtcây có hoa khơng có hoa dựa vào đặc điểm quan simh sản Kỹ năng: - Phân biệt năm lâu năm 3.Thái độ: - Có ý thức bảo vệ
- Xem thêm -

Xem thêm: Giao an sinh hoc 6 có ĐHPTNL, Giao an sinh hoc 6 có ĐHPTNL, Cỏc nng lc hng ti cho hc sinh:, I. Trc nghim ( 4 )

Mục lục

Xem thêm