BÁO cáo THỰC HÀNH MẠCH LƯU CHẤT

28 41 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 13:22

Bài: Mạch lưu chất1.Mục đíchXác định hệ số tổn thất áp suất của các ống, các khớp nối, van hay các thiết bị đo dung trong mạng ống.Xác định hệ số tổn thất áp suất và tổn thất ma sát và vận tốc của nước chảy bên trong ống trơn và so sánh với áp suất được xác định bằng phương trình tính tổn thất ma sát trong ống.Xác định tổn thất cục bộ trong mô hình thí nghiệm.Tìm mối quan hệ giữa hệ số ma sát với chuẩn số Reyolds.Ứng dụng đo độ chênh áp trong việc đo lưu lượng và vận tốc.2.Cách tiến hành thí nghiệm.Thí nghiệm 1: Xác định tổn thất áp suất của chất lỏng với thành ống.Bật công tắc để khởi động máy Đóng và mở van thích hợpđể lưu lượng nước vào các vị trí cần đo, chờ máy hoạt động ổn định, rồi nối đầu đo áp suất vào vị trí cần làm thí nghiệm.Đo đường kính các ống mà mình làm thí nghiệm, rồi ghi vào bảng số liệu.Sau đó, ta điều chỉnh van điều chỉnh lưu lượng để có sự thay đổi lưu lượng cần thiết, ta điều chỉnh lưu lượng từ nhỏ đến lớn.Cuối cùng, ta ghi lại thời gian, thể tích, tổn thất áp suất thực tế vào bảng số liệu thí nghiệm.Báo cáo thí nghiệm:•Tính toán các đại lượng cần thiết như trong bảng•Biểu diễn tổn thất áp suất theo vận tốc cho mỗi ống trên đồ thị. Từ đó xác định vùng chảy tầng, chảy quá độ và chảy rối trên đồ thị.•Chứng thực đồ thị là đường thẳng đối với khu vực chảy tấng.•Biểu diễn đồ thị logh theo logw cho mỗi đoạn ống nghiệm. Chứng thực đồ thị là đường thẳng đối với khu vực chảy rối. Xác định độ dốc đường thẳng để tìm số mũ n.•Xác định chuẩn số Reynolds tại điểm đầu và điểm cuối giai đoạn chuyển tiếp, 2 giá trị này gọi là tốc độ giới hạn trên và giới hạn dưới.•So sánh giá trị tổn thất áp suất xác định bằng tính toán với giá trị tổn thất áp suất đo được.•Trính bày cách sử dụng đồ thị tổn thất ma sát theo vận tốc của dòng lưu chất cho từng đường kính ống để dự đoán tổn thất áp suất.Thí nghiệm 2: Xác định trở lực cục bộĐóng và mở van thích hợpđể lưu lượng nước vào các vị trí cần đo, chờ máy hoạt động ổn định, rồi nối đầu đo áp suất vào vị trí cần làm thí nghiệm.Đo đường kính các ống mà mình làm thí nghiệm, rồi ghi vào bảng số liệuSau đó, ta điều chỉnh van điều chỉnh lưu lượng để có sự thay đổi lưu lượng cần thiết, ta điều chỉnh lưu lượng từ nhỏ đến lớn.Cuối cùng, ta ghi lại thời gian, thể tích, tổn thất áp suất thực tế vào bảng số liệu thí nghiệm.NOTE: Đối với các vị trí khảo sát như 20 và 21 :+Ta mở van chỉnh lưu lượng (dưới công tắc) ở mức cao nhất, khi đó ta chỉ cần điều chỉnh van lưu lượng ở các vị trí cần đo (vị trí 20,21). Điều chỉnh từ nhỏ tới lớn.Báo cáo thí nghiệm:•Xác định các đại lượng cần thiết và ghi vào bảng kết quả.•Chứng thực hệ số là hắng số cho mỗi bộ phận nối trong khoảng lưu lượng đã thí nghiệm.•Biểu diễn hệ số theo độ mở van cho từng thí nghiệm đối với van. Chú ý sử khác nhau của thông số cho từng vanThí nghiệm 3: Xác định tổn thất ma sát trong đoạn ống nhámTương tự như Thí nghiệm 1 nhưng với những đoạn ống nhám.Thí nghiệm 4: Đo lưu lượng dựa vào độ chênh ápa.Màng chắn và ống VenturiMở van điều chỉnh để dẫn nước đi qua.Tiếp theo ta điều chỉnh van lưu lượng từ nhỏ nhất tới lớn nhất, rồi nối đầu đo áp suất vào vị trí cần làm thí nghiệm.Ghi lại kết quả vào bảng thí nghiệm.b.Ống pitotKhi lưu lượng nước chảy ổn định ta nối đầu đo áp suất vào 2 đầu nối của ống pitot.Ta điều chỉnh van lưu lượng (phía dưới công tắc) để điều chỉnh lưu lượng. Nên bắt đầu từ lưu lượng nhỏ tới lưu lượng lớn.2.1Sơ đồ hệ thống thiết bị BÁO CÁO THỰC HÀNH Bài: Mạch lưu chất Mục đích  Xác định hệ số tổn thất áp suất ống, khớp nối, van hay thiết bị đo dung mạng ống  Xác định hệ số tổn thất áp suất tổn thất ma sát vận tốc nước chảy bên ống trơn so sánh với áp suất xác định phương trình tính tổn thất ma sát ống  Xác định tổn thất cục mơ hình thí nghiệm  Tìm mối quan hệ hệ số ma sát với chuẩn số Reyolds  Ứng dụng đo độ chênh áp việc đo lưu lượng vận tốc Cách tiến hành thí nghiệm Thí nghiệm 1: Xác định tổn thất áp suất chất lỏng với thành ống  Bật công tắc để khởi động máy  Đóng mở van thích hợpđể lưu lượng nước vào vị trí cần đo, chờ máy hoạt động ổn định, nối đầu đo áp suất vào vị trí cần làm thí nghiệm  Đo đường kính ống mà làm thí nghiệm, ghi vào bảng số liệu  Sau đó, ta điều chỉnh van điều chỉnh lưu lượng để có thay đổi lưu lượng cần thiết, ta điều chỉnh lưu lượng từ nhỏ đến lớn  Cuối cùng, ta ghi lại thời gian, thể tích, tổn thất áp suất thực tế vào bảng số liệu thí nghiệm Báo cáo thí nghiệm:  Tính tốn đại lượng cần thiết bảng  Biểu diễn tổn thất áp suất theo vận tốc cho ống đồ thị Từ xác định vùng chảy tầng, chảy độ chảy rối đồ thị  Chứng thực đồ thị đường thẳng khu vực chảy tấng  Biểu diễn đồ thị logh theo logw cho đoạn ống nghiệm Chứng thực đồ thị đường thẳng khu vực chảy rối Xác định độ dốc đường thẳng để tìm số mũ n  Xác định chuẩn số Reynolds điểm đầu điểm cuối giai đoạn chuyển tiếp, giá trị gọi tốc độ giới hạn giới hạn  So sánh giá trị tổn thất áp suất xác định tính tốn với giá trị tổn thất áp suất đo  Trính bày cách sử dụng đồ thị tổn thất ma sát theo vận tốc dòng lưu chất cho đường kính ống để dự đốn tổn thất áp suất Thí nghiệm 2: Xác định trở lực cục  Đóng mở van thích hợpđể lưu lượng nước vào vị trí cần đo, chờ máy hoạt động ổn định, nối đầu đo áp suất vào vị trí cần làm thí nghiệm  Đo đường kính ống mà làm thí nghiệm, ghi vào bảng số liệu  Sau đó, ta điều chỉnh van điều chỉnh lưu lượng để có thay đổi lưu lượng cần thiết, ta điều chỉnh lưu lượng từ nhỏ đến lớn  Cuối cùng, ta ghi lại thời gian, thể tích, tổn thất áp suất thực tế vào bảng số liệu thí nghiệm  NOTE: Đối với vị trí khảo sát 20 21 : + Ta mở van chỉnh lưu lượng (dưới cơng tắc) mức cao nhất, ta cần điều chỉnh van lưu lượng vị trí cần đo (vị trí 20,21) Điều chỉnh từ nhỏ tới lớn Báo cáo thí nghiệm:  Xác định đại lượng cần thiết ghi vào bảng kết  Chứng thực hệ số hắng số cho phận nối khoảng lưu lượng thí nghiệm  Biểu diễn hệ số theo độ mở van cho thí nghiệm van Chú ý sử khác thơng số cho van Thí nghiệm 3: Xác định tổn thất ma sát đoạn ống nhám  Tương tự Thí nghiệm với đoạn ống nhám Thí nghiệm 4: Đo lưu lượng dựa vào độ chênh áp a Màng chắn ống Venturi  Mở van điều chỉnh để dẫn nước qua  Tiếp theo ta điều chỉnh van lưu lượng từ nhỏ tới lớn nhất, nối đầu đo áp suất vào vị trí cần làm thí nghiệm  Ghi lại kết vào bảng thí nghiệm b Ống pitot  Khi lưu lượng nước chảy ổn định ta nối đầu đo áp suất vào đầu nối ống pitot  Ta điều chỉnh van lưu lượng (phía cơng tắc) để điều chỉnh lưu lượng Nên lưu lượng nhỏ tới lưu lượng lớn 2.1 Sơ đồ hệ thống thiết bị Kết thí nghiệm 3.1 Xác định tổn thất ma sat chất lỏng với thành ống: STT VỊ TRÍ KHẢO SÁT THỂ TÍCH (m3) THỜI GIAN (s) LƯU LƯỢNG m3/s ĐƯỜNG KÍNH ỐNG TỔN THẤT ÁP SUẤT m 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 10 0.001 0.001 0.001 Xác định trở lực cục bộ: STT 5 VỊ TRÍ KHẢO SÁT Van 12 Van 20 Van 21 26 24 15 10 56 28 15 12 62 27 15 11 10 0.000038 0.000042 0.000067 0.0001 0.0002 0.000018 0.000036 0.000067 0.000083 0.000111 0.000016 0.000037 0.000067 0.000091 0.0001 THỂ TÍCH (m3) THỜI GIAN (s) LƯU LƯỢNG m3/s 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 43 19 12 31 15 28 27 20 0.000023 0.000053 0.000083 0.000111 0.000143 0.000032 0.000067 0.000111 0.000143 0.000167 0.000036 0.000037 0.00005 0.000143 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 ( THỂ TÍCH ) KPa 2.148 2.8328 2.858 0.729 1.8385 1.8385 5.94 1.848 1.9651 1.348 3.257 3.457 2.557 2.257 2.157 TỔN THẤT ÁP ĐƯỜNG SUẤT KÍNH ( THỂ ỐNG TÍCH ) m KPa 0.015 1.1045 0.015 2.0665 0.015 1.5855 0.015 1.8855 0.015 1.8969 0.015 0.3183 0.015 1.3183 0.015 0.6278 0.015 0.6589 0.015 1.0551 0.015 0.724 0.015 0.9183 0.015 1.68 0.015 3.16 5 5 Đột thu Đột mở 16 Nối T13 Co 90 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 43 26 17 13 11 35 23 15 13 11 25 19 14 12 23 14 12 0.000167 0.000023 0.000038 0.000059 0.000077 0.000091 0.000029 0.000043 0.000067 0.000077 0.000091 0.00004 0.000053 0.000071 0.000083 0.000111 0.000043 0.000071 0.000083 0.000125 0.000167 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 0.015 2.44 3.567 4.548 4.548 5.529 5.529 0.9651 1.2575 1.8651 1.7632 1.8575 1.957 1.9567 1.9567 1.9589 2.257 1.4418 0.462 0.4601 0.1601 0.4601 Xác định lưu lượng dòng chảy qua ống màng chắn, vetury ống pitot: STT THỂ TÍCH (m3) 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 TỔN THẤT ÁP SUẤT (MH2O) THỜI GIAN (s) MÀNG PITOT CHẮN 23 5.68 5.4 18 5.58 4.9 15 5.58 6.6 11 6.85 7.2 7.55 7.8 Sử lý số liệu thảo luận GHÉP BƠM 1.1 MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM - Xây dựng đường đặc tuyến hệ hai bơm ghép nối tiếp (thí nghiệm 1) - Xây dựng đường đặc tuyến hệ hai bơm ghép nối tiếp (thí nghiệm 2) 1.2 TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1.2.1 CHUẨN BỊ Kiểm tra thiết bị Van đáy đóng hồn tồn Nước đổ đầy bể chứa cách đỉnh bể 5-10cm Mở hoàn toàn van hút van đẩy Mở máy tính khởi động phần mềm GHÉP BƠM – FM51 Máy Bật kết công nối sẵn hoạt động tắcsàng (MAINS) Nhấn xem biểu tượng mô hình thiết bị bảng kết thí nghiệm 1.2.2 Tiến hành thí nghiệm với bơm ghép nối tiếp Bật công tắc bơm 1, bơm phần mềm Cài đặt bơm chế độ tốc độ 70%, bơm cố định Tạo bảng kết sheet với tên “ series” Đóng van đẩy bơm 2, mở van ngã Mở hoàn toàn van chỉnh lưu, cho bơm chạy tuần hoàn Nhấn chuột vào biểu tượng “GO” ghi số liệu bảng kết Đóng van chỉnh lưu ít, nhấn biểu tượng “GO”,ghi số liệu bảng kết Tương tự liên tiếp van chỉnh lưu đóng hồn tồn (ít 10 lần) Mở hoàn toàn van chỉnh lưu, tắt bơm, chuyển thí nghiệm 1.2.3 Tiến hành thí nghiệm với bơm ghép song song Bật công tắc bơm 1, bơm phần mềm Cài đặt bơm chế độ tốc độ 70%, bơm cố định Mở van đẩy bơm 2, mở van ngã Mở hoàn toàn van chỉnh lưu, cho bơm chạy tuần hoàn Nhấn chuột vào biểu tượng “GO” ghi số liệu bảng kết Đóng van chỉnh lưu ít, nhấn biểu tượng “GO”,ghi số liệu bảng kết Tương tự liên tiếp van chỉnh lưu đóng hồn tồn (ít 10 lần) Mở hồn tồn van chỉnh lưu, tắt bơm,kết thúc thí nghiệm 1.2.4 Sơ đồ thiết bị: Tắt phầm mềm, tắt máy tính,tắt cơng tắc “MAINS”,tắt cầu dao nguồn điện 1.3 CƠNG THỨC TÍNH TỐN Cột áp toàn phần bơm: Htp = Hs + Hv + He Trong đó: Hs = biến thiên cột áp thuỷ tĩnh, m áp suất đầu vào, Pa áp suất đầu ra, Pa Hv : biến thiên động năng, m : vận tốc vào dòng lưu chất, m/s = 0.0235 (m) mơ hình FM51 : vận tốc dòng lưu chất, m/s = 0.0175 (m) mơ hình FM51 He = : (lấy thước đo), biến thiên năng, m Đối với mơ hình thí nghiệm FM51 He =0.075m Cơng suất cần cung cấp cho động cơ: = ,W Trong đó: n: số vòng quay bơm, vòng/phút t: moment xoắn động cơ, N.m Hiệu suất bơm E = 100% Trong đó: : công suất thuỷ lực truyền cho chất lưu, W = Q g ,W Trong đó: Q: lưu lượng bơm, /s : cột áp toàn phần bơm, m : khối lượng riêng chất lỏng, kg/ g : gia tốc trọng trường, m/ Với N = 1.4 Kết thực hành: Ghép nối tiếp: STT LƯU LƯỢNG Q 10 1.357 1.377 1.34 1.358 1.358 1.356 1.356 1.356 1.356 1.344 TỐC ĐỘ BƠM n 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 1260 Ngày TN: ÁP SUẤT HÚT Ph ÁP SUẤT ĐẨY Pđ 1.1 1.1 1.2 1.3 1.1 1.1 1.1 206.7 206.3 206.6 206.6 206.6 206.6 206.6 25.9 206 10.4 NHIỆT ĐỘ T (OC) 33.5 33.7 33.8 34.1 34 34.2 34.4 34.5 34.4 34.6 Xác nhận : MOMEN T XOẮN ĐỘNG CƠ 0.3 0.51 0.54 0.57 0.56 0.56 0.54 0.56 0.57 0.56 ĐIỀU CHỈNH DÒNG LẠNH ĐIỀU CHỈNH DỊNG NĨNG -Mở van VL1,L3,L4,L7,L8 -Mở van VN1,N2,N3,N6,N -Đóng van VL2,L5,L6,L9 -Đóng van VN4,N5 -Bật bơm BL -Bật bơm nóng BN -Điều chỉnh lưu lượng dòng lạnh -Điều chỉnh lưu lượng dòng nóng *** Ghi kết thí nghiệm: đợi khoảng phút ghi nhiệt độ dòng 2.2 Đối với thiết bị truyền nhiệt ống chùmTB2: 2.2.1 Trường hợp ngược chiều: ĐIỀU CHỈNH DÒNG LẠNH -Mở van VL1,L3,L4,L7,L8 ĐIỀU CHỈNH DỊNG NĨNG -Mở van VN,N1,N2,N3,N6 -Đóng van VL2,L5,L6,L9 -Đóng van VN4,N5 -Bật bơm lạnh BL -Bật bơm nóng BN -Điều chỉnh lưu lượng dòng lạnh -Điều chỉnh lưu lượng dòng nóng *** Ghi kết thí nghiệm: Đợi khoảng phút sau ghi nhiệt độ dòng 2.2.2 Trường hợp xi chiều: ĐIỀU CHỈNH DỊNG LẠNH -Mở van VL,L1,L3,L5,L7,L8 ĐIỀU CHỈNH DỊNG NĨNG -Mở van VN,N1,N2,N3,N5 -Đóng van VL2,L4,L6,L9 -Đóng van VN4,N6 -Bật bơm lạnh BL -Bật bơm nóng BN -Điều chỉnh lưu lượng dòng lạnh -Điều chỉnh lưu lượng dòng nóng *** Ghi kết thí nghiệm: Đợi khoảng phút ghi nhiệt độ dòng ĐỘNG LỰC HỌC SẤY 1.1 MỤC ĐÍCH THÍ NGHIỆM Khảo sát q trình sấy đối lưu vật liệu giấy lọc thiết bị sấy khơng khí nung nóng nhằm: - Xác định đường cong sấy =f() - Xác định đường cong tốc độ sấy N=) - Giá trị độ ẩm tới hạn , tốc độ sấy đẳng tốc N, hệ số sấy K 2.1 CÁCH TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 2.1.1 Sơ đồ thiết bị A Quạt hướng trục B Điện trở gia nhiệt C Cân D Bộ điều khiển nhiệt lượng điện trở cung cấp E Bộ điều chỉnh tốc độ quạt F Thì kế G Lưu tốc kế Sơ đồ thiết bị sấy: 2.1.2 Cách tiến hành Kiểm tra thiết bị sấy: đổ nước vào chổ đo thiết bị bấu ướt Bật công tắc tổng Cân vật liệu để xác định Go Làm ẩm tờ vật liệu: cho khối lượng ướt Go: 80-90g Bật quạt lên, cho giấy tẩm ướt vào phòng sấy Ghi giá trị nhiệt độ bầu ướt, bầu khô thời điểm ban đầu Điều chỉnh tốc độ quạt,cài đặt mức nhiệt lượng điện trở: 70,60, 50oC Bật công tắc điện trở để gia nhiệt Khi thiết bị sấy hoạt động ổn định, đặt giấy lọc vào tủ sấy Ghi nhận: số cân,nhiệt độ bầu khô, bầu ướt, vận tốc thời điểm ban đầu Ghi nhận: số cân, nhiệt độ bầu khô, bầu ướt sau thời gian phút khối lượng v không thay đổi lần dừng thí nghiệm Ngừng thiết bị: chuyển nút điều chỉnh trạng thái không, đóng cơng tắc điện trở, cơng tắc quạt Một số ý: - giá đỡ dùng để chứa vật liệu nối liền với cân nên cân không cần phải lấy vật liệu Sau thời gian phút phải chạm cân lần để tránh cân bị tắt 3.1 TÍNH TỐN 3.1 Các thơng số ban đầu - Diện tích bề mặt bay F (m2) - Nửa chiều dày ấm giấy lọc: R (m) - Khối lượng giấy lọc khô tuyệt đối: Go (g) - Bề mặt riêng khối lượng vật liệu: f= F/Go (m3/kg) - Độ ẩm giấy lọc: 100 (%) -Gi khối lượng vật liệu theo thời gian (g) 3.2 Đường cong tốc độ sấy: - Vẽ đồ thị đường cong sấy : f(t) - Dựng đường cong tốc độ sấy cách lấy vi phân đường cong sấy Chọn điểm I đường cong sấy vẽ tiếp tuyến với đường cong I, giá trị hệ số góc tiếp tuyến giá trị vi phân : /dt 3.3 Xác định độ ẩm tới hạn độ ẩm cân - Độ ẩm tới hạn quy ước : + Thực nghiệm: xác định đường cong tốc độ sấy giai đoạn đẳng tốc kết thúc + Lý thuyết: = /1.8) + -Độ ẩm cân : tìm điểm N=0 đường cong tốc độ sấy 3.4 Xác định áp suất bão hòa Pbh áp suất riêng phần ph Từ nhiệt độ bầu ướt tu bầu khô tk xác định ph,Pbh theo giản đồ khơng khí ẩm Ramkin 3.5 Xác định cường độ bay ẩm Jm Jm =αm *(pb – ph )*(760/B) (kg/m2 h) αm: hệ số trao đổi ẩm αm =0,04075.vk0,8 , (kg/m2 h.mmHg) B : áp suất phòng sấy(mmHg) B lấy 760mmHg 3.6 Xác định tốc độ sấy + Thực nghiệm: N xác định đoạn đẳng tốc đường cong tốc độ sấy + Lý thuyết: N=100*Jm *f, (%/h) 3.7 Xác định hẹ số K giai đoạn giảm tốc = 3.8 Xác định thời gian sấy Thời gian sấy giai doạn đẳng tốc: Thời gian sấy giai đoạn giảm tốc: = (h) =(1/K)*ln(( - )/( - )), (h) Thời gian sấy tổng cộng: =1 +2 4.KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM Kiểm tra thiết bị sấy: đổ nước vào chổ đo thiết bị bấu ướt Bật công tắc tổng Cân vật liệu để xác định Go Làm ẩm tờ vật liệu: cho khối lượng ướt Go: 80-90g Bật quạt lên, cho giấy tẩm ướt vào phòng sấy Ghi giá trị nhiệt độ bầu ướt, bầu khô thời điểm ban đầu Điều chỉnh tốc độ quạt,cài đặt mức nhiệt lượng điện trở: 70,60, 50oC Bật công tắc điện trở để gia nhiệt Khi thiết bị sấy hoạt động ổn định, đặt giấy lọc vào tủ sấy Ghi nhận: số cân,nhiệt độ bầu khô, bầu ướt, vận tốc thời điểm ban đầu Ghi nhận: số cân, nhiệt độ bầu khô, bầu ướt sau thời gian phút khối lượng v khơng thay đổi lần dừng thí nghiệm Ngừng thiết bị: chuyển nút điều chỉnh trạng thái khơng, đóng cơng tắc điện Một số ý: - giá đỡ dùng để chứa vật liệu nối liền với cân nên cân không cần phải lấy vật liệu Sau thời gian phút phải chạm cân lần để tránh cân bị tắt 3.1 TÍNH TỐN 3.1 Các thơng số ban đầu - Diện tích bề mặt bay F (m2) - Nửa chiều dày ấm giấy lọc: R (m) - Khối lượng giấy lọc khô tuyệt đối: Go (g) - Bề mặt riêng khối lượng vật liệu: f= F/Go (m3/kg) - Độ ẩm giấy lọc: 100 (%) -Gi khối lượng vật liệu theo thời gian (g) 3.2 Đường cong tốc độ sấy: - Vẽ đồ thị đường cong sấy : f(t) - Dựng đường cong tốc độ sấy cách lấy vi phân đường cong sấy Chọn điểm I đường cong sấy vẽ tiếp tuyến với đường cong I, giá trị hệ số góc tiếp tuyến giá trị vi phân : /dt 3.3 Xác định độ ẩm tới hạn độ ẩm cân - Độ ẩm tới hạn quy ước : + Thực nghiệm: xác định đường cong tốc độ sấy giai đoạn đẳng tốc kết thúc + Lý thuyết: = /1.8) + -Độ ẩm cân : tìm điểm N=0 đường cong tốc độ sấy 3.4 Xác định áp suất bão hòa Pbh áp suất riêng phần ph Từ nhiệt độ bầu ướt tu bầu khô tk xác định ph,Pbh theo giản đồ khơng khí ẩm Ramkin 3.5 Xác định cường độ bay ẩm Jm Jm =αm *(pb – ph )*(760/B) (kg/m2 h) αm: hệ số trao đổi ẩm αm =0,04075.vk0,8 , (kg/m2 h.mmHg) B : áp suất phòng sấy(mmHg) B lấy 760mmHg 3.6 Xác định tốc độ sấy + Thực nghiệm: N xác định đoạn đẳng tốc đường cong tốc độ sấy + Lý thuyết: N=100*Jm *f, (%/h) 3.7 Xác định hẹ số K giai đoạn giảm tốc = 3.8 Xác định thời gian sấy Thời gian sấy giai doạn đẳng tốc: Thời gian sấy giai đoạn giảm tốc: = (h) =(1/K)*ln(( - )/( - )), (h) Thời gian sấy tổng cộng: =1 +2 4.KẾT QUẢ THÍ NGHIỆM 4.1 Trường hợp khảo sát trình truyền nhiệt TB1: 4.1.1 Trường hợp xuôi chiều: TN VN VL 4 7 10 13 16 10 13 16 10 13 16 10 13 T1 (nóng vào) 61 59 61 60 60 61 62 62 62 65 66 66 T2 (nóng ra) 48 47 45 45 44 45 46 45 45 47 48 47 T3 (lạnh vào) 20 20 20 19 19 19 20 19 19 20 20 19 T4 (lạnh ra) 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 16 10 13 16 60 59 59 61 46 47 48 48 20 21 19 19 35 36 35 36 4.1.2 Trường hợp ngược chiều: TN VN VL 4 4 7 10 13 16 10 13 16 10 13 16 10 13 16 10 13 16 T1 (nóng vào) 66 62 62 58 54 53 53 52 51 50 49 48 48 47 46 44 T2 (nóng ra) 37 35 42 40 38 35 35 35 37 37 36 39 36 35 35 34 T3 (lạnh vào) 22 21 20 20 20 21 20 21 20 21 21 20 21 21 21 19 T4 (lạnh ra) 45 43 44 43 44 43 42 41 42 41 41 45 40 40 38 37 T2 (nóng ra) 41 41 40 T3 (lạnh vào) 17 16 16 T4 (lạnh ra) 23 24 26 4.2 Khảo sát trình truyền nhiệt TB2: 4.2.1 Trường hợp xuôi chiều: TN VN VL 7 10 13 T1 (nóng vào) 53 51 50 4 4 10 13 16 16 10 13 16 10 13 16 10 13 16 49 48 49 48 47 47 46 46 47 45 45 46 46 37 41 43 42 41 42 42 45 41 40 41 43 41 17 18 17 16 17 17 16 17 17 16 16 17 16 27 25 26 27 26 27 25 27 28 28 28 27 26 T1 (nóng vào) 55 53 52 50 49 48 48 47 54 52 51 50 48 47 46 45 T2 (nóng ra) 32 28 30 27 26 27 25 25 36 36 36 36 36 34 36 34 T3 (lạnh vào) 19 19 24 19 22 22 19 18 21 21 18 18 20 20 18 18 T4 (lạnh ra) 42 38 36 35 34 41 41 40 43 45 44 44 42 42 41 40 4.2.2 Trường hợp ngược chiều: TN VN VL 4 4 7 10 13 16 10 13 16 10 13 16 10 13 16 10 13 16 Bài CHƯNG LIÊN TỤC 5.1 Mục đích thí nghiệm - Khảo sát ảnh hưởng lưu lượng dòng nhập liệu - Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ dòng nhập liệu - Khảo sát ảnh hưởng vị trí nhập liệu - Khảo sát ảnh hưởng số hồi lưu 5.2 Cách tiến hành - Mở:+ công tắc tổng + Cầu dao + Máy tính + Hệ thống nước giải nhiệt Cho cồn vào ống đong dùng cồn kế để đo độ cồn ( 25° ) Cho lượng cồn định vào nồi đun ( nhập liệu vị trí ) , đun đên nhiêt độ ổn định tháp Xác định lưu lượng bơm chế độ 10% ( 10.29 l/h ) - Đặt chế độ dòng hồn lưu (30%, 35%, 40%, 45%) - Đóng đường nhập liệu Đo lưu lượng sản phẩm đỉnh sản phẩm đáy +Thay đổi số hoàn lưu mức +Đo lưu lượng sản phẩm đỉnh, sản phẩm đáy, nồng độ đỉnh, nồng độ đáy, đồng thời ghi lại giá trị nhiệt độ mức hoàn lưu ... lượng vị trí cần đo (vị trí 20,21) Điều chỉnh từ nhỏ tới lớn Báo cáo thí nghiệm:  Xác định đại lượng cần thiết ghi vào bảng kết  Chứng thực hệ số hắng số cho phận nối khoảng lưu lượng thí nghiệm... toàn phần bơm, m : khối lượng riêng chất lỏng, kg/ g : gia tốc trọng trường, m/ Với N = 1.4 Kết thực hành: Ghép nối tiếp: STT LƯU LƯỢNG Q 10 1.357 1.377 1.34 1.358 1.358 1.356 1.356 1.356 1.356... hợp ngược chiều xuôi chiều -xác định hệ số truyền nhiệt thực nghiệm thiết bị ống chùm từ so sánh với kết tính tốn theo lý thuyết 2.CÁCH TIẾN HÀNH : -kết nối nguồn điện cung cấp cho tủ điều khiển
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO cáo THỰC HÀNH MẠCH LƯU CHẤT, BÁO cáo THỰC HÀNH MẠCH LƯU CHẤT

Từ khóa liên quan