xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi NGỌ

1 112 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:35

ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi NGỌ(Căn duyên tiền định)Cũng như người đi đêm có lúc gặp trăng mờ.Công danh lận đận, cơ nghiệp sụp đổ.Vợ chồng không li tán thì cũng nguy cơ kẻ còn người mấtCảnh góa bụa nỗi sầu chất ngấtKẻ khuất người còn, dạ thắt chia phôiLắm cơn khi tủi khi hờnLòng thương chỉ có bóng đèn âm uTừ đâu hai nẻo cách xaGần nhau chỉ có những hồi chiêm bao ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi NGỌ (Căn duyên tiền định) Cũng người đêm có lúc gặp trăng mờ Công danh lận đận, nghiệp sụp đổ Vợ chồng khơng li tán nguy kẻ người Cảnh góa bụa nỗi sầu chất ngất Kẻ khuất người còn, thắt chia phơi Lắm tủi hờn Lòng thương có bóng đèn âm u Từ đâu hai nẻo cách xa Gần có hồi chiêm bao
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi NGỌ, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi NGỌ