Sự bài tiết và hệ sinh dục

14 75 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 15:12

Sự tiết hệ sinh dục Gs Bùi Tấn Anh - Võ Văn Bé - Phạm Thị Nga I- HỆ BÀI TIẾT 1- Các sản phẩm thải có Nitơ 2- Cấu trúc thận động vật hữu nhũ 3- Chức thận II- HỆ SINH DỤC 1- Các phương thức sinh sản động vật 2- Hệ sinh dục người 3- Vai trò hormone sinh sản người 4- Sinh đẻ có kế hoạch I HỆ BÀI TIẾT Các sản phẩm thải có Nitơ Sự biến dưỡng sản sinh nhiều chất độc Có lẽ gây rắc rối sản phẩm thải có nitơ từ biến dưỡng protein acid nucleic Nitơ phóng thích từ chất dinh dưỡng nầy chúng bị phá vỡ để cung cấp lượng chúng bị biến thành carbohydrate hay lipid Một sản phẩm thải có nitơ ammonia , phân tử nhỏ độc Sự tiết ammonia trực tiếp đường có hiệu mặt sinh học để loại bỏ chất thải nầy Tuy nhiên, nhiều động vật ammonia đượüc biến đổi thành hợp chất Urê Acid Uric độc để loại bỏ lại cần nhiều lượng dạng ATP Chúng ta thấy sản phẩm thải có nitơ mà động vật tiết vừa phụ thuộc vào lịch sử tiến hóa động vật vừa phụ thuộc vào môi trường sống chúng (Hình 1) Hầu hết động vật thủy Sinh, nhiều lồi cá Nh3 cá mập, cá xương trùng, bò sát lưỡng thê, thú chim Urê: CO(NH2)2 Acid Uric Hình Các sản phẩm thải có nitơ a Ammonia Phần lớn động vật thủy sinh tiết chất thải có nitơ ammonia Phân tử ammonia tan nhiều nước nên chúng dễ dàng thấm qua màng tế bào Ở động vật không xương sống, ammonia khuếch tán qua tồn bề mặt thể vào mơi trường nước chung quanh Ở số loài cá, phần lớn ammonia bị dạng ion ammonium ( ) qua biểu mơ mang thận giữ vai trò nhỏ tiết sản phẩm thải có nitơ Ở cá nước ngọt, biểu mơ mang thu nhận từ nước trao đổi để giữ cho nồng độ thể cao nồng độ mơi trường nước chung quanh b Urê Vì độc nên chuyên chở tiết dung dịch loãng động vật cạn khơng thể loại bỏ nhanh chóng Do đó, động Vật hữu nhũ phần lớn lưỡng thê trưởng thành tiết urê Chất nầy trì dạng đậm đặc chúng độc ammonia khoảng 100.00 lần Sự tiết urê cho phép động vật nước tiết chất thải có nitơ, thích nghi quan trọng cho đời sống cạn Urê sản xuất gan chu trình chuyển hóa kết hợp Hệ tuần hồn mang urê đến thận, nơi chúng tham gia vào điều hóa áp suất thẩm thấu cách trì gradient thẩm thấu Cá mập sản sinh urê giữ lại nồng độ tương đối cao máu, giúp cân tính thẩm thấu (osmolarity) dịch thể môi trường biển xung quanh Lưỡng thê phải trải qua biến thái thường chuyển từ tiết ammonia giai đoạn ấu trùng sống nước đến tiết urê giai đoạn trưởng thành sống cạn Tuy nhiên, biến đổi sinh hóa nầy khơng phải ln ln đơi với biến thái Loài ếch Nam Phi (Xenopus) sống nước tiếp tục tiết ammonia sau biến thái Tuy nhiên bị buộc sống tách rời môi trường nước nhiều tuần, chúng bắt đầu sản xuất urê c Acid uric Côn trùng, chim số bò sát tiết acid uric sản phẩm thải có nitơ Vì chất nầy tan nước ammonia urê nên chúng tiết dạng kết tủa sau toàn nước tái hấp thu từ nước tiểu Ở chim bò sát, nước tiểu thải theo phân Acid uric urê cho thấy hai kiểu thích nghi khác giúp động vật cạn tiết sản phẩm thải có nitơ với lượng nước bị Một nhân tố quan trọng việc xác định dạng tiết phương thức sinh sản Các chất thải hòa tan khuếch tán qua khỏi trứng lưỡng thê (khơng có vỏ) chun chở dòng máu mẹ trường hợp phôi thú Tuy nhiên động vật đẻ trứng có vỏ (chỉ cho phép chất khí mà khơng cho chất lỏng qua) phải tiết acid uric phơi tiết ammonia urê bên trứng, chất thải hòa tan nầy tích tụ với nồng độ gây độc Acid uric kết tủa, trử lại trứng dạng rắn bị thải bỏ trứng nở Cấu trúc thận động vật hữu nhũ Ở người, thận cặp quan hình hạt đậu dài khoảng 10cm Máu vào thận theo động mạch thận (renal artery) rời khỏi thận theo tĩnh mạch thận (renal vein) Mặc dù thận chiếm khơng tới 1% trọng lượng thể người, nhận khoảng 20% lượng máu bơm lần tim đập Nước tiểu khỏi thận theo ống gọi niệu quản (ureter) Niệu quản hai thận đổ vào bàng quang (urinary bladder) Tại nước tiểu tích trử tiết khỏi thể Nước tiểu từ bàng quang vào niệu đạo (urethra) để ngồi Các vòng chỗ nối bàng quang niệu đạo kiểm soát phóng thích nước tiểu (Hình 2) Hình Hệ tiết người Hình Lát cắt dọc qua thận người Thận có hai vùng riêng biệt: vùng vỏ (renal cortex) bên vùng tủy (renal medulla) bên Nằm hai vùng ống tiết có kích thước hiển vi gọi ống thận, kết hợp với nhiều mao mạch (Hình 3) Ðơn vị chức thận ống thận (nephron) Ống thận gồm có khối cầu mao mạch gọi quản cầu (glomerulus) ống dài cuộn xoắn Ðầu tận ống hình thành quan gọi nang Bowmann, bọc quanh quản cầu Huyết áp đẩy máu, nước, urê, muối chất nhỏ hòa tan khác từ máu quản cầu vào lòng ống nang Bowmann Chất dịch bên ống ống thận gọi dịch lọc (filtrate) Từ nang Bowmann, dịch lọc ngang qua vùng ống thận: ống lượn gần (proximal convoluted tubule), quai Henle (loop of Henle) ống lượn xa (distal convoluted tubule) Ơúng lượn xa đổ vào ống góp chung (collecting duct) Ôúng nhận dịch lọc từ nhiều ống thận khác Nhiều ống góp chung thận đổ vào bể thận (renal pelvis) Hình Ống thận hệ mạch máu thận Ống thận ống góp chung lót lớp biểu mơ có vai trò xử lý dịch lọc để tạo thành nước tiểu Có từ khoảng 1.100 đến 2.000 lít máu chảy qua thận ngày, ống thận ống góp chung tạo khoảng 180 lit dịch lọc thận tiết khoảng 1,5 lit nước tiểu Phần lại dịch lọc có khoảng 99% nước tái hấp thu vào máu Mỗi ống thận cung cấp máu nhờ động mạch đến (afferent arteriole) nhánh động mạch thận phân nhánh thành mao mạch quản cầu Các mao mạch nầy nhập lại chúng rời khỏi quản cầu, tạo thành động mạch (efferent arteriole) Mạch nầy lại phân nhánh lần lần tạo thành lưới mao mạch thứ hai mao mạch quanh niệu quản (peritubular capillaries) Những mao mạch nầy đan xen vào ống lượn gần ống lượn xa ống thận Các mao mạch chạy dài xuống phía tạo thành hệ thống mao mạch cung cấp máu cho quai Henle Các mạch uốn vòng, với đoạn xuống đoạn lên phân phối máu theo hai hướng ngược (Hình 4) Mặc dù ống tiết mao mạch quanh chúng có quan hệ mật thiết chúng không trao đổi chất trực tiếp Các ống mao mạch nằm chất dịch kẽ, môi trường để chất khác di chuyển qua lại huyết tương mao mạch dịch lọc ống thận Chức thận Sau biết rõ mối liên hệ cấu trúc thận, khảo sát chế thành lập nước tiểu Trong thành lập nước tiểu có q trình: lọc, tái hấp thu tiết qua thành ống A Sự lọc (Filtration) Theo nhà sinh lý học người Ðức Carl Ludwig (1844) quản cầu hoạt động máy lọc: phân tử nhỏ qua thành mao mạch xuyên qua lớp màng mỏng nang, chất lọc từ máu vào ống thận huyết áp quản cầu cao Kỹ thuật hiển vi học cung cấp chứng cho thấy lọc diễn Dưới kính hiển vi điện tử phát lổ (pores) lớp biểu mô mao mạch quản cầu tế bào biểu mô tạo nên thành nang Bowman Huyết áp cao đẩy ion, nước phân tử nhỏ khác glucose, acid amin, urê qua lỗ thành mao mạch vào nang, nơi có áp suất thấp Các nghiên cứu cho thấy thành phần % chất dịch vào ống thận giống máu, thiếu tế bào máu và protein huyết tương (cả hai lớn nên qua màng) Các tế bào mao mạch quản cầu nang Bowman không vận chuyển tích cực chất từ quản cầu vào nang mà chất đẩy vào tim đập, bơm máu có áp suất cao vào quản cầu Vì chất lọc tạo thành nhờ áp suất nên trình nầy xem siêu lọc (ultra filtration) Chất caffeine cafe, trà có tác dụng làm tăng lọc quản cầu làm tăng thể tích dịch lọc B Sự tái hấp thu Sự tái hấp thu giúp cho chất cần thiết dịch lọc khỏi bị Chỉ nước góp phần tạo nên 170 lít dịch lọc ngày cần phải thay bị thải khỏi thể (nghĩa phải uống gần 300 lit nước ngày) Sự tái hấp thu có chọn lọc phần lớn nước chất hòa tan chức ống thận Ở người, dịch lọc qua ống lượn gần, qua quai Henle, sau vào ống lượn xa cuối đổ vào ống góp chung Khi dịch lọc qua ống nầy, có khoảng 99% nước tái hấp thu nhờ thẩm thấu qua tế bào thành ống trở máu lưới mao mạch Như thận người tạo nước tiểu đậm đặc (nghĩa nước tiểu tương đối ưu trương huyết tương) dịch lọc ban đầu gần đẳng trương Việc ống góp chung phóng thích nước tiểu lỗng hay đậm đặc phụ thuộc vào lượng nước thể thời điểm Tuyến tụy đáp ứng với thay đổi lượng nước thể cách tiết hormone vasopressin để điều hòa tính thấm ống góp chung nước Khi hormone nầy diện, tính thấm ống tăng lên có nhiều nước tái hấp thu vào máu Kết nước tiểu tạo thành đậm đặc Khi thiếu vasopressin, ống góp chung trở nên hồn tồn khơng thấm nước, nước giữ lại ống xuống niệu quản vào bàng quang, tạo lượng lớn nước tiểu lỗng Rượu ngăn cản phóng thích vasopressin nên có khuynh hướng làm tăng thể tích nước tiểu tạo Các ống thận khơng hấp thu nước Ở người khỏe mạnh bình thường, glucose, phần lớn acid amin ion vô tái hấp thu trở máu Hầu hết tái hấp thu vận chuyển tích cực cần sử dụng lượng tế bào ống Trong trường hợp nầy tế bào ống lượn gần quan trọng Màng tế bào nầy có bơm protein giúp cho việc hấp thu tích cực glucose, acid amin ion vô Sự tái hấp thu nước thụ động nhờ vào thẩm thấu Khoảng 85% nước ion dịch lọc tái hấp thu ống lượn gần phần đầu quai Henle Các muối vận chuyển tích cực nhờ tế bào lót đoạn lên quai Henle, nước khơng thể thẩm thấu thành đoạn nầy khơng thấm nước Phần lớn nước lại tái hấp thu ống góp chung C Sự tiết qua ống Sự di chuyển chất ống thận mao mạch quanh ống không xảy theo chiều Một số chất vận chuyển tích cực từ máu vào ống lượn xa đọng lại nước tiểu Các ion định, đặc biệt phân tử lớn acid uric hợp chất lạ thành lập gan vào nước tiểu nhờ trình nầy Ðây tiết qua ống, trình thứ ba thành lập nước tiểu, bổ sung cho tiết quản cầu làm tăng hiệu tiết thành phần máu (Hình 5) Nước tiểu vào niệu quản có nồng độ muối cao khoảng 2,2% (trong máu có nồng độ muối khoảng 0,9%) Do thận người có khả tạo nước tiểu ưu trương (nhưng cần lưu ý nồng độ tối đa 2,2%) Ðiều giải thích người khơng thể uống nước biển có nồng độ muối 3,5% Ðể cho lượng muối nầy thải khỏi thể, nước từ dịch mơ phải thẩm thấu vào ống thận để pha lỗng muối nước tiểu từ 3,5% thành 2,2% Vì vậy, người uống nước biển nhiều nước lượng nước uống vào Hình Tóm tắt lọc, tái hấp thu tiết qua ống thận Thận bị nguy hiểm viêm, huyết áp cao làm tổn thương quản cầu, thuốc chất độc, tổn thương vật lý Phổ biến trường hợp sạn thận Chúng kết hợp ion Ca khơng hòa tan kết tủa bể thận Cách ngăn ngừa sạn thận uống nhiều nước để rửa tinh thể trước hạt sạn lớn thành lập II HỆ SINH DỤC Các phương thức sinh sản dộng vật Nói chung, có hai phương thức sinh sản động vật: sinh sản vơ tính (asexual reproduction) tạo thành cá thể mà gen chúng thừa hưởng từ cá thể bố mẹ, khơng có phối hợp tinh trùng trứng Sự sinh sản vơ tính hồn tồn dựa phân bào nguyên phân Sinh sản hữu tính (sexual reproduction) động vật tạo thành cá thể phối hợp hai giao tử đơn bội (tinh trùng trứng) để tạo thành hợp tử lưỡng bội Các giao tử thành lập cách giảm phân, sinh sản hữu tính thường bao gồm hai cá thể bố mẹ, hai góp phần vào gen cá thể a Sinh sản vô tính Nhiều động vật khơng xương sống sinh sản vơ tính cách phân đơi (fission), cá thể ban đầu phân chia thành hai nhiều cá thể có kích thước gần nhau, chẳng hạn trùng roi, trùng đế giày (Hình 6A) Một số khác thủy tức nước sinh sản cách nảy chồi (budding) tạo cá thể Các cá thể tách khỏi bố mẹ dính với cá thể ban đầu, tạo thành tộc đồn (Hình 6B) A B C D E Hình Một số hình thức sinh sản động vật A Sự phân đôi trùng đế giày B Nảy chồi thủy tức C Sự tái sinh thằn lằn D Sự tiếp hợp trùng đế giày E Giao phối Trùng đất Một loại sinh sản vô tính khác phân mảnh (fragmentation): thể phân cắt thành nhiều mảnh, phần phát triển thành thể Ở động vật sinh sản theo cách nầy, phân mảnh phải hoàn tất nhờ tái sinh (regeneration) tức phát triển trở lại phần bị thể Sự sinh sản cách phân mảnh tái sinh xảy hải miên, ruột khoang, giun đốt Nhiều động vật thay phận bị cách tái sinh khơng phải sinh sản khơng tạo cá thể (Hình 6C) b Sinh sản hữu tính Sinh sản hữu tính bao gồm trao đổi vật liệu di truyền hai cá thể Có nhiều dạng sinh sản hữu tính Bốn dạng tìm thấy động vật là: Sự tiếp hợp (conjugation) xảy hai cá thể hòa hợp trao đổi vật liệu di truyền Các nguyên sinh động vật trùng đế giày sinh sản vơ tính cách phân cắt sinh sản hữu tính cách tiếp hợp (Hình 6D) Lưỡng tính sinh (hermaphroditism): hầu hết động vật thường biểu thành hai giới đực riêng biệt, số trường hợp hai giới tính tìm thấy thể Những sinh vật gọi sinh vật lưỡng tính Lưỡng tính sinh phổ biến động vật khơng xương sống hải miên, trùng đất (Hình 6E) Vì giao tử đực tạo vào thời điểm khác nên tự thụ tinh không xảy mà loài thụ tinh chéo Trinh sản (parthenogenesis) dạng biến đổi sinh sản hữu tính trứng khơng thụ tinh tự phát triển thành cá thể Trinh sản phổ biến ong, kiến số côn trùng khác Chẳng hạn ong mật, ong chúa giao phối lần suốt đời sống Tinh trùng trử túi có van nhỏ ống sinh dục Khi ong chúa đẻ trứng, van mở đóng lại Nếu van mở ra, trứng thụ tinh nở thành ong (ong chúa ong thợ) Nếu van bị đóng lại trứng khơng thụ tinh, chúng nở thành ong đực trinh sản Ðơn tính sinh (biparentalism) dạng sinh sản quen thuộc phổ biến hầu hết động vật có xương sống.Trong hình thức sinh sản lồi chia thành hai giới đực riêng biệt Con đực sinh tinh trùng nhỏ, di động Con sinh trứng lớn, không di động Tinh trùng lội đến trứng thụ tinh xảy ra, nhân tinh trùng nhân trứng hợp thành hợp tử lưỡng bội Có hai cách để trứng tinh trùng gặp Sự thụ tinh (external fertilization) trường hợp hai loại giao tử phóng thích vào môi trường xung quanh tinh trùng lội dòng nước mang đến trứng Sự thụ tinh (internal fertilization) trường hợp trứng giữ lại ống sinh dục chúng thụ tinh tinh trùng đực đưa vào Sự thụ tinh ngồi có động vật sống môi trường nước: hầu hết động vật không xương sống thủy sinh, cá, lưỡng thê Những động vật thụ tinh ngồi thường phải phóng thích lúc lượng giao tử lớn Hầu hết động vật cạn thụ tinh trong, tinh trùng đưa trực tiếp vào ống sinh dục Sự thụ tinh thuận lợi thụ tinh ngồi tinh trùng tập trung bảo vệ bên thể giao tử gần nên thụ tinh dễ xảy Ðồng thời thụ tinh hao phí tế bào trứng thụ tinh nên mùa sinh sản có trứng phóng thích Một thụ tinh, trứng bao lớp vỏ bảo vệ đẻ thể lại thể giai đoạn phôi kết thúc Lưỡng thê tiến hóa từ cá chúng thường thụ tinh ngồi Vì chúng phải trở mơi trường nước nơi ẩm để đẻ trứng Bò sát tiến hóa từ lưỡng thê cổ, động vật có xương sống không phụ thuộc vào môi trường nước sinh sản Trứng thụ tinh bao lớp màng vỏ bảo vệ Chim tiến hóa từ nhóm bò sát cổ, chúng thụ tinh đẻ trứng có vỏ Thú tiến hóa từ nhóm bò sát cổ khác Trứng thụ tinh lại ống sinh dục phát triển phơi hồn tất Một đặc điểm quan trọng bò sát trứng có màng ối (amniotic egg) Trứng có màng vỏ bảo vệ, đẻ đất Trứng có màng ối động vật có xương sống cạn bò sát chim có lớp màng: màng ối, túi niệu, túi nỗn hồng, màng đệm lớp vỏ Màng ối (amniotic) bao bọc buồng có đầy dịch, chứa phơi giúp cho phôi tiếp tục phát triển môi trường nước trứng đẻ cạn Túi niệu (allantois) nơi tiếp nhận chất thải phôi phát triển Các mạch máu chúng nằm gần vỏ giữ chức trao đổi khí Túi nỗn hồng (yolk sac) chứa nỗn hồng nguồn thức ăn cho phơi Màng đệm (chorion) lớp màng ngồi bao quanh phơi màng khác (Hình 7) Hình Một phơi phát triển trứng Giống bò sát chim, thú thụ tinh trong, phôi có lớp màng khơng có vỏ khơng đẻ Phôi non màng chúng giữ lại buồng đặc biệt ống sinh dục Ở phát triển phôi hoàn tất cá thể đẻ 2 Hệ sinh dục người a Hệ sinh dục nam Hệ sinh dục người thường mô tả thành hai phần: quan bên quan bên Các quan bên người nam bìu (scrotum) dương vật (penis) Cơ quan sinh dục bên bao gồm tuyến sinh dục sản sinh giao tử hormone, tuyến phụ tiết sản phẩm cần thiết cho cử động tinh trùng ống để chuyên chở tinh trùng chất tiết tuyến Tuyến sinh dục nam tinh hoàn (testes) gồm nhiều ống cuộn xoắn bao quanh nhiều lớp mô liên kết Những ống nầy nơi tinh trùng tạo thành gọi ống sinh tinh (seminiferous tubules) Các tế bào kẻ (interstitial cells) nằm xen ống sinh tinh sản xuất hormone sinh dục nam testosterone androgen khác Sự sản sinh tinh trùng xảy nhiệt độ bình thường thể, tinh hồn người giữ bìu, bên ngồi xoang bụng Ở nhiệt độ thấp xoang bụng khoảng 2o C Trong giai đoạn phơi, tinh hồn nằm xoang bụng di chuyển xuống bìu trước sinh Từ ống sinh tinh tinh hoàn, tinh trùng ngang qua ống cuộn xoắn mào tinh hoàn (epididymis), tinh trùng dự trử Trong phóng tinh (ejaculation), tinh trùng phóng thích từ mào tinh hoàn qua ống dẫn tinh (vas deferens) Hai ống nầy chạy từ bìu vòng qua phía sau bàng quang, ống nối với ống xuất phát từ túi tinh, tạo thành ống phóng tinh (ejaculation duct) ngắn Hai ống phóng tinh đổ vào niệu đạo (urethra) ống thoát chung hệ tiết hệ sinh dục Niệu đạo chạy qua dương vật đổ đầu dương vật (Hình 8) Hình Ơúng sinh dục nam giới (nhìn từ phía trước) Có tuyến sinh dục phụ tham gia vào tiết tinh dịch (semen) Một cặp tinh nang (seminal vesicles) tạo thành khoảng 60% tổng thể tích tinh dịch Chất dịch từ tinh nang trong, có chứa chất nhầy, acid amin lượng lớn đường fructose để cung cấp lượng cho tinh trùng Tinh nang tiết prostaglandin Khi vào ống sinh dục nữ, prostaglandin kích thích co tử cung giúp cho tinh dịch di chuyển lên phần tử cung Các protein tinh dịch làm cho tinh dịch đơng tụ sau kết tủa ống sinh dục nữ, làm cho co bóp tử cung dễ dàng đẩy tinh dịch Tuyến tiền liệt (prostate gland) tuyến tiết tinh dịch lớn Nó tiết sản phẩm trực tiếp vào niệu đạo qua nhiều ống nhỏ Chất dịch tuyến đục sửa, có nhiềưu enzim hồn tồn kiềm tính Nó cân tính acid cặn nước tiểu lại niệu đạo, trung hòa tính acid âm đạo giúp hoạt hóa tinh trùng Tuyến Cowper cặp tuyến nhỏ nằm dọc theo niệu đạo phía tuyến tiền liệt Chức chúng câu hỏi, trước phóng tinh chúng tiết chất dịch trong, nhờn để trung hòa nước tiểu acid lại niệu đạo Chất dịch tuyến nầy có chứa tinh trùng phóng thích trước xuất tinh Dương vật người tạo từ ba ống mô cương, xốp xuất phát từ tĩnh mạch mao mạch bị biến đổi Phần thân dương vật bao lớp da tương đối dầy Phần đầu dương vật gọi qui đầu (glans penis) phủ lớp mỏng hơn, bao nếp da gọi bao qui đầu (prepuce) b Hệ sinh dục nữ Bộ phận sinh dục nữ âm vật (clitoris) hai môi bao quanh âm vật cửa âm đạo Cơ quan sinh dục bên bao gồm cặp tuyến hệ thống ống buồng để dẫn giao tử làm tổ cho phôi Tuyến sinh dục nữ buồng trứng (ovary), nằm xoang bụng, hai bên hông nối với tử cung màng treo ruột Mỗi buồng trứng bọc nang bảo vệ có chứa nhiều nỗn nang Một nỗn nang (follicle) gồm có tế bào trứng bao quanh nhiều lớp tế bào nang, có nhiệm vụ nuôi dưỡng bảo vệ trứng phát triển Tồn 400.000 nỗn nang người nữ thành lập trước sinh Trong số có vài trăm phóng thích tế bào trứng thời kỳ sinh sản người nữ Bắt đầu từ lúc dậy tiếp tục mãn kinh, thường có nỗn nang chín phóng thích nỗn chu kỳ kinh nguyệt Các tế bào noãn nang tạo hormone sinh dục estrogen Các tế bào trứng rời khỏi noãn nang rụng trứng (ovulation) Phần mơ lại nang phát triển tiếp tục buồng trứng tạo thành khối rắn gọi thể vàng (corpus luteum) Thể vàng tiết thêm hormone estrogen progesterone hormone giúp trì lớp màng tử cung thời gian mang thai Nếu tế bào trứng khơng thụ tinh, thể vàng bị thối hóa trứng lại chín chu kỳ Hệ sinh dục nữ khơng hồn tồn kín tế bào trứng phóng thích vào xoang bụng gần miệng ống dẫn trứng (oviduct) Các tiêm mao lớp nội bì ống giúp thu nhận tế bào trứng cách kéo chất dịch từ xoang thể vào ống Các tiêm mao tiếp tục đẩy tế bào trứng xuống phía ống vào tử cung (uterus) Tử cung quan có thành dầy, nở rộng lúc mang thai Lớp màng nhầy tử cung (endometrium) cung cấp nhiều mạch máu Cổ tử cung (cervix) mở vào âm đạo Âm đạo buồng có vách mỏng, tạo thành đường sinh sản qua đứa bé sinh Lúc sinh cửa âm đạo thường bao phủ lớp màng có nhiều mạch máu gọi màng trinh (hymen) Cửa âm đạo cửa niệu đạo riêng biệt nằm vùng gọi tiền đình (vestibule), bao hai nếp da gọi môi nhỏ (labia minora) Hai mép dầy, nhiều mỡ gọi môi lớn (labia majora), bao bọc bảo vệ mơi nhỏ tiền đình Ở phía mép tiền đình âm vật (clitoris), gồm thân ngắn nâng đỡ đầu tròn bao lớp da Âm vật có số lớn mơ cương nhiều đầu dây thần kinh nên điểm nhậy cảm kích thích sinh dục Trong lúc tiến hành hoạt động sinh dục, tuyến Bartholin nằm gần cửa âm đạo tiết chất nầy vào tiền đình, giữ cho trơn hỗ trợ cho hoạt động giao hợp (Hình 9) ... đẻ Phôi non màng chúng giữ lại buồng đặc biệt ống sinh dục Ở phát triển phơi hồn tất cá thể đẻ 2 Hệ sinh dục người a Hệ sinh dục nam Hệ sinh dục người thường mô tả thành hai phần: quan bên quan... tinh đổ vào niệu đạo (urethra) ống thoát chung hệ tiết hệ sinh dục Niệu đạo chạy qua dương vật đổ ngồi đầu dương vật (Hình 8) Hình Ơúng sinh dục nam giới (nhìn từ phía trước) Có tuyến sinh dục phụ... b Hệ sinh dục nữ Bộ phận sinh dục nữ âm vật (clitoris) hai môi bao quanh âm vật cửa âm đạo Cơ quan sinh dục bên bao gồm cặp tuyến hệ thống ống buồng để dẫn giao tử làm tổ cho phôi Tuyến sinh dục
- Xem thêm -

Xem thêm: Sự bài tiết và hệ sinh dục, Sự bài tiết và hệ sinh dục

Từ khóa liên quan