chương trình và biên bản họp phụ huynh đầu năm

10 127 0
  • Loading ...

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 20:39

NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂMNăm học ….. – ….. – Lớp ….. Thời gian: …h… ngày … tháng … năm 20… Thành phần: GV và toàn thể phụ huynh HS. Địa điểm: phòng học lớpNội dung: Họp theo lớp1. Ổn định – điểm diện:2. Tuyên bố lý do:Hôm nay, ngày ……20… được sự đồng ý của BGH trường ………………………………lớp ………. tiến hành họp phụ huynh đầu năm, năm học 20… – 20… để thông qua kế hoạch năm học và thông qua các khoản thu đầu năm của trường.3. Bầu thư ký……………………………………………………………………..4. Báo cáo tình hình học tập và rèn luyện đầu năm học 20… – 20…•Tổng số học sinh: … Nữ: …•Con hộ nghèo: …; Cận nghèo: …; Mồ côi cha hoặc mẹ: …a) Thuận lợi:•Đa số các em đều ngoan ngoãn, vâng lời thầy cô giáo, khá chăm chỉ trong học tập và rèn luyện.•Trình độ HS khá đồng đều. HỌP CHUNG TỒN TRƯỜNG Kính thưa vị đại biểu! Kính thưa bậc phụ huynh học sinh! Thưa tồn thể thầy giáo! Được trí chi bộ, BGH nhà trường Hôm trường………………… tổ chức buổi họp phụ huynh HS đầu năm, để báo cáo điểm chung - Về kết thực nhiệm vụ năm học 20 - 20 thầy trò nhà trường Triển khai kế hoạch năm học 20 - 20 , phối kết hợp với bậc phụ huynh học sinh việc giáo dục em mình, thực tốt nhiệm vụ người học sinh Tới dự với buổi họp hôm xin trân trọng giới thiệu có: Về phía đại diện Hội Cha mẹ học sinh nhà trường xin trân trọng giới thiệu: - Ông (Bà)…………… Trưởng ban đại diện Hội CMHS - Ông (Bà): …… .Phó ban đại diện hội CMHS - Ơng (Bà)………………… Phó ban đại diện hội CMHS - Các ông bà thành viên ban đại diện Hội CMHS nhà trường đến dự buổi họp hôm Đề nghị chào mừng Về phía nhà trường: tơi xin trân trọng giới thiệu: - Cô giáo: …… .: BT chi bộ- Hiệu trưởng nhà trường - Cô giáo:… : Phó BT chi bộ- Phó hiệu trưởng nhà trường - Cùng toàn thể GV đại diện … lớp tham gia dự họp Đề nghị chào mừng Về tham dự buổi họp hơm nay, có diện bậc phụ huynh tồn trường thầy giáo Thay mặt cho BTC xin cảm ơn bậc phụ huynh tới dự họp đầy đủ Nội dung gồm phần (họp chung toàn trường họp theo lớp) - Phần 1: Họp chung toàn trường Đ/c HT trưởng báo cáo kết thực nhiệm vụ năm học 20 - 20 điểm năm học 20 - 20 Đ/c …… kế toán nhà trường cơng khai thu chi tài khoản thu theo thoả thuận năm học 20 - 20 (- Hội trưởng hội phụ huynh báo cáo thu chi năm trước kế hoạch năm học này) 3 Đ/c ………- y tế nhà trường báo cáo công tác Bảo hiểm thân thể, BHYT năm học 20 - 20 triển khai công tác thu bảo hiểm năm học 20 - 20 Đ/c Hiệu trưởng thông báo tờ trình dự kiến khoản thu theo thoả thuận năm học 20 - 20 Ý kiến phát biểu PHHS Ý kiến chốt lại HT - Phần 2: Mời bậc phụ huynh họp riêng lớp học, nghe GVCN thông báo quy định lớp chủ nhiệm bầu ban đại diện CMHS HỌP THEO LỚP NỘI DUNG HỌP PHỤ HUYNH ĐẦU NĂM Năm học … – … – Lớp … - Thời gian: …h… ngày … tháng … năm 20… - Thành phần: GV toàn thể phụ huynh HS - Địa điểm: phòng học lớp Nội dung: Họp theo lớp Ổn định – điểm diện: Tuyên bố lý do: Hôm nay, ngày …/…/20… đồng ý BGH trường ………………………………lớp ……… tiến hành họp phụ huynh đầu năm, năm học 20… – 20… để thông qua kế hoạch năm học thông qua khoản thu đầu năm trường Bầu thư ký…………………………………………………………………… Báo cáo tình hình học tập rèn luyện đầu năm học 20… – 20…  Tổng số học sinh: … Nữ: …  Con hộ nghèo: …; Cận nghèo: …; Mồ côi cha mẹ: … a) Thuận lợi:  Đa số em ngoan ngoãn, lời thầy cô giáo, chăm học tập rèn luyện  Trình độ HS đồng  Chữ viết nhiều em đẹp, bảo quản cẩn thận,  Đa số em có ý thức tự giác học tập hoạt động nhà trường  Nhiều em có ý thức xây dựng tập thể, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ lực hoạt động tập thể b) Khó khăn:  Là lớp đầu cấp nên học sinh bỡ ngỡ rụt rè, tác phong sinh hoạt chưa quen với môi trường học sinh TH, lực tự quản em nhiều hạn chế  Nhiều em hoạt động trầm, thiếu mạnh dạn học tập giao tiếp  Kỹ đọc, tính tốn nhiều em yếu  Một số em cẩu thả học tập, thiếu ý thức chăm lo, thiếu đồ dùng học tập  Phần lớn gia đình học sinh làm nghề nơng nên thu nhập gia đình thấp, có …em gia đình thuộc hộ nghèo, … em thuộc hộ cận nghèo … em mồ côi cha mẹ nên hồn cảnh gia đình khó khăn Một số tiêu biện pháp: *Chỉ tiêu đề năm học: +Kiến thức, kĩ năng:  HTXS: em, Tỉ lệ:  HTT: em, Tỉ lệ:  Hoàn Đạt: em.Tỉ lệ: ; thành: em Tỉ lệ:  Cần cố gắng: em Tỉ lệ: +Năng lực, phẩm chất: Tốt: em.Tỉ lệ: ; Đạt: em.Tỉ lệ:  Cần cố gắng: em Tỉ lệ: .…  - Thi đua : Đạt danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc, chi đội mạnh Một số biện pháp: * Đối với Học sinh: - Chuẩn bị đầy đủ sách đồ dùng học tập - Chuẩn bị học làm đầy đủ trước đến lớp - Có ý thức vươn lên học tập để đạt kết cao - Mặc đồng phục theo quy định nhà trường - Chấp hành tốt quy định an tồn giao thơng - Trang phục quy định (giáo viên nêu rõ cho phụ huynh biết) - Chấp hành tham gia tích cực hoạt động lớp đoàn thể trường - Đi học giờ, nghỉ cần có giấy xin phép nghỉ học có chữ ký phụ huynh * Đối với giáo viên - Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong học sinh - Thường xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh phụ huynh học sinh việc liên quan đến kết học tập rèn luyện em - Liên lạc với phụ huynh thơng qua SLLĐT phụ huynh cung cấp số ĐT phải xác, thay phải kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp - Đối với em vi phạm nội quy thường xun gặp riêng HS phụ huynh để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời để HS khơng tái phạm - Thực phân nhóm, tổ thi đua lớp - Động viên, kèm cặp theo phong trào Đôi bạn tiến học sinh - Tuyên dương kịp thời tiến hs để khích lệ * Về phía phụ huynh:  Đơn đốc, kiểm tra việc học hành nhà  Nhắc em chuẩn bị bài, sách vở, đô dùng học tập trước tới lớp  Tạo điều kiện thuận lợi cho mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập, số sách tham khảo, nâng cao,…  Mỗi GĐ cần có góc học tập riêng cho cái, Tạo điều kiện cho em tốt khơng gian (phòng học, khơng ồn ào, khơng gần ti vi ) thời gian để em có điều kiện học nhà tốt  Thường xuyên liên lạc trao đổi với giáo viên để phối hợp giáo dục Thông qua khoản thu đầu năm: Ý kiến phụ huynh: (Ý kiến phụ huynh kế hoạch năm học khoản thu đầu năm) thống thu, chi quỹ lớp để hoạt động năm học 20 -20 + Kinh phí đóng góp: + Quỹ lớp………………………/1hs + Dự trù chi phí cho hoạt động lấy từ kinh phí đóng góp quỹ lớp: + Mua sắm dụng cụ học tập + Liên hoan ….văn nghệ + Chi khen thưởng Bầu chi hội trưởng hội phụ huynh: -Chi hội trưởng……………ĐT:…………………… - Chi hội phó………………ĐT:…………………… - Ủy viên… …………………ĐT:…………………… Kết thúc: Sau buổi làm việc khẩn trương Tôi xin phép tuyên bố kết thúc buổỉ họp Xin chân thành đại biểu bậc phụ huynh bớt chút thời gian dự buổi họp đầu năm Chúc quý vị đại biểu bậc phụ huynh sức khoẻ – hạnh phúc – thành công cơng việc Xin trân trọng cảm ơn! PHỊNG GDĐT …… TRƯỜNG ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ….…., ngày…tháng…năm… BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP NĂM HỌC 20… – 20… Hôm nay, vào lúc ……… ngày… tháng … năm …… Lớp tiến hành họp phụ huynh đầu năm năm học ………… để thông qua kế hoạch năm học thông qua khoản thu đầu năm trường I/ Thành phần: Chủ toạ:………………………… ………… …… ……… Thư ký:……………………… ………… …………… Tổng số phụ huynh có mặt: / Vắng: .…… Lý do: II/ Nội dung: 1/ Tình hình đầu năm học: Tổng số học sinh: Nữ: Con hộ nghèo: …… ; Cận nghèo: …… ; Mồ côi cha mẹ: … Học sinh khuyết tật a) Thuận lợi:  Đa số em ngoan ngỗn, lời thầy giáo, chăm học tập rèn luyện  Trình độ HS đồng  Chữ viết nhiều em đẹp, bảo quản cẩn thận,  Đa số em có ý thức tự giác học tập hoạt động nhà trường  Nhiều em có ý thức xây dựng tập thể, có ý thức phấn đấu cao, tỏ rõ lực hoạt động tập thể b) Khó khăn:  Là lớp đầu cấp nên học sinh bỡ ngỡ rụt rè, tác phong sinh hoạt chưa quen với môi trường học sinh TH, lực tự quản em nhiều hạn chế  Nhiều em hoạt động trầm, thiếu mạnh dạn học tập giao tiếp  Kỹ đọc, tính tốn nhiều em yếu  Một số em cẩu thả học tập, thiếu ý thức chăm lo, thiếu đồ dùng học tập  Phần lớn gia đình học sinh làm nghề nơng nên thu nhập gia đình thấp, có …em gia đình thuộc hộ nghèo, … em thuộc hộ cận nghèo … em mồ cơi cha mẹ nên hồn cảnh gia đình khó khăn Một số tiêu biện pháp: Chỉ tiêu đề năm học:    Lớp: Tiên tiến Học lực: HSG: … em; HSTT: … em, lại TB khơng có học sinh yếu học lực Hạnh kiểm: Tốt: … em; Khá: … em; TB: … em - Thi đua : Đạt danh hiệu lớp tiên tiến xuất sắc, chi đội mạnh b) Một số biện pháp: * Đối với Học sinh: - Chuẩn bị đầy đủ sách đồ dùng học tập - Chuẩn bị học làm đầy đủ trước đến lớp - Có ý thức vươn lên học tập để đạt kết cao - Mặc đồng phục theo quy định nhà trường - Chấp hành tốt quy định an tồn giao thơng - Trang phục quy định (giáo viên nêu rõ cho phụ huynh biết) - Chấp hành tham gia tích cực hoạt động lớp đoàn thể trường - Đi học giờ, nghỉ cần có giấy xin phép nghỉ học có chữ ký phụ huynh * Đối với giáo viên - Giáo viên chủ nhiệm kết hợp với giáo viên môn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở việc học tập, rèn luyện đạo đức, tác phong học sinh - Thường xuyên trao đổi với hội cha mẹ học sinh phụ huynh học sinh việc liên quan đến kết học tập rèn luyện em - Liên lạc với phụ huynh thơng qua SLLĐT phụ huynh cung cấp số ĐT phải xác, thay phải kịp thời báo cho giáo viên chủ nhiệm lớp - Đối với em vi phạm nội quy thường xuyên gặp riêng HS phụ huynh để có biện pháp giáo dục, ngăn chặn kịp thời để HS không tái phạm - Thực phân nhóm, tổ thi đua lớp - Động viên, kèm cặp theo phong trào Đôi bạn tiến học sinh - Tuyên dương kịp thời tiến hs để khích lệ * Về phía phụ huynh:  Đôn đốc, kiểm tra việc học hành nhà  Nhắc em chuẩn bị bài, sách vở, đô dùng học tập trước tới lớp  Tạo điều kiện thuận lợi cho mua sắm đầy đủ đồ dùng học tập, số sách tham khảo, nâng cao,…  Mỗi GĐ cần có góc học tập riêng cho cái, Tạo điều kiện cho em tốt khơng gian (phòng học, khơng ồn ào, không gần ti vi ) thời gian để em có điều kiện học nhà tốt  Thường xuyên liên lạc trao đổi với giáo viên để phối hợp giáo dục 3/ Các khoản thu đầu năm 4/Ý kiến phụ huynh: (Ý kiến phụ huynh kế hoạch năm học khoản thu đầu năm) 5/ Bầu ban đại diện cha mẹ học sinh lớp: Biên lập ………… lúc ……ngày Giáo viên chủ nhiệm Thư ký Đại diện PHHS ... Hiệu trưởng thông báo tờ trình dự kiến khoản thu theo thoả thuận năm học 20 - 20 Ý kiến phát biểu PHHS Ý kiến chốt lại HT - Phần 2: Mời bậc phụ huynh họp riêng lớp học, nghe GVCN thông báo quy định... công cơng việc Xin trân trọng cảm ơn! PHỊNG GDĐT …… TRƯỜNG ………… CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ….…., ngày…tháng…năm… BIÊN BẢN HỌP PHỤ HUYNH LỚP NĂM HỌC 20…... Biên lập ………… lúc ……ngày Giáo viên chủ nhiệm Thư ký Đại diện PHHS
- Xem thêm -

Xem thêm: chương trình và biên bản họp phụ huynh đầu năm, chương trình và biên bản họp phụ huynh đầu năm