MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CỘNG ĐỒNG TÌNH NGUYỆN VỀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN TỰ PHÁT HIỆN NAY

50 90 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/09/2019, 10:56

Do đó đề tài “Mức độ hài lòng của cộng đồng tình nguyện về phong trào thanh niên tình nguyện tự phát hiên nay ” được tiến hành với mục đích chỉ ra được thực tế mức độ hài lòng và sự đánh giá của cộng đồng tình nguyện viên tới phong trào tình nguyện tự phát. Thông qua đề tài này, chúng tôi hy vọng sẽ giúp phần nâng cao công tác xây dựng và triển khai các phong trào tình nguyện tự phát để phù hợp với nhu cầu và thái độ của tình nguyện viên trong giai đoạn hiện nay. Khóa luận Khoa xã hội học MỨC ĐỘ HÀI LỊNG CỦA CỘNG ĐỒNG TÌNH NGUYỆN VỀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN TỰ PHÁT HIỆN NAY Mở đầu Tính cấp thiết đề tai Hoạt động tình nguyện cơng cụ hữu hiệu có sức mạnh to lớn giúp giải nhiều vấn đề xã hội, đóng góp cho phát triển xã hội Xét theo khía cạnh cá nhân, hoạt động tình nguyện giúp tăng cường tính đồn kết, nhường nhịn tin tưởng lẫn nội tình nguyện viên nói riêng cơng dân cộng đồng tình nguyện xã hội nói chung Tham gia hoạt động tình nguyện giúp tình nguyện viên phát triển lực, kiến thức nhân cách cho thân để lấy làm tảng trở thành cơng dân tiên tiến có ích Hoạt động tình nguyện Việt Nam đa dạng phong phú nội dung, tổ chức hình thức hoạt động Các hình thức sau: Hình thức hoạt động tình nguyện thức bao gồm hoạt động tình nguyện tổ chức tổ chức có hoạt động tình nguyện thuộc phủ hoạt động tình nguyện tổ chức tổ chức có hoạt động tình nguyện thuộc tổ chức quốc tế NGOs Hình thứ hoạt động tình nguyện phi thức bao gồm hoạt động tình nguyện khu vực tư nhân hoạt động tình nguyện tự phát hiểu hoạt động tình nguyện cá nhân, câu lạc bộ, đội, nhóm, mạng lưới tình nguyện hoạt động dựa đồng thuận nhóm khơng đăng kí pháp nhân thức Các hình thức hoạt động tình nguyện khác có đặc điểm khác chế phối hợp; thời gian diễn hoạt động tình nguyện; số lượng tình nguyện viên huy động; quy mơ hoạt động tình nguyện tổ chức; tảng xuất phát hoạt động tình nguyện; nguồn lực tai cho hoạt động tình nguyện; sách cụ thể có; Truyền thơng hoạt động; mức độ chuyên nghiệp Có nhiều sở xác định thành công phong trào tình nguyện chất lượng, số lượng, tính bền vững hoạt động vv Tuy nhiên có nhiều Khóa luận Khoa xã hội học nghiên cứu bỏ qua sở để đánh giá hiệu phong trào niên tình nguyện mà cụ thể sở hài lòng cộng đồng tình nguyện với hoạt động thuộc phong trào tình nguyện Ở phong trào tình nguyện ln xuất hai đối tượng người thực phong trào người thụ hưởng lợi ích từ phong trào đem lại Thông thường báo cáo phong trào tình nguyện tập trung vào đánh giá phong trào thông qua kết mà người thụ hưởng đạt chưa chưa có quan tâm mức tầm quan trọng người thực phong trào công tác đánh giá kết hoạt động cụ thể phong trào tình nguyện tự phát đánh giá cộng đồng tình nguyện viên Do đề tai “Mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện phong trào niên tình nguyện tự phát hiên ” tiến hành với mục đích thực tế mức độ hài lòng đánh giá cộng đồng tình nguyện viên tới phong trào tình nguyện tự phát Thơng qua đề tai này, hy vọng giúp phần nâng cao công tác xây dựng triển khai phong trào tình nguyện tự phát để phù hợp với nhu cầu thái độ tình nguyện viên giai đoạn Các cơng trình nghiên cứu liên quan Hiện vấn đề tình nguyện nước giới quan tâm nghiên cứu thông qua nhiều tổ chức với số đề tai mang tính ứng dụng cao đem lại hiệu góp phần nâng cao tính chun nghiệp hoạt động tình nguyện hiên Việt Nam quốc gia Đông Nam Á nên hoạt động tình nguyện thường mang nét đặc trưng văn hóa phương Đơng, khác biệt lớn so với văn hóa khác Như vậy, việc tổng quan tai liệu cần nhìn nhận đề tai hai góc độ nghiên cứu: Góc độ nghiên cứu quốc tế hoạt động tình nguyện Việt Nam góc độ nghiên cứu nước hoạt động tình nguyện Việt Nam Báo cáo Thực trạng Tình nguyện Tồn cầu – Giá trị tổng qt lợi ích tồn cầu dựa sở lấy phát triển người làm trung tâm tình nguyện cách thức vô hiệu để xây dựng lực người dân xã hội cấp độ Có thể thấy lĩnh vực UNV nghiên cứu báo cáo chưa thực đầy đủ chưa đề cập đến vấn đề bình đăng giới mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện kết đạt thơng qua phong trào tình nguyện tự phát Qua tổng quan UNV phong trào tình nguyện Việt Nam giai đoạn vừa qua nêu bật lên tầm quan trọng phong trào tình nguyện việc phát triển kinh tế, xã hội đất nước, góp phần tạo nâng cao nhận thức vấn đề tình nguyện cho số đơng người Việt Nam, có số nhà lãnh đạo quản lý Khóa luận Khoa xã hội học Bên cạnh đó, báo cáo đề cập đến mặt hạn chế hoạt động tình nguyện như: Có lúc có nơi nặng hình thức, hoạt động thiếu phối hợp đồng bộ, đạo quán, chưa coi trọng huấn luyện kỹ Đề tai không đồng ý với kết luận cụ thể yếu tố chưa coi trọng huấn luyện kỹ cho tình nguyện viên Do đề tai làm rõ quan điểm thơng qua việc đánh giá mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện hoạt động đào tạo nguồn lực tình nguyên (http://www.un.org.vn/unvvn/index.php? option=com_content&task=view&id=27&Itemid=139) Đối với đề tai nước, sở cần phải quan tâm chiến lược quốc gia niên, sở luật sách liên quan đến hoạt động niên Việt Nam giai đoạn đặc biết đánh giá năm 2014 – Năm niên Việt Nam Dựa Chương trình quốc gia bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015 ( định Thủ tướng Chính phủ), đề tai xác định rõ pháp lý hoạt động tình nguyện bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015, giúp cho việc đưa bảo đề tai có đầy đủ khoa học pháp lý Tuy báo cáo kết cơng tác thiếu đóng góp cộng đồng thực phong trào tình nguyện tự phát số kết báo cáo chưa đảm bảo tính khái qt Do đó, nhóm nghiên cứu đánh giá lại hiệu hoạt động tình nguyện tự phát lĩnh vực bình đẳng giới cơng tác thực chiến lược bình đẳng giới thơng qua số liệu thực chứng thu thập thông qua phương pháp xã hội học với khách thể nghiên cứu cộng đồng tình nguyện tự phát (http://www.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchuongtrinhquocgiakha c? _piref135_18254_135_18253_18253.strutsAction=ViewDetailAction.do&_piref135_182 54_135_18253_18253.docid=1094&_piref135_18254_135_18253_18253.substract=) Theo thơng tin thức từ website Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhận định: Các tổ chức tình nguyện trẻ tích cực việc tham gia bảo vệ mơi trường Bên cạnh Hà Nội có CLB tình nguyện mơi trường với nhiều hình thức hoạt động khác đạp xe mơi trường, thu lượm ve chai, dọn dẹp rác sơng vv Tuy nhiên chưa có nghiên cứu đánh giá tính hiệu hoạt động CLB Do đề tai có so sánh đánh giá hiệu hoạt động CLB lĩnh vực môi trường với CLB lĩnh vực khác Khóa luận Khoa xã hội học (http://doanthanhnien.vn/newsdetail/moi_truong_sinh_thai/24060/news.htm) Dự án Thí điểm đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện cơng tác miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn ( ưu tiên 62 huyện nghèo) hoạt động Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đề cập đến vấn đề tình nguyện lĩnh vực y tế, sức khỏe Theo thơng tin triển khai dự án hoạt động ủng hộ đánh giá cao người dân nhiên chưa có thơng tin đánh giá ủng hộ cộng đồng tình nguyện công tác Như cần thiết phải có nghiên cứu đánh giá kết hoạt động tình nguyện lĩnh vực y tế dựa hài lòng cộng đồng tình nguyện lĩnh vực Đề tai “ Định hướng giá trị niên vùng đô thị hóa thời kỳ hội nhập, phát triển – hướng nghiên cứu liên ngành” tác giả Phạm Minh Anh đề cập tới quan điểm sau: “Nhiều giá trị tạo dựng, số giá trị truyền thống khác mở rộng nội dung; bên cạnh giá trị hình thành mai giá trị truyền thống v.v… Điều trở thành nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đến định hướng giá trị cá nhân, nhóm xã hội, người trẻ tuổi niên Đây nguyên nhân đặc thù làm thay đổi kết cấu quan hệ xã hội, lối sống định hướng giá trị người dân vùng nông thôn Việt Nam, đặc biệt nhóm niên.” Thơng qua giải thích yếu tố tác động đến phong trào tình nguyện tự phát niên bị tác động biến đổi giá trị giá trị truyền thống có hoạt động an sinh xã hội tự phát niên bị mai Nhóm nghiên cứu khơng quán với quan điểm tác giả đề tai kiểm chứng mức độ tác động giá trị xã hội đại tới hoạt động tình nguyện niên để chứng minh quan điểm không phù hợp với công tác an sinh xã hội niên Theo nghiên cứu “ Văn hóa lối sống niên Việt Nam bổi cảnh toàn cầu hóa hội nhập quốc tế” tác giả Phạm Hồng Tung ( Đại học Quốc gia Hà Nội -2009), tiểu hệ thống văn hóa niên hình thành dự yếu tố văn hóa lối sống giới trẻ bị tác động Tuy nhiên nghiên cứu tập trung vào nhận diện xu hướng biến đổi văn hóa lối sống niên Việt Nam bối cảnh tồn cầu hóa hội nhập quốc tế chưa đề cập đến tác động đến việc thay đổi nhận thức, thái độ niên hoạt động tình nguyện Để bổ xung thơng tin tác động lĩnh vực tình nguyện cho nghiên cứu này, cần đánh giá tác động yếu tố văn hóa lối sống niên lĩnh vực tình nguyện cụ thể phong trào tình nguyện tự phát Khóa luận Khoa xã hội học (http://www.chungta.com/nd/tu-lieu-tracuu/van_hoa_loi_song_thanh_nien_vn_hoi_nhap.html) Trong tác phẩm “ Tuổi trẻ tham gia xây dựng xã hội học tập” tác giả Trần Văn Miều ( Nhà xuất Thanh niên – 2006) có đề cập đến định hướng giá trị niên thể giá trị sống, lý tưởng sống, mối quan hệ giữ lợi ích cá nhân xã hội nhiên lại không đề cập đến định hướng giá trị niên hoạt động an sinh xã hội Như nói, với số lượng đề tai nghiên cứu vấn đề niên tình nguyện tự phát giới khơng nhiều Việt Nam chưa có hệ thống nghiên cứu hoạt động tình nguyện tự phát giai đoạn Do cần thiết phải có nghiên cứu vào cụ thể để thơng qua xác định tầm quan trọng việc tổ chức hoạt động tình nguyện tự phát cho phù hợp với mong muốn cộng đồng tình nguyện lĩnh vực tình nguyện khác Thơng qua việc nghiên cứu mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện đến phong trào tình nguyện tự phát, đề tai giải vấn đề tồn nghiên cứu trước sở đánh giá chất lượng phong trào thông qua hài lòng xã hội Ý nghĩa khoa học ý nghĩa thực tiễn đề tai 3.1 Ý nghĩa khoa học đề tai: Đề tai nghiên cứu “ Mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện phòng trào niên tự phát” đáp ứng nhu cầu cấp thiết mặt lý luận khoa học lĩnh vực niên tình nguyện tự phát, lĩnh vực xã hội Việt Nam Có thể thấy đề tai nghiên cứu phong trào tình nguyện chủ yếu thể qua báo cáo thành tích, nghiên cứu tổng thể ( khơng phân biệt rạch ròi tình hoạt động tình nguyện thức hoạt động tình nguyện phi thức) chưa có nghiên cứu thơng qua mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện cụ thể đối tượng thực chương trình tình nguyện để đánh giá phong trào tình nguyện Việc nghiên cứu góc độ rõ mặt lý thuyết mối quan hệ hiệu hoạt động mức độ hài lòng chủ thể thực hành vi tình nguyện 3.2 Ý nghĩa thực tiễn đề tai: Khóa luận Khoa xã hội học Trong khn khổ hoạt động dự án quốc gia “Tăng cường lực hoạt động tình nguyện phát triển Việt Nam” triển khai Trung ương Đoàn hỗ trợ UNV thông qua hoạt động Trung tâm Tình nguyện Quốc Gia cho thấy cần thiết phải tiến hành nghiên cứu để đưa chiến lược phát triển hoạt động tình nguyện quản lý mạng lưới tình nguyện tự phát thời gian tới Như đề tai nghiên cứu giải vấn đề tồn đơn vị thực tập ( Trung tâm Tình nguyện Quốc gia), cụ thể tổng hợp thông tin đưa đề xuất cho phương hướng tổ chức quản lý hoạt động tình nguyện tự phát Trung tâm để phù hợp với mong đợi cộng đồng tình nguyện dựa mức độ hài lòng đo từ nghiên cứu Đối tượng, Khách thể, Câu hỏi, Mục tiêu, Phạm vi, nghiên cứu 4.1 Đối tượng, khách thể nghiên cứu 4.4.1 Đối tượng nghiên cứu: Mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện hoạt động niên tình nguyện tự phát 4.4.2 Khách thể nghiên cứu: Cộng đồng tình nguyện viên 4.2.Câu hỏi nghiên cứu Mức độ hài lòng hoạt động tình nguyện tự phát năm niên 2014 nào? Các nhóm yếu tố tác động nhiều đến mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện phong trào tình nguyện tự phát nay? 4.3.Mục tiêu nghiên cứu Xác định mức độ hài lòng lĩnh vực hoạt động tình nguyện tự phát Xác định mức độ tác động nhóm yếu tố tác động đến mức độ hài lòng hoạt động tình nguyện tự phát Đề xuất biện pháp tác động nâng cao mức độ hài lòng chât lượng hoạt động tình nguyện tự phát thơng qua hoạt động Trung tâm Tình nguyện Quốc gia 4.4 Phạm vi nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu lĩnh vực hoạt động tình nguyện thuộc phong trào tình nguyện tự phát Tập trung vào lĩnh vực hoạt động Khóa luận Khoa xã hội học xóa đói giảm nghèo, y tế sức khỏe, mơi trường, giáo dục bình đẳng giới thơng qua nhóm tiêu chí chất lượng, số lượng hoạt đông; phương thức hoạt động; vai trò trung tâm Tình nguyện Quốc gia với công tác quản lý phong trào; nguồn lực tính bền vững hoạt động tình nguyện lĩnh vực cụ thể thuộc phong trào tình nguyện tự phát Không gian nghiên cứu: Nghiên cứu cộng đồng tình nguyện trực thuộc mạng lưới tình nguyện miền Bắc Thời điểm nghiên cứu: Nghiên cứu tập trung thu thập thơng tin mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện năm Thanh niên 2014 Thời gian nghiên cứu: Nghiên cứu tiến hành từ tháng năm 2015 đến tháng năm 2015 Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận 5.1.1 Chủ nghĩa Mác – Lênin Trong q trình nghiên cứu, khóa luận dựa phương pháp luận chủ nghĩa Mác- Lê Nin làm tảng phương pháp luận chung, đồng thời sử dụng nguyên lý khác xã hội học Mác – xít làm sở nhận thức luận Trong trình nghiên cứu dựa sở số quan điểm chủ nghĩa vật lịch sử để làm tiền đề cho trình nghiên cứu Một số nội dung chủ nghĩa vật lịch sử vận dụng đề tai sau: Chủ nghĩa vật lịch sử khẳng định tồn xã hội định ý thức xã hội xã hội hoạt động xã hội định ý thức thành viên xã hội hành động Dưới khía cạnh khác, ý thức xã hội phát triển đến giai đoạn vượt trước tồn xã hội có tác động ngượ trở lại tới hành động xã hội chủ thể xã hội Trong đề tai, áp dụng sở ta xác định mức độ hài lòng xã hội hoạt đồng tình nguyện tự phát khơng xuất phát từ thân cá nhân xã hội cách độc lập mà xuất phát từ hành động xã hội cụ thể đo thông qua tác động lĩnh vực Khóa luận Khoa xã hội học tình nguyện ( tồn xã hội) Và muốn điều chỉnh tồn xã hội (điều chỉnh hoạt động tình nguyện cho hiệu quả) cần phải thay đối quan điểm cách hoạt động tình nguyện tự phát Muốn thay đổi quan điểm cộng đồng tình nguyện cần phải xác định rõ nhu cầu hài lòng họ tác động xác vào yếu tố cần thiết để đạt mục đích điều chỉnh hoạt đơng tình nguyện tự phát Trong quan hệ xã hội, quan hệ sản xuất sở thực xã hội định, cấu trúc hạ tầng, xây dựng lên kiến trúc thượng tầng có hình thái ý thức xã hội với thiết chế chúng Áp dụng sở lý thuyết việc phân tích yếu tố truyền thơng tác động đến ý thức cộng đồng lĩnh vực hoạt động tình nguyện Mỗi hệ thống giá trị có cách đánh giá khác nhau, hài lòng khác hoạt động tình nguyện tự phát phần phụ thuộc vào tính chất trình độ phát triển cơng nghệ truyền thơng phong trào tình nguyện thời điểm Do vậy, cần thiết phải nghiên cứu yếu tố truyền thông nhằm kiểm tra ý thức mức độ quan tâm cộng đồng tình nguyện hoạt động tình nguyện Các vấn đề xã hội luôn nảy sinh không ngừng, đến giai đoạn định mâu thuẫn với phương thức tình nguyện cũ khơng hợp lý đòi hỏi phải thay đổi quan hệ quan hệ tình nguyện mới, tiến Trong xã hội Việt Nam, thay đổi cần thực cách mạng phong trào tình nguyện tự phát Chủ nghĩa vật lịch sử nhằm phát quy luật chung vận động phát triển lịch sử cụ thể hoạt động tình nguyện tự phát, nguyên nhân dẫn đến thay loại hình tình nguyền từ khơng chun đến chun nghiệp hơn, vận động theo hình xốy ốc đỉnh cao xã hội tình nguyện, xã hội mang tính cộng đồng tình nguyện cao 5.1.2 Các phương pháp luận Xã hội học Các phương pháp luận xã hội học đề tai trình bày rõ phần chương đề tai Khóa luận Khoa xã hội học 5.2 Phương pháp thu thập thơng tin 5.2.1 Phân tích tài liệu: Đề tài dựa việc phân tích tai liệu bảo cáo Trung tâm Tình nguyện Quốc gia hoạt động tình nguyện; nghiên cứu phong trào tình nguyện Việt Nam UNV báo cáo “Tổng kết 15 năm phong trào tình nguyện” Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Ngồi đề tai sử dụng nghiên cứu liên quan đến mức độ hài lòng cộng đồng Tạp chí Xã hội học từ năm 2012 đến 2014 Từ có góc nhìn khách quan, toàn diện vấn đề nghiên cứu nhằ đánh giá sơ mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện hoạt động tình nguyện tự phát 5.2.2 Trưng cầu ý kiến bảng hỏi tự ghi (Anket): Đây phương pháp sử dụng phổ biến cho việc thu thập thông tin nghiên cứu Xã hội học, cách thiết kế phát bảng hỏi cho đối tượng điều tra tự điền, sau thu thập ý kiến khách thể nghiên cứu qua bảng hỏi Phương pháp đảm bảo thu đầy đủ thông tin cần thiết làm rõ báo nghiên cứu thông tin nhân khẩu, thông tin quan điểm cá nhân mà khơng thể thu thập xác thơng tin dùng phương pháp khác ( tính đảm bảo bí mật phương pháp cao so với phương pháp khác) Thông tin thu toàn câu trả lời thể quan điểm, thái độ ý thức, mức độ hài lòng tình nguyện viên kết phong trào tình nguyện tự phát 5.2.3 Phỏng vấn sâu: Để kiểm chứng lại tính thực tiễn thông tin thu thập thông qua việc sử dụng phương pháp phân tích tai liệu nhằm nâng cao chất lượng thông tin thu thập, cần phải tiến hành vấn sâu đối tượng sau: Cán Trung tâm Tình nguyện Quốc gia Ban quản lý CLB tình nguyện tự phát trực thuộc quản lý Trung tâm Mục đích vấn nhằm lấy ý kiến cán quản lý hoạt động tình nguyện tổ chức thức phi thức để tạo sở bước đầu cho trình nghiên cứu, loại bỏ biến số không phù hợp với nghiên cứu xác định rõ vấn đề cấp thiết cần phải điều tra Khóa luận Khoa xã hội học 5.2.2 Các công cụ thống kê sử dụng để phân tích số liệu Chương trình Limesurvey phần mềm khảo sát qua internet giúp cho khảo sát giảm bớt kinh phí thời gian để điều tra mà đạt hiệu mong đợi Xét phạm vi nghiên cứu đề tai yếu tố khách quan việc thu thập liệu, nhóm nghiên cứu sử dụng phần mềm công cụ để thu thập số liệu thay cho phương pháp phát bảng hỏi điều tra thông thường Phần mềm SPSS 20.0 phần mềm thống kê sử dụng phổ biến cho nghiên cứu điều tra xã hội học SPSS mạnh cho phân tích kiểm định phi tham số (Chi-square, Phi, lamda….), thống kê mô tả, kiểm định tin cậy thang đo Cronbach Alpha, phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính đơn bội, kiểm định trung bình (T-test), kiểm định khác biến phân loại (định danh) phân tích phương sai (ANOVA), hay sử dụng biến giá (hồi quy với biến phân loại), hồi quy nhị thức (logistic), vv Do lựa chọn sử dụng phần mềm để phân tích liệu thu từ khảo sát 5.3 Phương pháp chọn mẫu Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản: phương thức chọn mẫu mà tất các thể quần thể mẫu có hội để chọn làm mẫu Đây dạng đơn giản mẫu xác suất Đề tai sử dụng công thức để xác định kích thước mẫu: Trong đó: n = kích cỡ mẫu tính z = giá trị z liên quan đến việc xác định mức độ tin cậy Giá trị tham khảo: 1.96 (cho mức độ tin 95%) p = ước tính phần trăm tập hợp Trong đề tai lấy p = 0.5 q = (1-p) Khóa luận Khoa xã hội học Xét yếu tố nguồn lực cho hoạt động thuộc lĩnh vực giáo dục bao gồm nguồn nhân lực, nguồn vốn, sở vật chất, trang thiết thiết bị thấy thang gia khơng đồng có chênh lệch lên tới đơn vị hài lòng với mức giá trị nằm khoảng từ 1,98 đến 2,98 Được đánh giá cao yếu tố nguồn nhân lực tình nguyện viên tham gia đông đảo hiệu hoạt động dạy học cho trẻ em vùng cao, dạy kĩ mềm miễn phí cho sinh viên, dạy ngoại ngữ cho trẻ em đường phố vv ( mức độ hài lòng 2,98) Trong yếu tố nguồn kinh phí tổ chức hoạt động chủ yếu nguồn vốn xã hội hóa tình nguyện viên có nhu cầu tham gia hoạt động có nguồn vốn huy động từ xã hội nguồn vốn tổ chức mức độ hài lòng hoạt động có nguồn vốn xã hội hóa cao hoạt động có nguồn vốn tự lực từ đơn vị 0,29 ( với mức độ hài lòng 2,27 1,98) Yếu tổ sở vật chất trang thiết bị chủ yếu cấp sở giáo dục nguồn quyên góp,ủng hộ, từ thiện nên tương đối đầy đủ thuận lợi cho công tác triển khai hoạt động chất lượng sở hạ tầng tranh thiết bị chưa thực phù hợp ( đa số đồ ủng hộ thường cũ, hư hại nhiều trường hợp giáo cụ giao dục confconf chưa đầy đủ, đồng bộ), mức độ hài lòng mức chấp nhận 2,2 Đối với công tác quản lý, tổ chức hoạt động tình nguyện lĩnh vực giáo dục, yếu tố tính chuyên nghiệp việc tổ chức phong trào đánh giá với mức độ hài lòng 2,2 Có thể thấy yếu tố này, đa số người chưa có hài lòng cao với tổ chức lỏng lẻo, thiếu kỉ luật đơn vị tham gia lĩnh vực tình nguyện tự phát Ở nhắc đến vai trò trung tâm tình nguyện quốc gia việc hỗ trợ hoạt động liên quan đến lĩnh vực giao dục chương trình giáo dục giới tính ( triển lãm “chuyện người lớn”, lớp kĩ tình nguyện,vv chưa đạt mức độ hài lòng cao nhiên nhận ủng hộ từ phía cộng tác viên, tình nguyện viên thực hoạt động ( mức độ hài lòng 2,62) Bên cạnh nhìn chung tình nguyện viên chưa hài lòng với sách tình nguyện tự phát hoạt động giáo dục, sách chưa đảm bảo đủ sở pháp lý cho việc hỗ trợ triển khai công tác quản lý, điều phối, chế độ vv cho tình nguyện viên tham gia phong trào Có thể nhận thấy hoạt động tình nguyền lĩnh vực giáo dục đánh giá khơng cao với mức độ hài lòng trung bình 2,4 có chênh lệch nhiều yếu tố 2.2.6 Mức độ hài lòng lĩnh vực bình đẳng giới Trong lĩnh vực bình đẳng giới mức độ hài lòng trung bình đo 2,5 theo thang đo Như thấy mức độ hài lòng tình nguyện viên lĩnh vực đạt mức trung bình Mặc dù vậy, cần có nghiên cứu, phân tích kĩ để Khóa luận Khoa xã hội học xác định mức độ hài lòng yếu tố khác Đối với lĩnh vực mức độ hài lòng thuộc từ khoảng 2,08 đến 2,89 Bảng 2.2.6.1: Xét nhóm yếu tố hoạt động hỗ trợ ngắn hạn hoạt động hỗ trợ dài hạn ta thấy khơng có chênh lệch rõ ràng mức độ hài lòng tình nguyện viên với hai hình thức hoạt động lĩnh vực bình đẳng giới Cụ thể hoạt động hỗ trợ ngắn hạn đánh giá mức giá trị 2,72 đồi với hoạt động dài hạn đánh giá mức hài lòng mức giá trị 2,89 Như nói tình nguyện viên cảm thấy hài lòng hiệu hoạt động dài hạn lĩnh vực bình đẳng giới chiến dịch HeForShe, chiến dịch Vì người phụ nữ quanh ta, chiến dịch quyền bình đẳng Đừng vung tay, tay dang tay vv Còn hoạt động ngắn hạn tuyên truyền bình đẳng giới, giải số trường hợp bạo lực gia đình, hoạt động nhóm cộng đồng LGBT ( nhóm song tính, đồng tính, chuyển giới) Trong hoạt động truyền thơng tình nguyện viên gần đạt mức hài lòng với hoạt động thơng qua mức hài lòng 2,83 Nghiên cứu tình nguyện viên theo dõi hoạt động tình nguyện lĩnh vực bình đẳng giới thơng qua kênh thơng tin mạng xã hội, báo mạng Trong 100% người hỏi theo dõi thông tin qua mạng xã hội, chiếm tỷ lệ cao so với kênh thông tin khác Các kênh thông tin qua người thân, bạn bè nơi làm việc nhiều người theo dõi ( chiếm 69,9% đáp viên) Bên cạnh kênh truyền hình báo mạng, website, hội thảo, băng rơn hiệu truyền hình lại tương đối tình nguyện viên theo dõi (lân lượt 25%; 47,2%; 25%; 27,8% 25%) Đặc biệt kênh thông tin báo viết, đài phát Am –FM mà sách, tai liệu chuyên ngành lại khơng bạn tình nguyện viên theo dõi ( khơng có lựa chọn) Đây thực trạng tiếp cận thông tin lĩnh vực tình nguyện Theo thơng tin thu từ bảng 2.2.6.2 bảng 2.2.6.3 hài lòng tình nguyện viên kênh truyền thơng có tới 72,2% đáp viên lựa chọn kênh truyền thông hiệu lĩnh vực bình đẳng giới mạng xã hội có tới 44,4% đáp viên cho kênh truyền thông cần phải cải thiện kênh truyền hình só lượng đưa tin hoạt động bình đẳng giới chưa cao cách đưa tin chưa thực thu hút Do vậy, việc xác định mức độ hài lòng hoạt động truyền thơng lĩnh vực bình đẳng giới giúp cho nghiên cứu xác đạnh kênh truyền thơng nhiều tình nguyện viên theo dõi xác định hiệu truyền thông qua kênh Xét yếu tố nguồn lực cho hoạt động thuộc lĩnh vực bình đẳng giới bao gồm nguồn nhân lực, nguồn vốn, sở vật chất, trang thiết thiết bị thấy thang giá trị Khóa luận Khoa xã hội học tương đối đồng với mức giá trị nằm khoảng từ 2,36 đến 2,89 Được đánh giá cao yếu tố nguồn nhân lực tình nguyện viên tham gia đông đảo hiệu hoạt động nhảy flashmob, buổi chia sẻ giới, khóa tư vấn giới miễn phí (mức độ hài lòng 2,89) Trong yếu tố nguồn kinh phí tổ chức hoạt động chủ yếu nguồn vốn tổ chức tình nguyện viên có nhu cầu tham gia hoạt động có nguồn vốn tự thân tổ chức huy động từ xã hội lĩnh vực tương đối khó huy động nguồn vốn bên ngồi Theo bảng 2.2.6.1 mức độ hài lòng hoạt động có nguồn vốn tổ chức cao hoạt động có nguồn vốn xã hội hóa từ đơn vị 0,17 ( với mức độ hài lòng 2,53 2,36) Yếu tổ sở vật chất trang thiết bị cho hoạt động bình đẳng giới chủ yếu cấp tổ chức xã hội quốc tế ( NGOs) hoạt động lĩnh vực bình đẳng giới nên tương đối đầy đủ thuận lợi cho công tác triển khai hoạt động, nhiên công cụ chưa phù hợp với văn hóa phương Đơng nên mức độ hài lòng sở vật chất không cao mức thấp 2,11 Đối với công tác quản lý, tổ chức hoạt động tình nguyện lĩnh vực bình đẳng giới, yếu tố tính chuyên nghiệp việc tổ chức phong trào đánh giá với mức độ hài lòng 2,44 Có thể thấy yếu tố này, đa số người hài lòng tương cách thức tổ chức đơn vị tham gia lĩnh vực bình đẳng giới Ở nhắc đến vai trò trung tâm tình nguyện quốc gia việc hỗ trợ hoạt động liên quan đến lĩnh vực hỗ trợ UNW xây dựng công cụ hỗ trợ giáo dục tình dục an tồn đầu mối cho câu lạc bộ, đội, nhóm hoạt động lĩnh vực có hội tiếp xúc với tổ chức phi phủ dự án có liên quan đến lĩnh vực nhiên chưa nhận nhiều kết đạt mức độ hài lòng 2,08 từ phía cộng tác viên, tình nguyện viên thực hoạt động Bên cạnh nhìn chung tình nguyện viên tạm hài lòng với sách lĩnh vực hoạt động bình đẳng giới có nhiều sách tạo hội cho việc đẩy mạnh phong trào phát triển giới bình đẳng giới Việt Nam với mức hài lòng đạ 2,25 Có thể nhận thấy hoạt động tình nguyền lĩnh vực bình đẳng giới đánh giá tương đối thấp so với đầu tư NGOs Việt Nam với mức độ hài lòng trung bình 2,5 tương đối đồng yếu tố 2.2.7:Mức độ hài lòng tình nguyện viên với phong trào tình nguyện tự phát Thơng qua phân tích tổng quan thực trạng mức độ hài lòng tình nguyện viên phong trào tình nguyện tự phát, số liệu thực trạng công tác tổ chức quản lý hoạt động lĩnh vực cụ thể trình bày tranh tổng Khóa luận Khoa xã hội học thể mức độ hài lòng tình nguyện viên hoạt động tình nguyện cách tự phát Nhìn chung lĩnh vực, hoạt động hỗ trợ ngắn hạn thường nhận mức độ hài lòng thấp so với hoạt động dài hạn Như thấy khoảng cách mong đợi tình nguyện viên với thực tế cơng tác hoạt động lĩnh vực có Tuy vậy, theo số liệu thu mức độ hài lòng trênh lệch hai hình thức hoạt động không cao cần phải cải thiện cách đồng đều, không nên thiên lệch hình thức hoạt động Như đảo bảo cải thiện mức độ hài lòng hai hình thức hoạt động ngắn hạn dài hài lĩnh vực tình nguyện tự phát Nếu nhìn góc độ truyền thơng nói chung kênh truyền thơng hoạt động tình nguyện nói riêng nghiên cứu kênh truyền thơng người theo dõi thường xuyên mạng xã hội kênh truyền thơng nhận theo dõi kênh đài phát AM-FM, thông qua báo viết qua sách vở, tài liệu chuyên ngành Dễ giải thích thực trạng mà thời đại bùng nổ cơng nghệ số việc thông qua kênh truyền thông giấy hay qua sóng radio khơng nhiều người quan tâm ngơn từ dùng nhiều tính khoa học, trị dẫn đến thái độ khơng hài lòng người theo dõi Tuy nhiên kênh tryền thông qua internet đặc biệt mạng xã hội lại nhận mức độ hài lòng cao thơng tin cập nhập ln kịp thời, phản ánh góc nhìn đa chiều người theo dõi chia sẻ quan điểm Nhưng khơng phải tất kênh truyền thông thông qua mạng internet nhận hài lòng cao Điển hình kênh truyền thông qua báo mạng kênh truyền cách kênh truyền thông mà đạt mức độ hài lòng thấp cần phải cải thiện theo mong muốn tình nguyện viên Như thấy cơng tác truyền thơng lĩnh vực tình nguyện thực cần thiết để biết truyền thông đến đối tượng đẩy mạnh, tập trung vào kênh thơng tin có mức độ hài lòng cao cải thiện, nâng cao chất lượng kênh truyền thơng có mức độ hài lòng mức thấp Trong yếu tố nguồn lực phục vụ cho hoạt động tổ chức tất câu trả lời lựa chọn yếu tố nguồn lực yếu tố hài lòng lĩnh vực nghiên cứu Như thấy tình nguyện viên tham gia hoạt động tình nguyện tự phát tương đối đơng đảo có chất lượng Điển hình hoạt động bình đẳng giới, mơi trường thường huy động số tình nguyện viên đơng đảo lên tới hàng nghìn tình nguyện viên với thời gian gian ngắn đạt chất lượng tốt Các nguồn kinh phí cho hoạt động có lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục đạt mức độ hài lòng nguồn vốn xã hội cao nguồn vốn mà tự lực Khóa luận Khoa xã hội học tổ chức Ngược lại lĩnh vực mơi trường bình đẳng giới tình nguyện viên cảm thấy hài lòng với nguồn kinh phí từ tổ chức thu khoản kinh phí xã hội hóa Điều cho thấy lĩnh vực này, tình nguyện viên gắn kết với tổ chức nguồn kinh phí tổ chức tương đối đảm bảo không bấp bênh so với lĩnh vực khác Ngoài yếu tố sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ có lĩnh vực mơi trường mức độ hài lòng trung bình thấp ( theo thang điểm 5) Như thấy lĩnh vực tình nguyện thiếu sở vật chất, trang thiết bị cho tình nguyện viên yếu tố lam giảm mức độ hài lòng trung bình tình nguyện viên lĩnh vực môi trường Về công tác quản lý, tổ chức hoạt động tình nguyện tự phát hầu hết lĩnh vực đề đạt mức độ hài lòng mức trung bình trở lên Tuy nhiên lĩnh vực mơi trường hai yếu tố tính tương tác yếu tố sách bị đánh giá mức thấp ( chưa đạt mức hài lòng giá trị 2) Điều cho thấy lĩnh vực môi trường chưa quan tâm hỗ trợ nhiều từ tổ chức quản lý tình nguyện Tuy nhiên nhìn chung mức độ hài lòng tình nguyện viên phong trào tình nguyện tự phát hoạt động quản lý, tổ chức cần phải cải thiện nhiều, tránh làm giảm mức độ hài lòng trung bình tình nguyện viên với tổng thể công tác tổ chức, triển khai thực phong trào tình nguyện tự phát lĩnh vực Như thông qua nghiên cứu thực trạng mức độ hài lòng tình nguyện viên phong trào niên tình nguyện tự phát nay, đề tài trả lời giả thuyết nghiên cứu Đó mức độ hài lòng cao tình nguyện viên phong trào tình nguyện tự phát lĩnh vực xóa đói giảm nghèo mà lĩnh vực y tế - sức khỏe Cụ thể mức độ hài lòng lĩnh vực xếp theo thứ tự giảm dần sau: Lĩnh vực y tế - sức khỏe có mức độ hài lòng cao 3,01; lĩnh vực xóa đói giảm nghèo 2,39; lĩnh vực bình đẳng giới 2,5; lĩnh vực giáo dục 2,4 lĩnh vực mơi trường có mức độ hài lòng thấp 2,07 Dựa sở thực trạng mức độ hài lòng, tìm hiểu sâu thêm yếu tố tác động đến hài lòng tình nguyện viên phong trào niên tình nguyện tự phát góc độ cá nhân xã hội Khóa luận Khoa xã hội học 2.3 Các yếu tố tác động đến mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện phong trào niên tình nguyện tự phát Có thể nói thực trạng hài lòng tình nguyện viên phong trào niên tình nguyện tự phát phân tích chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố Mức độ hài lòng nhóm đối tượng khác lại đưa kết khác Do để nắm bắt rõ quy luật cách thức cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng tình nguyện viên cần phải nghiên cứu xem đâu nguyên nhân tác động đến mức độ hài lòng tình nguyện viên đâu nguyên nhân chủ quan, đâu nguyên nhân khách quan nguyên nhân mà đơn vị tổ chức, quản lý tình nguyện tác động 2.3.1 Xác định nhóm yếu tố tác động đến mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện tự phát Thơng qua bảng 2.3.1.1 mức độ tác động trung bình yếu tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng lĩnh vực tình nguyện, nghiên cứu mức độ ảnh hưởng yếu tố cá nhân xã hội tác động đến thực trạng mức độ hài lòng với phong trào tình nguyện tự phát Cụ thể yếu tố sau: Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng nhiều đến mức độ hài lòng mức độ quan tâm họ hoạt động tình nguyện với giá trị trung bình 3,69 ( thang đo giá trị 5) Có thể nói cá nhân quan tâm đến vấn đề họ thực nắm rõ thơng tin liên quan để từ có nhìn tồn diện để so sánh mong đợi thực tế Trong vấn sâu, thông tin thu từ cán trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Việt Nam việc nắm bắt thơng tin tình nguyện tình nguyện viên sau: “ Theo thực tế nay, với tư cách cán Đoàn quản lý hoạt động tình nguyện tự phát miền Bắc, tơi nhận thấy số vấn đề sau Thứ nhất: Vấn đề nhận thức niềm tin Cụ thể việc nhiều bạn chưa nhận thức đắn hoạt động tình nguyện, chưa hiểu hết khó khăn cơng tác hoạt động tình nguyện tự phát, mơ mộng tổ chức chuyên nghiệp với công việc nhiều người biết đến ghi nhận Nhưng thấy thực trạng đề nay, số bạn bỏ mà không cố gắng tìm tòi, cố gắng vực dậy hoạt động cách liên kết với đơn vị khác lĩnh vực để trì hoạt động mở rộng hoạt động câu lạc Như vậy, vấn đề nhanh nhạy thông tin, niềm tin với hoạt động tình nguyện tân cá nhân phải thực tâm huyết có tầm bao qt cao.” Như thơng qua đoạn vấn này, hiểu rõ tầm quan trọng việc định hướng nhận thức cá nhân hoạt động tình nguyện Khóa luận Khoa xã hội học phải có biện pháp phù hợp để nâng cao mức độ quan tâm của tình nguyện viên cách chủ động ( mở diễn đàn thảo luận, tổ chức buổi chia sẻ vv ) hay cách bị động ( thông qua việc truyền thông lúc, nơi, qua sách tài liệu học thuật internet vv ) Yếu tố thứ tình nguyện viên đề cao đánh giá hoạt động hoạt động có đáp ứng nhu cầu xã hội hay khơng Cụ thể mức độ hài lòng phụ thuộc vào mong đợi thực tế Khi đánh giá lĩnh vực tình nguyện đó, tình nguyện viên phải đưa mong đợi sở mong đợi hoạt động tình nguyện đáp ứng hay không nhu cầu thực tế mà xã hội mong đợi để từ so sánh với thực tế kết đạt nhằm xác định rõ trênh lệch để đo mức độ hài lòng mình.Với mức độ tác động trung bình 3,55 sai số thu xác định mức độ hài lòng dựa yếu tố đáp ứng nhu cầu xã hội tương đối thấp yếu tố cần thiết xem xét mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện Theo biên vấn sâu nghiên cứu với đối tượng chủ nhiệm số câu lạc trực thuộc mạng lưới tình nguyện tự phát miền Bắc nhóm nghiên cứu thu thơng tin sau: “Một hoạt động tình nguyện nghĩa hoạt động phải đáp ứng nhu cầu xã hội tình nguyện viên tham gia Trong nhu cầu xã hội điều kiện ưu tiên nhắm đến số đơng mục đích hoạt động tình nguyện” Do điều kiện thiếu đo mức độ hài lòng tình nguyện viên với lĩnh vực tình nguyện khác sở hoạt động có đáp ứng nhu cầu xã hội đặt hay không Sự ảnh hưởng gia đình nguyên nhân tác động đến mức độ hài lòng tình nguyện viên Có thể thấy việc tình nguyện viên có quan điểm hoạt động tình nguyện hay tạo điều kiện để tham gia tình nguyện yếu tố gia đình yếu tố tác động mạnh Theo khảo sát yếu tố gia đình tác động đến mức độ hài lòng tình nguyện viên mức cao 3,48 nhiên theo ý kiến cán đoàn của chủ nhiệm câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện tự phát lại ngược lại họ khơng đề cao vai trò gia đình việc tham gia phong trào niên tự phát ( thông tin thu thập từ vấn sâu) Để giải thích điều sâu vào nghiên cứu phần ( mục 2.3.2) để làm rõ mức độ ảnh hưởng gia đình trường hợp cụ thể Khi nhắc đến phong trào tình nguyện yếu tố thiếu đưa kế hoạch để xét duyệt tính bền vững phong trào Và cụ thể tình bền vững phong trào nằm tính bền vững hoạt động Cụm từ bền vững để phát triển đồng đảm bảo phát triển Khóa luận Khoa xã hội học tương lai Chính vậy, hoạt động tình nguyện bền vững cần phải tập trung xem xét yếu tố liên quan đến nguồn lực, công tác tổ chức, quản lý xu phát triển xã hội Theo kết nghiên cứu mức độ hài lòng tình nguyện viên bị ảnh hưởng tính bền vững hoạt động tình nguyện mà họ tham gia tham gia ( với giá trị 3,37) Theo thông tin thu thập phương pháp vấn sâu đối tượng vấn cho hoạt động khả thi, có tương lai trì thời gian dài thu hút ý tình nguyện viên hoạt động diễn mang tính chất đơn lẻ, kiện tức thời mà khơng có sở để mở rộng hoạt động hay phát triển lên tầm cao Điều ảnh hưởng nhiều đến mức độ hài lòng tình nguyện viên mà đa số tình nguyện viên đạt mức độ hài lòng cao tham gia hoạt động bền vững ngược lại tình nguyện viên hào hứng giảm mức độ hài lòng với điều kiện giống mà tính bền vững hoạt động lại hoạt động khác Xét nguồn lực tình nguyện theo thực trạng trình bày phần ta thấy mức độ hài lòng yếu tố nguồn lực lĩnh vực tương đối giống Mặc dù tất nguồn lực tác động mức độ hài lòng tình nguyện viên Trong trình nghiên cứu tài liệu vấn sâu, nhóm nghiên cứu thu nhận nhiều thông tin khác mức độ tác động đến hài lòng tình nguyện viên nhiên yếu tố nguồn kinh phí yếu tố gây tranh cãi Khi hỏi cán cơng tác tác trung ương đồn nhóm nghiên cứu nhận câu trả lời sau: “ Theo quan điểm tơi yếu tố nguồn lực khơng ảnh hưởng nhiều đến mức độ hài lòng tình nguyện viên mà yếu tố chất lượng tính bền vững hoạt động tình nguyện” Nhưng trình bày quan điểm với thủ lĩnh phong trào tình nguyện tự phát nhận ý kiến phản hồi vấn đề Hầu hết người cho việc nguồn lực yếu tố tác động nhiều đến mức độ hài lòng tình nguyện viên nhiên nhìn sâu xa nguồn lực kinh tế cụ thể kinh phí cho hoạt động điều kiện để nâng cao mức độ hài lòng tình nguyện viên hoạt động tình nguyện Để kiểm chứng lại điều này, đề tài tiến hành khảo sát tổng thể mẫu 150 đáp viên để đo mức độ tác động yếu tố kinh phí tới mức độ hài lòng tình nguyện viên nhận kết 3,31 thuộc nhóm có ảnh hưởng tương đối đến mức độ hài lòng Do thấy yếu tố kinh phí khơng trực tiếp tác động đến mức độ hài lòng nhiên theo giải thích người đại diện tình nguyện viên phong trào tình nguyện tự phát yếu tố ảnh hưởng giản tiếp tăng cường mức độ hài lòng, an tâm tình nguyện viên lĩnh vực tình nguyện tự phát Khóa luận Khoa xã hội học Yếu tố trình độ học vấn có tác động khơng nhỏ đến nhận thức khả xác định mức độ hài lòng tình nguyện viên Theo số liệu thu mức độ tác động mà tình nguyện viên cho có ảnh hưởng đến hài lòng yếu tố trình độ học vấn 3,23 ( mục 2.3.2 làm rõ mức độ ảnh hưởng yếu tố trình độ học vấn) Có thể nói hoạt động tình nguyện hoạt động thể rõ ràng truyền thống tương thân tương ái, lành đùm rách người Việt Nam hoạt động xã hội cụ thể hóa chuẩn mực xã hội đương thời Như vậy, việc tình nguyện nào, tình nguyện quan điểm cá nhân xã hội hoạt động tình nguyện chịu ảnh hưởng, tác động chuẩn mực xã hội Ở yếu tố này, cán đồn thủ lĩnh phong trào tình nguyện nhấn mạnh đến yếu tố chuẩn mực xã hội coi yếu tố sở để giữ ổn định mức độ hài lòng tình nguyện viên Với đánh giá tác động tình nguyện viên 3,14 khẳng định có tác động tương đối cần phải trì chuẩn mực xã hội phù hợp, loại bỏ yếu tố làm ảnh hưởng xấu, làm biến đổi tiêu cực chuẩn mực nhằm tạo sở tảng cho phát triển phong trào tình nguyện nói chung niềm tin tình nguyện viên, mức độ hài lòng tình nguyện viên phong trào tình nguyện tự phát nói riêng Đối với yếu tố điều kiện kinh tế thân tình nguyện viên đồng ý điều kiện kinh tế ảnh hưởng lớn đến khả hoạt động tình nguyện Hoạt động tình nguyện hoạt động mà tình nguyện viên bỏ thời gian, cơng sức cho cộng đồng khơng mong muốn nhận quyền lợi kinh tế Như với tình hình đa số tình nguyện viên hoạt động lĩnh vực sinh viên nhiều người số chưa chủ động vấn đề tài xét mặt kinh tế việc tham gia hoạt động tình nguyện làm hội kiếm thêm thu nhập tình nguyện viên Do tham gia tình nguyện tình nguyện viên ln phải quan tâm đến vấn đề kinh phí điều ảnh hưởng đến mức độ hài lòng họ hoạt động tình nguyện có kinh phí khơng có kinh phí hỗ trợ Do vậy, cần phải xác định rõ đối tượng tình nguyện với khả kinh tế họ để có phân bố nguồn lực hỗ trợ hợp lý cho nhóm đối tượng để tăng cường hài lòng cho nhóm tình nguyện viên khác Theo bảng 2.3.1.1 điều kiện kinh tế thân yếu tố mức tác động 3,03 Đa số bạn tình nguyện viên tham gia hoạt động tình nguyện nhằm mục đích cống cho cộng đồng thực tế số liệu thu từ nghiên cứu đáp ứng lợi ích thân yếu tố tác động yếu tố nghiên cứu mức so với mức tác động mạnh ( giá trị trung bình 2,80) Như thấy nhiều tình nguyện viên tham gia hoạt động tình nguyện tiêu chí để đánh giá mức độ hài Khóa luận Khoa xã hội học lòng hoạt động tình nguyện họ khơng phải họ đạt mà thành cơng chương trình Theo kết vấn thu để giải thích cho số 2,80 đáp viên nhận định sau: “:những người lựa chọn yếu tố đáp ứng lợi ích từ thân đa số người gắn bó lâu dài với hoạt động tình nguyện khơng phải làm theo phong trào lúc làm lúc khơng.Chính người cống hiến, người theo đuổi nghiệp tình nguyện người thực hiểu lợi ích thân tham gia hoạt động tình nguyện tự phát Lợi ích khơng phải lợi ích vật chất họ người hiểu khó khăn tham gia hoạt động tình nguyện Cái mà họ nhận kĩ năng, kinh nhiệm quý báu tham gia hoạt động tình nguyện Họ có thêm mối quan hệ, trải nghiệm mà có Và với tơi yếu tố lợi ích thân có tác động đến hài lòng thân tình nguyện viên đại chúng mà người thực đam mê, thực muốn cống hiến thực hiểu giá trị công việc này, giá trị thân cống hiến mình” Như với phân tích đáp viên trên, nhận thấy sở đáp ứng lợi ích thân mặt tinh thần, mặt trải nghiệm, kĩ điều kiện thường dành cho cán đoàn, thủ lĩnh phong trào niên tình nguyện viên nghiêm túc với công việc hiểu rõ hoạt động tình nguyện tương lai nhà hoạt động tình nguyện Thơng qua đề tài, nhận thấy yếu tố nghiên cứu đề tài có mức độ tác động cao mức độ hài lòng tình nguyện viên phong trào niên tình nguyện tự phát ( giá trị từ 2,80 đến 3,68 tính theo thang điểm 5) Tuy nhiên khơng phải nhóm đối tượng bị tác động mà phụ thuộc vào nhóm yếu tố giới tính, trình độ học vấn, thời gian tham gia tình nguyện, vv Do vậy, cần phải tiếp túc nghiên cứu làm rõ tác động yếu tố nhóm đối tượng mà đề tài tiến hành nghiên cứu 2.3.2 Những nguyên nhân gây phân hóa quan điểm mức độ ảnh hưởng nhóm yếu tố tác động đến mức độ hài lòng tình nguyện viên Có thể thấy đưa mức độ tác động trung bình cho nhóm u tố nhiên nhiều yếu tố thiếu sở để nhân định đưa kết luận cuối đề tài cần tập trung làm rõ mức độ tác động nhóm yếu tố thơng qua đối tượng khác Như trình bày có nhóm yếu tố sau cần phải làm rõ tác động nhóm đối tượng khác nhau: yếu tố tác động từ gia đình, yếu tố trình độ học vấn yếu tố mức độ quan tâm cá nhân hoạt động tình nguyện Khóa luận Khoa xã hội học Đối với ảnh hưởng yếu tố từ gia đình đến mức độ hài lòng cá nhân đề tài nghiên cứu sở sau: giới tính, nhóm tuổi, tình trạng hôn nhân, điều kiện sinh sống yếu tố tôn giáo Cụ thể sau: Theo bảng số liệu 2.3.2.1 đánh giá mức độ tác động gia đình đến hài lòng tình nguyện viên sở giới cho ta thấy đa số phụ nữ có mức độ ảnh hưởng từ gia đình cao đàn ông vấn đề ( 30% phụ nữ cho gia đình có mức ảnh hưởng cao tới hài lòng họ tham gia hoạt động tình nguyện có 25% nam giới lựa chọn vậy) Bên cạnh đó, nam giới lại thường cho tác động gia đình họ có nhiên tương đối nhỏ cải thiện Nhìn chung nam giới nữ giới vai trò gia đình việc đánh giá mức độ hài lòng tình nguyện viên với phòng trào tương đối giống khơng có nhiều thay đổi Như yếu tố giới sở xảy phân hóa quan điểm đáp viên Theo bảng số liệu 2.3.2.2 cho ta thấy nhìn chung người lập gia đình thường coi trọng tác động gia đình việc đánh gia mức độ hài lòng cá nhân họ đánh giá hoạt động tình nguyện Số liệu có 25% người kết cho có ảnh hưởng mức có tới 75% cho có sức ảnh hưởng mức ( mưc ảnh hưởng cao nhất) đánh giá hoạt động tình nguyện tự phát Trong nhóm chưa kết tỉ lệ chia đồng mức độ tác động trung bình khoảng 25% Như khẳng định tình trạng nhân nguyên nhân gây phân hóa quan điểm đáp viên việc đề cao tác động yếu tố gia đình Bảng 2.3.2.3 thể tác động người chung sống đến việc nhận thức ảnh hưởng gia đình đến mức độ hài lòng tình nguyện viên Cụ thể nhóm đối tượng sống với vợ chồng họ lựa chọn tác động mức mạnh (66,7% mức 33,3% mức 4) Những người sống họ hàng, người thân lại chia làm chiều hướng rõ rệt khơng có tác động ( 36,4%) có tác động ( chiếm 63,6%) Những người sống đa số cho có tác động mức mạnh ( mức chiếm 62,5% mức 18,8) Tuy nhiên có số ý kiến chấp nhận ảnh hưởng mức 18,8% Những người với bố mẹ quan điểm chia cho mức độ sở lựa chọn tùy thuộc quan điểm ủng hộ, phản đối hay không quan tâm bố mẹ đến hoạt động tình nguyện họ Giống người bạn bè tùy vào bạn bè mơi trường sống mà có quan điểm khác mức độ ảnh hưởng gia đình tới mức độ hài lòng Ngồi người trọ với anh, chị, em ruột có phân cực rõ ràng mức tác động mức không tác động ( mức 50%) Như dựa phân tích khẳng Khóa luận Khoa xã hội học định hồn cảnh sống, người chung sống nguyên nhân gây phân hóa quan điểm đáp viên việc đề cao tác động yếu tố gia đình tới mức độ hài lòng Thơng qua bảng 2.3.2.4, ta thấy người có tơn giáo họ thường có hai chiều hướng rõ rệt không chịu tác động gia đình chịu tác động mạnh gia đình ( 42,9% chọn mức 57,1% chọn mức 5) Giải thích điều dựa sở tơn giáo tùy vào tơn giáo mà yếu tố gia đình coi trọng hay nhiều Nếu tơn giáo đề cao vai trò gia đình định cá nhân cá nhân bị chi phối hồn tồn gia đình ngược lại Còn người khơng theo tơn giáo lựa chọn họ dựa khác khơng có phân cực người có tơn giáo ( lựa chọn tác động khơng có phân cực rõ ràng) Do khẳng định yếu tố tơn giáo có tác động nhiều vào quan điểm gia đình yếu tố có ảnh hưởng lớn đến cá nhân việc quy định mức thang hài lòng tình nguyện viên với hoạt động tình nguyện họ tham gia Nghiên cứu yếu tố trình độ học vấn ta dựa hai sở trình độ học vấn trình độ ngoại ngữ để phân tích Cụ thể sau: Căn theo bảng 2.3.2.5 người theo tốt nghiệp trung học phổ thơng đa số họ lựa chọn mức độ ảnh hưởng học vấn việc hài lòng với phong trào tình nguyện tự phát mức từ đến theo thang giá trị ( mức 25,8%; mức 28,2% mức 24,4%) Ở người tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học, học viện họ cho mức độ tác động trình độ học vấn bắt đầu lệch phía khơng ảnh hưởng mức độ đo cao mức với số người lựa chọn 30,4% Đặc biệt nhóm có trình độ thạc sĩ họ lại cho yếu tố trình độ học vấn khơng ảnh hưởng nhiều tới việc họ có hài lòng hay khơng phong trào tình nguyện tự phát Theo vấn sâu với đối tượng cán Đoàn, họ đưa nhận định rằng: Trình độ học vấn sở để học đánh giá mức độ hài lòng họ nhiên cần trình độ tốt nghiệp Trung học phổ thơng họ làm điều cách tương đối, sau, học cao yếu tố trình độ học vấn khơng vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến việc nhân thức họ mà yếu tố khác Để tìm hiểu thêm ta kiểm tra thơng qua biến trình độ ngoại ngữ để tìm hiểu xem trình độ ngoại ngữ có phải yếu tố định đến bất đồng quan điểm tác động trình độ học vấn khơng phải vấn đề trình độ học thuật Theo bảng 2.3.2.6 trình độ ngoại ngữ phân thành nhóm khơng biết, sử dụng không thành thạo, giao tiếp thành thành thạo sư dụng thành thạo thu kết sau 100% tình nguyện viên khơng biết ngoại ngữ cho ngoại ngữ yếu Khóa luận Khoa xã hội học tố có ảnh hưởng quan trọng đến hài lòng họ hoạt động tình nguyện họ quan tâm số sử dụng khơng thành thạo cho tác động ngoại ngữ mức trung bình Đối với nhóm giao tiếp thành thạo ngoại ngữ họ có xu hướng nhấn mạnh tầm quan trọng việc biết ngoại ngữ việc nắm bắt thơng tin có hội tham gia hoạt động tình nguyện hòa vào phòng trào để hiểu rõ họ cần gì, xã hội cần phong trào tình nguyện tự phát Việt Nam, giới Tuy nhiên người sử dụng thành thạo tiếng anh thường họ làm việc cách chuyên nghiệp qua hoạt động dịch thuật hoạt động khác nên họ đánh giá yếu tố trình độ học vấn tác động nhiều đến mức độ hài lòng họ mức cao ( 50%) Mặc dù 50% đáp viên lại lựa chọn ngoại ngữ có ảnh hưởng khơng nhiều đến việc lựa chọn trình độ học vấn có tác động đến mức độ hài lòng Giải thích vấn đề số tình nguyện viên cho biết họ học ngơn ngữ ngồi tiếng anh nên khơng phải lúc có cơng việc phù hợp với họ dẫn đến nhiều chương trình hoạt động khơng sử dụng ngơn ngữ họ họ giống với người sử dụng không thành thạo ngoại ngữ Đối với ảnh hưởng yếu tố mức độ quan tâm cá nhân hoạt động tình nguyện, đề tài nghiên cứu qua nhóm đối tượng sở sau: sở giới tính, sở nghề nghiệm, sở kinh nghiệm tình nguyện Xét góc độ giới tính, dựa vào bảng 2.3.2.7 có khác nam giới nữ giới lựa chọn mức độ tác động ý thức cá nhân hài lòng tình nguyện viên với hoạt động tình nguyện tự phát Cụ thể nữ giới mức độ tác động họ lựa chọn cao nam giới mức mức có chênh lệch coa mức với chênh lệc 19% Còn mức độ tác động khác nhóm nam giới lựa chọn nhiều mức độ chênh lệch cao lựa chọn nhiều nam 11% mức tác động ( mức cao nhất) Như thấy với mức độ tác động đến hài lòng trung bình yếu tố mức độ quan tâm hoạt động tình nguyện mức giá trị đo phần 2.3.1 3,69 thấy lựa chọn nữ giới tác động nhiều gần với giá trị trung bình so với nam giới Xét yếu tố nghề nghiệp với bảng 2.3.2.8 nhóm cán đoàn, hội nhà hoạt động xã hội chuyên nghiệp nhóm đối tượng khác ngồi sinh viên lựa chọn mức độ tác động mức Các giá trì mức chủ yếu xuất phát từ phía bạn sinh viên người chịu tác động nhiều yếu tố khác ngồi quan điểm cá nhân Nhóm sinh viên nhân tơt gây đột biến giá trị tác động quan điểm cá nhân đến với mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện họ có giá trị mức độ tác đồng đề cấp đến Khóa luận Khoa xã hội học Xét theo kinh nghiệm hoạt động tình nguyện tình nguyện viên dựa số năm hoạt động ta thu số kết thể bảng 2.3.2.9 Nhìn vào tổng thể bảng nhận thấy người hoạt động tình nguyện năm đánh giá cao mức độ quan tâm hoạt động tình nguyện ( 100%) việc đưa sở để hài lòng với phong trào tình nguyện tự phát Còn nhóm hoạt động tình nguyện từ đến năm lại có biến động lựa chọn Như khẳng định biến động nhóm hoạt động tình nguyện năm yếu tố gây mẫu thuẫn vấn sâu bảng hỏi nhóm tình nguyện viên khác với vị trí khác dựa số năm kinh nghiệm khác Ở góc độ khác, có số quan điểm cho hoạt động Trung tâm Tình nguyện Quốc gia góp phần nâng cao mức độ quan tâm tình nguyện viên đến hoạt động tình nguyejn để từ tác động đến mức độ hài lòng tình nguyện viên lĩnh vực tình nguyện tự phát Thực tế nhận định mà kết khao sát thu tỉ lệ người quan tâm đến hoạt động tình nguyện biết đến trung tâm 32,1% cao hẳn người quan tâm đến hoạt động tình nguyện khơng biết đến trung tâm có 25,8% Do lần cần khẳng định vai trò Trung tâm Tình nguyện Quốc gia việc nâng cao nhận thức cộng đồng tình nguyện phong trào tình nguyện tự phát, giúp tình nguyện viên nắm bắt nhiều thông tin hoạt động tình nguyện lĩnh vực tình nguyện Như dựa phân tích vừa trình bày nhóm yếu tố đưa khơng phải tất yếu tố nguyên nhân cho phân hóa quan điểm đối việc đánh giá mức độ ảnh hưởng yếu tố đề cập mục 2.3.1 Nghiên cứu nhóm yếu tố gây biến động nghiên cứu giải thích nguyên nhân biến động sở kết thu từ điều tra xã hội học Thông qua kết thu được, đề tài chứng giả thuyết thứ hai nghiên cứu xác thơng qua việc xác định yếu tố quan điểm cá nhân yếu tố tác động mạnh đến mức độ hài lòng tình nguyện viên phong trào tình nguyện tự phát giải thích nguyên nhân gây sai số trình nghiên cứu Nắm rõ nguyên nhân này, đề tài tiếp tục tìm kiểm chứng giải pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng tình nguyện viên lĩnh vực tình nguyện tự phát cụ thể Khóa luận Khoa xã hội học 2.4 Nâng cao mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện lĩnh vực tình nguyện Dựa sở nghiên cứu mực 2.3, đề tài tiếp tục kiểm chứng giải phát nhằm tăng cường mức độ hài lòng tình nguyện viên lĩnh vực tình nguyện là: xóa đói giảm nghèo, y tế sức khỏe, mơi trường, giáo dục bình đẳng giới 2.4.1 Các biện pháp nâng cao mức độ hài lòng dựa đề xuất cộng đồng tình nguyện 2.4.2 Vai trò Trung tâm Tình nguyện Quốc gia việc nâng cao mức độ hài lòng cộng đồng tình nguyện CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 3.1 Về sách 3.2 Về hoạt động quản lý, điều phối phong trào tình nguyện tự phát Trung tâm Tinhg nguyện Quốc gia 3.3 Về phía tình nguyện viên Kết luận ... pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp luận 5.1.1 Chủ nghĩa Mác – Lênin Trong trình nghiên cứu, khóa luận dựa phương pháp luận chủ nghĩa Mác- Lê Nin làm tảng phương pháp luận chung, đồng thời sử dụng... nghiên cứu Nội dung nghiên cứu: Khóa luận tập trung nghiên cứu lĩnh vực hoạt động tình nguyện thuộc phong trào tình nguyện tự phát Tập trung vào lĩnh vực hoạt động Khóa luận Khoa xã hội học xóa đói... tính cộng đồng tình nguyện cao 5.1.2 Các phương pháp luận Xã hội học Các phương pháp luận xã hội học đề tai trình bày rõ phần chương đề tai Khóa luận Khoa xã hội học 5.2 Phương pháp thu thập thông
- Xem thêm -

Xem thêm: MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CỘNG ĐỒNG TÌNH NGUYỆN VỀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN TỰ PHÁT HIỆN NAY, MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CỘNG ĐỒNG TÌNH NGUYỆN VỀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN TỰ PHÁT HIỆN NAY

Từ khóa liên quan