xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi sửu và tuổi dần

1 294 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 20:51

ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI( Theo môn học dùng Can và Chi của Nam và Nữ để kết hôn. Can – Chi hạp thì tốt, CanChi không hạp thì kỵ)Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi SỬU và tuổi DẦN(Duyên niên tác hợp)Là sự kết hợp của duyên lành, cũng như trăng thu sáng tỏ.Phú quý giàu sang, sinh con trai đầu lòng thì tốt hơn sinh con gái đầu lòng.Thuận vợ thuận chồng, vợ chồng sống vui vầy đến đầu bạc răng longBiển tình sóng vẫn yên gió lặngĐã yêu nhau nên nghĩa vợ chồngTrăm năm sắt đá tâm đồngKhi ngâm ngợi nguyệt, khi cười cợt hoaSum vinh con cháu đầy nhàTrở về vận cuối, cửa nhà yên vui ẤT THỦ THẬP NHỊ ĐỊA CHI ( Theo môn học dùng Can Chi Nam Nữ để kết Can – Chi hạp tốt, Can-Chi khơng hạp kỵ) Chồng chữ ẤT cưới vợ tuổi SỬU tuổi DẦN (Duyên niên tác hợp) Là kết hợp duyên lành, trăng thu sáng tỏ Phú q giàu sang, sinh trai đầu lòng tốt sinh gái đầu lòng Thuận vợ thuận chồng, vợ chồng sống vui vầy đến đầu bạc long Biển tình sóng n gió lặng Đã u nên nghĩa vợ chồng Trăm năm sắt đá tâm đồng Khi ngâm ngợi nguyệt, cười cợt hoa Sum vinh cháu đầy nhà Trở vận cuối, cửa nhà yên vui
- Xem thêm -

Xem thêm: xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi sửu và tuổi dần, xem tuổi vợ chồng chồng chữ ất cưới vợ tuổi sửu và tuổi dần