Phân Tích và thiết kế hệ thống tìm việc

34 99 1
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 23:08

Phân tích thiết và kế hệ thống web tuyển dụng việc làm giúp nhà tuyển dụng săn đầu người một cách dễ dàng và hiệu quả. Bên cạnh đó cũng giúp cho những người cần việc làm tìm kiếm các công việc dễ dàng và phù hợp một cách nhanh nhất và ít tốn thời gian nhất.Hầu hết trên thế giới đều sử dụng internet, nó là một phần không thể thiếu trong hầu hết các lĩnh vực trong đời sống. Đặt biệt là trong ngành kinh tế, internet giúp công việc trở nên hiệu quả và năng suất hơn. Dựa vào đó, các công ty dù lâu năm hay mới khởi nghiệp đều đưa internet vào sử dụng như: marketing, QA, quản lý, lưu trữ,… Trước đó các công ty muốn tuyển nhân viên, phải tốn nhiều chi phí và thời gian cho việc đăng tin tuyên nhân viên, rồi đợi người nộp hồ sơ, phỏng vấn,…. Mới tìm đước nhân viên. Thì hiện nay, việc tuyển dụng nhân sự trên internet cũng được các công ty quan tâm và đưa vào sử dụng. Nó giúp cho các công ty nhanh chóng tuyển được các ứng viên như mong muốn một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất. KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN BÀI TẬP MÔN HỌC PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THƠNG TIN ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỘ THỐNG WEBSITE TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ SINH VIÊN 1: *********TRÂM SINH VIÊN 2: ********* VY GIẢNG VIÊN: ThS HỒ QUANG KHẢI NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………… MỤC LỤC I GIỚI THIỆU CHUNG MỤC TIÊU: 2 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI .2 II KHẢO SÁT PHỎNG VẤN 1.1 KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN 1.2 PHIẾU PHỎNG VẤN LƯU ĐỒ CÔNG VIỆC III PHÁT BIỂU BÀI TOÁN: .9 IV NHỮNG HỆ THỐNG CẦN PHẢI QUẢN LÝ V PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 10 MƠ HÌNH FHD: 10 MƠ HÌNH DFD .11 VI 2.1 MƠ HÌNH MỨC NGỮ CẢNH .11 2.2 MƠ HÌNH MỨC ĐỈNH .12 2.3 MÔ HÌNH MỨC CỦA TIẾN TRÌNH 1: TẠO TÀI KHOẢN .13 2.4 MƠ HÌNH MỨC CỦA TIẾN TRÌNH 2: BẢO MẬT 14 2.5 MƠ HÌNH MỨC CỦA TIẾN TRÌNH 3: TÌM KIẾM .15 MƠ HÌNH THỰC THỂ MỐI KẾT HỢP ERD 16 3.1 PHÁT HIỆN THỰC THỂ 16 3.2 PHÁT HIỆN THUỘC TÍNH 16 3.3 MƠ HÌNH THỰC THỂ MỐI KẾT HỢP 17 THIẾT KẾ HÊ THỐNG .18 MƠ HÌNH QUAN HỆ RD 18 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 20 2.1 THIẾT KẾ GIAO DIỆN .20 2.2 THIẾT KẾ REPOST 22 VII KẾT LUẬN .25 ƯU ĐIỂM 25 NHƯỢC ĐIỂM .25 HƯỚNG PHÁT TRIỂN: 25 ĐÁNH GIÁ 25 I GIỚI THIỆU CHUNG MỤC TIÊU: Phân tích thiết kế hệ thống web tuyển dụng việc làm Trang web tuyền dụng nhân giúp nhà tuyển dụng săn đầu người cách dễ dàng hiệu Bên cạnh giúp cho người cần việc làm tìm kiếm cơng việc dễ dàng phù hợp cách nhanh tốn thời gian Khi hệ thống đưa vào hoạt động giúp việc truy cập, tìm kiếm, lưu trữ, quản lý việc tuyển dụng tìm kiếm việc làm hiệu nhanh chóng LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Ngày nay, internet phát triển vượt bậc nhanh chóng Hầu hết giới sử dụng internet, phần khơng thể thiếu hầu hết lĩnh vực đời sống Đặt biệt ngành kinh tế, internet giúp công việc trở nên hiệu suất Dựa vào đó, cơng ty dù lâu năm hay khởi nghiệp đưa internet vào sử dụng như: marketing, QA, quản lý, lưu trữ,… Trước cơng ty muốn tuyển nhân viên, phải tốn nhiều chi phí thời gian cho việc đăng tin tuyên nhân viên, đợi người nộp hồ sơ, vấn,… Mới tìm đước nhân viên Thì nay, việc tuyển dụng nhân internet công ty quan tâm đưa vào sử dụng Nó giúp cho cơng ty nhanh chóng tuyển ứng viên mong muốn cách nhanh hiệu Internet cơng cụ ngày người.nó giúp người giao tiếp, xử lý công việc, chia sẽ,… cách dễ dàng thuận tiện Mọi người tìm kiếm thứ internet, từ học, công thức nấu ăn, phim, hay thông tin cần thiết.Song, tìm việc làm phần Nó giúp chúng có nhiều lựa chọn tìm công việc phù hợp với Lúc trước tìm việc tờ báo, kênh truyền hình, tốn nhiều thời gian, cơng sức tiền bạc tìm cơng việc phù hợp với thân Chưa kể phải chờ đợi từ nộp hồ sơ, đợi phổng vấn, đợi thông báo trúng tuyển… hay vướng phải công ty lừa gạt, công ty đa cấp Dựa vào nhu cầu đó, nhóm chúng em vào phân tích thiết kế hệ thống website tuyển dụng nhân GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang II KHẢO SÁT PHỎNG VẤN 1.1 KẾ HOẠCH PHỎNG VẤN Người hỏi: Người vấn: nhóm Địa chỉ: Thời gian hẹn:03/04/2016 Thời điểm bắt đầu:2h30 Thời điểm kết thúc:3h40 Đối tượng: Cần thu thập thơng tin u cầu đòi hỏi: Người có kinh nghiệm lĩnh tuyển dụng nhân Cần thỏa thuận vực phân tích thiết kế hệ thống Chương trình: Tự giới thiệu Tổng quan dự án Tổng quan vấn chủ đề 40 10 10 đề cập Xin phép ghi âm Hỏi trả lời Tổng hợp nội dung Ý kiến cảu người hỏi Kết thúc Thời gian phóng vấn: 70 phút GVHD: Ths Hồ Quang Khải phút phút trang phút phút phút phút phút 1.2 PHIẾU PHỎNG VẤN GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang Dự án: phân tích thiết kế hệ Tiểu dự án: phân tích thiết kế thống thơng tin hệ thống website tuyển dụng nhân GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang Người vấn: Ngày 03/04/2016 Người vấn: nhóm Câu hỏi Ghi Câu 1: Bên công ty anh liên hệ - Do ngày việc sử dụng với chúng em để thiết kế website công nghệ thông tin ngày tuyển dụng nhân Vậy anh cho phổ biến Nhưng việc tuyển dụng em biết website nhầm mục nhân cơng ty, cách đích gi? tìm xin việc người q thủ cơng Như làm tốn nhiều thời gian, công sức tiền bạc Vì vậy, website có mục đích hướng tới việc đưa công nghệ thông tin vào tuyển dụng tìm kiếm việc làm Như đẩy nhanh tiến độ việc phải làm thủ cơng bình thường Câu 2: Ai biết đến, sử dụng, quản lý website - Là thời đại công nghệ thông tin, nên tiếp xúc với biết đến sử dụng website Từ học sinh sinh viên muốn làm thêm phụ giúp gia đình, chị em nội trợ muốn kiếm thêm thu nhập, người công nhân, sinh viên cần nơi thực tập hay trường cần việc làm, người làm lâu năm muốn chuyển đổi cơng ty… Thì trang web giúp họ tìm kiếm cơng việc cách dễ dàng thuận tiện nhanh - Những công ty có nhu cầu GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 2.3 MƠ HÌNH MỨC CỦA TIẾN TRÌNH 1: TẠO TÀI KHOẢN GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 17 2.4 MƠ HÌNH MỨC CỦA TIẾN TRÌNH 2: BẢO MẬT GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 18 2.5 MƠ HÌNH MỨC CỦA TIẾN TRÌNH 3: TÌM KIẾM GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 19 MƠ HÌNH THỰC THỂ MỐI KẾT HỢP ERD 3.1 3.2 - PHÁT HIỆN THỰC THỂ TK nhà tuyển dụng TK ngườsi tìm việc Cơng ty Hồ sơ Ngành nghề Kỹ PHÁT HIỆN THUỘC TÍNH TK nhà tuyển dụng (Ma_NTD, Mã_CT, Email, Ngành nghề, Điện thoại ) Nhà tuyển dụng_ công việc (Ma_NTD, Ma_CV, Mô tả) Công việc (Ma_CV, Tên công việc, Chức vụ, Kinh nghiệm, Loại công việc, Ngôn ngữ, Ngày hết hạn, Trình diện) Cơng việc_Ngành nghề (Ma_CV, Ma_NN, Mơ tả) Ngành nghề (Ma_NN, Tên ngành nghề, Mơ tả, Trình diện) Cơng ty_Ngành nghề (Ma_CT, Ma_NN, Mô tả) Công ty (Ma_CT, Tên công ty, Email, Đại chỉ, điện thoại, Fax, ngời liên hệ, Giới thiệu, Quy mơ, Trình diện) Cơng việc_Kỹ (Ma_CV, Ma_KN, Mô tả) Kỹ (Ma_KN, Tên kỹ năng, Mơ tả, Trình diện) Người tìm việc_Kỹ (Ma_NTV, ma_KN, Mơ tả) TK người tìm việc (Ma_NTV, Họ, Tên đệm, Tên, Ngày sinh, Giới tính, Email, Địa chỉ) Hồ sơ (Ma_HS, Ma_NTV, Ma_NTD, Kinh nghiệm, Ngoại ngữ, Trình độ, Vị trí mong muốn) GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 20 3.3 MƠ HÌNH THỰC THỂ MỐI KẾT HỢP GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 21 VI THIẾT KẾ HÊ THỐNG GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 18 GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 19 MƠ HÌNH QUAN HỆ RD GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 20 THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH 2.1 THIẾT KẾ GIAO DIỆN 2.1.1 FORM ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHO NGƯỜI TÌM VIỆC LÀM GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 20 2.1.2 FORM ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHO NHÀ TUYỂN DỤNG 2.1.3 FORM ĐĂNG NHẬP KHI ĐÃ CÓ TÀI KHOẢN GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 21 2.1.4 FORM TÌM KIẾM VIỆC LÀM GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 22 2.2 THIẾT KẾ REPOST 2.2.1 REPOST HỒ SƠ ỨNG VIÊN GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 23 2.2.2 REPOST BÁO CÁO TÍNH NĂNG HỎNG GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 24 2.2.3 REPOST NỘI DUNG TRANG WEB GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 25 VII KẾT LUẬN ƯU ĐIỂM - Hệ thống dễ sử dụng, mang lại tiện lợi cho người dùng Giúp việc đăng tải thơng tin tìm kiếm việc làm cho người sử dụng Hệ thống giúp người sử dụng bảo mật thông tin cá nhân tổ chức Giảm chi phí, thời gian cơng sức cho người sử dụng NHƯỢC ĐIỂM - Các chức hệ thống quản lý chưa nhiều - Hệ thống bảo mật - Chức tìm kiếm cần nhiều từ khóa - Giao diện đơn điệu, khơng bắt mắt người dùng HƯỚNG PHÁT TRIỂN: - Tạo nên trang web tuyển dụng mang tầm quốc tế đầy đủ tính Mở rộng tuyển dụng ứng viên, tìm việc làm giới Vì nước ta mở rộng hội nhập nên việc mở rộng trang web giới hướng phát triển tốt đẹp Giúp nhà tuyển dụng tìm ứng viên khơng nước mà ngồi nước ta người tuyển dụng Ví dụ trang Linkedin.com khơng trang mạng định hướng kinh doanh mà mạng xã hội tuyển dụng hàng đầu giới Đó nguồn cảm hứng để ta sáng tạo theo hướng phát triển tốt ĐÁNH GIÁ - Bài làm nhiều yếu kém, chưa đào sâu đề tài - Thiết kế hệ thống chưa rõ ràng để làm nên website tuyển dụng - Hệ thống có chức - Mơ hình ERD nhiều thiếu xót, ràng buộc bảng rối rắm chưa làm rõ - Form chưa nhiều, nhìn đơn giản, màu sắc - Report đơn điệu, chưa đầy đủ thơng tin - Có ý tưởng, hướng phát triển tốt hệ thống yếu - Do ý tưởng nhân chuyên ngành nên chúng em cần nghiên cứu nhiều hơn, nhiều bất cập làm hệ thống website chưa học nhiều nên mong thầy thông cảm - Đề tài tham khảo nhiều nguồn không copy Các nguồn là: Vietnamworks, Linkedin, Bprofiles.com, Facebook, Google, Sharecode,… - Nhóm thấy 6/10 điểm - Nhóm em xin cảm ơn thầy Hồ Quang Khải hướng dẫn tận tình lúc chúng em làm đề tài Đề nhiều sai xót nên mong thầy sửa chữa thông cảm cho tụi em Cảm ơn thầy nhiều! GVHD: Ths Hồ Quang Khải trang 26
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân Tích và thiết kế hệ thống tìm việc, Phân Tích và thiết kế hệ thống tìm việc, LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI, V. PHÂN TÍCH HỆ THỐNG, THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Từ khóa liên quan