Tiểu luận ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ hợp tác giữa các công ty fintech và các ngân hàng tại việt nam

19 141 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 14:28

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT NHÓM HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM MÔN: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 ĐẠI HỌC Q́C GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT NHÓM 6: Họ tên Mã số HV Mail Đơn vị công tác Lê Tiêu Ngọc Liên C18604009 letieungoclien@ Vũ Thị Thanh gmail.com GDNK C18604037 tuyenvtt18604@ Cục thuế Tuyền Nguyễn Anh Vũ sdh.uel.edu.vn TP.HCM C18604041 vuna18604@sdh Thanh tra uel.edu.vn Công ty TNHH TP.HCM HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÔN: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TP.HỒ CHÍ MINH, NĂM 2019 ii iii MỤC LỤC MỤC LỤC IV DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT V DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU VI TÓM TẮT: 1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ FINTECH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY FINTECH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM4 HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 4.1 LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM: 4.2 LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC CÔNG TY FINTECH TẠI VIỆT NAM MỘT SỐ HỢP TÁC GIỮA FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỂN HÌNH TẠI VIỆT NAM CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN VÀ HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 10 6.1 Các vấn đề đặt cho ngân hàng 10 6.2 Các vấn đề đặt cho ngân hàng nhà nước 10 KẾT LUẬN 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NH NHNN NHTM TCNH KH Ngân hàng Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Tài ngân hàng Khách hàng v DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU HÌNH 1: 67 CƠNG TY FINTECH HOẠT ĐỘNG TẠI VIỆT NAM, THỚNG KÊ BỞI EY vi Trang 1/12 Tóm tắt: Sự đời phát triển công ty fintech làm thay đổi kênh phân phối sản phẩm dịch vụ truyền thống ngành TCNH Xu phát triển mạnh kênh giao dịch trực tuyến như: internet banking, mobile banking, mạng xã hội, ví điện tử … Sử dụng phương pháp nghiên cứu bàn (Desk Research), từ quan sát thực trạng hoạt động NHTM mở rộng phát triển cơng ty fintech, thấy Việt Nam NHTM nghiên cứu phát triển thiết bị tự phục vụ dựa cơng nghệ tự động hóa, kết nối đa chiều việc nghiên cứu đưa vào ứng dụng có nhiều mặt hạn chế trì trệ công ty fintech áp dụng thành công nhiều công nghệ đột phá lại chưa thể khai thác hết thị trường TCNH thói quen người Việt Nam, liên quan đến tài họ thường nghĩ đến NH, làm thủ tục NH, tạo yên tâm chưa quan tâm đến công nghệ, sản phẩm công nghệ tài thuận tiện, nhanh chóng KH e ngại Vì vậy, để tạo bước đột phá ngành tài chính, thay đổi quan niệm cách thức hoạt động tài khách hàng, thu hút nhiều khách hàng tiến tới thực ngàng tài đại việc hợp tác cơng ty fintech NHTM xu hướng để phát triển Đây không thách thức lớn khơng NHTM mà thách thức lớn đặc cho NHNN thực trạng Việt Nam công ty fintech NH phát triển mạnh mẽ công nghệ chưa có khung pháp lí lĩnh vực Từ Khóa: fintech, tài ngân hàng, hợp tác, Việt Nam Giới thiệu Cuộc cách mạng công nghệ lần VI mở xu hướng việc tự động hóa, cách mạng công nghiệp diễn với tốc độ nhanh có tác động sâu sắc tồn giới Cuộc cách mạng diễn lĩnh vực chính: cơng nghệ sinh học, kĩ thuật số vật lí Đặc biệt, vĩnh vực kĩ thuật số với phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), vận vật kết nối (loT) liệu lớn (Big Data) Cuộc cách mạng tạo diện mạo cho giới tác động đến toàn cầu đặc biệt Trang 2/12 tác động đến mơ hình tổ chức quản trị ngành TCNH Trong năm gần cụm từ fintech khơng xa lạ người dân toàn giới Đặc biệt, Việt Nam fintech phát triển cách mạng mẽ Việc áp dụng công nghệ vào lĩnh vực TCNH khơng việc xa lạ với NHTM Khi sở hạ tầng phát triển điện tử viễn thông ngày tiến vượt bậc việc tiếp cận vơ dễ dàng với KH Các NHTM nghiên cứu triển khai để ứng dụng vào thực tế việc NHTM bắt tay với công ty fintech thời gian gần dần tăng lên Vậy câu hỏi đặt fintech gì? Fintech ảnh hưởng ngành TCNH? Cũng vấn đề đặt cho NHTM NHNN thời kì hội nhập phát triển fintech Tổng quan fintech Fintech viết tắt từ Financial Technology - công nghệ tài chính, chưa có định nghĩa thống fintech Tuy nhiên, vào năm 2018 theo Ủy ban Basel giám sát NH (BCBS) fintech “các sáng tạo tài dựa tảng cơng nghệ để tạo mơ hình kinh doanh, ứng dụng, quy trình, sản phẩm có tác động cụ thể đến thị trường định chế tài chính, việc cung cấp dịch vụ tài chính” [1] Hiện nay, tồn giới có nhiều nghiên cứu liên quan đến fintech, hầu hết tất nghiên cứu fintech nhận định fintech có tác động mạnh mẽ đến hoạt động TCNH Trên tồn giới có nhiều đầu tư vào fintech, Việt Nam xuất năm gần tính đến hết năm 2017 thị trường fintech Việt Nam đạt 4,4 tỉ USD có 67 công ty hoạt động lĩnh vực khác phần lớn tập trung vào mảng toán Theo ơng Nghiêm Thanh Sơn – Phó Trưởng ban đạo fintech NHNN cho biết: "phần lớn công ty fintech Việt Nam hoạt động lĩnh vực tốn, có 26 doanh nghiệp Ngân hàng nhà nước cấp phép cung cấp dịch vụ trung gian tốn Hiện có 78 ngân hàng triển khai dịch vụ toán qua Internet 41 ngân hàng triển khai dịch vụ toán qua điện thoại di động"[2] Trang 3/12 Hình 1: 67 cơng ty Fintech hoạt động Việt Nam, thống kê EY Theo Brian Boldt (2017) “Các cơng ty fintech doanh nghiệp sử dụng công nghệ để tạo dịch vụ tài tốt cho người tiêu dùng doanh nghiệp Nó bao gồm cơng ty thuộc loại hình hoạt động quản lý tài chính, bảo hiểm, tốn, quản lý tài sản ” [3] Các công ty fintech chia thành nhóm: - Nhóm thứ cơng ty cung cấp sản phẩm tài cho người dùng, bao gồm tất các sản phẩm fintech tương ứng với mảng hoạt động ngành tài truyền thống gồm tốn; huy động vốn; cho vay; đầu tư quản lý tài sản; bảo hiểm gọi nhóm kinh doanh Trong toán, fintech cung cấp phương thức toán đại, giúp cho việc toán trở nên tiện lợi, nhanh chóng dễ dàng nơi có Internet thiết bị kết nối với internet phần mềm chuyên dụng, toán di động, ví điện tử, chuyển tiền Trong huy động vốn, fintech tạo sản phẩm gọi vốn trực tuyến từ cộng đồng cho phép người có dự án hay ý tưởng sản phẩm lại khơng có vốn để thực hiện, huy động vốn từ xã hội Hiện thị trường có hình thức gọi vốn như: Gọi vốn theo hình thức ủng hộ, theo hình thức có đãi ngộ, theo hình thức góp vốn, theo hình thức cho vay, theo hình thức phát hành tiền ảo Trong cho vay, fintech cung cấp sản phẩm cho vay ngang hàng (peer-to-peer lending) dựa tảng trực tuyến để kết nối người vay người cho vay, nhằm giảm chi phí nhiều cho người vay tăng lợi cho người cho vay giảm bớt Trang 4/12 khâu trung gian Trong bảo hiểm, fintech cung cấp mơ hình người mơi giới mơ hình cơng ty bảo hiểm giúp thúc đẩy khả tìm kiếm loại hình bảo hiểm phù hợp mang lại giải pháp tốt cho KH thông qua việc sử dụng công nghệ Trong đầu tư quản lý tài sản, fintech cung cấp giải pháp tư vấn, lựa chọn hình thức quản lý khoản đầu tư dựa công nghệ thông qua mạng giao dịch xã hội tư vấn tự động - Nhóm thứ hai nhóm cung cấp giải pháp cơng nghệ cơng cụ hỗ trợ mới, gọi nhóm hỗ trợ như: cơng cụ bảo mật, nhận diện KH, quản lý phân tích liệu, quản lý rủi ro, quản lý quan hệ KH, phần mềm quản lý tài cá nhân doanh nghiệp Trên tảng internet kỹ thuật số, nhiều ứng dụng sản phẩm hay mơ hình kinh doanh lĩnh vực TCNH doanh nghiệp fintech phát triển Đặc biệt, với phát triển mạnh mẽ cơng nghệ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain, điện thoại thông minh…, fintech phát triển mạnh mẽ nhiều nước giới Những dịch vụ tài dựa tảng cơng nghệ mang lại nhiều tiện ích, mở thời đại hoạt động tài tồn giới: thời đại kỹ thuật số Sử dụng phương pháp nghiên cứu bàn (Desk Research), nhóm thấy khái niệm gây sóng tranh luận nhà nghiên cứu với việc NHTM có nên hay khơng nên hợp tác với công ty fintech Tác động công ty fintech hoạt động ngân hàng Việt Nam Trong cách mạng công nghiệp 4.0 việc áp dụng kĩ thuật cơng nghệ vấn đề nhiều quan tâm tất nhà đầu tư tất lĩnh vực khoa học kĩ thuật, giáo dục, y tế đặc biệt lĩnh vực TCNH Theo Ủy ban ổn định tài (2017), phát triển mạnh mẽ lĩnh vực fintech thời gian qua mang lại lợi ích rủi ro, thách thức hệ thống NH Fintech có ảnh hưởng tới phần lớn dịch vụ truyền thống mang tính cốt lõi NH (như huy động vốn, cho vay toán) Trang 5/12 với hàng loạt cơng nghệ mang tính đột phá, đại Cùng với phát triển ngành điện tử viễn thơng mà cụ thể phát triển điện thoại thông minh (smartphone), thiết bị di động với mạng điện thoại việc tiếp cận với sản phẩm dịch vụ NH ngày dễ dàng Nó góp phần thay đổi thói quen KH việc sử dụng sản phẩm dịch vụ NH Chính việc hòa nhập với xu hướng phát triển fintech tồn cầu tất yếu Việc thay đổi không để thích ứng mà bước để phát triển thời kì đổi cơng nghệ 4.0 Nhiều NH giới giảm bớt số lượng chi nhánh, phòng giao dịch, dần chuyển sang mơ hình NH số Tuy nhiên, NHTM Việt Nam đầu tư để phát triển NH số nhiều thời gian, khơng mau chóng hòa nhập trở thành lực cản vơ hình cho ngành TCNH Việt Nam Vì thay chờ đầu tư xong để vào hoạt động NH hợp tác cơng ty fintech để phát triển, ứng dụng công nghệ đại, khơng cần bỏ q nhiều chi phí cho sở hạ tầng cơng nghệ ban đầu đáp ứng yêu cầu KH Hợp tác công ty fintech và ngân hàng Việt Nam 4.1 Lợi và hạn chế ngân hàng Việt Nam: Hệ thống NH với bề dày lịch sử hình thành phát triển lớn mạnh, góp phần lớn vào phát triển thị trường tài chính, với lợi có sẵn như: - Về uy tín NH có bảo đảm tiềm lực tài chính, với lịch sử hình thành phát triển lâu đời tiềm lực tài lớn, tính ổn định cao, nhà đầu tư an toan chọn NH kênh đầu tư Việc kinh doanh tiền tệ thống ngân hàng phần lớn hiệu quả, đảm bảo tin tưởng nhà đầu tư - Về tổ chức mạng lưới tổ chức khắp nơi, nắm giữ số lượng lớn KH; hệ thống giám sát chặt chẽ, đảm bảo cho hệ thống vận hành ổn định, có khả kiểm sốt rủi ro đảm bảo an tồn cho giao dịch KH - Về vốn NH có nguồn vốn lớn, đầu tư mạnh vào hệ thống công nghệ phục vụ cho dự án mới, sản phẩm dịch vụ - Về kinh nghiệm nói NH chuyên gia tài quản lý tài Trang 6/12 chính, ln có đội ngũ cán nhân viên chuyên nghiệp có hiểu biết chuyên sâu lĩnh vực TCNH có sẵn mạng lưới KH sở liệu KH lớn Tuy nhiên, dù lịch sử hình thành phát triển lâu đời có tiềm lực lớn hệ thống ngân hàng sản phẩm ngân hàng chưa đáp ứng nhu cầu phát triển thời đại công nghệ, như: - Thủ tục phức tạp (hồ sơ giấy), qua nhiều bước, nhiều cấp để kiểm tra, xác minh, dẫn đến nhiều thời gian khách hàng, thời gian để hoàn thành giao dịch nhiều tuần tốn chi phí - Sản phẩm ngân hàng chưa đáp ứng nhiều đối tượng; hệ thống chưa thật gần gũi với nhiều loại đối tượng khách hàng, tạo e ngại khách hàng thực giao dịch 4.2 Lợi và hạn chế công ty fintech Việt Nam Dù sinh sau hệ thống NH ứng dụng công nghệ vào quản lý tài chính, nên bước đầu tạo hiệu tốt tring ngành tài chính, đáp ứng với nhu cầu phát triển thời đại, như: - Ứng dụng công nghệ nên tạo nhiều sản phẩm tài mang tính đột phá so với sản phẩm hệ thống NH truyền thống - Thực giao dịch cách nhanh chóng thuận tiện nơi có thiết bị thông minh kết nới với internet, KH không cần đến phòng giao dịch NH thực vay, cho vay, toán,… cần vài thao tác thiết bị thông minh, kết thực khoản 10 giây - Giảm bớt khâu trung gian nên tiết kiệm chi phí - Đối tượng KH mở rộng, tạo thoải mái thực giao dịch Do đó, với lợi thê nêu Fintech xu hướng tất yếu tương lai ngành TCNH Tuy fintech đạt nhiều ưu vượt trội so với hệ thống NH truyền thống nhờ ứng dụng cơng nghệ thách thức, như: - Do ứng dụng công nghệ nên phải ưu tiên bảo đảm an tồn hệ thống, bảo mật thơng tin, có biện pháp phòng ngừa gian lận, tội phạm cơng nghệ - Thói quen KH giao dịch phòng giao dịch NH tổ chức tài chính, để thay đổi thói quen người dùng khó khăn Trang 7/12 tổ chức tài số (nếu khơng phải hệ thống NH) - Do hình thành nên tiềm lực tài fintech chưa lớn mạnh, chưa thu hút nhiều KH 4.3 Hợp tác công ty fintech và ngân hàng Việt Nam Chính lợi - hạn chế NH fintech để phát triển ngành TCNH phù hợp với xu hướng thời đại NH công ty fintech hợp tác với để phát triển Chính lợi ích thiết yếu ưu điểm lớn có sẵn cơng nghệ chi phí sử dụng thấp, ngồi tiết kiệm thời gian so với việc giao dịch toán chi nhánh, phòng giao dịch ứng dụng fintech, nên fintech tiếp cận nhanh đến KH Các NH tận dụng lợi có sẵn như: ngân hàng có uy tín, với tiềm lực lớn tài chính, mạng lưới hệ thống, có khả kiểm sốt rủi ro đảm bảo an toàn cho giao dịch khách hàng, ngân hàng có nguồn vốn lớn nên đầu tư mạnh vào hệ thống cơng nghệ phục vụ cho dự án mới, sản phẩm dịch vụ bề dày kinh nghiệm lĩnh vực tài quản lý tài chính, đội ngũ cán nhân viên chuyên nghiệp có hiểu biết chuyên sâu lĩnh vực TCNH có sẵn mạng lưới KH sở liệu KH lớn Đo đó, kết hợp với cơng nghệ hoạt động tài tạo nhiều sản phẩm mang tính phá, phù hợp với nhu cầu ngày cao khách hàng Hiện số NH và sẵn sàng bắt tay công ty fintech Việc bắt tay dựa thuyết Win – Win, hai với vai trò bù trừ cho nhau, hạn chế điểm yếu tận dụng lợi đối tượng lại (Romānova & Kudinska, 2016) Theo thống kê tổng cục thống kê dân số Việt Nam tính đến tháng năm 2019 97,3 triệu người dân, 64,08% dân số sống vùng nông thôn [4] Vậy nên việc hợp tác góp phần đưa dịch vụ tài tiếp cận với người tiêu dùng đặc biệt khu vực nơng thơn Vì hoạt động đơn lẽ việc KH vùng nông thôn tiếp cận với dịch vụ tài NH khó phân bố vị trí chi nhánh, phòng giao dịch khơng đồng mà phần lớn tập trung khu vực thành thị, khu vực nơng thơn thưa thớt, có nhiều khu Trang 8/12 vực cách xa vị trí người tiêu dùng vùng nơng thơn việc tâm lý e ngại đến NH sử dụng, cất giữ tiền mặt nhiều Trong nhu cầu dịch vụ tài khu vực nơng thơn thị phần phát triển Việc bắt tay hợp tác fintech NH mang đến cho KH trải nghiệm hoàn toàn mới, mang đến sản phẩm phù hợp cho KH góp phần thúc đẩy phát triển cho hai bên Hợp tác góp phần thúc đẩy việc dịch vụ tốn qua Internet, điện thoại di động, thẻ NH, trung gian tốn , phát triển đề án tốn khơng dùng tiền mặt Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020 theo định số 2545/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh – Trưởng Ban Chỉ đạo fintech NHNN nhận định, bên cạnh dịch vụ mà sóng fintech mang lại hợp tác NH – fintech biến fintech trở thành cánh tay nối dài NH tới đối tượng dùng chưa có tài khoản NH truyền thống hay đối tượng chưa tiếp cận dịch vụ truyền thống (unbanked), mang lại trải nghiệm tốt, linh hoạt, nhiều tiện ích cho KH, hỗ trợ đắc lực cho phổ cập tài (financial inclusion) sâu rộng hơn, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội Bởi điểm bật fintech tăng cường khả tiếp cận dịch vụ tài cho KH [5] Theo ơng Trần Phương, phó Tổng giám đốc NH BIDV “sự hợp tác, chia sẻ ý tưởng fintech mang đến nhiều lợi ích, trải nghiệm tiết kiệm cho KH, cắt giảm chi phí giao dịch, xác lúc nơi đồng thời đảm bảo độ an toàn tin cậy Sự hợp tác đôi bên có lợi” Một số hợp tác fintech và ngân hàng thương mại điển hình Việt Nam Thị trường Việt Nam đánh giá thị trường fintech tiềm với dân số 97,3 triệu dân [4] quốc gia đứng thứ 16 giới với 60% dân số sử dụng internet ngày với thời gian sử dụng trung bình tiếng /ngày [6] Mặc khác, dịch vụ tài cung cấp NH ngày đa dạng phong phú, đại, an toàn bảo mật đáp ứng hầu hết nhu cầu người tiêu dùng Các NH dần thay đổi để thích nghi với cách mạng công nghiệp 4.0 thích nghi với cơng ty fintech tạo mơ hình với mơng muốn mang Trang 9/12 lại cho KH giải pháp, dịch vụ tài minh bạch, hiệu thuận tiện với chi phí thấp so với dịch vụ tài truyền thống Theo số liệu NHNN, Việt Nam có khoảng 10.000 đơn vị chấp nhận tốn ví điện tử 26 tổ chức cung ứng dịch vụ ví điện tử MoMo, AirPay, ZaloPay, Vimo, VTCPay, SenPay, Ví TrueMoney, Moca Tính đến cuối năm 2018, có 4,2 triệu ví liên kết với tài khoản NH, 16 NH triển khai dịch vụ tốn QR Code, có 30.000 điểm chấp nhận tốn QR Code Việc tốn qua ví điện tử ngày phổ biến thành phố lớn trả tiền điện, nước, internet, mua hàng hóa, dịch vụ, thẻ cào, bảo hiểm… Việc toán qua ví điện tử (quý III/2018) tăng 21% so với kỳ năm 2017, giá trị toán qua loại ví điện tử thời gian tăng 161% [7] VietinBank ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Opportunity Network (ON) để cung cấp tảng cho việc kết nối doanh nghiệp KH VietinBank với 15.000 doanh nghiệp 113 quốc gia thành viên ON, tạo hội mở rộng thị trường hiệu cho doanh nghiệp nước với đối tác nước BIDV hoàn thành kết nối toán với thương hiệu fintech phổ biến thị trường Napas, Momo, Zalo, Moca, Airpay, VTC pay, Payoo, Baokim, Vimo, Onepay, Wepay, Ngân lượng, Vnpay, Samsungpay, Truemoney, Viettel, Vinatti… VIB kết hợp với công ty fintech Weezi cho mắt sản phẩm MyVIB Keyboard, ứng dụng chuyển tiền qua mạng xã hội Techcombank với Cơng ty fintech Fastacash giới thiệu tính F@st Mobile, phương thức chuyển tiền nhanh chóng qua Facebook Google+ (TTXVN, 2018) MB Bank dựa hợp tác với đối tác chiến lược Viettel Vietcombank Công ty M_Service toán chuyển tiền… VPBank tận dụng tảng NH số Timo để cung cấp dịch vụ tài đến giới trẻ Vào tháng năm 2018, VPBank mắt NH kỹ thuật số độc lập có tên YOLO kèm với dịch vụ NH truyền thống tài khoản tiết kiệm cho vay, cung cấp dịch vụ hàng ngày đặt taxi, phim, đặt Trang 10/12 phòng khách sạn đặt hàng thực phẩm đồ uống Maritime bank hợp tác với MEED, cơng ty cơng nghệ có trụ sở Hoa Kỳ cung cấp tảng toàn cầu cho tổ chức tài MEED cung cấp tảng NH di động cho NH NH Shinhan Việt Nam cho đàm phán với công ty fintech bao gồm M_Service, VNPay Payoo Các vấn đề đặt trước phát triển và hợp tác công ty fintech và ngân hàng Việt Nam 6.1 Các vấn đề đặt cho ngân hàng Các NH nên tìm kiếm đối tác hợp tác phát triển dịch vụ, sản phẩm phù hợp với chiến lược phát triển NH Các NH nghiên cứu để có cơng ty fintech riêng, cơng ty fintech, liên doanh với người ngồi sử dụng công ty fintech khác làm đại lý NH Các NH tận dụng mạnh danh tiếng, mạng lưới, sở KH vốn chủ sở hữu để phát triển sản phẩm fintech phù hợp với thực tế nhu cầu KH Các NH nên mở rộng việc nghiên cứu để da dạng hóa dịch vụ, tăng cường chất lượng dịch vụ cung cấp cho KH Phát triển dịch vụ NH dựa tảng phát triển mạng di động Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực có trình độ khơng chun mơn TCNH mà cơng nghệ tài 6.2 Các vấn đề đặt cho ngân hàng nhà nước Đánh giá cao tầm quan trọng fintech, xem hội thách thức lớn ngành TCNH, NHNN tiến hành nghiên cứu để triển khai nhiều giải pháp nhằm hồn thiện hệ sinh thái góp phần thúc đẩy phát triển công ty fintech tạo tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác fintech NH Theo Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/4/2016 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo quốc gia đến năm Trang 11/12 2025", NHNN thành lập Ban Chỉ đạo lĩnh vực Cơng nghệ tài (fintech) NHNN vào tháng 3/2017 nhằm đưa giải pháp hoàn thiện hệ sinh thái, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp fintech Việt Nam phát triển Tại Diễn đàn Cơng nghệ tài (fintech) Việt Nam diễn vào ngày 30/5/2018, Thống đốc NHNN Lê Minh Hưng khẳng định, NHNN ủng hộ hợp tác NH fintech tạo điều kiện hoàn thiện pháp lý hệ sinh thái cho phát triển fintech Việc hợp tác fintech NH coi tiền đề cho việc nâng cao tiếp cận dịch vụ TCNH cho người sử dụng Việt Nam.[7] Đặc biệt, gần dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-NHNN NHNN hướng dẫn dịch vụ trung gian toán, NHNN bổ sung nhiều quy định theo hướng kiểm sốt việc mở tài khoản ví, quy định hạn mức giao dịch Tuy nhiên, đến Việt nam chưa có khung pháp lí rõ ràng, cụ thể NHNN nên sớm có khung pháp lí dành cho hoạt động fintech Hiện chưa có khung pháp lí thức cho fintech NHNN xem xét ban hành khung pháp lý thử nghiệm (regulatory sandbox) Ngoài ra, NHNN quan có liên quan nên sớm đưa khung pháp lí đồng bộ, phù hợp với đặc thù riêng dịch vụ, sản phẩm cho ngành TCNH tạo thuận lợi cho việc phát triển hợp tác cung ứng sản phẩm, dịch vụ phù hợp, an tồn, sản phẩm đa dạng, có chất lượng, tiết kiệm chi phí hoạt động Phần lớn hoạt động công ty fintech việc hợp tác fintech NH tập trung vào lĩnh vực tốn nên NHNN nên sớm có khung pháp lí cụ thể cho hoạt động tốn như: Sửa đổi quy định phòng chống rửa tiền liên quan phép mở tài khoản không bắt buộc phải gặp mặt trực tiếp đảm bảo nhận biết, xác thực xác KH (e-KYC); Nghiên cứu xây dựng khuôn khổ pháp lý thử nghiệm (regulatory sandbox) cho công ty fintech, TCTD Tập trung phát triển hạ tầng toán tảng Trung tâm toán bù trừ tự động ACH Trang 12/12 NHNN sớm hồn thiện khn khổ pháp lý ban hành văn liên quan đến nghiệp vụ dịch vụ NH đại lý (agent banking) Kết luận Fintech phát triển mạnh mẽ tương lai, phát triển tác động mạnh mẽ đến hoạt động ngành đặc biệt hết TCNH tồn giới Hiện nay, khơng NH tồn giới mà Việt Nam việc hợp tác phát triển với công ty fintech hướng phù hợp giúp cho đơi bên có lợi phát huy hết mạnh thời gian chờ NH nghiên cứu để xây dựng hệ thống riêng cho mà khơng phải lo việc bị giành thị phần công ty fintech NHNN hỗ trợ cho hợp tác, phát triển công ty fintech NH, nhanh chóng nghiên cứu hồn thiện khung pháp lí hệ sinh thái fintech giúp cho ngành TCNH Việt Nam sớm bắt kịp theo thị trường giới hòa nhập vào cách mạng cơng nghiệp lần thứ IV TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Áp dụng AI ngành cơng nghệ Tài – Ngân hàng https://techinsight.com.vn/ai-trong-nganh-cong-nghe-tai-chinh-ngan-hang/ [2] 67 công ty fintech Việt Nam cạnh tranh thị trường 4,4 tỷ USD https://vietnamfinance.vn/67-cong-ty-fintech-viet-nam-canh-tranh-trong-thi-truong44-ty-usd-20180504224217598 [3] FINTECH: Hệ sinh thái nước vận dụng Việt Nam (số 1) https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/cm100?dDocName=SBV327374 [4] Dân số Việt Nam, tháng 6/2019 https://danso.org/viet-nam/#bieu-do [5] Hợp tác Fintech - Xu hướng phát triển tất yếu ngân hàng đại https://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/links/cm100?dDocName=SBV34097 [6] Hơn 60% dân số Việt Nam dùng internet, truy cập trung bình tiếng/ngày https://www.24h.com.vn/cong-nghe-thong-tin/60-dan-so-viet-nam-dung-internettruy-cap-trung-binh-7-tieng-ngay-c55a1010906.html [7] 4,24 triệu ví điện tử có liên kết với tài khoản ngân hàng http://thoibaonganhang.vn/424-trieu-vi-dien-tu-co-lien-ket-voi-tai-khoan-nganhang-86396.html ... HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 4.1 LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM: 4.2 LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC CÔNG TY FINTECH TẠI VIỆT NAM MỘT SỐ HỢP TÁC GIỮA... GIỮA FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐIỂN HÌNH TẠI VIỆT NAM CÁC VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRƯỚC SỰ PHÁT TRIỂN VÀ HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 10 6.1 Các vấn đề đặt cho ngân. .. uel.edu.vn Công ty TNHH TP.HCM HỢP TÁC GIỮA CÁC CÔNG TY FINTECH VÀ CÁC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Chuyên ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÔN: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ TP.HỒ CHÍ
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ hợp tác giữa các công ty fintech và các ngân hàng tại việt nam, Tiểu luận ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ hợp tác giữa các công ty fintech và các ngân hàng tại việt nam, 2 Các vấn đề đặt ra cho ngân hàng nhà nước

Từ khóa liên quan