Tuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019

44 77 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/09/2019, 12:12

Giáo án tuần 3 lớp 4 soạn theo hướng phát triển năng lực của học sinh rất chi tiết, chuẩn phông chữ. Bao gồm đầy đủ các môn học theo chương trình.Phần mục tiêu đầy đủ 3 phần: Kiến thức kĩ năng, năng lực, phẩm chất. TUẦN Thứ hai ngày 23 tháng năm 2019 Chào cờ TẬP TRUNG DƯỚI CỜ TẬP ĐỌC THƯ THĂM BẠN I MỤC TIÊU Kiến thức - Hiểu tình cảm người viết thư: thương bạn, muốn chia sẻ đau buồn bạn (trả lời câu hỏi SGK; nắm tác dụng phần mở đầu, phần kết thúc thư) - Đọc rành mạch, trôi chảy; bước đầu biết đọc diễn cảm đoạn thư thể cảm thông, chia sẻ với nỗi đau bạn Năng lực - Năng lực tự học, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ Phẩm chất - GD HS biết quan tâm, giúp đỡ, sẻ chia người xung quanh II CHUẨN BỊ - GV: + Tranh minh hoạ tập đọc trang 25, SGK (phóng to có điều kiện) + Bảng phụ viết sẵn đoạn luyện đọc III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: + Đọc thuộc lòng Truyện cổ nước - HS thực + Nêu ND - GV nhận xét, dẫn vào Luyện đọc: * Mục tiêu: Đọc với giọng trôi chảy, rành mạch đọc, thể cảm thông, chia sẻ * Cách tiến hành: - Gọi HS đọc - HS đọc bài, lớp đọc thầm - GV lưu ý giọng đọc cho HS: Toàn đọc với giọng chậm rãi, thể cảm - Lắng nghe thông, chia sẻ với nỗi đau nhân vật - Lớp trưởng điều hành cách chia đoạn - GV chốt vị trí đoạn: - Bài chia làm đoạn + Đoạn 1: Từ đầu .chia buồn với bạn + Đoạn 2: Tiếp theo .như + Đoạn 3: Còn lại - Nhóm trưởng điều hành nhóm đọc nối - Lưu ý sửa lỗi đọc ngắt nghỉ cho tiếp đoạn nhóm lần phát HS từ ngữ khó (Quách Tuấn Lương, quyên góp, khắc phục, bỏ ống, ) - Luyện đọc từ khó: Đọc mẫu Cá nhân Lớp - Giải nghĩa từ khó (đọc giải) - HS đọc nối tiếp đoạn lần theo điều khiển nhóm trưởng - Các nhóm báo cáo kết đọc - HS đọc 3.Tìm hiểu bài: * Mục tiêu: HS hiểu nội dung đoạn nội dung * Cách tiến hành: Làm việc nhóm – Chia sẻ trước lớp - GV yêu cầu đọc câu hỏi cuối - HS đọc câu hỏi - HS làm việc theo nhóm – Chia sẻ kết điều hành TBHT + Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để + Để chia buồn với bạn làm gì? + Tìm câu cho thấy bạn Lương + " Hôm …….ra mãi." thơng cảm với bạn Hồng? + Tìm câu cho thấy bạn Lương + " Nhưng Hồng dòng nước biết an ủi bạn Hồng? lũ +" Mình tin nỗi đau này." *GDMT: Qua GV kết hợp liên hệ +" Bên cạnh Hồng mình." ý thức BVMT : Lũ lụt gây nhiều thiệt hại lớn cho sống người Để - HS lắng nghe hạn chế lũ lụt, người cần tích cực trồng gây rừng, tránh phá hoại môi trường thiên nhiên + Nêu tác dụng dòng mở đầu + Phần đầu: Nói địa điểm, thời gian dòng kết thúc thư? viết thư lời chào hỏi + Phần cuối: Ghi lời chúc lời nhắn nhủ, cảm ơn, hứa hẹn, ,kí tên + Nội dung thư thể hiên * Nội dung: Tình cảm Lương điều gì? thương bạn, chia sẻ đau buồn bạn bạn gặp đau thương, mát sống - GV chốt ý, giáo dục HS biết quan tâm, - HS ghi lại ý nghĩa chia sẻ với người xung quanh Luyện đọc diễn cảm * Mục tiêu: HS đọc diễn cảm đoạn số bài, thể xúc động cảm thông với nỗi đau bạn Lương với bạn Hồng * Cách tiến hành: Hoạt động cá nhân – nhóm - lớp - Yêu cầu HS nêu giọng đọc toàn - HS nêu lại giọng đọc - HS M4 đọc mẫu toàn - Yêu cầu đọc diễn cảm đoạn - Nhóm trưởng điều hành: + Luyện đọc theo nhóm + Vài nhóm thi đọc trước lớp - Bình chọn nhóm đọc hay - GV nhận xét, đánh giá chung Hoạt động củng cố, dặn dò - Nắm nội dung - VN tìm hiểu cách trình bày, bố cục thư _ TOÁN TRIỆU VÀ LỚP TRIỆU (tiếp theo) (GQVĐ) I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết đọc viết số đến lớp triệu - Củng cố hàng, lớp học - Rèn cách đọc, viết số đến lớp triệu, cách phân tích cấu tạo số Năng lực - Năng lực tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư - lập luận logic Phẩm chất - HS có thái độ học tập tích cực *Bài tập cần làm: Bài 1, 2, II CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ kẻ sẵn nội dung tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: - TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét + Lớp triệu gồm hàng, + Lớp triệu gồm hàng: hàng triệu, hàng nào? hàng chục triệu, hàng trăm triệu - GV giới thiệu vào Hình thành kiến thức * Mục tiêu: HS nhận biết hàng, lớp, biết đọc, viết số đến lớp triệu, củng cố hàng, lớp * Cách tiến hành: Hoạt động lớp Bước Gv đưa vấn đề - HS nhận vấn đề - HS theo dõi - GV đưa bảng phụ chuẩn bị Bước Học sinh suy đoán cách giải vấn đề + Em viết số trên? - HS viết: 342 157 413 + Em đọc số trên? - Hs đọc:ba trăm bốn mươi hai triệu trăm năm mươi bảy nghìn bốn trăm mười ba Bước Học sinh tìm cách giải + Tách thành lớp từ phải sang trái vấn đề tìm kết (3 hàng lớp) lớp đv, lớp nghìn, lớp triệu + Đọc từ trái sang phải đọc hết hàng đọc tên lớp Bước HS triển khai cách giải - HS viết lại số cho bảng vấn đề tìm kết bảng lớp 342 157 413 Bước Học sinh khẳng định cách - HS nêu lại làm kết tốt *Chú ý: Chữ số lớp đọc "linh" + Nêu lại cách đọc số? - HS luyện đọc số GV đưa - GV đưa vài ví dụ HĐ thực hành * Mục tiêu: Vận dụng kiến thức làm tập liên quan * Cách tiến hành Bài 1: Cá nhân- Lớp - Viết đọc theo bảng - hs đọc đề - Tổ chức cho hs làm cá nhân, viết - Hs viết đọc số: số tương ứng vào đọc số 32 000 000 843 291 712 - Chữa bài, nhận xét, chốt lại cách đọc 352 516 000 308 150 705 số 32 516 497 700 000 231 Bài 2: Đọc số sau Cá nhân – Lớp - GV viết số lên bảng - hS đọc đề - Gọi hs nối tiếp đọc số - Hs chơi trò chơi Chuyền điện - Chữa bài, nhận xét, chốt cách đọc Bài 3: Viết số sau Cá nhân – Nhóm - Lớp - HS làm cá nhân vào - Đổi chéo - hs đọc đề KT - HS làm - Trao đổi, thống kết * GV chữa lưu ý HS viết số cần tách thành lớp cho dễ đọc * Đáp án: a) 10 250 214 b) 253 564 888 c) 400 036 105 d) 700 000 231 Hoạt động củng cố, dặn dò - VN thực hành đọc số đến lớp triệu - Tìm tập dạng sách buổi giải _ Chiều LỊCH SỬ NƯỚC VĂN LANG I MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm số kiện nhà nước Văn Lang: thời gian đời, nét đời sống vật chất tinh thần người Việt cổ: - Biết tầng lớp xã hội Văn Lang: Nơ tì, Lạc dân, Lạc tướng, Lạc hầu, … - Biết tục lệ người Lạc Việt tồn đến ngày nay: đua thuyền, đấu vật, … - Xác định lược đồ khu vực mà người Lạc Việt sinh sống Năng lực - Góp phần phát triển lực: NL ngôn ngữ, NL giao tiếp hợp tác, NL giải vấn đề sáng tạo Phẩm chất - Hs có tinh thần học tập nghiêm túc, tôn trọng lịch sử II CHUẨN BỊ - GV: Hình SGK phóng to, phiếu học tập HS, phóng to lược đồ Bắc Bộ Bắc Trung Bộ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Khởi động: - TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét + Nêu bước sử dụng đồ? + Đọc tên đồ, xem bảng giải, tìm đối tượng lịch sử… - GV nhận xét, khen/ động viên 2.Bài mới: * Mục tiêu - Nắm số kiện nhà nước Văn Lang: thời gian đời, nét đời sống vật chất tinh thần người Việt cổ: - Biết tầng lớp xã hội Văn Lang: Nơ tì, Lạc dân, Lạc tướng, Lạc hầu, … - Biết tục lệ người Lạc Việt tồn đến ngày nay: đua thuyền, đấu vật, … * Cách tiến hành: HĐ1: Sự đời nhà nước Văn Cá nhân – Lớp Lang - GV treo lược đồ Bắc Bộ Bắc Trung - HS quan sát Bộ vẽ trục thời gian lên bảng (GV giới thiệu trục thời gian - Yêu cầu HS dựa vào SGK lược - HS quan sát xác định địa phận đồ, tranh ảnh, xác định địa phận nước kinh đô nước Văn Lang; xác định Văn Lang kinh đô Văn Lang thời điểm đời nước Văn Lang đồ; xác định thời điểm đời trục trục thời gian thời gian + Nước Văn Lang + Nhà nước người Lạc Việt có tên gì? + Khoảng 700 năm trước + Nước Văn Lang đời vào khoảng thời gian nào? + HS lên xác định + Cho HS lên bảng xác định thời điểm đời nước Văn Lang + Ở khu vực sông Hồng, sông Mã, + Nước Văn Lang hình thành khu sơng Cả vực nào? - Cho HS lên lược đồ Bắc Bộ Bắc - HS lên lược đồ Trung Bộ ngày khu vực hình thành nước Văn Lang - GV nhận xét sửa chữa kết luận *Hoạt động 2: Các tầng lớp XH Nhóm – Lớp (phát phiếu học tập) - GV đưa khung sơ đồ (để trống chưa - HS thảo luận nhóm 2, đọc SGK điền nội dung) điền vào sơ đồ tầng lớp: Vua, Lạc hầu, Lạc tướng, Lạc dân, nơ tì cho phù hợp bảng Hùng Vương, Lạc H hầu, Lạc tướng Lạc dân Nơ tì + Xã hội Văn Lang có tầng lớp? + Có tầng lớp, vua, lạc tướng lạc hầu , lạc dân, nơ tì + Người đứng đầu nhà nước Văn + Là vua, gọi Hùng Vương Lang ai? - GV: Lạc tướng lạc hầu, họ giúp vua cai quản đất nước Dân thường gọi - HS lắng nghe lạc dân Nơ tì người hầu hạ gia đình người giàu PK *Hoạt động 3: Đời sống vật chất tinh Nhóm – Lớp thần người Lạc Việt: - GV đưa khung bảng thống kê - HS thảo luận theo nhóm trống phản ánh đời sống vật chất tinh - HS đọc xem kênh chữ, kênh hình thần người Lạc Việt điền vào chỗ trống - Một số HS đại diện nhóm trả lời - Cả lớp bổ sung Mặc Sản Ăn, Ở Lễ xuất uống trang hội điểm - Lúa - Cơm, Phụ nữ -Nhà - Vui - Vài HS mơ tả lời -Khoai xôi dúng… sàn chơi đời sống người Lạc Việt -Cây ăn - Bánh chưng -Quây … nhảy … - GV nhận xét bổ sung Hoạt động củng cố, dặn dò - Tìm hiểu tập tục người Lạc Việt gìn giữ địa phương em - Tìm hiểu ngày Giỗ tổ Hùng Vương hoạt động ngày giỗ tổ ĐẠO ĐỨC VƯỢT KHÓ TRONG HỌC TẬP (Tiết 1) I.MỤC TIÊU Kiến thức - Biết vượt khó học tập phải vượt khó học tập - Biết vượt khó học tập giúp em học tập mau tiến - Chọn lựa phân biệt hành vi thể tinh thần vượt khó học tập Năng lực - Góp phần phát triển lực: NL tự học, NL giải vấn đề, NL hợp tác, sáng tạo Phẩm chất - Có ý thức vượt khó vươn lên học tập II CHUẨN BỊ - GV: + Tranh minh hoạ + Các mẫu chuyện, gương vượt khó học tập III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC: Hoạt động GV Hoạt động HS 1.Khởi động: + Gọi Hs kể mẩu chuyện, - HS kể gương trung thực học tập - GV kết nối học 2.Tìm hiểu * Mục tiêu: Biết được: Con cháu phải hiếu thảo với ông bà, cha mẹ để đền đáp công lao ông bà, cha mẹ sinh thành, ni dạy * Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm-Lớp *HĐ1: Kể chuyện Một học sinh nghèo Cá nhân – Nhóm - Lớp vượt khó - GV giới thiệu: Trong sống gặp khó khăn rủi ro Chúng ta xem bạn Thảo - Cả lớp nghe 1- HS tóm tắt lại câu chuyện Một học sinh nghèo vượt khó chuyện gặp khó khăn vượt qua nào? - GV kể chuyện *HĐ 2: Thảo luận nhóm (Câu 2, 3- SGK trang 6): - GV chia lớp theo nhóm - Các nhóm thảo luận – Chia sẻ lớp + Thảo gặp khó khăn học + Thảo gặp khó khăn học tập sống ngày? tập sống là: * Nhà xa trường * Nhà nghèo, bố mẹ lại đau yếu, Thảo phải làm nhiều việc nhà giúp bố mẹ + Trong hồn cảnh khó khăn vậy, + Ở lớp Thảo tập trung học tập, chỗ cách Thảo học tốt? không hiểu hỏi cô giáo bạn Buổi tối học bài, làm Sáng dậy sớm học thuộc lòng - GV kết luận: Bạn Thảo gặp nhiều khó khăn học tập sống, song Thảo biết cách khắc phục, vượt qua, vượt lên học giỏi Chúng ta cần học tập tinh thần vượt khó bạn + Nếu cảnh khó khăn bạn Thảo, em làm gì? - GV kết luận cách giải tốt + Tại cần vượt khó học tập? - HS lắng nghe - HS lớp trao đổi, đánh giá cách giải - HS nêu (vượt khó giúp em mau tiến bộ, ) *HĐ 3: Phân biệt hành vi (BT 1) Cá nhân – Lớp - GV nêu ý tập 1: Khi gặp - HS đọc xác định yêu cầu tập tập khó, em chọn cách làm đây? Vì sao? - HS nêu cách chọn giải thích lí a Tự suy nghĩ, cố gắng làm (HS giơ thẻ mặt cười với b Nhờ bạn giảng giải để tự làm cách làm đúng, mặt mếu với c Chép bạn cách làm chưa đúng.) d Nhờ người khác làm hộ đ Hỏi thầy giáo, cô giáo người lớn e Bỏ không làm - GV kết luận: Cách a, b, đ - HS lắng nghe cách giải tích cực - GV hỏi: Qua học hơm nay, rút điều gì? - GV nhận xét, kết luận phần học - HS đọc nội dung Ghi nhớ Hoạt động củng cố, dặn dò - Thực vượt khó học tập - VN sưu tầm câu chuyện gương vượt khó học tập Kĩ sống KĨ NĂNG ĐỌC SÁCH Thứ ba ngày 24 tháng năm 2019 TOÁN LUYỆN TẬP I MỤC TIÊU Kiến thức - Đọc, viết số số đến lớp triệu - Bước đầu nhận biết giá trị chữ số theo vị trí số - Củng cố kĩ đọc, viết số đến lớp triệu Năng lực - Góp phần phát huy lực tự học, NL giải vấn đề sáng tạo, NL tư - lập luận logic Phẩm chất - HS tích cực, chăm chỉ, sáng tạo * BT cần làm: 1, 2, 3(a,b,c), 4(a,b) II CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ viết sẵn nội dung tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động GV Hoạt động HS Khởi động - TBVN điều hành lớp hát, vận động chỗ - GV chuyển ý vào Hoạt động thực hành * Mục tiêu: - Đọc, viết số số đến lớp triệu - Bước đầu nhận biết giá trị chữ số theo vị trí số * Cách tiến hành: Bài 1: Cá nhân – Lớp - Gọi Hs nêu yêu cầu - hs đọc đề + Nêu tên hàng học theo thứ tự + Đơn vị, chục, trăm, nghìn, chục nghìn, từ bé đến lớn? trăm nghìn, triệu, chục triệu, trăm triệu - HS chia sẻ kết quả: + 403 210 715: bốn trăm linh ba triệu hai trăm mười nghìn bảy trăm mười lăm + 850 304 900 - Gv nhận xét, chốt cách đọc số Bài 2: Đọc số sau Cá nhân – Lớp - Tổ chức cho HS chơi trò chơi Truyền - hs đọc đề điện - Hs tham gia trò chơi * Đáp án: + 32 640 507: Ba mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi nghìn năm trăm linh bảy + 500 658: Tám triệu năm trăm nghìn sáu trăm năm mươi tám + 830 402 960: Tám trăm ba mươi triệu bốn trăm linh hai nghìn chín trăm sáu mươi + 85 000 120:Tám mươi lăm triệu không trăm linh khơng nghìn trăm hai mươi (Tám mươi lăm triệu khơng nghìn trăm hai mươi) + 178 320 005: Một trăm bảy mươi tám triệu ba trăm hai mươi nghìn khơng trăm linh năm + 000 001: Một triệu khơng nghìn khơng trăm linh - GV nhận xét, chốt lại cách đọc số Bài 3a,b,c (HSKG làm bài): Viết Cá nhân – Nhóm - Lớp số sau - hs đọc đề - Cho HS làm cá nhân – Yêu cầu đổi - Hs viết vảo - Đổi KT chéo chéo KT a) 613 000 000 b) 131 405 000 c) 512 326 103 d) 86 004 702 - Gv nhận xét, chốt cách viết số e) 800 004 720 Bài 4: Nêu giá trị chữ số Cá nhân – Lớp số - HS đọc đề - HS làm cá nhân – Chia sẻ lớp a) Chữ số thuộc hàng nghìn nên có giá trị 500 000 b) Chữ số thuộc hàng nghìn nên có giá trị 000 c) Chữ số thuộc hàng trăm nên có giá - Chữa bài, nhận xét trị 500 + Giá trị chữ số phụ thuộc + Phụ thuộc vào vị trí chữ số điều gì? số Hoạt động củng cố, dặn dò - Về nhà tiếp tục thực hành đọc, viết số đến lớp triệu - Về nhà tìm tập dạng sách buổi giải TẬP ĐỌC NGƯỜI ĂN XIN I MỤC TIÊU Kiến thức - Hiểu ND: Ca ngợi cậu bé có lòng nhân hậu biết đồng, cảm thương xót trước nỗi bất hạnh ơng lão ăn xin nghèo khổ (trả lời câu hỏi 1, 2, 3) - Đọc rành mạch, trôi chảy; giọng đọc nhẹ nhàng, bước đầu thể cảm xúc, tâm trạng nhân vật câu chuyện Năng lực - Góp phần phát triển lực: NL giao tiếp hợp tác; Giao tiếp ứng xử lịch giao tiếp; Thể cảm thông Phẩm chất - Biết yêu quý, quan tâm, giúp đỡ người có hồn cảnh khó khăn II CHUẨN BỊ - GV: Tranh minh hoạ tập đọc trang 31 - SGK (phóng to) III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: 10 * Cách tiến hành: Cá nhân-Nhóm- Lớp HĐ1: Trò chơi: Tìm loại Nhóm - Lớp thức ăn chứa nhiều vi- tamin, chất khoáng chất xơ: - HS làm việc theo nhóm ♣ Bước 1:- Gv chia lớp thành - Hoàn thiện bảng sau – Chia sẻ lớp Tên Nguồn Nguồn Chứa Chất Chất theo nhóm 2, nhóm có thức gốc gốc vi- khoáng xơ phiếu học tập ăn TV ĐV ta- Yêu cầu HS ngồi quan sát hình minh hoạ trang 14, 15 / + + + + SGK kể tên thức ăn có Rau + + + chứa nhiều vi- ta- min, chất cải Trứng + + + + khoáng, chất xơ gà + + Cà rốt + + + Dầu + + + ăn + + Chuối + + Cà chua Cá Cua - GV nhận xét, khen - Báo cáo kết trò chơi tiếp sức - GV giảng thêm: Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường - HS lắng nghe như: sắn, khoai lang, khoai tây … chứa nhiều chất xơ Nhóm – Lớp HĐ2: Vai trò vi- ta- min, chất khoáng, chất xơ ♣ Bước 1: GV tiến hành thảo - HS làm theo nhóm luận nhóm theo định hướng - Yêu cầu nhóm đọc phần Bạn cần biết trả lời câu + Các loại vi- ta- A, B, C, D, …Là chất hỏi sau: + Kể tên số vi- ta- mà không tham gia trực tiếp vào việc …cơ thể + Nếu thiếu Vi- ta- min, Thiếu vi- ta- A em biết Nêu vai trò? + Nếu thiếu vi- ta- thể mắc bệnh khô mắt, quáng gà Thiếu vi- ta- D mắc bệnh còi xương trẻ em lỗng sao? xương người lớn Thiếu vi- ta- C mắc bệnh chảy máu chân Thiếu vi- ta- B1 bị phù, … + Can –xi, phốt pho, sắt, kẽm, i- ốt, …có + Kể tên số chất khoáng loại thức ăn như:Sữa, pho- mát, trứng, xúc xích, chuối, cam, gạo, ngơ, ốc, cua, cà chua, đu mà em biết? đủ, thịt gà, cà rốt, cá, tôm, chanh, dầu ăn, dưa hấu, … 30 + Chất khoáng tham gia vào xây dựng thể + Nêu vai trò loại chất Ngồi ra, thể cần lượng nhỏ số khống đó? chất khoáng khác để tạo men thúc đẩy điều khiển hoạt động sống Nếu thiếu chất khống, thể bị bệnh Ví dụ: Thiếu sắt gây chảy máu Thiếu can- xi ảnh hưởng đến hoạt động tim, khả tạo huyết đơng máu, gây bệnh còi xương trẻ em loãng xương người lớn Thiếu i- ốt sinh bướu cổ + Các thức ăn có nhiều chất xơ là: Bắp cải, rau + Những thức ăn có chứa diếp, hành, cà rốt, súp lơ, đỗ quả, rau ngót, rau chất xơ? cải, mướp, đậu đũa, rau muống, … + Chất xơ khơng có giá trị dinh dưỡng + Chất xơ có vai trò cần thiết để đảm bảo hoạt động bình thường thể? máy tiêu hoá việc tạo thành phân giúp thể thải chất cặn bã ♣ Bước 2: GV kết luận: + Vi- ta- chất tham gia trực tiếp vào việc xây dựng thể hay cung cấp lượng… + Một số khoáng chất sắt, can- xi … tham gia vào việc xây dựng thể … Hoạt động củng cố, dặn dò - HS lắng nghe - Ghi nhớ KT - VN lên thực đơn cho tuần với nhóm thức ăn cho hợp lí _ CHÍNH TẢ CHÁU NGHE CÂU CHUYỆN CỦA BÀ I MỤC TIÊU Kiến thức: - Nghe -viết CT; trình bày hình thức thể thơ lục bát - Làm BT2 phân biệt ch/tr - Rèn kĩ viết đẹp, viết tả Năng lực - Góp phần phát triển NL tự chủ tự học, NL sáng tạo, NL ngôn ngữ, NL thẩm mĩ Phẩm chất: Giáo dục tính cẩn thận, xác, yêu thích chữ viết II CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ, phiếu học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 31 Khởi động: - TBVN điều hành HS hát kết hợp với vận động chỗ - GV dẫn vào Chuẩn bị viết tả: * Mục tiêu: HS hiểu nội dung CT, viết từ khó, dễ lẫn tượng tả, cách viết đoạn văn * Cách tiến hành: a) Trao đổi nội dung đoạn cần viết - Gọi HS đọc đoạn văn SGK - HS đọc- HS lớp đọc thầm + Nội dung thơ nói lên điều gì? + Tình thương hai bà cháu dành cho cụ già lạc đường nhà - Hướng dẫn viết từ khó: Gọi HS nêu - HS nêu từ khó viết: nên phải, từ khó, sau GV đọc cho HS luyện nhiên, nhoà, viết - Viết từ khó vào nháp b) Hướng dẫn trình bày + Các câu thơ viết nào? + Câu cách lề ô, câu cách lề ô Viết tả: * Mục tiêu: Hs nghe - viết tốt tả, trình bày hình thức thơ lục bát * Cách tiến hành: - GV đọc cho HS viết - HS nghe - viết vào - GV theo dõi nhắc nhở, giúp đỡ HS viết chưa tốt - Nhắc nhở cách cầm bút tư ngồi viết Đánh giá nhận xét bài: * Mục tiêu: Giúp HS tự đánh giá viết bạn Nhận lỗi sai sửa sai * Cách tiến hành: Cá nhân- Cặp đôi - Cho học sinh tự sốt lại - Học sinh xem lại mình, dùng theo bút chì gạch chân lỗi viết sai Sửa lại xuống cuối bút mực - Trao đổi (cặp đơi) để sốt hộ - GV nhận xét, đánh giá - - Nhận xét nhanh viết HS - Lắng nghe Làm tập tả: * Mục tiêu: Giúp HS phân biệt tr/ch * Cách tiến hành: Cá nhân-Cặp đôi- Chia sẻ trước lớp Bài 2: Điền vào chỗ trống ch/tr Lời giải: tre, chịu, Trúc, cháy, Tre, tre, chí, chiến, Tre - hs đọc to đoạn văn điền hoàn chỉnh Hoạt động củng cố, dặn dò - Viết tiếng, từ chứa ch/tr - Viết trình bày đoạn văn BT 2a cho đẹp 32 TẬP LÀM VĂN KỂ LẠI LỜI NÓI, Ý NGHĨ CỦA NHÂN VẬT I MỤC TIÊU Kiến thức - Biết hai cách kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật tác dụng nó: nói lên tính cách nhân vật ý nghĩa câu chuyện (ND ghi nhớ) - Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật văn kể chuyện theo hai cách: trực tiếp, gián tiếp (BT mục III) Năng lực - Góp phần phát triển NL: NL giải vấn đề sáng tạo, NL ngôn ngữ Phẩm chất - HS tích cực, tự giác làm việc II CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động: - TBHT điều hành lớp trả lời, nhận xét + Miêu tả ngoại hình nhân vật + Giúp làm bật tính cách, thân phận văn kể chuyện có tác dụng nhân vật gì? - GV kết nối - dẫn vào Hình thành KT * Mục tiêu: Biết hai cách kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật tác dụng nó: nói lên tính cách nhân vật ý nghĩa câu chuyện (ND ghi nhớ) * Cách tiến hành: Cá nhân- Nhóm - Lớp a) Nhận xét Bài tập 1, 2: - hs đọc đề - Tổ chức cho hs đọc thầm văn - Nhóm hs làm Đại diện nhóm nêu ghi lại lời nói ý nghĩ cậu bé kết Ý nghĩ cậu bé Lời nói cậu bé vào bảng nhóm theo nhóm - Chao ơi! xấu - Ơng đừng cho - Các nhóm nêu kết xí ơng - Cả tơi nữa, tơi vừa nhận + Lời nói ý nghĩ cậu bé cho + Cậu người nhân hậu, giàu lòng trắc ta thấy cậu bé người ntn? ẩn, giàu tình thương u người thơng cảm với nỗi khốn khổ ông lão … + Nhờ đâu mà em đánh giá + Nhờ lời nói suy nghĩ cậu tính cách cậu bé? - Gv nhấn mạnh nội dung Bài 3: Lời nói, ý nghĩ ơng lão ăn - Đọc thầm, thảo luận cặp đôi xin hai cách kể cho có 33 khác nhau? + Nhận xét, kết luận viết câu trả lời vào cạnh lời dẫn Cách a) Tác giả dẫn trực tiếp – tức dùng ngun văn lời ơng lão Do từ xưng hơ từ xưng hơ ơng lão với cậu bé (ông – cháu) Cách b) Tác giả thuật lại gián tiếp lời ông lão, tức lời kể Người kể xưng tơi, gọi người ăn xin ông lão + Ta cần kể lại lời nói ý nghĩ nhân vật để làm gì? + HS tiếp nối phát biểu đến có câu trả lời Cách a) Tác giả kể lại ngun văn lời nói ơng lão với cậu bé Cách b) Tác giả kể lại lời nói ơng lão lời + Ta cần kể lại lời nói ý nghĩ nhân vật để thấy rõ tính cách nhân vật + Có cách: lời dẫn trực tiếp lời dẫn gián tiếp - HS đọc thành tiếng + Có cách để kể lại lời nói ý nghĩ nhân vật? b) Ghi nhớ: - GV chốt lại nội dung HĐ thực hành * Mục tiêu: Bước đầu biết kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật văn kể chuyện theo hai cách: trực tiếp, gián tiếp (BT mục III) * Cách tiến hành: Cá nhân- Nhóm - Lớp Bài 1: Tìm lời dẫn trực tiếp gián Cá nhân – Nhóm – Lớp tiếp - hs đọc đề bài, tiến hành thảo luận theo - Tổ chức cho hs làm theo nhóm nhóm ghi kết vào bảng nhóm - Hs đọc thầm cách kể, nêu nhận xét - Gọi hs nêu miệng kết + Dẫn gián tiếp:Bị chó sói đuổi + Dẫn trực tiếp: - Còn tớ, tớ nói gặp ông ngoại - Theo tớ, tốt nhận lỗi với bố mẹ + Dựa vào dấu hiệu em nhận + Lời dẫn trực tiếp câu trọn vẹn lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp? đặt sau dấu hai chấm phối hợp với dấu gạch ngang đầu dòng hay dấu ngoặc kép + Lời dẫn gián tiếp đứng sau từ nối: rằng, dấu hai chấm - Gv chữa bài, nhận xét, chốt lại cách kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật Bài 2: Chuyển lời dẫn gián tiếp * Nhóm – Lớp thành trực tiếp - hs đọc yêu cầu 34 - Hs làm theo nhóm 2, đại diện chia sẻ kết * Đáp án: a) Vua nhìn thấy ….hỏi bà hàng nước: - Xin cụ cho biết têm trầu này? Bà lão bảo: - Tâu bệ hạ, trầu già têm Nhà vua khơng tin, ….nói thật: - Thưa, trầu gái già têm + Muốn chuyển lời dẫn gián tiếp + Thay đổi từ xưng hơ đặt lời nói trực thành trực tiếp ta phải làm gì? tiếp vào sau dấu hai chấm kết hợp với gạch đầu dòng dấu ngoặc kép - GV chốt lại lời giải đúng, chốt cách chuyển Bài 3: Chuyển lời dẫn trực tiếp thành * Cá nhân – Nhóm – Lớp gián tiếp - HS đọc yêu cầu + Muốn chuyển lời dẫn trực tiếp + Ta đổi từ xưng hô, bỏ dấu ngoặc kép thành gián tiếp ta cần ý dấu gạch đầu dòng, gộp lại lời kể với gì? lời nhân vật - HS làm cá nhân – Đổi chéo KT, chia sẻ kết * Đáp án: Bác thợ hỏi H cậu có thích làm thợ xây không Hoè đáp - GV chữa, chốt cách chuyển đổi thích HĐ củng cố, dặn dò - Ghi nhớ cách kể lại lời nói, ý nghĩ nhân vật - VN tập chuyển đổi lời dẫn trực tiếp gián tiếp Thứ sáu ngày 27 tháng năm 2019 TOÁN VIẾT SỐ TỰ NHIÊN TRONG HỆ THẬP PHÂN I MỤC TIÊU Kiến thức - HS hệ thống hoá số hiểu biết ban đầu về: + Sử dụng mười chữ số để viết số hệ thập phân + Nhận biết giá trị chữ số theo vị trí số - Vận dụng vào giải tốn có liên quan Năng lực - Góp phần phát triển NL: NL tự học, làm việc nhóm, NL tính tốn, NL giải quyế vấn đề, Phẩm chất - Tính xác, cẩn thận 35 * Bài tập cần làm: Bài 1, , II CHUẨN BỊ - GV: Bảng phụ III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh 1.Khởi động: - TBHT điều hành lớp: Trò chơi Xì điện + Nêu quy luật dãy số + Hoàn thành dãy số - GV dẫn vào Hình thành kiến thức mới: * Mục tiêu: HS bước đầu nhận biết đặc điểm hệ thập phân * Cách tiến hành: Hoạt động lớp a) Đặc điểm hệ thập phân - Ở hàng viết chữ số + 10 đơn vị chục? + 10 đơn vị chục +10 chục trăm? + 10 chục trăm +10 trăm nghìn? + 10 trăm nghìn + Trong hệ thập phân 10đv + Trong 10 đv hàng tạo thành một hàng tạo thành đv đv hàng liên tiếp hàng liên tiếp nó? * Chính ta goi hệ thập - HS nhắc lại phân b) Cách viết số hệ thập + Sử dụng 10 chữ số: , 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 8, phân: + Ta sử dụng chữ số Hs nêu ví dụ: 789 ; 324 ; 1856 ; 27005 để viết số tự nhiên? + Hs nêu giá trị chữ số số + Phụ thuộc vào vị trí số + ; 90 ; 900 + Giá trị chữ số phụ - HS nhắc lại thuộc vào đâu? - Gv nêu VD: 999 nêu giá trị chữ số số trên? * Như với 10 chữ số viết STN Viết số tự nhiên với đặc điểm gọi viết số tự nhiên hệ thập phân Hoạt động thực hành: * Mục tiêu: Vận dụng làm tập liên quan * Cách tiến hành: Bài 1: Viết theo mẫu Cá nhân- Nhóm 2- Lớp - Tổ chức cho HS làm cá nhân - hs đọc đề - Hs làm cá nhân – Đổi chéo KT - Thống kết 36 Đọc số Viết số Số gồm có - GV nhận xét, chốt cách đọc, viết số Cá nhân – Lớp Bài 2: Viết số sau thành tổng - hs đọc đề - Hs làm cá nhân - Hs viết vào - Chia sẻ kết quả: 387 = 300 + 80 + 873 = 800 + 70 + 738 = 000 + 700 +30 + 10 837 = 10 000 + 800 + 30 + - Gv chữa bài, nhận xét Bài 3: Ghi giá trị chữ số Cá nhân – Lớp số - Gọi HS đọc đề - Cho hs làm vào phiếu học - hs đọc đề - Hs làm cá nhân – Chia sẻ lớp: tập - Gv nhận xét Số 57 824 5824769 Giá trị 50 000 5000000 + Giá trị chữ số phụ chữ số thuộc điều gì? + Phụ thuộc vào vị trí chữ số số HĐ củng cố, dặn dò - Ghi nhớ đặc điểm viết số tự nhiên hệ thập phân - Tìm tập dạng sách buổi giải TẬP LÀM VĂN VIÊT THƯ I MỤC TIÊU Kiến thức - Nắm mục đích việc viết thư, nội dung kết cấu thông thường thư (ND ghi nhớ) - Vận dụng kiến thức học để viết thư thămm hỏi, trao đổi thông tin với bạn (mục III) Năng lực - Giao tiếp ứng xử lịch giao tiếp - Tìm kiếm xử lí thơng tin - Tư sáng tạo Phẩm chất - Tích cực, tự giác làm II CHUẨN BỊ - GV: bảng phụ II CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Khởi động - TBVN điều hành lớp hát, vận động 37 chỗ - GV kết nối, dẫn vào Hình thành kiến thức * Mục tiêu: Nắm mục đích việc viết thư, nội dung kết cấu thông thường thư (ND ghi nhớ) * Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm – Lớp a) Nhận xét Cá nhân – Nhóm – Lớp - Tổ chức cho hs đọc thầm văn - HS đọc to văn "Thư thăm bạn" thảo luận nhóm yêu cầu - HS nối tiếp đọc yêu cầu 1,2,3 - Hs trao đổi nhóm 4, trả lời câu hỏi + Bạn Lương viết thư cho bạn Hồng để + Thăm hỏi, động viên Hồng làm gì? + Theo em người ta viết thư để làm gì? + Thăm hỏi, động viên, thơng báo, trao đổi ý kiến + Đầu thư bạn Lương viết gì? + Sự quan tâm người với nhân dân vùng lũ + Lương thăm hỏi gia đình địa + Lương thơng cảm, chia sẻ với hồn phương Hồng ntn? cảnh, nỗi đau Hồng bà địa phương + Lương thông báo với Hồng tin gì? + quan tâm người với bà vùng lũ + Theo em nội dung thư cần có + Nội dung thư cần: gì? Lí mục đích viết thư Thăm hỏi người nhận thư Thơng báo tình hình người viết thư Nêu ý kiến cần trao đổi bày tỏ tình cảm + Qua thư em có nhận xét + Phần mở đầu ghi thời gian, địa điểm phần đầu phần cuối thư? viết thư, lời thăm hỏi Phần cuối ghi lời chúc, lời hứa hẹn b) Ghi nhớ - hs đọc ghi nhớ - GV chốt nội dung HĐ thực hành: *Mục tiêu: HS bước đầu biêt trình bày viết thư thăm hỏi, trao đổi thông tin nội dung * Cách tiến hành: Cá nhân – Lớp * Tìm hiểu đề - Hs đọc đề bài, gạch chân từ ngữ Đề bài: Viết thư gửi người bạn quan trọng trường khác để thăm hỏi kể cho bạn nghe tình hình lớp trường em + Đề yêu cầu em viết thư cho ai? + Bạn trường khác + Mục đích viết thư gì? + Kể cho bạn nghe tình hình lớp trường em + Thư viết cho bạn cần xưng hô ntn? + Bạn, cậu, đằng ; xưng :tớ, + Em cần kể cho bạn nghe điều + Tình hình học tập, văn nghệ, thể thao, 38 tình hình lớp trường mình? thăm quan, thầy giáo + Em nên chúc hứa hẹn điều với + Chúc bạn khoẻ, hẹn thư sau bạn? * Viết thư - Tổ chức cho hs viết vào - Hs viết vào - Gọi hs đọc thư vừa viết - -> hs đọc vừa viết - Gv nhận xét, đánh giá HĐ củng cố, dặn dò - VN tiếp tục hồn thiện thư - VN tìm hiểu đề viết thư khác viết theo yêu cầu Sinh hoạt tập thể ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TUẦN I MỤC TIÊU - Nắm ưu - khuyết điểm tuần - Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm - Biết phương hướng tuần - GD HS có tinh thần đồn kết, giúp đỡ lẫn II CHUẨN BỊ - GV: Nắm ưu – khuyết điểm HS tuần - HS: Chủ tịch Hội đồng tự quản Trưởng ban chuẩn bị ND báo cáo III CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH Khởi động - Lớp tham gia trò chơi: Truyền tin Lớp báo cáo hoạt động tuần: - Trưởng ban lên nhận xét thành viên tổ xếp loai thành viên - Tổ viên tổ đóng góp ý kiến - Chủ tịch HĐTQ lên nhận xét chung ban - GV nhận xét chung: + Nề nếp: + Học tập: Phương hướng tuần sau: - Tiếp tục thi đua: Học tập tốt, thực tốt nề nếp, lời thầy cơ, nói lời hay làm việc tốt Lồng ghép kỹ sống - Giáo viên cho học sinhđọc tình sách kỹ 39 - Học sinh thảo luận kỹ - Học sinh trình bày trước lớp - Giáo viên nhận xét kết luận Lớp văn nghệ - múa hát tập thể 40 THỂ DỤC Tiết 5: ĐI ĐỀU, ĐỨNG LẠI, QUAY SAU TRÒ CHƠI “KÉO CƯA LỪA XẺ” I MỤC TIÊU: Kiến thức - Bước đầu biết cách đều, đứng lại quay sau - Trò chơi"Kéo cưa lừa xẻ" yc biết cách chơi tham gia chơi trò chơi Năng lực - Rèn KN vận động tham gia trò chơi luật Phẩm chất - Giáo dục tình thần tập luyện tích cực tham gia trò chơi trung thực Góp phần phát triền lực - Năng lực tự học, NL tự giải vấn đề, NL tự chăm sóc phát triển sức khỏe II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường phẳng, an toàn tập luyện, vệ sinh - Phương tiện: Sân tập sẽ, an tồn GV chuẩn bị còi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Định PH/pháp hình NỘI DUNG Lượng thức tổ chức PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu 1-2p XXXXXXXX học 2-3p XXXXXXXX * Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh" 1-2p  - Đứng chỗ vỗ tay hát 41 PHẦN CƠ BẢN - Ôn đều, đứng lại, quay sau + Lần 2: Tập lớp GV điều khiển + Lần 4: Tập theo tổ, tổ trưởng điều khiển GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho HS + Cho tổ lên thi đua trình diễn GV quan sát, nhận xét, đánh giá, biểu dương tổ +Tập lớp GV điều khiển để củng cố - Trò chơi "Kéo cưa lừa xẻ" GV tập hợp HS theo đội hình chơi, nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi luật chơi, sau cho lớp chơi PHẦN KẾT THÚC - Cho lớp chạy nối tiếp thành vòng tròn - Nhảy thả lỏng, cúi người thả lỏng - GV HS hệ thống - GV nhận xét, đánh giá kết học giao nhà 8-10p XXXXXXXX XXXXXXXX  lần 8-10p X X X X X O O X X X X X  X X X 1-2p 1-2p 1-2p X X X X X X X  X X X X ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG THỂ DỤC Tiết 6: ĐI ĐỀU,VÒNG PHẢI ,VÒNG TRÁI, ĐỨNG LẠI TRÒ CHƠI “BỊT MẮT BẮT DÊ” I MỤC TIÊU: Kiến thức - Bước đầu biết cách đều, đứng lại quay sau - Bước đầu thực động tác vòng phải, vòng trái - đứng lại - Trò chơi "Bịt mắt bắt dê" Biết cách chơi tham gia trò chơi Năng lực - Rèn KN vận động tham gia trò chơi luật Phẩm chất - Giáo dục tình thần tập luyện tích cực tham gia trò chơi trung thực Góp phần phát triền lực 42 - Năng lực tự học, NL tự giải vấn đề, NL tự chăm sóc phát triển sức khỏe II ĐỊA ĐIỂM, PHƯƠNG TIỆN - Địa điểm: Sân trường phẳng, an toàn tập luyện, vệ sinh - Phương tiện: Còi, kẻ sân chơi trò chơi III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU - GV nhận lớp, phổ biến nội dung yêu cầu học - Trò chơi"Làm theo hiệu lệnh" *Giậm chân chỗ đếm to theo nhịp PHẦN CƠ BẢN - Ôn quay sau Lần 1-2 GV điều khiển lớp tập Các lần sau, chia tổ tập tổ trưởng điều khiển GV quan sát, nhận xét, sửa chữa sai sót cho tổ - Học vòng phải, vòng trái,đứng lại GV làm mẫu động tác chậm, vừa làm động tác vừa giảng giải kĩ thuật động tác,GV hô lệnh cho tổ tập - Chia tổ tập luyện theo đội hình hàng dọc.GV quan sát, sửa chữa sai sót cho tổ - Trò chơi"Bịt mắt bắt dê" GV nêu tên trò chơi, giải thích cách chơi luật chơi, cho lớp chơi PHẦN KẾT THÚC - Cho HS chạy thành vòng tròn lớn, khép dần thành vòng tròn nhỏ, vừa vừa làm động tác thả lỏng - GV HS hệ thống - GV nhận xét tiết học, nhà ôn vồng phải, trái Định lượng PH/pháp hình thức tổ chức 1-2p 2-3p 1-2p XXXXXXXX XXXXXXXX  5-6p XXXXXXXX XXXXXXXX  5-6p X X X 6-8p X X X X X X X  X X X X X 2-3p X 1-2p 1-2p X X X X X X X X  X X X X ĐIỀU CHỈNH-BỔ SUNG 43 44 ... nhân-Nhóm- Lớp HĐ1: Trò chơi: Tìm loại Nhóm - Lớp thức ăn chứa nhiều vi- tamin, chất khoáng chất xơ: - HS làm việc theo nhóm ♣ Bước 1 :- Gv chia lớp thành - Hoàn thiện bảng sau – Chia sẻ lớp Tên... điểm - Lúa - Cơm, Phụ nữ -Nhà - Vui - Vài HS mô tả lời -Khoai xơi dúng… sàn chơi đời sống người Lạc Việt -Cây ăn - Bánh chưng -Quây … nhảy … - GV nhận xét bổ sung Hoạt động củng cố, dặn dò - Tìm... cách khoảng 3- 4cm Cắt - HS vạch dấu lên mảnh vải theo đường - Trong HS thực hành GV theo dõi, uốn nắn HĐ 3: Đánh giá kết học tập - GV đánh giá sản phẩm thực hành HS - HS quan sát theo tiêu chuẩn:
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019, Tuần 3 giáo án lớp 4 soạn theo ĐHPTNLHS năm học 2018 2019