HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG nikon d3200 (TIẾNG VIỆT)

228 134 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 12:13

MÁY ẢNH SỐ Tài liệu tham khảo Vi Cảm ơn bạn mua máy ảnh số phản chiếu thấu kính đơn (SLR) Để tận dụng máy ảnh hiệu nhất, đọc kỹ đầy đủ hướng dẫn để nơi tất sử dụng máy đọc Biểu Tượng Quy Ước Để tìm thơng tin bạn cần dễ dàng hơn, biểu tượng quy ước sau sử dụng: D Biểu tượng thể cảnh báo; thông tin cần phải đọc trước sử dụng để tránh làm hỏng máy ảnh A Biểu tượng thể ghi chú; thông tin cần phải đọc trước sử dụng máy ảnh Biểu tượng thể tham chiếu tới trang tài liệu hướng dẫn Các mục menu, tùy chọn thơng báo hiển thị hình máy ảnh dạng in đậm Cài Đặt Máy Ảnh Các giải thích tài liệu hướng dẫn giả định cài đặt mặc định sử dụng Trợ giúp Sử dụng tính trợ giúp máy ảnh để trợ giúp mục menu chủ đề khác Xem trang để biết thêm chi tiết A Vì Sự An Tồn Của Bạn Trước sử dụng máy ảnh lần đầu tiên, đọc hướng dẫn an tồn “Vì Sự An Tồn Của Bạn” (0 ix–xiv) Tìm thấy đâu Tìm bạn tìm kiếm từ: i Mục lục iv i Thông báo lỗi 193 i Danh mục câu hỏi thường gặp ii i Xử lý cố 189 i Danh mục 207 X Giới thiệu s Cơ Bản Nhiếp Ảnh ! Chế Độ Hướng Dẫn z Tìm Hiểu Thêm Chụp Ảnh (Tất Cả Các Chế Độ) t Các Chế Độ P, S, A, M x Xem Trực Tiếp y Ghi Phim Xem Phim I Phát Lại Xóa Q Kết nối o Menu Phát Lại i Menu Chụp g Menu Cài Đặt u Menu Sửa Lại w Cài Đặt Gần Đây n Chú Ý Kỹ Thuật 21 27 31 53 80 88 97 111 125 127 133 149 166 167 i Danh mục câu hỏi thường gặp Tìm bạn tìm cách sử dụng danh mục “câu hỏi trả lời” Chụp ảnh i Các Chế Độ Chụp Tùy Chọn Khn Hình Có cách nhanh chóng dễ dàng để chụp ảnh chụp nhanh? Tơi sử dụng vị trí g đĩa lệnh chế độ nào? Làm để điều chỉnh nhanh cài đặt cho cảnh khác nhau? Tơi điều chỉnh tốc độ cửa trập để đóng băng che mờ chuyển động (chế độ S) khơng? Tơi điều chỉnh độ mở ống kính để che mờ để đưa vào vùng lấy nét (chế độ A) không? Làm để phơi sáng lâu (“thời gian”) (chế độ M)? Tơi tạo khn hình ảnh hình (xem trực tiếp) khơng? Tơi quay phim khơng? 22–24 27–30 25–26 55 56 58 80–87 88–89 i Chế Độ Nhả Tơi chụp ảnh chụp liên tiếp nhanh? Làm để chụp ảnh tự hẹn với điều khiển từ xa? Tôi giảm tiếng ồn cửa trập mơi trường yên tĩnh không? (nhả cửa trập tĩnh lặng) 31 33 31 i Lấy nét Tơi chọn cách thức máy ảnh lấy nét khơng? Tơi chọn điểm lấy nét khơng? 35–36 40 i Chất Lượng Hình Ảnh Cỡ Hình Ảnh Làm để chụp ảnh in kích cỡ lớn? Làm để chứa thêm ảnh thẻ nhớ? 44–46 i Phơi sáng Tơi làm cho ảnh sáng hay tối không? Làm để giữ lại chi tiết vùng tối sáng? 63 67–68 i Sử Dụng Đèn Nháy Tơi thiết lập đèn nháy bật tự động cần không? Làm để không cho đèn nháy bật? Làm để tránh “mắt đỏ”? Xem Ảnh i 47–50 Phát lại Làm để xem ảnh máy ảnh? Làm để tơi xem thêm thơng tin ảnh? Tơi xem ảnh trình diễn chiếu tự động? Tơi xem ảnh TV khơng? Tơi bảo vệ ảnh khỏi bị xóa vơ tình khơng? 97 98–101 109 122–124 105 i Xóa Làm để xóa ảnh khơng mong muốn? ii 106–108 Sửa Lại Ảnh Làm để tạo sửa lại ảnh? 149–165 Làm để loại bỏ “mắt đỏ”? 151 Làm để tạo JPEG ảnh RAW (NEF)? 157 Tơi lồng hai ảnh NEF (RAW) để tạo ảnh nhất? 155–156 Tôi tạo ảnh trơng giống tranh khơng? 160 Tơi xén cảnh phim máy ảnh hay lưu hình ảnh tĩnh 93–96 phim không? Menu Cài đặt Tôi điều chỉnh cài đặt hình hiển thị thơng tin nào? Làm để sử dụng menu? Làm để hiển thị menu ngôn ngữ khác? Làm để giữ cho hình hiển thị khỏi tắt? Làm để lấy nét kính ngắm? Tơi hiển thị lưới khn hình hình khơng? Làm để thiết lập đồng hồ máy ảnh? Làm để định dạng thẻ nhớ? Làm để khôi phục lại cài đặt mặc định? Có cách để máy ảnh ngừng phát tiếng bíp khơng? Làm để trợ giúp menu thông báo? Kết nối Làm để chép ảnh vào máy tính? Làm để in ảnh? Tơi in ngày chụp lên ảnh tơi khơng? Bảo Trì Phụ Kiện Tùy Chọn Tơi sử dụng thẻ nhớ nào? Tơi sử dụng thấu kính nào? Tơi sử dụng đèn nháy tùy chọn (Đèn chớp) nào? Có phụ kiện khác cho máy ảnh tơi? Có phần mềm cho máy ảnh tơi? Tơi làm với nắp thị kính cung cấp? Làm để vệ sinh máy ảnh? Tôi bảo dưỡng sửa chữa máy ảnh đâu? 5–6 9–11 16, 137 140 20 85 16, 137 19 128, 134 141 9, 193 111–113 114–121 116, 121, 144 177 167 172 176 34 179 iii Mục lục Danh mục câu hỏi thường gặp ii Vì Sự An Tồn Của Bạn ix Chú ý xi Giới thiệu Tìm Hiểu Máy Ảnh Thân Máy Ảnh Đĩa lệnh chế độ Kính Ngắm Hiển Thị Thông Tin Đĩa Lệnh Menu Máy Ảnh Sử Dụng Menu Máy Ảnh 10 Các Bước Đầu Tiên 12 Sạc Pin 12 Lắp Pin 13 Lắp Thấu Kính 14 Cài Đặt Cơ Bản 16 Lắp Thẻ Nhớ 18 Định Dạng Thẻ Nhớ 19 Điều Chỉnh Lấy Nét Kính Ngắm 20 Cơ Bản Nhiếp Ảnh 21 Mức Pin Dung Lượng Thẻ .21 Nhiếp Ảnh “Ngắm Chụp” (Chế độ i j) 22 Nhiếp Ảnh Sáng Tạo (Chế Độ Cảnh) .25 k Chân dung 25 l Phong Cảnh 25 p Trẻ Em 25 m Thể Thao 26 n Cận cảnh 26 o Chân Dung Ban Đêm 26 Chế Độ Hướng Dẫn 27 Hướng Dẫn .27 Menu Chế Độ Hướng Dẫn 28 Sử Dụng Hướng Dẫn 30 iv Tìm Hiểu Thêm Chụp Ảnh (Tất Cả Các Chế Độ) 31 Chế Độ Nhả 31 Chế Độ Tự Hẹn Giờ Và Chế Độ Điều Khiển Từ Xa .33 Lấy Nét .35 Chế độ lấy nét 35 Chế Độ Vùng Lấy Nét Tự Động 38 Chọn Lựa Điểm Lấy Nét 40 Khoá Lấy Nét 40 Lấy Nét Bằng Tay 42 Chất Lượng Hình Ảnh Cỡ Hình Ảnh 44 Chất Lượng Hình Ảnh 44 Cỡ hình ảnh .46 Sử Dụng Đèn Nháy Gắn Sẵn 47 Chế Độ Đèn Nháy 48 Độ nhạy ISO .51 Các Chế Độ P, S, A, M 53 Tốc Độ Cửa Trập Độ Mở Ống Kính .53 Chế Độ P (Tự Động Được Lập Trình) 54 Chế Độ S (Tự Động Ưu Tiên Cửa Trập) 55 Chế Độ A (Tự Động Ưu Tiên Độ Mở Ống Kính) 56 Chế Độ M (Bằng tay) 57 Phơi sáng 60 Đo sáng .60 Khóa Tự Động Phơi Sáng .61 Bù Phơi Sáng 63 Bù Đèn Nháy .65 Giữ Chi Tiết Phần Tơ Sáng Phần Bóng 67 D-Lighting hoạt động 67 Cân Bằng Trắng 69 Dò Tinh Chỉnh Cân Bằng Trắng 71 Cài đặt trước tay 72 Picture Control 76 Chọn Picture Control .76 Sửa Đổi Picture Control 77 Xem Trực Tiếp 80 Tạo Khn Hình Trong Màn Hình 80 Lấy Nét Xem Trực Tiếp 81 v Ghi Phim Xem Phim 88 Ghi Phim .88 Cài Đặt Phim 90 Xem Phim 92 Chỉnh Sửa Phim 93 Cắt Xén Phim 93 Lưu Khn Hình Đã Chọn 96 Phát Lại Xóa 97 Phát Lại Khn Hình Đầy 97 Thông Tin Ảnh 98 Phát Lại Hình Thu Nhỏ 102 Phát Lại Theo Lịch 103 Xem Gần: Thu Phóng Phát Lại 104 Bảo Vệ Ảnh Khỏi Bị Xóa 105 Xóa Ảnh 106 Phát Lại Khn Hình Đầy, Hình Thu Nhỏ Theo Lịch 106 Menu Phát Lại 107 Trình Chiếu Slide 109 Kết nối 111 Kết nối với Máy tính 111 Trước Khi Kết Nối Máy Ảnh .111 Kết Nối Máy Ảnh 112 In ảnh 114 Kết Nối tới Máy In 114 In Từng Ảnh Một 115 In Đa Ảnh 117 Tạo Thứ Tự In DPOF: Cài Đặt In 120 Xem Ảnh Trên TV 122 Các Thiết Bị Với Độ Nét Tiêu Chuẩn .122 Thiết Bị Độ Nét Cao 123 Hướng Dẫn Menu 125 D Menu Phát Lại: Quản Lý Hình Ảnh 125 Playback Folder (Thư Mục Phát Lại) 125 Playback Display Options (Tùy Chọn Hiển Thị Phát Lại) 126 Image Review (Xem Lại Hình Ảnh) 126 Rotate Tall (Xoay Dọc) 126 vi C Menu Chụp: Các Tùy Chọn Chụp 127 Reset Shooting Menu (Đặt Lại Menu Chụp) 128 ISO Sensitivity Settings (Cài Đặt Độ Nhạy ISO) 129 Auto Distortion Control (Điều Khiển Biến Dạng Tự Động) 130 Color Space (Không Gian Màu) 130 Noise Reduction (Giảm Nhiễu) 131 Built-in AF-assist Illuminator (Đèn Trợ Giúp Lấy Nét Tự Động Gắn Sẵn) 131 Flash Cntrl for Built-in Flash (Điều Khiển Đèn Nháy Cho Đèn Nháy Gắn Sẵn) 132 B Menu Cài Đặt: Cài Đặt Máy Ảnh 133 Reset Setup Options (Đặt Lại Tùy Chọn Cài Đặt) 134 Monitor Brightness (Độ Sáng Màn Hình) 134 Info Display Format (Định Dạng Hiển Thị Thông Tin) 134 Auto Info Display (Hiển Thị Thông Tin Tự Động) 136 Video Mode (Chế Độ Video) 136 Flicker Reduction (Giảm Nhấp Nháy) 136 Time Zone and Date (Múi Giờ Ngày) 137 Language (Ngôn Ngữ) 137 Image Comment (Chú Thích Hình Ảnh) 138 Auto Image Rotation (Tự Động Xoay Hình Ảnh) 138 Image Dust Off Ref Photo (Ảnh Tham Chiếu Bỏ Bụi) 139 Auto off Timers (Tự Động Hẹn Giờ Tắt) 140 Self-Timer (Tự Hẹn Giờ) 141 Remote on Duration (Chụp Từ Xa Theo Thời Lượng) 141 Beep (Bíp) 141 Rangefinder (Máy ngắm) 142 File Number Sequence (Trình Tự Số Tập Tin) 142 Buttons (Nút) 143 Slot Empty Release Lock (Khóa Nhả Khe Trống) 144 Print Date (In Ngày) 144 Storage Folder (Thư Mục Lưu Trữ) 146 GPS 147 Eye-Fi Upload (Tải Lên Eye-Fi) 148 Firmware Version (Phiên Bản Vi Chương Trình) 148 N Menu Sửa Lại: Tạo Bản Sao Sửa Lại 149 Tạo Bản Sao Sửa Lại 150 D-Lighting 151 Red-Eye Correction (Điều Chỉnh Mắt Đỏ) 151 Trim (Xén) 152 Monochrome (Đơn sắc) 152 Filter Effects (Hiệu Ứng Bộ Lọc) 153 Color Balance (Cân Bằng Màu) 154 Image Overlay (Chồng Lớp Hình Ảnh) 155 NEF (RAW) Processing (Xử lý NEF (RAW)) 157 Resize (Thay đổi kích cỡ) 158 vii Quick Retouch (Sửa Đổi Nhanh) 159 Straighten (Nắn thẳng) 159 Distortion Control (Điều Khiển Biến Dạng) 159 Fisheye (Mắt cá) 160 Color Outline (Phác Màu Chính) 160 Color Sketch (Phác Họa Màu) 160 Perspective Control (Điều Chỉnh Phối Cảnh) 161 Miniature Effect (Hiệu Ứng Cỡ Tí Hon) .162 Selective Color (Màu Chọn Lọc) 163 Side-by-side Comparison (So Sánh Cạnh Nhau) 165 m Recent Settings (Cài Đặt Gần Đây) 166 Chú Ý Kỹ Thuật 167 Các Thấu Kính Tương Thích 167 Các Thấu Kính CPU Tương Thích 167 Các Thấu Kính Khơng CPU Tương Thích 169 Các Bộ Đèn Nháy Tùy Chọn (Đèn Chớp) 172 Hệ Thống Chiếu Sáng Sáng Tạo Nikon (CLS) 173 Các Phụ Kiện Khác 176 Thẻ Nhớ Đã Được Phê Duyệt 177 Gắn Đầu Nối Nguồn Bộ Đổi Điện AC .178 Chăm Sóc Máy Ảnh 179 Bảo Quản 179 Lau chùi 179 Bộ Lọc Qua Chậm 180 Chăm sóc máy ảnh pin: Cảnh báo 184 Chăm Sóc Máy Ảnh 184 Chăm sóc Pin 185 Cài Đặt Có Sẵn 187 Dung Lượng Thẻ Nhớ 188 Xử lý cố 189 Hiển thị 189 Chụp (Tất Cả Các Chế Độ) 189 Chụp (P, S, A, M) 191 Phát lại 191 Khác 192 Thông Báo Lỗi 193 Chi tiết kỹ thuật 196 Tuổi thọ pin 206 Danh mục 207 viii ... phương tiện mà cho phép trước văn Nikon • Nikon có quyền thay đổi thơng số kỹ thuật phần cứng phần mềm mô tả hướng dẫn sử dụng lúc mà khơng cần thơng báo trước • Nikon không chịu trách nhiệm thiệt... Đây n Chú Ý Kỹ Thuật 21 27 31 53 80 88 97 111 125 127 133 149 166 167 i Danh mục câu hỏi thường gặp Tìm bạn tìm cách sử dụng danh mục “câu hỏi trả lời” Chụp ảnh i Các Chế Độ Chụp Tùy Chọn Khuôn... 20 Cơ Bản Nhiếp Ảnh 21 Mức Pin Dung Lượng Thẻ .21 Nhiếp Ảnh “Ngắm Chụp” (Chế độ i j) 22 Nhiếp Ảnh Sáng Tạo (Chế Độ Cảnh) .25 k Chân dung 25 l Phong Cảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG nikon d3200 (TIẾNG VIỆT), HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG nikon d3200 (TIẾNG VIỆT)

Mục lục

Xem thêm