Tiểu luận môn tài chính hành vi ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để giải thích các trường hợp trong thực tiễn

18 108 0
  • Loading ...
    Loading ...
    Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 14:28

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT BÀI TIỂU LUẬN MƠN HỌC TÀI CHÍNH HÀNH VI ĐỀ TÀI: ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI ĐỂ GIẢI THÍCH CÁC TRƯỜNG HỢP TRONG THỰC TIỄN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: TS Nguyễn Hoàng Anh Học Viên Thực Hiện: Lê Thị Mỹ Linh Học Viên Thực Hiện: Trần Quốc Đạt Học Viên Thực Hiện: Lê Tuấn Anh Lớp chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Nhóm thực hiện: Nhóm 03 Danh sách nhóm Mô tả phân công công việc STT Lê Thị Mỹ Linh Trần Quốc Đạt Lê Tuấn Anh Mục lục Giới thiệu Cổ học tinh hoa có thuật chuyện “Mất búa”, đại khái sau: Một người thợ mộc làm việc vườn Thằng bé nhà hàng xóm sang ngồi xem Mải làm, lúc cần đến búa, ơng tìm khơng thấy Ơng nghi thằng bé ăn cắp búa Nhìn mặt mặt thằng ăn cắp búa Nghe lời nói giọng điệu thằng ăn cắp búa Hỏi chối tâm địa gian manh Được lúc, ông lại thấy búa nằm khuất Nhìn lại mặt thằng bé thấy mặt mũi hiền lành dễ thương, khác với mặt thằng ăn cắp búa Nghe lời nói, nhà gia giáo, khác với lời ăn tiếng nói thằng ăn cắp búa Hỏi thưa, nhà lương thiện, khác hẳn với thằng ăn cắp búa Câu chuyện nói lên thiên kiến người Thiên kiến ý kiến có sẵn người hay vấn đề Người có thiên kiến xét người vật theo suy nghĩ riêng không dựa sở khách quan trung thực Thiên kiến mắt kính mầu Vì đeo kính mầu nên ta thấy vật nhuộm mầu kính Đeo kính mầu xanh, ta thấy vật xanh Đeo kính mầu hồng ta thấy vật hồng Hồng, xanh mắt kính khơng vật Vì phán đốn người có thiên kiến thường khơng xác Qua câu chuyện cho thấy khái quát sơ lược thiên kiến gì? Và để sâu nghiên cứu khía cạnh xung quanh thiên kiến đọc qua ví dụ bà Tâm để tìm hiểu kĩ phân tích hay xây dựng hướng đầu tư tốt cho bà Tâm Cơ sở lý thuyết Lý thuyết triển vọng (Prospect Theory): Cho lý thuyết hữu dụng kỳ vọng chuẩn, giải thích cách đầy đủ việc định điều kiện rủi ro Luận điểm dựa chứng thực nghiệm cho thấy người có hành vi trái ngược với lý thuyết hữu dụng kỳ vọng chuẩn Lý thuyết hữu dụng kỳ vọng chuẩn đề cập người nên hành động lý thuyết triển vọng đề cập người thực hành động E ngại rủi ro (risk averse): Mơ tả cá nhân ưa thích giá trị kỳ vọng triển vọng so triển vọng Khả chấp nhận rủi ro (risk capacity): Là mức độ rủi ro phù hợp với độ tuổi, kế hoạch, nghỉ hưu, thu nhập, nhu cầu khoản nhiều yếu tố khác cá nhân có thái độ rủi ro mức trung bình Nhận thức (perception): Có chức tải thơng tin vào “máy tính người” thường đọc sai thơng tin Chúng ta nhìn thấy kỳ vọng Nhận thức có chọn lọc, kỳ vọng có yếu tố tác động mạnh mẽ Lệch lạc nhận thức muộn hay dự đoán theo thật xảy (hindsight bias): thường xảy hoàn cảnh mà người tin (sau thật xảy ra) khởi đầu số kiện q khứ dự đốn rõ ràng, thực tế kiện khơng thể dự đốn trước cách hợp lý Xung đột nhận thức (cognitive dissonance): Đội số nhận thức bị bóp méo ý muốn thân (self-serving fashion) Xung đột nhận thức tạo nên tình người bị thúc đẩy phải giảm thiểu né tránh mâu thuẫn tâm lý, thường để nhằm gia tăng hình ảnh tích cực thân Trí nhớ (memory): Sự sai lệch ngày tăng người cố gắng nhớ lại nhận thức quan điểm khứ Trí nhớ tái tạo lại, nhiên không tái tạo lại mà biến đổi mạnh mẽ Hiệu ứng tương phản (contrast effect): nhận thức trí nhớ bị ảnh hưởng trình bày hay bối cảnh Hiệu ứng ban đầu (primacy effect): Trong loạt yếu tố đưa có tác động đến nhận thức yếu tố xuất trước tác động lớn Hiệu ứng tức (recency effect): Ngược lại hiệu ứng ban đầu, yếu tố xuất cuối mang tác động lớn Hiệu ứng danh tiếng (halo effect): Người ta thường bị quan điểm thái độ chung vật (sự việc hay người) làm ảnh hưởng đến việc đánh giá tính chất vật Dễ dàng xử lý thơng tin (ease of processing): Con người thường ưa thích tình mà dễ dàng xử lý thơng tin Thơng tin dễ hiểu thường cho chắn Quá tải thông tin (information overload): Khi xảy trạng thừa thãi thông tin, người bối rối né tránh định Tự nghiệm (heuristic): Trong trường hợp người phải định nhanh chóng bối cảnh thông tin khả xử lý bị hạn chế tự nghiệm quy tắc đưa định sử dụng tập hợp tất thông tin Được chia hai nhóm: • Tự nghiệm dạng (type heuristic): phản thân (reflexive), tự trị (autonomic), khơng nhận thức (noncognitive) tiết kiệm chi phí Tự nghiệm phù hợp phải nhanh chóng định hay với • số tiền đặt cược nhỏ Tự nghiệm dạng (type heuristic): chất nhận thức Tự nghiệm đòi hỏi nhiều nỗ lực phù hợp với số tiền đặt cược cao Ngoài ra, số báo khác tự nghiệm có loại: tình điển hình (representativeness), sẵn có (availability) neo định (anchoring) • Tự nghiệm tình điển hình: xu hướng tính xác suất A dựa • mức độ tương đồng A so với B Tự nghiệm sẵn có: xu hướng tìm kiếm thơng tin dễ dàng có • xử lý Tự nghiệm neo định: xu hướng bám vào niềm tin trước lâu mức hợp lý Sự quen thuộc (familiar): Con người thường thấy an tâm với điều quen thuộc Con người khơng thích mơ hồ tìm cách né tránh rủi ro khơng bù đắp Con người thường có khuynh hướng gắn liền với họ biết thay xem xét lựa chọn khác Con người lảng tránh tiếp nhận sáng tạo dù biết điều đáng giá Tất điều cho thấy người tìm kiếm an tâm E ngại mơ hồ (ambiguity aversion): Con người ưa thích rủi ro (xác suất thành công) không chắn Tự nghiệm đa dạng hố (Diversification heuristic): Con người thường cố gắng đứng trước lựa chọn không loại trừ lẫn Lệch lạc khơng thích thay đổi (Status quo bias) hay hiệu ứng coi trọng hóa sở hữu (endowment effect): tâm lý sợ thua lỗ bối cảnh phi rủi ro, dạng tự nghiệm: “giữ chặt lấy mà bạn có bạn khơng có lý đo mạnh mẽ để làm khác đi” Neo định (anchor): Khi người định có mốc neo điều chỉnh theo hướng định Tuy nhiên, điều chỉnh thường không đầy đủ theo số quan điểm sau người không chắn giá trị điều chỉnh lệch mốc neo nên vùng giá trị hợp lý lớn người thiếu nỗ lực nhận thức lười biếng nhận thức Khi không chắn, người thường neo vào giữ liệu có sẵn điều chỉnh quan điểm họ cách chậm chạm Neo định chí xuất mốc neo khơng quan trọng Khó khăn định phân bổ tài sản đối nhà đầu tư hưu trí: Nhà đầu tư hưu trí dường không hiểu định phân bổ tài sản (asset allocation), họ không hiểu làm cách để lựa chọn tài sản để rủi ro tổng thể phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro Sự nhầm lẫn gây tác hại định phân bổ danh mục thường định quan trọng thành danh mục nhà đầu tư dài hạn Cách xác định đối tượng có vấn đề này, xem liệu họ có quán lựa chọn họ buộc phải đưa ý kiến Khi cá nhân không chắn, họ thường dựa vào tự nghiệm, cho phép họ làm mà họ cho hợp lý Các nhân tố chuẩn tắc định phân bổ tài sản Có nhân tố chuẩn tắc nhân học thái độ rủi ro độ tuổi Những người có thái độ e ngại rủi ro cao, hồn tồn sở thích cá nhân, thường chọn độ nhạy cảm thu nhập cố định cao danh mục Có chứng biến đại diện cho thái độ rủi ro giới tính, với nữ giới thường e ngại rủi ro với nam giới Thứ 2, độ tuổi cá nhân lớn tuổi nghỉ hưu , nguồn lực người có xu hướng giảm sút, yêu cầu độ nhạy vốn cổ phần thấp để trì vị rủi ro tương đối ổn định Thực nhà lập kế hoạch đề xuất tỷ trọng vốn cổ phần không phù hợp thái độ rủi ro mà sụt giảm 1%/năm họ nghỉ hưu Tiến trình truyền thống định phân bổ tài sản vận hành chiến lược khảo sát thông qua câu hỏi đo lường mức độ chấp nhận rủi ro Bản câu hỏi thiết kế để đánh giá mức chịu đựng rủi ro (risk tolerance) hàm số gồm khả chấp nhận rủi ro (risk capacity) thái độ rủi ro (risk attitude) Khả chấp nhận rủi ro đề cập đến mức độ rủi ro trung bình phù hợp với cá nhân có độ tuổi, kế hoạch nghỉ hưu, thu nhập, nhu cầu khoản Thái độ rủi ro xem nhân tố điều chỉnh, phản ánh mức độ mà cá nhân cụ thể lệch khỏi khả chấp nhận rủi ro ưu tiên cá nhân yếu tố tâm lý => Cách thức phân bổ tài sản từ câu hỏi rủi ro chủ quan (subjective risk) Rủi ro chủ quan khác với rủi ro khách quan (objective risk), có từ định đầu tư thực phản ánh tỷ lệ phần trăm tài sản rủi ro toàn danh mục Hai cách có kết tương tự đơi có phân tán dẫn đến liệu tốt Xin trình bày dạng có vấn đề Mặc dù thực làm tốt rủi ro khách quan sai lầm thiếu hiểu biết, quán tính Sự thiếu hiểu biết dẫn đến lựa chọn đầu tư mà rủi ro khơng phù hợp với ưa thích Việc khơng tái cân qn tính khiến phân bổ tài sản khác với dự tính thị trường dịch chuyển lên xuống Rủi ro chủ quan sai lầm lỗi công cụ hoặc/và lỗi người trả lời Lỗi người trả lời họ khơng hiểu câu hỏi trả lời theo hướng khác với mục tiêu mà câu hỏi đặt cho họ Lỗi công cụ thiếu tính hiệu lực độ tin cậy Tính hiệu lực bảng câu hỏi có thực đo thứ mà thực muốn đo, độ tin cậy biểu thi quán kết Để đạt tính hiệu lực cần hỏi câu hỏi Để có độ tin cậy cần có “câu hỏi phù hợp” với “số lượng đủ lớn” Vấn đề tác động câu hỏi bị hiểu sai bị khếch đại bảng có vài câu hỏi Phân tích nội dung case study 3.1 Tóm tắt case study Trong thời điểm 2018, thị trường vốn phát triển tối đa, có tài sản tài gồm cổ phiếu, trái phiếu tiền mặt Một số nhà đầu tư bà Tâm - phụ nữ độc thân, 70 tuổi, nghỉ hưu, giản dị, khiêm tốn lại bảo thủ có thu nhập danh mục đầu tư triệu USD Mục đích đầu tư tạo thu nhập trang trải chi phí suốt đời mục tiêu không muốn thua lỗ trường hợp Bà chưa thay đổi phân bổ tài sản danh mục có nhà tư vấn có khuyến nghị ngược lại Danh mục gồm trái phiếu phủ trái phiếu thị Bà Tâm đ¬ược làm kiểm tra đặc điểm cá nhân nhà đầu tư theo thiên kiến người tư vấn có kết bà Tâm người có tâm lý sợ thua lỗ, neo định lệch lạc điều chỉnh, định kiến trạng thái Sau có kết khả chịu đựng rủi ro từ bà Tâm qua kiểm tra khác, nhà đầu tư đưa khuyến nghị phân bổ tài sản: 70% trái phiếu, 20% cổ phiếu, 10% tiền mặt 3.2 Sự ảnh hưởng thiên kiến bà Tâm đến định phân bổ danh mục đầu tư Dựa vào lý thuyết ghi nhận tài liệu tài hành vi tham khảo uy tín kết tâm lý chứng minh qua khảo sát báo nghiên cứu nước ngồi liên quan chúng tơi đưa nhận định thiên kiến bà Tâm sau: • Lệch lạc nhận thức muộn hay dự đoán theo thật xảy (hindsight bias): Trong bối cảnh năm 2018, nghĩa sau khủng hoảng năm 2008 thị trường dần hồi phục Xét khía cạnh bà Tâm sinh sống Mỹ bà Tâm người chứng kiến khủng hoảng quốc gia sinh sống Những ảnh hưởng tổn thất khủng hoảng nặng nề đến kinh tế nước sống gia đình bà (những người bà bị thua lỗ) bà Tâm có xu hướng dự đốn khủng hoảng xảy lần tương lai Trong trí nhớ 10 (memory) bà Tâm ghi nhớ ký ức xấu hậu khủng • hoảng tài gây Bà Tâm người phụ nữ, sống độc thân, 70 tuổi, nghỉ hưu: Theo lý thuyết trình bày phần trên, thái độ rủi ro phụ nữ thấp đàn ông, độ tuổi lớn rủi ro chấp nhận mức tương đối ổn định, cặp vợ chồng nắm giữ chứng • khốn vốn sở hữu (cổ phiếu) cao người độc thân Nguồn thu nhập danh mục triệu đơ: Vì tài sản sinh lời có giá trị lớn nên bà Tâm có xu hướng coi trọng hàng hóa sở hữu, ngại đánh đổi rủi ro, khơng thích thay đổi mang tính rủi ro dù theo xu hướng có lợi nhuận Theo thuật ngữ hiệu ứng coi trọng hàng hóa sở hữu (endowment effect hay status quo bias) giá trị hàng hóa tăng lên người ta sở hữu phù hợp với lý thuyết triển vọng mát cảm nhận mạnh mẽ nhiều so với lợi ích có Trong trường hợp bà Tâm, danh mục đầu tư triệu xem tài sinh lời bà Tâm cảm thấy chấp nhận lợi nhuận thấp • mát thua lỗ từ tài sản Mục đích đầu tư đủ trang trải chi phí sinh hoạt đến cuối đời: Từ chi tiết bà Tâm “có lối sống giản dị, khiêm tốn”, ta thấy bà có xu hướng chi tiêu sinh hoạt khơng cao nhiên phải có thu nhập thường niên ổn định, lâu dài Vì theo bà Tâm lựa chọn trái phiếu cảm thấy phù hợp theo ý kiến bà Tâm Các loại tài sản vốn thị trường tài bao gồm: cổ phiếu, trái phiếu, tiền mặt Khi nhìn lại ta có biết loại tài sản vốn mà thị trường có mang cho người nắm giữ cảm giác yên tâm độ rủi ro thấp, mức độ sinh lời ổn định thời điểm bước khỏi thời kỳ khủng hoảng chưa Thì đây, ta xem cách lựa chọn bà Tâm cách lựa chọn trái phiếu đặc biệt trái phiếu phủ trái phiếu đô thị (địa phương phát hành) Những trái phiếu bảo đảm phủ, quyền địa phương, có mức sinh lời ổn định, thời gian lâu dài phù hợp với đối tượng nghỉ hưu bà Tâm Một số tự nghiệm (heuristic) ảnh hưởng đến ưa thích thơng qua q trình tìm kiếm cảm giác an tâm Bà Tâm đầu tư vào tài sản vốn 11 có lợi nhuận dài hạn rủi ro thấp gồm trái phiếu phủ trái phiếu thị, phù hợp với mục tiêu trang trải chi phí cho phần đời lại bà Các nhà đầu tư nhận định khả suy thối kinh tế mức độ rủi ro danh mục đầu tư • thấp , danh mục bà Tâm điển vậy, Dù trường hợp nào, bà không muốn (hay thua lỗ) tiền đầu tư: Đây tâm lý sợ thua lỗ Khi nhận thức bà (perception) thị trường tài có tâm lý sợ thua lỗ bà thường nhìn thấy mà bà muốn thấy vấn đề khủng hoảng tài chính, rủi ro thua lỗ trước mắt Khiến bà bị lệch • lạc nhận thức thị trường tài Bà Tâm bị ám ảnh người thua lỗ: Đây tự nghiệm neo định với niềm tin đầu tư thị trường chứng nguy thua lỗ, mát cao, bà Tâm bám vào niềm tin thời gian khủng hoảng đến Đó lý bà Tâm khơng đầu tư vào cổ phiếu hay trái phiếu công ty Khi không chắn, người thường neo (anchor) vào liệu có sẵn điều chỉnh quan điểm họ cách chậm chạp, trường hợp này, bà Tâm cá nhân điển hình cho việc ảnh hưởng neo định Bà Tâm neo thông tin khủng hoảng tài để • định chưa thay đổi phân bổ tài sản danh mục đầu tư Bà Tâm có định kiến trạng thái tại, mong muốn thứ giữ nguyên Bà Tâm ảnh hưởng đến điều quen thuộc (familiar) có lệch lạc khơng thích thay đổi (status quo bias), khó tiếp nhận thông tin mới, lảng tránh tiếp nhận phân bổ tài sản danh mục đầu tư đặc biệt danh mục đầu tư nhà tư vấn đưa có mức rủi ro cao có mức lợi nhuận cao ban đầu Vì nhận nhà tư vấn có khuyến nghị tốt hay thời gian quen biết nhà tư vấn bà Tâm có lâu hay khơng (3 năm) bà Tâm khơng thay đổi định phân bổ tài sản Tuy nhiên việc không thay đổi tài sản danh mục không tâm lý ngại thay đổi mà phần tính cách bảo thủ, cứng nhắc bà Tâm (lệch lạc cảm xúc - lệch lạc nằm sâu viền não) Với lệch lạc cảm xúc bà Tâm khó thay 12 đổi, chí nhà tư vấn cố gắng đẩy bà Tâm vào tình đầu tư rủi ro gây tình trạng mối quan hệ căng thẳng bà Tâm nhà tư vấn Tổng kết lại, bà Tâm có tâm lý sợ thua lỗ, ngại rủi ro, ngại thay đổi khó thay đổi cảm xúc (tính cách bảo thủ) khó để nhà tư vấn điều tiết thiên kiến bà Tâm 3.3 Nên điều tiết hay chọn cách thích ứng với thiên kiến bà Tâm Theo Micheal Pompian (2006) có nguyên tắc đưa ra: • Ngun tắc 1: Trung hòa (điều chỉnh) lệch lạc với khách hàng giàu có Thích nghi với lệch lạc khách • hàng giàu có Ngun tắc 2: Trung hòa lệch lạc nhận thức Và thích nghi lệch lạc cảm xúc Trong nguyên tắc rủi ro lớn người giả đầu tư để nghỉ hưu tài sản dài hạn Với lệch lạc nhà đầu tư giàu có có đủ nguồn lực hưu tốt thuyết phục nhà đầu tư giàu có điều chỉnh theo suy nghĩ Cần cho họ thấy nhiều người lo ngại thua lỗ qua thời gian dài, thị trường có xu hướng trunh hòa điều kiện tốt kém, bước hướng dẫn cho nhà đầu tư hướng Trong nguyên tắc ý tưởng lệch lạc (cả nhận thức đánh giá) thường dễ dàng ngăn lại việc giáo dục phù hợp cảm xúc Cảm xúc nằm sâu viền não nên khó thay đổi nhiều Nếu cân nhắc mặt cảm xúc gây quan điểm sai việc chấp nhận rủi ro, tốt nhà đầu tư nên chấp nhận quan điểm Giả định rằng, khách hàng mong muốn rủi ro thấp mức đề xuất, người bị đẩy vào đầu tư rủi ro hơn, ngược lại xu hướng họ, họ thay đổi trình (và chí sa thải nhà tư vấn bất chấp lời khuyên đúng) thị trường xuống Dựa theo nguyên tắc mà Micheal Pomian đưa trình bày phần lý thuyết chúng tơi nhận định bà Tâm thuộc đối tượng khách hàng giàu có (mức tài sản triệu USD), có lệch lạc nhận thức tự nghiệm 13 neo định có lệch lạc cảm xúc (bảo thủ) thích ứng với thiên kiến bà Tâm phù hợp Tuy nhiên, thực tế, lựa chọn giải pháp ban đầu dùng nỗ lực để điều tiết thiên kiến nỗ lực điều tiết thất bại lựa chọn trung hòa thiên kiến Như vậy, chúng tơi cải thiện mối quan hệ bà Tâm nhà tư vấn đồng thời danh mục quản lý phù hợp với mục tiêu mong muốn, gia tăng mức lợi nhuận có phù hợp với mức độ chịu đựng rủi ro bà Tâm Cách thức điều tiết sau: • Tư vấn bà Tâm chi tiêu tiền du lịch, mua sắm, thăm họ hàng, bạn bè…=>Thấy tận hưởng người có tiền, thay đổi thói quen chi tiêu lúc cao tuổi • Tư vấn bà Tâm mát bà đầu tư vào trái phiếu cho thấy nhiều mát tốt =>Tâm lý lo sợ thua lỗ khiến bà Tâm thay đổi quan điểm đầu tư • Cần thay đổi tỷ lệ phân bổ cách từ từ từ 100% trái phiếu xuống 85%, sau giảm dần 70% => Bà Tâm thấy mức lợi nhuận cải thiện sau lần thay đổi tin tưởng vào tư vấn 3.4 Cách thức phân bổ tài sản tối ưu cho khách hàng Chúng dựa nguyên tắc sau để phân bổ tài sản cách tối ưu hàng bà Tâm: • Khơng đặt tất số trứng vào giỏ , cần đa dạng hóa • danh mục đầu tư, phân tán rủi ro Phân bổ theo tài sản theo quỹ vòng đời: Đây giải pháp giải độ tuổi nhà đầu tư, chấp nhận rủi ro, mục tiêu đầu tư để phân bổ tài sản cho phù hợp Một tham khảo cho tốt dành cho nhà đầu tư có số tiền lớn tuổi cao, nghỉ hưu, mức độ chấp nhận rủi ro thấp, mục tiêu lợi nhuận ổn định thời gian đầu tư lâu dài tham gia quỹ đầu tư (quỹ tương hỗ) Vanguard - Một quỹ đầu tư lớn giới thành công Mỹ mục tiêu xây dựng quỹ đầu tư thụ động theo số thị trường 14 Chúng tơi có phương án chọn lựa: Phương án 1: Phân bổ triệu USD vào nhiều quỹ tương hỗ, ưu tiên quỹ tương hỗ chứng khoán thu nhập ổn định Phương án 2: Tự lựa chọn phân bổ theo danh mục đầu tư gồm: • • • 70%: Trái phiếu 20%: Cổ phiếu 10%: Tiền mặt Chúng tơi giải thích lý lại lựa chọn phương án trên: Phương án 1: Dựa khảo sát thực tế từ nghiên cứu tham khảo “Asset location for retirement savers” (2000) Jame M.Poterba et al., nhận thấy việc đầu tư vào công ty quỹ đầu tư/quỹ tương hỗ mang lại mức sinh lời cao nhà đầu tư mua nắm giữ trái phiếu Chúng phân bổ nhiều quỹ tương hỗ tốt, đa dạng hóa lợi nhuận giảm thiểu rủi ro Quỹ tương hỗ Quỹ đầu tư trái phiếu/chứng khoán có thu nhập cố định, quỹ ưu tiên đầu tư vào cơng cụ nợ phủ cơng ty Trong đó, danh mục nên có chứng khốn kho bạc để giảm thiểu rủi ro lạm phát Các quỹ tương hỗ áp đặt tỷ lệ phân bổ tài sản danh mục đầu tư đưa cam kết mức sinh lời tối thiểu Ở phương án này, nhà đầu tư khơng có quyền chủ động lựa chọn tài sản mà bị áp đặt quỹ tương hỗ, không đưa cụ thể tỷ lệ phân bổ tài sản Phương án 2: Malkiel (1973) đưa yếu tố độ tuổi ảnh hưởng đến phân bổ danh mục đầu tư đưa kết khảo sát danh mục phân bổ tài sản người 60 tuổi bao gồm cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản, tiền mặt theo tỷ lệ tương ứng 40:35:15:10 Shauna C.H (2018) đưa tỷ lệ phân bổ cho người đầu tư bảo thủ tương đối bảo thủ, đó: Danh mục đầu tư “bảo thủ” gồm chứng khoán thu nhập cố định, cổ phiếu tiền mặt theo tỷ lệ tương ứng 70-75:15-20:5-15 Mục tiêu danh mục đầu tư bảo thủ bảo vệ giá trị gốc danh mục đầu tư bạn (số tiền bạn đầu tư ban đầu) Do đó, mơ hình thường gọi "danh mục đầu tư bảo toàn vốn" Danh mục đầu tư “tương đối bảo thủ” gồm chứng khoán thu nhập cố định, cổ phiếu tiền mặt theo tỷ lệ tương ứng 55-60:35-40:5-10 15 Mục tiêu người muốn bảo toàn phần lớn tổng giá trị danh mục đầu tư, sẵn sàng chấp nhận rủi ro cao để có bảo vệ lạm phát Robert Farrington (2014) đưa lựa chọn dành cho người gần nghỉ hưu 50 tuổi sau: • 25% cổ phiếu vốn hóa lớn (Vanguard Large Cap Index Fund NYSE: • VV) 20% cổ phiếu vốn hóa nhỏ (Vanguard Small Cap Index Quỹ NYSE: • VB) 5% Chỉ số thị trường chứng khoán quốc tế (Quỹ số chứng • khốn quốc tế Vanguard NYSE: VXUS) 40% Trái phiếu Trung hạn (Quỹ Trái phiếu Trung hạn Vanguard • NYSE: BIV) 10% Trái phiếu Ngắn hạn (Quỹ Trái phiếu Ngắn hạn Vanguard NYSE: BSV) Dựa nguồn tham khảo nhận thấy trường hợp bà Tâm phù hợp với chiến lược danh mục đầu tư bảo thủ Shauna C.H (2018) trùng khớp với tỷ lệ phân bổ mà nhà đầu tư ban đầu muốn lựa chọn 70% trái phiếu: 20% cổ phiếu: 10% tiền mặt 16 Kết luận Qua phân tích chúng tơi kết luận bà Tâm bị tâm lý sợ thua lỗ, neo định, lệch lạc điều chỉnh định kiến trạng thái Để cải thiện mối quan hệ nhà tư vấn bà Tâm tốt đẹp để có mức lợi nhuận phù hợp hơn, chúng tơi chọn cách sử dụng nỗ lực để điều tiết thiên kiến bà Tâm trung hòa nỗ lực điều tiết thất bại Tuy nhiên để đưa danh mục phù hợp dựa tham khảo khác để giúp đa dạng hóa lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro ảnh hưởng lạm phát tỷ lệ phân bổ danh mục sau: 70% trái phiếu, 20% cổ phiếu, 10% tiền mặt Mối quan hệ nhà tư vấn tài khách hàng có tính không trường hợp giống trường hợp khơng có phương pháp tối ưu để chắn giúp phát ngăn chặn thiên kiến (biases) khách hàng Với nhà tư vấn đầu tư tài chính, nên tập trung vào quy trình phương pháp, đánh giá tác động, định phản ứng khách hàng cách phân bổ tài sản thực tế để đưa khuyến nghị hợp lý, tốt tối ưu danh mục đầu tư khách hàng 17 Tài liệu tham khảo Ackert, L., & Deaves, R (2009) Behavioral finance: Psychology, decisionmaking, and markets Cengage Learning Tversky, A., & Kahneman, D (1974) Judgment under uncertainty: Heuristics and biases Barsky, R B., Juster, F T., Kimball, M S., & Shapiro, M D (1997) Preference parameters and behavioral heterogeneity: An experimental approach in the health and retirement study The Quarterly Journal of Economics, 112(2), 537579 Bodie, Z., Merton, R C., & Samuelson, W F (1992) Labor supply flexibility and portfolio choice in a life cycle model Journal of economic dynamics and control, 16(3-4), 427-449 Schooley, D K., & Worden, D D (1999) Investors' asset allocations versus lifecycle funds Financial Analysts Journal, 55(5), 37-43 Poterba, J M., Shoven, J B., & Sialm, C (2001) Asset location for retirement savers In Private Pensions and Public Policies (Brookings Institution Malkiel, B G., & McCue, K (1985) A random walk down Wall Street (Vol 332) New York: Norton Shauna Carther Heyford, “Achieve optimal asset allocation”, March 2018, Robert Farrington, “Building the perfect portfolio allocation – models to follow”, May 2014, 18 ... Theory): Cho lý thuyết hữu dụng kỳ vọng chuẩn, khơng thể giải thích cách đầy đủ vi c định điều kiện rủi ro Luận điểm dựa chứng thực nghiệm cho thấy người có hành vi trái ngược với lý thuyết hữu... động, định phản ứng khách hàng cách phân bổ tài sản thực tế để đưa khuyến nghị hợp lý, tốt tối ưu danh mục đầu tư khách hàng 17 Tài liệu tham khảo Ackert, L., & Deaves, R (2009) Behavioral finance:... hưởng thiên kiến bà Tâm đến định phân bổ danh mục đầu tư Dựa vào lý thuyết ghi nhận tài liệu tài hành vi tham khảo uy tín kết tâm lý chứng minh qua khảo sát báo nghiên cứu nước ngồi liên quan đưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận môn tài chính hành vi ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để giải thích các trường hợp trong thực tiễn, Tiểu luận môn tài chính hành vi ứng dụng lý thuyết tài chính hành vi để giải thích các trường hợp trong thực tiễn, Cơ sở lý thuyết, Phân tích nội dung case study

Từ khóa liên quan